ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
178 Kunos Ignacz 1998 Türk Halk Türküleri2 (Haz. Ali Osman Durmuş) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara
127 Gurbanepesov A. – Atabeyev A. 1995 Çağdaş Türkmen Şiirlerinden Örnekler (Çev. Himmet Biray – Nergis Biray) Kültür Bakanlığı İstanbul
13 Alptekin A. Berat 2002 Halk Hikâyeleri Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi C.2 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Ankara
837 Bozyiğit A. Esat 1987 Nasreddin Hoca Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
838 Bozyiğit A. Esat 1989 Ahilik Ve Çevresi Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
839 Bozyiğit A. Esat 1992 Üniversitelerde Yapılan El Sanatları Konulu Tezler Bibliyografyası Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara
840 Bozyiğit A. Esat 1995 Türk Adbilimi Bibliyografyası Ayyıldız Yayınları Ankara
473 Akseki A. Hamdi 1955 İslam Dini Örnek Matbaası Ort. Ankara
484 Avcı A. Haydar 1998 Alevi Tarihinden Bir Kesit Kalender Çelebi Ayaklanması Aaa Yayınları Ankara
847 Kut A. Turgut 1985 Açıklamalı Yemek Kitapları Bibliyografyası (Eski Harfli Yazma Ve Basma Eserler) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
682 Çay Abdulhaluk M. 1997 Hıdırellez ‘Kültür – Bahar Bayramı’ Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
474 Alperen Abdullah 2003 Sosyolojik Açıdan Türkiye’de İslam Ve Modernleşme Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri Ve Türkiye’deki Etkileri Karahan Kitabevi Adana
593 Uçman Abdullah 2001 Rıza Tevfik’in Tekke Ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri Meb İstanbul
592 Uçman Abdullah – Önder Akıncı 1976 Eşrefoğlu Rumi Bedir Yayınevi İstanbul
261 Taymas Abdullah Battal 1988 Kazan Türkçesinde Atasözleri Ve Deyimler Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara
759 Güzel Abdurrahim 1991 Karabağı Ve Tehâfütü Kültür Bakanlığı Yayınları İstanbul
800 Özmen Abdurrahim-M. Muhtar Kutlu 1999 Türk Folklor Ve Etnografya Bibliyografyası Iv (1974-1984) T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
534 Güzel Abdurrahman 1989 Kaygusuz Abdal Saraynâme Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
535 Güzel Abdurrahman 1999 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Akçağ Ankara
125 Gölpınarlı Abdülbaki 1969 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler Ve Tarikatlar Gerçek Yayınevi İstanbul
524 Gölpınarlı Abdülbaki 1969 100 Soruda Tasavvuf Gerçek Yayınevi İstanbul
525 Gölpınarlı Abdülbaki 1992 Alevi Bektaşi Nefesleri İnkılap Kitabevi İstanbul
526 Gölpınarlı Abdülbaki 1992 Yunus Emre Ve Tasavvuf İnkılap Kitabevi İstanbul
527 Gölpınarlı Abdülbaki 1995 Pir Sultan Abdal Varlık Yayınları İstanbul
528 Gölpınarlı Abdülbaki 1995 Yunus Emre Varlık Yayınları İstanbul
757 Gölpınarlı Abdülbâki 1990 Vilâyet Nâme İnkılap Kitabevi İstanbul
686 İnan Abdülkadir 1954 Tarihte Ve Bugün Şamanizm Materyaller Ve Araştırmalar Ttk Yayınları Ankara
539 İnan Abdülkadir İnan 1976 Eski Türk Dini Tarihi Milli Eğitim Basımevi İstanbul
220 Rahman Abdülkerim 1996 Uygur Folkloru (Çev. Soner Yalçın – Erkin Emet) Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
471 Abdulkadiroğlu Abdülkerim 1991 Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli Deli Eşref Veya Hacı Eşref Thk Basımevi Ankara
81 Dede Abdürrahim 1978 Batı Trakya Türk Folkloru Kültür Bakanlığı Yayınları -
705 Ağaoğlu Adalet 1970 Çatıdaki Çatlak / Sınırlarda Bilgi Yayınları Ankara
706 Ağaoğlu Adalet 1973 Üç Oyun – Bir Kahramanın Ölümü – Kozalar – Çıkış Yankı Yayınları İstanbul
532 Gülvahaboğlu Adil - Hacı Bektaş Veli Yorum Matbaacılık Tesisleri Ankara
470 Yücel Adnan 1992 Karacaoğlan Altın Kitapları Yayınları İstanbul
531 Gülerman Adnan – Sevda Taştekil 1993 Ali Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal Ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Vakfı Yayınları Ankara
709 Akmaz Ahmed 1994 Rus Yayılmacılığı Karşısında Kafkasya Müdirzm Hareketi Doğuşu Bizim Gençlik Yayınları Kayseri
6 Akata Ahmet 1997 Adana’nın Yolları Taştan Hece Yayınları Adana
52 Caferoğlu Ahmet 1945 Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar Bûrhaneddin Erenler Matbaası İstanbul
53 Caferoğlu Ahmet 1970 Kâşgarlı Mahmut Meb Yayınları İstanbul
88 Dokuzoğlu Ahmet - Çukurova’dan Fıkralar Medyasan Matbaacılık Adana
242 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Ocağı Yayınları Adana
243 Tacemen Ahmet 1991 Yılbaşı Bayramları Ve Manileri Adana Türk Ocağı Yayınları Adana
283 Yanar Ahmet 1997 Hayvan Motifli Atasözleri Ve Deyimlerimiz Devran Matbaacılık Ankara
450 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Ocağı Yayınları Adana
555 Necdet Ahmet 1997 Tekke Şiiri İnkılap Kitabevi İstanbul
669 Şenol Ahmet 1996 Türk Halk Oyunları Bibliyografyas (Iı) Türk Folklor Kültür Ve Sanat Vakfı Yayınları Ankara
820 Tecer Ahmet Kutsi 1969 Koçyiğit Köroğlu Milli Eğitim Basımevi İstanbul
740 Dranas Ahmet Muhip 1977 Oyunlar Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara
713 Altınay Ahmet Refik 1980 Âlimler Ve San’atkârlar Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş