ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
3767 Mahmut Sarıkaya Hatai Şiirinde Anadolu ve Çağatay Türkçesi Unsurları 24.05.2018
3766 Otto von ESSEN Çeviren: Berrin AKÇALI* TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU 19.05.2018
3765 Bahadır Güneş KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE 27.04.2018
3764 Gülseren Tor MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 27.04.2018
3763 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-II 27.04.2018
3762 Mehmet Ölmez ODA Juten 小田 壽典 80 Yaşında 27.04.2018
3761 Yong-Song LI Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 27.04.2018
3760 Uwe Blasıng Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi 27.04.2018
3759 Zeliha Tuğuz SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI 27.04.2018
3758 Şenay Saraç Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri 27.04.2018
3757 Kamila Barbara Stanek Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü 27.04.2018
3756 Klaus RÖHRBORN, Çev.: Songül ROLFFS - Mehmet ÖLMEZ - Uğur UZUNKAYA ŚŪNYAVĀDA VE VİJÑĀNAVĀDA. EKOL TARTIŞMALARI VE ORTA ASYA’DA YOL AÇTIĞI TEPKİLER* 23.04.20018
3755 Filiz Mehmetoğlu TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME 23.04.20018
3754 Kübra Mutlu YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BENZER ATASÖZÜ VE DEYIMLERIN ÖNEMI VE POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BUNLARIN KULLANIMI 23.04.20018
3753 Agnieszka Emilia Lesiczka XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROJESİ (1766-1793) 23.04.20018
3752 Öztürk Emiroğlu POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 23.04.20018
3751 Elena Oganova RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER 23.04.20018
3750 Salih Uçak Irak’ta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye, Türkler Ve Türkçe Algısı 20.04.2018
3749 Veysel Şahin Yabancı Dil Olarak Türkçe 22.03.2018
3748 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018
3747 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018
3746 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018
3745 Mahfuz Zariç Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler 03.11.2017
3744 Orhan Güdek Hayat ve Bilgi 12.01.2017
3743 Kadir Güler Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 02.12.2016
3742 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016
3741 Mahfuz Zariç Kullanılan Hattın Türü Bakımından İslam Hat Sanatında Besmele 22.11.2016
3740 Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade Harezm Müzik Tarihçesi 26.05.2016
3739 Ali Göçer An Important Stage of Life-Long Learning: Adult Literacy and Benefits (Sampling of Kayseri in Turkey) 29.02.2016
3738 Aysu Ata From Berlin to Warsaw-Few Remarks on Turkology/Türkolojide Berlin-Varşova Hattı 22.01.2016
3737 Süer Eker Orta Asya’nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan (I) 15.01.2016
3736 Süer Eker İpek Yolu’nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili 11.01.2016
3735 Muhammet Kemaloğlu Türkiye Selçuklularında Dini Eserler 04.01.2016
3734 Muhammet Kemaloğlu Türkiye’de Afet Yönetiminin Tarihi ve Yasal Gelişimi 24.12.2015
3733 Rukiye Akdoğan Zu einigen unveröffentlichten Bo-Tafeln 16.11.2015
3732 Rukiye Akdoğan Anadolu’da “İmli” Kapların Kullanımıyla İlgili Bazı Gözlemler 16.11.2015
3731 Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan Tigunānu’dan (?) Arpa hisseleri hakkında bir tablet 16.11.2015
3730 Ferhat Karabulut İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları 26.10.2015
3729 Serdar Demircan Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlak Eğitimi 26.10.2015
3728 Sergey G. Klyaştornıy Erken Hazar Tarihinin Asya Cephesi 15.10.2015
3727 Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç Selçuklu Anadolusu’nda Ekmek 15.10.2015
3726 Kayrat Belek Karahanlılar Döneminde Türk Halklarının Kültürel Mirasları: “Kırgızistan Yazıtları Örneğinde (IX-XII. Yüzyıl)” 15.10.2015
3725 Gaybullah Babayar Batı Köktürk ve Orta Asya Bozkır Hanlıklarının Sikkelerindeki Damgalar 15.10.2015
3724 Hüseyin Salman Karluk Devleti’nin Kuruluş Tarihi Meselesi 15.10.2015
3723 Mustafa Sarper Alap Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde Urdu Dili Eğitimi 15.10.2015
3722 Medine Sivri-Berkant Örkün Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl Adlı Eserlere Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 07.10.2015
3721 İrfan Morina-Lindita Latifi Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri 29.09.2015
3720 Salih Uçak Şeyh Rıza Talabani’nin Türkçe Şiirlerinde Sosyal ve Siyasi Hiciv 04.09.2015
3719 Hüseyin Akbaş Abdurauf Fıtrat ve Onun Özbek Klasik Musikisi Hakkındaki Eseri 04.09.2015
3718 Hüseyin Akbaş XX. Yüzyıl Harezm Makam Müziğinde Terminoloji Sorunları 04.09.2015

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa