ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4045 kayıttan 36 - 70 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
728 Açıkgöz Halil 1996 Bilge Kağan Yazıtının doğu yüzünün ilk satırında İki Edİz Kere kül üg mü yoksa Kidiz Kere külü TDAYBELLETEN 1994 ss.1-10.
1930 Adalı Oya 1983 Anadili olarak Türkçe öğretimi üstüne Türk Dili S.379-380 ss.31-36.
2684 Adamovic Milan 1993 Das Wort nämä Türk Dilleri Araştırmaları 1993 C.3 ss.29-32.
729 Adams B.S. 1981 A feature of the izafet in the Orhon ınscriptions TDAY-BELLETEN 1978-1979 ss.33-38.
1932 Adıgüzel M.Fatih 1999 The process approach to teaching writing Dil Dergisi S.77 ss.44-54.
1931 Adıgüzel M.Fatih 1997 A comprehensive look at the natural approach Dil Dergisi S.60 ss.64-75.
3973 Adilov Musa 1996 Azerbaycan dilinde pileonezeme Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 26 Eylül 1992- 1 Ekim 1992 Türk Dil Kurumu Yayınları 632 ss.463-466.
3229 Afşar İreç 1968 Asar-i Muhammed b. Alişâh-i Tabasî Necati Lugal Armağanı Türk Tarih Kurumu Yayınları VII.seri-sa. 50 ss.89-95.
3924 Ago Arif 1987 İsveç’te çalışmakta olan Makedonya’nın Resne bölgesinden Türk isas ailelerinin konuşma dilindeki değişmeler 1.Türk Dili Cilt:2 Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul 23-28 Eylül 1985 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi Türkiyat Araştırma Merkezi ss.7-15.
1385 Ağar T.Turgut 1994 Türkçede sözcük geliştirme yöntemi Çağdaş Türk Dili S.76 ss.28-31."
3974 Ağasıoğlu Feridun Celil 1999 Azerbaycan Türkçesi’nde qadim dıalekt göstericisi k ~ 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları: 678 ss.215-216.
3043 Ağıldere Suna Timur 1998 Les difficultes de la troduction de l’adjectif et adverbe ‘Bien’ et de l’adjectif et adverbe ‘Bien et de l’interjection ‘Eh Bien!’ Dil Dergisi S.69 ss.27-38.
1097 Ağıldere Suna Timur 1999 Anaokulu çocuklarında dil göstergesi ve sözlü dil olgusuna bir bakış: Çocuktan Al Haberi Dil Dergisi S.76 ss.19-30."
1391 Ak Mahmut 1996 Osmanlı coğrafyasında iki yer adı Bahr-i Kulzüm/Kurzüm üzerine İlmi Araştırmalar S.2 ss.7-12."
2255 Akalın Şükrü Haluk 2003 Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı 46th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC) 22-27 Haziran
2254 Akalın Şükrü Haluk 2003 On some feminine relationship terms in Teleut dialect Altaica Budapestinensia MMII Proceedings of
2253 Akalın Şükrü Haluk 2002 Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Konusunda Son On Yılda Yaşanan Gelişmeler SOTA : Stichting Onderzoekscentrum Türkistan en Azerbaycan 29 Mayıs 2002
2252 Akalın Şükrü Haluk 2002 Upon a kind of compound sentence in the early Anatolian Turkish Forma Znaçenie i Fun
2251 Akalın Şükrü Haluk 2002 Bilişim Dünyasında Türkçe Türkçenin Dünü Bugünü
2250 Akalın Şükrü Haluk 2001 Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe I. Balkan Türkologları Sempozyumu 27-30 Eylül 20
2249 Akalın Şükrü Haluk 2000 Beliefs on afterlife in the Anatolian Turkish legend Saltuq-name 43rd Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC) 3-8th Septembe
2248 Akalın Şükrü Haluk 2000 Eski Anadolu Türkçesinde ‘çün çünki çünkim’
2247 Akalın Şükrü Haluk 2000 Türk Lehçelerinden Edebî Ürünlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine 4. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu KIBATEK
2246 Akalın Şükrü Haluk 2000 Kitâb-ı Dede Korkut’un Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-nâme’ye Etkisi Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Milletler Arası Dede Korkut Şenlikleri 7-9 Nisan 2000
2245 Akalın Şükrü Haluk 1999 Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatının Söz Varlığı Üzerine 3. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu KIBATEK
2244 Akalın Şükrü Haluk 1999 Türük Halıktar Aralık Baylanıs Tili Turasında Karaganda Devlet Üniversitesi 24 Mart 1999
2243 Akalın Şükrü Haluk 1999 Yeni Adana Gazetesinin Harf İnkılâbının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmlâ ve Dil Özellikleri III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni-Adana Valiliği yayını s.18-36
2242 Akalın Şükrü Haluk 1998 Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 24-26 Kasım 19
2241 Akalın Şükrü Haluk 1998 Bilgi Çağı Türkçesinin Sorunları Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Uluslar Arası Bilgi Şöleni 26 Eylül 1998
2240 Akalın Şükrü Haluk 1998 Sarı Saltuk'un Türbe ve Makamları Üzerine I. Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi 12-17 Ağustos
2239 Akalın Şükrü Haluk 1998 Dede Korkut Kitâbı’nda ‘Meger’ ile Kurulmuş Birleşik Cümleler Üzerine Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni Selçuk Ünivers
2238 Akalın Şükrü Haluk 1998 Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I s. 1-28
2237 Akalın Şükrü Haluk 1992 Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992
2236 Akalın Şükrü Haluk 1997 Akhisar’daki Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
2235 Akalın Şükrü Haluk 1996 Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Birleşik Kelimeler Türk Dil Kurumu III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı

İlk Önceki Sonraki Son

 

Toplam 4045 kayıttan 36 - 70 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş