ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4045 kayıttan 4026 - 4045 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1919 Zülfikar Hamza 1993 Türk cumhuriyetlerinde lâtin harfleri ve yayımlanmış kitaplardan örnekler Türk Dili S.500 ss.134-155.
1918 Zülfikar Hamza 1968 Bitlis’te derlenmiş atasözleri deyimler alkış kargış ve bilmeceler Türkoloji Dergisi C.3 S.1 ss.65-107.
952 Zülfikar Hamza 1990 Eş anlamlılık ve Ziya Gökalpin eş anlamlılık ile ilgili düşünceleri Türk Dili S.463 ss.1-8.
953 Zülfikar Hamza 1996 Yer ve millet adlarına dayanan sözlerin leksik değerleri Türk Dili S.537 ss.277-280.
724 Zülfikar Hamza 1988 Ata sözü terimi kaynağı ve imlâsı Türk Dili S.438 ss.321-329.
725 Zülfikar Hamza 1991 Konuşlandırmak sözü üzerine Türk Dili S.474 ss.334-336.
723 Zülfikar Hamza 1988 Kadın hanım ve benzeri adlar üzerine Türk Dili S.434 ss.96-102.
635 Zülfikar Hamza 1992 Doğu Anadolu ağızlarında zaman kavramı taşıyan –ip/-ıf eki Türkoloji Dergisi C.10 S.1 ss.13-21.
569 Zülfikar Hamza 1985 Cümle yapılarından bir örnek Türk Dili S.398 ss.96-99.
570 Zülfikar Hamza 1995 Girişik cümle sorunu Türk Dili S.522 ss.643-649.
474 Zülfikar Hamza 1994 İmlâ ve terim birliği Türk Dili S.515 ss.424-429.
455 Zülfikar Hamza 1988 Günümüzün spor terimlerine bir bakış Türk Dili S.436 ss.207-212.
456 Zülfikar Hamza 1992 Bankacılık terimleri üzerine Türk Dili S.483 ss.815-822.
454 Zülfikar Hamza 1985 Terimleri açısından teknik dil Türk Dili S.404 ss.60-65.
178 Zülfikar Hamza 1995 Türk Dil Kurumunca önerilen karşılıklarla ilgili görüşler Türk Dili S.528 ss.12921295.
3469 Zülfikâr Hamza 1996 Tanzimat dönemi gramacılığının bazı terimleri üzerine Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 26 Eylül 1988-3 Ekim 1988 Türk Dil Kurumu Yayınları:655 ss.311-316.
3642 Zülfikar Hamza 1996 Yapım ve çekim eklerinin tahlili Türk Gramerinin Sorunları II ss.325-329.
3706 Zülfikâr Hamza 1988 Tanzimat dönemi gramacılığının bazı terimleri üzerine Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 26 Eylül 1988-3 Ekim 1988 Türk Dil Kurumu Yayınları:655 ss.311-316.
3777 Zülfikâr Hamza 1995 Özne türleri ve bunların adlandırılışı Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı 22-23 Ekim 1993 Türk Dil Kurumu Yayınları:600 ss.43-48.
3889 Zülfikâr Hamza 1999 İsimler ve bunların sınıflandırılması Türk Gramerinin Sorunları II 26 Mart 1994 Türk Dil Kurumu Yayınları:718 ss.9-15.

İlk Önceki

 

Toplam 4045 kayıttan 4026 - 4045 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş