ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
MERKEZİMİZ

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniMakale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

 

Şükrü Halûk Akalın

Vikipedi, özgür ansiklopedi

(Şükrü Haluk Akalın sayfasından yönlendirildi)
Şükrü Halûk Akalın(Yer:Kızılcahamam, 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na katılan öğrencilerle birlikte, Tarih:25.05.2007)
4
Şükrü Halûk Akalın(Yer:Kızılcahamam, 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na katılan öğrencilerle birlikte, Tarih:25.05.2007)
5
3

Şükrü Halûk Akalın, (Adana, 22 Ocak 1956 -)

Türk Dil Kurumu'nun 15 Nisan 2001 tarihinden beri başkanıdır. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesidir (profesör doktor).

Adana'da ilk ve ortaokul öğrenimini tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da okudu. Lise yıllarında Son Havadis ve Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1979 yılında bitirdikten sonra aynı bölümde doktora yaptı. Hazırlamış olduğu Saltuk-name I (İnceleme - Metin) başlıklı teziyle 1987 yılında Yeni Türk Dili alanında doktor unvanını aldı. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 1989 ylında Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümde 1990'da Türk Dili Doçentliğine, 1996'da ise Profesörlüğe yükseltildi.

Çukurova Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı yaptı. Kurucusu olduğu Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin müdürlük görevini yürüttü.

1995 yılında Bilim Kurulu Aslî Üyeliğine seçildiği Türk Dil Kurumu'na 15 Nisan 2001 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile başkan olarak atandı. Kadrosu Hacettepe Üniversitesinde olmak üzere Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yayınları

Kitapları

  1. . Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme I, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, 1987
  2. . Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme II, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaynak Eserler Dizisi, İstanbul, 1988
  3. . Ebü'l-Hayr-ı Rumi, Saltuk-nâme III, Kültür Bakanlığı Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, 1990
  4. .Şor Sözlüğü, (N. N. Kurpeşko ile birlikte), Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995
  5. . Anayurttan Atayurda, Gezi Notları, Türkoloji Araştırmaları yayınları, Adana, 1995
  6. . Eski Anadolu Türkçesi, ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ders notu no. 56, 3. baskı, Adana, 1995
  7. . Teleüt Ağzı Sözlüğü, (C. Turgunbayev ile birlikte çeviri), Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2000
  8. . TDK, İmlâ Kılavuzu, (Komisyon üyesi olarak), Ankara, 2000
  9. . TDK, Yazım Kılavuzu,(Çalışma Grubu Başkanı olarak), 24. baskı, Ankara, 2005
  10. . TDK, Türkçe Sözlük, (Çalışma Grubu Başkanı olarak), 10. baskı, Ankara, 2005

Makaleleri

1. Saltuk-nâme'nin Yeni Bulunan Nüshaları ve Bazı Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları, c.XXIV/2, s. 229, Ankara, 1989
2. Tarsus Tarihine Ait Bir Risale, İçel Kültürü Dergisi, S. 11, s. 3, Mersin, 1990
3. Vakıf Terimleri Sözlüğü, Dünden Bugüne Vakıflar, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü yayını, s. 70 , Adana, 1988
4. Adana Ağızları, 1991 Adana İl Yıllığı, Adana Valiliği yayını, s. 93-97, Adana, 1992
5. Adana Ağızları, İçel Kültürü dergisi, s. 1-3, Mersin, 1992
6. Şor Türkleri ve Şor Türkçesi, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 80, s.121-138, İstanbul, 1992
7. Güneybatı Sibirya'da Yaşayan Türk Boyları, Türk Kültürü Dergisi, S. 357, s. 11-18, Ankara, 1993
8. Şor ve Teleüt Türkçelerinin Bugünü ve Yarını, ACUN Türkçenin Gücü dergisi, S. 1, s.16 İstanbul, 1993
9. Şor Türkçesi ile İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar, Türk Dili dergisi, S. 500, s.193, Ankara, 1993
10. Ebülhayr Rumi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.10, s.360-362
11. Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler, Türk Dili dergisi, S. 518, s. 156-163, Ankara, 1995
12. Saltuk-nâmedeki Ata Sözleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S.4, s. 55-69, Adana, 1996
13. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâmesi, Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Kültürü­nü Araştırma Enstitüsü yayını, ss. 63-87, Ankara, 1996
14. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâme'si, TDAY Belleten 1992, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1995, ss. 37-59
15. Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Araştırmalar, Türk Lehçeleri Dergisi, S. 1, TÖMER, Ankara, 1995
16. Romanya Türkleri ve Sarı Saltuk, Yesevi dergisi, sayı 24, s. 32-35, İstanbul, 1995
17. Sarı Saltuk ve Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si, Renkler, Kriterion yayını, s.156-176, Bükreş, Romanya, 1995
18. İnternetteki Türkoloji Dünyası, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, Nisan 1998
19. Şor Türkçesinin Söz Varlığı ve Şor Sözlüğü, Kebikeç, S. 7-8, s. 135-139, 1999, Ankara
20. Teleüt Şairi Nikolay V. Kalişev ve Şiirleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 8, s.426-437, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1999
21. Adana’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı, Adana kitabı, Güçbirliği Vakfı Yayını, s.78-103, Adana, 1999
22. Sledite na Sarı Saltuk v Rumeliya i Svetata Obitel na Sveti Naum / Sarı Saltuk v Ohrid, İslyam i Kultura İzsledvaniya, s. 26-51, Sofya, Bulgaristan, 1999
23. Adana Ağızlarının Söz Varlığı, Adana kitabı, Yapı Kredi Yayınları, s. 431-437, İstanbul, 2000
24. Bilişim Çağı ve Türkçe, Türk Yurdu dergisi, Türkçeye Saygı Özel Sayısı, Şubat-Mart 2001, S. 162-163, s.2629
25. Üçüncü Binyılda Türkçe, 2023 Dergisi, 'The Türkce' Özel Sayısı, Sayı 3, Temmuz 2001, s. 18-21
26. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili, Türk Edebiyatı dergisi, Eylül 2001
27. Bitmeyen Tartışma Q, X, W..., Türk Dili dergisi,Ocak 2002, S. 601
28. Türkçeden Başka Bir Dille Eğitim?, Türk Dili dergisi, Mart 2002, S. 603
29. Internet mi, İnternet mi?, Türk Dili dergisi, Nisan 2002, S. 604
30. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Temmuz 2002, S. 607
31. 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Ağustos 2002, S. 608
32. Bilişim Türkçesi, Türk Dili dergisi, Eylül 2002
33. Dil Bayramının 70. Yıl Dönümünde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, Kasım 2002
34. Cumhuriyet Döneminde Türkçe, Türkler, C. 18, s. 15-53, 2002
35. Turkish Language in the Republican Period, The Turks, vol. 5, pp. 595-620, 2002
36. Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler, Türk Dili dergisi, Nisan 2003, S.616, s.353-356
37. Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Şubat 2004, S. 626, s.99-113

Yazıları

1. Ramazanoğlu Kütüphanesi'ndeki Yazma Eserler, Türk Kültürü Dergisi, S. 299, s. 58, Ankara,1988
2. Saltuk-nâme'nin Dördüncü Yazma Nüshası Üzerine, Milli Kültür Dergisi, S. 67, s. 42, Ankara, 1989
3. Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Türk Dili dergisi, Eylül 1991, S. 477, s.224-227
4. Kırgızlar (Kırgızdar, Sancıra, Tarih, Muras, Salt), Türk Kültürü dergisi, Temmuz 1992, S. 351, s. 445-447
5. Gagavuz Türklerinin Yeni Bir Gazetesi: Gagavuz Sesi, Türk Kültürü Dergisi, S. 385, Ankara, 1995
6. Bilişim 97'nin Ardından, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1997.
7. Yeni Yol'un Ellinci Yılı ve Milletler Arası Rumeli Türk Kültürü Bilgi Şöleni, Türk Dili dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1998
9. Adana'nın Şalgamı Nasıl Shalgam Oldu ?, Türk Dili dergisi, Şubat 2001 sayısı, S. 590, TDK yayını, Ankara
10. Ağ Kümesi Adreslerinde Türkçe Karakterler Kullanılabilecek, Türk Dili dergisi, Mart 2001 sayısı, S. 591, s. 368-369, TDK yayını, Ankara
11. Elli Yıl..., Türk Dili dergisi, Sayı 598, Ekim 2001, s. 315, TDK yayını, Ankara
12. Dil Bayramı Açış Konuşması, Türk Dili dergisi, Sayı 599, Kasım 2001, s. 534, TDK yayını, Ankara
13. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) ve Etkinlikleri, Türk Dili dergisi, Sayı 599, Kasım 2001, s. 598, TDK yayını, Ankara
14. Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni Açış Konuşması, Türk Dili dergisi, Haziran 2002
15. Türk Dil Kurumunun 2002 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Ocak 2003
16. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Dili, Edebiyatı ve Kültürü ile Kıbrıs, Türk Dili dergisi, Şubat 2003
17. Dil Bayramı Açış Konuşması (26 Eylül 2003 Dolmabahçe Sarayı), Türk Dili dergisi, Kasım 2003, Sayı : 623, s.667-673
18. Türk Dil Kurumunun 2003 Yılı Çalışmaları, Türk Dili dergisi, Şubat 2004, Sayı 626, s. 99-113

Bilimsel Bildirileri [değiştir]

Ulusal Bildirileri [değiştir]

1. İyelik Eki Yığılmasının Saltuk-nâme'deki Örnekleri, VIII. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1987 (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
2. Çukurova Ağızlarındaki Arkaik Kelimeler, II. Mersin Milli Eğitim ve Kültür Sempozyumu, s. 17, Mersin, 1988
3. Saltuk-nâme'deki Ad Verme Hadiseleri, III. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kong­re­si, 1989, (Bildiriler henüz yayımlanmamıştır.)
4. +lA- Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22-23 Ekim 1993), Türk Dil Kurumu, s.92-105, Ankara, 1995
5. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
6. Türkiye Türkçesinde Ünlemler, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 17 Nisan 1998, Türk Dil Kurumu, Ankara
7. Yüksek Öğretimde Türkçenin Öğretimi, Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Haziran 1998, Gaziantep Üniversitesi- TÖMER, Gaziantep
8. Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları, 2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları Toplantısı, 30 Mart 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul
9. Bilişim Çağı ve Türkçe, 26 Eylül Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2000, İzmir
10. Bilgisayar Dilinde Türkçe, Hacettepe Üniversitesi, 24 Ekim 2001, Ankara
11. Bölge Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 19-20 Nisan 2002, Antakya
12. Müzik Dilinde Türkçe, Karaman Dil Bayramı Bilgi Şöleni, 12 Mayıs 2003, Karaman
13. Ulusal Eğitim ve Ulusal Dil İlişkisi, Ulusal Eğitim Kurultayı, 20 Aralık 2003, Ankara

14. Bilim Terimleri ve Türk Dil Kurumu, Bilim Terimleri Çalıştayı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 26-27 Aralık 2003, Bolu

Uluslararası Bildirileri [değiştir]

1. Adana Ağızlarında Ön Seste k/g Değişmeleri, VI. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 1988 (Bildiriler yayımlanmamıştır.)
2. Üzerlik, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s. 247-260, Adana, 1993
3. Şor Folkloru, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s. 223-228, Adana, 1993 (N. N. Kurpeşko’nun Şor Türkçesiyle sunduğu bildiri Ş.H. Akalın tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.)
4. Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslar Arası Sibirya Semineri, İstanbul, 2-4 Nisan 1996
5. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Birleşik Kelimeler, Türk Dil Kurumu III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 1996
6. Akhisar’daki Karaca Ahmet Türbesi ve Bu Türbe ile İlgili İnançlar, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, s. 19-27, Ankara, 1997
7. Ebülhayr-ı Rumî’nin Saltuk-nâmesi, Türk-Sovyet Kollokyumu, 2-5 Ağustos 1992, Bişkek/Kırgızistan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992, TDK yayını, Ankara.
8. Dede Korkut Kitabında Geçen Bir Cümle Türü Üzerine, II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, 22-28 Aralık 1998, Azerbaycan İlimler Akademisi ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Bakû, Azerbaycan. Bildirinin tam metni yayımlanmıştır: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, TDK yayını, Ankara, 2004, s. 1-28.
9. Dede Korkut Kitâbı’nda ‘Meger’ ile Kurulmuş Birleşik Cümleler Üzerine, Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Selçuk Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 6-10 Ekim 1998, Konya
10. Sarı Saltuk'un Türbe ve Makamları Üzerine, I. Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, 12-17 Ağustos 1998, Kültür Bakanlığı-ERVAK, Ankara
11. Bilgi Çağı Türkçesinin Sorunları, Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Uluslar Arası Bilgi Şöleni, 26 Eylül 1998, Bilkent Üniversitesi, Ankara
12. Saltuk-nâme'ye Göre XIII. Yüzyılda Kıbrıs ve Adalar, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-26 Kasım 1998, Gazi Mağusa / K.K.T.C.
13. Yeni Adana Gazetesinin Harf İnkılâbının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmlâ ve Dil Özellikleri, III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, s.18-36, Adana Valiliği yayını, Adana, 1999
14. Türük Halıktar Aralık Baylanıs Tili Turasında, Karaganda Devlet Üniversitesi, 24 Mart 1999, Karaganda, Kazakistan
15. Balkan Ülkeleri Türk Edebiyatının Söz Varlığı Üzerine, 3. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence, Romanya, 1999
16. Kitâb-ı Dede Korkut’un Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-nâme’ye Etkisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Milletlerarası dede Korkut Şenlikleri, 7-9 Nisan 2000, Bakû, Azerbaycan
17. Türk Lehçelerinden Edebî Ürünlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine, 4. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu, KIBATEK, 9-14 Nisan 2000, Struga, Makedonya
18. Eski Anadolu Türkçesinde ‘çün, çünki, çünkim’ Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş İsim Cümleleri Üzerine, 4. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, Çeşme-İzmir
19. Beliefs on afterlife in the Anatolian Turkish legend Saltuq-name, 43rd Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 3-8th September 2000, Château Pietersheim, Belgium.
20. Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe, I. Balkan Türkologları Sempozyumu, 27-30 Eylül 2001, Prizren, Kosova
21. Bilişim Dünyasında Türkçe, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Kültür Bakanlığı, 7-8 Ocak 2002, Ankara
22. Upon a kind of compound sentence in the early Anatolian Turkish, Forma, Znaçenie i Funkstii Yedinits Yazıka i Reçi, Çast' Pervaya, Minsk, Belarussia, 2002, 71-75
23. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Konusunda Son On Yılda Yaşanan Gelişmeler, SOTA : Stichting Onderzoekscentrum Türkistan en Azerbaycan, 29 Mayıs 2002, Haarlem, Hollanda.
24. On some feminine relationship terms in Teleut dialect, 45th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 23-28th June 2002, Budapest, Hungary. Bildiri tam metin olarak yayımlanmıştır: Altaica Budapestinensia MMII, Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conferene (PIAC), Edited by Alice Sárközi, Atila Rákos, Budapest, 2003, s.3-7
25. Adana Ağzının Gündelik Hayatla İlgili Söz Varlığı, 46th Meeting Permanent International Altaistic Conference (PIAC), 22-27 Haziran 2003, Ankara

Konferansları, Açış Konuşmaları [değiştir]

1. 2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 30 Mart 2000, İstanbul
2. Atatürk ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinde Harf İnkılâbı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Toplantısı, Kilis Valiliği, 10 Kasım 2000, Kilis
3. Dünya Dilleri Arasında Türkçenin Yeri, Karaman Dil Bayramı, 11 Mayıs 2001, Karaman Valiliği, Karaman
4. Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 69. Yıl Dönümü, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 2001, Ankara
5. Ali Şir Nevayî’nin 560. Doğum ve 500. Ölüm Yıl Dönümü Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 24 Eylül 2001, Ankara
6. Bilişim Çağı ve Bilim Dili Olarak Türkçe, 26 Eylül 2001, Bilkent Üniversitesi, Ankara
7. Gaspıralı İsmail Bey’in 150. Doğum Yıl Dönümü Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 14 Kasım 2001, Ankara
8. Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 26 Nisan 2002, Ankara
9. Türk Dil Kurumunun 70. Kuruluş Yıl Dönümü, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 11 Temmuz 2002, Ankara
10. Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 25 Eylül 2002, Ankara
11. 70. Dil Bayramı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 26 Eylül 2002, Ankara
12. 1552 ve Sonrası: Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 15 Ekim 2002, Ankara
13. Yazılışının 930. Yılında Dîvânü Lugâti’t Türk ve Kaşgarlı Mahmut, (Açış Konuşması), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25 Aralık 2002, İstanbul
14. Radyo ve Televizyonlarda Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı, Emniyet Müdürlüğü, 4 Şubat 2003, Samsun
16. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Kilisli Muallim Rif’at Bilge’yi Anma Toplantısı, (Açış Konuşması), Türk Dil Kurumu, 3 Mayıs 2003, Ankara
17. Türkçenin Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları, Mersin Valiliği, 9 Mayıs 2003, Mersin
18. Atatürk ve Türkçe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mızıka Okulu, 30 Nisan 2003, Ankara
19. Türkçemiz ve Sorunlarımız, Başkent Üniversitesi, 21 Mayıs 2003, Ankara
20. Türkçenin Gücü ve Zenginlikleri, Yerel Gündem 21, 6 Haziran 2003, Burdur
21. Atatürk’ün Harf Devrimi Çalışmaları, Harf Devriminin 75. Yıl Dönümü Toplantısı, Tekirdağ Valiliği, 23 Ağustos 2003, Tekirdağ
22. Eğitim Dili Olarak Türkçe, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, 21 Ekim 2003, Ankara
23. Bilim, Kültür ve Sanat Dili Türkçenin Cumhuriyet Döneminde Kazanımları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Adana Kültür Sanat Derneği, 7 Kasım 2003, Adana
24. Dil Kirliliği ve Çözüm Yolları, 100. Yıl Üniversitesi, 19 Aralık 2003, Van
25. Bilim Dili Türkçe, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğrenci Topluluğu, 24 Aralık 2003, Ankara
26. Türkiye-Azerbaycan Dil İlişkileri ve Türk Dil Kurumu, Baku Slavyan Üniversitesi, 3 Mayıs 2004, Azerbaycan
27. Türkçenin Öğretimi İçin Yapılması Gerekenler ve Türk Dil Kurumu, TC Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği - Türk Gençlik Federasyonu, 20 Mayıs 2004, İsveç

Dış bağlantılar