MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
21656 Sar? Uygurcan?n Yeri ve Zhong Jinwen?in Sar? Uygurca ?ncelemeleri 15.11.2020 Oku Oku
21655 15.11.2020 Oku Oku
21667 A Short History of the Bugut Inscription 15.11.2020 Oku
21702 10.01.2021 Oku Oku
21726 18.01.2021 Oku
21721 12.01.2021 Oku
21672 15.11.2020 Oku
21684 Metin Karada? Dilbilim Metodu ve Folklor Ara?t?rmalar? 29.12.2020 Oku
21644 15.11.2020 Oku Oku
21701 10.01.2021 Oku Oku
21700 B. Erdem Da??stanl?o?lu 08.01.2021 Oku Oku
21669 Endangered Turkic Languages from China 15.11.2020 Oku
21680 Erzurumlu Emrah'?n Yeni ?iirleri 24.11.2020 Oku
21716 10.01.2021 Oku Oku
21666 15.11.2020 Oku
21658 Eski Uygurca basruk ve Altayca paz?r?k Hakk?nda 15.11.2020 Oku Oku
21652 15.11.2020 Oku
21633 15.11.2020 Oku
21645 15.11.2020 Oku Oku
21648 15.11.2020 Oku
21636 15.11.2020 Oku
21685 Metin Karada? Folklor ve Edebiyat?n Kar??l?kl? Olarak Etkilenmeleri ve Uyarlanmalar? 29.12.2020 Oku
21663 15.11.2020 Oku
21711 10.01.2021 Oku
21638 15.11.2020 Oku
21708 10.01.2021 Oku
21692 30.12.2020 Oku
21640 Istanbul Fragment in Phags-Pa and Old Uyghur Script Revisited 15.11.2020 Oku
21676 15.11.2020 Oku
21673 15.11.2020 Oku
21659 15.11.2020 Oku
21724 C?ld?z ?smailova - Emrah Alt?ok 18.01.2021 Oku Oku
21678 24.11.2020 Oku
21681 Kastamonulu Bir Masal Babas? "M?d?k Day?" 24.11.2020 Oku
21687 Metin Karada? 29.12.2020 Oku
21714 10.01.2021 Oku Oku
21691 30.12.2020 Oku
21651 15.11.2020 Oku
21723 12.01.2021 Oku
21641 15.11.2020 Oku Oku
21727 Emrah Adakl? 18.01.2021 Oku
21715 10.01.2021 Oku Oku
21688 Metin Karada? 29.12.2020 Oku
21693 Hac? Da?l? 05.01.2021 Oku Oku
21683 ?lyas Kayaokay 26.11.2020 Oku
21695 Mustafa Karabulut 06.01.2021 Oku Oku
21647 Notes on the Old Turkic Script System and New Runic Inscriptions 15.11.2020 Oku
21654 One more Mongolian Word from the Turkish Dictionary. Urgan 'a Stout Rope' 15.11.2020 Oku
21696 Mustafa Karabulut 06.01.2021 Oku Oku
21725 Emrah Alt?ok 18.01.2021 Oku
21717 10.01.2021 Oku Oku
21699 Mustafa Karabulut 06.01.2021 Oku Oku
21704 10.01.2021 Oku Oku
21698 Roman Tekni?i Bak?m?ndan Emine I??nsu'nun "Kaf Da???n?n Ard?nda" Roman? 06.01.2021 Oku Oku
21718 10.01.2021 Oku
21662 Some Newly Identified Words in "Fuyu Kirghiz" 15.11.2020 Oku
21664 Some Notes on Altaic Languages and Common Altaic d 15.11.2020 Oku
21670 Some Spesific Features of the Language of Siberian Runic Inscriptions 15.11.2020 Oku
21671 Soyurgal 15.11.2020 Oku
21719 12.01.2021 Oku
21650 15.11.2020 Oku
21689 Metin Karada? 29.12.2020 Oku
21682 26.11.2020 Oku Oku
21705 10.01.2021 Oku Oku
21720 12.01.2021 Oku
21657 15.11.2020 Oku Oku
21713 10.01.2021 Oku
21679 24.11.2020 Oku
21634 15.11.2020 Oku
21674 15.11.2020 Oku
21675 Uyghurism in 'Phags-Pa Documents (According to Tumurtogoo) 15.11.2020 Oku
21694 05.01.2021 Oku
21677 What Should A New Edition of the Old Turkic Inscriptions Look Like? 15.11.2020 Oku
21703 Yahya Kemal ve Beyaz Lisan 10.01.2021 Oku Oku
21707 10.01.2021 Oku