ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No yazar Makale Tarih Html sürümü
2720 Bilgehan A. Gökdağ Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak 04.05.2019
2719 Gamze Karaman Çorum İskilip'te Geçmişten Günümüze Aktarılan Bir Miras: Ahşap Oyuncaklar 26.04.2019
2718 Aslı Büyükokutan Geleneksel Altın Günlerine HalkBilimsel Bir Yaklaşım: "Muğla Örneği" 26.04.2019
2717 Sevinç Eren Giresun'da Bakırcılık 26.04.2019
2716 Sevinç Eren Giresun'da Bakırcılık 26.04.2019
2715 Sevinç Eren Giresun'da Bakırcılık 26.04.2019
2714 Kemal Üçüncü Trabzon/Köprübaşı Yöresi Kaşıkçılık Meslek Geleneğinin Etnoğrafik Belgelenmesi Ve Tahlili 26.04.2019
2713 Sultan Murat Topçu Kayserili Mimar El-Hac Mehmet Ağa’nın Kayseri’deki Hayratı 26.04.2019
2712 Hatice Gül Küçükbezci Konya-Karaman Bölgesi Kalkolitik Ve Erken Tunç Çağ Çanak-Çömlek Kültürü 26.04.2019
2711 Aysel Günindi Ersöz Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri 10.12.2018
2710 Birsel Çağlar Abiha Necati Bey Divanı’nda Sihre Dair İzler 04.07.2018
2709 Birsel Çağlar Abiha Mitolojiden Tarsus'a Bir Sembol: Yılan ve Şahmaran 04.07.2018
2708 Birsel Çağlar Abiha Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili 04.07.2018
2706 Veysel Şahin Kültürel Bellek Mekânı OLarak Türküler 22.03.2018
2705 Önder Saatçi Kerkük Çocuk Oyunları 14.01.2018
2701 Abdülkadir İnan Çev. Muhammet Kemaloğlu Umay İlahesi Hakkında 23.11.2017
2698 Eyüp Akman Âşık Sümmani'nin Torunu Aşık Hüseyin Yazıcı (Sümmanioğlu) ile Bir Sohbet 16.05.2017
2697 Eyüp Akman Pertev Naili Boratav'dan Bir Mektup 16.05.2017
2696 Eyüp Akman Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık Geleneği ve Safranbolu'daki Ocaklar 16.05.2017
2695 Eyüp Akman İlk Osmanlı Nüfus Sayımı’nda (1830) Taşköprü 16.05.2017
2694 Aysun Dursun Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği 02.03.2017
2693 Eyüp Akman Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri: Boğdam Türbesi 02.12.2016
2692 Orhan Güdek “Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı”ndaki Bazı Motifler: Tabiat, At, Kırk, Ak ve Kara, Su 01.11.2016
2691 İsmail Abalı Günümüzdeki Bazı Sosyal Gruplarda Erginlenme Üzerine Düşünceler 21.04.2016
2690 İsmail Abalı Canış ve Bayış'ın Sonsuz Yolculuğu 22.03.2016
2689 Seyit Gezer Ağıt Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteliği -Sel Ağıdı- 01.03.2016
2688 Mahfuz Zariç Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı’nın Metin Merkezli Temel Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi 29.02.2016
2687 İsmail Abalı Anadolu Sahası ve Kırgız Folklorunda Yalanlamalar ve İşlevleri 23.02.2016
2686 Gülden Sağol Yüksekkaya Geleneksel Turk Sporlarının Destanlardaki Yansımaları 23.02.2016
2685 Esra Akbalık Dede Korkut Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’ 29.01.2016
2684 Esra Akbalık Şah İsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet’in Şiirlerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri 25.01.2016
2683 İlyas Kayaokay Ali Rıza Septioğlu’na Bağlı Olarak Anlatılan Fıkralar Üzerine 04.01.2016
2682 Salahaddin Bekki Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve ‘100 Temel Eser’ Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme 30.11.2015
2681 İsmail Abalı Yapısal Folklor Kuramı Bağlamında Bir Masal İncelemesi Örneği 30.11.2015
2680 İsmail Abalı “Totem Yapmak” Tabiri Üzerine 30.11.2015
2679 İsmail Abalı Meslek Folkloru Bağlamında Zeytincilik (Gözkaya Köyü/Aydın Örneği) 30.11.2015
2678 İsmail Abalı Kemal Sunal Filmlerinin Folklorik İşlevleri 30.11.2015
2677 Cevdet Avcı Türk Atasözlerinde Borç ve Borçluluk 23.11.2015
2676 Alaattin Uca Türk Toplumunda Nevruz-II 09.11.2015
2675 Eda Tanyıldızı Elazığ Halk Kültüründe Doğum Âdetleri 26.10.2015
2674 Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu Arguvan Örnekleminde “Dede Sazı”nın Organolojisi ve İcra Özellikleri 16.10.2015
2673 Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic Boşnak Halk Kültüründe Doğum Geçiş Merasimi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler 07.10.2015
2672 Semra Şen Oğuz Kağan Destanı’nda ve Dede Korkut Hikâyeleri’nde Kadın 09.09.2015
2671 Savaş Kurt-Beyza Kurt Türk Devlet Kültüründe Rüya 08.09.2015
2670 Muhammet Kemaloğlu Ahmet Yaşar Ocak Hayatı ve Eserleri 01.09.2015
2669 Ömer Saraç Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Açısından Kültür Kodları ve Anlam Kalıpları 04.08.2015
2668 Tuğrul Balaban Kurtağzı Bağlama Geleneği ve Dinî Dayanağı Üzerine: Amasya İli Örneği 29.07.2015
2667 Cavit Güzel Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri 29.07.2015
2666 Ömer Saraç Türk Destanlarında İntikam Motifi 29.07.2015
2665 Salih Demirbilek Türk Kültüründe “Deliler” ve Bunların Dede Korkut Oğuznâmelerine Yansıması 29.07.2015


1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa