ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

İlk kayıt Önceki

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
116 Gökalp Ziya 1985 Alt?n I??k ?Masallar- Serhat ?stanbul
370 Gürel Ziya 1980 Halk Â??klar?ndan Â??kî Ve Dedemo?lu Olgaç Matbaas? Ankara
8 Akkoyunlu Ziyat ? Suphi Saatçi 1991 Irak Muas?r Türk ?airleri Antolojisi Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
151 Kakuk Zsuzsa 1993 K?r?m Tatar ?ark?lar? Tdk Yay?nlar? Ankara
831 Y?lmaz Zübeyir- Ramazan Okumu? 1996 K?br?s Türk Nesri Meb Yay?nlar? ?stanbul
848 Nahya Zümrüt 1992 Halk Kültürleri Ara?t?rma Ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar? Bibliyografyas? (1966 ? 1991) Kültür Bakanl??? Halk Kültürlerini Ara?t?rma Ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar? Ankara
849 Nahya Zümrüt 1992 Halk Kültürleri Ara?t?rma Ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar? Bibliyografyas? Kültür Yay?nlar? Ankara

İlk kayıt Önceki
 

Arama formuna dönüş