TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor
Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke: Milli Siyaset
Hükümetin kurulması
Milli hakimiyet temeline dayanan halk hükumeti: Cumhuriyet
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığı'na beni seçti
Bakanlar Kurulu'nun kurulması
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kurulması