ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
TİYATRO  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
439 İrina Pruşkovska Türk Çağdaş Tiyatrosunda Toplumsal Cinsiyet Eğilimleri ve Güçlü Kadın Kimlikleri 26.06.2015
438 Gıyasettin Aytaş Adalet Ağaoğlu’nun Tiyatrolarında İnsanın İnsana Anlatılması 01.04.2015
437 Nuriye Bastem Ülker Köksal’ın Sacide ve Henrik Ibsen’in Nora Adlı Tiyatro Eserlerinde Kadının Kendini Gerçekleştirmesi 22.01.2015
436 Oğuz Arıcı Epik Tiyatro ve Gestus Kavramı Üzerine 19.01.2015
435 Melahat Özgü Günümüz Düşünce Yaşamında Tiyatro Bilimi 15.01.2015
434 Pelin Aslan Türk Tiyatrosunda Kadın Temsili Üzerine Feminist Eleştiri Denemesi: Beş Farklı Oyun Hep Aynı Kadın 13.11.2014
433 Önder Çakırtaş-Ömer Şekerci Gelişim Psikolojisinin Yeniden Keşfi: Samuel Beckett'in Endgame Oyununda ‘Ters Kimlik’ ve 'Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk’ 23.07.2014
432 Özcan Bayrak Edebiyat ve Tarihin Kesiştiği Noktada Haldun Taner’in Bir Tiyatrosu 05.06.2014
431 Hatice Tören Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler:Keşanlı Ali Destanı Örneği 23.05.2014
430 Gıyasettin Aytaş İletişim Gerekliliği Açısından Tiyatro 09.04.2014
429 Şeyma Büyükkavas Kuran Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatroları Hakkında Bazı Dikkatler 13.03.2014
428 Bahadır Gücüyeter Kazak Tiyatrosunun Oluşumuna Genel Bir Bakış 06.01.2014
427 Refika Altıkulaç Demirdağ Eşeğin Gölgesi’nde Seyirci ve Haldun Taner’in Çoklu Eleştirisi 06.01.2014
426 Banu Ayten Akın Doksanlı Yıllarda Türk Tiyatro Metinlerinde Kadının Varoluşu 27.11.2013
425 Ömer Tuğrul Kara Geçmişten Günümüze Osmaniye'de Tiyatro 22.11.2013
424 Melih Erzen Gülten Akın’ın Tiyatro Eserleri Üzerine İçerik Bağlamında Bir Değerlendirme 08.10.2013
423 Kemal Erol Memet Baydur Tiyatrosu ve Dramatik Bir Pazarlık Oyunu: Kamyon 08.10.2013
422 Yurdal Cihangir Kıbrıs Türk Tiyatro Yazınının İlk Yılları ve Safa Yahut Netice-i İbtila 04.10.2013
421 Alsu Kamaliyeva Çağdaş Tatar Tiyatro Yazarlarından Tufan Minnullin'in Piyeslerine Genel Bir Bakış 10.09.2013
420 Nilüfer İlhan Absürd (Uyumsuz) Tiyatro Bağlamında Nuri Pakdil’in Umut Adlı Oyununu İnceleme 08.07.2013
419 Bilge Ercilasun Akın Piyesi Üzerinde Bir Tahlil 19.04.2013
418 Müzeyyen Buttanrı Fetih ve Fatih Konulu Tiyatro Eserlerinde Fatih'in Çocukluğu, Eğitimi, Çevresindeki Bilim ve Sanat Adamları 11.04.2013
417 Bedia Koçakoğlu Tanzimat Tiyatrosunda Bir Cromwell Davası: Keşf-i Esrar 21.12.2012
416 Kadir Güler-Seçkin Özkan Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar 09.11.2012
415 Caner Solak Bir Ekoeleştiri Denemesi: Behiç Ak’ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre İlişkileri 03.10.2012
414 Ebru Balamir İtalyan Yazarı Luigi Pirandello’nun Tiyatroya Bakışı 11.07.2012
413 Mustafa Kol Absürd bir tiyatro dili: Jean Tardieu, "Gişe" 07.06.2012
412 Selda Öndül Turuncu 15.05.2012
411 Sevda Şener Memet Baydur Tiyatrosu 15.05.2012
410 Efza Topçu Foqué’nin Ondıne Öyküsü ve üç farklı bale dramaturgisi 15.05.2012
409 Levent Suner Nefes ve oyuncu 15.05.2012
408 Banu Çakmak Çehov’un Vişne Bahçesi adlı oyununa göstergebilimsel bir yaklaşım 15.05.2012
407 Şebnem Sözer Oyunculuk sanatında Dionysosçu dürtünün yeri üzerine 15.05.2012
406 Beliz Güçbilmez Tiyatronun saklı mahfazası: Sfenks/sahnedışı/Khõra 15.05.2012
405 Sıla Şenlen Sansür ve sansürcü: Anthony Neilson’un Sansürcü adlı oyunu 15.05.2012
404 Arzu Kunt Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération 30.04.2012
403 Erdoğan Uygur Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi 18.04.2012
402 Alsu Kamalieva Başlangıçtan 1917'ye Kadar Kazan Tatar Tiyatrosu 08.04.2012
401 Yusuf Eradam Thespis’in Delileri: Tiyatroda Tek Etki Ve İstanbul 30.03.2012
400 Cevat Çapan Bir Tiyatro Bölümünün Kuruluşu 30.03.2012
399 Hülya Nutku Günümüzde Belgesel Tiyatro Anlayışının Önemi 30.03.2012
398 Sevgi Türkay Oyunu Giydirmek 30.03.2012
397 Fatma Keçeli Ötekileştirilen Oyun Kişileri: “İstanbul Beyaz Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara Alaturka 30.03.2012
396 Müşerref Öztürk Çetindoğan Kırsal Mitten Kentsel Ritüele Geçiş : Beden-Mekan İlişkisinin 1990 Sonrası Türk Oyun Yazarlığı’na Yansıması 30.03.2012
395 Ayşegül Yüksel Türkiye’de ‘Yazar Tiyatrosu’ 30.03.2012
394 Mukadder Yaycıoğlu Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çokkültürlü/ Melez Sefardi Tiyatrosu 30.03.2012
393 Nilgün Firidinoğlu Geleneksel Halk Tiyatrosunda Gayrimüslimlerin Temsili 30.03.2012
392 Efdal Sevinçli Cinsel Bilgileri Öğrenirken Sağdıcımız Karagöz : Karagöz Evleniyor (1913) Oyunu 30.03.2012
391 Özdemir Nutku Halk Tiyatrosu ve çağdaş sentez denemeleri 30.03.2012
390 Sevinç Sokullu Geleneksel Türk Tiyatrosunun Ulusal Tiyatromuza Kaynaklığı Üzerinde Yeniden Durmak 30.03.2012

1. sayfa