ç.ü. türkolojiÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Anasayfa | Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri


İNTERNET TÜRK DİLİNE ZARAR MI VERİYOR, YARAR MI SAĞLIYOR?

Prof. Dr. Aydın Köksal
 


Teknolojinin gelişmesi, insanoğluna, başka bir deyişle kişilere ve toplumlara, uzun dönemde her zaman ve her yerde yarar sağlamıştır. Uygarlık böyle gelişmiş, yaşamımızın niteliği de böyle yükselmiştir.

Bununla birlikte, yeni teknolojiye, bunun getirdiği değişime, gelişmeye ayak uyduramayan yeteneksiz, bilinçsiz, ilkesiz, başka bir deyişle hazırlıksız toplumlar da kimi zaman, teknolojik gelişme karşısında zarara uğramış, kimileri tarih sahnesinden bile silinmişlerdir.

"İnternet Türk diline zarar mı veriyor, yarar mı sağlıyor" tartışmasını da bu çizgide yorumluyorum.

İnternet'te bugün isteyen herkes istediği Türkçe metni, i, ç, ğ, ş gibi Türkçeye özgü bütün harfleri, kâr sözcüğündeki inceltme imi gibi özel imler de içeride, en güzel ve doğru bir biçimde gönderebilir, dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe bir metni ekranında okumak isteyen herhangi bir kişi de, bu metne erişip okuyabilir. Bunun için üşenmemesi, kişisel bilgisayarına Türkçe kullanmak istediğini belirten yazılım kodunu başlangıçta bir kez yüklemesi ve metni, kendisi doğru okuyup yazması gerekir. Bunu yapmaya üşenen ya da Türkçe harfleri taşınması gereksiz bir yük gibi gören, belki de Türk olmaktan utanan, sıkılan, giderek pişman olan kimi yurttaşlarımızın, dilimizi bozup yozlaştıran her türlü soysuz davranışa sürüklenmesi, bunun da suçunu haksız yere yeni teknolojiye yüklemesi büyük bir şaşırtmacadır.

İnternet'ten yararlanarak Türkçe olarak web sayfalarımızda yeryüzü toplumunun yararlanmasına açabileceğimiz bilgi kaynaklarımıza, bilimsel ve yazınsal ürünlerimize erişmek ve bunlardan yararlanmak isteyecek, az ya da çok Türkçe bilen ya da öğrenmek isteyen, buna göstereceği ilgiyi kendi geleceği için bir yatırım sayabilecek her ulustan bireyler bulunabileceğinden kuşku duymuyorum. Yeter ki bilimsel ya da yazınsal metinlerimizde ilginç herhangi bir içerik ya da öz bulunabilsin. İnternet, biz yararlanmayı bilir ve bunu istersek, Türk diline hiçbir zarar vermedikten öte, başka hiçbir araçla elde edilemeyecek ölçüde yarar sağlayabilecektir.

Bu konuyu, Türk ulusunun çok değerli gençlerine niteliksiz ve ezberci bir eğitim vermemize yol açan ve onların kişisel yaratıcılıklarını engelleyen, kişiliklerini onulmaz biçimde yaralayan çok büyük bir sorunumuza, Türkiye'nin büyük yanılgısı olarak gittikçe yaygınlaşan yabancı dille öğretim sorununa bağlamak isterim. Türk dilinin yetersizliğine, Türk ulusunun geriliğine, Türklerin uygarlıktan ve bilimden yoksun olduklarına bu yolla daha okul sıralarında inanmaya başlayan gençlerimiz, Türkçe abecenin ğ ya da ş harfini neden sevsinler ki? Bahaneyi bulmuşken tabii kullanmazlar! Bu onların kişisel seçimleridir. Ama, gençleri bu olumsuz çizgiye sürükleyen, hem de onları anadilleriyle nitelikli bir öğrenim görme haklarından yoksun bırakan, Türkiye'yi yönetenlerin kurdukları yanlışlarla dolu ve niteliksiz eğitim düzenimizdir.

Bunun dışında teşekkürler yerine tşk, selamlar yerine slm yazmanın dilimizi bozduğunu düşünmek yersizdir. Ben de, okuyanın anlayabileceğini düşündüğüm yerde, adımı yazmak gerektiğinde, Aydın Köksal yerine AK ya da A yazabiliyorum. Bunda ne sakınca olabilir?

Prof. Dr. Aydın Köksal
Bilişim Ltd. Genel Müdürü
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Kurucusu
aydin.koksal@tbd.org.tr

Kaynak: http://www.dilimiz.gen.tr/makaleler/a_koksal_internet.html