MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20796 Mustafa KARABULUT Mekânın Poetikası Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek’in “Otel Odaları” Şiiri Üzerinde Bir İnceleme 19.05.2018 Oku
20795 Mustafa KARABULUT YAHY KEMÂL’İN HATIRALARINDA VE ŞİİRLERİNDE “ANNE” İMAJI 19.05.2018 Oku
20794 İlyas Kayaokay Nev’î-zâde Atâî’nin Sohbetü’l-Ebkâr Mesnevisinde Yer Alan Kıyâfet-nâme Üzerine 17.05.2018 Oku
20793 Eyüp Akman Kemal Tahir'in Romanlarında Yârân Kültürü ve Âhilik 14.05.2018 Oku
20792 Eyüp Akman Kastamonulu Ferîde Hanım Divânı ve Divândaki Yerel Kültür Unsurları 14.05.2018 Oku
20791 Eyüp Akman Kastamonu İli Araç İlçesindeki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnanışlar 14.05.2018 Oku
20790 Eyüp Akman Âşık Tarzı Destan Türü ve Çankırılı Âşıklardan Âşık Nâili , Âşık Ali ve Ali Kadri'nin Destanları Üzerine Bir Tahlil Denemesi 14.05.2018 Oku
20750 Serdar Demircan Batı Penceresinden Kendi Toplumuna Bakan Bir Yazar: Fazlı Necip’in Saraylarda Mecnunlar Romanında Oto-Oryantalizmin İzleri 24.04.2018 Oku
20749 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler 24.04.2018 Oku
20748 Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik Postmodern Romanın “Nasıl”lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanı 24.04.2018 Oku
20747 Mustafa Karabulut İstiklâl Marşı’na Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir Bakış 24.04.2018 Oku
20746 Mustafa Karabulut - Ufuk Sarıtaş Postmodern Bir Roman İncelemesi: Gâliz Kahraman 24.04.2018 Oku
20814 İgor KORMUŞİN TÜRK RUNİK YAZISININ YENİSEY DEĞİŞKESİNİN ORHUN VE DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ BENZERLERİYLE MÜNASEBETLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20815 Erhan AYDIN TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20816 Muzappar ABDURUSUL Çağdaş Uygurcadaki Ünsüz Kümelerine Bir Bakış 19.05.2018 Oku Oku
20817 Mihail Anatolyeviç ÇERTIKOV YENİSEY KIRGIZLARININ ETNİK GRUBU OLARAK FU-YU KIRGIZLARI 19.05.2018 Oku Oku
20818 Engin Çetin ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ 19.05.2018 Oku Oku
20819 Yong-Song LI Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20822 Natalya POPOVA YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE -ar/-bat buol SIFAT-FİİLİ АNALİTİK KALIBININ ANLAM ÖZELLİKLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20823 Shigeo SAITO St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor 19.05.2018 Oku Oku
20824 Nijat SOPİ RADLOFF’UN TARANÇİ DİYALEKTİ ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI HARF SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 19.05.2018 Oku Oku
20825 Nurdin USEEV ALTAY CUMHURİYETİ YAZITLARINDAN A 78 (KURGAK I) YAZITI YA DA ESKİ TÜRKLERDE KURBANLIK YAZISI 19.05.2018 Oku Oku
20826 Hacer TOKYÜREK RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ 19.05.2018 Oku Oku
20813 Annemarie von GABAIN Çeviren: Berrin AKÇALI ESKİ TÜRKÇEDE ZAMİRLER 19.05.2018 Oku Oku
20828 Mehmet ÖLMEZ Yong-Song LI, Tokiwa comcom çinhäcinın şakırı şakırı tokio Paju 2012, 526 sayfa 19.05.2018 Oku Oku
20829 Uğur UZUNKAYA Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Edited by: Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Society of Korea, Korea, xvii+669, 2013, ISBN 979-11-951564-0-5 93730. 19.05.2018 Oku Oku
20801 Erhan AYDIN TARİAT VE Xİ’AN (KARI ÇOR TEGİN) YAZITLARI IŞIĞINDA sın ‘mezar’ SÖZCÜĞÜ Ü 19.05.2018 Oku Oku
20802 Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN) TÜRKMENCEDE SONU /-k/ VE /-ňk/ İLE BİTEN BAZI YANSIMA SÖZCÜKLERİN SONUNA GELEN BİR EK ÜZERİNDE İNCELEME 19.05.2018 Oku Oku
20798 Otto von ESSEN Çeviren: Berrin AKÇALI* TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU 19.05.2018 Oku Oku
20803 Toshio HAYASHI Şian’da Bulunan Bir Uygur Şehzadesine Ait Mezar Kitabesi 19.05.2018 Oku Oku
20804 Elesenqiqige Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20805 Zhaorigetu Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20821 Aysima MİRSULTAN ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER 19.05.2018 Oku Oku
20820 Aysima MİRSULTAN ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER 19.05.2018 Oku Oku
20807 Elmira KALJANOVA ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER 19.05.2018 Oku Oku
20806 Elmira KALJANOVA ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER 19.05.2018 Oku Oku
20799 Klaus RÖHRBORN Çeviren: Hikmet ERDEM UYGUR BUDİZMİNDE ŞUUR ÖĞRETİSİ 19.05.2018 Oku Oku
20808 Zhanna YUSHA ÇİN TUVALARININ FOLKLORU 19.05.2018 Oku Oku
20800 Mehmet ÖLMEZ Talat Tekin, Dolgoworo Munbop , Çev. Yong Song Lı 19.05.2018 Oku Oku
20811 Sevim ERDEM ÇİÇEK Studia Turcologica Cracoviensia 13. Materials for a Historical Dictionary of New Persion Loanwords in Old Anatolian and Ottoman Turkish from the 13th to the 16th Century. Marzanna Pomorska. Kraków 2013. 271 s. 19.05.2018 Oku Oku
20812 Uğur UZUNKAYA Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relative alla morte tra Oriente e Occidente. A cura di Antonio Fabris, Hilâl Studi turchi e ottoman-1, Edizioni Ca’Foscari, Venezia 2013, 225 s., ISBN 978-88-97735-10-6. 19.05.2018 Oku Oku
20810 Zeynep Pınar CAN Michal; Németh, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th-20th Centuries) A Critical Edition, Studia Turcologica Cracoviensia:12, Kraków 2011, 416 s. 19.05.2018 Oku Oku
20783 Ablet Samet Eski Uygurca Çeviri Metinleri Işığında Orhun Yazıtlarının Söz Varlığına Katkılar (I) (The Vocabulary Contributions of Orkhun Inscriptions in the Old Uyghur Translated Texts (I)) 27.04.2018 Oku Oku
20784 Bahadır Güneş KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE 27.04.2018 Oku Oku
20785 Ekrem Gül Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama) 27.04.2018 Oku Oku
20787 Bakeli Abudurrexıtı Knüppel, Michael (2013), Heilkundliche, Volksreligiöse und Ritualtexte. Alttürkische Handschriften Teil 17, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 314 s. / Sayfalar 27.04.2018 Oku Oku
20789 Elife Bozkurt Huastuanift 27.04.2018 Oku Oku
20786 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-I 27.04.2018 Oku Oku
20776 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-II 27.04.2018 Oku Oku
20779 İbrahim Taş DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’ÜN ÇEVİRİLERİNDEN HAREKETLE FONOLOJİK BAZI BELİRLEMELER (1) 27.04.2018 Oku Oku
20780 Burçin Özdemir ÇAN AĞZINDA YER ALAN BİRKAÇ ESKİCİL ÖGE 27.04.2018 Oku Oku
20781 Gülseren Tor MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 27.04.2018 Oku Oku
20782 Mehmet Ölmez Dolgwŏl Bimun Yŏngu: Kül Tigin Bimun, Bilgä Kagan Bimun, Tunyukukı Bimun 27.04.2018 Oku Oku
20767 Peter Zıeme Uygurca Ahşap Basmalardaki Jātaka Resimleri 27.04.2018 Oku Oku
20768 Yong-Song LI HUÁ-YÍ-YÌ-YǓ’DAKİ UYGURCA MALZEME VE SORUNLARI 27.04.2018 Oku Oku
20769 Ceyda Özcan Eski Uygurca Kuanşi im Pusar Üzerine Notlar(Some Notes on Old Uighur Kuansi im Pusar) 27.04.2018 Oku Oku
20770 Sevim Erdem Çiçek KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR 27.04.2018 Oku Oku
20771 Kenjegül Kalieva KIRGIZLARDA KOYUN KEMİKLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ, BUNLARIN MİSAFİR AĞIRLAMA SIRASINDAKI DAĞITIMI VE KEMİK İSİMLERİNE ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM 27.04.2018 Oku Oku
20772 Mehmet Ölmez Takao MORİYASU 森安孝夫, Uiguru – Manikyōshi kankei shiryō shūsei ウイグル=マニ教史関係史料集成, Kinki Daigaku Kokusai Jinbun Kagaku Kenkyūsho Kiyō, Higashi Osaka, [2014] Heisei 26, XVI + 137 s 27.04.2018 Oku Oku
20774 Zemire Gulcalı Tulufan faxian huihuwen fojiao xin wenxian yanjiu 27.04.2018 Oku Oku
20761 Uwe Blasıng Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi 27.04.2018 Oku Oku
20760 Klaus Röhborn, Çev. Hakan Yaman Uygur Budizminde Nirvana Öğretisi (I) 27.04.2018 Oku Oku
20762 Yong-Song LI Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 27.04.2018 Oku Oku
20763 Zemire Gulcalı Eski Uygurca çımılaş-/çımşılaş-/çımkılaş- Fiilleri Üzerine 27.04.2018 Oku Oku
20764 Betül Ulutürk Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme 27.04.2018 Oku Oku
20765 Mehmet Ölmez Berliner Turfantexte Dizisinin Uygurca Kitapları (2000-2015 Yılları Arası) 27.04.2018 Oku Oku
20766 Mehmet Ölmez ODA Juten 小田 壽典 80 Yaşında 27.04.2018 Oku Oku
20751 Yong-Song LI Seul Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde Bir Huá-Yí-Yì-Yǔ Nüshasında Bulunan Uygurca Malzeme (II) 27.04.2018 Oku Oku
20753 Ayşe Dağ Pestil Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri 27.04.2018 Oku Oku
20754 Mehmet Ölmez Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 27.04.2018 Oku Oku
20755 György Almassy, Çev. Hüsnü Çağdaş Arslan KARA-KIRGIZ DİL BİLİMİ NOTLARI* 27.04.2018 Oku Oku
20756 Kamila Barbara Stanek Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü 27.04.2018 Oku Oku
20757 Şenay Saraç Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri 27.04.2018 Oku Oku
20758 Zeliha Tuğuz SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI 27.04.2018 Oku Oku
20759 Mehmet Ölmez BUDDHISTISCHE ERZÄHLUNGEN AUS DEM ALTEN ZENTRALASIEN EDITION DER ALTUIGURISCHEN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ, JENS WILKENS, BREPOLS 2016 27.04.2018 Oku Oku