Türk Dil Kurumu Türk Dili Dergisi Dizini Veritabanı

Kaynak:

Ahmet BAYAZ Türk Dili, Dizin I (Cilt: I-X, Sayı: 1-120) [Ekim 1951-Eylül 1961] Türk Dil Kurumu Yayınları: 348
Ahmet BAYAZ-İsmet BAYDUR Türk Dili, Dizin II (Cilt: XI-XXIV, Sayı: 121-240) [Ekim 1961-Eylül 1971] Türk Dil Kurumu Yayınları: 392
Ahmet BAYAZ-İsmet BAYDUR Türk Dili, Dizin III (Cilt: XXV-XLIII, Sayı: 241-360) [Ekim 1971-Eylül 1981] Türk Dil Kurumu Yayınları: 498
Belgin AKSU -Canan SELVİ Türk Dili, Dizin IV (Cilt:XLIV-1991/II, Sayı: 361-480) [Ocak 1982-Aralık1991] Türk Dil Kurumu Yayınları: 596

Toplam Kayıt :12124

<<Kayıt arama>> <<Liste>>

 

 

 

Veritabanı ve Uygulama : Uzm. B. Tahir Tahiroğlu