ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
ATATÜRK VE TÜRK DİLİ

Ana Sayfa

 

ANKARA'DA DİL ENCÜMENİ ÜYELERİ

"Lisanımızda Lâtin harflerinin suret ve imkânı tatbikini düşünmek üzere" Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emri ile kurulan Dil Heyeti bugün ilk toplantısını Maarif Vekâleti binasının Müfettişlik odasında yaptı. (Ankara : 26.6. 1928)
(Hakimiyeti Milliye: 27.6.1928, s.1)


Ankara'da Dil Encümeni Üyeleri - 26 Haziran 1928
 

HARF İNKILÂBINI İLAN EDEN NUTKU

"...Arkadaşlar,
Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harflerile kendini gösterecektir. Asırlardanberi kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz.
...Bundan sonra bizim için faaliyet, hareket ve yürümek lâzımdır. Çok işler yapılmıştır. Ama bugün yapmağa mecbur olduğumuz son değil, lâkin çok lüzumlu, bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyeti içtimaiyenin yüzde onu, yirmisi okuma yaza bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu, ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır.
Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir." (İstanbul : 9.8.1928)
(Cumhuriyet : 11.8.1928, s.1,3)

Kaynak: http://www.dilimiz.gen.tr/ataturk/dilencumeni.html