DÜZENLİ ORDUYA GEÇME KARARI

Gediz taarruzu
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular
Meclis'te görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığı'na seçilmesi karşısında benimsediğim tutum
Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır
Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı
Sür'atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı