ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2345 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2344 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2343 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2341 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 26.01.2018
2340 Mehmet Özmen Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine 26.01.2018
2339 Mehmet Özmen Konya'da Güvercincilik 26.01.2018
2338 Mehmet Özmen Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Dermelerle İlgili Sorunlar 26.01.2018
2337 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler 26.01.2018
2336 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2335 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2332 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine 26.01.2018
2331 Mehmet Özmen Özne Üzerine Düşünceler 26.01.2018
2330 Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum 26.01.2018
2327 Mehmet Özmen Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları 15.01.2018
2319 Ezgi Sırtı Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018
2318 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tanımlama Sorunu 04.01.2018
2317 Nigar Oturakçı Orbay (Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018
2316 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Adlandırma Sorunu 03.01.2018
2315 Aziz Merhan Eski Anadolu Türkçesindeki Bolay ~ Bulay "Böyle" Kelimesi Hakkında 03.01.2018
2314 Mehmet Özmen Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri 29.12.2017
2313 Mehmet Özmen Azeri Adı ve Kars Azeri Türkçesinin Türkçe İçindeki Yeri 29.12.2017
2312 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine 29.12.2017
2308 Mehmet Özmen Gerek, Gerekmek ve Gereklilik Çekimi 29.12.2017
2307 Mehmet Özmen İsim ve Sıfat Tamlamarındaki Bozulmalar Üzerine 29.12.2017
2306 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri 29.12.2017
2305 Mehmet Özmen Değirmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine 29.12.2017
2304 Mehmet Özmen DA / DE Bağlama ve Kuvvetlendirme Edatının Türeyişi 29.12.2017
2303 Mehmet Özmen Özel Ad Kökenli Tür Adları 29.12.2017
2302 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 29.12.2017
2299 Faruk Yıldırım Çayahan (Ereğli/Konya) Ağzı Üzerine Gözlemler 21.12.2017
2298 Faruk Yıldırım İnternette Söyleşi (Chat) Dili 21.12.2017
2297 Faruk Yıldırım Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler 'Teber Dili' 21.12.2017
2296 Faruk Yıldırım Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine 21.12.2017
2295 Faruk Yıldırım Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri 21.12.2017
2293 Faruk Yıldırım Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile Yapılan Birleşik Kelimeler 21.12.2017
2292 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde Dilsel Göndermeler Üzerine Birkaç Tespit 18.12.2017
2291 Muna Yüceol Özezen - Huriye Sözer Tanzimat Dönemi Metinlerinde Ayırma, Bağlama ve Dönüştürme İşlevli Olup ve Olarak Zarf Fiilleri 18.12.2017
2290 Yeter Torun Öğretmen Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Ur- / Vur- Fiilinin Deyimleşmiş Birleşik Fiillerdeki Kullanımları 16.12.2017
2289 Hayrullah Kahya Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler 17.11.2017
2288 Adem Aydemir Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 24.10.2017
2286 Erdem Konur Türk Dilinin Sadeleşmesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 28.07.2017
2285 Önder Saatçi Ata Terzibaşı: Irak’ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi 04.07.2017
2284 Kadir Güler Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî 02.03.2017
2283 Önder Saatçi Özbekistan'dan Kerkük'e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz 21.09.2016
2282 Şirvan Kalsın Makedonya ve Kosova Türk Ağızlarında Arkaik Özellikler 16.08.2016
2281 Şirvan Kalsın Kıbrıs Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri 08.08.2016
2280 Şirvan Kalsın Kıbrıs Ağzında Argo 01.08.2016
2279 Şirvan Kalsın Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Rumeli Ağızları 01.08.2016
2278 Gülden Sağol Yüksekkaya Ayakkabı Kelimelerinde Anlam Değişmeleri 23.02.2016
2277 Gülden Sağol Yüksekkaya Galatların Değerlendirilmesi 23.02.2016

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa