ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
HABERLER

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızlan, Türk cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma yapmak, bu alandaki çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek amacıyla 1996 'da kurulan ÇÜTAM, yetkili kurulları oluşturularak 1997 yılında çalışmalarına başlamıştır.

ÇÜTAM’la ilgili güncel bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Kuruluşundan başlayarak değişik etkinlikleri olan ÇÜTAM, 2002 yılından itibaren Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, dilbilim, halkbilim vb. konularında ‘hakemli dergilerde yayınlanmış’ makale ve bildirileri yayınlama ve bu yayınları bir veritabanı çerçevesinde oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalar neticesinde makale veritabanı yayını 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de ve dünyada internet başvuru kaynağı olarak önemli bir ihtiyacı karşılar hâle gelmiştir. Bugün 21086 makaleyi içeren ÇÜTAM veritabanı gittikçe genişlemekte ve zenginleşmektedir.

ÇÜTAM, 2016 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD – ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979)’nin yayınını sürdürmektedir. ÇÜTAD, Türkolojinin çalışma alanı içinde Türk dili, Türk edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk tiyatrosu, Türk halkları ve kültürleri ile Türkçenin öğretimi alanlarında özgün çalışmalar, çeviri eserler ve tanıtmaların bulunduğu yılda iki sayı olarak yayınlanan ve DergiPark (http://dergipark.gov.tr/cutad) kapsamında yer alan hakemli bir dergidir. Hem e-dergi hem de basılı dergi olarak bilim dünyasına sunulan ÇÜTAD’ın Aralık 2017 (2. Cilt 2. Sayı) sayısından itibaren yayınlanan tüm makaleler DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden yararlanmaktadır. Ayrıca dergi, MLA Modern Language Association ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde taranmaktadır.

ÇÜTAD'ın tarandığı dizinlere dair bilgilere şu bağlantılardan ulaşılabilir:

https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsx

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=taranan-dergiler&harf=%C3%87

ÇÜTAM ayrıca Üniversitenin bilgisini şehre taşıma görevini, bilimle kültürün birbirini tamamlaması ve bilginin paylaşılması gerekliliği anlayışı ile halka açık, haftalık konuşma etkinlikleri ile gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, 2015 yılından itibaren Merkezimize tahsis edilen ATO Kısacıkzade Konağı’nda Çarşamba günleri alanında uzman isimler tarafından çeşitli konularda konuşmalar yapılmaktadır.  9 Haziran 2015’te başlayan ÇÜTAM Kültür Evi Konuşmaları bu gün 143 konuşma olarak hafızalarda yerini almıştır.

ÇÜTAM, Kültür Evinde hem akademi dünyasına hem de genel okura yönelik yapılan konuşmaları yayın hâline getirme yolunda da önemli bir aşamaya erişmiştir. Bu konuşmaların yazılı metinleri Mayıs 2018’den bu yana http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinden yılda iki sayı hâlinde e-dergi olarak Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi Konuşmaları (ÇÜTAM-KEK – e-ISSN 2651-4133) adı altında yayınlanmaktadır. Dergide, Türkoloji başta olmak üzere birçok alana ait yazılar bulunmaktadır.

Merkezimizin adresi: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Binası, Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 01330 Balcalı, Sarıçam / Adana.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.01.1999 tarih ve 1413 sayılı yazılarında belirtilen konularda Merkezimiz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Merkezimiz, Türkoloji ile ilgili yayın etkinliklerim kendi imkanlarıyla sürdürmektedir. Bugüne kadar Türkoloji Araştırmaları adıyla yayımlanan yayınlar şunlardır:

Türkoloji Araştırmaları 1997, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili çeşitli makalelerin yer aldığı kitap 1990 yılında yitirdiğimiz Yard.Doç.Dr Fuat Özdemir'in anısına ÇÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla yayımlanmıştır.

Yard.Doç.Dr. İ.Çetin Derdiyok. Cemali-Miftahü'l-Ferec, Adana, 1998

Gülseren Akalın. Milli Mücadele Döneminde Adana Basını., Adana. 1998

Yard.Doç.Dr. İ.Çetin Derdiyok. Hikaye-i Cabir, Adana, 1998

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Dergisi (ÇÜTAD) ilk sayısını 2016'da yayımlamaya başlamıştır. Hakemli ve uluslararası bir dergi olan ÇÜTAD yayın hayatını sürdürmektedir.

Merkezimiz Kültürü Evi'nde yürütülen haftalık konuşmalara ait metinlerin yayımlandığı ÇÜTAM Kültür Evi Konuşmaları Dergisi de 2018'de yayın hayatına başlamış ve ikinci sayısına ulaşmıştır.

Kuruluşundan başlayarak değişik etkinlikleri olan Merkezimiz 2002 yılından itibaren ağırlıklıklı olarak Türkolojide ihtiyaç duyulan bir makale veritabanı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalarla makale veritabanı yayınımız 2019 itibarıyla Türkiye’de ve dünyada internet başvuru kaynağı olarak önemli bir ihtiyacı karşılar hâle gelmiştir

Bunların yanı sıra, Merkezimiz Üniversitenin bilgisini şehre taşıma görevini, bilimle kültürün birbirini tamamlaması ve bilginin paylaşılması gerekliliği anlayışı ile halka açık, haftalık konuşma etkinlikleri ile gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda, Merkezimize tahsis edilen ATO Kısacıkzade Konağı’nda Çarşamba günleri alanında uzman isimler tarafından çeşitli konularda konferanslar verilmektedir.

Kültür Evinde hem akademi dünyasına hem de genel okura yönelik sürdürülen konferansların tam metinleri http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinden yılda iki sayı hâlinde e-dergi olarak Mayıs 2018’den itibaren yayımlanmaktadır.

Merkezimizin adresi: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Binası, Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 01330 Balcalı, Sarıçam / Adana.


ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi Etkinliklerimiz


Eski Eskinlikler:


1997-1998 Yılı Etkinlikleri

İsmet İPEK, Tarihi Yerleri ve Efsaneleri ile Adana, Konferans ve Slayt Gösterisi 18 Aralık 1997

Prof. Dr. Erman Artun. Geçmişten Günümüze Türk Halk Şiirine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış (konuşma), 12 .Şubat 1998

Okt. Ayşe BAŞÇETİNÇELİK, 21. Yüzyıla Girerken Türkçede Yabancılaşma (konuşma), Şubat 1998

Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN - Okt. Işıl Çokuğurluel, Geçmişten Bugüne Adana(Slayt gösterisi), 19 Mart 1998

Prof.Dr. Muammer TEKEOĞLU. Türkiye'nin Avrasya ile İlişkilerinden Sağlanabilecek Kazançlar (konuşma)
Yaşadığımız Kent Adana ( İl turizm rehberleri ve müze uzmanları ile birlikte kültür gezisi. 28 Mart 1998

Dr. Hamit DİKMEN. Lale Devri Şairlerinden Seyyid Vehbi (konuşma), 2 Nisan 1998

Şiir Dinletisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, 7 Mayıs 1998

Aşıkların Dilinden Cumhuriyetimiz. Adana çevresinden davet edilen 10 aşık, 7 Mayıs 1998

Prof.Dr. Ş.H.AKALIN. Prof.Dr M.MENGİ, Prof.Dr. E.MEMEDOV, Yard.Doç.Dr. Deniz ABİK, Yard.Doç.Dr. Ç.DERDİYOK, Harf İnkılabının 70. Yıl Dönümü Açık Oturumu, 3 Kasım 1998

1999 Yılı Etkinlikleri

Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın ve Doç.Dr. Erman Artım 6 Nisan 1999 ve 7 Nisan 1999'da TRT Çukurova Radyosunda Türk Dünyasında Nevruz konulu söyleşiye katılmışlardır

Kıbrıs Sorununun Dünü, Bugünü. Geleceği Açık Oturumu. 3-7 Mayıs 1999

Batı Trakya'da Yaşayan Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı Açık Oturumu,9-10 Aralık 1999. Adana

Türkistan'dan Osmanlıya Türk Kültürü Bilgi Şöleni, 22-23 Kasım 1999,

Adana Batı Trakya'da Yaşayan Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı Açık Oturumu, 24 Eylül 1999, Adana

2000 Yılı Etkinlikleri

Prof.Dr. Nuri YÜCE. Türkolojimn Büyük Eserleri, 5 Mayıs 2000 Prof.Dr. Halil ERSOYLU. Türkçenin Bugünü ve Geleceği. 5 Mayıs 2000

Aşıklar şöleni, 10 Mayıs 2001 Perşembe günü saat 13.00-17.00 saatleri arası Mithat Özsan Büyük Amfisinde yapılmıştır.

2001 Yılı Etkinlikleri

Aşıklar Şöleni yapıldı.

21 Mart 2001 Nevruz Kutlandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına katkı sağlandı.

Bahar Şenliklerine katkı sağlandı.

19 Mayıs Atatürk!ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katkı sağlandı.

2002 Yılı Etkinlikleri

Aşıklar Şöleni yapıldı.

21 Mart 2001 Nevruz Kutlandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına katkı sağlandı.

Bahar Şenliklerine katkı sağlandı.

19 Mayıs Atatürk!ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katkı sağlandı

Türkoloji Araştırmaları web sitesi hazırlandı

Strateji Araştırmaları web sitesi hazırlandı.