Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      21751 - 21794 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
1006
Allah Dieu, Gökler Cieux..
Frankofoni, 2007,(19):63-73
HALMAN, Talat Sait
Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
10058
Aufbau und form In Max Frıschs Roman meın name seı Gantenbeın
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010,38(3):35-45
ARAK, Hüseyin
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Kayseri, Türkiye
10057
Klinen-Deckel Lokaler Sarkophage der Kaiserzeit in Kleinasien
Küçük Asya'da Roma İmparatorluk Dönemi Yerel Lahitlerin Klineli Kapakları
Adalya, 2009,(12):117-143
KOCH, Guntram
10055
Azınlık vakıfları (Tarihi arkaplanı,hukuki yapısı ve iç analizi)
Minority foundations (Historical background,juridical status and internal analysis)
Gazi Akademik Bakış, 2009,2(4):93-111
ALKAN, Mustfa
10054
New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Konane (Conana) and its Territory
Kuzeybatı Pisidia'da yeni araştırmalar: Antik dönem'de Konane (Conana) ve çevresi
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2009,(8):235-256
HÜRMÜZLÜ, Bilge; De GIORGI, Andrea; IVERSEN, Paul A.
10053
Atinalı Sofist Herodes Atticus'un Asia eyaleti Corrector'luğu
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(132):77-84
ERTEKİN, Efrumiye
 
10051
Faiz teorileri üzerine bir inceleme: Finansal istikrarsızlık hipotezinin temel dayanağı
An analysis on the theories of interest: The basic fundation of the financial instability hypothesis
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,(22):383-394
SEYREK, İsmail; MIZIRAK, Zekeriya
1005
Aşık Paşa'nın Garib-Namesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk Konusunda Karşılaştırılması
Child in Ashik Pasha's Garib-Name and the Kazakh Culture
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2007,(17):145-162
İBRAGİM, Damira
10049
Lamos in Rough Cilicia: An Architectural Survey
Dağlık Kilikia'da Lamos: Bir Mimari Yüzey Araştırması
Olba, 2009,(17):1-22
TOWNSEND, Rhys F.; HOFF, Michael C.
10048
Doğu Roma Dünyasında Monofizit Reaksiyon ve İmparator Iustinianus
The Monophysite Reaction in the Eastern Roman World and the Emperor Justinian
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2010,(9):307-332
KAÇAR, Turhan
10047
Roma egemenliğinde Kilikya ve Roma iç savaşlarının bölgedeki yansımaları
Province of Cilicia and the Reflactions of Roman civil wars in region
Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010,25(2):483-501
KURT, Mehmet
10046
A Votive Offering to Meter Tymenaia
Meter Tymenaia İçin Adak
Adalya, 2009,(12):103-106
ÖZTÜRK, Hüseyin Sami; PERK, Haluk
10041
New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Konane (Conana) and its Territory
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2009,(8):235-256
HÜRMÜZLÜ, Bilge; De GIORGI, Andrea; IVERSEN, Paul A.
 
1004
Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi
The Structural and Thematic Analysis of the Novel of Anahtar
ERDEM, 2007,(49):77-95
DEVECİ, Mutlu
10039
Göstergebilimsel bir çözümleme: Samuel Richardson'ın Pamela'sı
Semiotic analysis of Samuel Richardson's Pamela
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,13(2):147-160
ARIKAN, Seda
10038
Alalakh'dan Antiokheia'ya Hatay'da kentleşme süreci
Urbanization process in Hatay from Alalakh to Antioch'
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,6(12):258-288
PAMİR, Hatice
10037
Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler romanındaki Erzurum'lular
Erzurum's People in Turgut Özakman's Şu Çılgın Türkler
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,13(1):33-42
GÜVENÇ, Ahmet Özgür
10036
Pamphylia'da klasik dönem'de saptanan yerel ve Yunan unsurlar üzerine bir değerlendirme
Local and Greek elements in classical Pamphylia: An assessment
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2010,(9):213-227
KEPÇE ÇOKAY, Sedef
10035
Tarsuslu Nectarius'un İlk Constantinopolis Patriği Olarak Seçilmesi
The Election of Nectarius of Tarsus as the First Patriarch of Constantinople
Olba, 2009,(17):179-192
KAÇAR, Turhan
10033
Bathroi in Küçükkale in Kaunos
Kaunos demeter kutsal alanındaki Bothroslar
Belleten, 2010,74(271):649-657
BULBA, Mustafa
10031
Tarihi kaynaklara göre Anadolu Selçuklu devri camcılığı
The glass-work of the Anatolian Seljukid period according to historical sources
ERDEM, 2009,(54):201-216
UYSAL, Zekiye
10030
Eski Yunan-Roma destanında Dardanos
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,11(1):275-297
SANDALCI, Sema
 
10027
Dünya müziği (world music) söylemlerinde romanlık ve roman müzik icrası: Selim Sesler ve Hüsnü Şenlendirici örneği
Gypsyness and gypsy music performance in world music discourses: The case of Selim Sesler and Hüsnü Şenlendirici
Toplum ve Bilim, 2009,(114):159-187
DEĞİRMENCİ, Koray
10026
Nathalie Sarraute'un yönelişler'inde bir 'Yeni Roman' okuması
A 'Nouveau Roman' interpretation in tropismes by Nathalie Sarratue
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009,13(1):25-32
TİLBE, Ali
10024
Red-slip ware from tralles excavations
Tralleis kazılarında ele geçen kırmızı astarlı seramikler
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2010,(9):169-191
CİVELEK, Aynur
10023
Acacius, 'Tarsi Episcopus': Discerning The Signs Of Arianism
Tarsus Episkoposu Akakios: Ariusçu Belirtileri Ayırt Etmek
Olba, 2009,(17):169-178
ÖZBAYOĞLU, Erendiz
10021
Heroik manzara resimlerinde zaman
Time in Heroic landscape paintings
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):113-122
ÖZGENÇ, Neslihan
1002
Ars Acustica: "Edebiyatın Araçsal Dönüşümü"
Ars Acustica: "The Intermedial Transformation of Literature"
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(2):165-179
SAKALLI, Cemal
10019
Tarihi kaynaklara göre Anadolu Selçuklu devri camcılığı
ERDEM, 2009,(54):201-216
UYSAL, Zekiye
 
10018
Yalnızlar romnında irade felci ve kaçış
In the novel of Alones willpower stroke and escape
Turkish Studies, 2010,5(4):1379-1389
ÖCAL, Oğuz
10013
Roma Illyria ilişkilerinde ilk dönem (M.Ö. 230 - 35)
The first period of Roman - Illyrian relations (230 - 35 BC)
Tarih Araştırmaları Dergisi, 2009,28(46):305-316
GÜVELOĞLU, Ali
10012
Antik çağ'da strigilisin ecza amaçlı kullanımı: Veriler ve kanıt
Pharmaceutical purpose of the strigilis in antiquity data and evidence
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2010,(9):141-152
BAYKAN, Daniş
10010
Antike Autoren über Kilikien. Überlegungen am Beispiel der Stadt Tarsos
Kilikia Üzerine Antik Yazarlar. Tarsus Şehri Örneğinde Düşünceler
Olba, 2009,(17):157-167
FROEHLICH, Susanne
10009
Antik Dönem'de 'Öteki Dünya', 'Apotheosis' ve 'Consecratio' kavramları
Concepts of " Afterlife"," Apotheosis " and " Consecratio " in antiquity
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(135):85-100
ÇINAR, Teraman Özel
10008
Fascination médievales: Berent et Hugo
Frankofoni, 2009,(21):259-267
WIERZBOWSKA, Ewa M.
 
10007
Eşikte parlayan inci ve ilahi sırrı fısıldayan Ney ya da Pinhan ve Suskunlar'da Tasavvuf
Shining pearl on the threshold and divine Secret whispering Ney or mysticism in Pinhan And Suskunlar
Turkish Studies, 2010,5(4):1224-1253
HATİPOGLU, Sibel
10006
Rhodiapolis Baths: The First Evaluation Following the and its Contribution to the Knowledge on Lycian Baths Architecture and Technique
Rhodiapolis Hamamları
Adalya, 2009,(12):230-260
ÇEVİK, Nevzat; KIZGUT, İsa; BULUT, Süleyman
10003
Eyyûbîler'de mezâlim mahkemeleri ve Dârü'l-Adl
Atrocıty Courts and Darü'l-Adl (Justice Port) in Ayyubıds
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009,(26):207-229
KUŞÇU, Ayşe D.
10002
Frank Calvert Koleksiyonu'ndan bir grup oturan çocuk Terrakotta'ları
Agroup terracotta crouching children from Frank Calvert Collection
Anadolu/ Anatolia, 2010,(36):127- 149
KAPLAN, Davut
10000
Myra ve Limanı Andriake kazılar başlarken ön-düşünceler
Myra and her Harbor Andriace Some froethought as the excavations begin
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2010,(134):53-82
ÇEVİK, Nevzat
1000
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihi Romanlarının Milli Bilince Katkısı
The Contribution of Mustafa N. Sepetçioğlu's Historical Novels to the National Consciousness
ERDEM, 2007,(49):7-18
ÇETİN, Nurullah
100
Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği
The New Era of Turkish Literature and Young Turkish Literature Association
Turkish Studies, 2011,6(1):595-609
ACEHAN, Abdullah
10
Osmanlı'da ziraat eğitimi: Halkalı ziraat mektebi
Ottoman agricultural education and Halkalı school of agriculture
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011/2,21(21):183-199
DEMİREL, Muammer ; DOĞANAY, Fatma Kaya
1
Industrial regions of Bursa according To The City's Drainage Map of 1909
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011/2,21(21):147-155
AKKUŞ, Mine
 
Count: 44        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      21751 - 21794 kayıt: 21794

 

 -----