ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (407)Makale (1000)
Dr. Varis Abdurrahman
 1. Türklerin Ad Koyma Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme (24.02.2009)
Doç. Dr. Mehmet Aça
 1. Yaratılış Mitleri, Şamanizm ve Tasavvuf Bağlamında Düşüş, Mahrumiyet ve Hapis (19.02.2009)
 2. Türk Kahramanlık Destanlarının Öksöz-Yetim Bahadırları (20.03.2009)
Mustafa Aça
 1. Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme (27.03.2009)
Fatma Açık
 1. Özbekistan'da Defin ve Taziye Merasimleri (24.02.2009)
Imre Adorjan
 1. Gül Baba Türbesi (03.09.2009)
 2. Dede Korkut Kitabı'nın Macaristan'daki Geçmişi ve Önemi (10.09.2009)
Emin Ağayev
 1. Mirali Seyidov’un Türk Mitolojisine Ait Araştırmaları (18.08.2009)
Meltem Ağır
 1. Sözü 'E-Karte' Etmek (17.02.2009)
Dr. R. Bahar Akarpınar
 1. Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçişte Panayır-Sergi-Fuar-Festivalin Durumu ve Türkiye Örneği (18.02.2009)
 2. Türk Gölge Oyunu Karagöz'de Zımmi Tipler (19.02.2009)
Sıla Akdeniz
 1. Temel Fıkralarında "Yardımcı Erkek Oyuncu Dursun"un İşlevi (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Akpınar
 1. Kızılcahamam Yöresi Düğün Gelenekleri ve Kına Türküleri (06.04.2009)
Mustafa Aksoy
 1. Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm-Şamanizm (01.02.2010)
Elif Aksoy
 1. Bektaşî Tipinin İzinde Bektaşî Fıkraları Hakkında Bir Gruplandırma Çalışması (03.03.2009)
Dr. Gülsen Seyhan Alışık
 1. Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar (10.03.2010)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Türk Halk Hikâyelerinde Ağaç Motifi Üzerine (16.02.2009)
 2. Türk Masal ve Halk Hikâyelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine (27.03.2009)
 3. Bamsı Beyrek Hikâyesinin Elazığ Varyantı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (29.05.2009)
 4. Hayvan Masallarının Formel Yapısı (29.05.2009)
Refika Altıkulaç
 1. Karacaoğlan Şiirinin Birleştiriciliği (03.03.2009)
Enver Aras
 1. Türklerde Hıdrellez Geleneği (26.02.2009)
Sıla Arlı
 1. “Karacaoğlan ‘ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler” in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine Notlar (23.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Arslan
 1. Köroğlu Destanının Türkmen Benzer Metninde Genç Kahramanlar Hakkında Hikâyeler (27.03.2009)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Ortak Türk - Mısır Halk Kültürü Ürünlerinin Araştırılması Üzerine Görüşler (11.02.2010)
 2. Çukurova Halk Kültüründe Eğlence (11.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Namık Aslan
 1. Şekil Değiştirme Motifinin Anlatılarımızdaki Bazı Yansımaları Üzerine (18.02.2009)
Hakan Atay
 1. Teker Teker Tekerlemeler : Gülünçlük, Alaysama ve Sıradanlık Üzerine Gözlemler (03.03.2009)
Halil Atılgan
 1. Toros Tahtacı Türkmenleri ve Kırtıllı Felteş Dede (19.03.2009)
 2. Baraklar ve Barak Havaları (25.05.2009)
 3. Telli Turnam Selam Götür / Sevdiğimin Diyarına (11.11.2009)
Gülhan Atnur
 1. Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Efsane ve Masal Unsurları (11.11.2009)
Günil Özlem Ayaydın
 1. Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan : Alkestis, Dumrul, İnanma ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırmalı İncelemesi (03.03.2009)
Uygar Aydemir
 1. Meclis Kürsüsünden Temel Fıkraları: Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramlarıyla Bir Kültürel Analiz Denemesi (16.02.2009)
Bilgen Aydın
 1. Mizah Yaratma Eyleminde Nasrettin Hoca (03.03.2009)
 2. Karacaoğlan ‘ın Güçlü Sesinde Kırılan Gelenek (03.03.2009)
Aziz Ayva
 1. Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU’nun Efsâne Araştırmaları (11.06.2009)
William R. Bascom
 1. Halk Bilimi (Folklor) ve Antropoloji (çev. Doç. Dr. Metin Ekici) (20.03.2009)
 2. Folklorun Biçimleri : Nesir Anlatılar (çev. R. Nur Aktaş-Banu Akteoe-Başak Değer- Ayhan Doğan-Yeliz Özay-Kıvılcım Serdaroğlu) (23.03.2009)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Adana Düğünlerinde Gelin Alma (01.03.2010)
 2. Adana Düğünlerinde Gelin Hamamı (01.03.2010)
 3. Adana Düğünlerinde Gelin İndirme (01.03.2010)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş (18.03.2009)
 2. Yola Girme Merasiminin Köroğlu Destanı'nda İzleri (03.09.2009)
 3. Geçiş Ritüeli Bağlamında Arınma (12.10.2009)
 4. Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba-Oğul Mücadelesi (12.10.2009)
Necdet Yaşar Bayatlı
 1. Kerkük-Dakuk’da Bir Bektaşî Tekkesi: Dede Câfer Tekkesi ve Ritüelleri (20.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Özbekistan’da Ölüm Âdetleri (05.02.2010)
Kemal Bilbaşar
 1. Çıldır Gölü Efsanesi (Manzum oyun), (Temmuz 1969, C: XX, S: 214, s. 404-422, Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Başak Öztürk Bitik
 1. Fıkra Türünde "Kirlenmeye" Müdahale ve İdealleştirilen Fıkra Tipinde Arasözlerin İzi: Temel'li Fıkralar (16.02.2009)
Şerif Ali Bozkaplan
 1. Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri (18.08.2009)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Kerkük Ağzına Göre Arzu ile Kamber Masalı ([1976] 1975 - 1976, s. 203-238. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Firdevs Canbaz
 1. Türkü ve Türkü-Barlar (23.03.2009)
Murat Cankara
 1. Dede Korkut'ta Renkler Üzeine (03.03.2009)
Müge Canpolat
 1. Âşık Veysel ‘in Bir Şiirinin “Metrum Eşlikleri” Açısından Çözümlenmesi (03.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Leyla Coşan
 1. Almanya’da Hristiyanlaştırılan Türk Savaş Esirleri ve Bunların Vaftiz Törenleri (09.12.2009)
 2. Georgius de Hungaria ve Türkler Hakkındaki Değerlendirmelerine Bir Bakış (09.12.2009)
Asiye Mevhibe Coşar - Çiğdem Usta
 1. Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi (11.11.2009)
Vedat Çalışkan
 1. Saklı Kalmış Kültürel Bir Mirasın Coğrafyası: Batı Anadolu’da Deve Güreşleri (20.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Birsen Çeken
 1. Resim Sanatında Halkbilimsel Öğelerden Yararlanma (18.02.2009)
Mehmet Surur Çelepi
 1. Hatay’da Hızır İnanışları (18.08.2009)
Ali Çelik
 1. Afganistan ‘daki Hazara Türkleri ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepni Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnanmaları Üzerine Bir Mukayese Denemesi (24.03.2009)
 2. Manilerdeki Gizler ve Bayburt Manileri (27.03.2009)
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Ukrayna'daki Urum Türkleri ve Folkloru (24.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında Kayın Ağacı (16.02.2010)
Doç. Dr. İsmet Çetin
 1. Türk Kültüründe Bab (Baba)/Ata Geleneği (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Hülya Çevirme
 1. Karacaoğlan'ın Bazı Şiirlerinde Ölüm İmgesi (17.03.2009)
Doç. Dr. Cemalettin Çopuroğlu
 1. İnsan, Çevre, Kültür Etkileşimi Çerçevesinde Barınma Kültürü (16.03.2009)
Linda Degh
 1. Hikaye Anlatıcılar (çev. Adem Koç) (23.03.2009)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir Materyal: “Türk Ninnileri” (13.03.2009)
Abdullah Demirci
 1. Türkiye ve Azerbaycan Sahasında Bilmece Türü (27.03.2009)
Ümit Özgür Demirci
 1. Ardahan Yöresi Bedduaları (16.02.2010)
Prof. Dr. Abide Doğan
 1. Evliyâ-yı Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-yı Cedid Adlı Eserlerde Halk Bilimsel Öğeler (20.03.2009)
Vladimir Drimba
 1. XVII. Yüzyılda Yayımlanmış Bir Türk Atasözleri ve Vecizeleri Denemesi ([1989] 1985, s. 9-26, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.08.2009)
Alan Dundes
 1. Mitte İkili Karşıtlık: Geçmişe Bakışta Propp/Lèvi-Strauss Tartışması (çev. Selcan Gürçayır) (07.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Hamiye Duran
 1. Sözlü Gelenekteki Yemek Dualarına Dair (17.03.2009)
 2. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Dede Korkut'tan Salur Kazan Destanı ile Bulud Karaçorlu Sehend'in Karacık Çoban (Salur Kazan Destanı) Destanının Karşılaştırılması (06.04.2009)
Prof. Dr. Ali Duymaz
 1. Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut Kitabı'na Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik Anlamları Üzerine Değerlendirmeler (16.02.2009)
 2. Dede Korkut Kitabı’nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 39-50. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
L. Burcu Dündar
 1. Dede Korkut'tan Murathan'a Deli Dumrul (15.04.2009)
Hülya Dündar
 1. Âşık Ali Cemali Repertuvarından Parçaların Performans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi (03.03.2009)
 2. Efsuncu Baba ‘da Geleneksel Türk Tiyatrosunun Etkisi (23.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ülkü Kara Düzgün
 1. Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış ve Efsaneler (04.06.2009)
Doç. Dr. Metin Ekici
 1. Bir Sempozyumun Ardından: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Düzenlenmesi (24.02.2009)
 2. Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II (26.02.2009)
 3. Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 51-60. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
İsmail Engin
 1. Alevi Tahtacı Kültürü (25.05.2009)
Emine Hilal Ercan
 1. Balkanlarda Gökyüzü İle İlgili İnanışlar ve Halk Takvimi (07.04.2009)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Erdal
 1. Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı (31.03.2009)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Anadolu'da Toplu Yardımlaşma Gelenekleri, İmece (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271, s. 545-549 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)
 2. Türklerde Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar (08.03.2010)
Gürbüz Erginer
 1. Halkbilimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (07.04.2009)
 2. Anadolu’dan İki Etnografik Gereç (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 349-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
 3. Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması (02.03.2010)
Doç. Dr. Metin Ergun
 1. Türk Dünyası Folklor ve Halk Edebiyatına Hizmet Edenler-I (20.03.2009)
 2. Bamsı Beyrek İle Alpamış Destanının Coğrafyası ([1995] 1992, s. 75-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
Dr. Pervin Ergun
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Dağ Kültü (2003, C: II, s. 75-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 2. Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan (06.04.2009)
Araş. Gör. Neslihan Güzeloğulları Ertural
 1. Türk Halk Oyunlarının Sağlık Alanında Yaşam Kalitesini Yükseltme İşlevi (09.03.2009)
Araş. Gör. Neslihan Güzeloğulları Ertural-Araş. Gör. Serkan Ertural
 1. Ortak Kültürel Değerlerin Oluşumunda ve Yaşatılmasında Türk Halk Oyunlarının İşlevleri (09.03.2009)
 2. Halk Oyunları İcralarının Otistik Bireylerin İletişimsel Gelişimine ve Sosyalleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Deneme (09.03.2009)
Dr. Selami Fedakar
 1. Alpamış Destanı ve Dede Korkut Kitabı'nda Kahramanların Ortaya Çıkışı (24.02.2009)
 2. Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma (27.03.2009)
Nesrin Feyzioğlu
 1. Nevruz ve Musiki (24.02.2009)
Ruth Finnegan
 1. Sözlü Şiir (çev. Sema Demir) (20.03.2009)
Henry Glassie
 1. Halk Mimarisi Hakkında Düşünmek (çev. Abbas Karakaya) (23.03.2009)
 2. Halk Mimarisi Hakkında II (çev. Abbas Karakaya) (06.04.2009)
 3. Halk Mimarisi Hakkında III (çev. Abbas Karakaya) (09.04.2009)
Prof. Dr. Fikret Türkmen-Burak Gökbulut
 1. Kıbrıs Türk Halk Bilimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi (24.02.2010)
Yeşim Gökçe
 1. İlkel Toplumları Kapsamayan Bir Teori : Psikanaliz (03.03.2009)
Ahmet Gökçimen
 1. Türkmenistan’da Bir Yağmur İyesi “Burkut Ata” (15.02.2010)
Gönül Gökdemir
 1. 1950-1975 Yılları Arasında Yazılan Âşık Destanlarında "Namus" Kavramı (18.02.2009)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Oğuz Kağan’ın Kimliği, Tarihte Oğuz Kağan e Oğuz Kağan Destanları (03.02.2010)
Sinan Gönen
 1. Dede Korkut Hikayeleri'nden Günümüze Yansıyan Evlilik Âdetleri (07.04.2009)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Anonim Halk Şiiri Üzerine.. (Ocak - Haziran 1989, C: LVI, S: 445 - 450, s. 1-104 Türk Şiiri Özel Sayısı - III (Halk Şiiri) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Güçlü
 1. Trabzon Yöresi Düğün Törenlerinde Horon (19.02.2009)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’deki İzleri “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı”nın Bünyan; “Deli Dumrul Destanı”nın Rumeli Varyantı ([1994] 1988, s. 97-111. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)

Hami İnan Gümüş
 1. Temel'in Uluslararası Akrabaları: Temel Fıkralarında Uyarlama Mümkün müdür? (16.02.2009)
Nagihan Gür
 1. Sanal Anlatıda Eksik Kılınmış Bir Portre: Temel ve Hikâyesi (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Rifat Gürgendereli
 1. Edirne’ye Has Bir El Sanatı Olarak Süpürgecilik ve Süpürgecilikte Kullanılan Terimler (08.02.2010)
Merdan Güven
 1. Oğuz Kağan Destanı'nda Hayvanlar (17.03.2009)
Valeh Hacılar
 1. Karapapak Türk Mitolojisinin Yapısı Üzerine Araştırmalar (11.11.2009)
Prof. Dr. Talat S. Halman
 1. Halk Sözünün Dehası (03.03.2009)
Hamdi Hasan
 1. Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı Üzerinde Yapılan Derleme, Çeviri ve Araştırmalar Üzerinde Bir Bibliyografya ([1987] 1984, s. 315-338. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)
Lauri Honko
 1. Miti Tanımlama Problemi (çev. Nezir Temür) (23.03.2009)
Edgar Hyman
 1. Mit ve Mitselle Ritüel Yaklaşım (çev. Yeliz Özay) (08.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Atasözleri ve Deyimlerimizde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları (Kasım 2007, C: XCIV, S: 671, s. 761-769, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Türk Destanlarına Genel Bir Bakış (1954, s. 189-206. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim - Kelime Üzerine (1956, s. 179-195. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)
Doç. Dr. Alimcan İnayet
 1. Uygur Sahasındaki "Emir Gör Oğli" Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifler Üzerine (24.02.2009)
İrina İusiumbeli
 1. Gagauz Türklerinin Mitolojisi Üzerine Bir Deneme (06.04.2009)
Turgay Kabak
 1. Silifke Halk Kültüründe Hayvan ve Hayvancılık (07.10.2009)
Ceyhun Atuf Kansu
 1. Anadolu Halk Tarihinde Yunus Emre (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 411-429 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
Ahmet Karadoğan
 1. Türk Şahıs Adlarında Hayvan Kültü (19.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. Masalların Metafiziği Üzerine (20.03.2009)
Araş. Gör. Özlem Karakul
 1. Tarihî Çevrelerde Halk Mimarisi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yaşama Mekânları (17.02.2009)
Birkan Kargı
 1. Georg Büchner ‘in “Woyzeck” ve Turan Oflazoğlu ‘nun “Kösem Sultan” Oyunlarında Masalın İşlevi (03.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve İcra Edilmelerinde Yapılan Yanlışlıklar (13.04.2009)
 2. Bulgaristan’da Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri ve Deyimleri (17.06.2009)
 3. Beybörek’in Acıyurt Köyü Varyantı (19.06.2009)
 4. Askerlik Üzerine Derlemeler (25.06.2009)
 5. Dualar ve Beddualar (25.06.2009)
 6. Düğünlerimizle İlgili Terimler ve Bunların Fonksiyonel Özellikleri (25.06.2009)
 7. Folklorumuzda Yanıltmacalar (25.06.2009)
 8. Fotoğraf Arkası Sözler (25.06.2009)
 9. Gagauzlar Türklerinde Düğünle İlgili Terimler (25.06.2009)
 10. Kırgızların Millî Oyunu Kökbörü (25.06.2009)
 11. Nevruz Geleneği ve Kırgızlarda Nevruz (25.06.2009)
 12. Ortaköy ve Çevre Folkloru Araştırması (25.06.2009)
 13. Ürgüplü Refik Başaran (1907-1945) (01.07.2009)
 14. İlbeyi Köylerinde Baş Öğme Türküsü (01.07.2009)
 15. Tandırnameler (18.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya
 1. Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av (18.03.2009)
Doç. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Tarihi Şahsiyetler Hakkında Yaratılan Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir Durum İncelemesi: Aşık Paşa Örneği (03.03.2009)
Prof. Dr. Gökay Yıldız-Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Teke Yöresinin Merkezi Burdur Halk Kültürü İle Müziğinden Esintiler (09.02.2010)
Nejdet Keleş
 1. Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri (19.03.2009)
Sibel Kocaer
 1. Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Beddualar ve İnternet (16.02.2009)
Öğr. Gör. İsa Kocakaplan
 1. Dede Korkut'un Delileri (18.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Adem Koç
 1. Azerbaycan Sahasında Derlenen “Deli Çoban” Destanı (04.06.2009)
G. Ezgi Korkmaz
 1. Masal ve Tekerleme Üzerine Bir İnceleme : “Zaman Zaman İçinde” (03.03.2009)
 2. Anlatımı Denetleyen Metin (03.03.2009)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
 1. Sınırları İhlal Edilen Doğanın İntikamı: Tepegöz (02.02.2010)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde İnsan ve Doğa (Eylül 2006, C: XCII, S: 657, s. 250-257 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Behiye Köksel
 1. Divanü Lugati't-Türk'te Yer Alan Efsaneler (12.10.2009)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Narkız Destanı ve Dede Korkut (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Salim Küçük
 1. Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları (09.02.2010)
John Lawson
 1. Avrupa Halk Dansları Milli ve Müzikal Karakterleri (Çev. Dr. Kürşat Korkmaz) (24.02.2009)
Nan A Lee
 1. Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma (04.03.2010)
Abdulhekim Mehmet
 1. Uygur Halk Destanları Üzerine Çin’de Yapılan Çalışmalar ve Eleştirel Değerlendirilmesi (23.02.2010)
Hüseyin Mevsim
 1. Murat ile Mara Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Türküsü (07.04.2009)
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
 1. Anadolu Sûfiliğinde Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 581-587 Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. Destan Tanımı ve Eski Türk Destanları (19.02.2009)
 2. Birincil Sözlü Kültür Çağı ve Karac'oğlan Şiiri (20.03.2009)
 3. Türkiye'nin Doğu Karadeniz Kıyısında Mayıs Yedisi Bayramı (07.04.2009)
Dr. Kürşat Öncül
 1. Manas Destanı’nda Sihirsel Düşünüş Sistemi (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Sevim Yılmaz Önder
 1. Oğuz Resmi ile Avlanma (18.03.2009)
Araş. Gör. Yeliz Özay
 1. Metinlerarası İlişkilerde Sözlü Yapıtların ve Sanatçıların Konumu Üzerine (17.02.2009)
 2. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde İstanbul'un Tılsımlarının Hikâye Edilişi (30.03.2009)
Öğr. Gör. İbrahim Özbakır
 1. Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Fonksiyonel Oyuncu "EBE" (25.02.2009)
Cafer Özdemir
 1. Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı (04.06.2009)
Kutlu Özen
 1. Sivas Folklorunun Dünü Bugünü (17.06.2009)
 2. Eğrilce (17.06.2009)
 3. Ekin Selavatlama (17.06.2009)
 4. Koç Katımı (17.06.2009)
 5. Memecim/Memmecim Giliği (17.06.2009)
 6. Sivas Yöresinde Baharı Karşılama Törenleri (17.06.2009)
 7. Saya Gezme (17.06.2009)
 8. Sivas Yöresinde Kurtlarla ilgili inançlar (17.06.2009)
 9. Reyhanlı Türkmen Aşireti (19.06.2009)
 10. Divriği’yi Tanıtan İki Yeni Eser (19.06.2009)
 11. Divriği Kültür Mirası ve Korunması (19.06.2009)
İsa Özkan
 1. Türkmenistan’dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları ([1997] 1995, s. 263-314. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
Tuba Saltık Özkan
 1. Kahramanın Yolculuğu Bağlamında Bamsı Beyrek ve Erginleme Süreci (27.03.2009)
 2. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2 (07.04.2009)
Cahit Öztelli
 1. İki Meddah Hikayesi (24.02.2010)
 2. Osmanlı Tarihîne Adı Karışan Saz Şairi Köroğlu (05.03.2010)
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
 1. 1909 Adana-Ermeni Olaylarına Bir Tanık: Kibaroğullarının Ağıtı (27.03.2009)
James L. Peacock
 1. Ritüellerin Sosyal Evrimi Teorisi Üzerine Notlar (çev. Adem Koç) (09.04.2009)
Emrah Pelvanoğlu
 1. Merkezdeki Çevrenin Müziği Bir Ulusal Kalıt Adayı: Pentagram (16.02.2009)
Ali Lütfü Piroğlu
 1. Ali Lütfü Piroğlu: Deliorman Alevilerinde Musahiplik (02.02.2010)
Hayrettin Rayman
 1. Nevrûz ve Türk Kültüründe Renkler (03.04.2009)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Kendinden Önce de Anlatılan Fıkraların Nasreddin Hoca'ya Bağlanmasının Sebepleri (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 115-119 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
 2. Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine ([1994] 1990, s. 155-166. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 3. Bir Efsane, İti Tip, Bir Motif: Şeyh Bilecen ve Memik Dede Efsaneleri (22.05.2009)
M. Saffet Sarıkaya
 1. Bektâşî ve Alevî Kültürünün Yazılı Kaynağı Olarak Fütüvvetnameler (16.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Yakup Sarıkaya
 1. Tulum Hoca ve Edige Destanlarının Tıp ve Vakalar Bakımından Karşılaştırılması (06.04.2009)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Mülahazalar ([1995] 1992, s. 9-27. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
R. Aslıhan Aksoy Sheridan
 1. "Temel Fıkraları"nda 'Öteki'leştirme Boyutu (16.02.2009)
 2. Kentte Mitsel Korku: "Fısıltı" Depremleri (17.02.2009)
Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. Türk Atasözlerinde Geçen Deyimler (27.03.2009)
A. Yılmaz Soyyer
 1. Arnavut Milliyetçiliği-Bektaşilik İlişkisi (27.02.2009)
 2. Bektaşilerin 19. Yüzyılda Yazılı İletişim Üslubuna Sosyolojik Bir Yaklaşım (13.04.2009)
Halil İbrahim Şahin
 1. Tıva Kahramanlık Destanları I-II (07.04.2009)
Veysel Şahin
 1. Boğaç Han Hikâyesinin Anlatı Düzlem indeki Görünümü (11.01.2010)
 2. Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik Kültürü (11.01.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Küfür Etmenin, Lanet ve Beddua Okumanın Çağdaş Yolu: Şarkı ve Türküler (12.02.2010)
Doç. Dr. Esma Şimşek
 1. Anadolu ‘da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun : “Çömçeli Gelin" (23.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bekir Şişman
 1. Türk Gölge Oyunu'nun Konularının ve Suretlerinin Güncelleştirilmesi (25.02.2009)
 2. Samsun ‘da İcra Edilen Bir Yağmur Duası Ritüeli ve Türk Kültür Tarihi Bağlamında Düşündürdükleri (20.03.2009)
 3. Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım (05.06.2009)
Nail Tan
 1. Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazma (16.02.2009)
Erol Tanrıbuyurdu
 1. Temel Fıkralarında Toplumsal Eleştiri (16.02.2009)
Prof. Dr. Hikmet Tanyu
 1. Dini Folklor veya Dini-Manevi Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma (02.03.2010)
Öykü Terzioğlu
 1. Çağdaş Kentte Türkü ve "Ankaralı Folkloru" (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali Torun
 1. Yunus Emre ve Halk Kültürü (06.04.2009)
Murat Türkyılmaz
 1. Sivas Sevdalısı Bir Hanımefendi  “Halkbilimci Müjgan Üçer” ile Söyleşi (02.02.2010)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri ([2000] 1997, s. 55-60. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 2. Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digression) ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 153-160. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 3. Tahir İle Zühre Hikâyesinin Anadolu ve Özbek Varyantları ([1988] 1986, s. 83-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 4. Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumelinde Yaşayan Kolları ([1994] 1988, s. 157-177. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
Dr. Dilek Türkyılmaz
 1. Ortak Sır Kalıplarımız: Türk Dünyası Bilmeceleri Üzerine (30.03.2009)
Salih Uçak
 1. Ergani'de Eski Gök Tanrı Dinine Bağlı İyeler ile İlgili İnanç ve Ritüeller (02.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi (02.04.2009)
Şükrü Uslu
 1. Darende ve Çevresinde Halk İnançları (24.02.2009)
Mehmet Uysal
 1. 19. Yüzyılda Almanca'da Manzum Bir Nasreddin Hoca Fıkraları Tercümesi (2004, C: II, s. 135-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.03.2009)

Jan de Vries
 1. Doğa Mitolojileri Hakkında Teoriler (Çev. Gülten Küçükbasmacı) (24.02.2009)
Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Evrensel Bir Tiyatro Sanatı Olan Kuklanın Anadolu İnsanının Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi (30.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Metin Yaman
 1. Halk Kültürünün Türk Halkoyunları Bölümü İle Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Gelişmesine Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi (06.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Pirizren'de Yayımlanan BAY Kültür Sanat Dergisi ve Türk Kültürüne Kazandırdıkları (27.02.2009)
 2. Bütün Yönleriyle Âşık Veysel (11.03.2009)
 3. Halk Bilimi (16.06.2009)
 4. Türk Destanlarında Tipler ve Motifler (17.06.2009)
İbrahim Yasa
 1. Türkiye de Halk Sağlık Folklorü ve Bazı Meseleleri
Hasan Yazıcı
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Av (18.03.2009)
Ömer Faruk Yekdeş
 1. "Üçkâğıtçı" Filminde 'Yağmur Duası" ve 'Üfürme'nin Parodisi (16.02.2009)
Nilüfer Yıldırım
 1. Sembolik Bir Dil Hazinesi: Halk Anlatıları (15.02.2010)
Nadya Yuguşeva
 1. Altaylarda Kamlık (Şamanizm) İnancı ve Anadolu'daki Yansımaları (aktaran: Sadık Tural, Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 201-210 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Hombur Oyununda Eski Gelenekler ([1988] 1986, s. 95-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten ) (06.04.2009)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa