ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Sempozyum Bildirileri

II. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu , 20-24 Kasım 1991, Adana
 

BİLDİRİLER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (47) Bildiri (47)
M. Türker Acaroğlu Adana İlinin 120 Yıllık Genel Kaynakçası (1870-1990)
Şükrü Halûk Akalın Üzerlik

Eren Akçiçek

 Tıbbi ve Folklorik Yönden Şalgam

Erman Artun

 Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında "Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Semboller"

Halil Atılgan

 Çukurova Türkülerinin Müzik Yapısı

Şerif Baykurt

 Çukurova'da Türkmenler ve Halk Oyunları

A. Esat Bozyiğit

 Halk Kültürümüzde Keklik Motifi ve Çukurova'dan Örnekler
İbrahim Agâh Çubukçu Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Yaşama Sevinci
Hilmi Dulkadir Sarıkeçililer
İsmail Ergi Karacaoğlan'daki Çukurova Gelenekleri
Harid Fedai Tapşırmasız İki Deyiş
İsmail Görkem Çukurova'da (Yukarıova) Yas Törenleri ve Ağıt Söyleme Geleneği
Umay Günay XVII. Yüzyıl Saz Şairi Çukurovalı Karacaoğlan İle İlgili Bir Değerlendirme 
Vekil Muhammed Hacılı Dedem Korkut Destanlarında Ahlak Kavramı
Hayrettin İvgin Karacaoğlan'a Ait Olduğunu Sandığımız Yeni Bulunan Şiirler
Yaşar Kalafat Gök Tanrı İnancından Günümüze Kadar Efsunlama "Tu-tu-tu"lama Uygulamaları
Numan Kartal Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Görülen Kimi Dil Özellikleri
Halide Kavkazlı Adana'nın Çağdaş Saz Şairlerinin Şiirlerinde İstiklal Savaşı
Doğan Kaya Karacaoğlan ve Dadaloğlu'nun Deliktaşlı Ruhsati'ye Etkileri
Mustafa Kılıç Misis'te Denizle İlgili Bir Efsane ve Tarihte Çukurovalı Meşhur İlim Adamları
Yusuf Kılıç Çukurova Halk Kültürü ile İlgili Bazı Tespitler
Çağatay Koçar Çukurova'ya Yerleşen Türkistanlıların Sosyolojik Durumu
Hasan Köksal Güneydoğu İllerimizde Kirvelik Geleneği
Behiye Köksel Karacaoğlan ve Gaziantep
M. Sabri Koz Adana Mıntakası Maarif Mecmuası (Çukurova'da Memleket-Memleket Çukurova'da) ve Halk Kültürü Bakımından Önemi
Kübra Kuliyeva Karacaoğlan'ın Şiirleri Üzerine Bir Kaç Not Daha
Nadejda. N. Kurpeşko Şor Folkloru
Tahir Kutsi Makal Karacaoğlan'ın Şiirlerinde "Kişi"ler
Mine Mengi Çukurova Halk Kültürüne Hizmet Eden Adana Dergileri
Atanur Meriç Mimari Özellikleri ve Süslemeleri Açısından Adana'daki Eski Camiler ve Günümüzdeki Durumları
İrfan Ünver Nasrattınoğlu Karacaoğlan Hikâyesinin Fekeli Kör Ali Varyantı
Mustafa Onar Karacaoğlan Karmaşası
Aydın Oy Karacaoğlan Şiirlerinde Yer Adları Üzerine Görüşler : 2
Nebi Özdemir XVII. Yüzyıl Çukurovalı Karacaoğlan Adına Tasnif Edilen Halk Hikâyelerinin Değerlendirilmesi
Kutlu Özen Âşık Budala (18. yy. Ortaları)
Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum
Kamil Şahin 19. ve 20. Yüzyılda Adana İslam Sıbyan Mektepleri Üzerine Gözlemler
Saim Sakaoğlu Çukurova Üniversitesinde Bölge Halk Kültürü Araştırmaları Merkezinin Kurulması Üzerine
İskender Muzbeg Şefikoğlu Bir Yugoslav Türk'ünün Bestelerinde Karacaoğlan'ın Yer Alan Şiirleri Üzerine
Özcan Seyhan Çukurova Dolaylarında Halk Müziğinin Söz ve Ses Yapısı
Musa Seyirci Halet Çambel ve Çukurova Kültüründe Karatepe
Sıtkı Soylu Karacaoğlan Şiirlerinin Etkinlik ve Kalıcılığının Sırları
Nuri Taner Masal Metinlerine Göre Devlerin Anatomik Yapıları, Yaşama Biçimleri ve Masallardaki İşlevleri
Sabiha Tansuğ Karacaoğlan ve Türk Giyiminde Düğmeler
Muzaffer Tufan Anadolu ve Balkanlardaki Karacaoğlanların Sosyolojik Bir Karşılaştırılması
Şükriye Turan Çukurova Kına Geleneğinde Ağıt Türküler
Mehmet Yardımcı Çukurova'da Ölümle İlgili İnanışlar-Uygulamalar ve İskenderun Mezar Taşlarının Dili