ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ATATÜRK ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi|Güncel Türkoloji Kaynakçası

E-Kitaplar

<< 1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları|| Çukurova Araştırmaları ||Halkbilim||Dilbilim||Halk Edebiyatı|| Yeni Türk Dili|| Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı|| Eski Türk Edebiyatı ||Dil Sorunları ||Genel ||Tiyatro||Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html Sürümü
499 Tahir Kodal Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocakları 26.09.2014
498 Melek Çolak Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi 22.01.2014
497 Hasan Eren Atatürk ve Ziya Gökalp 02.12.2013
496 Rahim Tarım Atatürk ve Türk Dili 16.11.2013
495 Mustafa Turan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi: Milli Temsil Meselesi 22.03.2013
494 Sibel Akgün Atatürk Dönemi Türkiye ve Kıbrıs Türk Toplumu İlişkileri (1923-1938) 13.11.2012
493 Kemal Bakar Atatürk’ün Eğitim Kültür Politikası ve Kağıtçılık 07.11.2012
492 Ertan Erol Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yazılan Tiyatro Eserlerinde Atatürk ve Atatürkçülük 22.09.2012
491 Sezai Öztaş Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi 13.09.2012
490 Kadriye Türkan Giyim kuşamla ilgili tespitler: Atatürk'ün giysi tercihleri üzerine bir değerlendirme 07.06.2012
489 İsmail Özer Mustafa Kemal Atatürk’ün Halkçılık Anlayışı ve I. TBMM’de Halkçılık Tartışmaları 16.05.2012
488 Emine Kısıklı Mustafa Kemal ve Milli Mücadelede Türk Kamuoyunun Oluşumu 07.05.2012
487 Memet Yetişgin İngiliz The Times Gazetesinin Atatürk’ün Vefâtı Üzerine Yaptığı Haber, Yorum ve Yayımladığı Obituary 07.05.2012
486 Muharrem Dayanç Atatürk’ün “Sonbahar Seyahatleri”, “Erzurum Depremi” ve Ahmet Hamdi Tanpınar 07.05.2012
485 Fahri Yetim Atatürk’ün Getirdiği “Yeni Onur” Anlayışı 07.05.2012
484 Nüket Elpeze Ergeç Kurtuluş Savaşı Sırasında Yürütülen İletişim Çabalarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi 07.05.2012
483 Müzeyyen Buttanrı Atatürk’ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yansıması 07.05.2012
482 İsmail Parlatır Atatürk Sözlüğü 03.05.2012
481 N. Ahmet Asrar İki Halk Kahramanı M. Kemal Atatürk ve M. Ali Cinnah 03.05.2012
480 Mine Akkuş Atatürk dönemi Bursasında tıp çalışmaları-1 08.04.2012
479 Tahir Kodal Başbakanlığa Gönderilen Belgeler Işığında Atatürk’ün Vefatından Önceki (4 Eylül-10 Kasım 1938) Sağlık Durumu 22.03.2012
478 Öztürk Emiroğlu Polonya Basınında Atatürk Dönemi Türkiyesi (19 Mayıs 1919- 1 Eylül 1939) 21.02.2012
477 Mehmet Güneş XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri 20.02.2012
476 Zennure Köseman A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United States 20.02.2012
475 Hakan Yılmaz Kocatepe’den Yükselen Güneş 20.02.2012
474 Gürsoy Şahin Son Yıllarda Canlılık Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyüşü ve Önemi 20.02.2012
473 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Topçusu 20.02.2012
472 Selman Yaşar Büyük Taarruz’da Türk Süvarisi 20.02.2012
471 Ahmet Ali Gazel-Şaban Ortak Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012
470 Uğur Türkmen 30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı 20.02.2012
469 Coşkun Topal Büyük Taarruz ve Uluslararası Kamuoyunda Yankıları 20.02.2012
468 Fehmi Akın Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın Gözüyle Büyük Taarruz 20.02.2012
467 Şaban Ortak Büyük Taarruz’un TBMM’deki Yansımaları 20.02.2012
466 Rahmi Doğanay Milli Mücadele’de Türk Havacılığı ve Başkomutanlık Savaşı’nda Havacılığın Rolü 20.02.2012
465 Sadık Sarısaman Büyük Taarruz’un Türk Basınındaki Yansımaları 20.02.2012
464 Cezmi Eraslan Atatürk’ün Büyük Taarruz Değerlendirmeleri 20.02.2012
463 Suna Kili 86.Yıldönümünde Kocatepe-Büyük Taarruz ve Atatürk: Bir Değerlendirme 20.02.2012
462 Özer özçelik-Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 19.02.2012
461 Selahattin Doğuş Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu Gazileri 19.02.2012
460 Muhittin Gül Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Kamuoyuna Etkileri 19.02.2012
459 Mesut Erşan Mustafa Kemal Atatürk’ün Batılılaşma Hakkındaki Düşünceleri 19.02.2012
458 Latif Daşdemir Atatürk’ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi Çeşme-Ilıca Ziyareti 19.02.2012
457 Mehmet Temel Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası 15.02.2012
456 Volkan Güloğlu Atatürk Dönemi Türk Müziği Politikalarının Yansımaları: Kadın Ses Sanatçıları 15.02.2012
455 Bayram Akça Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatında Çanakkale Savaşları’nın Yeri 15.02.2012 OKU
454 Mustafa Günay Tarih Felsefesi Açısından Atatürk ve Bağımsızlık 15.02.2012
453 Uluğ Nutku Atatürk'ün Onuncu Yıl Söylevinin Felsefi Önemi 15.02.2012
452 İoanna Kuçuradi Devrim Kavramı ve Atatürk’ün Kültür Devrimi 15.02.2012
451 Abdullah İlgazi Atatürk’ün Halkçılık Anlayışının Türkiye’nin Çağdaşlaşmadaki Rolü ve Önemi 15.02.2012
450 Melek Çolak Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımdan Türk-Macar İlişkileri (1919-1938) 15.02.2012 OKU

<< 1. sayfa | 2. sayfa

Sonraki sayfa