ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa |>> 3. sayfa | 4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (152)Makale (250)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1.  İki Kelime: Sölpük ve Pörsük   (03.09.2004)
Araş. Gör. Adem İşcan-Okt. Süleyman Efendioğlu-Yard. Doç. Dr. Şükrü Ada
 1. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü (14.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Ağar
 1. Türkçe Öğretiminin Tarihçesi (28.12.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Türkiye Türkçesinde Ünlem
 2. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu
 3. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanından 720 Yıl Sonra Türkçe
 4. Internet mi, İnternet mi?
 5. Türkçenin Teknik Terim Zenginliği (17.08.2004)
 6. 75. Yılına Girerken Türk Dil Kurumunun 2006 Yılı Çalışmaları (26.04.2007)
 7. TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN'ın verdiği Harp Akademileri Komutanlığı 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılı İlk Dersi (05.10.2007)
 8. Yetmiş Beş Yılda Türk Dil Kurumu (15.10.2007)
 9. Yetmiş Beşinci Yılında Türk Dil Kurumu: 2007 Yılı Çalışmaları (12.02.2008)
 10. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (Bal-Tam) ve Etkinlikleri (14.03.2008)
 11. Geometri'nin Yeni Yayımı Dolayısıyla (14.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Akar
 1. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği (27.03.2007)
 2. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat-Fiil Kalıntısı: {-cı} (23.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller (19.10.2007)
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Peyami Safa’ya Göre Türk Dili ( Türkçenin Sorunları / Çözüm Önerileri) (05.09.2006)
 2. Osmanlı Dönemi Alfabe Tartışmaları Bağlamında Dr. İsmail Hakkı Bey ve Islah-ı Huruf Cemiyeti (23.05.2008)
Ömer Asım Aksoy
 1. Atasözleri, Deyimler (17.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme (24.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun
 1. Alfabe Değişiminin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (07.12.2007)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. “Günlük Konuşmada Türkçe” (07.06.2005)
Sema Aslan
 1. Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri (05.01.2007)

Hikmet Asutay
 1. Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını (27.09.2007)
Dr. N. Sulhi Atmaca
 1. Tıbbi Yayım Dili Olarak Türkçenin Kullanımı (01.06.2006)
Doç. Dr. Mehmet Aydın
 1. Ordu ve Yöresi Ağızlarında Armut Adları (28.07.2008)
Dr. Aziz Ayva
 1. Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller (07.02.2008)

Beşir Ayvazoğlu
 1. Çiçek ve Renk Adlarına Dair (17.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri (09.11.2007)
 2. Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>ck>ç Değişmeleri (13.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Arzu S. Ertane Baydar
 1. Eskişehir ve Yöresi Kırım Tatar Ağzında -p Zarf Fiil Eki (28.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları (27.03.2007)
 2. Kara ve Siyah Renk Adlarının Türkçedeki Kavram ve Anlam Boyutu Üzerine (27.09.2007)
 3. Kavram ve Anlam Boyutunda Türkçede Kara ve Siyah (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Hayvancılık Terimleriyle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz (25.04.2008)
Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Öğesi Üzerine (09.11.2007)
 2. Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Orhaniye Köyü Kırım Tatar Ağzı (13.12.2007)
 3. Doğu Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu (B, C, D, G) ÜnsüzlerininTürkiye Türkçesinde Ötümsüzleşme Sorunu (17.03.2008)
 4. Ağız Atlasları (28.07.2008)
Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 1. Atasözlerinde Tahkiye (18.12.2007)
Dr. Hanifi Vural-Tuncay Böler
 1. Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükler (27.02.2008)
Bernt Brendemoen
 1. Anadolu Ağızlarındaki Sözdizimi Üzerine Bir Not (28.07.2008)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi (13.11.2007)
A. Mevhibe Coşar
 1. Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı (28.07.2008)
Prof. Dr. Mustafa Çakır
 1. Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı (18.02.2008)
Dr. Engin Çetin
 1. Türkçede Gebelere Ad Verme Yolları (28.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Musa Çifçi
 1. Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız (15.02.2008)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri (03.04.2007)
Prof. Dr. M. Sadi Çögenli
 1. Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu (07.12.2007)
Dr. Muharrem Daşdemir
 1. Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan /+(E)n/ Eki ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri (27.02.2008)
H. İbrahim Delice
 1. Yüklem Olarak Türkçede Fiil (11.08.2006)
 2. Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi (01.04.2008)
Doç. Dr. Celal Demir
 1. Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri (18.12.2007)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Nazım Hikmet ve ‘devrik tümce’ (18.10.2007)
Araş. Gör. Sercan Demirgüneş
 1. Türkçedeki Zaman Belirteçlerinin Sınıflaması ve Dökümü Üzerine Bir Deneme Çalışması (18.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz (Editörler), Türkçenin Çağdaş Sorunları (03.01.2008)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü (10.10.2005)
Araş. Gör. Enfel Doğan
 1. Türkiye Türkçesinde Nispet Ekini Karşılama Yolları (23.11.2005)
Yard. Doç. Dr. Levent Doğan
 1. Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme - Ana ve Ara Temel Kelimeler- (24.04.2008)
Salih Kürşad Dolunay
 1. Okul Kültürü ve Türkçe Öğretimi (23.06.2008)
Dr. Halit Dursunoğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki (29.02.2008)
Süleyman Efendioğlu
 1. Cümle Menşeli Edatlar (06.03.2008)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Avrupa Birliği’nin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri (18.01.2008)
Araş. Gör. Fatih Erbay
 1. Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısındaki Batı Kökenli Kelimelere Dair (28.12.2007)
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
 1. Türk Dil Kurumu ve Dil Konusunda Tartışmalar (02.01.2008)
 2. Tarihi Akışı İçinde ve Cumhuriyet Döneminde Türk Dili (14.03.2008)
Binnur Erdağı
 1. Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkı: kaykaç / kaygaç / kaygeş (kıygeş) (20.03.2008)
Ahmet Günşen-Mehmet Dursun Erdem
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri (19.02.2007)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Yer Adlarımızın Dili (24.08.2004)
 2. Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları (28.09.2007)
 3. Yüzyılın Son Sözü: Millennium (02.01.2008)
Nevin Güngör Ergan
 1. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı (07.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Münir Erten
 1. İlgi Zamiri ve İyelik Zamiri Terimleri Üzerine (18.09.2007)
 2. +sız Eki Olumsuzluk Eki Midir? (18.12.2007)
 3. Ek Halindeki Zamirler Sorunu: İlgi Zamiri, İyelik Zamiri (14.04.2008)
Oktay Eser
 1. Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni (28.07.2008)
Annemarie Von Gabain
 1. Verbalkompositionen im Türkischen (01.05.2005)
 2. Türkçede Fiil Birleşmeleri (01.05.2005)
Dr. Avni Gözütok
 1. Türkiye Türkçesinde Karma Kelimeler (27.02.2008)
Deniz Gül
 1. Dede Korkut'a Yeni Bir Bakış (11.12.2006)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Türk Kişi Adlarının Dil ve Tarih Açısından Önemi (02.01.2008)
 2. Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış (15.04.2008)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine  (03.09.2004)
 2. Ağız Araştırmalarımızda Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (3) (10.03.2008)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Kayseri'de Bir Yer Adı: Persek (12.12.2007)
Prof. Dr. Naciye Güngörmüş
 1. Türk ve Macar Dillerinde Yönelme Durumu (03.04.2007)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. göster- ve görset-/körset- Fiillerinin Yapısı Üzerine (27.03.2007)
 2. Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış (16.11.2007)
 3. Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü (20.11.2007)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz (24.12.2007)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Anayasa Sözlüğünde Geçen Bazı Kelimeler Üzerine (03.05.2006)
 2. +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (08.05.2006)
 3. Türkiye Türkçesinde İçinde ‘o’ ve ‘ö’ Ünlüsü Bulunan Yabancı Kelimeler (18.05.2006)
 4. Türk Dilinde Çocuk ve Genç (15.12.2006)
 5. Irak Türkmenlerinin Dünü ve Türkçesi (13.11.2007)
Prof. Dr. Lars Johanson
 1. Typen türkischer "Palatalharmonie" (24.10.2005)
Arif Sarıçoban-Murat Hişmanoğlu
 1. Türkçedeki Buyrum Tümcelerinin Edimbilimi Üzerine (27.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Türkçede Olumsuzluk (09.01.2007)
 2. Birleşik Fiil Kuruluşunda a - ı - u Ünlüleri (09.01.2007)
Okt. Birol İpek
 1. Türk Dilinde Vasıta Hâli (16.04.2008)
Araş. Gör. Adem İşcan
 1. Dil ve Ana Dil Olarak Türkçe Üzerine (16.04.2008)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Terim Türetmeye Elverişli Bir Ek: -an/-en (12.04.2007)
 2. Mızıkçı Kelimesinin Kökeni Üzerine (17.04.2007)
 3. Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -I: Türemiş Kelimeler (26.04.2007)
 4. Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -II: Basit Kelimeler (26.04.2007)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (21.09.2004)
 2. Türkçenin Komşularına Verdiği Beslenme Kültürüyle İlgili Kelimeler (02.01.2008)
Prof. Dr. Metin Karadağ
 1. Dilbilimsel Açıdan Erzurum'lu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri (21.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz
 1. İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının "Öğreticilik" Kavramı Bağlamında Eleştrisi (27.03.2007)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Belirtisiz Nesnenin Söz Dizimindeki Yeri Üzerine (16.02.2007)
 2. Yükleme (Accusative) ve İlgi (Genitive) Hali Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler (16.02.2007)
 3. Türkiye Türkçesi Ağızlarında  ş>s  Değişmesi  ve Çalış Beldesi (-Haymana) Ağzı (24.12.2007)
 4. “Sonra, Önce”  Kelimelerinin Edat Kategorisi  İçindeki  Durumu (21.07.2008)
 5. Tekrar Gruplarında Ünlü Düzeni-Anlam İlişkisi Üzerine Düşünceler (21.07.2008)
Prof. Dr. Metin Karaörs
 1. Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları (28.03.2007)
Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Türkçede -ma (-me) Ekinin Yeri (20.04.2007)
 2. Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik (28.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu ile İlgili Uyarılar (04.02.2008)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine (15.11.2007)
Doç. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Dünyada Türk Dili Sosyo-Politik Bir Yaklaşım (24.03.2005)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Harf İnkılabı (17.08.2004)
 2. Atatürk'ün Düşünce Sisteminde Türk Dilinin Yeri (10.09.2004)
 3. Türkiye'de Ağız Sözlükleri (25.11.2004)
 4. Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine (21.09.2005)
 5. Dil İnkılabı ve Atatürk'ün Türk Diline Bakış Açısı (30.09.2005)
 6. Türk Dilinin Bu Günkü Sorunları (18.01.2006)
 7. Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler (24.01.2006)
 8. Türkiye Türkçesi Üzerindeki Gramer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Günümüzdeki Durumu (13.03.2006)
 9. Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine (14.11.2007)
 10. Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları (02.01.2008)
Jaklin Kornfilt
 1. Turkish (Descriptive Grammar) (İçindekiler) (21.02.2006)
Dr. Timur Kozirev
 1. Türkiye Türkçesinde Ekonomi Yasası (01.04.2008)
Doç. Dr. Kazım Köktekin
 1. Ismarla- Fiili Üzerine (21.11.2007)
Prof. Dr. Güray König
 1. Türkçede Çatı (07.01.2007)
Doç. Dr. H. Ömer Karpuz - Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Organ Adlarından Oluşan Yer Adları (08.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Çivril Yer Adlarına Bir Bakış (08.07.2008)
 2. Sivas İli Orun (Yerleşim Yerleri) Adları Üzerine Bir İnceleme (08.07.2008)
 3. Nesnelerine ve Kökenlerine Göre Acıpayam İlçesi Yer Adları (08.07.2008)
 4. Yer Adının Yapısı Hakkında (08.07.2008)
 5. Türkçe Yer Adlarının Kullanımı ve Yazılışı (08.07.2008)
 6. Burdur İli Orun Adlarında Oğuz İzleri (08.07.2008)
 7. Denizli İlinde Boy Adlarından Kaynaklanan Orun Adları (08.07.2008)
 8. Buldan Yöresi Yer Adları (08.07.2008)
 9. İstermisinizmi? İster misiniz mi? (08.07.2008)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Üniversitelerimizde Anadili Öğretimine ilişkin Sorunlar (17.01.2008)
Doç. Dr. Fatma Özkan-Araş. Gör. Bağdagül Musa
 1. Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi (20.04.2007)
Araş. Gör. Hüseyin Kahraman Mutlu
 1. Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (15.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler (04.04.2008)
Huriye Odabaş
 1. İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri (13.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine (06.12.2006)
 2. Sakarya- İzmit Yöresi Yerleşik Türkmenleri ( Manav ) Ağızlarında Ötümsüz Patlayıcı Ünsüz Değişmeleri (08.12.2006)
Araş. Gör. Perihan Ölker
 1. Birince Kelimesi Üzerine (16.04.2008)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa Bir Göz Atış (26.11.2007)
 2. Ülkü ve Dil Yazıları (26.11.2007)
 3. Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız (28.11.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Türkçede Edatlı (Sentaktik) İsim Çekimi (04.05.2006)
 2. Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar (05.01.2007)
 3. Türkçede –prAK Zarf-Fiili (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Çimen Özçam
 1. Türkiye Türkçesi ile İlgili Gramer Çalışmaları -Bibliyografya Denemesi- (05.04.2005)
 2. Milli Kültür Dergisinde Yer Alan “Dil” Konulu Yazılar (03.04.2007)
Emin Özdemir
 1. Anadili Olarak Türkçe Öğretimi (10.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Sağ ve Sol Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Denemesi
 2. Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz (01.02.2008)
 3. Türkiye Türkçesinde Saat Anlatımlarının Sözdizimsel Yapısı
 4. Sözlü İletişim Türlerinde Adlandırma ve Sınıflandırma Sorunları (17.08.2004)
 5. Yapmak Neden Etmek Yerine Kullanılıyor -Tarihsel Bir Bakış- (21.09.2004)
 6. Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları (04.01.2007)
 7. Türkiye Türkçesinde Sifat İşlevli Birimler:Dizilim, Nitelik, Nicelik, Birliktelik (12.07.2007)
 8. Türkiye Türkçesinde Bağlama İşlevli De- Fiili (12.07.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özkan
 1. İsnat Grubunun Yapısı ve Görevleri (19.03.2008)
 2. Türkiye Türkçesinde Kısaltma Grupları (19.03.2008)
 3. Türkçe Sözlük’teki Kısaltma Grupları (19.03.2008)
Dr. İbrahim Ethem Özkan
 1. Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi (20.06.2008)
Prof. Dr. Mustafa Özkan
 1. Yenileşme Sürecinde Türk Dili (14.03.2006)
Bülent Özkan
 1. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner'in “On ikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri
Prof. Dr. Mehmet Özmen
 1. Değirmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine
 2. Türk Söz Diziminde ‘Tarafından’lı Anlatımlar
 3. Konya’da Güvercincilik DA/DE Bağlama ve Kuvvetlendirme Edatının Türeyişi
 4. Hatay-Erzin’de ve Genel Olarak Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle İlgili Kelimeler
 5. Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi (31.12.2007)
 6. Özel Ad Kökenli Tür Adları
 7. Türkçe’de Değil Kelimesi ve Kullanımları
 8. -IcI/-UcU Ekinin Gelecek Zaman Eki Olarak Kullanılması Üzerine
 9. Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri
 10. İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki Bozulmalar Üzerine
 11. Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine (31.12.2007)
 12. Gerek Gerekmek ve Gereklilik Çekimleri Üzerine
Ali Özgün Öztürk
 1. Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (09.05.2007)
Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: “Dulunmak” (17.12.2007)
 2. Beşparmak Olgusu ve Kıbrıs (27.12.2007)
Ahmet Pehlivan
 1. Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları (02.01.2008)
Öğr. Gör. Erdoğan Saracoğlu
 1. Bir Kıbrıs Masalında Kıbrıs Ağzı'nın Fonetik Özellikleri (13.03.2008)
Öğr. Gör. Cemali Sarı
 1. Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesi’nde Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması (07.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya
 1. Türklerde Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine (14.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine (18.02.2008)
 2. Türkçe Sözlük'teki Örneklerden Hareketle Dönüşlü ve İşteş Fiillerin Geçişlilik Durumları (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Efdal Sevinçli
 1. Adlarımızda Soyadlarımızda Yaşayan Dil Devrimi (22.02.2008)
Okt. Erhan Solmaz
 1. Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (07.05.2008)
Dr. Süleyman Efendioğlu-Ali Osman Solmaz
 1. Birleşik Zamanlar Üzerine (28.02.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Einige Namen für 'Dach' in den Türksprachen (29.05.2007)
 2. Türkisch sarymsak - sarmysak 'Knoblauch' (29.05.2007)
Dr. Mehmet Hakkı Suçin
 1. Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi (22.01.2007)
Dr. Erdal Şahin
 1. "Ödül" Kelimesi Üzerine (02.04.2007)
 2. Okey Oyuncuları Argosu (02.04.2007)
Doç. Dr. Hatice Şahin
 1. Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler (26.03.2007)
 2. Türkçede Ön Ek (16.04.2007)
 3. Türkiye Türkçesinde -Ip Ulaçlı Fiillerin Durumuna Bir Bakış (10.12.2007)
 4. Birleşik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği Çeşitlilikler (11.12.2007)
 5. Türkçede Şimdiki Zaman Eklerinin Zaman Belirleyicilerle Kullanımı (13.12.2007)
 6. Türkçede Zaman Belirleyicileri ile Kip ve Zaman Eklerinin Uyumu (13.03.2008)
İbrahim Şahin
 1. Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine (06.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım-Uzm. B. Tahir Tahiroğlu
 1. İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları (14.12.2007)
Prof. Dr. Sabiha Tansuğ
 1. Anadolu Halk Dilinde Türkçe Çiçek Adları (27.04.2007)
Dr. Hülya Taş
 1. Erzurum Ağzı ve Argo (24.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı
 1. Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler (26.03.2007)
 2. Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar (28.03.2007)
 3. Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlulaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun
 1. Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme (17.08.2004)
 2. Türkçede Unvan Grupları ve Diziliş Özellikleri Üzerine (14.09.2007)
 3. Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü'ndeki Kullanımları (01.02.2008)
 4. Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki Kullanımları Üzerine (25.02.2008)
Fikret Turan
 1. Türkçede Zarflar Üzerine (04.04.2008)
Prof. Dr. Vahit Türk
 1. “Sağ”, “Oñ”, “Sol” Sözleri ve Kavram Alanları (10.10.2007)
 2. Türkçede ö-, ög, ögür, ögren-, ögret- Kelimeleri (14.05.2005)
Mustafa Uğurlu
 1. Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”) (21.03.2008)
Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir ? (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Osman Uyanık
 1. Çıldır Adı Üzerine (21.01.2008)
Prof. Dr. Vural Ülkü
 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği (13.03.2006)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. “Varmak” İle Kurulu İki Eylemli Yüklemlerin Durumu (10.12.2007)
Dr. Hanifi Vural
 1. Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi Üzerine (01.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar
 1. Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisinin Yeri (22.02.2008)
Araş. Gör. Kadir Yalınkılıç
 1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman
 1. Türkçenin Ekleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (24.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşçı - Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Derleme Sözlüğü'nde Kullanılan Gün Adları (24.07.2008)
Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Şekil Özellikleri (28.05.2007)
Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde “Eğitim” ve “Bilgi” Kavramları Üzerine Düşünceler (31.01.2007)
Doç. Dr. Okan Yaşar- Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi (31.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Yavuz
 1. Türkçede Ad-Niteleyici Sözcüklerin Sınıflandırılması Sorunu (01.08.2006)
Mustafa Levent Yener
 1. Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine (13.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım
 1. Çukurova Ağzılarında Ünlü Göçüşmesi
 2. Türkiye Türkçesinin Ağzıları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağzıları Örneği
 3. -(y)XşXn Zarf-Fiili Üzerine (03.04.2007)
Doç. Dr. Osman Yıldız
 1. Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (15.11.2007)
Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları (17.09.2007)
Selim Yılmaz
 1. La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain (20.02.2008)
Kemal Zeki Zorbaz
 1. Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime – Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme (24.06.2008)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Diaspora Üzerine (27.04.2005)
 2. İbadet Dili Olarak Türkçe ve Atatürk'ün Bu Konudaki Düşünceleri (02.01.2008)

>> 2. sayfa |>> 3. sayfa | 4. sayfa |5. sayfa| 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa