ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
3749 Veysel Şahin Yabancı Dil Olarak Türkçe 22.03.2018
3748 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018
3747 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018
3746 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018
3745 Mahfuz Zariç Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler 03.11.2017
3744 Orhan Güdek Hayat ve Bilgi 12.01.2017
3743 Kadir Güler Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 02.12.2016
3742 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016
3741 Mahfuz Zariç Kullanılan Hattın Türü Bakımından İslam Hat Sanatında Besmele 22.11.2016
3740 Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade Harezm Müzik Tarihçesi 26.05.2016
3739 Ali Göçer An Important Stage of Life-Long Learning: Adult Literacy and Benefits (Sampling of Kayseri in Turkey) 29.02.2016
3738 Aysu Ata From Berlin to Warsaw-Few Remarks on Turkology/Türkolojide Berlin-Varşova Hattı 22.01.2016
3737 Süer Eker Orta Asya’nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan (I) 15.01.2016
3736 Süer Eker İpek Yolu’nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili 11.01.2016
3735 Muhammet Kemaloğlu Türkiye Selçuklularında Dini Eserler 04.01.2016
3734 Muhammet Kemaloğlu Türkiye’de Afet Yönetiminin Tarihi ve Yasal Gelişimi 24.12.2015
3733 Rukiye Akdoğan Zu einigen unveröffentlichten Bo-Tafeln 16.11.2015
3732 Rukiye Akdoğan Anadolu’da “İmli” Kapların Kullanımıyla İlgili Bazı Gözlemler 16.11.2015
3731 Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan Tigunānu’dan (?) Arpa hisseleri hakkında bir tablet 16.11.2015
3730 Ferhat Karabulut İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları 26.10.2015
3729 Serdar Demircan Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlak Eğitimi 26.10.2015
3728 Sergey G. Klyaştornıy Erken Hazar Tarihinin Asya Cephesi 15.10.2015
3727 Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç Selçuklu Anadolusu’nda Ekmek 15.10.2015
3726 Kayrat Belek Karahanlılar Döneminde Türk Halklarının Kültürel Mirasları: “Kırgızistan Yazıtları Örneğinde (IX-XII. Yüzyıl)” 15.10.2015
3725 Gaybullah Babayar Batı Köktürk ve Orta Asya Bozkır Hanlıklarının Sikkelerindeki Damgalar 15.10.2015
3724 Hüseyin Salman Karluk Devleti’nin Kuruluş Tarihi Meselesi 15.10.2015
3723 Mustafa Sarper Alap Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde Urdu Dili Eğitimi 15.10.2015
3722 Medine Sivri-Berkant Örkün Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl Adlı Eserlere Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 07.10.2015
3721 İrfan Morina-Lindita Latifi Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri 29.09.2015
3720 Salih Uçak Şeyh Rıza Talabani’nin Türkçe Şiirlerinde Sosyal ve Siyasi Hiciv 04.09.2015
3719 Hüseyin Akbaş Abdurauf Fıtrat ve Onun Özbek Klasik Musikisi Hakkındaki Eseri 04.09.2015
3718 Hüseyin Akbaş XX. Yüzyıl Harezm Makam Müziğinde Terminoloji Sorunları 04.09.2015
3717 Nuh Tozlu Etnogenez Halkların Şekillenişi, Yükseliş ve Düşüşleri 04.08.2015
3716 Lütfi Sezen Prof.Dr. Muhan Bali’nin Eserleri 29.07.2015
3715 Filiz Kırbaşoğlu Hocam ve Babam Muhan Bali 29.07.2015
3714 M. Emir İlhan Gelenek ve Hatırlama: Belleğin Kültürel Olarak Yeniden İnşası Üzerine Bir Tartışma 29.07.2015
3713 Bahadır Güneş Ahmet Bican Ercilasun "Gülnar"da Ne Diyor? 29.07.2015
3712 Osman Mert Karakurum Bölgesi’ndeki Arap Harfli Yazıtlar 28.07.2015
3711 Yavuz Özdemir-Elif Aktaş Halkevleri (1932’den 1951’e) 28.07.2015
3710 Taner Aslan Pertev Tevfik ve ‘Vatan Tehlikede’ İsimli Risalesi 27.07.2015
3709 Alpaslan Demir Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda İhtida Hareketleri 27.07.2015
3708 İlhami Durmuş Tuna Nehri Çevresinde İskit ve Sarmatlar 27.07.2015
3707 Cemile Kınacı Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Bilgi Şöleni: Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları 27.07.2015
3706 Neslihan Günaydın Yahudiler’den Filistinlilere Uzanan “Evsizlik” Olgusu 24.07.2015
3705 Pelin Ekşi Karamanlı Türklerinin Dil ve Edebiyatları Hakkında Açıklamalı Bibliyografya Denemesi 24.07.2015
3704 İlhami Durmuş Bozkır Kültür Çevresi Türk Tarihi Araştırmaları ve Kronoloji 22.07.2015
3703 Hanife Çaylak Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Çeviri Faaliyetlerine Dair Bir İnceleme 22.07.2015
3702 Rüstam Racabov Orta Asya’nın Türk Dilli Arapları 22.07.2015
3701 Altan Çetin Memlûk Devletinde Okçuluk 21.07.2015
3700 Mustafa Kaya Charles Texier’nin Seyahatnamesine Göre 19. Yüzyılda Anadolu’nun Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu 21.07.2015

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa