ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Sempozyum Bildirileri

I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu , 21-23 Kasım 1990, Adana
 

BİLDİRİLER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (58) Bildiri (58)
M. Türker Acaroğlu Çukurova Bölgesi Kaynakçası (1928-1988)
Selma Aktan-Mustafa Yanık Karacaoğlan'ın Şiirlerinde ve Yapılan Araştırmalara Göre Hayatı

Ali Berat Alptekin

 Çukurova Masallarında Destani Özellikler Var mıdır?

smail Arslan

 Karacaoğlan'ın Düşünce Yapısı, Ahlak Anlayışı ve Karacaoğlan Şiirlerinde Erotik Öğeler

Halil Atılgan

 Adanalı Âşık Veli

M. Demirel Babacanoğlu

 Karacaoğlan'da Hoşgörü

Mustafa Bozer

 Turizmci ve Çevreci Karacaoğlan
Esat Bozyiğit Halk Şiirimizde Kozanoğlu Olayları
Ethem Çalışkan Karacaoğlan Cennetinden Betonizm Cehennemine
Müjgan Cunbur Karacaoğlan'ın Renkli ve Işıklı Dünyası
A. Neşet Dinçer Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Tabiat Sevgisi
Hilmi Dulkadir Dadaloğlu'nun Kavgasındaki Gerçek
Erkin Emet Uygurların Yakın Çağ Ünlü Şairlerinden Abdurehim Nazari ve Şairin Destanları Hakkında Kısaca Tanıtım
Türker Eroğlu Adana İli Saimbeyli, Tufanbeyli ve Düziçi İlçeleri Halk Kültürü Üzerine
İsmail Görkem Çukurova Ağıtlarında İnsanların Fiziki, Sosyal ve Psikolojik Özellikleri
Tuncer Gülensoy Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil ve Üslup
Cemil Cahit Güzelbey Gaziantep'te Karacaoğlan'la İlgili Bilgiler
Habib İdrisi Azerbaycan Bayatılarında Araz Nehrinin Yeri
Mahmut İslamoğlu Kıbrıslı Türk Âşıklar ve Rum Halk Edebiyatına Katkıları
Ercan Işık Çukurovalı Ozanlarda Özgürlük, Yiğitlik ve Mücadele Anlayışı
Hayrettin İvgin Âşık Ali Baki ve Adana Methiyesi
Halide Kafkaslı Karacaoğlan Şiirlerinde Yurt Kızlarının Terennümü
Abdülkadir Karahan 17. Yüzyıl Türk Halk Kültürü ve Karacaoğlan'ın Şiir Çevresi
Mustafa Kemal Karahasan Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Estetik, Etik, Psikolojik ve Psikoanalitik Eleman ve Değerler
Çağatay Koçar Türkistan Halk Edebiyatında Yağmur Çağırma Törenleri
Gaye Kökeş Karacaoğlan'ın Yaşadığı Yöre, Şiirlerinde Geçen Mahalli Kelimeler ve Deyimler
M. Sabri Koz 1940'larda Çukurova'da Derlenmiş Türküler ve Âşık Deyişleri
Guliyeva Kübra Karacaoğlan ve Şah İsmail Hatayi'nin Halk Şiiri Üslubunda Yazdığı Şiirleri Arasında Benzerlik
Enver Mahmut Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Tabiat, Aşk ve Güzellik Kavramları
Nedret Mahmut Karacaoğlan'ın Şiirinde Sanat Olarak Renkler
Tahir Kutsi Makal Karacaoğlan'ın Çizdiği Çukurova Haritası
Nuri Mehmet Batı Trakya'da Bir Köy : "Karacaoğlan"
Güllü Memedova Azerbaycan-Gagauz Folklor İlgileri
İskender Muzbeg (Şefikoğlu)Yugoslavya'nın Kosova Bölgesinde Türkçe İlkokul ve Ortaokullar için Türk Dili ve Edebiyatı Ders Plan ve Programlarında Karacaoğlan ve Türk Halk Edebiyatının Yeri
Ali Rıza Önder Cebelibereket Sancağı ve Rahime Hatun
Mehmet Önder Karacaoğlan'ın Güzeli
Taciser Onuk Namrun İğne Oyaları
Aydın Oy Karacaoğlan Şiirlerinde Yer Adları Üzerine Görüşler
Kutlu Özen Yeniceli Âşık Sıtkı (Pervane) Hakkında Yapılan Çalışmalar
Hayrettin Rayman Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Teknik
Altay Suroy Receboğlu Yugoslavya Ders Kitaplarında Karacaoğlan
Feyyaz Sağlam Çağdaş Yunanistan (Batı Trakya) Türk Şiirinde Anadolu Halk Şairlerinin Etkileri Üzerine
Kamil Şahin Adana Bir Numaralı Şer'iye Sicil Deefteri Üzerine Araştırma
Saim Sakaoğlu 16. ve 17. Yüzyıllarda Yaşamış Kaç Karacaoğlan Vardır?
Ali Şenozan T.S.M. Folklor İlgisi
Özcan Seyhan Çukurova'da Derlenen Kusurlu Halk Ezgileri
Musa Seyirci Çukurova Halk Kültürünün Tanıtılmasında Ali Rıza Yalgın'ın Yeri ve Kişiliği Bibliyografyası
Esma Şimşek Çukurova'da Anlatılan "Alkalarası" Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçerisindeki Yeri
Sıtkı Soylu Karacaoğlan Sözlüğü ve Metin Bozuklukları Üzerine Düşünceler
Nail Tan Karacaoğlan'ın Türk Sanat Müziği Türünde Bestelenmiş Şiirleri
Sabiha Tansuğ Karacaoğlan ve Kadın Giyimi
Muzaffer Tufan Kahramanlık Türkülerinin Sosyolojik Önemi
Nevzat Türkten Erciyes Dergisinde Yayınlanmış Çukurova Halk Kültürü İle İlgili Yazılar
Müjgan Üçer Karacaoğlan'ın Dünyasında Bitkiler
Saffet Uysal Gerçek Kimliği ile İnce Mehmet ve Çukurova
Oraz Yağmur Garacaoğlan Türkmen İlinde
Mehmet Yardımcı Ağıt Söyleme Geleneğimiz ve Kadirli-Kozan Yöresinde Söylenen Ağıtlar
Niyazi Yılmaz Karacaoğlan'ın Türk Halk Müziğindeki Yeri