ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Kitap Adı alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
207 Örnek Sedat Veyis 1988 100 Soruda İlkellerde Din Büyü Sanat Efsane Gerçek Yayınevi İstanbul
194 Necatigil Behçet 1969 100 Soruda Mitologya Gerçek Yayınevi İstanbul
524 Gölpınarlı Abdülbaki 1969 100 Soruda Tasavvuf Gerçek Yayınevi İstanbul
49 Boratav Pertev Naili 1978 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Gerçek Yayınevi İstanbul
19 And Metin 1970 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi Gerçek Yayınevi İstanbul
125 Gölpınarlı Abdülbaki 1969 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler Ve Tarikatlar Gerçek Yayınevi İstanbul
400 Kaya Doğan 1999 Acıyurtlu Halk Şairleri Acıyurt Köyü Kalkınma Ve Dayanışma Derneği Yayınları Sivas
847 Kut A. Turgut 1985 Açıklamalı Yemek Kitapları Bibliyografyası (Eski Harfli Yazma Ve Basma Eserler) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
707 Akalın Şükrü Haluk– Aslan Abidin – Atilla Adale 1991 Adana İl Yıllığı Baskı Kemal Matbaası A.Ş. Adana
31 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yayınları Adana
615 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yayınları Adana
6 Akata Ahmet 1997 Adana’nın Yolları Taştan Hece Yayınları Adana
748 Erol Aydın 1989 Adlarımız Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara
192 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1976 Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar Nasrattınoğlu Yayınları -
416 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1981 Afyonkarahisarlı Şair Çizmecioğlu Vehbi Nasrattınoğlu Yayınları Ankara
37 Bali Muhan 1997 Ağıtla Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
579 Sungur Necati 1994 Âhi Divanı Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
487 Baran Merih 1991 Ahi Emir Ahmed Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara
838 Bozyiğit A. Esat 1989 Ahilik Ve Çevresi Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara
638 Halıcı Nevin 1983 Akdeniz Bölgesi Yemekleri Arı Basımevi Konya
359 Elçin Şükrü 1988 Akdeniz’de Ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara
215 Öztürk Ali Osman 2001 Alamanya Türküleri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
510 Duygulu Melih 1997 Alevi – Bektaşi Müziğinde Deyişler Sistem Ofset İstanbul
525 Gölpınarlı Abdülbaki 1992 Alevi Bektaşi Nefesleri İnkılap Kitabevi İstanbul
484 Avcı A. Haydar 1998 Alevi Tarihinden Bir Kesit Kalender Çelebi Ayaklanması Aaa Yayınları Ankara
574 Pevlivan Battal 1995 Alevi Ve Bektaşi Fıkraları Alev Yayınları İstanbul
565 Özmen İsmail 1998 Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C.I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
566 Özmen İsmail 1998 Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C.Iı Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
567 Özmen İsmail 1998 Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C.Iıı Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
568 Özmen İsmail 1998 Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C.Iv Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
569 Özmen İsmail 1998 Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi C.V Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
341 Birdoğan Nejat 1991 Alevilerin Büyük Hükümdarı Şah İsmail Hatai Can Yayınları İstanbul
495 Birdoğan Nejat 1991 Alevilerin Büyük Hükümdarı Şah İsmail Hatai Can Yayınları İstanbul
563 Öz Güloğlu 1996 Aleviliğin Tarihi Kökleri Ve Anadolu Erenleri Uyum Yayıncılık Ankara
475 Altınok Baki Yasa 1998 Alevilik Hacı Bektaş Veli Bektaşilik Oba Kitabevi Ankara
637 Halıcı Feyzi 1992 Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi Atatürk Kültür Merkezi Yayını Ankara
531 Gülerman Adnan – Sevda Taştekil 1993 Ali Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal Ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Vakfı Yayınları Ankara
713 Altınay Ahmet Refik 1980 Âlimler Ve San’atkârlar Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
521 Gençosmanoğlu N. Yıldırım 1990 Alp – Erenler Destanı Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
542 Kalafat Yaşar 2004 Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm Yeditepe İstanbul
87 Doğan Mehmet H. 1991 Altın Dal Dinin Ve Folklorun Kökleri Payel Yayıncılık İstanbul
86 Doğan Mehmet H. 1991 Altın Dal Dinin Ve Folklorun Kökleri Iı Payel Yayıncılık İstanbul
116 Gökalp Ziya 1985 Altın Işık –Masallar- Serhat İstanbul
493 Birdoğan Necat 1995 Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı Mozaik Yayınları İstanbul
113 Esen Ahmet Şükrü 1991 Anadolu Destanları Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
136 Kabaağçalı Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı) 1974 Anadolu Efsaneleri Yeditepe Yayınları İstanbul
629 Erden Attila 1998 Anadolu Giysi Kültürü - -
631 Eyuboğlu İsmet Zeki 1998 Anadolu İlaçları Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul
685 Eyuboğlu İsmet Zeki 1998 Anadolu İnançları Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul
698 Bahri Hasan 1979 Anadolu Köy Düğünleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu Yayınları Ankara

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş