ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

Toplam kayıt: 856

Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
655Yay?k??kran1995Sa?d??nin G?l Bah?esi?ndenYedi ?klim C.9 S.63s.44-46.
419K.?.1991Tasavvuf terimler s?zl???Derg?h C. II S. 14s. 4-5.
313Kaya?. G?ven?D?kaginz?de Ta?l?cal? Yahya Be??in ?iirlerinde cinsellikTUBA v/c. 14s. 273-281.
724Kaya?. G?ven2004Ta?l?cal? Yahya Bey?in ?iirinde r?ya ve r?ya tabirleri?lm? Ara?t?rmalar 18s. 61-70.
777Aksoyak?. Hakk?1998Mesnevilerin giri? b?l?m?nde ?Din ulular?na ?vg??T?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -VII-s. 213-221.
778Aksoyak?. Hakk?2000Gelibolulu Mustafa ?l??nin divanlar?dan V?rid?t??l-En?ka?n?n ne?ri ?zerineT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -IX-s. 223-236.
779Aksoyak?. Hakk?1999M??terek ?iir s?yleme gelene?iT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -VIII-s. 239-254.
780Aksoyak?. Hakk?1997Gelibolulu Mustafa ?l??nin Sadef-i Sad G?her adl? antolojisinin ?ns?z?T?rkl?k Birimi Ara?t?rmalar? -V-s. 283-310.
781Aksoyak?. Hakk?1997Gelibolulu Mustafa ?l??nin G?l-i Sad Berg?i T?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -IV-s. 163-175.
782Aksoyak?. Hakk?1996Gelibolulu Mustafa ?l??nin Gelibolu ?ehrengiziT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -III-s. 157-176.
783Aksoyak?. Hakk?1995D?v?n ?iirinde ok?uluk terimleriT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -I-s. 81-94.
828Aksoyak?. Hakk?2001Ahmet Yesev??nin Rumelili bir takip?isi ?sk?pl? At? ve Tuhfet??l - U???k MesnevisiTK?D S. 5s. 71-98.
829Aksoyak?. Hakk?2001Ref?-i K?l?yi ve Ge?me ?ubuk manzumesiTK?D S. 4s.159-172.
566Derdiyok?.?etin1994Hoca Dehhani?nin kasidesine tematik bir bak??Yedi ?klim C.8 S.55s.59-63.
51Ertaylan?.Hikmet1946Amasya?da Bayezid K?t?phanesi?nde bulunan D?v?n-? Mir Al? ??r Nev???TDED C. I S. 1s. 39-47.
52Ertaylan?.Hikmet1946Yusif?-i MeddahTDED C. I S. 2s. 105-121.
53Ertaylan?.Hikmet1946Yeni ve de?erli bir dil ve edebiyat belgesi:TarikatnameTDED C. I S. 3-4s. 235-244.
54Ertaylan?.Hikmet1947?? manzum tarihi vesikaTDED C. II S. 1-2s. 47-55.
55Ertaylan?.Hikmet1948Varvar? Ali Pa?aTDED C. II S. 3-4s. 155-170.
56Ertaylan?.Hikmet1948T?rk dilinde yaz?lan ilk Yusuf ve Z?leyhaTDED C. III S. 1-2s. 211-230.
629Sa?l?k?aban1993Sezai Karako??un g?z?yle Yunus EmreYedi ?klim C. 6 S. 44- 45s. 96-103.
653U?ar?ahin1995XX.y?zy?lda Fuz?l? Div?n??na bir nazire:?eyd? Div?n?Yedi ?klim C.8 S.59s.15-16.
68Kutluk?brahim1947K?lt?r ve dil tarihimizin yeni vesikas?: Attar??n Esrarn?me terc?meleriTDED C. II S. 1-2s. 125-132.
69Kutluk?brahim1948Mevlev?li?e d?ir iki eserTDED C. II S. 3-4s. 291-300.
70Kutluk?brahim1948?eyh Galib ve Es-Sohbet- ?s-S?fiyyeTDED C III S. 1-2s.2- 86.
187Kutluk?brahim1988Nail?-i Kad?m?in sanat? ve ki?ili?iTDAY-Belleten 1963s. 269-305.
216Olgun?brahim1989Seyit Nes?m? ?zerine notlarTDAY-Belleten 1970s. 47-68.
217Olgun?brahim1974Men?kib-i Fuzul?TDAY-Belleten 1973-1974s. 200-222.
420?lkhan?brahim1998Kar??la?t?rmal? Edebiyat bilimi ?zerine se?kin bir eserDerg?h C. IX S. 97s. 8-20.
734K?reli?brahim1997Abdurrahim Muhib Efendi?nin Paris Ris?lesi?lm? Ara?t?rmalar 5s. 177-197.
803Delice?brahim1997Ni?deli Muhubb? ve G?l ? Nevr?z MesnevisiT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-IV-s. 145-162.
804Delice?brahim1996Lu?at-i Feri?teo?lu ve Lu?at-? K?n?n-? ?l?h??nin ne?ri ?zerineT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-III-s. 195-232.
833Ceyhan?dem2000?lim ve ?air bir Osmanl? m?derrisi: P?r Mehmed Azm? Bey ve eserleriTK?D S. 1s. 243-286.
718Kad?o?lu?dris2004Solak-z?de Mehmet Hemdem? ?elebi?nin Fihrist- i ??h?n?? ve Diyarbak?rl? ?airler Lebib ve M?lhem Efendi?nin zeyilleri?lm? Ara?t?rmalar 17s. 115-131.
596Kedkeni?efi?1997?iirsel tecr?be tahayy?l hayal ve tasvir-I ?ev.Yakup ?afakYedi ?klim C.11 S.88s.47-50.
597Kedkeni?efi?1997?iirsel tecr?be tahayy?l hayal ve tasvir-II ?ev.Yakup ?afakYedi ?klim C.11 S.89s.41-43.
598Kedkeni?efi?1997?iirsel tecr?be tahayy?l hayal ve tasvir-III ?ev.Yakup ?afakYedi ?klim C.11 S.91s. 41-43.
800Boyraz?eref1995?lk mens?r s?rn?me m?ellifi: ?ntiz?m?T?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-I-s. 227-231.
785Akta??erif1999Osmanl? d?nemi T?rk ?iir zevkinin men?ei hakk?ndaT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar? -VIII-s. 103-108.
179Kazan?evkiye2003?eyh? ve H?mid?-z?de Cel?l??nin Husrev ? ?ir?n?lerinin bir mukayesesiTDAY-Belleten 2001s. 181-193.
845Kazan?evkiye2001Cel?l??nin Mehekk-n?mesi?nin ikinci n?shas? ?zerineTK?D S. 5s. 121-136.
225Tekin?inasi2000Timur ?ncesinde Anadolu ile Orta Asya T?rk D?nyas? aras?ndaki k?lt?r ili?kileri ve G?zide Kitab??n?n terc?me hikayesiTDAY-Belleten 1997s. 151-196.
344Tekin?inasi1979?kinci Bayezid devrine ait bir mecmua: Sel?uk devrine ait Fars?a mektuplar: Kenz??l-Bel?ga-?kinci Murad?a sunulan bir mesnevi: Tar?katn?me-Y?nus Emre?nin ?iirleriTUBA v/c. 3s. 343-383.
345Tekin?inasi1996Fatih Sultan Mehmed devrine ait bir in?? mecmuas?TUBA v/c. 20s. 267-311.
569Gen??lhan1992Tiyatro kahraman? Nef??Yedi ?klim C.4s.29-33.
570Gen??lhan1994Eski T?rk Edebiyat?-Makaleler Tunca Kontantamer Eski T?rk edebiyat?-Makaleler Ak?a? Yay. Ankara 1993 XII+435 s.Yedi ?klim C.7 S.51s.73-74.
146?elik?lk?1996?brahim Tenn?r??nin otuz ?iiriTDAY-Belleten 1994s. 19-82.
301Ceylan?m?r2003?ahkulu Bekt??? Tekkesi ?eyhi Mustafa Azb? Baba ve Murgn?me kasidesiTUBA v/c. 27/Is.229-249.
396Ceylan?m?r1997Kadeh du?s??na dairDerg?h C. VIII S. 87s. 8-11.
397Ceylan?m?r2000Halk i?re bir ?yineyimDerg?h C. XI S. 127s. 12-14.
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş