ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

Toplam kayıt: 856

Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
434Karaismailo?luAdnan2001?? b?de g?zel sevDerg?h C. XI S. 131s. 9-10.
472Pala?skender1993?? beyit ?? ?air ?? ?iir anlay???Derg?h C. IV S. 46s. 14-16.
54Ertaylan?.Hikmet1947?? manzum tarihi vesikaTDED C. II S. 1-2s. 47-55.
388Beyz?deo?luS?reyya1992???k ?elebi tezkiresinde ??ir ve ?arapDerg?h C. III S. 28s. 10-12.
447KurnazCem?l2003???k odur ki k?lar c?n?n fed? c?n?n?naDerg?h C. XIV S. 157s. 11.
189LevendA?ah S?rr?1988???k Pa?a?n?n bilinmeyen iki mesnevisi daha Hikaye ve Kimya RisalesiTDAY-Belleten 1954s. 265-276.
188LevendA?ah S?rr?1988???k Pa?a?n?n bilinmeyen iki mesnevisi Fakr-N?me ve Vasf-? HalTDAY-Belleten 1953s. 205-271.
191LevendA?ah S?rr?1988???k Pa?a?ya atfedilen iki risaleTDAY-Belleten 1955s. 153-179.
546Bekiro?luNazan1992??imizde uyanan bah?e:G?ller Kitab?Yedi ?klim C.4s.67-70.
466?zkan?mer2003??ir ve Patron Divan ?iirinde patronajDerg?h C.XIV S. 162s. 19-21.
88Sara?M.A. Yekta2004??ir ve Patron Patrimonyal devlet ve sanat ?zerindeki sosyolojik bir inceleme Halil ?nalc?k Dogu Bat? yay. Ankara 2003 90s.TDED C. XXXIs. 384-389.
750Sara?M. A. Yekta2000??ki kavram?na giri? ve Yunus Emre ?rne?i?lm? Ara?t?rmalar 10s. 135-154.
156EraslanKem?l1992?a?atay ??iri At?yi?nin gazelleriTDAY-Belleten 1987s. 113-164.
16BirnbaumEliazar1986-1993?a?atay ??iri Lutf? hayat? ve eserleriTDED C. XXVIs. 189-193.
37EckmannJanos1959?a?atay Dili ?rnekleri I Neva? Divanlar?ndan Par?alarTDED C. IXs. 33-64.
38EckmannJanos1960?a?atay Dili ?rnekleri II Gedai Divan??ndan par?alarTDED C. Xs. 65-111.
39EckmannJanos1962?a?atay Dili ?rnekleri III Sekk?k? Divan??ndan par?alarTDED C. XIIs.157-174.
40EckmannJanos1964?a?atay Dili ?rnekleri IV Ubeydullah Han??n eserlerinden par?alarTDED C. XIIIs.43-74.
151EckmannJanos1988?a?atay Edebiyat?n?n son devri (1800-1920)TDAY-Belleten 1963s.121-156.
713G?relRah?an1996?a?r???mlarla Klasik Edebiyat?m?z?lm? Ara?t?rmalar 3s. 67-80.
96Tanerin??zden1966?ah ?smail Hat?? Dih-n?me Azerbaycan Medeni Rab?ta Cemiyeti Bak? 1948 s. 184 Prof. Hamdi Arasl??n?n ?ns?z?yle Azer-ne?rTDED C. XIVs. 127-130.
320MehmetofAzizaga1984?ah ?smail Hatainin edeb? tesiriTUBA v/c. 7s.303-313.
301Ceylan?m?r2003?ahkulu Bekt??? Tekkesi ?eyhi Mustafa Azb? Baba ve Murgn?me kasidesiTUBA v/c. 27/Is.229-249.
405DikmenMelek Kahraman2000?air ?eyh?lislam ?rif Hikmet BeyefendiDerg?h C. XIV S.165s.3-4.
309G?kyayOrhan ?aik1979?air B?k??nin gen?li?inde sara? ??rakl??? yapt? m??TUBA v/c. 3s. 125-133.
739?zkanMustafa1996?air Fazl? ve G?l ? B?lb?l???lm? Ara?t?rmalar 3s. 81-86.
469?zt?rkHasan2004?air ve Patron: Bilinenin tekrar?Derg?h C.XIV S.168s.19-20.
759T?kelDursun Ali2002?airin ekonomisi ekonominin ?iircesi: Divan ?airleri ve ekonomik hayat?lm? Ara?t?rmalar 13s. 151-174.
512Y?lmazNuri1998?airin sesi gazelin gizi: ?iirdeki lirik benin ortaya ??k???Derg?h C. IX S. 98s. 3-4.
270?zdemirHasan1993?arab?n icad? ve d?rt vasf?T?rkoloji C. XI S.1s. 135-161.
746Sara?M. A. Yekta1996?bn Kemal Divan??n?n tenkitli metninin tenkidi?lm? Ara?t?rmalar 3s. 191-195.
568DurusoyAli1995?bn-i S?n??n?n Mant?ku?l Me?r?kiyy?n?u ?zerine bir inceleme-IIIYedi ?klim S.59s.57-66.
258G?rerAbd?lkadir1991?brahim B?lb?l Ke?eciz?de ?zzet Moll? K?lt?r Bakanl??? Yay: 1048T?rk B?y?kleri Dizisi: 116 Semih Ofset Ankara 1989 X+198 s.T?rkoloji C.IX S.1s. 189-195.
36DumanMusa1994-1997?brahim Bey?in Mi?r?c-n?mesiTDED C. XXVIIs. 169-238.
146?elik?lk?1996?brahim Tenn?r??nin otuz ?iiriTDAY-Belleten 1994s. 19-82.
121YavuzKemal2004?e?itli y?nleri ile Mant?ku?t-Tayr ve Garib-n?me mesnevileriTDED C. XXXIs. 345-356.
401?eriBahriye1997?ecere-i Ter?kime ? T?rkmenlerin soyk?t???Derg?h C. VIII S. 94s. 21-23.
101TarlanAli Nihat1948?ehr?TDED C. II S. 3-4s. 223-229.
222Ross?Ettore1988?elebi kelimesi hakk?nda Eb? s-su??d?a atfedilen bir fetvaTDAY-Belleten 1954s. 11-15.
523AkayaH?seyin1995?emseddin Siv?s?Yedi ?klim C.9 S.66s.96-102.
286AkkayaH?seyin2003?emseddin Sivas??nin Terceme-i Ecvibe-i Ali bin T?lib isimli eseriTUBA v/c. 27/Is. 47-58.
285AkkayaH?seyin1997?emseddin Sivas??nin Zileli Hamd??ye atfedilen bir mesnevisi S?leymaniyyeTUBA v/c. 21s.221-229.
834Ceylan?m?r2001?erh edebiyat?m?z?n en ?nemli metinlerinden Kit?b??l-Env?r??n yay?m? ?zerineTK?D S. 5s. 203-222.
117TulumA.Mertol1968?erh??l-Men?r hakk?ndaTDED C. XVIs. 133-138.
683BeydilliKemal2000?Evreka Evreka? veya Errera Humanum Est?lm? Ara?t?rmalar 9s. 45-66.
726Kocasava?Y?ld?z2001?eyb?n?-n?me?de yer alan ?eyb?n? Han?a ait bir ?iir?lm? Ara?t?rmalar 12s. 135-142.
467?zt?rkHasan1997?eyda Divan?ndan varl???n m?na ve mazm?nu?naDerg?h C. VIII S. 92s. 3-4.
131Aksoy?mer As?m1988?eyh Ahmed ve Nazm??l-Le?lTDAY-Belleten 1959s.205-248.
608KurnazCemal1995?eyh Galib Divan??nda naz?m ?ekilleriyle ilgili problemlerYedi ?klim C.9 S.61s.60-62.
70Kutluk?brahim1948?eyh Galib ve Es-Sohbet- ?s-S?fiyyeTDED C III S. 1-2s.2- 86.
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş