ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (141)Makale (261)
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Lisan ve Edebiyatımız (01.11.2006) (HTML)
Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan
 1. Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir (10.10.2007)
 2. İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Keşfger Ahmed Üzerine Bir İnceleme (05.02.2008)
 3. Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi (17.03.2008)
Prof. Dr. Mustafa Apaydın
 1. Edebi Metne Yazarı Tarafından Yapılan Müdahaleler ve Irazca'nın Dirliği'ne Bu Açıdan Bir Bakış
 2. Hatay'ın Türk Topraklarına Katılmasının Edebiyatımızdaki Yansımaları (30.05.2006)
 3. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler (08.12.2006) (HTML)
 4. Asaf Halet Çelebi'nin Nurusiyah Şiirine Bir Bakış (08.12.2006)
 5. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah ve Hiciv Öğeleri (29.08.2007) (HTML)
 6. Celal Sahir’in Şiiri (17.01.2008)
 7. Ziya Paşa’nın Emil Çevirisinin Önsözü (22.01.2008)
 8. Biyografik Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı Gözlemler (22.01.2008)
Dr. Rıfat Araz
 1. Edebî Tenkit (15.05.2007) (HTML)
 2. Sezai  Karakoç’un, “Gül Muştusu-XUV.” Şiiri Üzerine…(15.05.2007) (HTML)
 3. Türk Şiirinde Türkçe’nin Estetiği (01.06.2007)
 4. Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Aşk Yollarında” Adlı Şiirinde Dinî Tasavvufî Esintiler…(15.06.2007)
 5. Bahaettin Karakoç’un Ağrı Dağı Şiiri Üzerine  “Kuş Ona Derim Ki Ağrı’ Da Uça…” (24.09.2007)
 6. Yavuz Bülent Bakiler’in, “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirine Edebî Bir Yaklaşım …Ne Olur Bir Gün Beni Kapında Olsun Dinle” (24.09.2007)
 7. Nurullah Genç: “Neredeydin?.. Gözlerim Zindanımdı Sen Yokken…” (31.10.2007)
 8. Nazım Payam’ın,  “Dünya Güle Ayna” Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme (06.11.2007)
 9. Yahya Akengin “Birileri Var” Şiirine Mukayeseli Bir Yaklaşım”; “Terminal Köşesinde Uyur, Sabaha Dersi Var.” (06.11.2007)
 10. Dilâver Cebeci'nin : "Gözlerim" Adlı  Şiirinin Düşündürdükleri… (07.11.2007)
 11. Feyzi Halıcı’nın: “Gökyüzünde Unuttuğum Ellerime Kar Yağıyor...” (07.11.2007)
 12. Göktürk  Mehmet  Uytun’un  Şiirlerinde  Köy (07.11.2007)
 13. Bestami  Yazgan’ın  “Aydınlığın Savaşı ” Adlı Şiiri Üzerine… (15.11.2007)
Yetkin Aröz
 1. Yeni Şiir, Eski Şehir, Kalıcı Şiir (01.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatih Arslan
 1. Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/ Postromantik Yüzü (13.09.2007)
 2. Bireyselleşme Sürecinde Dirse Han Oğlu Buğaç (13.09.2007)
 3. Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma) (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Asutay
 1. Eğlence Yazını (20.02.2008)
Nurullah Ataç
 1. Şiir ve Anlam (17.04.2007)
Araş. Gör. Murat Ateş
 1. Ziya Gökalp ve Çocuk Edebiyatı (10.03.2008)
Dr. Özgür Ay
 1. Abdurrahim Ötkür ve "İz" Romanı Üzerine (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Cengiz Aydemir
 1. Modern Türk Hikayeciliğinde Ömer SEYFETTİN Etkisi (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Sabahattin Ali'nin Masalları
 2. Mehmet Akif Ersoy'un Meyhane ve Mahalle Kahvesi Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme (HTML)
 3. Namık Kemal’ın Magosa Sürgünlüğü (18.08.2004)
 4. Edebiyat Derslerinin İçeriğinin Değiştirilmesi Konusunda Çıkan Tartışmalar (18.08.2004)
 5. Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun Şiirlerinde Meyvelerin Önemi ve Kullanılışı (14.07.2005)
 6. Edebiyatçıların Arkası Şiirli Armağan Fotoğrafları (20.02.2007)
 7. Bazı Kaynaklardaki Uyakla ilgili Bilgiler Üzerine Görüşler (13.09.2007)
 8. Mehmet Akif’in Manzum Hikayeleri (14.09.2007)
 9. "Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi" Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme (14.09.2007)
 10. Servet-i Fünûn Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler (14.09.2007)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı (07.05.2007)
 2. Sabır ve Gül (03.05.2010)
 3. 1991'de Türk Şiiri (03.05.2010)
 4. 1993'e Girerken Türk Şiirine Genel Bir Bakış (03.05.2010)
 5. Romanda Milli Mücadele Etrafında Bazı Düşünceler (03.05.2010)
 6. Memduh Şevket Esendal Hakkında Bir Kitap (03.05.2010)
 7. Ali Akbaş'ın Masal Çağı Adlı Şiir Kitabında Fikir Unsurları (03.05.2010)
 8. Orhan Veli Adlı Kitabın Düşündürdükleri (03.05.2010)
 9. Bordamıza Vuran deniz'de Zehra Hanım (03.05.2010)
 10. Çocuklar Baharla Yaşamalı (03.05.2010)
 11. Hangi Gökyüzü (03.05.2010)
 12. Şiirin Kapısını Açmak (03.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Rıza Bağcı
 1. Tarık Buğra'nın Dönemeçte Romanında Kişiler ve Karakterizasyon (04.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel-Dr. Mustafa Aydın Başar
 1. Ece Ayhan’ın Şiirinde “Çocuk ve Eğitim” Teması ve Felsefi Temelleri (26.12.2006)
Araş. Gör. Dr. Sema Çetin Baycanlar
 1. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ölümü Ardından Yazılanlar ve Ölüm Ardı (Nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme (27.02.2006)
 2. Cemal Süreya'nın Yazılarında Edebiyat ve Dil Üzerine Görüşleri (13.09.2007)
Dr. Yavuz Bayram
 1. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama (20.04.2007)
Dr. Ayşen Uslu Bayramlı
 1. Sadri Maksudi'nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi'nin Hayatı ve Maksudi'nin Az Bilinen "Maişet" Romanı Hakkında (06.02.2008)
Alev Baysal
 1. 18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman (21.11.2007)
Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. Şemseddin Sami’nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri (21.11.2007)
Dilek Bulut
 1. Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuramı Olarak Ekoeleştiri (18.01.2007)
Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu
 1. Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler (14.08.2006)
Edip Cansever
 1. Düşüncenin Şiiri (17.04.2007)
 2. Soyut Somut (17.04.2007)
Christopher Caudwell (çev. Mehmet Doğan)
 1. Şiirin Temel Özellikleri (20.02.2007)
Doç. Dr. Oğuz Cebeci
 1. Kaybolmuş İstanbul'un Peşinde: Selim İleri'nin Gramofon Hala Çalıyor Romanında Dil ve Zaman (04.01.2007)
Araş. Gör. Dilek Ceran
 1. Mürebbiyelik ve Türk Romanında Bazı Mürebbiye Tipleri (25.12.2007)
Dr. Danuta Chmielowska
 1. Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım'ın "Zehra" Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal Değişiklikler (09.04.2007)
Doç. Dr. Hamza Çakır
 1. Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler (07.02.2008)
E. Efe Çakmak
 1. “Umutsuz Karamsardır” (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Üstünova-Okt. Levent Ali Çanaklı
 1. Tanpınar'da Sonsuzluk (11.12.2007)
Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik
 1. Yeni Türk Edebiyatı,Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) (Tanıtma) (05.02.2008)
 2. Türk Edebiyatında Kısa Hikâye Hakkında Yapılan Çalışmalar (19.03.2008)
Prof. Dr. Nurullah Çetin
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öteki Türler (09.08.2006)
 2. Attila İlhan'ın "Ben Sana Mecburum" Şiirini Tahlil (06.09.2007)
Prof. Dr. İsmail Çetişli
 1. Edebiyat Eğitiminde Edebi Metnin Yeri ve Anlamı (04.12.2006)
 2. İstiklâl Marşı’nın Tahlili (17.04.2007)
Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 1. Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un Hayatları ile Romanları (06.07.2007)
 2. Hüzün ve Tesadüf'te "Üstkurmaca ve Hikayecilik Dersleri" (11.07.2007)
 3. "Berzah" ve Serbest Şiirimiz Üzerine Düşünceler (11.07.2007)
 4. Romanda Kurmaca ve Gerçeklik (11.07.2007)
 5. Üç Anket Çevresinde (11.07.2007)
 6. Cervantes'in Sağ Kolu (25.07.2007)
 7. Türk Edebiyatında 'Eleştiri' Başlıklı Bazı Metinler Hakkında Birkaç Söz (25.07.2007)
 8. İnkılâp Edebiyatı (02.08.2007)
 9. Defterdeki 41. Sûret Yahut Kitap Coğrafyasında Bir Gezgin (02.08.2007)
 10. Muhalif, Asi ve Sıra Dışı-I (02.08.2007)
 11. Muhalif, Asi ve Sıra Dışı-II (02.08.2007)
 12. Eleştiri Tarihimizde Tenkit Adını Taşıyan İlk Dergimiz: -Tenkîd (02.08.2007)
 13. Tanzimattan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler (10.08.2007)
 14. Muallim Naci - Beşir Fuad Mektuplaşması: İntikâd (10.08.2007)
 15. 1923-1950 Yılları Arasında Yazılan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler (07.09.2007)
 16. 1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları (07.12.2007)
Doç. Dr. Alev Sınar Çılgın
 1. Nurullah Ataç'ın Dil-Edebiyat Eğitimi ve Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bakışı (11.08.2006)
 2. Edebiyata Yansıyan Kriz: Sözde Kızlar ve Zaniyeler Örneği (11.12.2007)
 3. Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı: Gülten Dayıoğlu (11.12.2007)
 4. Vatan Yahut Silistre’de Vatan Kavramı (12.12.2007)
 5. Bursa’nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer (13.12.2007)
Sinan Çitçi
 1. İntibâh Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi (20.11.2007)
Okt. Hakan Değirmenci
 1. Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum (19.11.2007)
Ümit Özgür Demirci
 1. Türkçenin Şiiri / Türk Edebiyatında Türkçe Üzerine Şiirler Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme (11.12.2006)

Doç. Dr. Abide Doğan
 1. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Şiir Dünyası (06.01.2007)
 2. Romen, Sırp ve Türk Romanında Hurrem Sultan (17.03.2008)
 3. Aka Gündüz’ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri (17.03.2008)
Mehmet H. Doğan
 1. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı (07.03.2005)
Araş. Gör. Dr. Ali Donbay
 1. Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ" Makalesi (27.12.2007) (HTML)
 2. Cenap Şahabettin’in Bir Oyunu : Körebe (28.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman İzleği (23.01.2008)
 2. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru (23.01.2008)
 3. Bolşevik İhtilâlinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü (23.01.2008)
 4. Melih Cevdet Anday Şiirinde Bent / Dize / Anlam Kuruluşunun Görünümleri (23.01.2008)
 5. Elazığ’dan Yükselen Ses: Gençosmanoğlu (28.01.2008)
 6. Mehmet Akif'in Yakın Dostu Mithat Cemal'in Dine Bakışı (28.01.2008)
 7. Sesbirim- Anlambirim Arasındaki İlişkiler Düzeyi ve Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Sesbirimsel Yinelemeler (28.01.2008)
Ertan Engin
 1. Anılardaki Fikret (13.09.2007)
Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Edebî Eserlerin Aydınlanmasında Hatırat ve Mektup (09.03.2006)  
Prof. Dr. Bilge Ercilasun
 1. Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine (06.01.2007)
 2. Mehmet Akif'in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi (09.04.2007)
 3. Modern Türk Edebiyatında "Ahiret" Kavramı (17.03.2008)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: "Süpürge" (07.01.2007)
Doç. Dr. Mehdi Ergüzel
 1. A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine (19.11.2007)
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler
 1. Tarihi Perspektiften Edebiyata Bir Bakış (27.12.2007)
Damla Erlevent
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel ‘in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu (25.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Erol
 1. Tabiat Karşısında İki Şair: Abdülhak Hamit Tarhan-Alıkul Osmonov (10.03.2008)
Kamuran Eronat
 1. Kemal Tahir'in Sağırdere ve Kör Duman Romanlarında Halkbilimi Öğeleri (06.10.2006)
Prof. Dr. Ahmet O. Evin
 1. Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Birey ve Toplum (14.03.2006)
Doç. Dr. Sabri Eyigün
 1. Edebiyat Ne Zaman "Politik" Olabilir? (14.09.2007)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Metin Tahlilleri ve Mehmet Kaplan (17.04.2007)
Robert P. Finn
 1. The Poet Dissillusioned: Halit Ziya Uşaklıgil's Mai ve Siyah (09.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
 1. İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar (16.06.2006) (HTML)
 2. Çanakkaleli Bir Şair: Ece Ayhan ve Şiiri (16.06.2006)
 3. Türkiye’de İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Değerlerinin Gelişmesinde Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Etkileri (22.06.2006)
 4. Mustafa Necati Karaer’in Şiirinde İmge Dünyası (22.06.2006)
 5. Türk Edebiyatında Erotizm Teması Üzerine (26.12.2006)
 6. Ece Ayhan’ın Şiirinde Sinema ve Müzik Sanatının Etkisi (26.12.2006)
 7. Mustafa Necati Karaer’in Şiiri (04.01.2007)
 8. Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir (16.04.2007)
 9. Ömer Seyfettin Hikâyelerinin İlköğretim Programında Kullanılabilirliği (15.10.2007)
 10. Şiirde Modern ve Modernizm Üzerine (16.10.2007)
G. Gonca Gökalp
 1. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil (06.01.2007)
 2. Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir Deneme (08.01.2007)
 3. Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser (08.01.2007)
Doç. Dr. Ayla Gökmen
 1. Bir Ruhçözümsel Okuma: Tezer Özlü'nün İçsel Dünyasına Öyküleriyle Yaklaşım (18.02.2008)
Orhan Güdek
 1. Necip Fazıl’ın ‘Visal’ Adlı Şiiri (19.12.2006)
 2. İsmet Özel’in ‘’Şiir Okuma Kılavuzu’’ (26.12.2006)
 3. ‘’Yeraltından Notlar’’ ve ‘’Aylak Adam’’ Romanlarında Modern İnsanın Yalnızlığı ve Yabancılaşması (05.03.2007)
Ahmet Faruk Güler
 1. Varlık ve Zaman Bağlamında İki Hikâyenin Mukayesesi: “On İkiye Bir Var”(Haldun Taner) ve “İnsanlar ve Saatler” (Bahaeddin Özkişi) (04.01.2008)
Prof. Dr. Gülhinal Gülmez
 1. Nezihe Meriç’in ‘Suskun Ezgisi’ Öyküsünde İç-Söylem Biçimleri (08.01.2007)
Hacer Gülşen
 1. Tenkit ve Edebi Tenkit (23.11.2007)
Z. Doğan Koreli-Prof. Dr. V. Doğan Günay
 1. Türk Şiirinde Bir Gizem: Asaf Hâlet Çelebi ve “he” Şiirine Bir Bakış (25.02.2008)
Olgun Gündüz
 1. Türkiye'nin Batılılaşma Serüveninde Özgün Bir Portre: Ahmet Hamdi Tanpınar (10.12.2007)
Dr. Osman Gündüz
 1. Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma  Alanları ve Tarihsel  Romanların  “Ulusal Kimlik” Edinmedeki Rolü (27.02.2008)

Zeliha Güneş
 1. Sabahattin Ali'nin Romanlarında Aydınlar (18.02.2008)
Prof. Dr. Nimetullah Hafız
 1. Eski Yugoslavya'da Çağdaş Türk Edebiyatı (23.05.2006)
Ahmet Haşim
 1. Şiir Üzerine Bazı Düşünceler (17.04.2007)
Dr. Ahmet Cüneyt Issı
 1. Hilmi Yavuz'un 'Bursa ve Zaman' Şiirini 'Yeniden Kurma (Reconstruction)' Denemesi (04.12.2006)
 2. Safahat’taki İsyanı “Arbede” Başlığı Altında Okumak (06.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Canan İleri
 1. Nazım Hikmet'in Şiir Dilinde Kullandığı Deyimlerin Yapısal İncelemesi (21.01.2008)
Prof. Dr. Ahmet İnam
 1. Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği (17.04.2007)
Ayşenur İslam
 1. Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin (17.03.2008)
Murat Kacıroğlu
 1. Turan Oflazoğlu’nun “İktidar Üçlemesi” Üzerine Bir İnceleme (06.03.2008)
Orhan Veli Kanık
 1. "Garip" Önsözü (17.04.2007)
Dilek Kantar
 1. Tür Üzerine Kavramsal Bir Tanımlama Denemesi (27.09.2007)
Araş. Gör. Oğuzhan Karaburgu
 1. Bir Şairin Dergisi: "Şair" (08.05.2006)
 2. Reşat Nuri Güntekin'in Hikayelerinde Çocuk (09.05.2006)
 3. Şâir ve Şâir Nedim Mecmuaları Arasında Bir Hece-Aruz Tartışması (25.12.2006)
 4. Reşat Nuri Güntekin'in Bilinmeyen Remiz ve Müstear İsimleri (25.12.2006)
 5. Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri (23.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Bilal Elbir-Yard Doç. Dr. Ömer Karakaş
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültür ve Edebiyatında Hümanizmin Etkileri (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeki Karakaya
 1. Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri (20.11.2007)
Doç. Dr. Yakup Karasoy
 1. Eleştiri Nedir, Bağa Destursuz Girenler Nasıl Eleştirilmelidir? (31.12.2007) 
Ferda Keskin
 1. Kötülük Toplumu ve Biçimin Muhalefeti: Ece Ayhan'ın Şiirini Okumak İçin Kavramsal Bir Arkaplan Taslağı (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Aziz Kılınç
 1. Beş Şehir'de Sözlü Kültür Ortamları (29.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Kırcı
 1. Fantastik, Postmodern Bir Hâbnâme Yahut Nazlı Eray’ın “Yoldan Geçen Öykü”sü (27.12.2007)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme (20.02.2008)
 3. Hamit Macit Selekler ve “İyilik”inde Aşk, Tarih Sevgisi ve Kahramanlık Duygusu (20.02.2008)
Dr. Raşit Koç
 1. Mevlana’dan Buda’ya Fenafillah’tan Nirvana’ya Mistisizm ve Asaf Hâlet Çelebi (06.12.2006)
Celal Mat
 1. Çanakkale Muharebelerini Konu Edinen Romanlar Üzerine (06.02.2008)
Araş. Gör. Nesrin Mengi
 1. Bir Edebi Tür Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri (28.02.2006)
Prof. Dr. Oya Menteşe
 1. Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Ornekler: Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan Karadeniz (15.01.2007)
Taner Namlı
 1. Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın “Pinhan” Romanının İncelenmesi (18.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Narlı
 1. Kâbus: Dil ve Algı Kaybı (06.02.2008)
 2. Romanda Zaman ve Mekan Kavramları (18.02.2008)
Behçet Necatigil
 1. Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler (15.11.2006)
Serdar Odacı
 1. Türk Edebiyatında Sohbet Türü Üzerine Bazı Görüşler (17.03.2008)
Dr. Mustafa Şerif Onaran
 1. Dağlarca'nın Şiir Dilinde Özleşme Türkçesi Değişimi (14.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Çocuk Algılamasında İmgelerin Önemi, Eğitimbilimsel Açıdan Çocuk Edebiyatında İmge Kullanımı (06.12.2006)

Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Mustafa Kutlu’nun “Kara Kumudur Kalan” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil ve Üslup Değerlendirmesi (07.02.2008)
Dr. Nevin Önberk
 1. Mehmet Akif'in Topluma Bakışı (09.01.2008)
Prof. Dr. Olcay Önertoy
 1. Romanımızda Gerçek ve Fantazi (31.10.2005)
Okt. Ertan Örgen
 1. Üç İstanbul Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı (28.12.2007)
 2. Yağmur Beklerken Romanında Aydınlar ve Halk (28.12.2007)
Doç. Dr. Mustafa Özcan
 1. Yaşar Nabi Nayır’ın Çeviriye Dair Görüşleri (20.04.2007)
 2. Tiyatro Eserlerinde Halide Edip Adıvar (26.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Tarık Özcan
 1. Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi (16.07.2007)
 2. Şinasi’nin Şiirinde Dil ve Üslûp (19.07.2007)
 3. Sessizliğin Dili ve Simgenin Ruhaniliği Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek Şiiri Üzerine Bir Çözümleme (19.07.2007)
 4. Şiir Sanatında İmajın Yeri-Önemi ve Bunun Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasına Uygulanması (19.07.2007)
 5. Deniz’in Çağrısı-Yahya Kemal ve Tanpınar’ın  ‘Deniz’ İsimli Şiirlerinin Sembolizm Açısından Çözümlenmesi (19.07.2007)
 6. Nur Baba Romanında Nigâr Hanımın Niyet ve Eylemleri Üzerine Bir Çözümleme (19.07.2007)
 7. Romanda Sosyal Ortam (19.07.2007)
 8. Cenâb Şehabeddin’in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi (02.08.2007)
 9. Sultan Süleyman’dan Süleyman Efendiye İki Şiirin Karşılaştırılması (02.08.2007)
 10. Tarihi Roman Vadisinde Aytmatov’un Beyaz Gemi Adlı Romanının Çözümlenmesi (02.08.2007)
Öğr.Gör.Dr. Çimen Özçam
 1. İntikad'a Göre Muallim Naci ve Beşir Fuad'ın Dilimize Bakışları (13.05.2005)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Türk Edebiyatı ve Medya (28.09.2006)
Mehmet Özger
 1. Behçet Necatigil’in “Uyanmak” Şiirini Yeniden Okuma Denemesi (18.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Rıza Öztürk
 1. An Assesment of Charles Dickens's Great Expectations And Halit Ziya Uşaklıgil's Aşk-ı Memnu (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk
 1. Tanpınar'ın Oyun Dünyaları: Sinema-Enstitü-Kıraathane (12.03.2007)
Prof. Dr. Jale Parla
 1. Yirminci Yüzyılda Edebiyat Eleştirisi ve Terry Eagleton (23.12.2005)
Gündegül Parlar
 1. Servet-i Fünun'da Sanat Yazıları (31.05.2006)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Tevfik Fikret'in Yazılarında Servet-i Fünun Edebiyatı Dil Anlayışı (23.05.2006)
Oktay Rifat
 1. "Perçemli Sokak" Önsözü (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Cemal Sakallı
 1. Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine (22.02.2006)
 2. Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) (08.01.2007)
 3. Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi (21.11.2007)
Araş. Gör. Fatih Sakallı
 1. Zümre Farklılığının Sebep Olduğu Bir Çatışmanın Romanı "Ferdi ve Şürekâsı" (17.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Semerci
 1. Türkiye'de ve Avusturya'da Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Gelişimi (21.01.2008)
Cemal Süreya
 1. Folklor Şiire Düşman (17.04.2007)
Araş. Gör. Bahattin Şeker
 1. Yeşil Gece ve Gerçek (04.04.2007)
Dr. Cafer Şen
 1. Milli Edebiyat Dönemi (07.08.2007)
Araş. Gör. Ahmet Şimşek
 1. Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi (31.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Tarcan
 1. Geleneksel Eleştiriden Yapısal Eleştiriye (31.01.2007)
Gülcan Tatar
 1. Kiralık Konak’ta Madame Bovary (28.05.2007)
Doç. Dr. Mesut Tekşan
 1. Romanımızda Çanakkale Zaferi (17.04.2007)

Doç. Dr. Fatih Tepebaşılı
 1. Edebiyat Öğretiminde Waldmann Modeli (07.02.2008)

Necati Tonga
 1. Orhan Veli İmzasıyla Yayımlanmış Bir Şiir Üzerine (05.02.2007)
 2. Aşkın Köşeli Hâlleri: Sezai Karakoç’un “Köşe” Şiirini Çözümleme Denemesi (28.09.2007)
 3. Çınaraltı Mecmuası Üzerine (28.09.2007)
 4. Mustafa Kutlu’nun “Akasyalar Açar Mı” Adlı Hikâyesinin Hermeneutik(Yorumsamacılık) Kuramına Göre Tahlili (28.09.2007)
 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma (17.12.2007)
 6. Yazar-Hayat-Eser Bağlamında Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye” Adlı Eserinin Tahlili (20.02.2008)
Metin Turan
 1. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri (21.11.2007)
 2. Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu Öykücülüğü (04.01.2008)
Araş. Gör. Elif M. Tüfekçi
 1. Behçet Necatigil’in Radyo Oyunlarında Geçmiş İzleği (24.05.2007)
Dr. İbrahim Tüzer
 1. Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller (05.02.2008)
Prof. Dr. Himmet Uç
 1. Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde İmajlar (18.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni (08.11.2007)
 2. Bellek, Tarih ve Kültür: Murathan Mungan’da Mardin imgesi (03.03.2008)
Doç. Dr. Sabri Eyigün-Araş. Gör. M. Emin Uludağ
 1. Koeppen’in “Das Treıbhaus” Romanı Örneğinde Savaş Sonrası Alman Edebiyatında "Politik Roman" (13.12.2007)
Dr. Fikret Uslucan
 1. Edebiyat Tarihimizin Unuttuğu Bir İsim: Ali Zeki Bey ve Bir İmlâ Eleştirisi (16.11.2007)
 2. Orhan Kemal’in Bazı Romanlarında Bir Eleştiri Unsuru Olarak Din (16.11.2007)
Turgut Uyar
 1. Çıkmazın Güzelliği (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Üstünova
 1. Yaşar Kemal’in Romanlarında Saz Şairleri (13.12.2007)

René Wellek
 1. Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı (02.08.2006)
Araş. Gör. H. Sena Yaman
 1. Salah Birsel’in Şiire Dair Görüşleri (26.04.2007)
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 1. Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu
 1. Türk Romanının Oluşumunda Çevirinin Ekinsel Etkileri (20.02.2008)
Sadettin Yıldız
 1. "Kıbrıs Türk Edebıyatı" Kavramından Ne Anlamalıyız? (07.12.2006)
 2. "Ne İçindeyim Zamanın" (07.12.2006)
 3. Mustafa Seyit Sutüven’in Şiirinde Âhenk Unsurları (07.12.2006)
Ayfer Yılmaz
 1. Türk Romanında Aile İçi Şiddet Teması (23.01.2007)
Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Sait Faik’in İlkbaharı: Bir İlkbahar Hikayesi (28.09.2007)
Dr. Sefa Yüce
 1. Sevgi Soysal’ın Hikâyeciliği (20.02.2008)
Bilge Yüksel
 1. Ziya Osman Saba ve Dergilerde Saklı Kalmış Şiirleri (17.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Gencay Zavotçu
 1. Yahya Kemâl Beyatlı’nın Neo-Klasik Şiirleri (29.03.2007)

--Kültür Bakanlığı--
 1. Türk Romanında Destan Etkisi (e-kitap) (26.09.2007)

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa