YAYINLARIM

 

Yayınlarımdan çevrimiçi (on-line) olanlara ulaşabilirsiniz. Yayınlarımla ilgili ayrıntılı bilgi için shakalin@turk.net adresine yazabilirsiniz.

 

Tezlerim :

          Genel   Sıra

           Sıra

1)       1.   Ebü'l-Hayr-ı Rûmi, Saltuk-nâme I (İnceleme-Metin). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987, XXXX + 560 sayfa. Doktora Tezi

2)      2.   Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Zaman Cümleleri, Adana, 1996, 118 sayfa. (Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri)

 

Kitaplarım :

3)      1.   Ebü'l-Hayr-ı  Rumi,  Saltuk-nâme I, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Kaynak Eserler  Dizisi,Ankara,1987

4)      2.   Ebü'l-Hayr-ı Rumi , Saltuk-nâme II,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler   Dizisi, İstanbul,1988

5)      3.   Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme III, Kültür Bakanlığı Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, 1990

6)      4.   Şor Sözlüğü, (N.N.Kurpeşko ile birlikte), Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995

7)      5.   Anayurttan Atayurda, Gezi Notları, Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995

8)      6.   Eski Anadolu Türkçesi, ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ders notu no. 56, 3. baskı, Adana, 1995

9)      7.   Teleüt Ağzı Sözlüğü, (C. Turgunbayev  ile birlikte çeviri), Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2000

10)    8.   Azerbaycan Türkçesi (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi özellikleri ve metinler), Ders Kitabı, Türkoloji Araştırmaları dizisi, (Basılacak)

11)    9.   TDK, İmlâ Kılavuzu, (Komisyon üyesi olarak), Ankara, 2000

12)    10. Şor Ağızları Sözlüğü (Basılacak)

13)    11. Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, (Proje yürütücüsü olarak), (Basılacak)

 

Makalelerim, Yazılarım

14)    1.   Saltuk-nâme'nin  Yeni  Bulunan  Nüshaları  ve  Bazı Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları, c.XXIV/2, s. 229, Ankara, 1989

15)    2.   Tarsus Tarihine  Ait Bir  Risale, İçel  Kültürü  Dergisi, S. 11, s. 3, Mersin, 1990

16)    3.   Vakıf Terimleri Sözlüğü, Dünden Bugüne Vakıflar, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü yayını, s. 70 , Adana, 1988

17)    4.   Adana Ağızları, 1991 Adana İl Yıllığı, Adana Valiliği yayını, s. 93-97, Adana, 1992

18)    5.   Adana Ağızları, İçel Kültürü dergisi, s. 1-3, Mersin, 1992

19)    6.   Şor Türkleri ve Şor Türkçesi, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 80, s.121-138, İstanbul, 1992

20)    7.   Güneybatı  Sibirya'da  Yaşayan Türk Boyları, Türk Kültürü Dergisi, S. 357, s. 11-18,  Ankara, 1993

21)    8.   Şor ve Teleüt Türkçelerinin Bugünü ve Yarını, ACUN Türkçenin Gücü dergisi, S. 1,  s.16 İstanbul, 1993

22)    9.   Şor Türkçesi ile İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar,  Türk Dili dergisi, S. 500, s.193, Ankara, 1993

23)    10. Ebülhayr Rumi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.10, s.360-362

24)    11. Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler, Türk Dili dergisi, S. 518, s. 156-163, Ankara, 1995

25)    12. Saltuk-nâmedeki Ata Sözleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S.4, s. 55-69, Adana, 1996

26)    13. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâmesi, Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Kültürü­nü Araştırma Enstitüsü yayını, ss. 63-87, Ankara, 1996

27)    14. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin  Saltuk-nâme'si, TDAY Belleten 1992, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1995, ss. 37-59

28)    15. Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Araştırmalar, Türk Lehçeleri Dergisi, S. 1, TÖMER, Ankara, 1995

29)    16. Romanya Türkleri ve Sarı Saltuk, Yesevi dergisi, sayı 24, s. 32-35, İstanbul, 1995

30)    17. Sarı Saltuk ve Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si, Renkler, Kriterion yayını, s.156-176, Bükreş, Romanya, 1995

31)    18. İnternetteki Türkoloji Dünyası, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını,  Ankara, Nisan 1998

32)    19. Şor Türkçesinin Söz Varlığı ve Şor Sözlüğü, Kebikeç, S. 7-8, s. 135-139, 1999, Ankara 

33)    20. Teleüt Şairi Nikolay V. Kalişev ve Şiirleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 8, s.426-437, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1999

34)    21. Adana’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı, Adana kitabı, Güçbirliği Vakfı Yayını, s.78-103, Adana, 1999

35)    22. Sledite na Sarı Saltuk v Rumeliya i Svetata Obitel na Sveti Naum / Sarı Saltuk v Ohrid, İslyam i Kultura İzsledvaniya, s. 26-51, Sofya, Bulgaristan, 1999

36)    23. Adana Ağızlarının Söz Varlığı, Adana kitabı, Yapı Kredi Yayınları, s. 431-437, İstanbul, 2000

37)    24. Bilişim Çağı ve Türkçe, Türk Yurdu dergisi, Türkçeye Saygı Özel Sayısı, Şubat-Mart 2001, S. 162-163, s.        2629

38)    25. Üçüncü Binyılda Türkçe, 2023 Dergisi, 'The Türkce' Özel Sayısı, Sayı 3, Temmuz 2001, s. 18-21

39)    26. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili, Türk Edebiyatı dergisi, Eylül 2001

40)    27. Bitmeyen Tartışma Q, X, W..., Türk Dili dergisi,Ocak 2002, S. 601

41)    28. Türkçeden Başka Bir Dille Eğitim?, Türk Dili dergisi, Mart 2002, S. 603

42)    29. Internet mi, İnternet mi?, Türk Dili dergisi, Nisan 2002, S. 604

43)    30. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Temmuz 2002, S. 607

44)    31. 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Ağustos 2002, S. 608

45)    32. Bilişim Türkçesi, Türk Dili dergisi, Eylül 2002

46)    33. Dil Bayramının 70. Yıl Dönümünde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Kasım 2002

47)    34. Cumhuriyet Döneminde Türkçe, Türkler, C. 18, s. 15-53, 2002

48)    35. Turkish Language in the Republican Period, The Turks, vol. 5, pp. 595-620, 2002

49)    36. Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler, Türk Dili dergisi, Nisan 2003, S.616, s.353-356

50)    37. Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Şubat 2004, S. 626, s.99-113  

 

 Tanıtma, Eleştiri, Haber Yazılarım:

51)    1.   Ramazanoğlu  Kütüphanesi'ndeki   Yazma Eserler, Türk  Kültürü Dergisi, S. 299, s. 58, Ankara,1988

52)    2.   Saltuk-nâme'nin Dördüncü Yazma Nüshası Üzerine, Milli Kültür Dergisi, S. 67, s. 42, Ankara, 1989

53)    3.   Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Türk Dili dergisi, Eylül 1991, S. 477, s.224-227

54)    4.   Kırgızlar (Kırgızdar, Sancıra, Tarih, Muras, Salt), Türk Kültürü dergisi, Temmuz 1992, S. 351, s. 445-447

55)    5.   Gagavuz Türklerinin Yeni Bir Gazetesi: Gagavuz Sesi, Türk Kültürü Dergisi, S. 385, Ankara, 1995

56)    6.   Bilişim 97'nin Ardından, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1997.

57)    7.   Yeni Yol'un Ellinci Yılı ve Milletler Arası Rumeli Türk Kültürü Bilgi Şöleni, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1998

58)    8.   Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu Ağ Sayfası

59)    9.   Adana'nın Şalgamı Nasıl Shalgam Oldu ?, Türk Dili dergisi, Şubat 2001 sayısı, S. 590, TDK yayını, Ankara

60)    10. Ağ Kümesi Adreslerinde Türkçe Karakterler Kullanılabilecek, Türk Dili dergisi, Mart 2001 sayısı, S. 591, s.   368-369, TDK yayını, Ankara

61)    11. Elli Yıl..., Türk Dili dergisi, Sayı 598, Ekim 2001, s. 315, TDK yayını, Ankara

62)    12. Dil Bayramı Açış Konuşması, Türk Dili dergisi, Sayı 599, Kasım 2001, s. 534, TDK yayını, Ankara

63)    13. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) ve Etkinlikleri, Türk Dili dergisi, Sayı 599, Kasım 2001, s. 598, TDK yayını, Ankara

64)    14. Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni Açış Konuşması, Türk Dili dergisi, Haziran 2002

65)    15. Türk Dil Kurumunun 2002 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Ocak 2003

66)    16. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Dili, Edebiyatı ve Kültürü ile Kıbrıs, Türk Dili dergisi, Şubat 2003

67)    17. Dil Bayramı Açış Konuşması (26 Eylül 2003 Dolmabahçe Sarayı), Türk Dili dergisi, Kasım 2003, Sayı : 623, s.667-673

68)    18. Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Şubat 2004, Sayı 626, s. 99-113

 

Bildirilerim :

Ulusal Toplantılara Sunduğum Bildirilerim

69)    1.   İyelik Eki Yığılmasının Saltuk-nâme'deki Örnekleri, VIII. Millî Türkoloji  Kongresi, İstanbul, 1987 (Bildiriler  yayımlanmamıştır.)

70)    2.   Çukurova  Ağızlarındaki  Arkaik   Kelimeler,  II.   Mersin  Milli Eğitim ve Kültür Sempozyumu, s. 17, Mersin, 1988

71)    3.   Saltuk-nâme'deki Ad Verme Hadiseleri, III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor    Kong­re­si,  1989,   (Bildiriler   henüz yayımlanmamıştır.)

72)    4.   +lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22-23 Ekim 1993), Türk Dil Kurumu, s.92-105, Ankara, 1995

73)    5.   Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997,   (Bildiriler yayımlanmamıştır.)

74)    6.   Türkiye Türkçesinde Ünlemler, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 17 Nisan 1998, Türk Dil Kurumu, Ankara

75)    7.   Yüksek Öğretimde Türkçenin Öğretimi, Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Haziran 1998, Gaziantep Üniversitesi- TÖMER, Gaziantep

76)    8.   Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları, 2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları Toplantısı, 30 Mart 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul

77)    9.   Bilişim Çağı ve Türkçe, 26 Eylül Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2000, İzmir

78)    10. Bilgisayar Dilinde Türkçe, Hacettepe Üniversitesi, 24 Ekim 2001, Ankara

79)    11. Bölge Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 19-20 Nisan 2002, Antakya

80)    12. Müzik Dilinde Türkçe, Karaman Dil Bayramı Bilgi Şöleni, 12 Mayıs 2003, Karaman

81)    13. Ulusal Eğitim ve Ulusal Dil İlişkisi, Ulusal Eğitim Kurultayı, 20 Aralık 2003, Ankara

82)    14. Bilim Terimleri ve Türk Dil Kurumu, Bilim Terimleri Çalıştayı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 26-27 Aralık 2003, Bolu

 

Uluslararası Toplantılara Sunduğum Bildirilerim

83)    1.   Adana Ağızlarında Ön Seste k/g Değişmeleri, VI. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1988 (Bildiriler  yayımlanmamıştır.)

84)    2.   Üzerlik, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s.  247-260, Adana, 1993 (Üzerlik sözünün kökenini ve nazara karşı üzerliğin kullanılışını konu alan yazı, PDF biçimindedir, Acrobat Reader gerektirir.)

85)     3.   Şor  Folkloru,  II. Uluslararası Karacaoğlan  ve  Halk  Kültürü  Sempozyumu  Bildirileri, s. 223-228, Adana, 1993 (N. N. Kurpeşko’nun Şor Türkçesiyle sunduğu bildiri Ş.H. Akalın tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. PDF biçimindedir Acrobat Reader gerektirir.)

86)    4.   Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslar Arası Sibirya Semineri, İstanbul, 2-4 Nisan 1996

87)    5.   Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Birleşik Kelimeler, Türk Dil Kurumu III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 1996

88)    6.   Akhisar’daki Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, s. 19-27, Ankara, 1997

89)    7.   Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi, Türk-Sovyet Kollokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek/Kırgızistan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992, TDK yayını, Ankara.

90)    8.   Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine, II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, 22-28 Aralık 1998, Azerbaycan İlimler Akademisi ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Bakû, Azerbaycan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, TDK yayını, Ankara, 2004, s. 1-28.

91)    9.   Dede Korkut Kitâbı’nda ‘Meger’ ile Kurulmuş Birleşik Cümleler Üzerine, Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Selçuk Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 6-10 Ekim 1998, Konya

92)    10. Sarı Saltuk'un Türbe ve Makamları Üzerine, I. Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, 12-17 Ağustos 1998, Kültür Bakanlığı-ERVAK, Ankara

93)    11. Bilgi Çağı Türkçesinin Sorunları, Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Uluslar Arası Bilgi Şöleni, 26 Eylül 1998, Bilkent Üniversitesi, Ankara

94)    12. Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa / K.K.T.C.

95)    13. Yeni Adana Gazetesinin Harf İnkılâbının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmlâ ve Dil Özellikleri, III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, s.18-36, Adana Valiliği yayını, Adana, 1999

96)    14. Türük Halıktar Aralık Baylanıs Tili Turasında, Karaganda Devlet Üniversitesi, 24 Mart 1999, Karaganda, Kazakistan

97)    15. Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatının Söz Varlığı Üzerine, 3. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence, Romanya, 1999

98)    16. Kitâb-ı Dede Korkut’un Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-nâme’ye Etkisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Milletler Arası dede Korkut Şenlikleri, 7-9 Nisan 2000, Bakû, Azerbaycan

99)    17. Türk Lehçelerinden Edebî Ürünlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine, 4. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 9-14 Nisan 2000, Struga, Makedonya

100)  18. Eski Anadolu Türkçesinde ‘çün, çünki, çünkim’ Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş İsim Cümleleri Üzerine, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, Çeşme-İzmir

101)  19. Beliefs on afterlife in the Anatolian Turkish legend Saltuq-name, 43rd Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 3-8th September 2000, Château Pietersheim, Belgium.

102)  20. Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe, I. Balkan Türkologları Sempozyumu, 27-30 Eylül 2001, Prizren, Kosova

103)  21. Bilişim Dünyasında Türkçe, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Kültür Bakanlığı, 7-8 Ocak 2002, Ankara

104)  22. Upon a kind of compound sentence in the early Anatolian Turkish, Forma, Znaçenie i Funkstii Yedinits Yazıka i Reçi, Çast' Pervaya, Minsk, Belarussia, 2002, 71-75

105)  23. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Konusunda Son On Yılda Yaşanan Gelişmeler, SOTA : Stichting Onderzoekscentrum Türkistan en Azerbaycan, 29 Mayıs 2002, Haarlem, Hollanda. 

106)  24. On some feminine relationship terms in Teleut dialect, 45th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 23-28th June 2002, Budapest, Hungary. Bildiri tam metin olarak yayımlanmıştır: Altaica Budapestinensia MMII, Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conferene (PIAC), Edited by Alice Sárközi, Atila Rákos, Budapest, 2003, s.3-7

107)  25. Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı, 46th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 22-27 Haziran 2003, Ankara

 

Konferanslar, Açış Konuşmaları

108)    1.   2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 30 Mart 2000, İstanbul

109)    2.   Atatürk ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinde Harf İnkılâbı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Toplantısı, Kilis Valiliği, 10 Kasım 2000, Kilis

110)    3.   Dünya Dilleri Arasında Türkçenin Yeri, Karaman Dil Bayramı, 11 Mayıs 2001, Karaman Valiliği, Karaman

111)    4.   Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 69. Yıl Dönümü, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 2001, Ankara

112)    5.   Ali Şir Nevayî’nin 560. Doğum ve 500. Ölüm Yıl Dönümü  Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 24 Eylül 2001, Ankara

113)    6.   Bilişim Çağı ve Bilim Dili Olarak Türkçe, 26 Eylül 2001, Bilkent Üniversitesi, Ankara

114)    7.   Gaspıralı İsmail Bey’in 150. Doğum Yıl Dönümü Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 14 Kasım 2001, Ankara

115)    8.   Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 26 Nisan 2002, Ankara

116)    9.   Türk Dil Kurumunun 70. Kuruluş Yıl Dönümü, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 11 Temmuz 2002, Ankara

117)    10. Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 25 Eylül 2002, Ankara

118)    11. 70. Dil Bayramı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2002, Ankara

119)    12. 1552 ve Sonrası: Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 15 Ekim 2002, Ankara

120)    13. Yazılışının 930. Yılında Dîvânü Lugâti’t Türk ve Kaşgarlı Mahmut, (Açış Konuşması), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25 Aralık 2002, İstanbul

121)  14. Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı, Emniyet Müdürlüğü, 4 Şubat 2003, Samsun

122)  15. İş Yeri Adlarında Türkçe, 29 Nisan 2003, Beypazarı Belediyesi, Ankara

123)  16. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Kilisli Muallim Rif’at Bilge’yi Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 3 Mayıs 2003, Ankara

124)  17. Türkçenin Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları, Mersin Valiliği, 9 Mayıs 2003, Mersin

125) 18. Atatürk ve Türkçe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mızıka Okulu, 30 Nisan 2003, Ankara

126)  19. Türkçemiz ve Sorunlarımız, Başkent Üniversitesi, 21 Mayıs 2003, Ankara

127)  20. Türkçenin Gücü ve Zenginlikleri, Yerel Gündem 21, 6 Haziran 2003, Burdur

128)  21. Atatürk’ün Harf Devrimi Çalışmaları, Harf Devriminin 75. Yıl Dönümü Toplantısı, Tekirdağ Valiliği, 23 Ağustos 2003, Tekirdağ

129) 22. Eğitim Dili Olarak Türkçe, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, 21 Ekim 2003, Ankara

130)  23. Bilim, Kültür ve Sanat Dili Türkçenin Cumhuriyet Döneminde Kazanımları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Adana Kültür Sanat Derneği, 7 Kasım 2003, Adana

131)  24. Dil Kirliliği ve Çözüm Yolları, 100. Yıl Üniversitesi, 19 Aralık 2003, Van

132)  25. Bilim Dili Türkçe, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci Topluluğu, 24 Aralık 2003, Ankara

133) 26. Türkiye-Azerbaycan Dil İlişkileri ve Türk Dil Kurumu, Baku Slavyan Üniversitesi, 3 Mayıs 2004, Azerbaycan

134) 27. Türkçenin Öğretimi İçin Yapılması Gerekenler ve Türk Dil Kurumu, TC Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği - Türk Gençlik Federasyonu, 20 Mayıs 2004, İsveç         

 

Yürüttüğüm Projeler:

1.      Şor Türkçesinin Söz Varlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, 1993-1995

2.      Teleüt Türkçesinin Söz Varlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, 1998-2000

3.      Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, 2000-2003

4.      Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi, Devlet Planlama Teşkilâtı, 2003-2005

 

Çeşitli Dergi ve Gazetelerde Yayımlanan Söyleşiler, Açıklamalar, Haberler

1)      Dil kirliliği: Kebapçı “Kebapchi” oldu, Hürriyet gazetesi, 17 Aralık 2000.    

2)      Türkçe istila ediliyor, Hürriyet gazetesi, 19 Haziran 2001         

3)      Faruk Bildirici, Çocukluğumun Gökkuşağı Kasabı bir baktım Rainbow Kasabı olmuş, Hürriyet gazetesi, 13 Temmuz 2002.

4)      Yurtsan Atakan, İletişim yok illet işim var, Hürriyet Pazar, 14 Temmuz 2002. 

5)      TDK Başkanından Chat kısaltmaları uyarısı, Hürriyet gazetesi, 23 Ağustos 2001.

6)      Cangı cılıngız kuttu bolsun, Hürriyet gazetesi, 8 Aralık 2002

7)      Murat Büke, TDK’nın Ağ Kümesiyle İlgili Cevapları Elmek ile Geldi, Türk.İnternet.Com, 23 Aralık 2002

8)      Yurtsan Atakan, Sisli’de copluk var Sanayi’de bakanlik, Hürriyet gazetesi, 26 Ocak 2003

9)      Hasan Celal Güzel, Türk dili savaşçıları, Tercüman gazetesi, 4 Şubat 2003

10)    Zeynep Bölükbaşı Ertem, Turkcenin gunahi ne? “Sorunun kökeninde Türkçeye ilgisizlik var!”, Tempo dergisi, S. 797, 20 Mart 2003, s. 41.

11)    Yurtsan Atakan, Adım Kör Murat, Hürriyet Pazar, 13 Nisan 2003, s. 15.

12)    Hasan Celal Güzel, En zengin dil: Türkçe, Tercüman gazetesi, 24 Mayıs 2003

13)    Yöresel ağızlardaki söz varlığı, NTV, 21 Temmuz 2003

14)    TDK Başkanı yabancı dille öğretimi eleştirdi, NTV, 22 Ekim 2003

15)    TDK Başkanı: Yeni harflerin eklenmesi yasaya aykırıdır, Hürriyet gazetesi, 10 Kasım 2003

16)    Aslıhan Bozkurt, Bilişimdeki Terim Karmaşası Türkçeye Zarar Veriyor, It-Business dergisi, S. 41, 17 Kasım 2003, s.22-23.

17)    Erdal İpekeşen, Türkçe Konuşamıyoruz, Tempo dergisi.

18)    Çocuğunuza isim TDK’den, Radikal gazetesi, 27 Kasım 2003 

19)    Devrim Sevimay, Otobüse “çok oturgaçlı götürgeç” demedik, Vatan gazetesi, 17 Mayıs 2004

20)    Yılmaz Çetiner, Türkçemizin şeyine şey etmeyelim, Milliyet gazetesi, 20 Mayıs 2004

 

Yönettiğim Tezler:

Yüksek Lisans Tezleri

1.    Rıza Gül, (1993), Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:viii+CXVIII+404

2.    Nesibe Kardak, (1994), Süheyl ü Nev-bahâr’da Fiiller, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:III+494

3.    Gülcan May, (1996), Radloff’un Proben’indeki Şor Türkleriyle İlgili Metinler Üzerinde Dil Çalışması, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:VII+226

4.     Işıl Çokuğurluel, (1996), Türkçede Eksiltili Anlatım ve Eksiltili Cümle, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:V+261

5.     Kâtibe Nar, (1995), Soru Ekiyle Kurulmuş Soru Cümlelerinin Anlambilimsel Yönden İncelenmesi, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:II+226

6.     Caştegin Turgunbaev, (1997), Er Töştük Destanı’nda Bildirme Kipleri Çekimleri, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:

7.     Ali Tan, (1998), Moldo Kılıç’ın Kazaldar’ı (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi - Metin ve Çeviri), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XV+236

8.     Gülhan Bada (1999), Türkmen Matalları (Bilmeceleri): Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi – metin ve Çeviri), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XIV+196

9.     Nadejda Kirli, (2001), N. N. Baboğlu’nun “Legendanın İzi” Adlı Eserinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XXX+446

10.  B. Tahir Tahiroğlu (2003), Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi Sözlüklerinde Sıfatların Anlam Açısından karşılaştırılması,  ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

   

Doktora Tezleri

1.     Rıza Gül, Gaziantep Barakları Ağzı, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XI+206

2.     Mustafa Tanç (2002), Kazak Türkçesinde Zarf-fiiller - Muhtar Evezov’un Tandamalı Engimeler Adlı Eseri Üzerinde Bir Çalışma- (Şekil, Anlam ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XI+206

3.     Caştegin Turgunbaev, (2002), Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırma), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, sayfa:XXI+377

4.     Ali Tan, Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, (Devam ediyor.)

5.     Nadejda Kirli, Bir Ermeni Kıpçakçası Metni: Algış Bitigi (Durum Ekleri İncelemesi, Metin, Dizin), ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, (Devam ediyor).

 

 

 

Güncelleme: 23 Mayıs 2004

Ana sayfaya dönüş