cutad_logo


Anasayfa

Son sayı (I/1, Aralık 2016)

İÇİNDEKİLER

Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmalarında İran Türk Ağız Araştırmalarının Yeri
Melek Erdem
 
Para ve Endeks Yazım (İmla) ve Okuma Kılavuzu Var mı? Paralar, Menkul Kıymetler ve Endeksler Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?
Adnan Gümüş
 
“Çalıkuşu” Romanında Notre Dame De Sion
Şemseddin Koçak
 
Sehî Bey, Necâtî Bey’in Damadı mıydı?
Mine Mengi
 
Eski Anadolu Türkçesindeki bolay ~ bulay “böyle” Kelimesi Hakkında
Aziz Merhan
 
Türkçede Söz Kalıplarının Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya
Muna Yüceol Özezen
 
Türkçede Renkleri Adlandırma Sorunu
Mehmet Özmen
 
Adların ve Eylemlerin Edinimi
Hatice Sofu
 
ÇEVİRİ
 
Adana Ticaret Rehberi Adlı Kitabın Reklam ya da İlan Kısmı
Bedri Aydoğan
 
Attâr’ın Fütüvvetnâmesi İstanbul’da mı…? / Is Attâr’s Fotovvatnâme in Istanbul...?
Ömür Ceylan