çukurova türkoloji

::: TÜRKOLOJİ SORGU SİSTEMİ (TÜRKSOR)--2012- Deneme Yayını:::

Sisteme Giriş


TÜRKSOR 

Türk dili, edebiyatı, tarihi, halk bilimi ve dilbilim başta olmak üzere konuyla ilgili internet kaynaklarını 
dizinleyen bir sistemdir.

Amaçlar
- Alana özgü dizinlemenin güncel olarak yapılması ve en güncel sonuçların sunulması.

- Atıfların belirlenmesi ve dizinlenebilmesi.

Özellikler

Dizinlenen belge biçimleri:

-Statik html sayfaları.

-Dinamik sayfalar (php, asp, aspx).

- PDF ve word biçimli belgeler.

Dizinlenen Ağ Kümeleri (Yeni kaynakların eklenmesi çalışmaları sürmektedir.)

 1. http://turkoloji.cu.edu.tr/
 2. http://www.turkishstudies.net/
 3. http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?menu_id=55
 4. http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12
 5. http://www.tubar.com.tr/
 6. http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/
 7. http://www.dilbilimi.net/
 8. http://www.ege-edebiyat.org/wp/ 
 9. http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr
 10. http://www.millifolklor.com/tr/
 11. http://www.sosyalarastirmalar.com
 12. http://www.karam.org.tr/
 13. http://www.actaturcica.com
 14. http://diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT
 15. http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/
 16. http://www.idildergisi.com/
 17. http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp
 18. http://www1.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd
 19. http://www.doguedebiyati.com/
 20. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed/index
 21. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/dergi_ana_sayfa.htm
 22. http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/gecmis_sayilar.php
 23. http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/d_index.asp
 24. http://www.dilarastirmalari.com/
 25. http://sobiad.odu.edu.tr/anasayfa_tr.html
 26. http://www.academical.org/default.aspx
 27. http://www.jasstudies.com/

Güncelleme : 17.08.2012 12:54