ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİL SORUNLARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (46)Makale (68)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler
 2. Türkçenin Güncel Sorunları
 3. Bilişim Çağı ve Türkçenin Sorunları
 4. Adana'nın Şalgamı Nasıl "Shalgam" oldu?
 5. Türkçeden Başka Bir Dille Eğitim ? (07.03.2005)
 6. Innovation, İnovasyon: Yenileşim (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 483-486 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2009)
Prof. Dr. Şerif Aktaş
 1. Dilin Doğru ve Güzel Kullanımı Üzerine (17.02.2011)
Mustafa Zülküf Altan
 1. Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil (02.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Depremin Tetiklediği Bir Sözcük: Tetiklemek
 2. Teksasta Oturuyor, Irem'de Uyuyorum; Üstüm Yağmur Altım Çamur ya da Ürün Adlarında Yabancılaşma
 3. Türkçeye Giren Yabancı Sözcükler ve Otel Adları
 4. Ex Aşkım, Eks Aşkın, Ex Aşkı.. (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 507-516 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
 5. Özentinin Yaygınlaştırdığı Yabancı Bir Sözcük: Trend (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 303-313 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Dil Toplumun Onurudur (07.12.2007)
 2. Dilde Kirlenme (07.07.2009)
Tansu Bele
 1. Türkçeye Mektuplar (03.10.2007)
Hacı Ömer Beydoğan
 1. Bilimsel Düşünme Sürecinde Türkçe'nin Durumu (02.06.2011)
Semih Bilgen
 1. Ulusal Dilde Eğitim (04.12.2006)
Doç. Dr. N. Şimşek Cankur
 1. Tıp Eğitiminde Dil: II Eğitim Dilinde Türkçe’nin Yeri ve Geleceği (04.01.2007)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Resimlerle Uyarı (02.01.2008)
İsmail Demirbağ
 1. Türkçe Reklam Bildirilerinde Kullanılan Yabancı Sözcükler (30.05.2007)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. "İş -Yeri Adları"nda Yabancılaşma (11.02.2006)
Prof. Dr. Özcan Demirel
 1. Yabancı Dil Sorunu (11.07.2007)
Prof. Dr. Hayati Develi
 1. Türkçenin Geleceği (06.10.2008)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Cadde ve Sokak Adlarının Yazımı Üzerine (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 10-14 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.01.2009)

Prof. Dr. Halil Ersoylu
 1. Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri - 3: & (“And Sign”) (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 181-186 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)
 2. Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri - 1: + (Artı) (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 7-10 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)
Araş. Gör. Ufuk Gencel
 1. Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenme ve Yabancı Dil Yoğun Eğitimlerin Ekonomik ve Sosyal Maliyetleri (23.03.2007)
Prof. Dr. İsmail Haluk Gökçora
 1. Yayın Dili Olarak Türkçe (12.01.2007)
 2. Bilim Dili Olarak Türkçe (14.10.2010)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Türkçe Bilinci ve Karum (02.01.2008)
İbrahim Gümüş
 1. Türkçe ve Karamanoğlu Mehmet Bey (24.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Faruk Gürbüz
 1. Türk Dilini Koruma ve Geliştirmede Mutabakat Noktaları (02.04.2010)
Hasan Celal Güzel
 1. Dili Kopasıca, Eli Kırılasıca Medya! (01.10.2007)
Öğr. Gör. Mehmet Hazar
 1. TDK Başkanı Akalın Diyarbakır’da “Türkçenin Gücü ve Türk Dil Kurumu” Konulu Konferanslar Verdi (12.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Türk Dilinin Sesleri ve Alfabe Sorunu (01.10.2009)
Özbek İncebayraktar
 1. Bu Nasıl Türkçe? (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 515-516 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Osman Kabadayı
 1. Ağ Ortamındaki Türkçeye Genel Bir Bakış (15.10.2007)

Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. İnternet Türkçesinin Çığlığı (28.03.2007)
 2. Yabancılaşmanın Yeni Yüzü: Defter Kapakları (dil/görsellik) (14.11.2007)
Ömer Tuğrul Kara
 1. Türkçe Nereye Gidiyor? (27.03.2008)
 2. Dramayla Türkçe Öğreniyorum (27.03.2008)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Türklerin Anayurdu Türkçedir (05.06.2006)
Prof. Dr. Cahit Kavcar
 1. Türkçenin Güncel Sorunları (12.04.2010)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Günümüzde Dil Yozlaşması (Şubat 1997, C: 1997/I, S: 542, s. 129-138 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 2. Karamanoğlu Mehmet Beyin Fermanından Günümüz Televizyon Türkçesine (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 344-350 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 3. Türk Dilinin Yabancı Dillere Karşı Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler (Aralık 1995, C: 1995/II, S: 528, s. 1268-1280 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
Prof. Dr. Aydın Köksal
 1. Yabancı Dille Eğitimden Caymak Zorundayız ! (12.06.2006)
Yard. Doç. Dr. Salim Küçük
 1. Dil Kirliliğinin Türkçemize Yansımaları (01.02.2008)
Agah Sırrı Levend
 1. Yabancı Kelime Salgını (Şubat 1957, C: VI, S: 65, s. 249-251 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Basın-Yayın Kuruluşlarında Doğru Türkçe Kullan/Ama/Ma (12.12.2006)

Prof. Dr. Tuncay Ören
 1. Bilişimde Özenli Türkçenin Yaşamsal Önemi (04.02.2008)
Prof. Dr. M. Orhan Öztürk
 1. Bilimsel Yayınlarda Dil (01.06.2006)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Kıbatek’in Ses Bayrağı Türkçe Olmalı (02.01.2008)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Kelimelerin Ölümü (01.01.2012) (HTML)
Dr. Nehir Sert
 1. Yabancı Dille Eğitim (22.10.2010)
Prof. Dr. Ali Nazım Sözer
 1. Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun, Eğitimde Birlik Hakkında Kanun ve Günümüzdeki Durumları (22.03.2007)
Araş. Gör. Ayşe Fırat Şimşek
 1. Hukuki Açıdan Yabancı Dilde Eğitim (22.03.2007)
Prof. Dr. Cengiz Tosun
 1. Dil Zenginliği, Yozlaşma ve Türkçe (04.12.2006)
Prof. Dr. Sadık Tural
 1. Dilin Bağımsızlığı ve Şiirin Gücü (08.04.2008)
Prof. Dr. Süreyya Ülker
 1. Bilim Dili ve Türkçe (03.10.2007)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. “Ilgın ben.” Söyleminin Düşündürdükleri (05.02.2007)
Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu
 1. Dil Asla Masum Değildir (23.02.2007)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. İnce Ünlülerin Kalın K Sesini Etkilemesi ve Bazı Söyleyiş Yanlışlıkları (02.01.2008)
 2. Dünden Bugüne Türkçe (İmlamızdaki sorunlardan biri olan sonu -ı (-i, -u, -ü), -sı (-si, -su, -sü) iyelik ekleriyle biten kelimelerin -ı (-i, -u, -ü) ve -a (-e) durum ekleriyle kullanımı üzerine) (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 120-128 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
 3. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Yapmak, etmek, buyurmak, deyim, terim, zevat, fire üzerine) (Temmuz 2005, C: XC, S: 643, s. 27-33 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 4. Dilde Yozlaşma (I) (Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s. 3-5 Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 5. Dünden Bugüne Türkçe/ Ne Derlerdi Ne Diyoruz (28.12.2011) (HTML)