cutad_logo


Anasayfa


Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Emine Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Boz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan Aydın

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Açık

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Kılıç

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Halûk Gökalp

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Aynur

İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Sofu

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Kerime Üstünova

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Leyla Karahan

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Özmen

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Melek Erdem

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mine Mengi

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Öner

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Naciye Yıldız

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat Özkan

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah Çetin

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Horata

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Mert

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Pervin Çapan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahat Deniz

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat Sever

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zühal Ölmez

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aziz Merhan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Evrim Ölçer

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk Yıldırım

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Gülsüm Killi

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Güzin Gonca Gökalp Alpaslan

Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Başak Karakoç Öztürk

Çukurova Üniversitesi