ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

Toplam kayıt: 856

Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
114Timurta?F.Kadri?B?k??nin Kanun? Mersiyesi?nin dil bak?m?ndan izah?TDED C. XIIs. 219-232.
313Kaya?. G?ven?D?kaginz?de Ta?l?cal? Yahya Be??in ?iirlerinde cinsellikTUBA v/c. 14s. 273-281.
582?senMustafa?Osmanl?larda Devlet-Sanat ili?kisiYedi ?klim C.9 S.61s.7-10.
51Ertaylan?.Hikmet1946Amasya?da Bayezid K?t?phanesi?nde bulunan D?v?n-? Mir Al? ??r Nev???TDED C. I S. 1s. 39-47.
52Ertaylan?.Hikmet1946Yusif?-i MeddahTDED C. I S. 2s. 105-121.
53Ertaylan?.Hikmet1946Yeni ve de?erli bir dil ve edebiyat belgesi:TarikatnameTDED C. I S. 3-4s. 235-244.
72Mansuro?luMecdut1946Anadolu?da T?rk dili ve edebiyat?n?n ilk mahsulleriTDED C. I S. 1s. 9-17.
73Mansuro?luMecdut1946Anadolu T?rk?esi (XIII.as?r) ?eyyad Hamza?ya ait ?? manzumeTDED C. I S. 3-4s. 180-195.
97TarlanAli Nihat1946Hayal?-B?k?TDED C. I S. 1s. 26-38.
98TarlanAli Nihat1946Eski mecmualar aras?ndaTDED C. I S. 2s. 122-137.
99TarlanAli Nihat1946Mecmualar aras?ndaTDED C. I S. 3-4s. 163-170.
126Y?ntemAli Canip1946S?nb?lz?de VehbiTDED C. I S. 2s. 81-104.
9Ate?Ahmet1947Varaka ve G?l?ah Mesnev?sinin kaynaklar?TDED C. II S. 1-2s. 1-19.
47ErginMuharrem1947Melih?TDED C. II S. 1-2s. 59-78.
54Ertaylan?.Hikmet1947?? manzum tarihi vesikaTDED C. II S. 1-2s. 47-55.
61KarahanAbd?lkadir1947N?b??nin el yaz?s? imzas? m?hr? ve Surn?mesine dairTDED C. II S. 1-2s. 133-140.
68Kutluk?brahim1947K?lt?r ve dil tarihimizin yeni vesikas?: Attar??n Esrarn?me terc?meleriTDED C. II S. 1-2s. 125-132.
127Y?ntemAli Canip1947Hakan? Mehmet Bey-hayat? ve eserlerine dair incelemelerTDED C.II S. 1-2s. 43-46.
10Ate?Ahmet1948Burdur-Antalya ve havalisi k?t?phanelerinde bulunan T?rk?e Arap?a ve Fars?a m?him eserlerTDED C. II S. 3-4s. 171-191.
12Bat?manBurhanettin1948Fuz?l? ve FaustTDED C. II S. 3-4s. 267-276.
27Demirta?F.Kadri1948XVIII. as?r ?airlerinden Edirneli G?fti ve Te?rif?t???-?uar??s?TDED C. II S. 3-4s. 193-221.
55Ertaylan?.Hikmet1948Varvar? Ali Pa?aTDED C. II S. 3-4s. 155-170.
56Ertaylan?.Hikmet1948T?rk dilinde yaz?lan ilk Yusuf ve Z?leyhaTDED C. III S. 1-2s. 211-230.
57Gence?Turhan1948Tebrizli Te?sir?in T?rk?e ?iirleriTDED C. III S. 1-2s. 87-128.
62KarahanAbd?lkadir1948Fuz?l??nin mektuplar?TDED C. II S. 3-4s. 245-266.
69Kutluk?brahim1948Mevlev?li?e d?ir iki eserTDED C. II S. 3-4s. 291-300.
70Kutluk?brahim1948?eyh Galib ve Es-Sohbet- ?s-S?fiyyeTDED C III S. 1-2s.2- 86.
100TarlanAli Nihat1948Fuz?li?nin bilinmeyen kasideleriTDED C. III S. 1-2s.193-210.
101TarlanAli Nihat1948?ehr?TDED C. II S. 3-4s. 223-229.
28Demirta?F.Kadri1949Harn?meTDED C. III S. 3-4s. 353-388.
48ErginMuharrem1949C?mi-?l-Me?ni?deki T?rk?e ?iirlerTDED C. III S. 3-4s. 539-570.
63KarahanAbd?lkadir1949XVI. as?r Divan ?airlerinden Figan? ve ?iirleriTDED C. IIIs. 389-410.
102TarlanAli Nihat1949Fuzul??nin bilinmeyen kasideleri IITDED C. III S. 3-4s. 411-428.
7AnheggerRobert195016. as?r ??irlerinden Za??f?TDED C.IV S.1-2s. 133-166.
49ErginMuharrem1950Bursa kitapl?klar?ndaki T?rk?e yazmalar aras?ndaTDED C. IV S. 1-2s. 107-132.
29Demirta?F.Kadri1951F?tih devri ?airlerinden Cem?li ve eserleriTDED C. IV S.3s. 189-213.
50ErginMuharrem1951Kad? Burhaneddin Divan? ?zerinde bir gramer denemesiTDED C. IV S. 3s. 287-327.
74Mansuro?luMecdut1951Anadolu T?rk yaz? dilinin ba?lamas? ve geli?mesiTDED C. IV S. 3s. 215-229.
103TarlanAli Nihat1951Fuzul??nin bilinmeyen kasideleri IIITDED C. IV S. 3s. 257-264.
8AnheggerRobert1952Sel?tinn?me m?ellifi KemalTDED C IV S. 4s. 443-470.
34DoluH?lide Cemil1952Yusuf Hikayesi hakk?nda birka? s?z ve baz? T?rk?e n?shalarTDED C.IV S. 4s. 420-445.
64KarahanAbd?lkadir1952Terc?me edebiyat?ndan n?m?neler ?zerinde ?al??malar: C?m??nin Arba??n?i ve T?rk?e terc?meleri ITDED C. IV S. 4s. 345-371.
35DoluHalide1953Sultan H?seyin Baykara ad?na yaz?lm?? ?a?atayca manzum bir Yusuf hikayesiTDED C. Vs. 51-58.
65KarahanAbd?lkadir1953T?rk edebiyat?nda Arap?adan nakledilmi? k?rk had?s terc?me ve ?erhleriTDED C. Vs. 59-84.
108Timurta?F.Kadri1953?eyh??nin hayat? ve ?ahsiyetiTDED C. Vs. 91-120.
20Cafero?luAhmet1954Fatih?in diliTDED C. VIs. 83-90.
66KarahanAbd?lkadir1954Fatih ?air Avn?TDED C. VIs. 1-38.
84PekolcayNecla1954S?leyman ?elebi Mevlidi metni ve men?ei meselesiTDED C. VIs. 39-64.
85PekolcayNecla1954Ahmed?in Mevlid isimli eseriTDED C. VIs. 65-70.
18Bulu?Sadettin1956?eyyad Hamza?n?n be? manzumesiTDED C. VII S. 1-2s. 1-16.
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş