ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
195 Nuri Taner 1988 Dere Tepe Düz Gitmiş Erenler Matbaası İstanbul
741 Dursun Tarık 1972 Bağrı Yanık Ömer İle Güzel Zeynep Sinan Yayınları İstanbul
734 Buğra Tarik 1972 Ayakta Durmak İstiyorum Yörük Matbaası İstanbul
798 Özertem Tekin 1992 Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
128 Gülensoy Tuncer 1994 Orta Asya’dan Kırım’a Moğolistan Kırım Gagavuzistan Pakistan Gezi Notları Bizim Gençlik Yayınları Kayseri
158 Karabey Turgut – Habib İdrisi 1991 Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi Taş Medrese Yayınları Erzurum
609 Yörükân Turhan 1998 Anadolu’da Aleviler Ve Tahtacılar Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
701 Acaroğlu Tüker – Fıtrat Ozan 1972 Türk Halkbilgisi Ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara
3 Acaroğlu Tüker – Fitrat Ozan 1978 Folklora Doğru Özel Sayı Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını İstanbul
514 Er Tülay 1988 Simav İlçesi Ve Çevresi Yaren Teşkilâtı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
405 Kaya Türkay 2001 Şiir Kitabı 20. Yüzyıl Türk Şiiri Seçkisi Öğrenci Kitabevi Yayınları Kırşehir
112 Eroğlu Türker 1999 Halk Oyunları El Kitabı Mars Basım Hizmetleri İstanbul
630 Eroğlu Türker 1995 Doğu Ve Güneydoğu Anadolu’da Halk Oyunları Ve Halayların İncelemesi Kılıçaslam Matbaacılık Ankara
301 Acaroğlu Türker – Fıtrat Ozon 1978 Türk Halk Ozanları Ve Destanları Kaynakçası (1928 – 1973) Folklora Doğru Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını Özel Sayı İstanbul
259 Tavkul Ufuk 2001 Karaçay – Malkar Atasözleri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
258 Tavkul Ufuk – Yaşar Kalafat 2003 Karaçay – Balkanlar Karam Yayınları Ankara
406 Kaya Uğur 2001 Şiirleri Ve Türküleriyle Âşık Sefil Selimi Anasam Yayınları Sivas
645 Kaya Uğur 2000 Sivas Halay Ezgileri Sivas Belediyesi Kültür Yayınları Sivas
367 Günay Umay 1993 Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği Ve Rüya Motifi Akçağ Yayınları Ankara
816 Tamer Ülkü 1966 On Kısa Oyun (Çev:) Bilgi Yayınları Ankara
785 Oral Ünver 1996 Karagöz Perde Gazelleri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
533 Günay Ünver – Harun Güngör 1998 Türk Din Tarihi Laçin Yayınları Kayseri
314 Asan Veli 1997 Tahtacı Türkmen Ozanları Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
316 Asan Veli 1997 Tahtacı Türkmen Ozanları Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
98 Eberthart W. – P.N. Boratav 1953 Türk Destanlarında Tip Kataloğu Milli Folklor Enstitüsü Kütüphanesi Ankara
97 Eberhard Wolfram - Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri(Çev. Müfide Kocaoğlan Van Der Hoeven) Tdk Yayınları Ankara
775 Kılıç Yalın 1999 Yalın Kılıç Halk Okurevi Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
152 Kalafat Yaşar 2000 Güney Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları Ankara
541 Kalafat Yaşar 1995 Doğu Anadolu’da Eski İnançların İzleri Atatürk Kültür Merkezi Yayını Ankara
542 Kalafat Yaşar 2004 Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm Yeditepe İstanbul
543 Kandemir Yaşar 1986 İslam Ahlakı Nesil Yayınları İstanbul
558 Ocak Yaşar 1984 Türk Halk İnançlarında Ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Ve Araştırma Dairesi Yayınları Ankara
688 Kalafat Yaşar 1998 Kuzey Azerbaycan – Doğu Anadolu Ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri – Dini Folklorik Tabaklaşma Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
769 Kalafat Yaşar 1986 Kadim Azerbaycan Halk Oyunları (Çev. İslâm Eler) Uğur Ofset İstanbul
774 Kemal Yaşar 1997 Yazar – Eser – Üslup Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
825 Vahidoğlu Yaşar Qarayev 1997 Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 6 (Azerbaycan – Irak Kerkük) Türk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
614 Altuntaş Yener – Ali Esat Bozyiğit – Ahmet Çakır 1992 Ankara Seymen Oyunları Ve Kıyafetleri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
809 Sakaoğlu Yurdanur 1980 Çukurova Ve Gençlere Oyunlar Ve Eğlenceler Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
281 Vasilyev Yuriy – M. Fatih Kirişçioğlu 1996 Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri2 Tdk Yayınları Ankara
78 Çotoksöken Yusuf 1992 Atasözlerimiz Özgül Yayınları İstanbul
79 Çotuksöken Yusuf 1992 Deyimlerimiz Özgül Yayınları İstanbul
80 Çotuksöken Yusuf 1996 Nasreddin Hoca Fıkraları İnceleme Derleme Özgül Yayınları İstanbul
137 Hamzaoğlu Yusuf 2000 Balkan Türklüğü Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
223 Sağlam Yusuf 1999 Oktay Arayıcı’nın Oyunlarında Geleneksel Tiyatro Öğeleri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
628 Durul Yusuf 1987 Türk Kilim Motifleri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara
610 Yörükan Yusuf Ziya 1998 Anadolu’da Aleviler Ve Tahtacılar C.2 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
658 Öztek Zafer 1992 Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü Tdk Yayınları Ankara
82 Defne Zeki Ömer 1988 Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımından Bir Araştırma Tdk Yayını Ankara
581 Tanındı Zeren 1984 Siyer-İ Nebî İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı Hürriyet Vakfı Yayınları İstanbul
187 Makas Zeynelâhidin 1990 Azerbaycan Dramaları Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş