ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
3786 Cafer Şen Kitle İletişim Araçlarının Ortaya Çıkardığı Sözel Kültür Ortamında Türkçenin Zenginleşmesine Yönelik Olarak Sınırlarının Zorlanması 25.02.2019
3785 Mehmet Çevik Karikatürlerde Folklorik Ögeler 25.02.2019
3784 Şaira Daniyarova Asâd Dil Murâd'ın Romanlarında Tarihî Kahraman ve Millî Ruh 25.02.2019
3783 Salim Koca İslâm Medeniyeti Çevresinde Türk İmajı 10.12.2018
3782 Beste Gülen Türkçe Sözlük'te Anatomi Alanındaki A Harfi İle Başlayan Terimler Üzerine 24.11.2018
3781 Celal Postacı Arusoğlu, Sezai (2016) Hukuk Alanında Fransızca-Türkçe Çeviri Kılavuzu (Guide de Traduction Français-Turc en Droit) Ankara: Seçkin Yayıncılık. 355 s. 24.11.2018
3780 Sema Çetin Baycanlar Nigâr Hanım’dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Gazimağusa / KKTC (Tanıtma) 09.07.2018
3779 Ayşe Öz Székely [Sekel] Adının İzahı Üzerine 09.07.2018
3778 Alev DURAN MACAR TÜRKOLOG GYÖRGY HAZAI’NIN ARDINDAN 02.07.2018
3777 Mehmet ÖLMEZ 60 YEARS OF THE PERMANENT INTERNATIONAL ALTAISTIC CONFERENCE (PIAC), A BIBLIOGRAPHY, OLIVER CORFF, STUDIEN ZUR SPRACHE, GESCHICHTE UND KULTUR DER TÜRKVÖLKER, BAND 26, KLAUS SCHWARZ VERLAG, BERLIN 2017, 129 SAYFA. 02.07.2018
3776 Mehmet ÖLMEZ YUKIYO KASAI, UNTER MITARBEIT VON HIROTOSHI OGIHARA, DIE ALTUIGURISCHEN FRAGMENTE MIT BRĀHMĪ-ELEMENTEN, BERLINER TURFANTEXTE XXXVIII, BREPOLS YAYINEVI, TURNHOUT 2017, 423 S. + XVIII RESIM. 02.07.2018
3775 Gerhard DOERFER Çeviren: Zeki KAYMAZ İBNİ MÜHENNÂ HANGİ KÖKENDENDİ? 02.07.2018
3774 Zeynep Pınar CAN ENDANGERED LANGUAGES OF THE CAUCASUS AND BEYOND 01.07.2018
3773 Fatma Yelda ŞAHİN ANKARA PAPERS IN TURKISH AND TURKIC LINGUISTICS 01.07.2018
3772 Erdoğan BOZ SADETTIN ÖZÇELİK, DEDE KORKUT I. CILT (DRESDEN NÜSHASI- GIRIŞ, NOTLAR 931 S.), II. CILT (DRESDEN NÜSHASI- METIN, DIZIN 996 S.), TÜRK DIL KURUMU YAYINLARI, 2016, ANKARA. 01.07.2018
3771 Marek STACHOWSKI - Robert WOODHOUSE, Çeviren: Ekrem BEYAZ İSTANBUL’UN ETİMOLOJİSİ: MEVCUT KANITLARDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAYDALANILARAK 01.07.2018
3770 Gulnara SULEYMANOVA TÜRKÇE DEYİMLERİ RUSÇAYA ÇEVİRME PROBLEMLERİ VE STRATEJİLERİ 01.07.2018
3769 Deniz MELANLIOĞLU LEH ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZILI ANLATIMLARININ TUTARLILIK ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 01.07.2018
3768 Gökhan YAĞCI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BELARUS ÖRNEĞİ 14.05.2018
3767 Mahmut Sarıkaya Hatai Şiirinde Anadolu ve Çağatay Türkçesi Unsurları 24.05.2018
3766 Otto von ESSEN Çeviren: Berrin AKÇALI* TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU 19.05.2018
3765 Bahadır Güneş KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE 27.04.2018
3764 Gülseren Tor MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 27.04.2018
3763 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-II 27.04.2018
3762 Mehmet Ölmez ODA Juten 小田 壽典 80 Yaşında 27.04.2018
3761 Yong-Song LI Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 27.04.2018
3760 Uwe Blasıng Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi 27.04.2018
3759 Zeliha Tuğuz SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI 27.04.2018
3758 Şenay Saraç Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri 27.04.2018
3757 Kamila Barbara Stanek Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü 27.04.2018
3756 Klaus RÖHRBORN, Çev.: Songül ROLFFS - Mehmet ÖLMEZ - Uğur UZUNKAYA ŚŪNYAVĀDA VE VİJÑĀNAVĀDA. EKOL TARTIŞMALARI VE ORTA ASYA’DA YOL AÇTIĞI TEPKİLER* 23.04.20018
3755 Filiz Mehmetoğlu TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME 23.04.20018
3754 Kübra Mutlu YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BENZER ATASÖZÜ VE DEYIMLERIN ÖNEMI VE POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BUNLARIN KULLANIMI 23.04.20018
3753 Agnieszka Emilia Lesiczka XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROJESİ (1766-1793) 23.04.20018
3752 Öztürk Emiroğlu POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 23.04.20018
3751 Elena Oganova RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER 23.04.20018
3750 Salih Uçak Irak’ta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye, Türkler Ve Türkçe Algısı 20.04.2018
3749 Veysel Şahin Yabancı Dil Olarak Türkçe 22.03.2018
3748 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018
3747 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018
3746 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018
3745 Mahfuz Zariç Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler 03.11.2017
3744 Orhan Güdek Hayat ve Bilgi 12.01.2017
3743 Kadir Güler Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 02.12.2016
3742 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016
3741 Mahfuz Zariç Kullanılan Hattın Türü Bakımından İslam Hat Sanatında Besmele 22.11.2016
3740 Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade Harezm Müzik Tarihçesi 26.05.2016
3739 Ali Göçer An Important Stage of Life-Long Learning: Adult Literacy and Benefits (Sampling of Kayseri in Turkey) 29.02.2016
3738 Aysu Ata From Berlin to Warsaw-Few Remarks on Turkology/Türkolojide Berlin-Varşova Hattı 22.01.2016
3737 Süer Eker Orta Asya’nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan (I) 15.01.2016

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa