ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (193)Makale (250)
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları (19.02.2007)
Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Süre Açısından Türkiye Türkçesinin Sesleri Üzerine Bir  Değerlendirme (10.09.2007)
Doç. Dr. Mehmet Ali Akıncı
 1. Fransa’da Türkçe Ana Dili Eğitimi ve İki Dilli Türk Çocuklarının Dil Becerileri (10.09.2007)
Zeynep Akıncı
 1. Diplomatik Dil ve Özellikleri (11.05.2005)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine
 2. Dilbilim Tarihine Bir bakış
 3. Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar (23.08.2004)
 4. Dille Gerçek ya da Anlatım Yolu Sorunu (07.10.2004)
 5. Dilin Türleri (26.01.2006)
 6. Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe (30.05.2006)
Doç. Dr. Berrin Aksoy
 1. Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen (30.05.2006)
 2. Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (01.06.2006)
Öğr. Gör. Soner Akşehirli
 1. Ömer Seyfettin’in “Bahar ve Kelebekler” Hikayesine Kelime Alanları Açısından Bir Bakış (04.09.2006)
 2. Dil Bilimi Konuları ve Alt Dalları (15.06.2007)
Özlem Aktaş
 1. Türkçe İçin Verimli Bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi (11.08.2006)
Prof. Dr. Tahsin Aktaş
 1. Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti (16.04.2007)
Ruken Alp
 1. Kolej Öğrencileri Arasında Oluşan Jargon Üzerine Bir İnceleme (21.09.2007)
Evren Alpaslan
 1. Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı (08.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeynep Altan
 1. Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim ve Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi (27.09.2006)
 2. Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi ile Giderilmesi
 3. (16.07.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeynep Altan-Zeynep Orhan
Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun
 1. Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme (16.02.2006)
Oytun Türk-Ömer Şayli-A. Sumru Özsoy-Levent M. Arslan
 1. Türkçede Ünlülerin Formant Analizi (29.12.2006)
Osman Aslan
 1. Çeviribilimsel Metin Çözümlemesinin Çeviri Sürecinde, Uygulamasında ve Eğitimindeki Yeri (14.09.2007)
Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir
 1. Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir deneme (11.12.2006)
 2. Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri (11.12.2006)
 3. Türkçe’de Tümce Üzerine Dil Felsefesi Bağlamlı  Bir Nitel Değerlendirme (11.07.2007)
 4. Hataî’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi (23.10.2007)
İlker Aydın
 1. Türkçede Yan Tümce Türleri ve İşlevleri (27.09.2007)
 2. Türkçe  ve Fransızcanın Sözdiziminde Tümce ve Öbek Görünümlerine Genel Bir Bakış (10.10.2007)
Özgür Aydın
 1. İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü (01.08.2006)
 2. Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi (03.12.2006)
 3. Türkçe Zarf Tümceciklerinde Özne Konumu (24.05.2007)
Doç. Dr. R. Levent Aysever
 1. Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış (12.01.2007)
 2. Anlam Sorunu (12.01.2007)
 3. Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi (10.04.2007)
Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları (05.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Hülya Aşkın Balcı
 1. Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme (26.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler (02.02.2007)
Prof. Dr. Özcan Başkan
 1. Dil Kullanımında "Verimlilik" Açısından "Tikel Sözlükçe" (07.12.2004)
Araş. Gör. Ali Baykan
 1. Sosyo-Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü (14.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi (23.10.2005)
Zekeriya Bingöl
 1. Sözlük ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma (28.03.2007)
Hendrik Boeschoten
 1. İki Dilli Ortamda Kavram Karışması (23.10.2006)
Hasan Bolat
 1. Türkçe ve Almancada Bağlaçların Özne Yüklem Uygunluğuna Etkileri (22.12.2006)
Prof. Dr. Kemal Oflazer-Dr. Cem Bozşahin
 1. Türkçe Doğal Dil İşleme (13.12.2006)
Cem Bozşahin-Deniz Zeyrek
 1. Dilbilgisi, Bilişim ve Bilişsel Bilim (25.09.2006)
Hendrik Boeschoten-Hansje Braam
 1. Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri (17.10.2005)
Prof. Dr. İsmail Boztaş
 1. Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar (23.01.2007)
Tuncay Böler
 1. Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük'ü (MEB) Karşılaştırma Denemesi (28.09.2006)
Fatma Bölükbaş
 1. Yansıtıcı Öğretim ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (27.09.2007)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme (20.03.2007)
 2. Karma Diller ve İki Örnek (20.03.2007)
 3. Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı (21.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu
 1. Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler (05.01.2007)
 2. An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing (04.04.2007)
Gülşen Eryiğit-Eşref Adalı
 1. Sözlüksüz Köke Ulaşma Yöntemi (19.12.2005)
Doç. Dr. Menderes Coşkun
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlara Batı Üniversiteleri Temelinde Çözüm Önerileri (28.08.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdülkadir Çakır
 1. Çeviri Yöntemleri (14.03.2007)
Cemal Çakır
 1. Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim (25.09.2006)
Mustafa Çakır
 1. Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG (30.05.2006)
Okt. Dr. Mustafa Durmuş Çelebi
 1. Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi (26.03.2007)
Özlem Çetinoğlu-Kemal Oflazer
 1. Morphology-Syntax Interface for Turkish LFG (24.07.2006)
Meltem Çeliktaş
 1. Dili Dillendiren İnsan (27.02.2007)
Zeynep Çetinkaya
 1. Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi (27.09.2007)
İlyas Çiçekli
 1. Türkçe ve Kırım Tatarcası Arasında Bir Çeviri Sistemi (02.06.2006)
Yusuf Çotuksöken
 1. Okul Sözlükleri Üzerine (15.02.2006)
Doç. Dr. Ayşen Cem Değer
 1. Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar (09.05.2007)
 2. Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlam-Kullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi (27.09.2007)
Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. Ağız Sözlükçülüğü (24.10.2005)
 2. Dilden Kim Utanıyor ? (29.11.2005)
 3. Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış (07.06.2006)
 4. Süreli Yayınlarda Yayın Dili Sorunu (07.06.2006)
 5. Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler (27.06.2006)
 6. Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar (27.06.2006)
 7. Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında (27.06.2006)
 8. Geschichte der Sondersprachenforschung in der Türkei (27.06.2006)
 9. Kıbrıs'ta Türkçe (27.06.2006)
 10. Alanya ağızlarında şimdi’nin varyantları (19.07.2006)
 11. Türkiye'de Özel Diller (24.07.2006)
 12. Lars Johanson (2001) Discoveries on the Turkic Linguistic Map (26.07.2006)
 13. Araştırma Konusu Olarak Bursa’da Türkçe (26.07.2006)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Türkçede Nedenli Göstergeler: Yansımalarda Anlamlama (25.09.2005)
 2. Gizil Anlatım Bilgisel Bir Süzgeç mi? (03.10.2007)
 3. 'Öyküsü-devrik’ Tümce (03.10.2007)
 4. Yineleme, Düşüm, Ezgi Bakımından: ‘Yüklemson Dizim’ ile ‘Devrik Açıklama’ (03.10.2007)
 5. "İzekleme” ile “Adıllama” Etkileşimi (03.10.2007)
 6. Türkçede ‘izek’leme (03.10.2007)
 7. Sesel Değişimler, Yazımsal Sesletim ve Eklerin Biçimsel Yazımında Yanılmalar (03.10.2007)
 8. Söz Dizimine Duygusal Yansımalar: Atasözleri, Deyimler, Deyişler ve Devrik Dizim (03.10.2007)
Prof. Dr. Ömer Demircan -Aybars Erözden
 1. Yazı Devrimi Kaynakçası (27.07.2006)
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
 1. Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri (10.10.2005)
A. Dilaçar
 1. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi (18.05.2006) (36 MB)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Başka Dillere Verilen Türkçe “-Mış ” Son Eki (Das türkische Suffix –mIš als Lehnelement) (çev. Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan) (08.12.2006)

Prof. Dr. Abide Doğan
 1. Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar (18.01.2007)
Gürkan Doğan
 1. Buyurmayan Buyrum Tümceleri (25.09.2005)
Mustafa Durak
 1. Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Üzerine (25.04.2005)
H. Mesut Meral-Hazım K. Ekenel-A. Sumru Özsoy
 1. Türkçede Duygu Çözümlemesi (02.08.2006)
Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi
 1. Yabancı Dil Eğitimi Kavram ve Kapsamı (12.10.2005)
Neşe Emecan
 1. Türk Kişi Adlarının Değişen Sesi (23.10.2006)
Prof. Dr. Marcel Erdal
 1. On the Verbal Noun in -(y)Iş (29.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Erdem
 1. Trask, R. L. The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics (28.05.2007)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine (24.05.2007)
Araş. Gör. Dilek Erenoğlu
 1. Gramer-Dil Bilgisi (27.04.2007)
Araş. Gör. Feyzi Ersoy
 1. Mogolca ve Türkçede Fiil-Tamlayıcı İlişkileri (08.05.2007)
Gülşen Eryiğit-Kemal Oflazer
 1. Statistical Dependency Parsing for Turkish (25.05.2006)
Öğr. Gör. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit
 1. Türkçe'nin Bağlılık Ayrıştırması (06.08.2007)
Ayşen Cem Değer-Özden Fidan
 1. İkinci Dilde Okuma Alt Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Malzeme Oluşturma-Geliştirme Önerileri (27.09.2007)
Öğr. Gör. Özden Fidan
 1. Dil ve İktidar İlişkileri Doğrultusunda Dil Planlaması ve Türk Dil Devrimi (22.03.2007)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Dil ile Bildirişimin Temel Elementleri (17.04.2007)
Henriette Gezundhajt
 1. Başlıca Dil Bilimi Akımları (08.11.2007)
 2. Cümle Birimleri Analizinde Yeni Eğilimler (08.11.2007)
Beşir Gögüş
 1. Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış (19.09.2005)
Osman Büyük, Hakan Erdoğan, Kemal Oflazer
 1. Konuşma Tanımada Karma Dil Birimleri Kullanımı ve Dil Kısıtlarının Gerçeklenmesi (02.04.2006)
M. Ertan Gökmen
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç (27.09.2007)
Zelal Gün Gördü-Kemal Oflazer
 1. Parsing Turkish using the Lexical Functional Grammar Formalism (02.10.2005)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler (20.06.2006)
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
 1. Yalnızlık Dolambacı: İkinci Dil Çevirisi Klasiği (17.04.2007)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Mardin “Kızıltepe-Bozhöyük” Yöresinde Beden İşaretleri (12.12.2006)
Doç. Dr. Engin Yılmaz-Araş. Gör. Nadira Jahiç
 1. “Vire” Hikâyesi Üzerine Metin Dilbilimsel Bir İnceleme (15.06.2007)
Tooru Hayasi-Faruk Yıldırım
 1. A Report on the Vocabulary of Abdal (Teber) in Southern Anatolia (26.07.2006) (Japonca)
Dr. Mehmet Hengirmen
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (30.05.2006)
Esin İleri
 1. Türkçedeki Fiillerin Birleşim Değeri (25.09.2005)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Çocukların Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile Katkıları (09.01.2007)
Prof. Dr. Kamile İmer
 1. Batı Anadolu Ağızları Üzerine Gözlemler (24.10.2005)
Işıl İnce
 1. Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış (05.01.2007)
Prof. Dr. Kemal Oflazer- Prof. Dr. Sharon Inkelas
 1. A Finite State Pronunciation Lexicon for Turkish (12.02.2007)
Yard. Doç. Dr. Kamil İşeri
 1. Dilin Kazanımı ve Yabancı Dil Öğretimi (03.12.2006)
 2. Okuma Ediminin Eğitimsel İşlevi (04.01.2007)
 3. Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtım Yazısı) (14.09.2006)
Lars Johanson-Eva Csato
 1. The Turkic Languages (03.10.2005)
Lars Johanson
 1. Discoveries on the Turkic Linguistic Map (02.10.2005)
Doç. Dr. Yalçın İzbul
 1. Dil/Kültür Dizgesi (12.01.2007)
Dr. Semiramis Kantel
 1. Dilde Yerdeşlik Sorunsalı Üzerine (10.04.2007)
Ahmet Karadoğan
 1. Türk Ad Biliminde Renk Kültü (21.09.2007)
Yard. Dr. Adnan Karadüz
 1. Sözcük Sıklığı Çalışmalarının Önemi (22.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Firdevs Karahan
 1. Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir İnceleme (09.04.2007)
Dr. Erdoğan Kartal
 1. Bilişim-İletişim Teknolojileri ve Dil Öğretim Endüstrisi (23.11.2006)
Doç. Dr. Osman Kemal Kayra
 1. Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan
  Kayıpları
  (21.09.2007)
Erol Kayra
 1. Lehçe Bilimi ve Dil Haritaları (30.09.2004)
Dr. Aytekin Keskin
 1. İkidilli Sözlük Bilgisi (lexikographie) ve Dillerarası Eşdeğerlik Sorunsalı (14.09.2007)
Berrin Yanıkoğlu-Alisher Kholmatov
 1. Türkçe İçin Geniş Sözcük Dağarcıklı Doküman Tanıma Sistemi (23.01.2007)
Savaş Kılıç
 1. Saussure Dilbilimi: Kaynakları ve Yöntem Sorunu (31.07.2006)
 2. Türkiye'de İlk Stilistik Çalışmaları: Leo Spitzer ve İzleyicileri (07.08.2006)
 3. Saussure'ü Yeniden Okumak (07.08.2006)
Prof. Dr. Zeynel Kıran
 1. Dilbilim Nedir? (15.10.2004)
 2. Dilbilim ve Temel İlkeleri (05.01.2007)
 3. Dizgeden (Sistem) Yapıya (07.01.2007)
Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran
 1. Semiyoloji ve Semiyotik (05.01.2007)
 2. Şiir Çözümlemesi Dilbilimsel Yöntemler ve Araçlar (18.01.2007)
Dr. Bilal Kırkıcı
 1. The Processing of Relative Clause Attachment Ambiguities in Turkish (11.12.2006)
Onur Kardeş-Tunga Güngör-Ege Kipman
 1. Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi (20.04.2007)

Prof. Dr.Ahmet Kocaman
 1. Türkçede Kip Olgusu Üzerine Görüşler
 2. Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler (12.10.2005)
 3. Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük (27.10.2005)
 4. Uygulamalı Dilbilim (02.06.2006)
 5. Söylem Çalışmaları ve Türkçe Öğretimi (24.10.2006)
Sibel Kocaer
 1. Argo ve Toplumsal Cinsiyet (23.02.2007)
G. Ezgi Korkmaz
 1. Anlatımı Denetleyen Metin (25.09.2007)
Prof. Dr. Güray König
 1. Dile Bilimsel Bakış Açısı (05.06.2006)
 2. Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları (08.01.2007)
Dr. Gülnaz Kurt
 1. İletişim Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde ve Öğreniminde "Beden Dili"nin Yeri ve Önemi (29.09.2006)
Dr. Tülay Sarar Kuzu
 1. Etkileşimsel Model’e Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi (03.12.2006)
Doç. Dr. Oya Külebi
 1. Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım (27.02.2007)
Bora Lee
 1. Dilin Biyolojik Dayanakları (28.03.2006)
İbrahim Maden
 1. Türkçeden SQL Sorgularına Çeviri Yapan Bir Doğal Dil İşleme Uygulaması (12.05.2005)
H. Mesut Meral
 1. Türkçede Sonuç Bildirgeli Yapıların Sözdizimsel Özellikleri (04.12.2006)
Mesut Meral-Bülent Sankur-A. Sumru Özsoy
 1. Türkçe Metin Belgeleri için Damgalama (31.07.2006)
A. Cüneyd Tantuğ-Eşref Adalı-Kemal Oflazer
 1. Computer Analysis of the Turkmen Language Morphology (13.04.2007)
Prof. Dr. Altay Güvenir-Prof. Dr. Kemal Oflazer
 1. Using a Corpus for Teaching Turkish Morphology (20.02.2007)
Prof. Dr. Kemal Oflazer
 1. Two-Level Description of Turkish Morphology (02.10.2005)
 2. Error-tolerant Finite State Recognition with Applications to Morphological Analysis and Spelling Correction (20.02.2007)
Bilge Say-Umut Özge-Kemal Oflazer
 1. Bilgisayar Ortamında Bir Derlem Geliştirme Çalışması (30.11.2005)
Yard. Doç. Dr. Zühal Akünal Okan
 1. Dil ve Cinsiyet: Reklam Dili Çözümlemesi (14.09.2007)
Öğr. Gör. Dr. İrem Onursal
 1. Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri (12.12.2006)

Prof. Dr. Işın Bengi Öner
 1. "Yerelleştirme"nin Tanımı (17.04.2007)
Prof. Dr. Tuncer Ören
 1. Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi (29.07.2006)
Dr. Çimen Özçam
 1. “İhtiyar Çilingir” Hikâyesinin Metin Merkezli Dilbilimsel Eleştirisi (01.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği (28.02.2006)
Bülent Özkan
 1. Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak "Olumlama" ve "Olumsuzlama" (06.09.2006)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük (09.08.2006)
 2. Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu ile Girmiş Alıntı Kelimeler (26.04.2007)
Prof. Dr. Ünsal Özünlü
 1. Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions (07.01.2007)
Doç. Dr. Işıl Özyıldırım
 1. Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler (22.01.2007)
 2. Türk Yasa Dili (31.05.2006)
Jean Perrot
 1. Dilbilimin Konusu (06.10.2004)
Peter Burke-Roy Porter
 1. ‘Jargon' Kavramı Hakkında (Çev. Dr. Kerim Demirci) (21.09.2007)
Lütfiye Oktar-Semiramis Yağcıoğlu
 1. Türkçede Söylem Yapısı ve Artgönderim (25.09.2005)
Necdet Osam
 1. Türkçe'nin Sözcük Dağarcığı Kirlendi mi? (25.09.2005)
Prof. Dr. Mukim Sağır
 1. İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi (07.03.2005)
Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam
 1. Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem (05.06.2006)
Prof. Dr. Onur Bilge Kula-Yard. Doç. Dr. Cemal Sakallı
 1. Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir? (09.04.2007)
Bahattin Sav
 1. Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme (25.09.2006)
Turgay Sebzecioğlu
 1. Türkçede Kip Kategorisi ve -Yor Biçimbiriminin Kipsel Değeri (26.09.2007)
Emre Sevinç
 1. Dilbilim ve Linux Buluşması: Morphix-NLP (28.09.2004)
Dr. Claus Schönig
 1. Suffixartige und pospositionelle Ausdrücke für instrumetales und komitativisches 'mit' im Türkischen (29.10.2006)
Christoph Schroeder
 1. Prädikation im Türkischen (02.08.2006)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler (06.11.2007)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Das ethnonym zigeuner, sein Slawisch-Türkischer hintergrund und ungarisch szegény 'Arm' (08.09.2006)
 2. Korean-Turkic Studies (29.05.2007)
 3. Das Wort Mammut in Etymologischen Wörterruchern (29.05.2007)
 4. Zur Frage der Ursprünglischen Bedeutung von Finnisch LappiI ‘Lappland’ (29.05.2007)
Peter Strevens
 1. Uygulamalı Dilbilim (30.05.2006)
Meryem Şen
 1. Toplumdilbilimde Özgünlük Kavramı (04.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Tarcan
 1. Sanal Dünyada Dillerin Kullanım Oranları (31.01.2007)
 2. Sanal Dünyada Çok Dillilik ve Türkçenin Konumu (22.05.2007)
Selver Taşıgüzel
 1. İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Öğretici Nitelikli Metinlerdeki Eşdizimsel Örüntülerin Görünümü (27.09.2007)
Doç. Dr. Hamza Çakır-Hakan Topçu
 1. Bir İletişim Dili Olarak İnternet (28.03.2007)
Gülşen Taşkın-Sevda Üsküplü
 1. Bilişim Türkçesi (31.07.2006)
Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan
 1. Türkçede Tümce Yapısına Sahip Tümleç Yantümceleri (25.10.2006)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Dilbilimi İlke ve Yöntemleri Işığında Türkiye'de Türk Dilbilimi (25.09.2005)
 2. Türk Dilleri Ailesi (17.01.2006)
Prof. Dr. Cengiz Tosun
 1. Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni Bir Bakış (25.12.2006)
Sabahat Sansa Tura
 1. Dilbilimin Dil Öğretimindeki Yeri (19.08.2004)
Deniz Yuret-Ferhan Türe
 1. Learning Morphological Disambiguation Rules for Turkish (14.02.2007)
Mustafa Uğurlu
 1. Türkçe Öğretiminin Neresindeyiz ? (29.05.2006)
Robert Underhill
 1. Bibliography of Modern Linguistic Work on Turkish (29.04.2005)
Zeki Uslu
 1. Edimbilim ve Yabancı Dil Öğretimine Etkileri (26.09.2007)
Doç. Dr. Nadir Engin Uzun
 1. Modern Dilbilim Bulguları Işığında Türkçe Sözlüğe Bir Bakış (01.11.2005)
Yard. Doç. Dr. Leyla Uzun
 1. 1945'ten Bu Yana Türkçe Sözlükler
Prof. Dr. Vural Ülkü
 1. Yabancı Kelimeler-Yerlileşmiş Kelimeler ve "Uluslararası Kelimeler" (20.04.2006)
 2. Söz Varlığında Değişmeler (29.05.2006)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Ad Tamlaması - İyelik Öbeği Ayrımı (26.01.2007)
 2. Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz (26.01.2007)
 3. Ama'nın İşlevleri (26.01.2007)
 4. İletişim Açısından Ters Tekrar (26.01.2007)
 5. Dilek Kipleri ve Zaman Kavramı (02.02.2007)
 6. Türkçede Zaman Kavramı ve İşlenişi (02.02.2007)
 7. Yüklem, Yalnız Özneyi mi İçinde Taşır? (02.02.2007)
 8. Eksik Tekrar (02.02.2007)
 9. “-ecekmiş gibiyim” Yapısının Düşündürdükleri (05.02.2007)
Prof. Dr. Berke Vardar
 1. Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi (19.08.2004)
 2. Dilbilim Açısından Çeviri (19.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Kutlay Yağmur
 1. Türk Öğrenciler Arasında Dil Kullanımı, Tercihi ve Türkçe’nin Hollanda’daki Gücü (22.05.2007)
Esra Vural, Hakan Erdoğan, Kemal Oflazer, Berrin Yanıkoğlu
 1. Türkçe İçin Tablet PC Ortamında Çevrimiçi Yazı Tanıma Sistemi (02.04.2006)
Perihan Yalçın
 1. Turkish Language and Its Place Among World Languages (01.06.2006)
Yard. Doç. Dr. Banu Yangın
 1. Türkçe Öğretim Etkinliklerinin Planlanması (29.07.2006) (e-kitap)
Mehmet Yapıcı
 1. İlköğretim Dilbilgisi Konularının Çocuğun Bilişsel Düzeyine Uygunluğu (31.07.2006)
Mustafa Levent Yener
 1. Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine (11.09.2007)
Neslihan Kansu Yetkiner
 1. İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım Sorunları (24.05.2005)
Doç. Dr. Şerife Yıldız
 1. Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma (22.12.2006)

Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler (04.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yücel
 1. Türkiye’nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü (08.05.2007)
 2. Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi (29.05.2007)
 3. Alımlama Estetiği Açısından Çeviri (13.09.2007)
Prof. Dr. Deniz Zeyrek
 1. Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler (02.10.2005)
Felsefe Ekibi Dergisi
 1. Dilbilim Kitapları Seçkisi (Türkçe) (28.03.2006)
F. Çuna Ekmekçioglu- Michael F. Lynch-Peter Willett
 1. Stemming and N-gram Matching for Term Conflation in Turkish Texts (12.02.2007)
-wiki- Ansiklopedisi
 1. Doğal Dil İşleme (13.04.2006)

>> 2. sayfa >> 3. sayfa | 4. sayfa