cutad_logo


Anasayfa
 
Editörden

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi 1996 yılında kurulmuştu. 2002 yılından  bugüne Merkezimizin öncelikli olarak ağırlık verdiği çalışma alanı Türkolojide ihtiyaç duyulan bir makale veritabanı  oluşturmaktı.  Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla makale veritabanı yayınımız Türkiye’de ve dünyada internet başvuru kaynağı olarak önemli bir ihtiyacı karşılar hâle gelmiştir. Hedeflenen doğrultuda alınan yol, bizi Merkezimizde başka alanlarda da çalışmalar yürütme, Türklük bilgisi çalışmalarına farklı katkılar sağlama isteğimizi gerçekleştirmeye yöneltti.

Bilimsel çalışmalar ilgililerine ulaştıkça yeni çalışmalara ufuk açar. Bir araştırma merkezinin görevleri içerisinde yeni bilimsel çalışmaları yayacak, yeni bilimsel çalışmaları teşvik edecek bilimsel bir dergi yayımlanmasının gerekliliği tartışmasızdır. Bu gereklilik, bize Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisini (ÇÜTAD) yayımlama kararını verdirdi. Türk dili, edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi, Türk sanatı, Türk tiyatrosu, Türk halkları ve kültürleri gibi alanlarda yeni, özgün konularda bilimsel ölçüler içerisinde kültürel ve bilimsel birikimi ortaya koymak amacıyla yılda iki kez yayımlanacak hakemli dergimizin ilk sayısını Aralık 2016’da elektronik ortamda okuyucuya sunuyoruz. E-dergimizi basılı dergi olarak da yayımlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. 

ÇÜTAD’ı yayımlama fikrimizi, dergimizin danışma ve yayın kurullarında yer alarak, dergimizdeki yazılara hakem olarak destekleyen bilim insanlarına teşekkür ederiz. İlk sayıya yazı gönderme nezaketini göstererek bizi yalnız bırakmayan meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisinin (ÇÜTAD) ikinci sayısı Haziran 2017’de yayımlanacaktır. İlk sayıda dikkatten kaçmış olabilecek kimi noktaların hoş görülerek dergimize bildirilmesi,  ikinci sayıda daha güçlü olmamızı sağlayacaktır.

Merkezimizin kuruluşunun 20. yılında yayın hayatına başlayan e-dergimizin gelecek sayısında, Türklük bilgisi alanına hep beraber yeni katkılar sunmak umuduyla…

 

Prof. Dr. A.Deniz ABİK