ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3229 Ergönenç Dilek - Nogay Türkleri Edebiyat? Türk Dünyas? El Kitab? (Türkiye D??? Türk Edebiyatlar?), 3. Bask? 341-365
284 Elçin ?ükrü 1965 Gölpazar? Bilmeceleri Türk Kültürü Kültürü S.1 Ss.68-161
24 Alangu Tahir 1968 Kelo?lan Masallar? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.458-470
61 And Metin 1968 Karagöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katk?lar Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.497-518
119 Baltac?o?lu Ismay?l Hakk? 1968 Orta Oyunu Nedir? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.518-526
157 Boratav Pertev Naili 1968 Halk Edebiyat? Üzerine Öndeyi? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.294-299
373 Gökyay Orhan ?aik 1968 Dede Korkut Hikâyeleri Ve Önemi Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.424-436
530 K?rz?o?lu M. Fahrettin 1968 Halk Hikâyelerinde ?Dö?eme? Söyleme Gelene?i Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.470-482
831 Tezel Naki 1968 Türk Halk Edebiyat?nda Masal Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.447-458
984 Boratav Pertev Naili 1968 Â??k Edebiyat? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.340-357
985 Boratav Pertev Naili 1968 Halk ?iiri Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.299-340
1012 Dizdaro?lu Hikmet 1968 Halk ?iirinde Türler Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.186-294
1214 Uyguner Muzaffer 1968 Â??k Veysel Üzerine Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.538-542
1215 Uyguner Muzaffer 1968 Günümüz Halk ?iirine Bak?? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.527-538
1370 Göln?parl? Abdülbaki 1968 Hac? Bayram-I Veli Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.390-395
1371 Gölp?nar Abdülbaki 1968 E?refo?lu Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.395-405
1372 Gölp?narl? Abdülbaki 1968 Halk Edebiyat?m?zda Zümre Edebiyatlar? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.357-376
1373 Gölp?narl? Abdülbaki 1968 Kaygusuz Abdal Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.395-405
1374 Gölp?narl? Abdülbaki 1968 Pir Sultan Abdal Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.413-424
1375 Gölp?narl? Abdülbaki 1968 Seyyid Seyfullah (Nizamo?lu) Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.405-413
1376 Gölp?narl? Abdülbaki 1968 Yunus Emre Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.376-384
1435 Levend Agâh S?rr? 1968 Halk Ve Tasavvufi Halk Edebiyat? Türk Dili Halk Edebiyat? Özel Say?s? Ss.171-186
720 Sakao?lu Saim 1973 Bey Böyrek Hikâyesinin Bayburt Rivayeti Türk Kültürü Ara?t?rmalar? I??-I?-V-V? 1966-1969 Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?n? Ankara Ss.159-181
1997 Keskino?lu Orhan 1973 Bulgaristan Türkleri Kocabalkan Köyleri Folkloru Türk Kültürü Ara?t?rmalar? I??-I?-V-V? 1966-1969 Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?n? Ankara Ss.215-253
2450 ?nan Abdülkadir 1973 Dede Korkut Kiab?nda Eski ?nançlar Ve Gelenekler Türk Kültürü Ara?t?rmalar? I??-I?-V-V? 1966-1969 Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?n? Ankara Ss.145-159
2595 Türko?lu Orhan 1973 Türklerde Kirvelik Ve Sünnet Gelene?i Türk Kültürü Ara?t?rmalar? I??-I?-V-V? 1966-1969 Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?n? Ankara Ss.197-215
354 Erguvanl? Eser 1974 Türk Masallar?nda ?Her? Tipi Bo?aziçi Üniversitesi Halkbilimi Y?ll??? Ss.18-45
542 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Finler?in Milli Destan?: Kalevela Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.120-124
543 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Folklor Nedir? Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.46-51
721 Sakao?lu Saim 1974 Atasözleri E? Manal? Olabilir Mi? Halk Kültürü S.3 Ss.103-113
848 Türk Bahattin 1974 Av?ar A??tlar? Halk Kültürü S.3 Ss.137-141
849 Türkiçin Bilge 1974 Çocuk Oyunlar? Ve Tekerlemeleri Bo?aziçi Üniversitesi Halkbilimi Y?ll??? Ss.48-132
2013 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Edebiyat? Ve An?anelerini Toplaman?n Usulü Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.40-46
2014 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Köylerimiz Ve Geleneklerimiz Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.99-103
2015 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Tarihi Yollar Ve Halk Bilgisi Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.63-72
2393 Çelik ?smail 1974 Nazar Nazarl?k Ve ?lgili Büyüsel ??lemler Bo?aziçi Üniversitesi Halkbilimi Y?ll??? Ss.155-185
2575 Taner Nuri 1974 A?r??da Tarla Sulama Ve Ekin Biçmeye ?li?kin ?nanmalar Ve Büyüsel ??lemler Halk Kültürü S.3 Ss.123-137
3022 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Aç?k Hava Halk Müzesi ?le ?lgili Yaz??malar Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.177-184
3023 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Aç?k Hava Müzeleri Ve Türkiye?de Aç?k Hava Halk Müzesini Kurma ?mkanlar? Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.136-152
3024 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Atatürk?ün Kültür Tarifi Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.1-2
3025 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Eski Medeniyetlerin Halk Kültür Ve San?at?nda ?zler Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.189-191
3026 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Bilgisi K?lavuzu Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.12-40
3027 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Müzeleri Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.130-132
3028 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Hars?a (Kültüre) Dair Bir Makale Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.2-5
3029 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Memleket Harbi Ve Halk Edebiyat? Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.72-77
3030 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Türk Halk Müzesi Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.132-136
3031 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Türkiye?de Aç?k Hava Halk Müzesi Nerede Kurulabilir? Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.156-177
3032 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Türkiye?de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.199-211
3033 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Unesco Ve Icom (Uluslararas? Müzeler Konseyi)?Un Aç?k Hava Halk Müzeleri Kurulmas? Hakk?nda Direktifleri Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.152-156
3152 ?avkay ?smail Tu?rul 1974 1973 Türkiye Folkor Bibliyografyas? Bo?aziçi Üniversitesi Halkbilimi Y?ll??? Ss.185-198
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş