ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1034 Saadet Çağatay Yazma Sözlük ve Gramerler 25.01.2012
1035 Mustafa Canpolat Oht=Zaman Sözcüğü Üzerine 27.01.2012
1036 Jale Demirci Nevavi'nin Azerbaycan Sahasına Etkisi 30.01.2012
1037 Paşa Yavuzarslan Türk Sözlükçülük Geleneği Açısından Osmanlı Dönemi Sözlükleri ve Şemseddin Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî’si 31.01.2012
1038 Aysu Ata Moğol Fütuhatı ve Doğu - Batı Türk Yazı Dili Kavramları Üzerine 03.02.2012
1039 Murat Küçük Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait (M. 1401) Satır Arası İlk Kur’an Tercümesinde Yapı Bilgisi-Tercüme Tekniği-Söz Varlığı 03.02.2012
1040 Paşa Yavuzarslan Türk Dilinin Tarihi Söz Varlığından Örnekler II 03.02.2012
1041 Aysu Ata Prof. Dr. Saadet Çağatay: "Kutlu Adiyle Makalelerim. S. Ç.” 05.02.2012
1042 Yusuf Berdak Ali Şir Nevayi ve Şimdiki Özbek Dilinin Ünlüleri Üzerine 05.02.2012
1043 Sadettin Gömeç Terken Unvanı Hakkında 05.02.2012
1044 Emek Üşenmez Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında 14.02.2012
1045 Volkan Coşkun 17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu 15.02.2012
1046 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 19.02.2012
1047 Hanifi Vural-Tuncay Böler Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları 20.02.2012
1048 Zeynep Korkmaz Anadolu’da Oğuz Türkçesi Temelinde İlk Yazı Dilinin Kuruluşu 20.02.2012
1049 Gürkan Gümüşatam Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertîb-i Mu‘alece’deki Organ Adlı Tıp Terimleri 20.02.2012
1050 Marek Stachowski Genel Türkçe Bağlamında Türkiye Türkçesinde Şimdi ve İşte Sözcüklerinin Etimolojisi 20.02.2012
1051 Paşa Yavuzarslan Türk Dilinin Tarihî Kaynaklarında Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi Üzerine 20.02.2012
1052 Nadejda Chirli Ermeni Kırpçakçasının Ses Özellikleri Üzerine 21.02.2012
1053 Alimcan İnayet Türkçede Çince Kaynaklı Gösterilen Bazı Kelimeler Üzerine 21.02.2012
1054 Bülent Gül Türkiye’de Altayistik Alanında Yapılan Çalışmaların Açıklamalı Kaynakçası Üzerine Bir Deneme 21.02.2012
1055 Tuncer Gülensoy Mongolica, “An International Annual of Mongol Studies” 22.02.2012
1056 Abdullah Battal Taymas Seyf Sarayi’nin Gülistan Tercümesini Gözden Geçiriş 23.02.2012
1057 A. N. Boldirev Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî 23.02.2012
1058 Hasan Eren “İstabur” Kelimesi Üzerine 23.02.2012
1059 Ahmed Ateş Ali Şîr Nevâ’î’nin Arapça Sözlüğü Hakkında 23.02.2012
1060 A. Samoyloviç Kazak Kelimesi Hakkında 23.02.2012
1061 Agah Sırrı Levend Nevâ’î’nin Eserleri 23.02.2012
1062 Agah Sırrı Levend Nevâ’i’ye Atfedilen Bir Eser Mu‘ammeyât-ı Esmâ-i Hüsnâ 23.02.2012
1063 Agah Sırrı Levend Türk Edebiyatında Leylâ ve Mecnun Yazan Şairler 23.02.2012
1064 Ali Ulvi Elöve Bir Yazı Meselesi Üzerine 23.02.2012
1065 Agah Sırrı Levend Nevâ’i’ye Atfedilen Esmâ-i Hüsnâ Muammalarının Sahibi 23.02.2012
1066 Ali Ulvi Elöve Bir Uygurca Yazı 23.02.2012
1067 Saadet Çağatay Sarı Uygurların Dili 23.02.2012
1068 Geza Feher Encore Une Fois Sur Les Monuments à Inscriptions D’Esztergom-Szenttamáshegy 23.02.2012
1069 Sadettin Buluç Behcetü’l-Hadâ’ik fi Mev’izet-i’l-Halâ’ik’ten Derlenmiş Koşuklar 23.02.2012
1070 Ahmet Caferoğlu Çayka’dan Şayka’ya 24.02.2012
1071 György Hazai Jakab Harsânyi-Nagy’ın Latin Harfleriyle Yazılmış Türkçe Metinleri 24.02.2012
1072 Vecihe Hatiboğlu “Ağaç ve Su” 24.02.2012
1073 Hasan Eren Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü (tanıtma) 24.02.2012
1074 Mefkure Mollova KTBRR ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe Anıtların İlişkileri 24.02.2012
1075 Agop Dilaçar Sir Gerard CLAUSON An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (tanıtma) 24.02.2012
1076 Agop Dilaçar Amin Baubec Limba Turca (tanıtma) 24.02.2012
1077 Agop Dilaçar Rusça-Türkçe Sözlük (tanıtma) 24.02.2012
1078 Gerhard Doerfer Eine Seltsame Alttürkisch-Chaladsch Parallele 24.02.2012
1079 Kayahan Erimer Gün Işığına Çıkan Değerli Bir Eser 24.02.2012
1080 Gerhard Doerfer Das Vorosmanische (die Entwicklung der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis zu Sultan Veled) [=Osmanlı Öncesi (Orhon Yazıtlarından Sultan Veled’e Kadar Oğuz Dilinin Gelişmesi)] 24.02.2012
1081 Semih Tezcan Le Conte Bouddhique du Bon Et du Mauvais Prince En Version Ouïgoure (tanıtma) 24.02.2012
1082 Saadet Çağatay-Semih Tezcan Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi Sogutça Bugut Yazıtı 24.02.2012
1083 Gerhard Doerfer Das Chorasantürkische [=Horosan Türkçesi] 24.02.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

Sonraki sayfa