ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
3821 Tuncay Türkben Çocuk Kütüphanelerinin Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkilerinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi 15.07.2019
3820 Tuncay Türkben Ana Dili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Masalların Çocuk Gelişimine Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 15.07.2019
3819 Tuncay Türkben Aktif Öğrenme Yöntemiyle Oluşturulmuş Sınıf Ortamının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi 15.07.2019
3818 Ercan Alkaya Ülkü Onal: Ardanuç ve Çevresinde Sülâle Adları 26.05.2019
3817 Mehmet Dursun Erdem Günay Karaağaç: Türkçenîn Dünya Dillerine Etkisi, V. Lefke Edebiyat Buluşması (29-30 Nisan 2004) 26.05.2019
3816 Mehmet Aça Erdoğan Altınkaynak: Ortodoks Türkler Urumlar 26.05.2019
3815 Esra Demir Çiğdem Usta: Mizah Dilinin Gizemi 26.05.2019
3814 Mehmet Aça Erdoğan Altınkaynak: Ortodoks Türkler Urumlar 26.05.2019
3813 Yonca Anzerlioğlu Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hıristiyan Türkler 12.05.2019
3812 Leylâ Hafızoğlu Bazı Doğu, Batı Ve Güney Slav Dillerinde İsim Türeten Ekler 05.12.2019
3811 Leylâ Hafızoğlu Bazı Doğu, Batı Ve Güney Slav Dillerinde İsim Türeten Ekler 05.12.2019
3810 Rafet Metin 1699‐1718 Yıllarında Bolu’da Yatırım Araçları 04.05.2019
3809 Rafet Metin 1699‐1718 Yıllarında Bolu’da Yatırım Araçları 04.05.2019
3808 Abdullah Bay Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri Ve Taşrada Medrese Hayatı 04.05.2019
3807 Mehmet Akif Özer Bir Modern Yönetim Teklifi Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri 04.05.2019
3806 Mehmet Akif Özer Bir Modern Yönetim Teklifi Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri 04.05.2019
3805 Barış Metin Veled Çelebi'nin Türk Milliyetçiliğinin Doğuş ve Gelişme sürecindeki Yeri veTürk Diline Dair Çalışmaları 04.05.2019
3804 Bilgehan A. Gökdağ Balkanlar: Etnik Karmaşanın Dilsel Boyutları 04.05.2019
3803 Hava Selçuk Vidin'de Toplumsal Hayat: 13 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre (1698-1699) 26.04.2019
3802 Hava Selçuk Vidin'de Toplumsal Hayat: 13 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre (1698-1699) 26.04.2019
3801 Hüsniye Canbay Tatar Batının Kimlik İnşasında Ötekinin Yeri 26.04.2019
3800 Ümit Özgür Demirci Tarama ve Derleme Sözlükleri ile Tanıklanan ‘hapaxlar’ 22.04.2019
3799 Rüstam Racabov Orta Asya’nın Türk Dilli Arapları 13.04.2019
3798 Oğuzhan Sevim Türkçe Öğretmeni Adaylarının İş Birlikli Çalışma Sürecine İlişkin Tutum Ve Düşünceleri: Atatürk Üniversitesi Örneği 13.04.2019
3797 Mehmet Çavuşoğlu Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyi Tesiri Üzerine Notlar 13.04.2019
3796 Mehmet Çavuşoğlu Türkân Hacaloğlu’nun Konuşması 13.04.2019
3795 Mehmet Çavuşoğlu Dr. Mehmet Genç’in Konuşması 13.04.2019
3794 Mehmet Çavuşoğlu Dr. Mehmet Kalpaklı’nın Konuşması 13.04.2019
3793 Ali Çavuşoğlu Ağabeyim, Arkadaşım, Dostum Mehmed Çavuşoğlu 13.04.2019
3792 Cemal Kurnaz Divan Edebiyatının Bütün Cephelerini Yoklayan Bir İlim Adamı: Mehmed Çavuşoğlu 13.04.2019
3791 Zeynep Kerman Mehmed Çavuşoğlu 13.04.2019
3790 Osman Fikri Sertkaya Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu 13.04.2019
3789 Abdulllah Uçman Hâtıralar Arasında Mehmed Çavuşoğlu 13.04.2019
3788 Hilmi Yavuz Mehmed, Canım Kardeşim… 13.04.2019
3787 Erkan Karagöz Mehmet Çavuşoğlu’nun Albümünden 13.04.2019
3786 Cafer Şen Kitle İletişim Araçlarının Ortaya Çıkardığı Sözel Kültür Ortamında Türkçenin Zenginleşmesine Yönelik Olarak Sınırlarının Zorlanması 25.02.2019
3785 Mehmet Çevik Karikatürlerde Folklorik Ögeler 25.02.2019
3784 Şaira Daniyarova Asâd Dil Murâd'ın Romanlarında Tarihî Kahraman ve Millî Ruh 25.02.2019
3783 Salim Koca İslâm Medeniyeti Çevresinde Türk İmajı 10.12.2018
3782 Beste Gülen Türkçe Sözlük'te Anatomi Alanındaki A Harfi İle Başlayan Terimler Üzerine 24.11.2018
3781 Celal Postacı Arusoğlu, Sezai (2016) Hukuk Alanında Fransızca-Türkçe Çeviri Kılavuzu (Guide de Traduction Français-Turc en Droit) Ankara: Seçkin Yayıncılık. 355 s. 24.11.2018
3780 Sema Çetin Baycanlar Nigâr Hanım’dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Gazimağusa / KKTC (Tanıtma) 09.07.2018
3779 Ayşe Öz Székely [Sekel] Adının İzahı Üzerine 09.07.2018
3778 Alev DURAN MACAR TÜRKOLOG GYÖRGY HAZAI’NIN ARDINDAN 02.07.2018
3777 Mehmet ÖLMEZ 60 YEARS OF THE PERMANENT INTERNATIONAL ALTAISTIC CONFERENCE (PIAC), A BIBLIOGRAPHY, OLIVER CORFF, STUDIEN ZUR SPRACHE, GESCHICHTE UND KULTUR DER TÜRKVÖLKER, BAND 26, KLAUS SCHWARZ VERLAG, BERLIN 2017, 129 SAYFA. 02.07.2018
3776 Mehmet ÖLMEZ YUKIYO KASAI, UNTER MITARBEIT VON HIROTOSHI OGIHARA, DIE ALTUIGURISCHEN FRAGMENTE MIT BRĀHMĪ-ELEMENTEN, BERLINER TURFANTEXTE XXXVIII, BREPOLS YAYINEVI, TURNHOUT 2017, 423 S. + XVIII RESIM. 02.07.2018
3775 Gerhard DOERFER Çeviren: Zeki KAYMAZ İBNİ MÜHENNÂ HANGİ KÖKENDENDİ? 02.07.2018
3774 Zeynep Pınar CAN ENDANGERED LANGUAGES OF THE CAUCASUS AND BEYOND 01.07.2018
3773 Fatma Yelda ŞAHİN ANKARA PAPERS IN TURKISH AND TURKIC LINGUISTICS 01.07.2018
3772 Erdoğan BOZ SADETTIN ÖZÇELİK, DEDE KORKUT I. CILT (DRESDEN NÜSHASI- GIRIŞ, NOTLAR 931 S.), II. CILT (DRESDEN NÜSHASI- METIN, DIZIN 996 S.), TÜRK DIL KURUMU YAYINLARI, 2016, ANKARA. 01.07.2018

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa