ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3078 Oğuz Öcal 2003 Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyumu Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.11-15
3082 Onuk Taciser – Feriha Akpınarlı – Serpil Ortaç 2003 Halkbilimi Müzesinde Bulunması Gereken El Sanatları Ürünleri Ve Özellikleri Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.78-85
3096 Özbağı Tevhide 2003 1995-2001 Yılları Arasında Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Programlarında Yer Alan Uygulamalı Mezuniyet Tezlerinin Uygulamaları Üzerine Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.217-227
3099 Özdemir Nebi 2003 Müze Çocuk İlişkisi Ve Çocuk Kültürü Merkezi İle İlgili Bazı Değerlendirmeler Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.126-148
3107 Özhan Mevlüt 2003 Geleneksel Türk Tiyatrosu Müzeciliğinin Önemi Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.123-126
3110 Öztürk Ali Osman 2003 Alman Halk Türküsü Arşivi Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.256-259
3128 Sağlamöz Kaşif 2003 Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığında El Sanatları Çalışmaları Ve Müzelenmesi Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.90-98
3134 Santur Alparslan 2003 Açık Hava Müzeleri Tanımı Türkiye’deki Durumu Ve Yurtdışından Bir Örnek Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.15-22
3138 Savaş Ayşen 2003 Müzecilik Ve Halkbilimi Müzeciliği Mekânı Tasarımı Ve Bağlam Üzerine Notlar Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.114-123
3161 Tan Nail 2003 Kültür Bakanlığının Folklor Açık Hava Müzesi Kurma Teşebbüsü Ve Hazin Sonucu Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.22-26
3196 Uyar Süha 2003 Müzecilik Bağlamında Kültür Turizm Ve Medya İlişkisi Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.30-33
3206 Weber Ingeborg – Kellermann Bimmer 2003 Iı. Dünya Savaşı Sonrası Alman Halkbilimi Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi (Çev: Ali Osman Öztürk) Milli Folklor Ankara Ss.16-28
3207 Yakıcı Ali 2003 Otantik Bir Uygulamalı Halkbilimi Müzesi: İskilip Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.45-48
3209 Yavaş Mansur 2003 Beypazarı’nda Geçmişe Yolculuk Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.39-42
3214 Yeter Enis 2003 Kastamonu Valiliği Tarafından Kültürel Değerlerin Korunması Ve Halk Kültürü Müzeciliğine Yönelik Çalışmalar Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.33-39
3216 Yıldız Naciye 2003 Kırgızistan’da Halkbilimi Müzeciliği Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.191-195
3223 Young Katherine 2003 Beden Folkloru (Çev: Metin Ekici) Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar Milli Folklor Yayınları Ankara Ss.437-443
79 Artun Erman 2004 Köy Seyirlik Oyunları Kültürel Mirasın Müzelenmesi Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.147 – 152
195 Cemiloğlu Mustafa 2004 Bursa’da Derlenmiş Zeybek Türkülerinde Öz Ve Biçim Kopmozisyonu Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.275-291
228 Çınar Ali Abbas 2004 Manav Destanındaki Alp/Yiğit Tipiyle Efe / Zeybek Tipinin Müşterekleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.127-141
233 Çine Hamit 2004 Zeybek Oyunlarının Yapısal Özelliği Ve Milli Kültür Olmasının Değeri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.447-457
245 Çolak Kerem 2004 Marmara Bölgesinde Ve Ege Bölgesinde Oynanan Zeybek Oyunlarının Karşılaştırılması Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.477-488
254 Doğan Abide – Sıdıka Gökçelik 2004 Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme Türkbilig S.6 Ss.45-73
446 Kaçar Burhan 2004 Türk Halk Şiirinde Zeybekler Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.361-369
531 Kirman Ümral 2004 Eric Hobsbawm’ın Sosyal Haydut Veya Halk Kahramanı Kalıbına Göre İki Muğla Türküsünün Hikâyeleri Üzerine Yapısal Çözümleme Çalışması Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.407-417
534 Koçak Aynur 2004 Karagöz Oyunlarında Zeybek Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.369-385
576 Köse Nerin 2004 Destanlarımız Ve Zeybek Türkülerimiz Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.311-331
608 Mirzaoğlu Gülay 2004 Anlatım Tutumu Özellikleri Açısından Zeybek Türküleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.273-275
636 Okuşluk Refiye Şenesen 2004 Halk Hikâyelerinin Nesne Dünyasının Tespiti Ve Müzeleme Önerileri Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.186-194
650 Önal Naci 2004 Glim Efe’nin Hikâyesi Ve Göstergebilimsel Çözümlemesi Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.387-407
664 Özçörekçi Göl – N. Zeynep 2004 Geleneksel Tiyatro Müzeciliği Üzerine Bir Öneri Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.170 – 178
691 Özsan Mustafa 2004 Gökçen Efe’nin Tarihi Kişiliği Ve Ziya Hanhan’ın Gökçen Efe Destanı Üzerine Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.435-445
751 Sakaoğlu Saim 2004 Nasreddin Hoca’ya Ait Olmayan Fıkraların Ona Yamanma Sebepleri Üzerine Pertev Naili Boratav’a Armağan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.12-15
867 Uygur Ceyhun Vedat – Ramazan Teğiz 2004 Denizli İli Zeybek Türküleri Ve Hikâyeleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.3-11
888 Yaltırık Hüseyin 2004 Bilinmeyen Yönleriyle Giritli Cafer Efe Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.417-435
999 Çıblak Nilgün 2004 Halk Kültürü Ürünlerinden Âşıklık Geleneğinin Müzelenmesi Üzerine Bazı Düşünceler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.124-133
1253 Akarpınar Bahar 2004 Sûfi Kültürde Sembollerin Yeri Ve Önemi Hakkında Bir Deneme Türkbilig S.6 Ss.3-19
1294 Bayrakdar Mehmet 2004 Seyyid Hârun Veli Ve Türbesi Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.277-287
1324 Çelik Celaleddin 2004 Mevlana Ve Mevlevilik Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.365-381
1416 Kartal Ahmet 2004 Ahmet Atillâ Şentürk Xvı. Asra Kadar Anadolu Sahası Mevlevilerinde Edebi Tasvirler Kitabevi 178 İstanbul 2002... Türk Dili Ve Edebiyatı Makaleleri 2003 Bayrak Matbaası Sivas Ss.361-373
1457 Ocak Ahmet Yaşar 2004 13.-14. Yüzyıllar Anadolu’sunun İki Büyük Cezbeci Ve Estetikçi Şair Sufisi:Celaleddin-İ Rumi Ve Yunus Emre Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.122-137
1458 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Ahmed-İ Yesevi Ve Türk Halk Müslümanlığı Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.74-88
1459 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Alevilik Bektaşilik Gerçeği Ve Bu Gerçeğin Açıklanmasına Yönelik Bazı Tezler Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.334-347
1460 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Alevilik Problemi Ve Türkiye Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.303-312
1461 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Alevilik Ve Bektaşiliğin Tarihsel Sosyal Tabanı Ve Teolojisi Arasındaki İlişki Problemine Dair Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.236
1462 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Alevilik Ve Bektaşilik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerine Genel Bir Bakış Ve Bazı Gerçekler Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.203-236
1463 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Anadolu Halk Sufiliğinde Ahmed-İ Yesevi Ve Yesevilik Problemi Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.51-64
1464 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Anadolu Heterodoks Türk Sufiliğinin Temel Taşı: Hacı Bektaş-I Veli El-Horasanı Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.160-181
1465 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Anadolu Sufiliğinde Ahmed-İ Yesevi Ve Yesevilik’in Yerin Dair Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.64-74
1466 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Bir 13. Yüzyıl Mutasavvıfı Ve Sufisi Olarak Mevlana Celaleddin-İ Rumi Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.137-148
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş