Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      1 - 50 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
[ID]
[Field 4]
[Field 6]
[Field 8]
[Field 10]
9999
Economic Management of Cilicia in the Time of Cicero
Cicero Döneminde Kilikia'nın Ekonomik Yönetimi
Olba, 2009,(17):141-156
ERDEMİR PALAZ, Hatice
9997
"Ebedi kent, prensler kenti" Nikomedeia
Nicomedeia,eternal city,the city of princes
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):67-84
TÜLEK, Füsun
9995
Rhodiapolis Baths: The First Evaluation Following the and its Contribution to the Knowledge on Lycian Baths Architecture and Technique
Adalya, 2009,(12):230-260
ÇEVİK, Nevzat; KIZGUT, İsa; BULUT, Süleyman
 
9994
The Russian-Georgian War: Implications for the UN and collective security
Rusya-Gürcistan savaşı'nın kollektif güvenlik ve BM üzerindeki etkileri
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 2009,4(7):29-43
MUZALEVSKY, Roman
9993
Çocuk romanlarımızda yoksulluk teması
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009,22(1):165-188
İŞYAR, Nilüfer
Sınıf Öğretmeni
9991
Tarık Bugra'nın konusu Anadolu'da geçen roman ve hikâyelerinde görülen yazarlar, eserler ve kahramanlar
Writers, works and characters in Tarık Bugra's novels and stories take place in Anatolia
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009,(26):57-70
ÖZLÜK, Nuran
999
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Karşılaştırmalı Türk Destanları Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri
The Value of M. N. Sepetçioğlu's Book, Karşılaştırmalı Türk Destanları for the History Education
ERDEM, 2007,(49):255-265
ŞİMŞEK, Ahmet
9989
Tanpınar'ın romanlarında metinlerarası ilişkiler
Intertextual relations in Tanpınar's novels
Turkish Studies, 2010,5(3):715-727
AKYILDIZ, Hulya Bayrak
9988
Antik Lykaonia'da yönetim ve şehirleşme
Administration and civilisation in ancient Lycaonia
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,(28):119-131
KURT, Mehmet
9987
Antik Roma'da nüfus sayımı (Census)
Census in the ancient Rome
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(134):83-88
SARITAŞ ÖZER, Duygu
9985
Diocletianus ve Constantinus reformlarından sonra Roma bürokrasisi
The Roman bureaucracy after the reorganisation of Diocletian and Constantine
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):57-66
ERTEKİN, Efrumiye
9984
Economic Management of Cilicia in the Time of Cicero
Olba, 2009,(17):141-156
ERDEMİR PALAZ, Hatice
 
9983
İlk Yunan romanı Polipathis'ten temaşa-i Dünya'ya
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2009,(27):7-23
DEMİRÖZÜ, Damla
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
9982
The farms in Rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Periods
Dağlık kilikya'da Roma ve Erken Dönemi'nde çiftlikler
Adalya, 2010,(13):243-282
AYDINOĞLU, Ümit
9981
Antalya Kaleiçi'nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe İlişkin Bir Gözlem
An Observation on the Technical Continuity of Stone Architecture in Kaleiçi, Antalya
Adalya, 2009,(12):389-401
VARKIVANÇ, Burhan
9980
Adana'da Roma dönemi köprüsü: Taşköprü
A stone bridge from Roman era in Adana: Taşköprü
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,18(1):305-322
RAMAZANOĞLU, Gözde
998
Modernist Romanda Zaman Anlayışı
The Concept of Time in the Modernist Novel
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2007,(13):182-190
YÜREK, Hasan
9976
Hristiyan mediniyetinin Dini kaynakları
Religious sources of civilization
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010,12(2):57-92
ÇALIK, Etem
9974
Balzac ile Esendal'ın kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı ile kiracıları adlı romanlara karşılaştırılmalı bir yaklaşım
The tenants of Balzac and Esendal a comparative approach to the novels Father Goriot and Ayaşlı and his tenants
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010,(42):123-131
ŞAHİN, Elmas
9973
Antik dönem'de bankacılık
Banking in ancient world
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):31-56
ILDIZ, Erkan
9972
İlk Yunan romanı Polipathis'ten temaşa-i Dünya'ya
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2009,(27):7-23
DEMİRÖZÜ, Damla
 
9971
Georgios Akropolites ve "Tarih" Adlı Eseri
George Akropolites and His Work "The History"
Tarih Araştırmaları Dergisi, 2009,28(45):191-205
KEÇİŞ, Murat
9970
Hititler'de karaciğer falı, kuş uçuşu falı ve bunların Etrüskler'deki uzantısı
The fortune-telling of liver, bird-flying in Hittites and their tracks on Etruscans
Gazi Akademik Bakış, 2009,3(5):213-250
ORHUN, Murat
997
"Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri
The "Well-Witch" and its Connotations
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007,(21):109-122
İNCE, Adnan
9968
İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve felsefe
Ismail Hakkı Baltacıoğlu and philosophy
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 2010,(18):181-193
ŞENOl, H. Fırat
9967
Nazan Bekiroğlu'nun Lâ-Sonsuzluk Hecesi romanında Âşık ve Maşuk üzerine
On lover and beloved in Nazan Bekiroğlu's novel Lâ-the infinity syllable
Turkish Studies, 2010,5(3):97-134
ÇAPAN, Pervin
9965
Modernitenin şafağında sözün düşüşü ve Don Quijote
Humiliation of word and Don Quıxote in the dawn of modernity
Kaygı/ Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2010,15():91-99
DEMİR, Yavuz. Gökhan
9964
Yeni buluntular ışığında PHRYG kaya altarları ve bir tipoloji önerisi
PHRYGIAN rock-cut altars in the light of new findings and a typology proposal
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,10(1):203-221
POLAT, Tamsü Rahşan
9963
Sofa as the expression of elegance in traditional Kayseri houses
Geleneksel Kayseri evlerinde bir zerafet ifadesi olarak Sofa
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2010,27(2):223-238
İMAMOĞLU, Vacit
9962
Ahmet Ümit'in Kar Kokusu romanında toplumcu gerçekçilik
Socialist realism in Ahmet Ümit's novel Kar Kokusu
Turkish Studies, 2010,5(1):1310-1327
SOĞUKÖMEROĞULLARI, Mehmet
9961
Elazığ/Gezin höyüğü kral yolu üzerinde bir yerleşim yeri
Elazığ/Gezin mound a new settling area on the king's road
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):23-30
DEMİR, Bülent
9960
Bir Oryantalizm ürünü olarak İstanbul'un frenk ve Levanten Mahalleleri seyahatnamesinde ''Doğu'' ve Batı'' imgeleri
Images of ''The East'' and ''The West'' in The travel book ''Istanbul's European and Levantine neighborhoods'' As a product of orientalism
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,11(2):1-26
BÖREKÇİ, Ülkü Ayşe Oğuzhan
996
The Coral Island, a Children's Classic, as an Imperialist Text
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):107-119
İÇÖZ, Nursel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
9959
Hititler'de karaciğer falı, kuş uçuşu falı ve bunların Etrüskler'deki uzantısı
Gazi Akademik Bakış, 2009,3(5):213-250
ORHUN, Murat
 
9957
Kuruluşundan IV. yüzyıla kadar Antakya
Antioch from the foundation to the fourth century
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,7(13):349-372
BAHADIR, Gürhan
9956
Fetih sonrası İstanbul'u: cumhuriyet dönemine kadar kısa bir tarihçe
İstanbul after conquest: a short history until the republican period
Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011,12(47-48):49-71
EMECEN, Feridun
9955
Kuşbaşı Eşref Sencer Bey ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Western Trace Turkish rebublic and Kuşbaşı Eşref
Türk Dünyası Araştırmaları, 2010,95(189):101-126
ERTÜRK, Yaşar
9954
Gazipaşa ilçesi'nde (antalya) köy yerleşmeleri
The village settlement in Gazipaşa (Antalya) district
MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 2010,(23):267-
GÜNGÖR, Şenay ; BOZYİĞİT, Recep
9951
Romandan tiyatroya: Esir Şehrin İnsanları
The adaptation of a novel to the theatre: The People of Captive Cities
Turkish Studies, 2010,5(1):1294-1309
ÖZDEMİR, Fatih
9950
İmparatorluk Fikrinin Gelişimi
Evolution of the Idea of Empire
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2010,65(3):237-266
ÜNLÜ, Barış
995
The Russian-Orthodox Icon Painting and its Repercussions on the Russian Art of the 20th Century
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):271-282
YANDIM, Sercan
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara, Türkiye
9949
Bir Oryantalizm ürünü olarak İstanbul'un frenk ve Levanten Mahalleleri seyahatnamesinde ''Doğu'' ve Batı'' imgeleri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,11(2):1-26
BÖREKÇİ, Ülkü Ayşe Oğuzhan
 
9948
Peyami Safa'nın "fatih-harbiye" adlı romanında simgesel değerler
Symbolic values in Peyami Safa's novel, "fatih-harbiye"
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,(55):147-164
ŞAHİN, Veysel
9947
Shirley Jackson'ın Hill House'un Büyüsü adlı romanında gotik mekan anne-kız ilişkileri
Gothic place and Mother-Daughter relationship in Shirley Jackson's the Hauntinof Hill House
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,20(2):91-104
KOÇSOY, F. Gül
9945
Osmnalı öncesi İstanbul Tarihi
History of İstanbul in the pre-ottoman period
Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011,12(47-48):25-47
KÜÇÜKSİPAHİOĞLU, Birsel
9944
The hexagonal basin at komana: a preliminary architectural study
Komana'daki altıgen su yapısı: mimari açısından bir ön araştırma
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2010,27(1):281-296
ERCİYAS, D. Burcu ; ÇİNİCİ, Ahmet
9943
Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması (Adnan Menderes Ve Uludağ üniversiteleri örneği)
Comparison of the candidate elementary teachers' reading interests and reading habits
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,19(3):457-479
SARACALOĞLU, A.Seda; KARASAKALOĞLI, Nuri; ASLANTÜRK, Elif
9941
Elif Şafak'ın "Aşk" romanında postmodern bir unsur olarak tasavvuf
Elif Şafak's "love" in the postmodern novel as a mystical elements
Turkish Studies, 2010,5(2):621-643
HÜKÜM, Muhammed
9940
The duplicity in the cultural wasteland: Under western eyes
Kültürel çoraklıkta ikililik: Batılı gözler altında
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,(24):285-290
MADRAN, Cumhur Yılmaz
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      1 - 50 kayıt: 21794

 

 -----