Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      21701 - 21750 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
10148
Abdulla Qodiriy (1894-1938) der pionier der Usbekischen romankunst und seine werke
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007,(17):403-411
MERHAN, Aziz
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kütahya, Türkiye
10147
Apollonia Ad Rhyndacum and the Sanctuary of Apollo in Mysia, Northwestern Turkey
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,9(2):105-119
AYBEK, Serdar
 
10146
Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Drina'da Son Gün
"The Last Day in Drina" A Novel on the Tragedy of Balkan Turks in the 2nd World War
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2008,(24):53-66
KOLCU, Abdurrahman
10145
Georg Büchner, Philosophie und eine Untersuchung Über Büchners "PHILOSPHIE"
Georg Büchner, Felsefe ve Büchner'in "FELSEFE" sini Bir İnceleme Örneği
Kaygı/ Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2008,(11):21-39
REYHANİ, Nebil
10142
A group of late Roman pottery from Harabebezikan mound in upper Euphrates (Turkey)
Fırat nehri kıyısındaki Harabebezikan Höyüğünden bir grup geç Roma dönemi seramiği
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,9(1):201-216
ALP, A. Oğuz
10141
Devrek ve çevresinden Roma Dönemi'ne ait birkaç mezar hakkında düşünceler
Observations on some Roman period graves at Devrek and environment
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(130):89-102
KARAUĞUZ, Güngör; DOĞANAY, Osman; KUNT, Halil İbrahim
10140
The Essence of Group Dynamics in Miss Brodie's Classroom
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008,17(1):279-284
KIZILASLAN, İrem
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
1014
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tragedya Yazarlığı ve Büyük Otmarlar
M. N. Sepetçioğlu as the Tragedy Writer and His Play, Büyük Otmarlar
ERDEM, 2007,(49):329-339
ŞİMŞEK, Tacettin
10136
Phokaia'da Bir Volütlü Kandil Atölyesi
A Volute Lamp Workshop in Phokaia
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2008,(7):115-135
CİVELEK, Aynur
10135
Abdulla Qodiriy (1894-1938) der pionier der Usbekischen romankunst und seine werke
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007,(17):403-411
MERHAN, Aziz
 
10134
Mısır, Etrüsk, Roma: Piranesi ve Bir On Sekizinci Yüzyıl Tartışması
Egyptian, Etruscan, Roman: Piranesi and an Eighteenth-Century Discussion
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2008,25(1):27-51
EK, Fatma İpek; ŞENGEL, Deniz
1013
Türklerde Devlet Bilinci ve Birlik Düşüncesinin Uyandırılması Açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit ve Çatı Romanlarını Yeniden Okumak
Re-Reading of M.N. Sepetçioğlu's Novels, Kilit and Çatı, in Terms of Awakening in the Turks of the Ideas of State and National Unity
ERDEM, 2007,(49):19-33
FEDAİ, Özlem
10129
Stratonikeia-Akdağ Alabastronu üzerine gözlemler
Some observations on the Alabastron of Stratonikeia-Akdağ
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(130):81-88
CİVELEK, Aynur
10124
Phokaia'da Bir Volütlü Kandil Atölyesi
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2008,(7):115-135
CİVELEK, Aynur
 
1012
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Yaratılış ve Türeyiş Destanı'nda Yeniden Yazma ve Edebi Dönüştürüm (Metinlerarası İlişkiler)
Epic Re-Writing and Literary Transformation (Intertextual Relations) in M. N. Sepetçioğlu's Epopee, Yaratılış ve Türeyiş
ERDEM, 2007,(49):267-288
KÖKTÜRK, Şahin
10118
Kırım Bölgesinde ilk Türkleşme faaliyetleri
Activities of Turkization in crimean region
Avrasya Etüdleri, 2009,(35):61-72
GÖMEÇ, Saadettin
10117
Preliminary response to some of the allegations mentioned in the house of representatives resolution 252, US
SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2009,(13):155-189
TETİK, Ahmet
Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, Türkiye
10115
Paphlagonia Hadrianoupolis'i arkeolojik kazıları ve onarım çalışmaları 2008 yılı çalışma raporu
Hadrianoupolis in southwestern Paphlagonia ( Northwestern Turkey ) in 2008
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(131):39-62
LAFLI, Ergün
10112
Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Otobiyografik Anlatım
Milli Eğitim, 2008,(180):238-251
ASLAN, Celal
 
10111
Roma Çağında Cilicia'dan Yolsuzluk Örnekleri
Olba, 2008,(16):361-383
ERTEKİN, Efrumiye
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Mersin, Türkiye
10110
Olba'daki Taş Ustası Mezarları Işığında Yerel Taş İşçiliği
Die Deutung der Lokalen Steinmetzarbeit in Olba am Beispiel der Steinmeistergraeber
Olba, 2008,(16):291-317
AKÇAY, Tuna
1011
Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Süresince Masalın Önemi ve İşlevi
The Function and Importance of Tale in Language Acquisition Cultural Worth Instruction Process
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007,5(3):463-477
KARATAY, Halit
10109
A New Dedication to Athena from Diocaesarrea (Uzunburç)
Diokaisareia'dan (=Uzuncaburç)Athena'ya Yeni Bir Adak Yazıtı
Adalya, 2009,(12):221-230
ŞAHİN, Hamdi
10108
Categorie de la Personne dans le Chercheur d'or de le Clezio Selon la Theorie de l'Enonciation d'Emile Benveniste
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008,12(2):89-105
CİVELEK, Kamil
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, Türkiye
10107
Kapalı avlulu bir medrese: Uluborlu Gargılı Lala /Taş Medresesi
An indoor courtyard madrasah: Uluborlu Gargılı Lala/ the Taş Madrasah
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2009,(10):121-140
DOĞAN ŞAMAN, Nermin
10105
Marcus Antonius'un Kilikya politikası
Marcus Antonius' policy for Cilicia
Tarih İncelemeleri Dergisi, 2009,24(2):31-45
KURT, Mehmet
10102
Principatus Devri " Senatus Sınıfı " memuriyet kariyeri ( Curcus Honorum )
Senatorial curcus honorum in the Principate
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(131):29-38
ERTEKİN, Efrumiye
10100
Frankfurt'un iki yakasından haberler: Brecht'in "Tedbir" oyununda yasa, devlet ve siyaset
The news from both sides of the River Main, Frankfurt: State, politics and law at Brecht's learning play die massnahme
Toplum ve Bilim, 2008,(111):114-150
ÇELEBİ, Aykut
1010
Nef'i Biyografisine Ek
An Addition to Nefi's Biography
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007,(21):179-199
ŞENÖDEYİCİ, Özer
101
Mehmedağa Şahtahtılı ve XIX.yüzyıl Türkiyesi
Mahammadaga Shahtakhtinsky and Turkey in the XIX.century
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,97(192):153-159
HASANOVA, Samire
10099
Olba'daki Taş Ustası Mezarları Işığında Yerel Taş İşçiliği
Olba, 2008,(16):291-317
AKÇAY, Tuna
 
10095
A Prefect of the ala I Ulpia Dromedariorum Palmyrenorum Milliaria from Attaleia? IGR 3. 777 re-assessed
Attaleialı Bir ala I Ulpia Dromedariorum Palmyrenorum Milliaria: IGR 3.777 İçin Yeni Bir Değerlendirme
Adalya, 2009,(12):185-195
BENNETT, Julian
10093
Edirne Bulgar cemaati ve Polonya Azınlık Okulu "Polak Mektep"
Bulgaristan community in Edirne and Polish Minority school "Polak Mektep"
Belleten, 2009,73(268):705-720
TÜRK, Fahri
10091
Kütahya arkeoloji müzesi ve Seyitömer Höyüğü kazısından yazıtlı kap örnekleri
İnscribed ceramic objects from the Kütahya museum of archaeology and the excavations at Seyitömer Höyük
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(132):113-120
BEAR DREW, Thomas; TÜRKTÜZÜN, Metin
1009
Consequences of Imprisonment in John Galsworhy's Justice
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):121-135
KAYA, Şebnem
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, Türkiye
10089
Frankfurt'un iki yakasından haberler: Brecht'in "Tedbir" oyununda yasa, devlet ve siyaset
Toplum ve Bilim, 2008,(111):114-150
ÇELEBİ, Aykut
 
10085
Alahan'da (Isaurya) Bir Roma Kentinin Keşfi
The Discovery of a Roman City in Alahan [Isauria]
Olba, 2009,(17):83-116
ELTON, Hugh; JACKSON, Mark; MIETKE, Gabriele; NEWHARD, James; ÖZGENEL, Lale; TWIGGER, Emma
10083
Two New Portrait Heads with Priestly Crowns from Perge
Perge'den Büstler Tacı Taşıyan İki Yeni Portre Baş
Adalya, 2009,(12):173-184
DELEMEN, İnci
10081
The war in Georgia and aftermath : Russian national security and implications for the west
Uluslararası Hukuk ve Politika, 2009,5(19):109-129
MUZALEVSKY, Roman
-
1008
Dilthey'ın İnsani/Tinsel Dünyada Shakespeare'i Konumlandırması ve Unutulan Tarihselliği Oluşturma Çabasına Bir Örnek Olarak Macbeth
"Dilthey's Placement of Shakespeare in the Human World and Macbeth as an Exemplary for an Effort to from the Forgotten Historicisim
Kaygı/ Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2007,(8):115-127
TAŞDELEN KURTOĞLU, Demet
10079
Eski-Yeni Knidos problemi
The old-new knidos problem
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(132):93-112
ÖZGAN, Ramazan
10078
Le bagage culturel dans le roman de Victor Hugo : Notre-Dame de Paris
Frankofoni, 2008,(20):167-179
WIERZBOWSKA, Ewa M.
 
10077
"Yılanların Öcü" Hakkında Bir İnceleme
A Research is About of "Yılanların Öcü"
Ekonomik Yaklaşım, 2008,19(Özel sayı):251-282
YILMAZ, Ayfer
10073
Cilician Ceramic Production From Roman to Byzantine Age. New Data From Elaiussa Sebaste
Roma'dan Bizans Dönemine Kilikia'da Seramik Üretimi. Elaiussa Sebaste'den Yeni Kanıtlar
Olba, 2009,(17):33-44
FERRAZZOLI, Adele Federica; RICCI, Marco
1007
Mallarme ve Valery'den Tanpınar'a Mistisizm ve Sanatsal Kaygı
Frankofoni, 2007,(19):179-188
ERTEM, Cengiz
 
10067
Doğu dağlık Kilikia kentlerinin Territoriumları, yerleşme türleri ve değişimler
The Territoriums of the cities in eastern rough Cilicia settlement types and changes
COLLOQUIUM ANATOLICUM, 2009,(8):257-289
ŞAHİN, Hamdi
10066
Atinalı Sofist Herodes Atticus'un Asia eyaleti Corrector'luğu
The Correctorship of Herodes Atticus in the provincia Asia
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2009,(132):77-84
ERTEKİN, Efrumiye
10065
"Yılanların Öcü" Hakkında Bir İnceleme
Ekonomik Yaklaşım, 2008,19(Özel sayı):251-282
YILMAZ, Ayfer
 
10063
Stratejik liderliğe tarihsel bir bakış: Büyük İskender
An historical view to strategic leadership:Alexander the Great
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2009,11(2):99-115
GÜREL, Emet ; ŞENGÜL MUTER, Canan
10061
Ein neuer Kultvorschlag für den Tempel in Elaiussa Sebaste (Kilikien)
Elaiussa Sebaste'de (Kilikia) Bulunan Tapınak İçin Yeni Bir Kült Önerisi
Olba, 2009,(17):23-32
KAPLAN, Deniz
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      21701 - 21750 kayıt: 21794

 

 -----