ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 856

Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
806??elHatice2004Nec?t? Bey D?van??ndaki deyimlerT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-XV-s. 175-230.
801??narBekir2001D?v?n ?iirinde ad?letT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-X-s. 295-332.
802??narBekir2002T?fl? Ahmet ?elebi ve S?k?n?me?siT?rkl?k Bilimi Ara?t?rmalar?-XII-s. 111-153.
839??narBekir2003T?rk Edebiyat?nda vasiyetn?meler ve iki ?air (T?fl?/Tarz?) aras?nda kalan bir vasiyetn?meTK?D S. 9s.115-140.
144?a??ran?nder2000T?bb-? Nebev??de isim ?ekimi ekleriTDAY-Belleten 1997s. 355-384.
638?afakYakup1993Aruzu ni?in ve nas?l ??renmeliyiz?Yedi ?klim C.5 S.40s.11-15.
639?afakYakup1994Aruz ?l??s? ve baz? de?erlendirmelerYedi ?klim C.7 S.49s.12-18.
640?afakYakup1994Bahr??l- Me?rif M?ellifi S?rur??nin ?iiri ve ?airlikle ilgili g?r??leriYedi ?klim C.7 S.52s.17-21.
641?afakYakup1995Tasavvufi ?iirde mecazi anlat?m ?zerineYedi ?klim C.8 S.59s.10.
642?afakYakup1995Enis??l- U???k terc?mesine dairYedi ?klim C.8 S.60s.70-73.
643?afakYakup1995Aruzda takt? usul?ne dairYedi ?klimb C.9 S.65s.12-13.
644?afakYakup1996Fars ve T?rk Edebiyatlar?ndaki aruz vezinlerinin ritmik yap?lar? ?zerine d???ncelerYedi ?klim C.10 S.70s.31-34.
645?afakYakup1996Aruz vezinleri aras?nda farkl? bir sesYedi ?klim C.10 S.72s.47-49.
646?afakYakup1996Fuzul? Hayal? ve Yahya Bey Divanlar?nda yeknesak ve alma??k vezinlerle yaz?lm?? manzumelerin ?zellikleriYedi ?klim C.10 S.71s.45-53.
688?ak?rM?jgan1999Kutbu?n ? N?y? Osman Dede?nin ?iirleri?lm? Ara?t?rmalar 8s. 307- 313.
22?apanPervin2004Tezkirelerde ?stanbul?un ele al?n???TDED C. XXXIs. 25-52.
836?apanPervin2000Yahya Bey Divan??nda estetik ve k?lt?rel bir de?er olarak giyim ku?am ve renk adlar?TK?D S. 3s. 169-198.
756?arl?Mahmut2001Medine-i M?nevvere?deki Arif Hikmet Bey K?t?phanesi?nde bulunan edebiyatla ilgili T?rk?e yazma eserleri?lm? Ara?t?rmalar 11s. 99-112.
487?asaAy?e1998Ebr?ya d??en ate? denizi ya da n?r? n?ra ?eviren a?kDerg?h C. VIII S. 96s. 15-16.
23?avu?o?luMehmet1969Ta?l?cal? Dukakin-z?de Yahya Bey?in ?stanbul ?ehr-EngiziTDED C. XVIIs. 73-108.
24?avu?o?luMehmet1970Z?t??nin Let?yifiTDED C. XVIIIs. 25-51.
25?avu?o?luMehmet1974-1976Z?t??nin Let?yifi IITDED C. XXIIs. 143-161.
615?bekAli ?hsan1994Divan ?iirinde birka? yanl?? okuma ve tahlil ?zerineYedi ?klim C.6 S.48s.63-67.
616?bekAli ?hsan1998Ben ?iir s?ylerim o ?air anlar ?h kim?Yedi ?klim C.11 S.96s.55-60.
848?bekAli ?hsan2002Bir t?r muska olarak heykel ?zerineTK?D S. 7s. 163-184.
145?e?enHalil2000Suriye?deki T?rk?e yazma eserlerTDAY-Belleten 1991s. 439-444.
490?e?enRamazan1997Yazma eserler aras?nda k?rk y?lDerg?h C.VIII S.92s.12-15.
26?elebio?lu?mil1980-1986Elif harfiyle ilgili baz? edeb? hus?siyetlerTDED C. XXIV-XXVs. 45-64.
837?elebio?lu?mil2000T?rk Edebiyat??nda mesnevi (XV. yy. a kadar) ?lham K?seTK?D S. 1s. 390-392.
146?elik?lk?1996?brahim Tenn?r??nin otuz ?iiriTDAY-Belleten 1994s. 19-82.
400?eltikHalil1997Divan Edebiyat? yaz?lar?Derg?h C. VIII S. 87s. 5-6.
95?ent?rkA. Atill?1986-1993?eyho?lu Mustafa Hur??d-n?me Hur??d u Ferah?ad inceleme- metin- s?zl?k-konu dizini n?r. Dr. H?seyin Ayan Atat?rk ?niversitesi yay?nlar? No. 502 Erzurum 1979 4-IV-533 s.TDED C. XXVIs. 355-367.
488?ent?rkAhmet Atilla1993Osmanl? ?airlerinden g?zlemciligi ve Klasik Edebiyat?m?zda realiteye dairDerg?h C. IV S. 41s. 8-11.
489?ent?rkAhmet Atilla1995Divan Edebiyat? yeniden ke?fediliyorDerg?h C. VI S. 65s. 12-14.
401?eriBahriye1997?ecere-i Ter?kime ? T?rkmenlerin soyk?t???Derg?h C. VIII S. 94s. 21-23.
245?etinNurullah1991T?rk?e?de ilk edebiyat tarihiT?rkoloji C.IX S.1s.143-153.
302?etinNurullah1997Beh?et Necatigil?in d???nce ve ?iirlerinde Divan Edebiyat? etkisiTUBA v/c.21s. 102-117.
689?etinAbd?lbaki2004Ahmed- i D???ye atfedilen y?z hadis terc?mesi ?zerine?lm? Ara?t?rmalar 18s. 25-30.
402?etinda?Yusuf2001Divan ?iiri esteti?i mecaz-hakikat ili?kisi ve yorumDerg?h C. XI S. 132s. 18-32.
690?etinda?Yusuf2002Biyografik bilgi ve ?iir ele?tirisi a??s?ndan ?Baharistan??lm? Ara?t?rmalar 14s. 37-52.
838?etinda?Yusuf2003Mec?lis??n ? Nef??s?te ?iir ve ?airTK?D S. 9s. 79-114.
559?ift?iCemil1993Diyarbak?rl? ?mn? ve yay?nlanmam?? gazelleriYedi ?klim C.4 S.35s.91-93.
560?ift?iCemil1997Kahramanmara?l? bir Divan ?airi: Mes??dYedi ?klim C.11 S. 83s.39-40.
561?ift?iCemil1997Kendi ?l?m?ne tarih d???ren ?airYedi ?klim C.11 S.93s.50.
562?ift?iHasan1998Klasik ?slam Edebiyat?nda hicivYedi ?klim C.11 S.95s.46-50.
563?ift?iHasan1998Klasik ?slam Edebiyat?nda hiciv IIYedi ?klim C.12 S.105s.60-62.
647?im?ekTacettin1992?eyh? ve Us?l? Divanlar? ?zerineYedi ?klim C.3 S.1s.106.
564?izgiCevat1994M?neccimba?? Ahmed Dede?nin tan?t?lmamas? bir t?p risalesiYedi ?klim C.8 S.56s.103.
460?ktemSadettin1995Hazreti Mevlana diyor ki?Derg?h C. VI S. 62s. 16.
510?lgerSibel1997Divan Edebiyat? ?zerineDerg?h C. VIII S. 92s. 4-5.
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş