Türkiye Türkçesinde Yeni Sözler

Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı
111K223 TÜBİTAK SOBAG Projesi

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Proje Ekibi

Yürütücü

Dr. B. Tahir TAHİROĞLU

Danışmanlar

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Yazılım
Sinan YALÇINKAYA