BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK SAVAŞI VE MUDANYA KONFERANSI

Taarruz kararı
1'inci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum
Taarruz planımızın ana çizgileri
Taarruza hazırlık emri
26 Ağustos 1922 taarruz emri
Başkomutan savaşı
Ateşkes teklifi
Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar
İtilaf Devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi
Mudanya Konferansı