Yazar Sayi

Sayfa 1 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erman Artun 148
Doğan Kaya 130
Mehmet Ölmez 124
Zeynep Korkmaz 120
Yaşar Kalafat 109
Hasan Eren 78
Mustafa Karabulut 72
Şükrü Halûk Akalın 72
Gıyasettin Aytaş 67
Osman Fikri Sertkaya 65
Ali Göçer 64
Nerin Köse 62
M. Öcal Oğuz 60
Mehmet Yardımcı 55
Eyüp Akman 53
Hamza Zülfikar 53
Muzaffer Uyguner 49
Saim Sakaoğlu 49
Veysel Şahin 46
Talat Tekin 44
Nergis Biray 41
Süer Eker 41
Mehmet Kara 40
Mahfuz Zariç 40
Nevzat Gözaydın 39
Fatma Açık 39
Adem Aydemir 38
Leyla Karahan 36
Mehmet Naci Önal 36
Agah Sırrı Levend 35

Yazar Sayi

Sayfa 2 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Caferoğlu 35
Erhan Aydın 35
Ahmet Bican Ercilasun 34
Bahir Selçuk 34
M. Fatih Köksal 34
Tuncer Gülensoy 34
Muhammet Kemaloğlu 33
Doğan Aksan 32
İsmail Görkem 32
Mehmet Hazar 31
Baha Dürder 31
Kerime Üstünova 30
Selçuk Çıkla 30
Necati Tonga 30
Gülden Sağol Yüksekkaya 30
Mustafa Öner 29
Salahaddin Bekki 29
Marek Stachowski 28
Ali Berat Alptekin 27
Muhittin Eliaçık 27
Nebi Özdemir 27
Mehmet Özmen 27
Özdemir Nutku 27
H. Dilek Batislam 26
Fikret Türkmen 26
Nurettin Demir 26
Ufuk Tavkul 26
Metin And 26
Oktay Yivli 25
Bedri Aydoğan 25

Yazar Sayi

Sayfa 3 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Aydın 25
Ayşe Başçetinçelik 25
Kadir Güler 25
Mine Mengi 25
Çulpan Zaripova Çetin 24
Nail Tan 24
Gürer Gülsevin 24
Abdülkadir İnan 24
Önder Saatçi 24
Saadet Çağatay 24
İsmail Güleç 24
Mehmet Aça 24
Özkul Çobanoğlu 23
Muna Yüceol Özezen 23
Hikmet Dizdaroğlu 23
İ. Çetin Derdiyok 23
Mehmet Emin Bars 23
Galip Güner 22
Necati Demir 22
Ali Yıldırım 22
Sevda Şener 22
Rıfat Araz 22
Melahat Özgü 21
Ömer Demircan 21
Ali Duymaz 21
Hüseyin Özcan 21
Yavuz Bayram 21
Fatih Kirişçioğlu 20
Mehmet Dursun Erdem 20
Cengiz Alyılmaz 20

Yazar Sayi

Sayfa 4 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil İbrahim Şahin 20
Şener Demirel 20
Gerhard Doerfer 20
İsmail Parlatır 20
Şeref Boyraz 19
Ruhi Ersoy 19
Rıdvan Öztürk 19
Janos Eckmann 19
İlyas Kayaokay 19
Fuzuli Bayat 19
Erdoğan Boz 19
Nilgün Çıblak 19
Abdulkadir Emeksiz 19
Mustafa Şenel 19
Ahmet İçli 19
Alaattin Uca 19
Volkan Coşkun 18
Emine Yeniterzi 18
Kenan Erdoğan 18
Ömer Tuğrul Kara 18
Umay Günay 18
Hayrullah Kahya 18
Nurullah Çetin 18
Abdullah Şengül 18
A. Deniz Abik 18
Şinasi Tekin 18
Engin Çetin 18
Kutlu Özen 17
Halil Atılgan 17
Evrim Ölçer Özünel 17

Yazar Sayi

Sayfa 5 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Yıldırım 17
Hatice Şahin 17
Mitat Durmuş 17
Ömer Asım Aksoy 17
Erdal Şahin 17
Alimcan İnayet 17
Ergün Koca 17
İsmet Çetin 17
Nadir İlhan 17
İsmail Ünver 16
H. B. Paksoy 16
Dilaver Düzgün 16
Talip Doğan 16
Tarık Özcan 16
Emek Üşenmez 16
Gökhan Tunç 16
Sait Dinç 16
Hulusi Geçgel 15
Kürşat Öncül 15
Kemal Üçüncü 15
Abdulselam Arvas 15
Ercan Alkaya 15
Nevzat Özkan 15
Mustafa Arslan 15
Metin Özarslan 15
Ali Yakıcı 15
Gürkan Gümüşatam 15
Abide Doğan 15
Bayram Durbilmez 15
Ersin Teres 15

Yazar Sayi

Sayfa 6 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Levent Kurgun 15
Hüseyin Doğramacıoğlu 15
Erdal Karaman 15
Kemal Eraslan 14
Abdulkadir Erkal 14
Pertev Naili Boratav 14
Mustafa Sever 14
Ali Akar 14
Muzaffer Sümbül 14
İbrahim Ortaş 14
Bekir Şişman 14
Halil Çeltik 14
Salih Uçak 14
Esma Şimşek 14
Naciye Yıldız 14
Emin Özdemir 14
Halil Ersoylu 14
Olcay Önertoy 14
Sadettin Gömeç 14
Mustafa Apaydın 14
Metin Ekici 14
Ersun Çıplak 14
Ahmet Buran 14
İlhami Durmuş 14
Metin Ergun 14
Bahadır Güneş 14
Menderes Coşkun 14
Bekir Çınar 14
Agop Dilaçar 14
Özer Şenödeyici 14

Yazar Sayi

Sayfa 7 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Fatih Kanter 14
İlkin Guliyev 14
Ebülfez Elçibey Çev: Muhammet Kemaloğlu 13
Cemal Kurnaz 13
Mehmet Özdemir 13
Özcan Başkan 13
Engin Yılmaz 13
Semra Alyılmaz 13
Süleyman Efendioğlu 13
Ceval Kaya 13
Günay Karaağaç 13
Mehmet Kaplan 13
Seyit Battal Uğurlu 13
Aziz Merhan 13
Mustafa Aksoy 13
Sedat Maden 13
Mehman Musaoğlu 13
Canan Aslan 13
Sadettin Özçelik 13
Ahmet Akçataş 13
Ahmet Günşen 13
Ümit Özgür Demirci 13
Serkan Şen 13
Dilek Ergönenç Akbaba 13
Ali Osman Öztürk 13
Cahit Başdaş 13
İ. Hakkı Aksoyak 13
Sadettin Buluç 12
Mustafa Toker 12
Dursun Yıldırım 12

Yazar Sayi

Sayfa 8 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Çakır 12
Hülya Savran 12
Adnan Binyazar 12
Nurdin Useev 12
Muharrem Kaya 12
Osman Nedim Tuna 12
Yakup Karasoy 12
Bülent Özkan 12
Mustafa Sarı 12
İnci Enginün 12
Erdem Uçar 12
Mehmet Yılmaz 12
Zekerya Batur 12
Aziz Ayva 12
Salim Küçük 12
Adem İşcan 12
Kerim Demirci 12
Yeter Torun 12
Azmi Bilgin 12
Efrasiyap Gemalmaz 12
Yaşar Aydemir 12
Nusret Hızır 12
Salih Yılmaz 12
Umut Al 12
Peter Zieme 12
Ergün Veren 12
Hayrettin Rayman 12
Refiye Okuşluk Şenesen 12
A. Mevhibe Coşar 11
Yunus Kaplan 11

Yazar Sayi

Sayfa 9 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil İşeri 11
Mehmet Temizkan 11
Erdoğan Altınkaynak 11
Serdar Demircan 11
Emine Kolaç 11
Eyüp Bacanlı 11
Özcan Bayrak 11
Emine Atmaca 11
Adem Ceyhan 11
Kemal Oflazer 11
Nuran Özlük 11
Mecdut Mansuroğlu 11
Mehmet Narlı 11
Osman Mert 11
Gencay Zavotçu 11
Mehmet Aydın 11
Sedat Adıgüzel 11
Feyzi Ersoy 11
Erdoğan Uygur 11
İsrafil Babacan 11
Bülent Yılmaz 11
Cem Dilçin 11
Yavuz Kartallıoğlu 11
Aysu Ata 11
Nuri Yüce 11
Fevzi Karademir 11
Mehmet Turgut Berbercan 11
Aziz Kılınç 11
Semih Tezcan 11
Kazım Köktekin 11

Yazar Sayi

Sayfa 10 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Melek Erdem 10
Erkan Göksu 10
Mehmet Altay Köymen 10
Mehtap Erdoğan 10
M. Nejat Sefercioğlu 10
Yaşar Semiz 10
Osman Erciyas 10
Ceyhun Vedat Uygur 10
Cahit Kavcar 10
Fatma S. Kutlar 10
Cihan Çakmak 10
Enfel Doğan 10
Paşa Yavuzarslan 10
Feridun Tekin 10
Gönül Ayan 10
Pervane Bayram 10
Hikmet Koraş 10
M. Sabri Koz 10
Salim Koca 10
Ahmet Tanyıldız 10
Suzan Tokatlı 10
Ali Cin 10
Reşit Rahmeti Arat 10
Ahmet Alver 10
Ahmed Ateş 10
Erhan Durukan 10
Oğuzhan Sevim 10
Arzu S. Ertane Baydar 10
Haluk Gökalp 10
İsmail Abalı 10

Yazar Sayi

Sayfa 11 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Refika Altıkulaç Demirdağ 10
Oğuz Öcal 10
Hüseyin Yıldız 10
Muvaffak Duranlı 10
Beliz Güçbilmez 10
Mahmut Kaplan 10
Bilal Aktan 10
Özen Yaylagül 10
Adem Balkaya 10
İsa Sarı 10
Bilge Ercilasun 10
R. Bahar Akarpınar 10
Gülhan Atnur 10
Bilgehan Atsız Gökdağ 10
Babek Osmanoğlu Kurbanov 10
Mustafa Özkan 10
Ali Çelik 10
Yeliz Özay 10
Vahit Türk 10
Hüseyin Baydemir 10
Hakan Yekbaş 10
Mustafa Uslu 10
Zeki Kaymaz 10
Vecihe Hatiboğlu 10
Ahmet Karadoğan 10
Ali Abbas Çınar 10
Talip Kabadayı 10
Ayten Atay 9
Zülfikar Bayraktar 9
Muhammet Kuzubaş 9

Yazar Sayi

Sayfa 12 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mevhibe Savaş 9
Beyhan Kesik 9
Serdar Öztürk 9
İlyas Yazar 9
İbrahim Dilek 9
Abdülkadir Karahan 9
Can Özgür 9
Halil İbrahim Usta 9
Bülent Gül 9
Hayati Develi 9
Mustafa Talas 9
Ferhat Karabulut 9
Nermin Şaman Doğan 9
Şerif Ali Bozkaplan 9
Turgut Baydar 9
Can Şen 9
Bayram Ali Kaya 9
Adem Balaban 9
Günay Kut 9
Mehmet Törenek 9
Muharrem Öçalan 9
Metin Turan 9
İbrahim Kaya 9
Murat A. Karavelioğlu 9
Nazım H. Polat 9
Cahit Öztelli 9
Hayrettin İvgin 9
Nurhan Tekerek 9
Mehmet Güneş 9
Semra Tunç 9

Yazar Sayi

Sayfa 13 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhsine Börekçi 9
Yavuz Şen 9
Taner Aslan 9
Ali Nihat Tarlan 9
Damira İbragim 9
Alan Dundes 9
Caner Kerimoğlu 9
Sinan Gönen 9
Turgut Karabey 9
Mahmut Sarıkaya 9
Özkan Öztekten 9
Namık Kemal Şahbaz 9
Nilüfer İlhan 9
Özgür Kasım Aydemir 9
Lars Johanson 9
Hüseyin Yaşar 9
Ülkü Çelik Şavk 9
Erdem Konur 9
Ayşen Koca 9
Özkan Daşdemir 9
Kaplan Üstüner 9
İsmet Şanlı 9
Figen Güner Dilek 9
Hüseyin Ayan 9
Ayşe İlker 8
Abdurrahman Özkan 8
Lütfi Sezen 8
Suut Kemal Yetkin 8
Kadriye Türkan 8
Serpil Ersöz 8

Yazar Sayi

Sayfa 14 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Gürbüz 8
Fatih Sakallı 8
Ayten Kaplan 8
Gülzura Cumakunova 8
Osman Karatay 8
Şerif Aktaş 8
Ertuğrul Aydın 8
Levent Doğan 8
Mehmet Yastı 8
İlhan Başgöz 8
Annemarie Von Gabain 8
Mevlüt Gültekin 8
Akartürk Karahan 8
Mutlu Deveci 8
Hülya Taş 8
Mustafa Kurt 8
Adilhan Adiloğlu 8
Ülkü Eliuz 8
Abdullah Harmancı 8
Emine Yılmaz 8
Muhaddere N. Özerdim 8
Rezan Karakaş 8
Özge Öztekin 8
Adem Öger 8
Ahmet Turan Sinan 8
Çetin Pekacar 8
Mehmet Ulucan 8
H. İbrahim Delice 8
Zülfi Güler 8
Ergin Ayan 8

Yazar Sayi

Sayfa 15 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ramazan Ekinci 8
Mehmet Vefa Nalbant 8
Abdülkadir Dağlar 8
Caştegin Turgunbayer 8
Savaş Ekici 8
F. Gülay Mirzaoğlu 8
Süleyman Kaan Yalçın 8
Hatice İçel 8
Gülsüm Killi 8
Osman Horata 8
Zülküf Kılıç 8
Ömer Zülfe 8
Ahmet Kocaman 8
Zafer Önler 8
Orhan Güdek 8
Halil Sercan Koşik 8
Tahsin Banguoğlu 8
Fatih Arslan 8
Murat Öztürk 8
Mukim Sağır 8
Murat Küçük 8
Hatice Şirin User 8
Süleyman Bozdemir 8
Ayşegül Yüksel 8
Meheddin İspir 8
Mustafa Aça 8
Abdülbaki Çetin 8
Ekrem Arıkoğlu 8
Mustafa Erdoğan 8
Timuçin Aykanat 8

Yazar Sayi

Sayfa 16 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mahmut Tezcan 8
Nesrin Feyzioğlu 8
Hasibe Mazıoğlu 8
Sibel Üst 8
Hüseyin Kahraman Mutlu 7
Yusuf Tepeli 7
Meltem Gül 7
Şaban Doğan 7
Nimet Akdes Kurat 7
Habibe Yazıcı Ersoy 7
György Hazai 7
İlker Aydın 7
Sezai Coşkun 7
Üzeyir Aslan 7
Ferit Yusupov 7
Pervin Ergun 7
Fatih Erbay 7
Aydın Can 7
İsmail Hikmet Ertaylan 7
Ali Erol 7
Orhan Şaik Gökyay 7
Özlem Fedai 7
Nezahat Özcan 7
Oğuzhan Karaburgu 7
Melike Gökcan Türkdoğan 7
Tuba Saltık Özkan 7
Hakan Sazyek 7
Sabri Eyigün 7
Osman Ünlü 7
Müzeyyen Buttanrı 7

Yazar Sayi

Sayfa 17 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Yılmaz Soyyer 7
M. Fatih Alkayış 7
Mustafa Gültekin 7
Faruk Yücel 7
Akif Arslan 7
Havva Yaman 7
Leyla Coşan 7
Bahattin Kahraman 7
Selami Ece 7
Ahmet Kartal 7
Gülden Tüm 7
Neslihan Koç Keskin 7
Muharrem Dayanç 7
Sadık Yazar 7
Soner Akpınar 7
Abdullah Acehan 7
Mevlüt Özhan 7
Selda Öndül 7
Nesrin Bayraktar 7
Hasan Bağcı 7
Filiz Kılıç 7
Mustafa Cemiloğlu 7
H. Rıdvan Çongur 7
Vedat Ali Tok 7
Muhammet Yelten 7
Abdurrahman Güzel 7
Yaşar Şimşek 7
Alim Gür 7
Işıl Özyıldırım 7
Bilginer Onan 7

Yazar Sayi

Sayfa 18 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Eda Gündoğdu 7
Zekiye Çağımlar 7
Murat Özbay 7
Aylin Koç 7
Osman Yıldız 7
Şevket Öznur 7
Ahmet Demirtaş 7
Hacer Gülşen 7
Adem Çalışkan 7
Fethi Demir 7
Gülsün Mehmet 7
Özlem Ercan 7
Nedim Bakırcı 7
Abdurrahman Kolcu 7
Ahmet Sevgi 7
Cafer Gariper 7
Timur Kocaoğlu 7
Samim Sinanoğlu 7
İsmail Doğan 7
Tuncay Böler 7
Saadet Karaköse 7
Gülay Durmaz 7
İlhan Erdem 7
Seyfullah Türkmen 7
Salim Çonoğlu 7
İbrahim Zeki Burdurlu 7
Refik Ahmet Sevengil 7
Faruk Kadri Timurtaş 7
Birol İpek 7
Esin Kahya 7

Yazar Sayi

Sayfa 19 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Metin Karaörs 7
Selim Emiroğlu 6
Gülseren Özdemir 6
Murat Kacıroğlu 6
Esra Akbalık 6
Kaya Türkay 6
Musa Duman 6
Yılmaz Özkaya 6
Mustafa Aydemir 6
İbrahim Şahin 6
Metin Arıkan 6
Ömer Solak 6
Mustafa İsen 6
Adem Can 6
Tudora Arnaut 6
Oktay Eser 6
Berdi Sarıyev 6
Ülkü Çetinkaya 6
Ahmet Doğan 6
Feyza Tokat 6
Hacer Tokyürek 6
Tülin Sağlam 6
Cevat Yerdelen 6
Şirvan Kalsın 6
Sadık Tural 6
Şahika Karaca 6
Şinasi Altundağ 6
Sabahattin Küçük 6
Abdullah Temizkan 6
Sadettin Eğri 6

Yazar Sayi

Sayfa 20 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Uğurlu 6
Ertuğrul Önalp 6
İsmail Engin 6
Ejder Çelik 6
Kemal Erol 6
Hülya Arslan Erol 6
İrfan Görkaş 6
Mehmet Soğukömeroğulları 6
Seval Şahin 6
Aleksandr Mihail Şçerbak 6
Kubilay Aktulum 6
Recai Kızıltunç 6
Ümmühan Bilgin Topçu 6
Mehmet Nuri Gömleksiz 6
Mustafa Canpolat 6
İsmet Giritli 6
Mehmet Gürlek 6
Şahap Bulak 6
Bilge Karga Göllü 6
Bahri Ata 6
Jale Öztürk 6
Ömür Ceylan 6
Hüseyin Gönel 6
Betül Coşkun 6
Sinan Çitçi 6
Özge Can Bakırlı 6
Mehmet Önal 6
Celal Demir 6
İsmail Avcı 6
İdris Nebi Uysal 6

Yazar Sayi

Sayfa 21 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Talip Yıldırım 6
Nazım Elmas 6
Funda Toprak 6
Fatih Usluer 6
Sait Okumuş 6
Cafer Şen 6
Aslı Uçar 6
Berke Vardar 6
Birol Azar 6
Zülfü Güler 6
Ali Budak 6
Cüneyt Akın 6
Osman Yalçın 6
Cemile Kınacı 6
Melda Özdemir 6
M. Şükrü Akkaya 6
Metin Hakverdioğlu 6
Ayfer Yılmaz 6
Nermin Yazıcı 6
Ekrem Bektaş 6
Sir Gerard Clauson 6
Hülya Çevirme 6
Bedia Koçakoğlu 6
Selcan Sağlık Şahin 6
Nazmi Özerol 6
G. Gonca Gökalp Alpaslan 6
Makbule Sarıkaya 6
İhsan Safi 6
Dilek Erenoğlu 6
Selami Fedakar 6

Yazar Sayi

Sayfa 22 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Perihan Ölker 6
Banıçiçek Kırzıoğlu 6
Serhan Alkan İspirli 6
Nadejda Chirli 6
Selahattin Tolkun 6
Namık Aslan 6
Soner Akşehirli 6
Abdullah Arı 6
Alaattin Karaca 6
Süleyman Tülücü 6
Eunkyung Oh 6
Emine Gürsoy Naskali 6
Ülkü Çelik 6
Sema Aslan 6
Mehmet Aygün 6
Ebru Burcu Yılmaz 6
Mustafa Yıldız 6
M. Fatih Andı 6
Janos Sipos 6
Yakup Poyraz 6
Funda Örge Yaşar 6
Ahmet Benzer 6
Ahmet Gökçimen 6
Kutlay Yağmur 6
Zerrin Köşklü 6
Yılmaz Kurt 6
Mustafa Durmuş 6
Ramazan Gülendam 6
Asiye Duman 6
Işılay Işıktaş Sava 6

Yazar Sayi

Sayfa 23 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hanifi Vural 6
İbrahim Olgun 6
Mehmet Demirezen 6
Faruk Çolak 6
Muharrem Ergin 6
Kamile Çetin 6
Kazım Yetiş 6
Yong-Song LI 6
Rysbek Alimov 6
Naile Hacızade 6
Yücel Özkaya 6
Ertuğrul Yaman 6
M. Elif Tüfekçi 6
Sefa Yüce 6
Selcan Gürçayır 6
Ayşe Yıldız 6
Sema Aslan Demir 6
Bilal Elbir 6
Lütfi Alıcı 6
Sedat Şahin 6
Abdullah Eren 6
Yusuf Ziya Sümbüllü 6
Lokman Turan 6
Hikmet Asutay 6
Aysu Erden 6
Fikri Akdeniz 6
Orhan Söylemez 6
Avni Erdemir 6
Hamza Gündoğdu 6
Münir Cerrahoğlu 6

Yazar Sayi

Sayfa 24 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurgül Özcan 6
Hilmi Uçan 6
Oğuzhan Durmuş 6
Mehmet Gümüşkılıç 5
Fatih Özek 5
Nesrin Mengi 5
Türkan Gözütok 5
Hürriyet Gökdayı 5
Erkin Emet 5
Ahmet Özgür Güvenç 5
Nazire Erbay 5
Atabey Kılıç 5
Adem Koç 5
Ebru Şenocak 5
Ali Osman Solmaz 5
Ayhan Karakaş 5
Eldeniz Abbaslı 5
Hasan Avni Yüksel 5
Fevziye Abdullah Tansel 5
Servet Tiken 5
Mehmet İnbaşı 5
Ali Fuat Bilkan 5
Özgür Yıldız 5
Mehmet Nuri Çınarcı 5
Hasan Aktaş 5
Talat Dinar 5
Ali Kafkasyalı 5
Mümtaz Sarıçiçek 5
Nesrin Tağızade Karaca 5
Zümral Ölmez 5

Yazar Sayi

Sayfa 25 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yusuf Akçay 5
İsmail Çiftçioğlu 5
Gürol Pehlivan 5
A. N. Kononov 5
Nesrin Güllüdağ 5
Ahmet Oğuz 5
Zekeriya Karadavut 5
İbrahim Kutluk 5
Ömer Özkan 5
Bayram Akça 5
Özay Karadağ 5
Muharrem Daşdemir 5
Sümeyye Yıldız 5
Avni Gözütok 5
Halit Dursunoğlu 5
Nurgül Sucu 5
Mehmet Ali Yolcu 5
Cengiz Tosun 5
Elza Demirdağ 5
Koray Özcan 5
Hakan Akca 5
Gülin Öğüteker 5
Özgür Ay 5
Gülseren Tor 5
Levent Suner 5
Cemal Sakallı 5
Derya Kılıçkaya 5
Gülsemin Hazer 5
Hamdi Bravo 5
Süreyya Karacabey Çelik 5

Yazar Sayi

Sayfa 26 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamuran Eronat 5
Esra Lüle Mert 5
Rıza Filizok 5
Savaş Şahin 5
Hasan Ali Esir 5
Abdülbâki Gölpınarlı 5
Mehmet Kurudayıoğlu 5
Özlem Deniz Yılmaz 5
Yavuz Akpınar 5
Şedit Yüksel 5
Osman Kemal Kayra 5
Çimen Özçam 5
Henriette Gezundhajt 5
Ezgi Sırtı 5
Turhan Doyran 5
Walter Ruben 5
Dilek Türkyılmaz 5
Bülent Bayram 5
Yasemin Ertek Morkoç 5
Adem Sağır 5
Afet İnan 5
Yılmaz Karadeniz 5
Zühal Yüksel 5
Serkan Acar 5
Onur Er 5
Dursun Zengin 5
Mustafa Şanal 5
Ülker Öktem 5
Gülşen Karakadıoğlu 5
Bahanur Garan 5

Yazar Sayi

Sayfa 27 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdoğan Uludağ 5
Sultan Murat Topçu 5
Yakup Şafak 5
Ahmet Temir 5
Selma Baş 5
Nuh Doğan 5
Halit Karatay 5
Pelin Ekşi 5
Hiclal Demir 5
M. A. Yekta Saraç 5
Güzin Dino 5
Ahmet Bozdoğan 5
Süleyman Solmaz 5
Ramazan Sarıçiçek 5
Ahmet Zeki Güven 5
Kamil Ali Gıynaş 5
Nesrin Sis 5
Alsu Kamalieva 5
R. Aslıhan Aksoy Sheridan 5
W. Eberhard 5
Oğuz Ergene 5
Gülay Mirzaoğlu 5
Orçun Ünal 5
Mustafa Tanç 5
Mehmet Özeren 5
Semiramis Yağcıoğlu 5
Ahmet Akşit 5
Ferhat Korkmaz 5
Soyalp Tamçelik 5
Alpay Doğan Yıldız 5

Yazar Sayi

Sayfa 28 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Demir 5
Furkan Öztürk 5
Işıl Altun 5
Mustafa Akdağ 5
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 5
Pınar Fedakar 5
Abdulvahap Kara 5
Serdar Sakin 5
H. Mustafa Eravcı 5
Mehmet Can Doğan 5
Akşit Göktürk 5
Yahya Akyüz 5
Erol Öztürk 5
Ayşe Yücel Çetin 5
Ertuğrul İşler 5
Sema Çetin Baycanlar 5
Canan Olpak Koç 5
Enver Naci Gökşen 5
Bilal Kırımlı 5
Kemal Edip 5
Gökay Durmuş 5
Mehmet Ali Ağakay 5
Mehmet Yavuz Erler 5
Nadirhan Hasan 5
Vural Ülkü 5
Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- 5
İlhan Uçar 5
Fatma Acun 5
Aşur Özdemir 5
Zeliha Güneş 5

Yazar Sayi

Sayfa 29 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gamze Öksüz 5
Veli Savaş Yelok 5
Tahir Nejat Gencan 5
Ahmet Mermer 5
Ahmet Toksoy 5
Emir Ali Çevirme 5
Mesut Kurulgan 5
Serdar Yavuz 5
H. Ömer Karpuz 5
Hülya Kasapoğlu Çengel 5
Meral Demiryürek 5
Funda Kara 5
Cahit Aksu 5
Zeynel Özlü 5
Hamit Dikmen 5
Nurettin Koç 5
Cemal Süreya 5
Şükrü Elçin 5
Cevdet Şanlı 5
Çiğdem Kara 5
Enver Aras 5
Aydın Köksal 5
Gürkan Tabak 5
Mustafa Argunşah 5
Elmas Şahin 5
Işıl Bayar Bravo 5
Adnan Karadüz 5
Kemal Yavuz 5
Turan Oflazoğlu 5
Ersen Ersoy 5

Yazar Sayi

Sayfa 30 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cahit Gelekçi 5
Mustafa Üstünova 5
Fatma Öztürk Dağabakan 5
Mehmet Sait Çalka 5
Zikri Turan 5
Hüseyin Arak 5
Ramazan Korkmaz 5
Sevinç Sokullu 5
Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy 5
Şevkiye Kazan 5
Ömer Faruk Akün 5
Erkin Ekrem 5
Erol Güngördü 5
Selman Yaşar 5
Çiğdem Akyüz 5
Aysun Dursun 5
Sultan Tulu 5
Bayram Baş 5
Onur Akbaş 5
Meriç Güven 5
Ahmet Topal 5
Beyhan Kanter 5
Mehmet Salihoğlu 5
Savaş Kılıç 5
Abdullah Aydın 5
Ahmet Gündüz 5
Hakan Anameriç 5
Taşkıner Ketenci 5
Osman Kabadayı 5
Rıdvan Canım 5

Yazar Sayi

Sayfa 31 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurettin Öztürk 5
Mehmet Temel 5
Hilal Oytun Altun 5
İsmail Ulutaş 5
İbrahim Tosun 5
Cengiz Gökşen 5
M. Mete Taşlıova 5
Rahmi Doğanay 5
Emine Gürsoy-Naskali 5
Maarife Hacıyeva 5
Duygu Uçgun 5
Ertan Örgen 5
Sıla Şenlen 5
Aydın Oy 5
Minara Aliyeva Esen 5
Seçil Akgün 5
H. G. Güterbock 5
Erkan Salan 5
Nihal Çalışkan 5
Necdet Yaşar Bayatlı 5
Bahaeddin Ögel 5
Ferhat Aslan 5
Sedat Balyemez 5
Mehmet Çiçek 5
Erol Barın 5
Kamil Veli Nerimanoğlu 5
Muzaffer Malkoç 5
Ahat Üstüner 5
İbrahim Halil Tuğluk 5
Deniz Melanlıoğlu 5

Yazar Sayi

Sayfa 32 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Altan Çetin 5
Mehmet Emin Şen 5
Süleyman Fidan 4
Nilgün Çıblak Coşkun 4
Ayşegül Akdemir 4
Orhan Kemal Tavukçu 4
İrfan Ünver Nasrattınoğlu 4
Sema Demir 4
İ. Gülsel Sev 4
Ali Rıza Gönüllü 4
Müjgan Çakır 4
Tuncay Bülbül 4
Mehmet Takkaç 4
Eyyup Coşkun 4
Nurşat Biçer 4
Turgut Koçoğlu 4
Gönül Alpay 4
Hacı Murat Arabacı 4
Mustafa Karataş 4
Güray Kırpık 4
Tulga Ocak 4
İsmail Kıvrım 4
Nükhet Güz 4
Ayşe Eziler Kıran 4
Erol Duran 4
M. Türker Acaroğlu 4
Yalçın İzbul 4
Meriç Harmancı 4
Zehra Yazbahar 4
Furkan Asya 4

Yazar Sayi

Sayfa 33 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayrettin Orhanoğlu 4
Özlem Kale 4
Semavi Eyice 4
Fatma Sibel Bayraktar 4
Rıza Bağcı 4
Bahadır Bumin Özarslan 4
Erdoğan Keleş 4
Elif Konar Özkan 4
Vladimir Drimba 4
Nurullah Ulutaş 4
Alaeddin Mehmedoğlu 4
Sabiha Tansuğ 4
Bedri Sarıca 4
Gülçin Tanrıbuyurdu 4
Emin Kalay 4
Nazan (Özenç) Uçak 4
Arzu Atik 4
Umut Balcı 4
Cahit Bilim 4
Özlem Demirel Dönmez 4
Atilla Özkırımlı 4
Hamiye Duran 4
Nermin Erdentuğ 4
Ekrem Ayan 4
Éva Csáki 4
Tuncer Baykara 4
Ruth Finnegan 4
Mustafa Ergün 4
Nagihan Gür 4
Fahri Temizyürek 4

Yazar Sayi

Sayfa 34 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Özcan 4
Yasemin Doğaner 4
Dündar Alikılıç 4
Murat Koç 4
Fatma Büyükkarcı Yılmaz 4
Kasımcan Sadıkov 4
Öztürk Emiroğlu 4
Cemal Güzel 4
Harid Fedai 4
Şevki Koca 4
Ömer Düzbakar 4
Von Hans Freyer 4
Abdullah Gündoğdu 4
Dilek Çetindaş 4
Bünyamin Tan 4
Ersoy Topuzkanamış 4
Besim Özcan 4
Osman Akandere 4
İsmail Arslan 4
Osman Senemoğlu 4
Mikail Bayram 4
Ahmet Akdağ 4
Müslüme Narin 4
Tahir Kodal 4
Firdevs Güneş 4
Utkan Kocatürk 4
Sezgin Demir 4
Marek Stachowski
4
Osman Kubilay Gül 4
Münir Erten 4

Yazar Sayi

Sayfa 35 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Evren Karataş 4
Serdar Uğurlu 4
Yakup Çelik 4
Hatice Fırat 4
Selim Hilmi Özkan 4
Mehmet Kırbıyık 4
Muzaffer Arıkan 4
Müjgan Üçer 4
Nihal Ötken 4
Alev Sınar Çılgın 4
Emin Bilgiç 4
Behiye Köksel 4
Uğur Uzunkaya 4
Ahmet Pehlivan 4
Ertan Engin 4
Emre Kongar 4
Hayri Sever 4
Esma Dumanlı Kadızade 4
Mayramgül Dıykanbayeva 4
Güray König 4
Mustafa Altun 4
Serdal Kara 4
Turgay Kabak 4
Mehmet Yalçın 4
Serhat Küçük 4
Selahittin Tolkun 4
Ali Arslan 4
Arzu Özyön 4
Meriç Kurtuluş 4
Ayşen Cem Değer 4

Yazar Sayi

Sayfa 36 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Yavuz 4
Cavit Orhan Tütengil 4
Kelime Erdal 4
Ali Tilbe 4
Gökhan Ölker 4
Hasan Geyikoğlu 4
Selahattin Çitçi 4
Kürşad Çağrı Bozkırlı 4
Güllü Yoloğlu 4
Kadir Çevik 4
Funda Kızıler Emer 4
Nuray Alagözlü 4
İbrahim Tüzer 4
Erhan Aktaş 4
Gülayşe Erkoç 4
Mukadder Yaycıoğlu 4
Musa Çifci 4
Mevlüt Erdem 4
Petek Ersoy 4
Burak Gökbulut 4
Melek Çolak 4
Tahsin Konur 4
Fatih İyiyol 4
Metin Akkuş 4
Max Luthi 4
Mücahit Kaçar 4
Hanife Özer 4
Ahmet Akgül 4
Servet Erdem 4
Olivier Lacombe 4

Yazar Sayi

Sayfa 37 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Merdan Güven 4
Tazegül Demir 4
Mehmet Meder 4
İsa Özkan 4
Canser Kardaş 4
Hasan Akay 4
Nurullah Ataç 4
Başak Burcu Tekin 4
Mustafa Gökçe 4
Bülent Hünerli 4
Bekir Direkci 4
Özgür Aydın 4
Sibel Akgün 4
Zeynel Kıran 4
Mediha Mangır 4
Gürsoy Şahin 4
Gökçe Yükselen 4
Cemal Saraç 4
Harun Güngör 4
Seyit Yöre 4
Ertan Erol 4
Recep Duymaz 4
Yaşar Özüçetin 4
Levent Alyap 4
Mutlu Er 4
Muratgeldi Söyegov 4
Mehmet Solmaz 4
Vesile Albayrak Sak 4
Yunus Koç 4
Fahir İz 4

Yazar Sayi

Sayfa 38 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bayram Çetinkaya 4
Ahmet Kankal 4
İlhan Genç 4
Süleyman Çaldak 4
Özcan Demirel 4
Erol Eroğlu 4
M. Vehbi Tanfer 4
Selma Gülsevin 4
Mustafa Yıldırım 4
Fatma Susar Kırmızı 4
Edward Tryjarski 4
Mehmet Sarı 4
Bahadır Gücüyeter 4
Ömer Atila Sav 4
Turan Karataş 4
Abdullah Battal Taymas 4
Mehmet Çeribaş 4
Hasan Gültekin 4
Nalan Büyükkantarcıoğlu 4
Ramilya Yarullina Yıldırım 4
Ahmet Tarcan 4
Mesut Çetintaş 4
Osman Köksal 4
Bahri Kuş 4
R. Levent Aysever 4
Nevzat Topal 4
M. Muhsin Kalkışım 4
Hafize Şahin 4
Meliha R. Şimşek 4
Abdullah Şahin 4

Yazar Sayi

Sayfa 39 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erol Aksoy 4
Nilgün Çelebi 4
Aslı Büyükokutan 4
Ülkü Gürsoy 4
Aydın Sayılı 4
Türel Ezici 4
Ayşe Gül Sertkaya 4
Emine Erdoğan Özünlü 4
Abdülkerim Gülhan 4
Kemal Balkan 4
Sercan Demirgüneş 4
Ayhan Hünalp 4
Ömer Savran 4
Hakan Özdemir 4
Şahin Köktürk 4
Ayvaz Morkoç 4
Ziya Avşar 4
İsmet Cemiloğlu 4
M. Esat Harmancı 4
M. Münir Aktepe 4
Burhan Arpad 4
Ramazan Acun 4
Sevgül Türkmenoğlu 4
Faruk Sümer 4
Arslan Topakkaya 4
Abdurrazak Peler 4
Ahmet Şimşek 4
Orhan Kurtoğlu 4
Tuba Yalınkılıç 4
Ayfer Aktaş 4

Yazar Sayi

Sayfa 40 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nerin Yayın 4
Erol Kılıç 4
Seyitnazar Arnazarov 4
Murat Elmalı 4
Salih Kürşad Dolunay 4
Mehmet Özger 4
Gürbüz Erginer 4
Minara Aliyeva 4
Erdem Karaca 4
Ahmet Ali Bayhan 4
Turgay Sebzecioğlu 4
Mehmet Yapıcı 4
Cevat Geray 4
Mustafa Levent Yener 4
Uğur Gürsu 4
Kürşat Yıldırım 4
Belde Aka 4
Gülnihal Bozkurt 4
Metin Türktaş 4
Zuhal Kargı Ölmez 4
Yunus Ayata 4
Fikret Uslucan 4
Firdevs Canbaz Yumuşak 4
Mustafa Sarper Alap 4
Suat kolukırık 4
Bedrettin Aytaç 4
Yahya Kemal Taştan 4
Uluğ Nutku 4
Murat Hişmanoğlu 4
Enver Töre 4

Yazar Sayi

Sayfa 41 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faysal Okan Atasoy 4
Mine Baran 4
Erdim Öztokat 4
H. İbrahim Demirkazık 4
Vural Yıldırım 4
Burak Tüfekçioğlu 4
Sabri Çakır 4
Güler Yarcı 4
Ertan Besli 4
Salih Demirbilek 4
Necip Üçok 4
Adnan Rüştü Karabeyoğlu 4
Günver Güneş 4
Osman Uyanık 4
Alpaslan Okur 4
Derya Adalar Subaşı 4
İsrafil Kurtcephe 4
Ömer Selim 4
Yakup Yılmaz 4
Mahmut Davulcu 4
Yavuz Ercan 4
A. İrfan Aypay 4
Bilge Seyidoğlu 4
Aynur Öz 4
Rabia Kocaaslan Uçkun 4
Süheyla Sarıtaş 4
Faik Ömür 4
Ufuk Deniz Aşçı 4
Sadettin Yıldız 4
Halil Çeçen 4

Yazar Sayi

Sayfa 42 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mesut Bulut 4
Çimen Günay 4
Erbil Göktaş 4
Semran Cengiz 4
Seda Gökmen 4
Ahmet Balcı 4
Şeyma Büyükkavas Kuran 4
Talat Akaslan 4
Ulaş Bingöl 4
Fatma Bölükbaş 4
Pervin Çapan 4
Ahmet Ali Gazel 4
Biray Çakmak 4
Gülnisa Aynakulova 4
Mehmet Okur 4
Murat Türkyılmaz 4
Zuhal Kültüral 4
Yunus Balcı 4
Ahmet Cüneyt Issı 4
İdris Kadıoğlu 4
Tahir Kahraman 4
Ayşe Duvarcı 4
Ramis Karabulut 4
Cihat Aydoğmuşoğlu 4
Marcel Erdal 4
Zeynep Altan 4
Pelin Aslan 4
Şerif Demir 4
Mubahat Türker 4
Gülcan Çolak Bostancı 4

Yazar Sayi

Sayfa 43 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Ülper 3
Kadir Alper 3
Çağatay Benhür 3
Çiğdem Usta 3
Mehmet Özmenli 3
B. Erdem Dağıstanlıoğlu 3
Yeşim Aksan 3
Gürsoy Akça 3
Mine Demiralp Nakipoğlu 3
Feridun Nafiz Uzluk 3
Mehmet Yetişgin 3
Hülya Arslan 3
Serkan Çakmak 3
Muammer Doğan 3
Ayşe Atıcı Arayancan 3
Alev Sınar 3
Tahsin Saraç 3
Mehmet Fuat Bozkurt 3
Hüseyin Durgut 3
Uğur Türkmen 3
Zafer Çakmak 3
Fuat Boyacıoğlu 3
Gülsel Sev 3
Mehmet Karagöz 3
Hatice Tören 3
Fatma Ahsen Turan 3
Beşir Mustafayev 3
Dan Ben-Amos 3
Yılmaz Göksoy 3
Mustafa Alkan 3

Yazar Sayi

Sayfa 44 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Müzeyyen Altunbay 3
Nevin Akkaya 3
Volkan Karagözlü 3
Nigar Oturakçı 3
Hasan Yürek 3
Gülnaz Kurt 3
Mesut Şen 3
Kamile İmer 3
Nedim Yıldız 3
Mihaly Hoppal 3
Şerife Akpınar 3
Kemal Tuzcu 3
Ziyat Akkoyunlu 3
Cemil Gülseren 3
Aynur Öz Özcan 3
Feryal Korkmaz 3
Süheyla Yüksel 3
Burhan Paçacıoğlu 3
Kültür Bakanlığı- 3
Abdülbaki Dağlar 3
Süleyman Yıldız 3
Ali Donbay 3
Rasim Özyürek 3
Mahir Kalfa 3
Ece Korkut 3
Kayhan Orbay 3
Ali Servet Öncü 3
Mehmet Rifat 3
İbrahim Gültekin 3
Robert Anhegger 3

Yazar Sayi

Sayfa 45 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Samoyloviç 3
Mehmet Ali Hacıgökmen 3
Harun Tepe 3
Mine Mutlu İşgüven 3
Kenan Öncü 3
H. Mesut Meral 3
Ayşe Banu Karadağ 3
M. Metin Hülagü 3
Rahmi Er 3
Selcan Gürçayır Teke 3
Armağan Elçi 3
Sevim Yılmaz Önder 3
Nilgün Açık Önkaş 3
Ali Canip Yöntem 3
Ayşe Yılmaz 3
Macit Balık 3
Orhan Hançerlioğlu 3
Adem Polat 3
Leyla Burcu Dündar 3
Reşide Gürses 3
Bahattin Demirtaş 3
Bircan Eyüp 3
M. Celal Varışoğlu 3
Birsel Çağlar Abiha 3
H. Gamze Demirel 3
Hasan Basri Öcalan 3
Ayşe (Pamir) Dietrich 3
M. Kagan 3
S. Yeşim Ferendeci 3
Hasan Köksal 3

Yazar Sayi

Sayfa 46 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Fatih Alkayış 3
Nana Kaçarava 3
Lemi Akın 3
Salican Cigitov 3
Mustafa Yılmaz 3
Shoira Usmanova 3
Samet Azap 3
Lord Raglan 3
Şerife Yıldız 3
Gökhan V. Köktürk 3
Sedat Cereci 3
Ahmet Çakır 3
S. Dilek Yalçın Çelik 3
Yusuf Eradam 3
Okan Yaşar 3
Yakup Sarıkaya 3
Bülent Şığva 3
Haktan Birsel 3
Hüseyin Mevsim 3
Asu Ersoy 3
Ümit Tokatlı 3
Kamil Veliyev 3
Zeki Velidi Togan 3
Sibel Kılıç 3
Nesime Ceyhan 3
Bilge Özkan Nalbant 3
Elif Emine Özer 3
Mehrali Calp 3
Sekine Karakaş 3
Cafer Özdemir 3

Yazar Sayi

Sayfa 47 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Timur Vural 3
Recep Uslu 3
Yaşar Tonta 3
Sema Ege 3
Halime Çavuşoğlu 3
Gülten Küçükbasmacı 3
Sıtkı Soylu 3
Nuran Tezcan 3
Mehmet Pektaş 3
Agnieszka Ayşen Kaim 3
Gürsoy Solmaz 3
Elif Arıca Akkök 3
İbrahim Taş 3
Alptekin Yavaş 3
Hasan Cankurt 3
Ayşe Aydın 3
Suzan D. Canhasi 3
Vüsale Musalı 3
Türkan Kodal Gözütok 3
Abdullah Mesut Ağır 3
Sevdiye Köksal 3
Hasan Özdemir 3
Muhsin Macit 3
Selçuk Ural 3
Hüseyin Türk 3
Seyit Taşer 3
Ünal Büyük 3
Vahit Zahidoğlu 3
Gürkan Doğan 3
Tuna Beşen Delice 3

Yazar Sayi

Sayfa 48 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Richard Bauman 3
Bahar Dervişcemaloğlu 3
Mehmet Akif Çeçen 3
Sedat Kardaş 3
Ahmet Dağlı 3
Mehmet Demiryürek 3
Hasan Kavruk 3
Uğur Başaran 3
Ayşe Pul 3
Ahmet Turan Doğan 3
Selma Ergin Sol 3
Lauri Honko 3
Halil İbrahim Haksever 3
Gülşah Taşkın 3
Mustafa Yeniasır 3
Murat Tuncer 3
Erdal Akpınar 3
Neslihan Günaydın 3
Ekrem Kıraç 3
Mürsel Gürses 3
Vedat Yeşilçiçek 3
Ahmet Güneyli 3
Köksal Alver 3
Zehra Gümüş 3
Özgür Külcü 3
Necati Avcı 3
Hüsrev Akın 3
Halis Alar 3
İ. Kılıç Kökten 3
Üzeyir Süğümlü 3

Yazar Sayi

Sayfa 49 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Sinan Bilgili 3
Ferah Türker 3
Güven Mengü 3
Harun Yıldız 3
Seda Köycü 3
Nurten Günal 3
Barış Metin 3
Yusuf Avcı 3
İlber Ortaylı 3
Melih Erzen 3
Abdullah Satoğlu 3
Mustafa Keskin 3
Sevgi Özel 3
Hasan Şahin 3
Yağmur Say 3
Mustafa Özdemir 3
Sagıp Atlı 3
Gülseren Akalın 3
Mehmet Kazar 3
Seyran Gayıbov 3
Orhan Kabataş 3
Ali Hüseyn Oğlu Şamil 3
G. Gonca Gökalp 3
Metin Eke 3
Gülten Akın 3
Fatoş Subaşıoğlu 3
Eşref Adalı 3
Elfine Sibgatullina 3
Gökşen Buğra 3
Mehmet Bakır Şengül 3

Yazar Sayi

Sayfa 50 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yunus Özger 3
Mustafa Duman 3
Şükriye Ruhi 3
Hacer Topaktaş 3
Yusuf Özçoban 3
Sevim Gören 3
Nil Ünsal 3
Emine Dingeç 3
Yasemin Altaylı 3
SelçukÇıkla 3
Nilüfer Yeşil 3
Tevfik Sütçü 3
Recep Cengiz 3
Halil İbrahim Yakar 3
Adem Gürbüz 3
Necip Fazıl Duru 3
Ümran Türkyılmaz 3
Yavuz Köktan 3
Semih Yalçın 3
Adnan Onart 3
Şenel Elaldı 3
A. Melek Özyetkin 3
Mikail Cengiz 3
Alpaslan Demir 3
Yunus Emre Çekici 3
Mehtap Yeşilorman 3
Gurbandurdı Geldiyev 3
Mehmet Deligönül 3
İlknur Karagöz 3
Sündüz Öztürk Kasar 3

Yazar Sayi

Sayfa 51 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İnci San 3
Cahit Külebi 3
Gülşah Durmuş 3
Adnan Çevik 3
İ. Seçkin Aydın 3
Bilge Öztürk 3
Ozan Yılmaz 3
Nurhan Karadağ 3
Aynur Koçak 3
Seda Uyanık 3
TÜBİTAK- 3
Abdullah Uçman 3
Hüseyin Bal 3
Mustafa Kırcı 3
Ayşe Melda Üner 3
Filiz Nurhan Ölmez 3
M. Selda Karaşlar 3
Abdurrahman Tariktaroğlu 3
Mustafa S. Kaçalin 3
Gülsine Uzun 3
Canan Sevinç 3
Metin Eren 3
İ. Güven Kaya 3
Nuran Yılmaz 3
Enver Ziya Karal 3
Şeref Uluocak 3
Kemal Göde 3
Ömer Faruk Yaldızkaya 3
Hülya Aşkın Balcı 3
Jale Demirci 3

Yazar Sayi

Sayfa 52 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İhsan Ünaldı 3
Andreas Tietze 3
Selami Sönmez 3
Doğan Günay 3
İlyas Üstünyer 3
Fuat Özdemir 3
Fatih M. Dervişoğlu 3
Meryem Kaçan Erdoğan 3
Nuran Kayabaşı 3
Reşat İzbırak 3
Zemire Gulcalı 3
Fatma Varış 3
Celal Metin 3
Aydın Kırman 3
Hamdi Güleç 3
Gonca Gökalp Alpaslan 3
Yılmaz Irmak 3
Ayhan Sezer 3
Kenan Acar 3
Dilek Ceran 3
Hasan Kaya 3
Tahsin Aktaş 3
Ali Asker Bal 3
Bünyamin Çağlayan 3
Üçler Bulduk 3
Hatice Saraç 3
Salâh Birsel 3
Şahmurat Arık 3
Erdal Aksoy 3
Hanife Alkan 3

Yazar Sayi

Sayfa 53 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Savaşkan Cem Bahadır 3
Ahmet Ağır 3
Neslihan Güzeloğulları Ertural 3
Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu 3
M. Akif Erdoğdu 3
Himmet Hülür 3
Yunus Alyaz 3
Ahmet Cuma 3
Ömer Lütfi Barkan 3
Serpil Sürmeli 3
Nezir Temur 3
Tahir Balcı 3
William R. Bascom 3
Burhanettin Batıman 3
Raşit Koç 3
Mahir Şaul 3
Selim Somuncu 3
Abuzer Kalyon 3
İsa Çelik 3
Özlem Düzlü 3
Murat Özşahin 3
Fatma Özkan 3
Hamza Çakır 3
Mehmet Tezcan 3
Hilmi Dulkadir 3
Erdoğan Başar 3
İbrahim Usta 3
Ezgi Ulusoy Aranyosi 3
Kenan Ziya Taş 3
T. Halasi Kun 3

Yazar Sayi

Sayfa 54 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Suzan Uluoğlu 3
Hüseyin Anılan 3
Süleyman Özbek 3
İmdat Demir 3
Orhan Kaplan 3
Pakize Aytaç 3
Musa Çifçi 3
Şerafettin Turan 3
Sinan Dinç 3
J.E. Andras Bodrogligeti 3
Ogün Ürek 3
Rahim Tarım 3
Sevda Önal 3
Hüseyin Dikme 3
Erol Gündüz 3
Mustafa Şeker 3
Ahmet Uslu 3
Emrah Pelvanoğlu 3
Sıddık Bakır 3
MetinAnd 3
Esra Sarıkoyuncu Değerli 3
Bahanur Garan Gökşen 3
Ahmet Akkaya 3
Kemalettin Deniz 3
Şuayip Karakaş 3
Kevser Acarlar 3
Servet Karçığa 3
Cevat Alkan 3
Yüksel Sayan 3
Süreyya Beyzadeoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 55 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Odabaş 3
Uwe Bläsing 3
İncinur Atik Gürbüz 3
Fatih Ünal 3
Halit Tanyeli 3
Muzaffer Tufan 3
Ekrem Kalan 3
Ferudun Hakan Özkan 3
Suat Ungan 3
Rüya Kılıç 3
Serpil Altuntek 3
Yücel Dursun 3
Bekir Gökçe 3
Cihan Okuyucu 3
Erol Ülgen 3
Berna Akyüz Sizgen 3
Mehmet Korkut Çeçen 3
Çağatay Koçar 3
Tofig Davud Oğlı Melikov 3
Necmettin Sevil 3
Helmuth Ritter 3
Sinan Uygur 3
Lütfiye Oktar 3
Seda Başer Çoban 3
Nurşen Gök 3
Serkan Ertural 3
Fırat Caner 3
Burcu İlkay Karaman 3
Türkan Olcay 3
Selami Turan 3

Yazar Sayi

Sayfa 56 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Gürbüz 3
Bülent Arı 3
Sevim Nilay Işıksalan 3
UğurAlpagut 3
Orhan Acıpayamlı 3
Benno Landsberger 3
Kahraman Bostancı 3
Recep Dündar 3
Fatma Albayrak 3
Nuran Kekeç 3
Ali Özgün Öztürk 3
Sami Kılıç 3
Esra Yakut 3
Serdar Bulut 3
Ayhan Tergip 3
İhsan Kalenderoğlu 3
Nadir Engin Uzun 3
Jens PeterLaut 3
Nihad M. Çetin 3
Filiz Kırbaşoğlu 3
Z. Fulya Temel 3
Selçuk Uysal 3
Dursun Ali Tökel 3
Zekeriya Başkal 3
Şahru Pilten 3
Shinji Ido 3
Hayrettin Pınar 3
Murat Turna 3
Sibel Turhan Tuna 3
Mehmed Çavuşoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 57 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Pelin Şahin Tekinalp 3
Serap Kurbanoğlu 3
Songül Aydın Yağcıoğlu 3
M. Akif Erdoğru 3
Elif Sanem Güleç 3
S. Atakan Altınörs 3
Mehmet Çevik 3
Nezir Temür 3
İlker Tosun 3
Özden Fidan 3
Bekir Koç 3
Ali Emre Özyıldırım 3
Aslıhan Ünlü 3
Imre Adorjan 3
Haydar Ediskun 3
Ayten Sezer 3
Şefik Uysal 3
Pauliuo Toledo 3
Henry Glassie 3
Münevver Tekcan 3
Aliye Uslu Üstten 3
Güven Şahin 3
Tuncer Küçükbatır 3
A. Sumru Özsoy 3
Bahri Savcı 3
Yonca Anzerlioğlu 3
Nurten Sarıca 3
Hülya Dündar 3
Hasan Demiroğlu 3
M. Muhtar Kutlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 58 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Kılıçarslan 3
Hakan Uzun 3
Mehmet Gültekin 3
Zehra Arslan 3
Hüseyin Yurttaş 3
Özlem Başarır 3
Şarika Gedikli Berber 3
Ebülfez Amanoğlu 3
Muvaffak Eflatun 3
Ünal Zal 3
Nesrin Kaya 3
Kenan Çağan 3
Alper Başer 3
Mustafa Karadeniz 3
Selami Kılıç 3
Süleyman Eroğlu 3
Uğur Tuztaşı 3
Zafer Cirhinlioğlu 3
M. Ziya Bağrıaçık 3
Selda Güner 3
Hüseyin Tosun 3
Ülker Şen 3
Murat Ceritoğlu 3
Zekeriya Türkmen 3
Beşir Göğüş 3
Mustafa Zülküf Altan 3
Ensar Aslan 3
Yavuz Özgüldür 3
Mehmet Seyfettin Erol 3
H. Derya Can 3

Yazar Sayi

Sayfa 59 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gökhan Yılmaz 3
Mustafa Çıpan 3
Jean Camborde 3
Emel Kefeli 3
Fatih Başpınar 3
Bekir Sıtkı Baykal 3
Hatice Parlak 3
Numan Durak Aksoy 3
Osman Murat Öztürk 3
Ali Tan 3
Neslihan Demirkol 3
Ferdi Kiremitçi 3
Roger D. Abrahams 3
Cemil Ekiyor 3
Suat Ünlü 3
Bozkurt Güvenç 3
Önder Göçgün 3
Wilhelm Barthold 3
Mehmet Erol 3
Rasih Erkul 3
Zehra Göre 3
Orhan Oğuz 3
Sema Gündüz 3
Fazlı Arslan 3
Sinan Uyğur 3
Bahir Selçuk-Mesut Algül 3
Birsen Şahin 3
Nurtaç Ergün 3
H. Melek Hidayetoğlu 3
Gönül Gökdemir 3

Yazar Sayi

Sayfa 60 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Klaus Röhrborn 3
Cevdet Yakupoğlu 3
Armağan Coşkun Elçi 3
Yasemin Demircan 3
Cabbar İşankul 3
Mehmet Kaygana 3
Mustafa Tatçı 3
Cüneyt Eren 3
Nimet Yıldırım 3
G. Ezgi Korkmaz 3
Ünal Kalaycı 3
İsmail Çetişli 3
Tuna Yıldız 3
Ruhi Kara 3
Abdulhalim Aydın 3
Ahmet Dinç 3
Şükran Dilidüzgün 3
Suna Kili 3
Tülin Polat 3
Bayram Gündoğdu 3
Gül Tunçel 3
Selami Çakmakcı 3
Ramazan Çakır 3
Onur Bilge Kula 3
Hatice Sofu 3
Ersoy Taşdemirci 3
Halil İbrahim Tuğluk 3
Adem Çatak 3
Müberra Gürgendereli 3
Gürcan Şevket Avcıoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 61 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Mecit Canatak 3
Zeynep Erk Emeksiz 3
Neslihan Kansu Yetkiner 3
Ömer Bayram 3
Alparslan Santur 3
Hasan Ali Polat 3
Neşe Taluy Yüce 3
Ömer Naci Soykan 3
Abdullah Bulut 3
Mustafa Güneş 3
Ayşe Nur Sır 3
M. Tayyib Gökbilgin 3
Sadık Sarısaman 3
Fatih Tığlı 3
Halit Biltekin 3
Eda Tanyıldızı 3
Osman Köse 3
Esra Karabacak 3
Mehmet Sait Dilek 3
Aynur Karataş 3
İsmail Yıldırım 3
Neşe Can 3
Yusuf Babür 3
Sabahattin Kudret Aksal 3
M. Sani Adıgüzel 2
Özcan Seyhan 2
Mustafa Özsarı 2
Uluhan Özalan 2
Cihan Camcı 2
İmran Karabağ 2

Yazar Sayi

Sayfa 62 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şadiye Deniz 2
Mehmet Kınık 2
Hayati Beşirli 2
Ahmet Yüksel 2
Zeki Hafızoğulları 2
Yaşar Tokay 2
Levent M. Arslan 2
Halim Yağcıoğlu 2
Salih Orhan 2
Nuran Taşlıgil 2
A. Derya Eskimen 2
Zeynel Arslangündoğdu 2
Mediha Berkes 2
Fazıl Gökçek 2
Hamid Zübeyr Koşay 2
Ejdan Sadrazam 2
İbrahim Etem Çakır 2
A. R. Humphreys 2
Bahattin Şeker 2
Erdinç Demiray 2
Alphan Akgül 2
Cengiz Çakaloğlu 2
Hasan Bolat 2
Jahangir Karini 2
Ömer Yağmur 2
Vügar Sultanzade 2
Abdullah Kök 2
Dilek Herkmen 2
Rahmanhoca İmamhocayev 2
Cevdet Özdemir 2

Yazar Sayi

Sayfa 63 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ortekin 2
Ahmet keskin 2
Johannes Benzing 2
Doğan Çolak 2
Mustafa Nuri Türkmen 2
Muhsin Ertuğrul 2
Erol Karaca 2
Selçuk Trak 2
Taner Tatar 2
Ayşe Uyanık 2
Selda Kaya Kılıç 2
Mustafa Şerif Onaran 2
Seyit Gezer 2
Ertan Efegil 2
İrfan Çakın 2
Sıla Akdeniz 2
Hayri Öztürk 2
Esin Tüylü Turan 2
Resul Kaya 2
Ensar Kesebir 2
Murat Yakar 2
Haluk Yücel 2
Sami Baskın 2
İsmail Bozkurt 2
Hikmet İlaydın 2
Cemal Çakır 2
Erdem Can Öztürk 2
İbrahim Onay 2
Veli Ünsal 2
Turgay Cin 2

Yazar Sayi

Sayfa 64 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Eren Akçiçek 2
Buket Oğuz 2
Tülay Sarar Kuzu 2
S. Kürşad Koca 2
Hasan Kara 2
Ahmet İnam 2
İlhan Erk 2
Süleyman Büyükkarcı 2
M. Özlem Parer 2
Faruk Demirtaş 2
Bülent Aksoy 2
Oktay Ahmed 2
Sevilay Ayva 2
Ali Alparslan 2
Yüksel Topaloğlu 2
Emine Akyüz 2
Abdülkadir Gürer 2
Süreyya Karacabey 2
Bekir Şakir Konyalı 2
Durmuş Akalın 2
Claus Schönig 2
Berrin Aksoy 2
Gülşah Parlak Kalkan 2
Mustafa Yavuz 2
Orhan Veli Kanık 2
Ümit Yıldız-Yusuf Tepeli 2
Çetin Cumaguloviç Cumagulov 2
Numan Kartal 2
Zekiye Gül Elbir 2
İsa Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 65 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Haluk Aydın 2
Salim Durukoğlu 2
Adnan Gürbüz 2
V. Zirmunsky 2
Mehmet Samsakçı 2
Bilge Türkkan 2
İbrahim Karahancı 2
Münteha Gül 2
Ferhad Rahimi 2
Soner Sağlam 2
M. Abdullah Arslan 2
Baki Asiltürk 2
York Norman 2
İsmet Emre 2
M. Faruk Toprak 2
Başak Öztürk Bitik 2
Mehmet Çanlı 2
Yusuf Çetin 2
Erhan Taşbaş 2
Nezih Demirtepe 2
ilhami Sığırcı 2
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev 2
Yüksel Baypınar 2
Süleyman Kazmaz 2
Yakup Kahraman 2
Hakan Yılmaz 2
Sadık Armutlu 2
Cihan Piyadeoğlu 2
Nebahat Yusoğlu 2
Özgür Kıyçak 2

Yazar Sayi

Sayfa 66 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasemin Özcan 2
Mehmet Kurt 2
Mustafa Uyar 2
Ümit Eker 2
Tofig İsmail Oğlı Hacıyev 2
Engin Geçtan 2
Malik Yılmaz 2
Halis Ahmet Özer 2
Necmi Akyalçın 2
Sibel Bayram 2
Leyla Raupova 2
Esra Dicle 2
Hendrik Boeschoten 2
Suat Donuk 2
Ezgi Metin Basat 2
Turhan Çetin 2
Barış Karacasu 2
Muammer Ulutürk 2
Ahmet Geçer 2
Jale Özata Dirlikyapan 2
İlay İleri 2
Walter Eckehart Spengler 2
Oğuz Karakartal 2
Saadettin Koç 2
Sevgi İyi 2
Cevdet Yılmaz 2
Doğan Özlem 2
Hüseyin G. Yurdaydın 2
Cıldız Alimova 2
Aslı Aslan 2

Yazar Sayi

Sayfa 67 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Açıkgöz 2
Gülser Oğuz 2
Ahmet Yaşar Ocak 2
Timuçin Kodaman 2
Recep Karaatlı 2
Zeki Arıkan 2
Atıf Akgün 2
Metin Demirci 2
Salih Okumuş 2
Necmettin Akgün 2
Ünal Kaya 2
Çiğdem Kılıç 2
Enver Kapağan 2
Musa Çadırcı 2
Fatma Yücel 2
Sami Pektaş 2
Şenol Kantarcı 2
Lütfi Ay 2
Kemal Çiftçi 2
Tunca Kortantamer 2
Mehmet Surur Çelepi 2
Rifat Gürgendereli 2
Hilal Aydın 2
Ahmet Altay 2
Feridun Ata 2
Kenan Azılı 2
Turgut Bağır 2
Zühal Özel 2
Yunus Memmedov 2
Mustafa Dinç 2

Yazar Sayi

Sayfa 68 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fahri Atasoy 2
Gül Uluğtekin 2
Rahile Davut 2
Yusuf Öz 2
Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik 2
Alev Baysal 2
Diren Çakmak 2
Sevim Erdem Çiçek 2
Selçuk Moğul 2
Taner Gök 2
Ayşe Tekel 2
Mertol Tulum 2
Kadir Yoğurtçu 2
İrem Onursal 2
Füsun Akatlı 2
Adem Çelik 2
Işıl Kabakçı 2
Çetin Veysal 2
Tooru Hayasi 2
René Wellek 2
İskender Pala 2
Celal Aslan - Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 2
Nefise Abalı 2
Esra S. Değerli 2
Nurcan Toksoy 2
Giray Fidan 2
Hikmet Bayur 2
Hanife Koncu 2
Bilgen Aydın Sevim 2
Songül Çek Cansız 2

Yazar Sayi

Sayfa 69 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Ali Hacıgökmen 2
Alpaslan Aliağaoğlu 2
Mehmet Ünal 2
Zuhal Kültüral-Aylin Koç 2
Aysel Ferah 2
Fettah Kuzu 2
Kerima Filan 2
Hasan Işık 2
Selahattin Önder 2
Ahmet Halaçoğlu 2
Ayşe Duygu Yavuz 2
Fikri Salman 2
Arif Çerçi 2
M. TekinKoçkar 2
Kürşat Çelik 2
Murat Aka 2
Necat Birinci 2
Funda Şan 2
Yasemin Tümer Erdem 2
Mesut Gün 2
Necdet Aysal 2
E. V. Sevortyan 2
Mustafa Yağbasan 2
Toğrul Halilov 2
İsa Kocakaplan 2
Ali Şamil Hüseyinoğlu 2
Rıfat Günday 2
Zeynep Ateşal 2
Badegül Can 2
Mehdi İlhan 2

Yazar Sayi

Sayfa 70 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Pelin Dimdik 2
Hıfzı Doğan 2
Yıldız Canpolat 2
Soner Akdağ 2
Mustafa Bıyıklı 2
Seda Selim 2
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 2
Suat Sinanoğlu 2
Vildan Koçoğlu-Gündoğdu 2
Ayşe Canatan 2
Sühan İrden 2
wiki ansiklopedisi - 2
Tüten Özkaya 2
Mehmet Emin Uludağ 2
Hüseyin Ayaz 2
İlkay Şahin 2
Ulvi Keser 2
Nilgün Çöl 2
Ali Çiçek 2
Zehra D. Eroğlu 2
Funda Bulut 2
Mağfiret Kemal Yunusoğlu 2
Yasemin Kırkgöz 2
Fatih Özkafa 2
Halil Aytekin 2
Abidin Emre 2
Orhan Kılıç 2
Ülkü Sevim Şen 2
Ali İhsan Öbek 2
Maksut Yiğitbaş 2

Yazar Sayi

Sayfa 71 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Adem Terzi 2
Ebülfez Elçibey Çev. Muhammet Kemaloğlu 2
Osman Gümüşçü 2
Ünsal Yavuz 2
Çiğdem Ülker 2
A. Eda Gündoğdu 2
B. S. Adams 2
Musa Gümüş 2
Semra Şen 2
Samira Kortantamer 2
İbrahim Ethem Çakır 2
Vasfi Adikti 2
Mehmet Ali Bahar 2
Ahmet Atilla Şentürk 2
H. İnci Önal 2
Rukiye Akdoğan 2
Abdulkadir Gül 2
Mehmet Baştürk 2
Cengiz Çetin 2
Ahmet Emin Yaman 2
Nagehan Eke 2
Ömer Yılar 2
Bayram Yıldız 2
Gülay Karaman 2
Mehmet Ekiz 2
Mustafa Kaya 2
Ahmet Kılınç 2
Yücel Atilla Şehirli 2
Oktay Aslanapa 2
Mustafa Onar 2

Yazar Sayi

Sayfa 72 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Christopher Caudwell 2
Erol Kaya 2
Jülide Akyüz 2
Selda Kulluk Yerdelen 2
Fatih Koyuncu 2
Kadriye Yılmaz Orak 2
Tibor Halasi-Kun 2
Füsun Kara 2
Yaşar Önen 2
Nuran Elmacı 2
Özler Çakır 2
Semiramis Kantel 2
Fatma Ürekli 2
İsmail Boztaş 2
Kemal Çağdaş 2
Ali Volkan Erdemir 2
Zeynep Kerman 2
KemalOflazer 2
Alpay Bizbirlik 2
Yunus Kobal 2
Nevin Gümüş 2
M. Halit Bayrı 2
Ömer Soner Hunkan 2
Volkan Marttin 2
Tülay Yürekli 2
Ragıb Hulusi Özdem 2
Mustafa kalkan 2
Cevat Çapan 2
Muhammet Arslan 2
Jeff Todd Titon 2

Yazar Sayi

Sayfa 73 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Bulut 2
Nihayet Arslan 2
Z. Doğan Koreli 2
Onur Balcı 2
Sadiye Tutsak 2
Ü. Fafo Telatar 2
Temuçin Faik Ertan 2
Emrah Boylu-Önder Çangal 2
İpek Yıldız 2
Necdet Osam 2
Çetin Derdiyok 2
Esin Dayı 2
Ali Murat Aktemur 2
İsa Yüceer 2
Adnan İnce 2
Lokman Baran 2
Tuğba Korhan 2
Mehmet Saray 2
Hidayet Aydar 2
Yılmaz Altuğ 2
Cem Erdem 2
Ayhan Çelikbay 2
Ahmet Adıgüzel 2
Nuri Kavak 2
Turan Güler 2
Sergej G. Klyashtornyj 2
Ahmet Cevat Emre 2
Elif M. Tüfekçi 2
Aysima MİRSULTAN 2
Yusuf Çetindağ 2

Yazar Sayi

Sayfa 74 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emel Coşkun 2
Melike Türkdoğan 2
Ramazan Bardakçı 2
Özden Apaydın 2
Arzu Aygün 2
Bekir Kayabaşı 2
Hüseyin Kayhan 2
Seyfettin Altaylı 2
Nilgün Yavuz 2
Yasemin Özcan Gönülal 2
Fatih Sona 2
Aslıhan Dinçer 2
Mesut Çapa 2
Saime Selenga Gökgöz 2
Abuzer Akbıyık 2
Mustafa Ünal 2
Esat Bozyiğit 2
Engin Gökçür 2
Musa Seyirci 2
Senem Gezeroğlu 2
Ayfer Teker Garcia 2
Sinem Şahin Yeşil 2
Nurgül Bozkurt 2
Gökhan Abanoz 2
Serdar Sağlam 2
Mine Solmaz 2
Suat Engüllü 2
M. Emin Yolalıcı 2
Mehmet Büyüktuncay 2
Derya Tüzin 2

Yazar Sayi

Sayfa 75 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Çiftçi 2
Nagihan Kunduz 2
M. Metin Türktaş 2
Oğuz Karakaya 2
Ahmet Kolbaşı 2
Faruk Kocacık 2
Oktay Rifat 2
Abdurrahman Deveci 2
Hatice Çubukçu 2
Ahmet Sarı 2
Kaan Yılmaz 2
Emine Kırcı 2
Ayşe Yücel 2
Selim Ahmetoğlu 2
Nimetullah Hafız 2
Sema Barutçu Özönder 2
Levent Doyuran 2
Sıtkı Aydınel 2
Çiğdem Sağın-Şimşek 2
A. Cüneyd Tantuğ 2
Zerrin Aydın Tavukçu 2
Azzaya Badam 2
Gaye Belkız Yeter 2
Hami İnan Gümüş 2
İsmail Çoban 2
Bilal Kemikli 2
Kemal Demiray 2
Tunca Özgişi 2
Mehmet Şeker 2
Mine Akkuş 2

Yazar Sayi

Sayfa 76 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Banu Mustan Dönmez 2
Sedat Uğurlu 2
Elmira KALJANOVA 2
İhsan Sabri Balkaya 2
Vugar Sultanzade 2
Emet Gürel 2
Behçet Necatigil 2
Ramazan Durmaz 2
Ahmet Öcal 2
Abdülkadir Yuvalı 2
Belgin Tezcan Aksu 2
Hüseyin Serdar Tabakoğlu 2
Hatice Şimşek Bekir 2
Murat Bulgan 2
Mahmut İslamoğlu 2
Özkan İzgi 2
Ebru Kavas 2
Mustafa Yiğitoğlu 2
Çetin Yıldız 2
Zeliha Gaddar 2
Murat Uluoğlu 2
Aydın Demirel 2
Metin Ziya Köse 2
Samet Elizade 2
Tuğçe Erdal 2
Zeynep Gülçin Özkişi 2
Giray Saynur Bozkurt 2
Serap Uzuner Yurt 2
Bilgin Güngör 2
Songül Ercan 2

Yazar Sayi

Sayfa 77 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rövşen Alizade 2
Pınar Kasapoğlu Akyol 2
Holida İmamova 2
Cemil Yener 2
Aysel Güneş 2
Mithat Aydın 2
İsmet Türkmen 2
Ömer Saraç 2
Volkan Ertürk 2
Buket Akkoyunlu 2
Rafet Metin 2
Mustafa Hilmi Bulut 2
Erkan Demir 2
Selahattin Tansel 2
Tahir Kutsi Makal 2
Hakan Karabörk 2
Cezmi Eraslan 2
Hasan Yazıcı 2
Firdevs Karahan 2
Fatih Başbuğ 2
Haldun Eroğlu 2
Hüseyin Muşmal 2
Hatice P. Erdemir 2
Murat Ali Karavelioğlu 2
Necdet Bingöl 2
Şahin Baranoğlu 2
Eser Ördem 2
Reha Yılmaz 2
Aytül Özüm 2
Galip Akın 2

Yazar Sayi

Sayfa 78 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Axel Olrik 2
Salim Conoğlu 2
Sibel Kocaer 2
Nuray Mamur 2
Tuğba Aydoğan 2
Ercan Karakoç 2
Bağdagül Musa 2
Musa Yaşar Sağlam 2
Aygün Orucova 2
İsmail H. Demircioğlu 2
Ekrem Güzel 2
İbrahim İmran Öztahtalı 2
Münire Kevser Baş 2
Robert Underhill 2
İsmet Alpaslan 2
Neşe Demirci 2
Serpil Akgül 2
Ahmet Gözlü 2
Elza Semedli 2
Ayşe Çamkara 2
Naile Ağababa 2
Süheyla Bayrav 2
M. Murat Öntuğ 2
Tzvetan Todorov 2
Özcan Tabaklar 2
Yakup Çetin 2
Meral Çapar 2
Nebahat Oran Arslan 2
Selim İleri 2
Mesut Aydın 2

Yazar Sayi

Sayfa 79 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Kocaoğlu 2
Niyazi Karasar 2
Ali İhsan Yapıcı 2
Recep Yıldız 2
Zeki Karakaya 2
Halime Doğru 2
Necmettin Özerkmen 2
Muzaffer Çandır 2
Osman Gündüz 2
Kayahan Erimer 2
Tuba Ünlü Bilgiç 2
A. Esat Bozyiğit 2
B. Tahir Tahiroğlu 2
Yeşim Işık 2
Musa Kaval 2
Aydın Yetkin 2
Sinan Oğan 2
Zeynep Z. Atayurt 2
Mustafa Ayyıldız 2
Aylin Görgün Baran 2
Mine Güven 2
M. Derviş Kılınçkaya 2
Veysel Şahin-Fatma Topdaş 2
Birsen Karaca 2
Turgut Tok 2
Abdulkadir Hayber 2
Mehmet Beşirli 2
Derya Oğuz 2
Cengiz Dönmez 2
Ahmet Evis 2

Yazar Sayi

Sayfa 80 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Klaus Detlev Wannig 2
Abdullah Metin 2
Hüseyin Akbaş 2
Sevengül Karasubaşı 2
Ahmet Kırkkılıç 2
John Andrew Boyle 2
Alev Sınar Uğurlu 2
Tahsin Yücel 2
Kubilay Aysevener 2
Arif Yılmaz 2
Meltem Kütahneci 2
Abdurrahman Ateş 2
Behlul Abdulla 2
Mehmet Gedizli 2
Zafer Karademir 2
Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi 2
Asker Kartarı 2
Orhan Gökçe 2
Ahmet Vehbi Ecer 2
Ali Güneş 2
Ayşın Candan 2
Füsun Şavlı 2
Özlem Akbulak 2
Sıla Ay 2
Yavuz Sinan Ulu 2
Bilal Dedeyev 2
Eflatun Nemetzade 2
Kemal Çağdaş 2
Tuna Ertem 2
Hans Joachim Kissling 2

Yazar Sayi

Sayfa 81 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Binnur Erdağı 2
İbrahim Özbakır 2
H. Ferhan Odabaşı 2
Zübeyde Şenderin 2
Pınar Ülgen 2
İhsan Güneş 2
Nadir Devlet 2
M. Hamit Çalışkan 2
Muhammet Bahadır 2
Faruk Gökçe 2
Kürşat Şamil Şahin 2
Onur Balci 2
Sadriye Güneş 2
Recai Kuş 2
Özkan Aydoğdu 2
Yaşar Akdemir 2
Mesut Uğurlu 2
Berrin Yanıkoğlu 2
Ebru Burcu 2
Esin Derinsu Dayı 2
Kamuran Gödelek 2
Enis Batur 2
İsenbike Togan 2
Özlem Kayabaşı 2
Adnan Karabeyoğlu 2
Esra Nur Tiryaki 2
Rıza Gül 2
Songül Aslan Karakul 2
Nuri Köstüklü 2
Alparslan Demir 2

Yazar Sayi

Sayfa 82 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gyula Nemeth 2
A.Deniz Abik 2
Gökhan Reyhanoğulları 2
Mehmet Altunmeral 2
Elif Öksüz 2
İclal Ergenç 2
Vladimir Propp 2
Kerim Yaşar 2
Nurullah Yılmaz 2
Battal İnandı 2
Mustafa Günay 2
Ahmet Güngör 2
Emel Ergun 2
Ayşe Demir 2
Sabire Arık 2
Emin Oba 2
Yakup Karataş 2
Meral Ozan 2
Sadık Kemal Tural 2
Sümeyra Harmanda 2
Mustafa Sarıca 2
Tayfun Haykır 2
Zehra İpşiroğlu 2
Yasemin Özdemir 2
Fatih Şayhan 2
Halil Çetin 2
Saime Yüceer 2
Orhan Sevgi 2
Esat Can 2
Kamil Şahin 2

Yazar Sayi

Sayfa 83 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Karadavut 2
Sema Özher 2
Caner Işık 2
V. Doğan Günay 2
Tufan Turan 2
Babek Kurbanov 2
Gökhan Arı 2
Peyami Safa 2
Mustafa Baydar 2
Cemalettin Çopuroğlu 2
Elif Dulger 2
Ferruh Ağca 2
Suat İlhan 2
Viktor Grigoriyeviç Guzev 2
Altan Aykut 2
Turhan Feyzioğlu 2
Rümeysa Çavuş 2
Cengiz Hakov 2
Erhan Aslan 2
Sevgi Öztürk 2
Faruk Öztürk 2
Mehmet Güler 2
Ramazan Kılıçarslan 2
Hüseyin Güfta 2
Mustafa Özer 2
Mukaddes Arslan 2
Ahmet Serkan Ece 2
Yasemin Gül Gedikoğlu 2
Selim Aslantaş 2
Mesiha Tosunoğlu 2

Yazar Sayi

Sayfa 84 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyran Gayıpov 2
Ahmet Yılmaz 2
İrfan Murat Yıldırım 2
Sıtkı Bahadır Tutu 2
Ünal Taşkın 2
Çiğdem Topçu 2
Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu 2
Kaşif Yılmaz 2
Nuran Öztürk 2
Tuba Işınsu İsen-Durmuş 2
Reyhan Çelik 2
Yeliz Akar 2
İbrahim Erdal 2
Etem Yeşilyurt 2
Gürsel Aytaç 2
Tunca Poyraz Tacoğlu 2
Yılmaz Koç 2
Mustafa Aslan 2
Seçil Hirik 2
Şevkiye İnalcık 2
Elif Aksoy 2
İbrahim Solak 2
Ömer Faik Anlı 2
Banu Öztürk 2
Huriye Reis 2
Ahmet E. Uysal 2
Elmira Memmedova 2
Melek Delilbaşı 2
Bayram Özfırat 2
Cevdet Epçapan 2

Yazar Sayi

Sayfa 85 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erkan Zengin 2
Alev Karaduman 2
Tahsin Özgüç 2
M. Sait Tüzel 2
Behice Sadık Boran 2
Doğan Bıçkı 2
Uğur Sümer 2
Muhittin Turan 2
Selçuk Peker 2
Büşra Sürgit 2
Cumhur Aslan 2
Hatice Şirin 2
Murat Cankara 2
Nilüfer Yıldırım 2
Özkan Keskin 2
Halil İnalcık 2
Ümüt Akagündüz 2
Mehmet Önder 2
Rengim Sine 2
Semiha Altıer 2
Fatma Şimşek 2
Celal Erdönmez 2
Adnan R. Karabeyoğlu 2
İsmail Aydoğan 2
Nejat Doğan 2
Mücahit Özçelik 2
Osman Turan 2
Ali Ulvi Elöve 2
Gürhan Bahadır 2
Tuğrul Balaban 2

Yazar Sayi

Sayfa 86 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeynep Günal 2
Gizem Akyol 2
Milan Adamoviç 2
İbrahim Mazman 2
Abdolrahman Dieji 2
Zuhal Yılmaz 2
Mithat Durmuş 2
Sedat Erkut 2
Ahmet Çelik 2
İdris Şahin 2
Aysun Demirez Güneri 2
Fevzi Halıcı 2
M. Fatih Uslu 2
Tülay Metin 2
Mehmet Demir 2
Hülya Sönmez 2
Yusuf Gedikli 2
Hasan Kanbolat 2
Erkan Ergin 2
Emel Kaya Gözlü 2
İlhan Ekinci 2
Özbek İncebayraktar 2
Wolfram Hesche 2
Erol Çankaya 2
İlknur Maviş 2
Haldun Özkan 2
Mustafa Selçuk Ar 2
Ali Fehmi Karamanlıoğlu 2
Zehra Sema Demir 2
Mahmut Bolat 2

Yazar Sayi

Sayfa 87 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bernt Brendemoen 2
Mehmet Mehdi Ergüzel 2
Orhan Ural 2
Nuh Tozlu 2
Rehman Seferov 2
Fatma Sağlam 2
Mehebbet Paşayeva 2
Yıldız Kocasavaş 2
Felix J. Oinas 2
Ayhan Aydın 2
Han-Woo Choi 2
Nesimi Yazıcı 2
Şerif Korkmaz 2
İbrahim İnci 2
Ferdi Güzel 2
Denis Sinor 2
Tunga Güngör 2
Mehmet Tuğrul 2
Aynur Köse 2
İbrahim Yılmaz 2
Erhan Solmaz 2
Ahmet Gülmez 2
Mustafa Koç 2
Özgür İldeş 2
Yasemin Küçükcoşkun 2
Fatih Rukancı 2
Şafak Ural 2
Hüsniye Canbay Tatar 2
Refakat Çiner 2
Özlem Berk 2

Yazar Sayi

Sayfa 88 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sema Göktaş 2
Salih Özkan 2
Ebülfez Recebov 2
Ali Sarıkoyuncu 2
Rezzan Kızıltan 2
A. Faruk Sinanoğlu 2
Genciana Abazi-Egro 2
İsmail Eren 2
Ekrem Akurgal 2
Zeynep Zafer 2
Serdar Odacı 2
Ahmet Aytaç 2
Elif Ayan Nizam 2
İbrahim Toruk 2
Veysi Akın 2
H. Kamil Biçici 2
Jale Gülgen 2
Ayşe Balcı 2
Nagehan Uçan Eke 2
Suzan Kavanoz 2
Angelika Arman 2
Melek Öksüz 2
Saadettin Keklik 2
Dilek Peçenek 2
Meltem Santur 2
Hüseyin Ersoy 2
Tanju Oral Seyhan 2
Özge Özyetkin 2
Halide Sarıoğlu 2
Şaban Ortak 2

Yazar Sayi

Sayfa 89 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ertan Gökmen 2
Ahmet Yaramış 2
Metin Ceylan 2
Sıla Gen 2
Kasım Kufralı 2
Zennure Köseman 2
Hamdi Hasan 2
Richard M. Dorson 2
İbrahim Özen 2
Ferhat Tamir 2
Alpay İgci 2
H. Feriha Akpınarlı 2
Banu Çakmak 2
Serhat Yener 2
Hasan Bahar 2
Monguş B. Kenin-Lopsan 2
İzzet Şeref 2
Aysun Sungurhan 2
Ömer Şayli 2
O. Burian 2
Hülya Yazıcı Okuyan 2
Ayşe Fırat Şimşek 2
Süleyman Demirci 2
Özcan Erişek 2
Ramazan Bölük 2
Selçuk Duman 2
İlya Vladimiroviç Zaytsev 2
Özer Soysal 2
Hale Sert 2
Mehmet Kahraman 2

Yazar Sayi

Sayfa 90 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Salman 2
Coşkun Topal 2
Hatice Selen Tekin 2
Ahmet Turan Türk 2
Nilüfer Tanç 2
Tevfik Ekiz 2
Mahmut Gider 2
Necdet Öztürk 2
Enis Şahin 2
Aziz Gökçe 2
Marufjon Yuldashev 2
Salim Pilav 2
Nedret Öztokat 2
İbrahim Ahmet Aydemir 2
Lokman Tay 2
Kemal Abdulla 2
Erdal Aslan 2
Şerife Çağın 2
İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem 2
Vefa Savaşkan 2
Baktıbek İsakov 2
Himmet Uç 2
Cemil Kutlu 2
Hasan Ali Koçer 2
Sedat Alp 2
İsmet Konak 2
Naciye Atış 2
Hülya Pilancı 2
Ceren Ünal 2
Nalan Kızıltan 2

Yazar Sayi

Sayfa 91 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Köksal Genç 2
Okan Haluk Akbay 2
Sabire Arık 2
Nihat Bayat 2
M. Tayfun Gülle 2
Abdülhalim Aydın 2
Döölötbek Saparaliyev 2
Hüseyin Kürşat Türkan 2
Emine Tuğcu 2
İnci Koçak 2
Selim Yılmaz 2
Fatih Tepebaşılı 2
Halil Demircioğlu 2
Sait Aşgın 2
Adalet Ağaoğlu 2
Orhan Seyfi Şirin 2
Çağrı Eroğlu 2
Kamil Tiken 2
Zeki Uslu 2
İsa Hebibbeyli 2
Sema Özher Koç 2
Metin Karadağ 2
Günay Çağlar 2
Leyla Tercanlıoğlu 2
Çoban Hıdır Haydar 2
Ercan Haytoğlu 2
İbrahim Hakan Dönmez 2
Ferda Atlı 2
Robert Dankoff 2
Philippe Van Tieghem 2

Yazar Sayi

Sayfa 92 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar Sarısır 2
Hasan Abdullahoğlu 2
İsmail Yetişli 2
Elif Dülger 2
Seher Özkök 2
Aktan Müge Yılmaz 2
Önal Kaya 2
Konur Ertop 2
Sabahattin Gültekin 2
Sevgi Sevim Çıkrıkçı 2
Ceyhun Atuf Kansu 2
M. Sami Bayraktar 2
Oktay Selim Karaca 2
Emine Kısıklı 2
İmran Gür 2
Nazmiye Çelebi 2
Fulya Topçuoğlu Ünal 2
Macit Gökberk 2
Fatih Özdemir 2
Said Coşar 2
Mustafa Turan 2
Seyran Kurbanov 2
Recep Tek 2
İrfan Polat 2
Aytekin Keskin 2
Fatma Keçeli 2
Halim Serarslan 2
Sıtkı Nazik 2
Tuba İsen Durmuş 2
Musa Demir 2

Yazar Sayi

Sayfa 93 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bilal Kırkıcı 2
Mustafa Atila 2
Seçil Öraz 2
Birkan Kargı 2
Feridun M. Emecen 2
Eyüp Uzunkaya 2
Hülya Argunşah 2
Cengiz Buyar 2
Ahmet E. Uysal 2
Nevin Selen 2
Nadya Yuguşeva 2
Hacı Çoban 2
Bayram Soy 2
Yusuf Şahin 2
Hasan Mesut Meral 2
Muhammet Koçak 2
Alev Özbil 2
Behice Varışoğlu 2
Hatem Türk 2
Muhlise Coşkun Ögeyik 2
Fatih Kaya 2
Gülpınar Akbulut 2
Mehmet Karaaslan 2
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl 2
Ali Güler 2
Recep Demir 2
İrfan Çağatay 2
Metin Argan 2
Adem Kara 2
Gülşen Seyhan Alışık 2

Yazar Sayi

Sayfa 94 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aziz Tekdemir 2
Özlem Uzundemir 2
İsmail Boyacı 2
Esra Sazyek 2
Perihan Yalçın 2
Hikmet Feridun Güven 2
Serda Türkel Oter 2
Cemal Bayak 2
Milay Köktürk 2
Elçin Esmer 2
Nevide Akpınar Dellal 2
Şuayip Özdemir 2
Abdullah Dağtaş 2
Dilek Akan Budak 2
Yusuf Halaçoğlu 2
Servet Şengül 2
Hasan Kaplan 2
Erkan Erginci 2
Selahattin Tozlu 2
Filiz Çetintaş Yıldırım 2
Arif Sarıçoban 2
Cezmi Koca 2
Erol Çöm 2
Selçuk Balı 2
Nihat Sami Banarlı 2
Tamer Kütükçü 2
Yüksel Şahin 2
Kürşat M. Korkmaz 2
Arzu Kunt 2
Durdu Mehmet Burak 2

Yazar Sayi

Sayfa 95 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Uygar Aydemir 2
Murat Arıkan 2
Kadir Kasalak 2
Necati Akder 2
Yasin Kılıç 2
Selma Elyıldırım 2
Fatih Yalçın 2
Adem Başıbüyük 2
Ümit Yıldız 2
İsa Tak 2
Galip Eken 2
Marina Mojeiko 2
Murat Şengül 2
Adnan Gümüş 2
Nedim Yalansız 2
Edip Cansever 2
Esra Kirik 2
Zeynep Çetinkaya 2
Hicran Hanım Halaç 2
İbrahim Kafesoğlu 2
Vedat Kurukafa 2
Kemal Timur 2
Nurhayat Atan 2
Ahmet Büyükakkaş 2
Ömer Korkmaz 2
Başak Karakoç Öztürk 2
Mehmet Cihat Üstün 2
Didem Ardalı Büyükarman 2
Hülya Kasapoğlu-Çengel 2
Mustafa Güler 2

Yazar Sayi

Sayfa 96 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Erkek 2
Taciser Onuk 2
M. Naci Önal-Aysun Dursun 2
Abdulmuttalip İpek 2
Ramazan Avcı 2
Emin Erdem Kaya 2
İlker Alp 2
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2
Kübra Yıldırım 2
Bülent Kara 2
Arthur Sewell 2
Bekir Güzel 2
Dovdoyn Bayar 2
Cihan Özdemir 2
Kadir Canatan 2
Emine Nas 2
Mahir Cankaya 2
Yasemin Mumcu Ay 2
Saim Yörük 2
Berna Ayaz 2
Seza Yılancıoğlu 2
Ümit Deniz Turan 2
Hayati Yılmaz 2
Kamil Civelek 2
Tofig Davudoğlu Melikov 2
İristay Kuçkartay 2
Fatma Nur Başaran 2
Halis Adnan Arslantaş 2
Metin Erol 2
Salih Seyhan 2

Yazar Sayi

Sayfa 97 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülzade Tanrıdağlı 2
Muzaffer Doğanbaş 2
Hayrunisa Topçu 2
Zeynelabidin Makas 2
Genç Osman Geçer 2
Medine Sivri 2
Musa Rahimi 2
Michael D. Sheridan 2
Sapar Gücük 2
Şergiyye Heziyeva 2
İbrahim Güler 2
Mümine Çakır 2
Oya Külebi 2
Güven Dinç 2
Aymil Doğan 2
Mehmet Yüce 2
Barış Ertem 2
R. Eser Gültekin 2
Akın Konak 2
İkbal Vurucu 2
Fahri Sakal 2
Abdullah Özbolat 2
Hakan Taş 2
Meltem Sargın 2
Gülhan Kırilen 2
Ahmet Saçkesen 2
Aslı Altan 2
Meryem Şen 2
Safiye Akdeniz 2
Seyran Aliev 2

Yazar Sayi

Sayfa 98 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Recep Ercan 2
Emre Ünal 2
Aytaç Çeltek 2
Murat Kocaaslan 2
Canan İleri 2
Adem Palabıyık 2
Betül Bilgen 2
İ. A. Baranov 2
Esma Reyhan 2
Reşat Nuri Darago 2
Mebure Osman Tosun 2
Yavuz Tanyeri 2
Sami N. Özerdim 2
Nejla Günay 2
Danuta Chmielowska 2
Gonca Kuzay Demir 2
Hikmet Yılmaz 2
Cemal Güven 2
Şevket Toker 2
İbrahim Özkan 2
N. A. Baskakov 2
M. Cavid Baysun 2
Turgay Yazar 2
Mehmet Aygüneş 2
Derya Çintaş Yıldız 2
Piotr Kawulok 2
Hasan Basri Karadeniz 2
Melek Alpar 2
Dilek Çakıcı 2
Yusuf Olgun 2

Yazar Sayi

Sayfa 99 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Kolcu 2
M. Saffet Sarıkaya 2
Sevim Birici 2
Muhittin Çelik 2
Jörg Kuglin 2
Nil Göksel 2
Selçuk Ünlü 2
L. Burcu Dündar 2
Hale Şıvgın 2
Sadullah Gülten 2
Abdülkadir Kabadayı 2
Belgin Bal 2
Dursun Köse 2
Füruzan Kınal 2
Mahmut H. Şakiroğlu 2
Fatih Yılmaz 2
Can Karahan 2
Gülşen Danacı 2
Shirô Hattori 2
Ali Osman Abdurrezzak 2
İskender Muzbeg Şefikoğlu 2
Özlem Miraç Özkaya 2
Yavuz Kılıç 2
Fatma Şahan Güney 2
Şenay Kırgız Karak 2
Beyza Gültekin 2
Efdal Sevinçli 2
İbrahim Altunel 2
Damla Demirözü 2
Tuğba Yıldırım 2

Yazar Sayi

Sayfa 100 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdal Aydoğan 2
Yılmaz Daşçıoğlu 2
Serap Taşdemir 2
Cem Şems Tümer 2
Ahmet Akçay 2
İsmail Haluk Gökçora 2
Şerife Uzun 2
Bilgen Aydın 2
Kemal Yüce 2
Nuri Sağlam 2
Pınar İbe Akcan 2
Himmet Umunç 2
Mustafa Çakır 2
Naciye Güngörmüş 2
F. Sema Barutçu Özönder 2
Hülya S. Sipahioğlu 2
Yusuf Doğan 2
Erkan Akalın 2
Nicholas Poppe 2
Alan Gilchrist 2
Öykü Terzioğlu 2
Farız Yıldırım 2
Hakan Erdoğan 2
Selcen Çifçi 2
Sümeyye Dinler Köksal 2
Gülmira Sadiyeva 2
Seyfi Yıldırım 2
Ahmet Taşğın 2
Kadir Güler-Ersen Ersoy 2
Emine Yarar 2

Yazar Sayi

Sayfa 101 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Berna Türkdoğan 2
Sezer Özyaşamış Şakar 2
Galibe Hacıyeva 2
Murat Parlakpınar 2
Sema Rıfat Güzelşen 2
Caner Solak 2
Nedim Gürsel 2
Tuğba Aktaş 2
Gerard Clauson 2
Mehdi Ergüzel 2
Fehmi Akın 2
Cem Bozşahin 2
Sonel Bosnalı 2
Tuncer Ören 2
Zilale Hudaybergenova 2
Gökhan Çetinkaya 2
Cemali Sarı 2
Ahmet Beşe 2
Elif Emine Balta 2
İbrahim Yasa 2
Kerem Karaboğa 2
Boray İdem 2
Gözde Çolakoğlu 2
Cengiz M. Tosun 2
Ahmet Gökhan Biçer 2
Elza Alışova Demirdağ 2
Ayşe Büyükyıldırım 2
Nail Güney-Talat Aytan-Avdulvahap Özer 2
Önder Çağıran 2
Fahri Yetim 2

Yazar Sayi

Sayfa 102 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nasır Niray 1
Filiz Mete 1
Yahya Yeşilyurt 1
Faruk Saltekin 1
Bülent Durgun 1
Arnold Toynbee 1
Menendi Erdem 1
Süleyman Polat 1
Bekir Çınar-Leman Karahan 1
Gülin Öğüt Eker 1
Don Yoder 1
Ramazan Özdemir 1
Sevinç Üçgül 1
Hatice Eminoğlu 1
Mumine Çakır 1
Erol Tanrıbuyurdu 1
Ahmet Şamil Gürler 1
Ali Çelikkaya 1
Tarık Uzun 1
Zehra Çınar 1
Emine Koca 1
Nazmiye Hasanova 1
Funda Acarlar 1
Madina Kozhkanova 1
Özgür Aktok 1
Yasemin Karaman Kepenekçi 1
Lale Qasimova 1
Cafer Mum 1
Aslı Odabaşı Kuşgöz 1
Mesut Akben 1

Yazar Sayi

Sayfa 103 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Said Öztürk 1
Abide Doğan-Koray Üstün 1
Berin Uyar 1
E. Efe Çakmak 1
Hüseyn İsmayılov 1
Mustafa Türkyılmaz-Yaşar Aydemir 1
Seyran Qayıbov 1
Ülkü Polat 1
Ertuğrul Karakuş-Rabia Uçkun 1
Kamer Kaya 1
Niyazi Can 1
Ali İhsan Kolcu 1
Timur Kozirev 1
Recep Toparlı 1
Enes İlhan 1
G. S. Kirk 1
Maksut Belen 1
Özlem Bay 1
Murat Küçükuğurlu 1
Fatma Koç 1
Canan Paşalıoğlu 1
Atilla Aydınlı 1
Metin Elkatmış 1
Adem Sultan Turanlı 1
Necmettin Halil Onan 1
Şaziye Dinçer 1
Betül Havva Yılmaz 1
Gülten Hergüner 1
Muzaffer Arıkan 1
Sıtkı Salih Gör 1

Yazar Sayi

Sayfa 104 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Leyla Hafızoğlu 1
Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç 1
Ünsal Özünlü 1
Hayriye Topçuoğlu 1
Tuba Onat Çakıroğlu 1
Reyhan Keleş 1
Enver Uzun 1
Gazanfer İltar 1
Paşa Kerimov 1
Heinrich Otten 1
Semra Ögel 1
Celalettin Karadaş 1
Aydın Süer 1
Mevlüt Gülmez 1
Samir Kazımoğlu 1
İsmail E. Erünsal 1
Neriman Samurçay 1
Bilal Koç 1
Sinan Güzel 1
Oya Adalı 1
Varis Çakan 1
Davut Ateş 1
Ethem Rahimoviç Tenişev 1
Nurettin Gemici 1
Alim Kahraman 1
Rinchindorji 1
Zeynep Tek 1
Gökay Yıldız-Şevkiye Kazan 1
Mehmet Ali Arslan 1
Peter Burke 1

Yazar Sayi

Sayfa 105 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hilal Gaye İnce 1
Serdar Karakaya 1
Ayla Gökmen 1
Harun Bahadır 1
Seçkin Aydın 1
Ahmet Atasoy 1
İsmail Şen 1
Şeyda Algaç 1
Birkan Kaygı 1
Elif Arcıca Akkök 1
N. Ebru Zeren 1
Stith Thompson 1
M. Demet Ulusoy 1
Ömer Faruk Karataş 1
Veysel Öztürk 1
Kenan Dursun 1
Birsen Bulmuş 1
H. İbrahim Haksever 1
Ruken Alp Selvi 1
Barbara Kellner Heinkele 1
Mehmet Başaran 1
Derya Karaburun 1
Qalibe Hacıyeva 1
Yurdagül Ünal 1
Mustafa Durmuş Çelebi 1
Ergin Jable-Cevdet Şanlı 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı 1
Ahmet Elibol 1
Nevin Selen 1
Ainur Nogayeva 1

Yazar Sayi

Sayfa 106 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şükrü Baştürk 1
Elnur Nesirov 1
İhsan Seyit Ertem 1
Nafi Yalçın 1
Feyzullah Rahmankulov 1
M. Kemal Karaman 1
Fahri Kaya 1
Kirşten Malmkjaer 1
Burcu Canar 1
Oğuz Bal 1
Andras J. E. Bodrogligeti 1
Saadet Maltepe 1
Bayram Toplu 1
Gülay Karadağ Çınar 1
Mehmet Ecevit 1
Sevda Üsküplü 1
Selami Özsoy 1
Nihal Ökten 1
Yuzo Nagata 1
Emin Bilgiç 1
İlkay Gilanlıoğlu 1
Arif Sunal 1
Hakan Saraç 1
Sabri Esat Siyavuşgil 1
Abdurrahim F. Aydın 1
Behice Varışoğlu-İzzet Şeref-İsa Yılmaz 1
Güleser Korkmazer 1
Ramazan Gülendam - Nurgül Yalgın 1
Sevim Karaca 1
Christoph Schroeder 1

Yazar Sayi

Sayfa 107 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatıra Ahmedli Cafer 1
Juten Oda 1
Nilay Işıksalan 1
Emine Gözde Özgürel 1
İlyas Suvağci 1
M. Zyromski 1
Özge Karakaş-Ayça Hatice Türkan-Şenay Özdemir 1
Yasemin Baki 1
Lale Altınkurt 1
C. Cahen 1
Oraz Yağmur 1
Asiye Şermin Dengiz 1
Halide Gamze İnce 1
Meryem Bulut 1
Safa Seçer 1
Abdüllâtif Acarlıoğlu 1
Belkıs Temren 1
Duygu F. Saban 1
Hüseyin Tutar 1
Orhan Çeltikci 1
Ülkü Ayhan 1
Cumhur Yılmaz Madran 1
Murat Çağlar 1
Ahmet Ünal 1
Ali Gültekin 1
Thomas Greene 1
Recep Duran 1
Zekeriyya Kantaş 1
Emre Aygün 1
Ayşenur İslam 1

Yazar Sayi

Sayfa 108 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Füsun Ataseven-Emine B. Demirel-Yeliz Yalın 1
Mahmut Seyfeli 1
Özku lÇobanoğlu 1
Yaşar Kaya 1
Selver Gültekin 1
Lera Boroditsky 1
Canan Birsoy Altınkaş 1
Halil Oğultürk 1
Salih Gülerer 1
Necla Aytür 1
Şakir İbrayulı İbrayev 1
Gülşen Sezen 1
Işın Bengi 1
Mustafayev Beşir 1
Osman Büyük 1
Ünal Aytür 1
Çiğdem Başfırıncı 1
Kasım İnce 1
Nur Nacar-Logie 1
Tsejin Tegshjargal 1
A. Aşirov-B. A. Pasilov 1
Zeliha Tuğuz 1
Aziz Yakın 1
Gamze Somuncuoğlu Özot 1
Mayrambek Orazbaev 1
Özlen Özgen 1
Yavuz Pekman 1
Semine İmge Azertürk 1
Fatma Ülken 1
Celal Mat 1

Yazar Sayi

Sayfa 109 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aydın Görmez 1
Adnan Şişman 1
Nejat Yentürk 1
Şengül kocaman 1
Bilal Altan 1
Eflatun Cem Güney 1
İbrahim Bakırtaş 1
Müge Aktan Yılmaz 1
Simla İçmez 1
Luo Xin 1
Osman Ülkü 1
Vahit Türk-Uluhan Özalan 1
Esra Uslu 1
Kemal Cem Baykal 1
Nurdan Tuhfe Toçoğlu 1
Ali Üremiş 1
Gürkal Aylan 1
Mehmet Seyitdanlıoğlu 1
RızaGül 1
Zeynep Kara 1
Erdal Çoban 1
Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1
Gloria L. Clarke 1
Mehmet Akgün 1
Serdal Fidan 1
Hannelore Küchler 1
Mildred E. Mathias 1
Sebahattin Çelik 1
Ahmet Akpınar 1
Nesrin Altun 1

Yazar Sayi

Sayfa 110 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şevket Işık 1
Bilgütay Dursunoğlu 1
Ferhat Ergül 1
Songül Ulutaş 1
M. Baha Tanman 1
Ömer Delikgöz 1
Kemalettin Şahin 1
Nuriye Bastem 1
Alpaslan Toker 1
Mehmet Yakın 1
Ruhi Ayangil 1
Abdulhakim Koçin 1
Zunduy Oyunbileg 1
Banu Altınova 1
Gökmen Boztilki 1
Mehmet Atılgan 1
Derya Akkaya 1
Pınar Sivaslıgil 1
Mustafa Çiçekler 1
Serhat Işık 1
Cemile A. Ercan 1
Mohammed Ben Cheneb 1
Sedat Karaman 1
Ahmet Çolak 1
İstiklal Yaşar Vural 1
Şuheda Önal-Gonca Gökalp Alpaslan-Sibel Hatipoğlu 1
Elisa Ehmedov 1
İgor KORMUŞİN 1
Aysun Eyduran 1
Nadide Karkıner 1

Yazar Sayi

Sayfa 111 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sumanbar Askarovna Atkamova 1
M. Halil Sağlam 1
Fadime Tikbaş Apak 1
Kevser Taşdöner 1
Amanjol Kaliev 1
Abdullah Demirci 1
Bayram Bayraktar 1
Gül Güllü 1
Mehmet Demirtaş 1
Dilek Akbulut 1
Rafilya Gimazova 1
Hülya Taflı Düzgün 1
Yusuf İlgar 1
Cevat Cevan 1
Muhammet Apaydın 1
Selahattin Ulusoy 1
Jean Perrot 1
Alekber Elekberov Çev. :Muhammet Kemaloğlu 1
Tahir Üzgör 1
Emel Koç 1
Namık Sinan Turan 1
Filiz Çolak 1
Xhelime Abdiu-Spartak Kadiu 1
Kubat Tabaldiev 1
Mustafa Köymen 1
Uğur Atan 1
Cezmi Yurtsever 1
Muharrem Güzeldir 1
Selçuk Beşir DEMİR - Soner DOĞAN - Mehmet Ali PINAR 1
Ahmet Murat Taşer 1

Yazar Sayi

Sayfa 112 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
José Andrés Alonso De La Fuente 1
Nihat Yazılıtaş 1
Tamilla Aliyeva 1
İlknur Önol Yaşar 1
Ayşe Özkan 1
Nazım Hikmet Polat 1
Firidun Ağasıoğlu 1
Özer Ozankaya 1
Fatih Bayram 1
Bünyamin Ayçiçeği 1
Onur Altuntaş-Hasan Hüseyin Altınova 1
Arzu M. Nurdoğan 1
Hale Göknar 1
Sadi Irmak 1
Hüseyin Özcan-C. Sezen Gönenç 1
Seyfullah Yıldırım 1
Uygur Kocabaşoğlu 1
Hatice Parlak-Fatma Alkan 1
Murat Aslan 1
Ersin Müezzinoğlu 1
Ahmet Turan 1
Kadir Kutlusoy 1
Nilüfer İşyar 1
Temuçin F. Ertan 1
Rebecca Anderson 1
Emra Büyükinsan 1
İpek Özmen 1
Ayşen Cem 1
Necati Aksanyar 1
Mahmut Enes Soysal 1

Yazar Sayi

Sayfa 113 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasin Şerifoğlu 1
Selma Erdağı 1
Fatih Yavuz 1
Laurent Mignon 1
Can Bulut 1
Asuman Cincioğlu 1
Halil İbrahim Gök 1
Sakine Demir 1
Necdet Okumuş 1
Şahinbaş Erginöz 1
Mehmet Metin Arslan 1
Ebru Bilget Fataha 1
Işık Eren 1
SharonInkelas 1
Esin Alçıoğlu 1
Ali Lütfü Piroğlu 1
Tolga Erkan 1
Remy Dor 1
Azamat Akbarov 1
Marine Janashia 1
Yavuz Erdoğan 1
Murat Tuncay 1
Cavit Güzel 1
Aybars Erözden 1
Metin Toprak 1
İslam Küçük 1
Şemsetdin Abdinazimov 1
Güner Doğan 1
Eduard Alan Bulut 1
İ.Çetin Derdiyok 1

Yazar Sayi

Sayfa 114 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sibel Özan 1
Ljubov Ermolenko 1
Osman Mutluel 1
D. Tömörtogoo 1
Esra Kuru 1
Kazım Yıldırım 1
Nurbolat Bogenbayev-Aydın Calmırza 1
Ali Taşkın 1
Tuğba Karagözlü 1
A. K. Borovkov 1
Zeynep Deniz Taneri 1
Erdal Açıkses 1
Gerhard Ritter 1
Mehemmed Yüzbaşiyev 1
Pelin Önder Erol 1
Hicran Karataş 1
Yıldız Yenen Avcı 1
Mustafa Ahmet Düzdağ 1
Serap Ekşioğlu 1
Cem Doğru 1
Ayhan Ceylan 1
Handan İnci 1
Savaş Kurt-Beyza Kurt 1
Ahmet Adaklı 1
İsmail Hakkı Kadı 1
Neslihan Ertural 1
Ekrem Karadişoğulları 1
Ömer Acar 1
Vedat Turğut 1
Deniz Aras 1

Yazar Sayi

Sayfa 115 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurhayat Çalışkan Akçetin 1
Alparslan Açıkgenç 1
Turan Gökçe 1
Mehmet Tütüncü 1
Roger Finch 1
A. Yaşar Serin 1
Gökhan Karsan 1
Deniz Şengel 1
Pınar Çakır 1
Himmet Biray 1
Mustafa Can 1
Serdarhan Musa Taşkaya 1
Mirjana Marinkoviç 1
Seda Yılmaz Vurgun 1
Neşe Işık 1
Şinsasi Öztürk 1
İclal Aluçlu 1
Aysen Soysaldı 1
N. Zehra Savran 1
Sulayman Kayıpov 1
Ömer Kul 1
F. Nafiz Uzluk 1
Kerim Edinsel 1
Bozkurt Koç 1
Altay Sarsenulı Amancolov 1
H. Özgür İnnalı-İbrahim Seçkin Aydın 1
Tülay Çakmak 1
S. A. Tokarev 1
Abdullah Bağdemir 1
Gulbanı Kosımova 1

Yazar Sayi

Sayfa 116 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Didem Atiş Özhekim 1
Rabia Uçkun 1
Hülya Kaya 1
Mustafa Güllübağ 1
Cenk Celasin 1
Hasan Ertürk 1
Muhammed Duman 1
Selahattin Çiftçi 1
Ahmet Güneş 1
Janna Orınbasarkızı Tektigül 1
Tadeusz Kowalski 1
Emel Akalın 1
Ayşe Dağ Pestil 1
Naim Buluç 1
Fikret Turan 1
Önder Kocatürk 1
William C. Hickman 1
Faik Utkan Denizer 1
Köbey Hüseyin 1
Okan Alay 1
Arda Arıkan 1
Hakan Atay 1
Ufuk Ege 1
Melike Kum 1
Abdulnasır Yiner 1
Mehmet Ersal 1
Ramazan Balcı 1
Hüseyin Bozkurt 1
Alexia Toskos Dils 1
Ayşe Nihal Akbulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 117 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Varol 1
M. Şerefeddin Yaltkaya 1
Özden Akyol Bal 1
Bülent Okay 1
Olcay Sert 1
Meral Hakman 1
Bekir Karadeniz 1
Güllü Memedova 1
Döndü Akarca 1
Ramil Aliyev 1
Hüseyin Karaduman 1
Mustafa Said Kurşunoğlu 1
Seyfeddin Rızasoy 1
Hatice Kocabay 1
Muna Yüceol Özezen-Ömer Anıl Düşmez 1
Ersel Çağlıtütüncigil 1
Ahmet Taner Kışlalı 1
Kadir Çayır 1
Nilgün Tanış Polat 1
Tattigül Kartaeva 1
Zehra Gülmüş 1
Emine Özel-Nida Bayındır-Mehmet Gökçe-Ali Özel 1
İnayet Aydın 1
Ayşegül Keskin 1
Funda Kızıler 1
Selim Kılıç 1
László Rásonyi 1
Aslı Yüksel 1
Halil Çeçen-Ramazan Sarıçiçek 1
Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir Kırbaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 118 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Saime Küçükkömürler 1
Abonoz Küçük 1
Şahali Aydoğdu 1
Berna Esin 1
Gülsüm Özcan 1
E. Murat Özgür 1
Hüsnü Yücekaya 1
Orhan Özdemir 1
Çağdaş Yusuf Akbulut 1
Haydar Ali Diriöz 1
Erva Bağcı 1
Ahu Köksal 1
Nizamettin Mahmudov 1
Refik Epikman 1
Zeki Memioğlu 1
İristay Kuçkartayev 1
G. W. 1
Yaşar Yücel 1
Murat Özgen 1
Sema Nur Çelik-Ahmet Çolak 1
Fatma Nur Gülen 1
Canan Tunç Şahin 1
Metin Güler 1
Salih Tunç 1
Adile Yılmaz-Mazhar Bal 1
Şecaattin Tural 1
Betül Sezgin 1
İ. Hakkı Soyak 1
Muzaffer Erdoğan 1
Çimen Günay-Erkol 1

Yazar Sayi

Sayfa 119 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hazel Melek Akdik 1
Nuray Akkol 1
Rıdvan Kozak 1
A. Gani Abdurrahmanov 1
Zeynep Abacı Dörtok 1
Ercan Akyol 1
B.Erdem Dağıstanlıoğlu 1
Gene Bluestein 1
Medine Sivri-Berkant Örkün 1
Paula Haas 1
Yeter Torun Öğretmen 1
Musa Salan 1
Sena Küçük 1
Fazlı Polat 1
Celil Bozkurt 1
Ayfer Kocabaş 1
Michael F. Lynch 1
Sargut Şölçün 1
Ağamusa Ahundov 1
İsmail Eyyupoğlu 1
Bilge Karasu 1
Fenuze Nurieva 1
Sinem Küçük 1
Lütfullah Türkmen 1
Oya Levendoğlu 1
Vecihi Timuroğlu 1
Demet Corcu 1
Kemal Mehdi Oğlı Abdullayev 1
Nurgun Akar 1
Alisa İsaoğlu Ahmedov 1

Yazar Sayi

Sayfa 120 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Güven Köse 1
Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitkızı 1
Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş 1
Gökçen Ertuğrul Apaydın 1
Petro İ. Kuznetsov 1
Hilal Özcebe 1
Yiğit Sümbül-Hasan Baktır 1
Mustafa Balcıoğlu 1
Cemal Yıldırım 1
Aymira Maratkızı 1
Seda H. Sayğılı 1
Ahmet Balcı-Yusuf Uyar-Kadir Kaan Büyükikiz 1
İsmail Uygun 1
Şeyma Güngör 1
Elif Beyce 1
İbrahim Tosun-Ali Koç 1
N. N. Tıdıkova 1
M. Emin Uludağ 1
Ömer Gökçümen 1
Victor Morales Lezcano 1
Birsen Şahin Kütük 1
Nurten Birlik 1
Altan Alperen 1
Mehmet Zahir Yıldırım 1
Abdulkadir Kırbaş 1
Gönül Hüseynova 1
Mehmet Bulut 1
Derya Silibolatlaz-Baykara 1
R. Gülenay Yalçınkaya 1
Hülya Can 1

Yazar Sayi

Sayfa 121 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkan İlden 1
Cengiz Gündoğdu 1
Hasan Çelik 1
Erhan Akdemir 1
Sefer Şener 1
Nevzat Özel 1
Akın Yavuz 1
Şükrü Kurgan 1
Elvan Topallı 1
Fırat Sevinç 1
Suzan Şeren Karakuş 1
Ömür Bakırer 1
Klaus RÖHRBORN Çeviren: Hikmet ERDEM 1
Burcu Karaman İlkay 1
Ann Hanlon 1
Hadra Kübra Erkınay 1
Türkan Polatcı 1
Melih Cevdet Anday 1
Abdullah Özmen 1
Bedi Gümüşlü 1
Gülay Yurt 1
Mehmet Emin Küçük 1
Dilek Tüfekçi Can 1
Hüseyin Albayrak 1
Mustafa Kemal Yılmaz 1
Hasan Selim Özertem 1
Muhammet Savaş Kafkasyalı 1
Ernst Reuter 1
Ahmet Koçak 1
John D. Dorst 1

Yazar Sayi

Sayfa 122 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nihalgül Daştan 1
Faruk Karaca 1
Kubilay Yazıcı 1
Bülent Bakar 1
Hakan Tatyüz 1
Meltem Turhan Yöndem 1
Sabrina Baghzou 1
Abdurrahman Daş 1
Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç 1
Gülhan Türk 1
Mehmet Gönlübol 1
Ramazan Kaya 1
Ulaş Bingöl-Özkan Ciğa 1
Hatice Çelik 1
Mukadder Erkan 1
Erol Murat Yıldız 1
Ahmet Sapancı 1
K. Şahnazaryan 1
Tanju Seyhan Oral 1
Zafer Taşlıklıoğlu 1
Emine Hilal Ercan 1
Nazmi Arslan-Erhan Durukan 1
Fulya Akyıldız 1
Özge Şahin Uğurel 1
Seleney Aytaç 1
Fatih Müderrisoğlu 1
Lale Çaklı 1
Cabir Doğan 1
Orhan Aydın Acıpayamlı 1
Meryem Uzunoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 123 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Safiye Ateş 1
Abılay Hangereyoğlu Aydosov 1
Şaban Özüdoğru 1
Mehmet Kayıran 1
Hüseyin Yeniçeri 1
Seyran Aliyev 1
Cüneyt Kanat 1
Havva Özyılmaz 1
Murat Gökhan Dalyan 1
Kakacan Durdiyev 1
Nimetulla Hafız 1
Ali Hüseyinoğlu Şamil 1
Emre Üstün 1
İrfan Morina 1
Aytaç Özüt 1
G. F. Sattarov 1
Mail Demirli 1
Özlem Alyazlı 1
Sema Barutcu Özönder 1
Canan Koç 1
Halil Turan 1
Şamil Yeşilyurt 1
Betül Bülbül Oğuz 1
Gültekin Yıldız 1
Ebulfez Ezimli 1
İ. Ahmet Aydemir 1
Mutluhan Taş 1
Sırrı Akbaba 1
Hayriye Durkaya 1
Esma Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 124 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuran Malta-Muhaxheri 1
Ali ÖZkan 1
Tuba Gültekin 1
Mehmet Özgüneş 1
A. Ceren Göğüş 1
Zeren Tanındı 1
Azra Erhat 1
Gaybullah Babayar 1
Mecdi Emiroğlu 1
Yavuz Unat 1
Celal Saraç 1
Aydın Öncü 1
Hamdi Özdiş 1
Mevlüt Çelik 1
Adviye Erbay 1
Bilal Genç 1
Ege Kipman 1
Müge KamanIıoğlu 1
Sinan Çakır 1
Osman Yılmaz 1
Valide Paşayeva 1
Danyal Bediz 1
Esther Jacobson 1
Nurettin Çalışkan 1
Ali Yılmaz 1
Zeynep Pınar CAN 1
Erdal Öz 1
Gonca Yayan 1
Mehmet Alagöz 1
Yılmaz Kahyaoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 125 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Arıkan 1
Aykut Arıkan 1
Minaveddin Sözylemezdi 1
Erdem Özdemir 1
Seçil Biçer 1
İsmail Parlatıtr 1
Elesenqiqige 1
İbrahim Serbestoğlu 1
N. Ahmet Asrar 1
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu 1
Veysel Doğaner 1
Eyüp Kul 1
Nursel Baykasoğlu 1
Alpay İğci-Aydın Güler 1
Ruhi Kara-Oğuzhan Yılmaz 1
Abdulhaluk Çay 1
Banu Durgunay 1
Göksu Çiçekli 1
Mehmet Aysoy 1
Derya Datlı 1
Piott Kuhiwczak 1
Huriye Mannasoğlu 1
Seriyye Gündoğdu 1
Cengiz Aydemir 1
Msn iletileri 1
Ergaş İ. Fazylov 1
Sedat Tamay 1
J. Hatlas 1
Nevin Önberk 1
Şükran Kara 1

Yazar Sayi

Sayfa 126 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elmira G. Cahiyeva 1
İhsan Özdemir 1
Nadir İlhan - Mustafa Şenel 1
Suna Timur Ağıldere 1
Ömer Torlak 1
Kılıç Osmanov 1
Burak Fatih Açıkgöz 1
O. Schnitzler 1
Ana Maria Rivas 1
Melek Coşgun 1
Bayram Kodaman 1
Mehmet Dönmez 1
HülyaÇevirme 1
Sevda Geçen 1
Erkan Şenşekerci 1
Selami Çakmakçı 1
Ahmet Karaman 1
Joann Wheeler Keliinohomoku 1
Nihal Durmuş 1
Tahsin Fendoğlu 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic 1
Emet Egemen Aslan 1
İlhan Tekeli 1
Ayşe Güç Işık 1
Filiz Meltem 1
M. Said Arbatlı 1
Özcan Köknel 1
Yağmur Küçükbezirci 1
Behçet Kemal Çağlar 1
Gülden Sarı 1

Yazar Sayi

Sayfa 127 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Fatih Kaya 1
Ramazan Çakıroğlu 1
Hüseyin Dağtekin 1
Mustafa Mavaşoğlu 1
Uğur Özcan 1
Chinara Saskulova 1
Haşim Cem Çelik 1
Erol Gökşen 1
Judith Goode 1
Nil Ünlüaycıl 1
Ali Avni Öneş 1
Z. Seçkin Gökbudak 1
Emine Çakır 1
İlyas Çiçekli 1
Nazik Göktaş 1
Francis Utley 1
M. Zeki Duman 1
Özer Yener Avcı 1
Yasemin Akkuş 1
Selçuk Yönel 1
L. Ligeti 1
Onur Dursun-Sercan Hamza Bağlama 1
Arzu Tören 1
Hale Toledo 1
Sadullah Karayanık 1
Svetlana Chebotarjova 1
Belgin Elbir 1
Gülnur Aydın 1
Mehmet Kanar 1
Hüseyin Satıcıoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 128 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Şahin-Cemile Şahin 1
Seyit Batta Uğurlu 1
Ülker Nebiyeva 1
Cuma Duymaz 1
Murat Biçer 1
Ahmet Uğur 1
Nilüfer Tuncer 1
Ali Göçer-Hüseyin Sayın 1
Tevfik Orkun Develi 1
Recep Bilginer 1
Emrah Gülüm 1
Ayşen Savaş 1
Mahmut İnat 1
Özkan Göksu 1
Yaşar Çoruhlu 1
Selma Yel 1
Fatih Yılmaz-Derya Bircan 1
Aşiret Boran Şen 1
Mete Tunkocu 1
Necib Asım Yazıksız 1
Şaira Daniyarova 1
Gülşen Eryiğit 1
Ebru Gökdağ 1
Ümran Derkunt 1
Hayrettin Tuncel 1
Esin Kumlu 1
Kara İbrahimoğlu 1
Nur Gürani Arslan 1
Ali Osman Aktaş 1
A. A. Yoldaşev 1

Yazar Sayi

Sayfa 129 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeliha Akçaoğlu 1
Enise Yener 1
Aziz Kılınç-Aslı Tarhan 1
Gamze İnan 1
Maşallah Kızıltaş 1
Özlem Nemutlu 1
Yavuz Kızılçim 1
Murat Uluğtekin 1
Semih Topsakal 1
Fatma Şennur Arslan 1
Haluk Köroğlu 1
Metin Yasa 1
Adnan Küçükoğlu-Adnan Taşgın-Akbar Saadnie 1
Şenay Saraç 1
Bi Xun 1
Güngör Turan 1
Efe Akbulut 1
İbrahim Arıkan 1
Müberra Seydi Ertek 1
Sibel Yılmaz 1
Vahap Sağ 1
Damla Elif Tiryaki 1
Kemal Ateş 1
Ali Türkel-Behsat Savaş-H. Sebile Savaşçı 1
Gürdal Hüdaoğlu 1
Tuğça Poyraz Tacoğlu 1
Mehmet Selim Ayhan-Mustafa Arslan 1
Rıza Oğraş 1
A. Mehmet Yalçınkaya 1
Zeynep Gençer 1

Yazar Sayi

Sayfa 130 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdal Bay 1
Bahaeddin Yediyıldız 1
Mehmet Âdem Solak 1
Penah İmran Oğlu Helilov 1
Yılmaz Daşlı 1
Mustafa Aksan 1
Serap Uzuner 1
Cem Şentürk 1
Ayhan Göksan 1
Sean Foley 1
Neslihan Karakuş-Yasemin Baki 1
Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli 1
Ferhat Başkan Özgen 1
Vekil Muhammed Hacılı 1
Ewa Siemieniec-Golas 1
Kemal Zeki Zorbaz 1
Nuri Taner 1
H. Ahmet Maden 1
Turan Temur 1
Roza Banbergenova 1
Abdıdacan Akmataliyev 1
Baktygu Kulamshaeva 1
Mehmet Arı 1
Deniza Zharova 1
Pınar Karataş 1
Hiroshi Kumamoto 1
Yunus Bilge 1
Mustafa Çaldak 1
Sergey Sergeyeviç Borozdin 1
Cemil Ulukan 1

Yazar Sayi

Sayfa 131 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ali Şahin 1
Erdoğan Tokmakçıoğlu 1
İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer 1
Neşet Çağatay 1
Elif Şebnem Kobya 1
İdris Karakuş 1
Aysun Çelik 1
Naciye Kunt 1
Sultan Mambetkaliyev 1
M. Fatih Kirişçioğlu 1
F. Seyidov 1
Buket Acartürk 1
Nusret Merdan 1
Altuğ Ortakcı 1
H.Nihal - A.Naci Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Tülay Gençtürk Demircioğlu 1
Mehtap Türksoy 1
Abdullah Çoban 1
Gunnar Jarring 1
Mehmet DEĞERLİYURT - Recep AKSU - M. Yasir AYDOĞMUŞ - Mehmet Fatih KAYA - Ercan ... 1
Dilara Koçbaş 1
Rafet Evyapan 1
Mustafa Hergüner 1
Servet Aybar 1
Muhammed Karataş 1
Erkan Cevizliler 1
Javanshir Shibliyev 1
Nicole A.N.M. van OS 1
Alan Hopkinson 1
Emel Huber 1

Yazar Sayi

Sayfa 132 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nalan Yiğit 1
Süleyman Balcı 1
M. Orhan Öztürk 1
Wolfgang Mieder 1
Faris Çerçi 1
Könül Habibova 1
Bülent Akbaba 1
Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş 1
Ufuk Şimşek-Birgül Küçük-Yavuz Topkaya 1
Meltem Aktaş 1
Sabit Dokuyan 1
Abduraop Polat Taklımakanlı 1
Hasan Yavuzer 1
Erol Başara 1
Selcen Çifçi-Ozan Alevli 1
Ahmet M. Kesmeci 1
John Morreall 1
Nihat Bayat-Güçlü Şekercioğlu 1
Talip Küçükcan 1
Yüksel Nizamoğlu 1
Emin Ölmez 1
İlknur Emekli 1
Ayşe Nur Sır Dündar 1
Nazım Dündar Sayılan 1
Özden Yarımca 1
Fatih Balcı 1
Olgun Gündüz 1
Arzu Gülbahçe 1
Meral Tekin 1
Abdülkadir Bulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 133 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bekir Sarıkaya 1
Gülmisal Emiroğlu 1
Mehmet Hakkı Suçin 1
Durali Yılmaz 1
Ramiz Ağayev 1
Mustafa Sekmen 1
Seyfullah Çevik 1
Cihat Can 1
Hatice Özçörekçi 1
Ersen Ersoy-Uğur Öztürk 1
Ahmet Tekin 1
Kadir H. Yılmaz 1
Nilüfer Alkan Günay 1
Tayyibe Uç 1
Ravil Emirhanov 1
Zehra Odyakmaz 1
İnci Önal 1
Ayşegül Tözeren 1
Mahmut Adem 1
Özgür Uçak 1
Selma Aktan 1
Fatih Türe 1
Latife Kırbaşoğlu Kılıç 1
Halil Erdoğan Cengiz 1
Sait Küçük 1
Berna Yıldırım 1
Gülşah Akbulut 1
Mehmet Mandaloğlu 1
Iryna Solodovnik 1
Çavuş Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 134 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayder Muhammed 1
Eser Erguvanlı Taylan 1
Nuh Bektaş 1
Ali Koç 1
Mehmet Nam 1
Refiye Şenesen 1
Engin Selçuk 1
Aytunç Beken 1
Galina Mişkiniene 1
Yavuz Bozkurt 1
Murat Sabir 1
Sema Uğurcan 1
Canıbek Cakıpbekov 1
Metin Orbay 1
Salim Aydüz 1
Nedim İpek 1
Şehrabanı Allahverdiyeva 1
Beyaz Arif Akbaş 1
Edgar Hyman 1
İ. S. Ağayeva 1
Leysen Minullina 1
V. M. Anisimov 1
Esra Karlıdağ 1
Kazım Paydaş 1
Nuray Küçükler Kuşçu 1
Tuğba Altan 1
Mehmet Sait Şahinalp 1
A. Hamit Sunel 1
Ercan Kaçmaz 1
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş) 1

Yazar Sayi

Sayfa 135 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Musa Tozlu 1
Sengün M. Acar Vanleene 1
Fehmi Can Sendan-Dönercan Dönük 1
Cem Can 1
Aygün Attar 1
Hamza Özaydın 1
Mihail Anatolyeviç ÇERTIKOV 1
Satı Kumartaşlıoğlu 1
Ahme tKaradoğan 1
İsmail Güven 1
Şerif Hulusi 1
Ekrem Gül 1
İbrahim İlkhan 1
Ferda Zambak 1
M. A. Seyidov 1
Ozan Tunca 1
Vedat Çalışkan 1
Demet Ulusoy 1
Kemal Reha Kavas 1
Alkan Akıncı 1
Güzin Çaykıran 1
Tuncer Özdil 1
Mehmet Toplu 1
Robert P. Finn 1
A. Tuba Ökse 1
Zinaida Efremovna Kaskarakova 1
Bahtiyar Aslan 1
Gökhan Çetinkaya-Hakan Ülper-Nihat Bayat 1
Deniz Onur Erman 1
Pınar Akçalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 136 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hilmi Yüksel 1
Yonca Odabaş 1
Cemil Cahit Güzelbey 1
Aynur Kesen 1
Hasan Akarsu 1
Miras Kosibayev 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş-Fatih Doğru-Songül İlbaş 1
Neşe Çetinoğlu 1
İbrahim Yenen 1
N. Seyidov 1
Ferruh Yıldız 1
M. Ertuğ Yavuz 1
Ömer Karakaş 1
F. Emel Yılmaz 1
Kerem Kılıçer 1
Boris Yakoyleviç Vladimirtsov 1
Nurulhude Baykal 1
Altan Çolakkol 1
H. Nur Erkızan 1
Turhan Kaya 1
Rüştü Akar 1
Abdulkerim Abdülkadiroğlu 1
Başak Bulgun 1
Gözde Çolakoğu 1
Mehmet Canbulat 1
Devrim Kılıçer 1
R.İgor L. Kızlasov 1
Hülya Erol Aslan 1
Yusuf Berdak 1
Mustafa Gercaliu 1

Yazar Sayi

Sayfa 137 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkina Galina 1
Hasan Doğan 1
Mucize Ünlü 1
Erhan Bayram 1
Ahmet Gökhan Yazıcı 1
Jan de Vries 1
Alaaddin İsmailoğlu 1
Taalaybek Abdiev 1
İlham Enveroğlu 1
Figen Karadayı 1
M. Murat Hatiboğlu 1
Önder Çakırtaş 1
Fahriye Gündoğdu 1
Burçin Uçaner 1
Gülcan Tatar 1
Dilmurad Haldarov 1
Rakhat Abdieva 1
Mustafa Kınık 1
Sevgi Şar 1
Ayşe İnal 1
Natalie K. Moyle 1
Filiz Nuran Ölmez 1
Süleyman Gökbulut 1
M. Selcen Çürük 1
Özcan Şaşmaz 1
Faruk Söylemez 1
Kübra Kuliyeva 1
Olcay Çetiner 1
Arslan Abdullah 1
Hakan Yalap 1

Yazar Sayi

Sayfa 138 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meral Alpay 1
Abdurrahman Tansu Say 1
Süleyman Serdar Oğlı 1
Bekir Deniz 1
Mehmet Günay 1
Donald Quataert 1
Ramazan Salman 1
Hüseyin Kaleli 1
Mustafa S. Akpolat 1
Sevinç Yakut Yeşilyurt 1
Muna Silav Utkan 1
Erol Teymur 1
Ahmet Şefik Şenlik 1
Kadir alper-Yasemin Alper 1
Tarıman Cenikoğlu 1
İmre özbek Eren 1
Ayşegül Aydıngün 1
Nazmiye Özkan 1
Lamia Kerman 1
Aslı Tekinay 1
Mesut Altun 1
Saim Ali Dilemre 1
Şaduman Halıcı 1
Berkay Arslan 1
E. Estyn Evans 1
Hüsna Kavaklıçeşme 1
Seyyad Bayramov 1
Çağatay İnam Karahan 1
Ahmet Z. Özdemir 1
Kamil Ağacan 1

Yazar Sayi

Sayfa 139 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Niyazi Çıtakoğlu 1
Zeki İbrahim Burdurlu 1
İrina İusiumbeli 1
Ayten Can Tunalı 1
G. Selcan Sağlık 1
Özlem Bayrak Cömert 1
Murat Lüleci 1
Fatma Koç-Emine Koca 1
Canan Selvi Kanoğlu 1
Atilla Coşkun Toksoy 1
Metin Eminağaoğlu 1
Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik 1
Necmettin Özdesenli 1
Şaziye Dinçer Bahadır 1
Betül Karagöz 1
İ. Gülsev Sev 1
Leylâ Hüseyin 1
Hayrullah Hamidov 1
Esra Berkman 1
Kaya Yılmaz 1
Ali Rıza Önder 1
Reza Khalily 1
Zeynel Cebeci 1
Enver Yaşar Bostancı 1
Gazanfer Paşayev 1
Mediha Güler 1
Heinrich Wölfflin 1
Yeşim Gökçe 1
Fazıl Özdamar 1
Celalettin Vatandaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 140 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aydın Uğurlu 1
Hamidulla Boltaboyev 1
Şeref Öz 1
Bilal Koç-Oktay Kaan 1
Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu 1
Lütfi Şeyban 1
Oya Akdeniz 1
Davut Dağabakan 1
Ettore Rossi 1
Nurettin Gülaçtı 1
Alim Şerif Onaran 1
Tuncay Ceylan 1
Mehmet Tamer 1
Rinçinkhorol Munkhtulga 1
A. RónaTas 1
Zeynep Yaprak 1
Gökçe Dişlen Dağgöl 1
Peter Strevens 1
Hilal Kaya 1
Yılmaz Taşçıoğlu 1
Mustafa Aydın Başar 1
Serdar Karaoğlu 1
Ayla Kaşoğlu 1
Harun Bekir 1
Mine Demirçelik 1
Erdinç Gülcü 1
Seçkin Özkan 1
İsmail Taşpınar 1
Nesrin Sarıahmetoğlu 1
Şeyda Büyükcan Sayılır 1

Yazar Sayi

Sayfa 141 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Birol Aygün 1
N. F. Katanov 1
Su Erol 1
M. Demirel Babacanoğlu 1
Ömer Faruk Sönmez 1
Ezel Babur 1
Birsen Çeken 1
Nurşat Biçer-Kürşad Çağrı Bozkırlı-Omur Er 1
Turgut Özakman 1
Mehmet Yetişkin 1
Zülfü Demirtaş 1
Barış Baraz 1
Qiyas Şükürov 1
Yurdal Cihangir 1
Mustafa Durmuşçelebi 1
Serkan Demirel 1
Muammer Gül 1
Ergun Özbudun 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı- 1
Jaklin Kornfilt 1
Nevin Şanlıer-Menekşe Cömert-Fügen Durlu Özkaya 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak 1
Elona Limaj 1
İhsan Şerif Kaymaz 1
Feyzullah Ünal 1
M. Levent Yener 1
Fahri Kayadibi 1
Kişimcan Eşenkulova 1
Burcu Çetin 1
Oğuz Cebeci 1

Yazar Sayi

Sayfa 142 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Andre Martinet 1
Hacı Mustafa Açıköz 1
Melek Gençboyacı 1
Saadet Mamedova 1
Dilek İnan 1
Rahmetulla Berekeyev 1
Hüsamettin Mehmedov 1
Yusuf Turan Günaydın 1
Cevdet Perin 1
Muhammet Nur Doğan 1
Erkut Eryayar 1
Selami Saygın 1
Johannes Eckerth 1
Tahsin Yaprak 1
Bülent Akyay 1
Arif Yıldırım 1
Meltem Huri Baturay 1
Abdurrahim Tufantoz 1
Güleser Korkmazer-İbrahim Halil Yaprak 1
Mehmet Gedik 1
Doğan Duman 1
Ramazan Günay 1
Hüseyin Durguter 1
Sevim Kebeli 1
Hatice Altunkaya 1
Nilay Kınay 1
Ali Birinci 1
Taner Tunç 1
Zafer Gölen 1
Emine Gülriz Akaroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 143 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İlyas Topsakal 1
Ayşe Ülkü Kan 1
Nazlı Baykal 1
Fuat Bozkurt 1
M.Akif Kireçci 1
Özge Özaydın 1
Yasemin Çelik 1
Lale Aminova 1
C. F. Vogelin 1
Orazgül Nurmağammetova 1
Asiye Taşbaşı Mutlu 1
Halide Kafkaslı 1
Meryem Eker 1
Safa Tekeli 1
Abdüllatif Armağan 1
Şaban Doğan-Melis Sezen Güneş 1
Bengül Biroğlu Şahbaz 1
Mehmet Karakaş 1
Duygu Kamacı 1
Orhan Çınar 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan 1
Cüneyt Akar 1
Hatice Turhan 1
Murat Çiftçi 1
Ahmet Üstüner 1
Nimet Dinçer 1
Ali Gültekin-F. Betül Üyümez 1
Recep Durgun 1
Zekeriyya Uludağ 1
Ayşenur İslam Külahlıoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 144 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mahmut Şakiroğlu 1
Murat Karavelioğlu 1
Selver Taşıgüzel 1
Fatma Akerson 1
Levent Ali Çanakçı 1
Canan Can Tatar 1
Ataemi Mirzayev 1
Halil Özcan 1
Metin Balay 1
Salih Kesgin 1
Adem Köpür 1
Necla Dağ 1
Şakir Turan 1
Betül Ademler 1
Gülşen Taşkın 1
Ebru Yetişkin 1
Işın Bengi Öner 1
Sıla Arlı 1
Osman Cüme 1
Çiğdem Budak 1
Kasım Karaman 1
Ali Osman Yalkın 1
Tsendiyn Battulga 1
Mehmet Özdoğan 1
Resul Özavşar 1
A. B. Salkınbay 1
Zeliha Yücel 1
Ensar Nişancı 1
Azize Işıl Uluçam 1
Gani Abdurrahmanov 1

Yazar Sayi

Sayfa 145 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yavuz Samur 1
Murat Yıldız 1
Celal Memmedov 1
Aydın Güven 1
Mevlude Zengin 1
Sami Çukadar 1
Adnan Veli Kanık 1
Nejdet Bilgi 1
Şengül S. Anagün 1
Bilal Çakıcı 1
Eflatun Neimetzade 1
İbrahim Bayramov Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Müge Arslan 1
Simone Rachmann 1
Luri Honko 1
Dânâ Moldabaeva 1
Esra Uslu Yardımcı-Mazhar Bal 1
A. Muhadin Kumakhov 1
Erdal Hamami 1
Gonca Gökalp 1
Yılmaz Gökşen 1
Cemal Çetin 1
Ayhan Selçuk 1
Hans J. Klimkeit 1
Milliyet- 1
Erdem Çiftçi 1
Sebahattin Eyüboğlu 1
Ahmet Aksın 1
İsmail Otar 1
Nesrin Aydın Satar 1

Yazar Sayi

Sayfa 146 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şevket Kadıoğlu 1
Billur Ülger 1
EldenizAbbaslı 1
Soslanbek Y. Bayçorov 1
M. Barış Gümüşbaş 1
Ömer Demirbağ 1
Verena Han 1
Nuriye Gülmen 1
H. Emel Aşa 1
Abdulhakim Mehmet 1
Zübeyde Güneş Yağcı 1
Banu Apaydın Başa 1
Gökmen Kılıçoğu 1
Mehmet Avçin 1
Derya Arslan 1
Pınar Somakcı 1
Hulusi Gürbüz 1
Mustafa Çuhadar 1
Cemile Akyıldız Ercan 1
Mohammed-Fadhel Bechraoui 1
Eren Buğlalılar 1
İzzet Görgen 1
Şule Düzdemir 1
Elizabeta Koneska 1
İgor V. Kormuşin 1
Aysun İlhan 1
Nadim Macit 1
Feyruze Garipova 1
Sumru Özsoy-Ayla Balcı-Ümit Deniz Turan 1
Fadime Yiğit 1

Yazar Sayi

Sayfa 147 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kezban Acar 1
Burak Birecikli 1
Nyyazmyrat Halow 1
Amir Khalilzadeh 1
Habip Türker 1
Melda Öncü Yıldız 1
S. L. Vclin 1
Abdullah Dudakoğlu 1
Bayram Bozkurt-Ferdi Bülbül-Hakan Demir 1
Gül Işık 1
Dilek Bulut 1
Yusuf Kılıç 1
Erkan Karabacak 1
Ahmet Kahraman 1
Nigar Oturakçı Orbay 1
Tahir Zorkul 1
Emel Koşar 1
İlhan Geçer 1
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu 1
Namıq Hüseynli 1
Filiz Kalyon 1
Süleyman Can 1
Xhemile Abdiu 1
Faruk Dündar 1
Sevim Alkan 1
Charles H.Long 1
Hasane Karaşin 1
Erol Duran-Ozan Alevli 1
Selçuk Coşkun 1
Ahmet Nahmedov 1

Yazar Sayi

Sayfa 148 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Josef Strzygowski 1
TamillaAliyeva 1
İlknur Şentürk 1
Nazım İbrahim 1
Firidun Ağasıoğlu Celilov 1
M. Vedat Gürbüz 1
Özer Özbozdağlı 1
Yalçın Karabulut 1
Fatih Berk 1
Kürşat Solak 1
Bünyamin Aydın 1
Hale Ortaköylüoğlu 1
Abdülkadir Hayber 1
Gülnaz Savran 1
Mehmet İsmail 1
Durmuş Tatlılıoğlu 1
Hüseyin Öztürk 1
Mustafa Sıddık Karagöz 1
Seyhan Kalaycı 1
Coşkun Polat 1
Hatice Saat 1
Murat Atar 1
Ersin Özarslan 1
Kadir Şahin 1
Nilüfer Karacasulu 1
Ali Fuat Karaman 1
Zekai Güner 1
Furkan Balategin Eroğlu 1
Mahmut Erol Kılıç 1
Özhan Tıngöy 1

Yazar Sayi

Sayfa 149 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasin Yusupcan 1
Fatih Yeşil 1
Can Cengiz 1
Asuman Demircioğlu 1
Mesut Tekşan 1
Salah Birsel 1
Şahinde Yavuz 1
Berrin Karayazıcı 1
Mehmet Mustafa Örücü 1
Ebru Bozpolat 1
Işık Uçman Altınışık 1
Shınjı Ido - Tülay Çulha 1
Hayrettin Ökçesiz 1
Numan Özdemir 1
Tolga Kıyak 1
Remzi Çalışır 1
Zekiye Kopaçlı 1
Enis Akın 1
Azer Yavuz 1
Gamze Aslan 1
Mariya Leontiç 1
Özlem Karakul 1
Yavuz Güneş 1
Semih Altınölçek 1
Fatma Soytürk Hamza 1
Aycan Özçimen 1
Haluk Bayülken 1
Metin Topuz 1
İsmai lParlatır 1
Nedret Kuran-Burçoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 150 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şemsettin Şeker 1
Beyhan Kesik-Zehra Pehlivan-Emre Şengül 1
Güner Tuncer 1
Edward Stankiewicz 1
İbrahim Arıkan 1
Muzappar ABDURUSUL 1
Sibel Özcan 1
V.İ. Rassadin 1
Damdinsuren Khıshıgbajar 1
Nurbübü Asipova 1
A. Kadir Aslan 1
Zeynep Dinçer 1
Bahadır Çokamay 1
Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan 1
Meherrem Qasımlı 1
Pelin Seçkin 1
Mustafa Akbulut 1
Serap İlaslan-Tunay 1
Hanefi Palabıyık 1
Mihri Mimioğlu 1
İsmail Hakkı Mercan 1
Şerife Atlıhan 1
Bilge Yavuz 1
İbrahim Kavaz 1
Ferhan Akgün 1
Songül Altınışık 1
M. Akif Çeçen 1
Deniz Bayav 1
Evrim ölçer Üzümcü 1
Alparslan Aliağaoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 151 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
György Kara 1
Mehmet Uğur Ekinci 1
Ronal A. Morse 1
Zofie Yüksel 1
Baki Bora Hança 1
Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 1
Deniz Tümer 1
Pınar Ege 1
Himmet Büke 1
Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN) 1
Cemil Gülseren-Zekerya Batur 1
Aysel Aslanboğa 1
Mirjana Teodisevic 1
Erdoğan Önder 1
Sedar Sağlam 1
Neşe Kırdemir 1
Şirin Şahan 1
İclal Cankorel 1
Naci Bostancı 1
Feryal Söylemezoğlu 1
Sulhi Dönmezer 1
Ömer Kutlu 1
Vladimir Feodoroviç Minorsky 1
F. Nur Pınar 1
Kerim Sarıçelik 1
Brian Sutton-Smith 1
Nurullah Ulutaş-İsmail Süphandağı-Mehmet Abukan 1
Altay Suroy Receboğlu 1
H. Rıdvan Çongar 1
Tülay Ekici 1

Yazar Sayi

Sayfa 152 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehtap Kodaman 1
S. Ahmetov 1
Abdullah Bakır 1
Başak Uysal 1
Gulden Ilın 1
Mehmet Çelik 1
Didem Demiralp 1
Rabiga Galiyevna Sızdıkova 1
Hülya Nutku 1
Serpil Soydan 1
Cenk Demir 1
Muhammed Emir Tulum 1
Erhan Tuna 1
Janos Eckman 1
Nezih Temur 1
Alaeddin Yalçınkaya 1
Taha Tuna Kaya 1
İlhan Akdeniz 1
Ayşe Değerli 1
Naki Tezel 1
Süleymâ Murat Dinçer 1
M. Nurefşan Kapal 1
Önder Potur 1
William Lane Craig 1
Fakiye Özsoysal 1
Burhan Varan 1
Okan Alayi 1
Ari Şekeryan 1
Hakan Aydemir 1
Ufuk Erdem 1

Yazar Sayi

Sayfa 153 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabir Rüstemhanlı 1
Beert C. Verstraete 1
Gülçin Yahya Kaçar 1
Mehmet Ersan 1
Dinara Duisebayeva 1
Nihan Demirkay 1
Alfiya F. Galimullina 1
Talat S. Halman 1
Yüksel Ersan 1
Emin Kuru 1
İlker Aydın-Gülşen Torusdağ 1
Ayşe Nur 1
Nazan Düz 1
Firdes Temizgüney 1
Süleyman Kızıltoprak 1
M. Şevki Çapan 1
Oleg Alekseyeviç Mudrak 1
Hakkı Çiftçi 1
Meral Işıldak 1
Sadık Erdem 1
Sümeyra Alpaslan 1
Döndü Düşünmez 1
Ramile Yarullina 1
Umut Koldaş 1
Cihan Seçilmiş 1
Hatice Kübra Bahşişoğlu 1
Munise Yıldırım 1
Ersel Çağlıtütüncügil 1
Ali Dönmez 1
Tayfun Çay 1

Yazar Sayi

Sayfa 154 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Raşid Tacibayev 1
Emine Satıcı 1
Ayşegül Koyuncu 1
Nebi Çelik 1
Mahir Selim Akçakaya 1
Selim Nüzhet Gerçek 1
Laszlö Papp 1
Cahit Epçaçan 1
Berna Karagözoğlu 1
Gülsün Koçer 1
E. Neumann 1
Sezai Öztaş 1
Orhan Sarıkaya 1
Ümit Kılıç 1
Çağla Caner 1
Haydar Çetinkaya 1
Aida Ekrem 1
Kamil Nerimanoğlu Veliyev 1
Nizami Ceferov 1
Ali Kafkaysyalı 1
Tofik Davudoğlu Melikli 1
Refika Altıkulaç 1
Zeki Taştan 1
İrvin Cemil Schick 1
Ayten Koç Aydın 1
G. X. Kudaşev 1
Mamatqul Joreyev 1
Murat Özkul 1
Sema Önal Akkaş 1
Fatma Önalan Akfırat 1

Yazar Sayi

Sayfa 155 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Candan Badem 1
Atilla Şentürk 1
Metin Gültekin 1
Necmi Aytan-Mehmet Veysi Başdaş 1
Betül Sinan Nizam 1
Gümeç Karamuk 1
Ece Sevgi-Çağla Kızılarslan 1
Muzaffer Gürsoy 1
Sibel Canpolat 1
Leyla Subaşı Uzun 1
Hazım K. Ekenel 1
Esra Egüz 1
Kayrat Belek 1
Tufan Gündüz 1
Mehmet Sadi Çögenli 1
A. H. Halsey 1
Zeynep Akdeniz 1
Baba Sarıyev 1
Geng Shimin 1
Mefkure Mollova 1
Pauline Sarkar 1
Yetkin Aröz 1
Fehim Bakırcı 1
Celil Kariboğlu 1
Hamiyet Sezer 1
Michael Khodarkovsky 1
Sarıgül Bahadırova 1
Ağaverdi Halil 1
İsmail Eyyüpoğlu 1
Ekrem Ayan-Yakup Türkdil 1

Yazar Sayi

Sayfa 156 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Gümüş 1
Münevver Kata 1
Lütfü Kerem Başar 1
Oya Menteşe 1
Veda Bilican Gökkaya 1
Demet Otan 1
Eva Csato 1
Alisher Kholmatov 1
Tuncer Bülbül 1
Mehmet Terzioğlu 1
Robert B. Downs 1
A. Sema Ertane Baydar 1
Zhanna YUSHA 1
Mehmet Ali Kısakürek 1
Peyami Erman 1
Hilmi Bayraktar 1
Yohannes Edfelt 1
Mustafa Başaran 1
Cemal Yıldız 1
Aynabat Babayeva 1
Erdoğan Atmış 1
Ahmet Baydemir 1
Nesrin Zengin 1
Şeyma Karaca Küçük 1
Elif Daldeniz 1
N. Nurmuhammedov 1
Ferlal Örs 1
Ömer Gökhan Ulum 1
Viktor G. Guzev 1
Kenan Yavuz 1

Yazar Sayi

Sayfa 157 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bora Bayram 1
Altan Armutak 1
H. Murat Yılmaz 1
Mehmet Zeki Ak 1
Rüçhan Bubur 1
Abdulkadir Özcan 1
Zümrüt Nahya 1
Gönül İçli 1
R. Kutay Karaca 1
Hülya Çelik 1
Mustafa Erol 1
Serkan Koç 1
Cengiz Hakan Aydın 1
Muazzez Batar-İ. Seçkin Aydın 1
Seher Boykoy 1
Ahmet Gökbel 1
Şükrü Uslu 1
Elvina Abduvaliyeva Er 1
Fırat Yıldız 1
Fahri Unan 1
Klaus RÖHRBORN, Çev.: Songül ROLFFS - Mehmet ÖLMEZ - Uğur UZUNKAYA 1
Burcu Şafak 1
Anna Grabolle Çeliker 1
Hafize Gizem Kılınç 1
Türkan Polatçı 1
Sabahat Sansa Tura 1
Bedia Akarsu 1
Mehmet Emin Lebe 1
Raik Alnıaçık 1
Hüseyin Aldoğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 158 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ceyda Durutürk 1
Muhammet Şen 1
Ernur Genç 1
Selcan Sağlık 1
John Greenway 1
Kudret Safa Gümüş 1
Armağan Ethemoğlu 1
Hakan Temiztürk 1
Memduha Satır 1
Sacit Arslantekin 1
Bekir Belenkuyu 1
Gülhan Yaman 1
Mehmet Güçlü 1
Doğan Yörük 1
Ramazan Kılıç 1
Sevinç Çırak Karadağ 1
Ulku Eliuz 1
Ciden sena Menabit 1
Erol Ogur 1
Nilgün Ay 1
Tansu Bele 1
Zahide İmer 1
İlyas Yazar-Orhan Kaplan 1
Nazmi Kozak 1
Fulya Alıç 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu 1
Özgül Özbek 1
Fatih Odunkıran 1
Lale Dayıoğlu 1
Cabir Zeren 1

Yazar Sayi

Sayfa 159 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aslı Aytaç 1
Halil Akkurt 1
Meserret Diriöz 1
Abid Nazar Mahdum 1
Şaban Özüduru 1
Berfin Kart 1
E. Bertels 1
Hüseyin Yıldırım 1
Mustafa Tolga Çırak 1
Cyntia Borys 1
Murat Gür 1
Ertuğrul Bilgili 1
Ahmet Yıldız 1
Kaliya Kulaliyeva 1
Timur B. Davletov 1
Recep Özkan 1
Zeki Boyraz 1
Emruhan Yalçın 1
İrfan Morina-Lindita Latifi 1
Aytan Mammadova 1
Makbule Muharreova 1
Özlem Ayazlı 1
Yaşar Şenler 1
Murat Korkmaz-Gökşen Aras-Gönül Öktem-Ali Serdar Yücel 1
Fatma Erkman-Akerson 1
Canan Muter 1
Atila Özer 1
Halim Büyükbulut 1
Salih Okumuş-Beste Semiha Bahçeci 1
Necmettin Alkan 1

Yazar Sayi

Sayfa 160 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şamil Yeşilyurt-Elif Esra Önen 1
Ebulfez Kulı Amanoğlu 1
İ. B. Moldobayev 1
Muttalip Özcan 1
Osman Eroğlu 1
Ünal Norman 1
Hayriye Işık 1
Kasiyet Molgajdarov 1
Ali Püsküllüoğlu 1
Tuba Işınsu İsen Durmuş 1
Mehmet Özkarcı 1
Enver Mahmut 1
Paki Küçüker 1
Yekta Güngör Özden 1
Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban 1
Celal Soydan 1
Aydın Özgören 1
Sami. N. Özerdim 1
Nergiz Gahramanlı 1
Şerafettin Ömer 1
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu- 1
İbrahim Emiroğlu 1
Müjdat Avcı 1
Lütfi Bayraktutan 1
Osman Yorulmaz 1
Vanessa Joosen 1
David A. King 1
Ali Yol 1
Gürsan Saraç 1
Rifat Mirhayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 161 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Neşet Dinçer 1
Zeynep Sever 1
Gottfried Hausmann 1
Mehmet Aldan 1
Hilal Bilgin-Necdet Aykaç-Hasret Kabaran 1
Serdar Derman 1
Cemal Karaata 1
Aykut Barış Çerezcioğlu 1
Harika Zöhre 1
Seçil Çakmak 1
İsmail Seki 1
Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel 1
Şevki Kömür 1
Bircan Kalaycı 1
İbrahim Soğukpınar 1
N. Akmal Ayyubi 1
Feridun Ergin 1
Srebren Dizdar 1
M. Cem Şahin 1
Ömer Erdoğdu 1
Veysel Ergin 1
Eyüp Sallabaş 1
Kenan Bilici 1
Birsel Küçüksipahioğlu 1
Nursel Çakmak-Ali Yıldız 1
Alper Akdeniz 1
H. Harika Durgun 1
Mehmet Yavuz 1
Ruhi Özcan 1
Abdulhekim Mehmet 1

Yazar Sayi

Sayfa 162 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Duman 1
Piri Er 1
Huriye Odabaş 1
Cengiz Aydın 1
Hasan Bedir Gülten Koşar 1
Mualla Uydu Yücel 1
Ergin Adem 1
Ahmet Doğanay 1
J. P. Smit 1
Nevin Özkan 1
Ayşe A. Dinç 1
Nadira Jahiç 1
Feyzan Göher Vural 1
Suphi Özsüer 1
M. Karasan 1
Fahri Dağı 1
Kıvanç Aycan 1
Ogtay Celilbeyli 1
Ananiasz Zajaczkowski 1
Tülinay Dalak 1
Saadet Bedük 1
Bayram Orak 1
Gülağ Öz 1
Dilek Erbaş 1
Rahim Enlamof 1
Hümeyra Yuva 1
Mustafa Karabulut - Necla Dağ 1
Sevda Gülakan Kaman 1
Cevdet Avcı 1
Hasan Mercan 1

Yazar Sayi

Sayfa 163 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Güçlü 1
Erkan Tural 1
Jocelyne Bonnet 1
Nihal H. 1
Alev Çakmakoğlu Kuru 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Mehmet Akif Gözitok 1
İlhan Toksöz 1
Ayşe Gül Güzel 1
Nanuli Katcharava 1
Filiz Meltem Erdem Uçar 1
Süleyman Eliyarlı 1
M. Sait Aydın 1
Özcan Mert 1
Mehmet Fatih Köksal 1
Hüseyin Dedekargınoğlu 1
Mustafa Mete Taşlıova 1
Uğur Öztürk 1
Chong Jin Oh 1
Haşim Karpuz 1
Muhittin Gül 1
Erol Gülüm 1
Selçuk Mülayim 1
Juha Pentikainen 1
Ali Balaban 1
Taner Güçlütürk 1
Zafarjon Sıddıkov 1
İlyas Kamalov 1
Ayşe Ulukan 1
Nazile Şen 1
Franz Taeschner 1

Yazar Sayi

Sayfa 164 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Zeliha Stebler 1
L. S. Levitskaya 1
Bünyamin Taş 1
Asa Briggs 1
Halık Guseynoviç Köroğlı 1
Merve Aydoğdu 1
Sadullah Yılmaz 1
Svetlana Venelinova Kavrıkova 1
Gülnur Boranbayeva 1
Orhan Başaran 1
Cumali Şabanov 1
Ersoy Topuzkanamış-Gamze Çelik 1
Ahmet Uğur Nalcıoğlu 1
Kadri Hüsnü Yılmaz 1
Ali Göksu 1
Zekeriya Karadovut 1
Emrah Kayımkaya 1
İrem Onursal Ayırır 1
Ayşen Sina 1
Füsun Altıok 1
Yaşar Düzenli 1
Selman Başaran 1
Fatih Yılmaz-Sevtap Buzlukluoğlu Arslan 1
Leniza Veliyeva 1
Aşkın Koyuncu 1
Salih Çeçen 1
Şakip Aktay 1
Bestami S. Bilgiç 1
Işıl Mutafçılar 1
Shomirzo Turdimov 1

Yazar Sayi

Sayfa 165 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Osman Arıcan 1
Hayrettin Tunçel 1
Esin Ozansoy 1
Karl Reichl 1
Nur Hümeyra Özdemir 1
Ali Osman Engin 1
Toshio HAYASHI 1
Rene Wellek-Austin Warren 1
A. Adil Tırpan 1
Enkhbat Avirmed 1
İskender Yıldırım 1
Gamze Karaman 1
Özlem Özen 1
Fatma Şenyüz 1
Haluk Öner 1
Nehir Sert 1
Bibigül Osmanaliyeva 1
Günil Özlem Ayaydın 1
Efe Arık 1
İbrahim Arıkoğlu 1
Sibel Yoleri 1
Louis K.Katona 1
Osman Şimşek 1
Vahide Kurt 1
Damla Erlevent 1
Esra Sarıkoyucu Değerli 1
Kemal Bakar 1
Nurcan Yazıcı 1
Ali Uçan 1
Mehmet Semerci 1

Yazar Sayi

Sayfa 166 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rıza Öztürk 1
Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 1
Mehmet Ağırgan 1
Pentti Aalto 1
Hikmet Çalış 1
Yılmaz Ersöz 1
Cem Yılmaz Budan 1
Ayhan Güney 1
Sebahat Deniz 1
İsmail Hira 1
Şerife Yücesoy 1
Elbrus İsayev 1
İbrahim Maden 1
Müşerref Dede 1
Ferhat Berber 1
M. Ali Yabgu 1
Ömer Çiftçi 1
Veli Gül 1
Eylem Arslan 1
Kemale Yılmaz 1
Nuri Yavan 1
Turgay Akkuş 1
Mehmet Vanlıoğlu 1
Abdıkerim Muratoy 1
Zuhal Ölmez - Hamdi Lateef Khairullah 1
Baktygul Kulamshaeva 1
Gökhan Yalçın 1
Mehmet Arslantepe 1
DenizZeyrek 1
Mustafa Çalışır 1

Yazar Sayi

Sayfa 167 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serhan Afacan 1
Hasan Amca 1
Sedat Cereci-Olgun Atamer-Murat Bayazit 1
Ahmet Çal 1
Neval Akça Berk 1
Şuayıp Karakaş 1
Elife Bozkurt 1
Aysun Çobanoğlu 1
Fevzi Ersoy 1
F. Y. Veyselli 1
Nuşin Ayiter 1
Amagül Durduyeva 1
Habib Hüseyinoğlu İdrisi 1
Tülay Gülen 1
S. G. Klyaştornıy 1
Abdullah Çoban-Gürkan Tabak 1
Dilara Pınar Arıç 1
Hülya Skuka 1
Yusuf Ercan 1
Cevat Hey’et 1
Hasan Kağan Keskin 1
Muhammedcan Recepov 1
Ahmet Hamdi Tanpınar 1
Jaynagül Sabitkızı Beysenova 1
Nida Bayındır 1
Alaybey Karaoğlu 1
Emel Kamacı 1
İlhan Çeneli 1
Ayşe Ece 1
Namık Açıkgöz 1

Yazar Sayi

Sayfa 168 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Aydemir 1
Süleyman Başaran-Neşe Cabaroğlu 1
Özbay Güven 1
Wolfram Eberhard 1
Faruk Bal 1
Kreskai Miklos 1
Bülent Akın 1
Okan Yeşilot 1
Arif Nat Riley 1
Meltem Çeliktaş 1
Sabri Alagöz 1
Abdurazık Refiyev 1
Erol Çamyar 1
Selcen Çiftçi 1
Ahmet Mazlum 1
John P. Hughes 1
Nihat Karaer 1
Ali Akbar Keivanfar 1
Yüksel Pazarkaya 1
Ayşe Nur Tekmen 1
M. TreforOwen 1
Özen Tok 1
Kürşat Koçak 1
Bülent Uğrasız 1
Arzu Kılıçlar 1
Abdülkadir Çakır 1
Bekir Savaş 1
Gülnar Bozımbaykızı Saigy 1
Mehmet Halil Erzen 1
Durdu Fedakar 1

Yazar Sayi

Sayfa 169 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Selçuk 1
Seyfullah Kara 1
Uwe Blasıng 1
Cihat Cihan 1
Ersin Gülay 1
Kadir Kaan Büyükikiz 1
Nilüfer Dilmuradova 1
Ali Fehmi 1
Ravşaniye Şefigullina 1
Zehra Pezük 1
Ayşegül Türk 1
Necat Çetin 1
Mahmut Alptekin 1
Özgür Uçkan 1
Yasemin Yabuz 1
Latife Öztoprak 1
Asude Bilgin 1
Mesut Gün-Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara 1
Bernard Lewis 1
Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi Sırtı 1
Isabelle Jan 1
Mustafa Yakar 1
Sezgin Özden 1
Orhan Türkdoğan 1
Ümit Yaşar Özkan 1
Çeng Zong Cen 1
Hayrettin Ayaz 1
Kamila Barbara Stanek 1
Ali Kozan 1
Tolga Akalın 1

Yazar Sayi

Sayfa 170 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zekine Özertural 1
Engin Sezer 1
Özlem Fırtına 1
Yavuz Çelik 1
Murat Sadullah Çebi 1
Sema Yıldırım 1
Fatma Sabiha Kutlar 1
Nedim Kula 1
Şehsade Sapaz 1
Beyhan Asma 1
Edibe Sözen 1
Muzaffer Şerif Başoğlu 1
Lezzet Aliyeva 1
V. M. Jirmunskiy 1
D. Çiğdem Ünal 1
Esra Kaya 1
Kazım Sarıkavak 1
Ali Şenozan 1
Mehmet Salih Erkek 1
Rıfat Oymak 1
A. Hande Orhan 1
Zeynep Aycibin 1
Gerard Henri Behaque 1
Mehdi Rezaei 1
Yıldız Ecevit 1
Seniha Tunakan 1
Fehreddin Seferli Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Cem Değer 1
Mihail Serafimoviç Meyer 1
Savaş Eğilmez 1

Yazar Sayi

Sayfa 171 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nesime Ceyhan Akça 1
Şerif Hulusi Kurbanoğlu 1
Ferdi Bülbül 1
Vedat Kartalcık 1
Demir Özlü 1
Evren Küçük 1
Kemal Saylan 1
Almasa Mulalić-Azamat Akbarov 1
Tuncer Uçarol 1
A. Turan Oflazoğlu 1
Ziya Akkaya 1
Bahtiyar Kerimov 1
Gökhan Dağhan 1
Mehmet AliAğakay 1
Deniz Özyakışır 1
Pınar Al 1
Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu 1
Yonca Özkan 1
Mustafa Bozer 1
Serdar Ünal 1
Cemil Çelik 1
Mircea Eliade 1
Erdoğan Erbay 1
Şinasi Özdenoğlu 1
Elif Erbil 1
İbrahim Yıldırım 1
N. Sulhi Atmaca 1
Ferudun Ata 1
Suat Taşer 1
M. Esad Coşan 1

Yazar Sayi

Sayfa 172 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Karataş 1
Vildan Serdaroğlu 1
F. Gül Özaktürk 1
Kerim Aydın Erdem 1
Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev 1
Altay Amanjolov 1
H. Nurgül Begiç 1
Mehriban Alizade 1
Rüştü Ilgar 1
Gözde Özcanar 1
Mehmet Cengiz Çakmak 1
Devrim Özkan 1
Rabia Çolak 1
Hülya Gökçe 1
Yusuf Blaşkoviç 1
Cengiz Veli Kurmuş 1
Hasan Duran 1
Selahaddin Öğülmüş 1
Jan Harold Brunvand 1
Nezahat Öztekin 1
Alaattin Canbay 1
Tacetin Şimşek 1
İlhama Jafarova 1
Figen Kılıç 1
Önder Çakırtaş-Ömer Şekerci 1
wiki Ansiklopedisi- 1
Fahriyye Ceferova 1
Korhan Kaya 1
Burhan Akpunar 1
Anwar Ahmad 1

Yazar Sayi

Sayfa 173 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Akça 1
Melike Gumarova 1
Sabahattin Türkoğlu 1
Bedri Mermutlu 1
Gülcihan Pehlivan 1
Mehmet Emre Çelik 1
Dilrabo Andaniyozova 1
Ralph Leon Beals 1
Sevgi Türkay 1
Emin Efendiyev 1
İlke Altuntaş 1
Natalie Operstein 1
Süleyman İlhan 1
Faruk Sümer 1
Kübra Mutlu 1
Arslan Kaynardağ 1
Hakan Yaman 1
Gülin Öztürk 1
Mehmet Gündoğdu 1
Dorjkhand Jambalsuren 1
Hüseyin Kalemli 1
Sevtap Günay Köprülü 1
Cihan Işıkhan 1
Hatice Gül Küçükbezci 1
Erol Topal 1
Ahmet Şenol 1
Kadir Arıcı 1
Nilgün Dalkesen 1
Ali Demir 1
Tarkan Koç 1

Yazar Sayi

Sayfa 174 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rana Ece Karahan 1
Zehra Ergeç 1
Emine Kübra Fidan 1
İmruz Efendiyeva 1
Ayşegül Bahşişoğlu 1
Funda Işıl Şimşek 1
Mağrifet Kemal Yunusoğlu 1
Yasemin Kubanç 1
Fatih Ramazan Süer 1
Lan-Ya Tseng 1
Halil Buttanrı 1
Abidin İtil 1
Şafak Dilek Kaya 1
E. Hinds Harold 1
Hüsna Kotan 1
Mustafa Uğurlu Arslan 1
Seyyal Körpe 1
Orhan Koloğlu 1
Ümit Arklan 1
Çağatay Karahan 1
Hayati Doğanay 1
Ertuğrul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarcı-Talat Fırlar 1
Tina Karina Ramnarine 1
Engin Berber 1
İrina Pruşkovska 1
Ayten Coşkunoğlu Bear 1
G. Serap Çekerol 1
Malgorzata Labecka-Koecherowa 1
Özlem Belkıs 1
Yaşar Türkben 1

Yazar Sayi

Sayfa 175 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Mat 1
Sema Etikan 1
Fatma Meliha Şen 1
Levnt Ali Çınar 1
Atilla Dilekçi 1
Salih Özçamca 1
Adeyemi Daramola 1
Şebnem Atakan 1
Betül Mutlu 1
Gülüzar İyioğlu 1
Ebülfez Kulu Amanoğlu 1
Ünsal Yılmaz Yeşildal 1
Çiğdem Yıldırım 1
Esra Burcu 1
Ali Rıza Yıldırım 1
Mehmet Perinçek 1
Paul R. Pierce 1
Helena Banı-Shoraka 1
Semra Tetik 1
Fazile Eren Kaya 1
Celalettin Yanık 1
Hamit Araslı 1
Samiye Tunç 1
Agnieszka Emilia Lesiczka 1
İsmail Erdoğan 1
Nerin Sis 1
Bilal N. Şimşir 1
Ekrem Aksoy 1
İbrahim Ethem Özkan 1
Mükerrem Bedizel 1

Yazar Sayi

Sayfa 176 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lütfiye Güvenç 1
Oya Gürdal 1
Vasıf Novruzov 1
Davut Kaplan 1
Eugenia Popescu-Judet 1
Nurettin Gülmez 1
Alim Yıldız 1
Tuncay Dilci 1
Mehmet Taşpınar 1
Robert A. Georges 1
A. S. Amanjolov 1
Bahir Selçuk - Mesut Algül 1
Mehmet Ali Balkanlıoğlu 1
Peter Willett 1
Hilal Kazu 1
Yılmaz Yıldırım 1
Serdar Katipoğlu 1
Erdinç Kaplan 1
Seda Arıkan 1
Ahmet Avanas 1
İsmail Teoman Güneş 1
Şeyda Selen Çimen 1
Elif Asude Tunca 1
İbrahim Tellioğlu 1
N. Hanzade Uralman 1
Feriha Akpınarlı 1
Suad Yakup Baydur 1
Ezgi Demirel 1
Kenan Erdoğan-Serpil Akgül 1
Nurşen Dinç 1

Yazar Sayi

Sayfa 177 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. Jason 1
Rukiye Aslıhan Aksoy Sheridan 1
Barış Çatal 1
Gönül Eda Özgül 1
Yuri Tambovtsev 1
Mustafa Ekincikli 1
Serkan Derin 1
Hasan Celal Güzel 1
Muammer Gürbüz 1
Ergün Hamzadayı 1
Sefa Bardakcı 1
Nevin Yazıcı 1
Akartürk Salman 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak-Süleyman Eroğlu-Hatice Şahin 1
Elövsest Zakiroğlu Abdullayev 1
Ayşe Aydın-Reshide Adzhumerova 1
Nagehan U. Eke 1
Fırat Boztaş 1
Suzan Duran 1
M. Levet Arslan 1
Ömer Yılmaz 1
Fahri Maden 1
Burcu Duman 1
Hacı Ömer Beydoğan 1
Türkan Kuzu 1
Melek Ketre 1
Saadet Tekin 1
Baysar Tanıyan 1
Mehmet Emin Ağar 1
Dilek Kantar 1

Yazar Sayi

Sayfa 178 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rahmi Çiçek 1
Yusuf Yıldırım 1
Mustafa Kemal Karahasan 1
Cevdet S. Minullin 1
Hasan Öztürk 1
Muhammet Özdemir 1
Nihal Ülger 1
Yücel Can 1
Bülent Aras 1
Oktay Atik 1
Hakan Sevindik 1
Sabri Koç 1
Gülgün Yazıcı 1
Ramazan Kahraman 1
Hüseyin Elmas 1
Mustafa Oral 1
Sevim Kebeli- Walter G. Andrews-Murat İnan-Stacy Waters 1
Uğur Üçüncü 1
Christopher Pelling 1
Hatice Aynur 1
Muhsin Yılmaz 1
Erol Kayra 1
Ahmet Pirverdioğlu 1
K. Elif Tosun 1
Nilay Özer 1
Tanju İnal 1
Emine Gümüşsoy 1
Nazlı Cihan-Nur Nacar Logie-Vakur Çifçili-Alaskar Özperçin 1
M.Emin Kayserili 1
Yasemin Darancık 1

Yazar Sayi

Sayfa 179 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lale Avşar 1
C. W. Von Sydow 1
Halide Kavkazlı 1
Saffet Kartopu 1
Abdüllatif Tüzer 1
Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal 1
Bengül Bolat 1
Gülsen Balıkçı 1
Mehmet Karayaman 1
Duygu Oruç 1
Hüseyin Uysal 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi 1
Hatice Yiğitbaşı 1
Murat Çolak-Mesut Bayram Düzenli 1
Kağan Büyükkarcı 1
Nimet Karadağ 1
Tilek Şarşenbek Uulu 1
Emre Öztürk 1
İrfan Kalaycı 1
Mahmut Şarlı 1
Murat Keçe 1
Selvi Demir 1
Fatma Akkuş Yiğit 1
Canan Çeşit 1
Atalay Yörükoğlu 1
Halil Özşavli 1
Metin Becermen 1
Salih Koralp Güreşir 1
Necla Dursun 1
Şakire Balıkçı 1

Yazar Sayi

Sayfa 180 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Betül Aslan 1
GülşenEryiğit 1
Ebru Zarzavatçıoğlu 1
Iya Vasilyevna Stebleva 1
Osman Çetin 1
Ünal Çağlar 1
Çiğdem Kalegeri 1
Hayriye Akıl 1
Esma İnce 1
Kasım Kıroğlu 1
Ali Öngül 1
Tuba Arı Özdemir 1
A. Baha Özler 1
Ensar Yılmaz 1
Azizkon Kayumov 1
Ganire Hüseyinova 1
Mayramgül Diykanbayeva 1
Öznur Dişçi 1
Mevlüde Zengin 1
Sami Dönmez 1
Adriatik Derjaj 1
İsmail Çakır 1
Nejdet Gültepe 1
Şeniz anbarlı Bozatay-Konur Alp Demir 1
Gürbüz Aktaş 1
İbrahim Bükülmez 1
Müge Canpolat 1
Simyonoviç Mihail Fomkin 1
Lutz Röchrich 1
Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli 1

Yazar Sayi

Sayfa 181 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Daniel J. Crowley 1
Esra Vural 1
Nureddin Ardıç 1
Richard Livingstone 1
A. Murat Eren 1
Zeynep Kılıç 1
Erdal İlter 1
Bahar Doğan 1
Mehmet Akif Gözitok 1
Pervane Bekirkızı 1
Hikmet Şahin 1
Serdar Atdaev 1
Cemal Demircioğlu 1
Mimar Türkkahraman 1
Erdem Erdenk 1
Sebahattin Yum 1
İsmail Özer 1
Şevket Ökten 1
Elena Markovna Napolnova 1
Müzeyyen Çiyiltepe 1
M. Bilal Çelik 1
Eyüp Bozkurt-Mehmet Turan-Hanifi Şekerci-Seda Kömürbay 1
Nurlana Aliyeva 1
Turgay Kurultay 1
Mehmet Yalçın Yılmaz 1
Ruhi İnan 1
Abdulhakim Tuğluk 1
Banu Ayten Akın 1
Göknur Aktay 1
Derya Bozoklu 1

Yazar Sayi

Sayfa 182 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hulusi Yılmaz 1
Mustafa Dağlı 1
Serhat Ulağlı-Figen Emek-Lale Yücel 1
Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade 1
Eren Özbek 1
İzzet Öztoprak 1
Nevin Güngör Ergan 1
Şule Toktaş 1
Elliott Oring 1
Aysun İmirgi 1
Feyruze H. Garipova 1
Suna Akalın 1
Ömer Subaşı 1
Volkan Odabaş 1
Kezban Tekşan 1
Burak Boyraz 1
O. A. Mudrak 1
Amira El-Zein 1
Hacer Çelik 1
Tülin Arseven 1
S. Malov 1
Abdullah Duman 1
Gül Jale Göncüler 1
Mehmet Devrim Topses 1
Ragıp Gökçel 1
Hülya Tuncer-Ayşe Kızıldağ 1
Yusuf Kotan 1
Mustafa Kara 1
Seval Yinilmez Akagündüz 1
Cevat Dursunoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 183 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erkan Karagöz 1
Selami Alan 1
Jens Peter Laut 1
Nigar Pösteki 1
Alemdar Bayramov 1
Emel Mutlu 1
Ayşe Fersahoğlu Eroğlu 1
Namiq Abbasov 1
M. Sadık Mahdum 1
Y. İ. Vasiliev 1
Dinçer Koç 1
Ramazan Boyacıoğlu 1
Hüseyin Cinoğlu 1
Mustafa Kutlu 1
Sevim Arslan 1
Uğur Bıçak 1
Charles Morgan 1
Hasbi Aslan 1
Ahmet Naim Çiçekler 1
Joshua Bear 1
Nijat SOPİ 1
Tamilya Aliyeva 1
Z. Fahri Fındıkoğlu 1
Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral 1
İlknur Tatar Kırılmış 1
Ayşe Sayan 1
Nazım Mustafa 1
Firuz Fevzi-Hasan Cankurt 1
Özer özçelik 1
Yalçın Yunusov 1

Yazar Sayi

Sayfa 184 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selçuk Uygun 1
Fatih Çelik 1
Hale Özkasım 1
Merritt Ruhlen 1
Süreyya Ülker 1
Bekmaganbetov Şanjarhan 1
Gülnaze Curayeva 1
Mehmet Kabacık 1
Durmuş Tatlıoğlu 1
Hüseyin Sabri Alanyalı 1
Mustafa Sıtkı Bilgin 1
Seyit Ahmet Çapan 1
Coşkun San 1
Murat Ateş 1
Ersin Sarıçan 1
Kadir Ulusoy 1
Nilüfer Öndin 1
Ali Galip Alçıtepe 1
Tevfik Bıyıklıoğlu 1
Zekai Mete 1
Emrah Çelikhan 1
İrade Yüzbey 1
Ayşen Gürcan Namlu 1
Mahmut Fidancı 1
Fatih Yıldırmaz 1
Lawrence E. Sullivan 1
Can Gürzap 1
Asuman Gökhan 1
Halil İbrahim Okatan 1
Adem Ceyhan-Tuğba Aydoğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 185 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade 1
Gülşen Candan 1
Shigeo SAITO 1
Orhan Yazıcı 1
Ümmühan Gökmen 1
Hayrettin Parlakyıldız 1
Nur Ahmet Kurban 1
Ali Nazım Sözer 1
Tolga Uzun 1
Mehmet Nuri Gültekin 1
Remzi Kılıç 1
Muhammet Mutlu Aktaş 1
Zekiye Süleyman Eglar 1
Gamze Bozkuş Eğri 1
Markus Dressler 1
Yavuz Gürler 1
Murat Tural 1
Semih Bilgen 1
Cebe Özer 1
Ayça Gelgeç Bakacak 1
Nedret Mahmut 1
Şenay Atam 1
Beylü Dikeçligil 1
Güneş Sezen 1
İbrahim Agâh Çubukçu 1
Mübahat Türker Küyel 1
Sibel Paşaoğlu 1
Lokman Taşkesenlioğlu 1
Osman Özer 1
Va-Nu 1

Yazar Sayi

Sayfa 186 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Damir Gaynutdinov 1
Kelime Erdal-Gületin Erdal 1
Nurcan Ankay 1
Ali Torun 1
Tuğba Nur Beyret 1
A. Kadir Çüçen 1
Zeynep Dörtok Abacı 1
Geza Feher 1
Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç 1
Hidayet Takçı 1
Yılmaz Daşcıoğlu 1
Serap Karakılıç 1
Cem Gürdal 1
Ayhan Dereko 1
Mihrican Aylanç 1
Şerife Baş 1
Bilge Yüksel 1
Ekrem Malkoç 1
Mürsel İsmayıloğlu 1
Vefa Guliyeva 1
Deniz Doğru 1
Evrim Önem 1
Kemal Varol 1
Rosemary Agonita 1
Zsuzsa Kakuk 1
Baki Yaşa Altınok 1
Deniz Ünver 1
Sergey G. Klyaştornıy 1
Cemil Kurt 1
Aysel Baytok 1

Yazar Sayi

Sayfa 187 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ali Kasır 1
Mirsad Turanoviç 1
Erdoğan Saracoğlu 1
İsmet İnönü 1
Neşe Özden 1
Şirin Ünlü 1
Aysu Aksu 1
Naci Şahin 1
Fesun Koşmak 1
Sultan Bilge Keskinkılıç Kara 1
M. Fatih Amasyalı 1
F. Özden Ekmekçi 1
Britt-Marie Apelgren 1
Altay Tayfun Özcan 1
Tülay Ercoşkun 1
Mehtap Muğlalı-Alp Erdin Koyutürk-Mustafa Erhan Sarı 1
S. Alp 1
Guliyeva Kübra 1
Dikmen Gürün 1
Rafael Carpintero Ortega 1
Hülya Önal 1
Yusuf Çiçek 1
Cennet Yarşı 1
Muhammed Eyyüp Sallabaş 1
Erhun Şengül 1
Selahattin Doğuş 1
Alain Servantie 1
İlhan Akın 1
Fikret Türkmen-Pınar Fedakar 1
Süleyman 1

Yazar Sayi

Sayfa 188 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Nurullah Cicioğlu 1
Falih Rıfkı Atay 1
Köksal Ayşan 1
Okan H.Aktan 1
Arif Acaloğlu 1
Hakan Aydın 1
Ufuk Gencel 1
Melike Uçar 1
Beğmırat Veyisov 1
Gülda Çetindağ 1
Mehmet Ertuğ 1
John K. Friesen 1
Nihat Aycan 1
Alfiya Yusupova 1
Yüksel Girgin 1
İlker Özdemir 1
Ayşe Nur Kırgız Sağın 1
Nazan Kırcı 1
Firdevs Canbaz 1
Özden Demir 1
Fatih Acer 1
Kürşad Gülbeyaz 1
Bülent Özkan-Özlem Yıldırım-Erdem Dinç-B. Tahir Tahiroğlu-Sinan Yalçınkaya 1
Oleg Kupchik 1
Arzu Donat 1
Hakkı Fahri Özdemir 1
Abdülhakim Tuğluk 1
Bekir Kocadaş 1
Gülmira Aveshanqızı 1
Mehmet H. Doğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 189 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dönercan Dönük 1
Hüseyin Köksal 1
Seyfettin Eyvazov 1
Umut Özge 1
Cihan Şahinci 1
Hatice Nur Erkızan 1
Ersel ÇAğlıtütüngil 1
Nilsu Ak 1
Emine Sonnur Özcan 1
İnci Handan 1
Ayşegül Koyuncu Okca 1
Nebi Mehdiyev 1
Funda Masdar 1
Özgür Öner 1
Latif Daşdemir 1
Cahit Epçapan 1
Aslıhan Eruzun Özel 1
Şahap Sıtkı 1
Berna Kaya Okan 1
Gülsün Leyla Uzun 1
Mehmet Kurudayıoğlu-Gamze Çelik 1
E. Rüya Özmen 1
Ilhama Jafarova 1
Mustafa Ünver 1
Sezen Kılıç 1
Ümit Koç 1
Çağla Derya Tağmat 1
Haydar Çoruh 1
Nizamoğlu Nurlan Abbasov 1
Togay Seçkin Birbudak 1

Yazar Sayi

Sayfa 190 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Tekin 1
Engin Karadağ 1
Ayten Merdan Hacılar 1
Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev) 1
Mamatqul Juraev 1
Yavuz Alptekin 1
Attilâ İlhan 1
Halit Aşlar 1
Salih Uçak-Elif Gökçü 1
Adilhan Appa 1
Necmi Uyanık 1
Şefik Deniz 1
Betül Sülüşoğlu 1
Günay Atalayer 1
Eda Kahyalar-Zuhal Okan 1
İ. Murat Çakmakçı 1
Muzaffer Kaya 1
Sibel Hatipoğlu 1
Leyla Tagizade 1
Çingiz Hüseynzade 1
Haziretali Tursun 1
Esra Işık 1
Kazım Akşar 1
Nuray Asan 1
Ali Sönmez 1
Mehmet Said Arbatlı 1
Rıdvan Tunçel 1
A. Halim Ulaş 1
Zeynep Akıncı 1
Ercan Demirci 1

Yazar Sayi

Sayfa 191 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
George G. Hruby 1
Mefküre Mollova 1
Paulino Toledo 1
Henrik Samuel Nyberg 1
Yıldıray Bulut 1
Musa Şahin 1
Senem Korkmaz 1
Fehim Kuruloğlu 1
Celile Eren Ökten 1
Michael Loewe 1
Satı Doğanyiğit 1
Ağgül Erdoğan Sezen 1
Şerif Baştav 1
Bilge Kaya 1
İbrahim HABACI-Abdullah ÜRKER-Seval BULUT-Recep ATICI-Zeynep HABACI 1
Münevver Okur Meriç 1
Ferah Türker-Şima Doğan 1
Lyayla Mingazova 1
Oya Tokgöz 1
Demet Özbabalık 1
Evin Noyan 1
Kemal Özmen 1
Nurgül Karayazı 1
Alişan Hızal 1
Güven Özdoyran 1
Robert B. Lees 1
A. Serdar Öztürk 1
Zhaorigetu 1
Mehmet Ali Türkmenoğlu 1
Yonca Anzerioğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 192 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aynur Gazanferkızı Çev.: Muhammet Kemaloğlu 1
Harun Yücel 1
Mine Tan 1
Seda Köycü Arslantekin 1
Ahmet Bellibaş 1
İsmail Yakıt 1
Neşe Ağkurt 1
Şeyma Sezer 1
N. Oralbayeva 1
M. Emir İlhan 1
Ömer Gündüz-İsmail Fırat 1
Bora Lee 1
Nurten Kiriş 1
Mehmet Zeki İbrahimgil 1
Abdulkadir Öztürk 1
Züriye Çelik 1
Barış Sarıköse 1
Gönül Yılmaz 1
Derya Üçinkülüğ 1
Yusuf Ayönü 1
Mustafa Ever 1
Serkan Köse 1
Hasan Çolak 1
Muazzez Eser 1
Seher Erdoğan Çeltik 1
Ahmet Gökçegözoğlu 1
Jale Parla 1
Elvira A. Grunina 1
İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev 1
Ayşe Baysal 1

Yazar Sayi

Sayfa 193 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nahide Konak 1
Fidan Yavuz 1
Ömür Koç 1
Warren C. Schultz 1
Fahri Valehoğlu 1
Konstantin Lübimov 1
Burçin Erol 1
Anna Leena Sııkala 1
Türkan Yeşilyurt 1
Sabahattin Eyuboğlu 1
Gülbende Kuray 1
Mehmet Emin Özcan 1
Dilek Uygun 1
Raile Abdülvahit Kaşgarlı 1
Mustafa Kılıç 1
Ceyda Özcan 1
Hasan Şener 1
Ahmet Köç 1
Özcan Özkarakoç 1
Kurtuluş Dinçer 1
Bülent C. Tanrıtanır 1
Oktay Saydam 1
Armağan Zöhre 1
Hakan Topçu 1
Memet Yetişgin 1
Sacit Uğuz 1
Bekir Biçer 1
Gülhanım Ünsal 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü- 1
Sevinç Eren 1

Yazar Sayi

Sayfa 194 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Uluğ İğdemir 1
Cihan Aydoğdu 1
Hatice Değirmencioğlu 1
Kaare Thomsen 1
Ali Cin-Vasfi Babacan 1
Tarık Aksoy 1
Zaliha İnci Karabacak 1
Emine Kırcı Uğurlu 1
Fulya Toğçuoğlu Ünal-Arzu Yiğit 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu - Celal Aslan 1
Özgün Koşaner 1
Fatih Odunkıran-Bilal Alpaydın 1
Lale Hasanova 1
Cafer Çiftçi 1
Halil Apaydın 1
Sahure Çınar 1
Şaban Sözbilici 1
Beril Tuğrul 1
Gülseren Günce 1
Mehmet Kıldıroğlu 1
E. Ceferzade 1
Mustafa Tuğbay Emiroğlu 1
Çağan Yıldıran-Işıl Tanrıseven 1
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi 1
Murat Hanilçe 1
Kambernisa Muhammethacı 1
Nisaybay Hüsenov 1
Ali Işık 1
Timur Gültekin 1
Recep Songün 1

Yazar Sayi

Sayfa 195 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Çevik 1
Emsal Ateş Özdemir 1
Aytanga Dener 1
Özlem Aydoğdu 1
Murat KORKMAZ-Nur DİLBAZ ALACAHAN-Dilek TUNA CESİM-Ali Serdar YÜCEL-Gökşen ARAS 1
Fatma Karabulut 1
Levent Düzcü 1
Atila Tolun 1
Halim Kara 1
Salih Okumuş-Halime Barış 1
Adem Sezer 1
Necmettin Aygün 1
Şamirza Turdimov 1
Betül Çotuksöken 1
Gülten Bulduker 1
Ebulfez Kulu Amanoğlu 1
İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz 1
Leyla Gadjieva 1
Esma Şimşek-Ebru Şenocak 1
Ali Rıza Erdem 1
Mehmet Özkartal 1
A. D. Çolakova 1
Zerrin Eren 1
B. Ayça Ülker Erkan 1
Gaye Kökeş 1
Mecit Canatak 1
Semra Baturay 1
Fayruza Garipova 1
Celal Türer 1
Hamid Araslı 1

Yazar Sayi

Sayfa 196 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mevlüt Erdem-Mehmet Akif Kılıç-Mustafa Sarı 1
Samim Kocagöz 1
Afet Yılmaz 1
İsmail Demirbağ 1
Nergiz İsmayilova 1
Egenberdi K. Kubatov 1
Müjgan Cunbur 1
Lütfi Budak 1
Ospanova Akhur Abdujaparkızı 1
Vaqıf Aslanov 1
David J. Hufford 1
Nurettin Demir-Melike Üzüm 1
Mehmet Şengönül 1
Rifkat Sibgatullin 1
A. Osman Uysal 1
Zeynep Şimşek Umaç 1
Erdal Taşbaş 1
Bahattin Keleş 1
Petek Ersoy İnci 1
Hilal Demir 1
Serdar Genç 1
Cemal Kemal 1
Aykut Kazancıgil 1
Harold Bowen 1
Mine Aktaş 1
Erden Z. Kacibekov 1
Ahmet Arif Turan 1
İsmail Süphandağı 1
Nesrin Günay 1
Birgül Toker 1

Yazar Sayi

Sayfa 197 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
N. Babaoğlu 1
Feridun Karaarslan 1
Stephanos Pesmazoglou 1
M. Cihat Can 1
Veysel İbrahim Karaca 1
Eyüp Tanrıverdi 1
Kenan Bozkurt 1
Birsel Oruç Aslan 1
Nursel Karaca 1
Alper Altunay 1
Turgut Göğebakan 1
Ruken Akar-Vural 1
Abdulkadir Atıcı 1
Göktan Ay 1
Mehmet Bardakçı 1
Derya Emir 1
Priscilla Mary Işın 1
Yunus Zeyrek 1
Mustafa Durak 1
Serkan Aslan 1
Cengiz Aytmatov 1
Hasan Benli 1
Muamber Yılmaz 1
Sedat Veyis Örnek 1
Nevin Selçuk 1
Aida Kasıeva 1
Şükriye Turan 1
Ayşe Altıntaş Balcı 1
Suphi Varım 1
M. Kaya Bilgegil 1

Yazar Sayi

Sayfa 198 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Tuğrul Kara-Ahmet Akkaya 1
Fahri Dikkaya 1
Kilisli Rıfat Bilge 1
Burak Hamza Eryiğit 1
Anar Ağalar-Zade 1
Abdullah İlgazi 1
Gülay Arıkan 1
Mehmet Dursun Erdem-Mesut Gün-Betül Karateke 1
Hür Mahmut Yücer 1
Yusuf Sarınay 1
Mustafa Karabulut - Ufuk Sarıtaş 1
Hasan Mert 1
Ahmet Kayasandık 1
Jochen Rehbein 1
Nihal Kadıoğlu Çevik 1
Yusuf Ziya Ulusoy 1
Emin Ağayev 1
Napil Bazilhan 1
Filiz Meltem Uçar 1
Süleyman Elmacı 1
Güler Koca 1
Mehmet Fatih Özcan 1
Mustafa Mutlu 1
Sevim Güldürmez 1
Christine Dikici 1
Haşim Şahin-Yunus Arifoğlu 1
Ahmet Ögke 1
Julie Stewart 1
Nilay Çabuk 1
Ali Bayat 1

Yazar Sayi

Sayfa 199 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Taner Namlı 1
Zafer Altıntaş 1
Ayşe Ulusoy 1
Nazim Paşayev 1
Fuad Köprülü 1
M. Zeliha Stebler Çavuş 1
Özge Cengiz 1
Yasemin Altınkaynak 1
Selda Ergün 1
Fatih Kana 1
L. V. Sofronova 1
Onur Güngör 1
Asıf Hacılı 1
Halide Babayeva 1
Merve Beştaş 1
Safa Çelebi-Demet Sancı Uzun 1
Sylwia Filipowska 1
Gülperi Sert 1
Duygu Bora Günak 1
Hüseyin Şimşek 1
Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 1
Orhan Bozdemir 1
Ülker Qezenferkızı 1
Kadriye Hocaoğlu 1
Ali Gül 1
Tevhide Özbağı 1
Recep Cengiz - Ramazan Sarıçıçek 1
Zekeriya Kitapçı 1
İrem Soydal 1
Ayşen Uslu Bayramlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 200 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Füsun Aşkar 1
Selman Can 1
Leonard Feinberg 1
Salih Çift 1
Necip fazıl Kurt 1
Şakir Gözütok 1
Beşir Ayvazoğlu 1
Gülşen Özçamkan 1
Ebru Onay 1
Mustafa Yüksel 1
Osman Aslan 1
Çev. H.Çağdaş Arslan 1
Hayri Barutca 1
Esin Sultan Oğuz 1
Karoly Czegledy 1
Nur Hümeyra Özdemir Erem 1
Ali Osman Gündoğan 1
Töre Mirzayev 1
A. Alev Direr Akhan 1
Ensar Arslan 1
İslâm Beytullah Erdi 1
Aziz Nesin 1
Max Müller 1
Özlem Özmen 1
Yavuz Özdemir-Elif Aktaş 1
Murat Uraz 1
Aydın Durdu 1
Haluk Yavuz 1
Samettin Başol 1
Şener Büyüköztürk 1

Yazar Sayi

Sayfa 201 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Günseli Bayraktutan-Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu-Gözde İslamoğlu-Aslı Tel ... 1
Efe Durmuş 1
İbrahim Atabey 1
Simge Özer Pınarbaşı 1
Lubsandorjiyn Bold 1
Vahit Macit Tekinalp 1
Damla Mimir 1
Nurdan İpek Şeber 1
Mehmet Serhat Yılmaz 1
Rıza Yıldırım 1
A. Merthan Dündar 1
Erdal Bozdağ 1
Mehmet Ak 1
Yılmaz Evat 1
Mustafa Ali Mehmet 1
Cemal Avcı 1
Hanifi Sever 1
Sebahat Söylemez 1
İsmail Karakurt 1
Neslihan Öksüz 1
Şermin Baka 1
Elçin Eliaçık 1
Müşerref Öztürk Çetindoğan 1
Ferhat Çiftçi 1
Songül Karahasanoğlu Ata 1
M. Ayça Vurmay 1
Ömer Çona 1
Eylem Saltık 1
Nuri Yavuz 1
Alpaslan Demir-Taner Aslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 202 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. Barış Tecimen 1
Turgay Anar 1
Ruhan Karadağ 1
Gökhan Yavuz Demir 1
Mehmet Aslan 1
Derya Adalar 1
Pınar Özdemir 1
Hu Hong 1
Yunus Emre Gürbüz 1
Mustafa Çetin 1
Cemil Yücel 1
Hasan Anamur 1
Neval Karakuş Sakin 1
Elisa Cebrailoğlu Şükürlü 1
Sultan Sökmen 1
Volkan Güloğlu 1
F. Yegül 1
Buket Altınbüken 1
Nüket Elpeze Ergeç 1
Amanbay Asırov 1
Habib İdrisi 1
Melahat Bayram 1
S. Göksel Türközü 1
Abdullah Çoban-Mehmet Akif_çeçen 1
Bayram AliKaya 1
Gül Büyü 1
Raffaele Pettazzoni 1
Mustafa Hopaç 1
Muhammedjan Rustemov 1
Ahmet Haşim 1

Yazar Sayi

Sayfa 203 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Jazira Alibekova 1
Nidai Sulhi Atmaca 1
Albert B. Lord 1
Filiz Balı-Ufuk Uğur 1
Süleyman Berk 1
M. Ömer Bostancı 1
Faruk Bayramoğlu 1
Kuanyshbek Kenzhalin 1
Bülent Akın-Mustafa Duman 1
Okibat Osmanova 1
Arif Özgen 1
Meltem Çeliktaş Ekti 1
Sabri Büyükdüvenci 1
Abdureşit Celil Qarluq 1
Uğur Akıncı 1
Cezmi Karasu 1
Hasan Yıldız 1
Muharrem Dördüncü 1
Selçuk Altuntaş 1
John R. Krueger 1
Nihat Öztoprak 1
Ali Aksit 1
Tamer Kutluca 1
Emin Recepoğlu 1
Ayşe Onat 1
Firdevs Kaya 1
M. Tuğba Yıldız Ekin 1
Yakup Topal 1
Fatih Başkapan 1
Kürşat Kurtulgan 1

Yazar Sayi

Sayfa 204 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Omeljan Pritsak 1
Arzu Kılınç 1
Meriç Akpınar 1
Sadi Çöğenli 1
Bekir Sıdkı Baykal 1
Gülnara Aziz 1
Durdu Kundakçı 1
Seyfullah Korkmaz 1
Cihat Göktepe 1
Hatice Palaz Erdemir 1
Murat Alkan 1
Ersin Günay-Suat Ungan 1
Kadir Karatekin 1
Nilüfer Erol 1
Telgat Galiullin 1
Rayhan İymahanbetova 1
Ayşegül Utku Günaydın 1
Necat iTonga 1
Funda Tunçdöken 1
Özgür Yanardağ 1
Yasin Aktay 1
Selma Benli 1
Latih Suud Jassim 1
Asuman Akay Ahmed 1
Halil İbrahim Delice 1
Sait Uylaş 1
Necdet Hayta 1
Gülşah Gaye Fidan 1
Ebru Amil 1
Issiyev Kuddus 1

Yazar Sayi

Sayfa 205 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Yalçın 1
Sezgin Toska 1
Ümit Yeğen 1
Çernigovskaya T.V. 1
Eset Süleyman 1
Kamile Bentli 1
Ali Kurt 1
Tolga Arslan 1
Mehmet Necmettin Bardakçı 1
Engin Türker 1
Galip Çağ 1
Maria Stamova Tufar 1
Özlem Güler 1
Yavuz Çelik, Yavuz Şen 1
Murat Sincan 1
Semahat Işıl Açıkalın 1
Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 1
Metin Özbek 1
Salim Cöhce 1
Adnan Durmaz 1
Nedim Macit 1
Şemistan Nezirli Çev: Muhammet Kemaloğlu 1
Beyhan Bağ 1
Gündegül Parlar 1
Edina Solak 1
İ. Seçkin Aydın-Hakan Ülper-H. Özgür İnnalı 1
Sibel Kuşca 1
Linda Degh 1
Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı 1
V. M. Solntsev 1

Yazar Sayi

Sayfa 206 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
D. G. Savinov 1
Esra Keskinkılıç 1
Kazım Sevinç Haz. Muhammet Kemaloğlu 1
Nuray Özaslan 1
Ali Şükrü Çoruk 1
Tuğba Bilveren 1
Mehmet Salih Erpolat 1
Rıfat Önsoy 1
A. İlker Esin 1
Zeynep Cihan Koca 1
Ercan köksal 1
Gerard Paulsen 1
Pelin İskender Kılıç 1
Hicran Akın 1
Mustafa Acar 1
Serap Akçaoğlu Saydım 1
Mihalis Kuyucu 1
Ahmed Uzun 1
İsmail H. Tonguç 1
Bilge Say 1
Münire Nurefşan Kapal 1
M. Abdulbasit Sezer 1
Ozhan Tıngöy 1
Vedat Korkmaz 1
Evrim Doğan 1
Kemal Sılay 1
Almaz Bayramova Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Güzin Yamaner 1
Roberte Hamayon 1
A. V. Gatenby 1

Yazar Sayi

Sayfa 207 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bahtiyar Makaroğlu 1
Gökhan Ekim 1
Mehmet AliYavuz 1
Deniz Salman 1
Pınar Alço 1
Hilmi Ziya Ülken 1
Yong-Goo Kim 1
Mustafa Budak 1
Cemil Doğaç İpek 1
Hasan Akbulut 1
Miriam Zeliha Stebler 1
Erdoğan Eskimez 1
Seda Uysal Bozaslan 1
Neşe Emecan 1
Şinasi Sönmez 1
Elif Eren 1
Aysel Günindi Ersöz 1
N. ŞimşekCankur 1
Ömer Karataş-Serdar Işık 1
Vildan Serdaroğlu Coşkun 1
Bouboura Aknoldoeva 1
Altay Güvenir 1
Tülay Alim Baran 1
Mehtap Alper 1
Başak Kantarcı Kasalı 1
Gözde Ramazanoğlu 1
Mehmet Cihan Üstün 1
Didar Akar 1
Rabia Fayzullayeva 1
Yusuf Civelek 1

Yazar Sayi

Sayfa 208 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Gökçeoğlu 1
Cengiz Yakıncı 1
Muhammad Khalafallah 1
Selahattin Batu 1
Jane Ann Lindley 1
Nezaket Hüseyinova 1
Tacettin Şimşek 1
Embergen Allambergenov 1
Ayşe Çolpan Kavuncu 1
Naile Asker 1
Fikret Kılıç 1
Süheyla Kale Bilki 1
Önder Duman 1
Wilhelm Bang 1
Faik Kanatlı 1
Korkut U. İşisağ 1
Oğuzhan Sevim-Mehmet Gedik 1
Apdülkerim Dinç 1
Hakan Altun 1
Ufuk Bircan 1
Melike Işıkgöz Uluçay 1
Sabahattin Umutlu 1
Abdulmecit Mutaf 1
Bedri Nermutlu 1
Gülçin Alpöge 1
Mehmet Ergül 1
Dilruba Kürüm 1
Hüseyin Bargan 1
Emin Eminoğlu 1
İlke Kızmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 209 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Meral Töreyin 1
Natalya Budnik 1
Filiz Özer 1
M. Serhat Yılmaz 1
Özcan Tatar 1
Yakup Deliömeroğlu 1
Kübra Şengül 1
Bülent İnal 1
Olcay Özkaya Duman 1
Hakan Yaşar 1
Güliz Şahin 1
Dosay Kenzethayev 1
Ramazan Tosun 1
Hüseyin Kandemir 1
Mustafa Safran 1
Sevtap Kadıoğlu 1
Umay Türkeş Günay 1
Muna Yüceol Özezen - Huriye Sözer 1
Kadir Can Dilber 1
Nilgün Firidinoğlu 1
Ali Demirsoy 1
Taşbolot Sadıkov 1
Rana Özen Kutanis 1
Zehra Erğin 1
Emine Malatyalı 1
İnal Cem Aşkun 1
Ayşegül Çalı 1
Nebahat Oran Aslan 1
Selim Karahasanoğlu 1
Larry V. Clark 1

Yazar Sayi

Sayfa 210 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aslı Üntak 1
Halil Cin 1
Mesut Bayram Düzenli 1
Saim Yılmaz 1
Ablet Samet 1
E. İ Fazılov 1
Mustafa Uluocak 1
Seyyid Hamid Tabibiyan 1
Ümit Demirci 1
Hayati Yavuzer 1
Ertuğrul Taş 1
Ahmet Zeki Güven-Sercan Halat-Mazhar Bal 1
Kamil Aydın 1
Niyazi Öktem 1
Ali İhsanÖbek 1
Zeki Kartal 1
Engin Bölükmeşe-Fulya Çelik 1
İrinça İusiumbeli 1
Ayten Er 1
G. Songül Ercan 1
Malgorzata M. Gajda 1
Yaşar Vural 1
Fatma Necla Çıkıgil 1
Leyla Albayrak 1
Canan Şenöz 1
Atilla Engin 1
Halime Yücel 1
Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu 1
Şebnem Sözer 1
Betül Özçelebi 1

Yazar Sayi

Sayfa 211 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülzade Jabbarova 1
İ. GüvenKaya 1
Muzaffer Demir 1
Sibel Arıoğul 1
Leyla Küçükahmet 1
Ünver Günay 1
Çiler Hatipoğlu 1
Hayrullah Kahya-Devin Deweese 1
Esra Dereli 1
Kayhan Abik 1
Nuraniye Ekrem 1
Mehmet R. Gazimihal 1
Eray Alpyıldız 1
B. Tsogtbaatar 1
Mediha Özateş 1
Paul Seedhouse 1
Musa Kaya 1
Fazilet Çöplüoğlu 1
Celalettin Yavuz 1
Mezahir Avşar-Lale Avşar 1
Sanja Dimovska 1
Agnieszka Koecher-Hensel 1
Şeref Yılmaz 1
İbrahim Gökbakar 1
Mükremin Yaman 1
Oya Kalıpsız 1
Vecdet Erkun 1
Davut Kılıç 1
Kemal İbrahimzade 1
Gürsu Galip Gürsakal 1

Yazar Sayi

Sayfa 212 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tuncay Öztürk 1
Mehmet Tat 1
Robert A. Segal 1
A. Sadık Bahçe 1
Bahir Selçuk-İbrahim Halil Tuğluk 1
Gökçe Yükselen-Abdurrazak Peler 1
Mehmet Ali Başaran 1
Peter Zıeme 1
Hilal Nayır 1
Yiğit Bener 1
Mustafa Bakan 1
Harun Hilmi Polat 1
Mine İrden 1
Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer 1
İsmail Turan Kallimci 1
Nesrin Sis-Bekir Gökçe 1
Şeyma Benli 1
N. İkramova 1
Ferit Duka 1
Suat Alp 1
M. E. Ellinghausen 1
Ömer Faruk Yekdeş 1
Ezgi Korkmaz 1
Kenan Mermer 1
Birsen Limon 1
Alsu Kamaliyeva 1
Turgut Uyar 1
Mehmet Yunus Çelik 1
Rumeysa Karakaş 1
Abdulkadir İnaltekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 213 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Barış Demirtaş 1
Gönül erdem Nas 1
Mehmet Birgül 1
Derya Özcan 1
Hülya Bartu 1
Yuri Vasilyev 1
Mustafa Eravcı 1
Cengiz Ertem 1
Hasan Coşkun 1
Muammer Kaya 1
Sefa Durmuş 1
Ahmet Faruk Güler 1
Akbar A. Aghdam 1
Elşen Resul oğlu Bağırzade 1
İhsan Yılmaz Bayraktarlı 1
M. Mehdi İlhan 1
W. J. McCallien 1
Fahri Öz 1
Klaus Röhborn, Çev. Hakan Yaman 1
Oğuz Güven 1
Hacı Ömer Karpuz 1
Abdullah Murat Tilav 1
Bazılhan Bahatulı 1
Gülay Sarıçoban 1
Mehmet Emin Aksoy 1
Rahmi Deniz Özbay 1
Hüseyin Akkaya 1
Mustafa Kemal Mirzeler 1
Sevgi Çoban 1
Hasan Özyurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 214 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Raşit Memiş 1
Ernest Jones 1
John B. Smith 1
Nihal Yetkin 1
Alev SınarÇılgın 1
Takashi Osawa 1
Kubilay Geçikli 1
Oktay Berber 1
Arilana Tölendi Kızı Jamankozova 1
Hakan Soydaş 1
Sabri Sidekli 1
Abdurrahman Bozkurt 1
Behset Karaca 1
Mehmet Gel 1
Doğan Hasol 1
Ramazan Kahriman-Abdullah Dağtaş-Erhan Çapoğlu-Zeynep Ateşal 1
Christos Clairis 1
Hatice Bilki Harmankaya 1
Ahmet Poyrazoğlu 1
K. M. Musaev 1
Nilay Yaylağan 1
Ali Büyükaslan 1
İlyas Üstünyer - Aysel Kamal 1
Ayşe Yıldırım 1
Nazlı Gündüz 1
Fuat Sezgin 1
M.Ş. Şiraliyev 1
Yasemin Demir Özgün 1
Selda Yerdelen 1
Fatih M. Şeker 1

Yazar Sayi

Sayfa 215 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lale Avşar İskenderzade 1
C. Yılmaz Madran 1
Aslan Akalın 1
Meryem Mudara 1
Saffet Uysal 1
Abdülmecit İslamoğlu 1
Gülsen Baş 1
Mehmet Katrancı 1
Duygu Özakın 1
Hüseyin Üreten 1
Mustafa Tarakçı 1
Cüneyt Coşkun 1
Hava Selçuk 1
Nimet Özgüç 1
Ali Haydar Aksal 1
Tilla Deniz Baykuzu 1
Zekerya Batur-Ayşe Nur Sır-Hafız Bek 1
Emre Sevinç 1
İrfan Kantarcı 1
Ayşin Şişman 1
G. E. Smith 1
Mahmut Tali Öngören 1
Özlem Aktaş 1
Yaşar Özürküt 1
Murat Keklik 1
Levent Aydın 1
Canan Girgin 1
Atanur Meriç 1
Adem Özbek 1
Necla Pekolcay 1

Yazar Sayi

Sayfa 216 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şakire Polat 1
Betül Aydoğdu 1
Gültekin Akengin 1
Ebubekir Bozavlı 1
Izumi Nishioka 1
Mutlu Melis Özgeriş 1
Osman Doğanay 1
Ünal İmik 1
Hayriye Avara 1
Esma Öz 1
Tuba Çıttır 1
Reşat Kaynar 1
A. Barış Ağır 1
Ganizhamal Kushenova 1
Mebrure Tosun 1
Öznur Horoz 1
Murtaza Aykaç 1
Semra Akdemir 1
Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı) 1
Celal Mirza oğlu Memmedov 1
Mevlüt Çam 1
Adrien Alp Vaillant 1
İsmail Çakmak 1
Nejdet Keleş 1
Şennur Şenel 1
Bilal Duman 1
İbrahim Caner Türk 1
Müge Demir 1
Sina Akşin 1
Lüdmila Donçeva-Petkova 1

Yazar Sayi

Sayfa 217 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Valeh Hacılar 1
Daniela Zivkovic 1
Kemal Çelik 1
Nureddin Rıza 1
Tuna Tunagöz 1
Mehmet Soytürk 1
A. Müge Tunçer 1
Erdal İnönü 1
Baharnur Garan 1
Gonca Kırtıl 1
Mehmet Akif Özer 1
Pervin Agâcânzade 1
Hikmet Tanyu 1
Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş 1
Cemal Enginsoy 1
Hansje Braam 1
Secaattin Tural 1
İsmail Özsoy 1
Nesrin Demir 1
Binnur Genç İlter 1
Elena Oganova 1
Myagmar Saruul-Erdene 1
Sönmez Çelik 1
M. Blaug 1
Ömer Demirel 1
Veyis Değirmençay 1
Eyüp Coşkun 1
Kenan Akyüz 1
Birol Emil 1
Nurmelek Demir 1

Yazar Sayi

Sayfa 218 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ruhi İnan-Aliye Uslu Üstten 1
Abdulhalik Bakır 1
Zühal Akünal Okan 1
Göknur Bostancı Ege 1
Derya Coşkun 1
Pierre-Henri Simon 1
Hulya Bayrak Akyıldız 1
Yunus Macit 1
Mustafa Dere 1
Eren Rızvanoğlu 1
Sedat Sever 1
Nevin Karabela 1
Şureddin Memmedli 1
Feysel Taşçıer 1
Suna Bilen 1
M. Hoppal-Janos Sipos 1
Volkan Özteke 1
Fahrettin Alısar 1
Keziban Tekşan 1
Burak Çavuş 1
Amra Dedeic-Kırbaç 1
Tülin Günşen İçli 1
Meldan Tanrısal 1
S. Nazan Kırımhan 1
Abdullah Ecehan 1
Gül Mükerrem Öztürk 1
Mehmet Doğan 1
Dilek Ç. Yeşiltuna 1
Ragıp Hulûsi Özdem 1
Yusuf Köşeli 1

Yazar Sayi

Sayfa 219 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevcan Yılmaz Kutlay 1
Hasan Koç 1
Muhammet Baştuğ 1
Erkan Kayaöz 1
Selami Bakırcı 1
Ahmet Karaçavuş 1
Alena Çatoviç 1
Yusuf Ziya Ortaç 1
Emel Mülayim Oral 1
İlhan İlter 1
Nan A Lee 1
M. Sadi Çögenli 1
Yadigar Eğit 1
Mehmet Evsile 1
Dinçer savaş Lenger 1
Hüseyin Cöntürk 1
Sevim Atila 1
Charles Oliver Carbonell 1
Hasene Aydın 1
Muhiddin Tuş 1
Erol Eroğlu-Zehra Özkanat 1
Ahmet O.Evin 1
Jozsef Deer 1
Nikolay Tufar 1
Ali Aslan Topçuoğlu 1
Emine Begüm Yılmaz 1
Ayşe Selen 1
Nazife Aydınoğlu 1
folklor.org.tr- 1
M. Yaşar Ertaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 220 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yard. Doç. Dr. Levent Suner 1
Fatih Doğru 1
Bünyamin Çeri 1
Onur Bekiroğlu 1
Arzu Sema Ertane Baydar 1
Mert Ekşi 1
Sadulla Kuranov 1
Abdülkadir İnan Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Süreyya Yıldırım 1
Mustafa Solmaz 1
Seyit Ahmet Çapan-Ufuk Akdemir 1
Ülfet Doğan 1
Murat Başar 1
Kadir Yalçınkılıç 1
Ali Galip Baltaoğlu 1
Recai Özcan 1
Emrah Çetin 1
İrem Çalışıcı Pala 1
Ayşen Kılıç 1
Özkan Ciğa 1
Selma Sol 1
Fatih Yıldız 1
Lazzat Urakova 1
Can İleri 1
Asuman Seda Saracaoğlu-Kerim Gündoğdu-Nisa Başara Baydilek-Sanem Uça 1
Mesut Yalvaç 1
BerrinAksoy 1
Gülşen Cebiroğlu Eryiğit 1
Mehmet Naci Önal-Ali Osman Gündoğan-Sibel Turhan Tuna 1
Oruc Abdullayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 221 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ümral Deveci 1
Çetin Sarıkartal 1
Esin İleri 1
Kamuran Sami 1
Nur Bilge Criss 1
Tolgahan Çoğulu 1
Mehmet Nuri Kardaş 1
René Ghil 1
Mustafa Karabulut 1
Zekiye Uysal 1
İskender Hakkı Sarıgöz 1
Gamze Demirel 1
Özlem Köprülü 1
Semih Çelik 1
Fatma Susar Kırmızı-Aslıhan Fenli-Demet Kasap 1
Cela lMetin 1
Ayda Arel 1
Haluk Harun Duman 1
İsmail Acun 1
Şenay Karaçam Atam 1
Beytullah Bekar 1
Güney Çeğin 1
Efdal As 1
Müberra Bağcı Tayfur 1
Osman Özkul 1
Vafa Çalışkan 1
Esra Onur 1
Nurcan Delen Karaağaç 1
Ali Tuna 1
Tuğba Tekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 222 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Sarı-Okt. Vedat Balkan 1
Rıza Halilov 1
A. Kubilay Şahin 1
Zeynep Erdinç 1
GH. I. Constantin 1
Hikmet Akın 1
Yılmaz Daşcıoğlu-Nadira Jahic 1
Mustafa Akkaya 1
Cem Karasu 1
Ayhan Doğan 1
Hanife Çaylak 1
Mihrican Aynacı 1
Sayın Dalkıran 1
İsmail Hakkı Yücel 1
Neslihan Kabaklı 1
Ekrem Memiş 1
Mürsel Öztürk 1
Ferhan Türe 1
Ömer Aytaç 1
Evrim Üstünoğlu 1
Nuri Mehmet 1
Alparslan Oymak 1
H. Adnan Erzi 1
Mehmet Uygun-Mehmet Katrancı 1
Roy A. Rappaport 1
A.K.C. Ottaway 1
Gökhan Soyşekerci 1
Mehmet Altunmeral-Büşra Hadanoğlu-Betül Yazgan 1
Deniz Yuret 1
Pınar Girmen 1

Yazar Sayi

Sayfa 223 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Cihan 1
Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A . Livsiç 1
Aysel Ciğerlioğlu 1
Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Erdoğan Solak 1
Ahmet Cüneyt Gültekin 1
Neşe Sarıca 1
Şirin Yılmaz 1
İdil Dergisi 1
Sultan Birgül Arslan 1
Ömer Metin 1
Vladimir Zaporozhets 1
F. Reyhan Altınay 1
Kerim Yavuz 1
Bruce A. Rosenberg 1
Altınay Sernikli 1
H. Sena Yaman 1
Tülay Fenerci 1
Mehtap Solak Sağlam 1
Abdullah Bay 1
Batur Reşidin 1
Gulmira Ospanova 1
Dilan Sarıoğlu 1
Rafael Memmedeliyev 1
Yusuf Çotuksöken 1
Mustafa Gündüz 1
Serpil Yazıcı Şahin 1
Hasan H. Taylan 1
Muhammed Hamidullah 1
Erinç Özdemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 224 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selahattin Kaynak 1
Tahir Gür-İbrahim Coşkun-Ferhat Sağlam 1
Emel Esin 1
İlhan Aksoy 1
Ayşe Dudu Kuşçu 1
Süleyman Aliyarlı 1
M. OluşArık 1
Öner Şenödeyici 1
William R. Ferris 1
Farhad Mazlum Zavarag 1
Burhanettin Güneş 1
Arif Akbaş 1
Hakan Değirmenci 1
Ufuk Karakuş 1
Melis Mülazımoğlu Erkal 1
Abdulvahap Özer-Talat Aytan-Nail Güney-Muhammet Can 1
Behçet Dede 1
Gülden İlin 1
Erol Altınsapan 1
Selcen Çifci 1
Ahmet Köklügiller 1
John Lawson 1
Ali A. Çınar 1
Yüksel Göknel 1
Emin Okan Okyay 1
Ayşe Nur Kutluca Canbulat 1
Nazan Tutaş 1
Kürşad Kara 1
Bülent R. Bozkurt 1
Olena Kozan 1

Yazar Sayi

Sayfa 225 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Arzu Erekli 1
Hakkı Uyar 1
Meral Öztürk 1
Sadık Koç 1
Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan 1
Gülmira Ospanova 1
Mehmet H.Doğan 1
Ramis Dara 1
Seyfi Başkan 1
Ursula Reinhard 1
Cihan Yamakoğlu 1
Hatice Oruç 1
Murat A. Karavelioğlu-Fatih Tığlı 1
Ahmet Taşgın 1
Kadir Güler-Ayşe Kandemir Yazıcı 1
Nilüfer Acar Tek-Metin Saip Sürücüoğlu 1
Taylan Akal 1
Rauf Kerimov 1
Zehra Kaderli 1
Ayşegül Mete 1
Mahire Tursuntohti 1
Özgür Sadık Karataş 1
Yasemin Tahir 1
Latif Kerimli 1
Mesut Dündar 1
Şahbender Çoraklı 1
Berna Olgunsoy 1
Mehmet Mahur Tulum 1
E. Sare Aydın 1
Sezer Erer 1

Yazar Sayi

Sayfa 226 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esat Çelebi 1
Nodir Jurakuziev 1
Ali Kemal Gürbüz 1
Togrul Halilov 1
Refis Şeymardanov 1
Engin Kırlı 1
Gail Arlene De Vos 1
Manfred Götz 1
Yavuz Aslan 1
Avner Ziss 1
Halit Balkaya 1
Adnan Akgün 1
Betül Ulutürk 1
Eda Özçelik 1
İ. Murat Yıldırım 1
Muzaffer Kılıç 1
Sibel Hatipoğlu-Gonca Gökalp Alpaslan-Şuheda Önal 1
Osman Köroğlu 1
V. İ. Rassadin 1
Heinrich Glück 1
Esra İlter 1
Kazım Karabörk 1
Nuray Demirel 1
Ali Sözer 1
Tugba Gönel 1
Rıfa tAraz 1
A. Halim Ulaş-Gökçe Tedik-Oğuzhan Sevim 1
Zeynep Aksoy 1
George T. Dennis 1
Mehdi Afzali 1

Yazar Sayi

Sayfa 227 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yıldırım Erbaş 1
Musa Şaşmaz 1
Senem Nadar 1
Fehim Nametak 1
Celile Ökten 1
Aygül Akmatova 1
Hamza Eroğlu 1
Michael M. Ogbeidi 1
Sâtı Erişenler 1
Ahad Emirçupani 1
Nermine Memmedova 1
Şerif Baykurt 1
Bilge Kaya Yiğit 1
Ekrem Cafer 1
Solmaz Karabaşa 1
Lyubomir Mikov 1
Oytun Türk 1
Vedat Balkan 1
Demet Sancı Uzun-Merve Hülya Kibar Furtun-Safa Çelebi 1
Evren Alpaslan 1
Kemal Polat 1
Nurgül Moldalieva 1
Mehmet Tok-Mustafa Gönülal 1
Gökhan Baş 1
Mehmet Ali Ünal 1
Deniz Gül 1
Hilmi Gürses 1
Mustafa Bayık 1
Cemalettin Taşkıran 1
Aynur İnce 1

Yazar Sayi

Sayfa 228 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mine Yazıcı 1
Seda Özbek 1
Neşe Arslan 1
Şeyma Taşçıoğlu Güngör 1
İbrahim Ülgen 1
N. Oya Levendoğlu Öner 1
Ferruh Sanır 1
M. Ender Arkun 1
Ömer İnce 1
Viktor Yuriyeviç Gankeviç 1
F. Arzu Demirel 1
Kenjegül Kalieva 1
Bora Süslü 1
Altan Can 1
H. Naci Bayraç 1
Turhan Gandjei 1
MehmetÖlmez 1
Rüstam Racabov 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu 1
Barno Nurmuradova 1
Görkem Birinci 1
Mehmet Can Şahin 1
Derya Yaylı 1
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov- 1
Yusuf Azmun 1
Mustafa Genç 1
Cengiz Hüseynzade 1
Muazzez İlmiye Çığ 1
James L. Peacock 1
Nevzat Türkten 1

Yazar Sayi

Sayfa 229 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
T. K.Abdiyev 1
Elvira Alexandrovna Grunina 1
İlgar İmamverdiyev 1
Ayşe Becel 1
Nail Bezel 1
Figen Furtuna Erdoğdu 1
Suzana Canhasi 1
Warren E. Roberts 1
Fahri Valehoğlu(Hacıev) 1
Burçin İspir 1
Oğuz Samuk 1
Anna Vanzan 1
Hagigat Muharremova 1
Türkay Bulut 1
Melik Bülbül 1
Gülbike Yıldırım 1
Mehmet Emin Purçak 1
Dilek Yağcıoğlu 1
Rainer Marie Rilke 1
Hasan Tahsin Sümbüllü 1
Muhan Bali 1
Özcan Özyurt 1
Faruk Polatcan 1
Bülent Çiftpınar 1
Armin Bassarak 1
Sadettin Baştürk 1
Süleyman Özeren 1
Gülhinal Gülmez 1
Dominique Collon 1
Hüseyin Hasımlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 230 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cihan Bulut 1
Hatice Elif Diler 1
Erol Sakallı 1
Kader Özlem 1
Ayşe Zamacı 1
Özgün Koşaner-Umut Yozgat 1
Yasemin Kalaç 1
Selim Çonoğlu 1
Lale Hüseynova 1
Aslı Doğan 1
Halil Atay Göde 1
Mesude Evez Kızı 1
Abide Doğan Bahanur Garan 1
Şadi EvrenŞeker 1
Berin U. Yurdadoğ 1
Gülseren Halıcı 1
Mehmet Kılıç 1
E. Demirçizade 1
Orhan Kaplan-Özgür Kıyçak 1
Ülkü Kara Düzgün 1
Çağatay Aşkit 1
Hayati Akyol 1
Ertuğrul Karakuş 1
Ahmet Yiğit 1
Kamer Kasım 1
Niyazi Ayhan 1
Ali İbrahim Savaş 1
Zeki Güler 1
Ender Ünlü 1
G. H. I. Konstantin 1

Yazar Sayi

Sayfa 231 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Makbule Tokur Kesgin 1
Yaşar Tekdemir 1
Sema Çiğdemoğlu 1
Canan Parla 1
Atilla Ahmet Uğur 1
Metin Ekici-Pınar Fedakar 1
Salih Okumuş-Sabit Bayram 1
Adem Soruç 1
Necmettin Hacıeminoğlu 1
Betül Erol 1
Gülten Güler 1
Leyla Hacızade 1
Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay 1
Çiğdem Türker 1
Esma Tezcan 1
Katharine Young 1
Nuran Öztürk-Bilge Karga Göllü 1
Ali Rıza Gökbunar 1
Reyhan Habibli 1
B. C. E. Davis 1
Gaye Yavuzcan A. Aghdam 1
Medet Yolal 1
Parvana Bayram 1
Semra Demir 1
Celalettin Çelik 1
Aydın SefaAkay 1
Hamid Darvish 1
Mevlüt Erdem-Mustafa Sarı 1
Aftandil Erkinov 1
Nergiz Memmedeliyeva 1

Yazar Sayi

Sayfa 232 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şerafettin Zeyrek 1
Einar Haugen 1
İbrahim Erdoğdu 1
Müjgan Cunbur 1
Lütfi Özav 1
Otto von ESSEN Çeviren: Berrin AKÇALI* 1
Varis Abdurrahman 1
David S. Miall-Don Kuiken 1
Ethem Çalışkan 1
Kemal Eker 1
Nurettin Demir-Süer Eker 1
Âlim Gür-Abdulhalik Aker 1
Gürsel Uyanık 1
Mehmet Şükrü Nar 1
Rikâp Yüce 1
A. P. Cowie 1
Zeynep Tarım Ertuğ 1
Bahattin Sav 1
Gökay Yıldız 1
Mehmet Ali Akıncı 1
Peter B. Golden 1
Hilal Erkazancı 1
Serdar Girginer 1
Cemal Köse 1
Aykut Sığın 1
Harry Hoijer 1
Ahmet Arslan 1
İsmail Şanlıoğlu 1
Elif Aktaş 1
İbrahim Sona 1

Yazar Sayi

Sayfa 233 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
N. Buket Cengiz 1
Stephen Ullman 1
M. Çağatay Uluçay 1
Veysel Kılıç 1
Birsel Sağıroğlu 1
Nurseli Gamze Korkmaz 1
Mehmet Yazıcı 1
Ruken Alp 1
Zülfikar Aydın 1
Banu Yangın 1
Gönil Özlem Ayaydın Cebe 1
Mehmet Başak Uysal 1
Derya Filiz Korkmaz 1
Pyeaam Abbasi 1
Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ 1
Serkan Bayraktar 1
Hasan Benlioğlu 1
Muammer Demirel 1
Ergin Jable 1
Sedat Yaralı 1
Jack Goody 1
Aide Sadun 1
Şükrü Ada 1
Elnara Ziyadinova 1
İhsan Satış 1
Ayşe Ateş 1
Feyzi Halıcı 1
Susan Lohafer 1
M. Kayahan Özgül 1
Ömer Tuğrul Kara-Mesut Gün 1

Yazar Sayi

Sayfa 234 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fahri Hacılar 1
Kimberly J. Lau 1
Oğuz Arıcı 1
Andan Oflaz 1
Türk Dil Kurumu 1
Melek Dikmen 1
Abdullah Kaya 1
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül 1
Rahimjon Yusupov 1
Hürriyet Bilge 1
Cevdet Kırpık 1
Ahmet Kemal Bayram 1
Johan Huizinga 1
Nihal Kuyumcu 1
Tahsin Parlak 1
Yusüpcan Yasin 1
Emin Atasoy 1
İlkay Demirkürek 1
Ayşe Gürel 1
Narıye Seydametova 1
Filiz Mergen 1
Abdureşit Jelil Karluk 1
Mehmet Ferhat Özbek 1
Doğan Bulut 1
Mustafa Nihat Özön 1
Sevim İnal 1
Christine Goldberg 1
Selçuk Seçkin 1
Ahmet Özgiray 1
Jultus Nemeth 1

Yazar Sayi

Sayfa 235 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nilay Çağlayan 1
Ali Baykan 1
Taner Okan 1
Emine Gappar 1
İlyas Söğütlü 1
Ayşe Ulusoy Tunçel 1
Nazir Akalın 1
Fuat Akal 1
Özge Gül Zerey 1
Yasemin Avcı 1
Lajos Ligeti 1
C. Bakihanov 1
Onur Kardeş 1
Halide Dolu 1
Merve Mutlu 1
Safa Çelebi-M. Hülya Kibar Furtun 1
Abdülkerim Özaydın 1
Ş. Alpaslan Yasa 1
Belkıs Altuniş Gürsoy 1
Duygu Çamurcu 1
Seyit Battal Uğurlu-Macit Balık 1
Orhan Cezmi Tuncer 1
Cumhur Ün 1
Ahmet Uysal 1
Kadriye Tansuğ 1
Theodor H. Gaster 1
Emrah Tunç 1
Ayşenur Dönder 1
Füsun Ataseven 1
Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov 1

Yazar Sayi

Sayfa 236 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Leonid Kızlasov 1
Canan Aslan / Yasemin Karaman - Kepenekçi 1
Ata Yakup Kaptan 1
Halil İvgin 1
Şakir İbrayev 1
Ebru Silahşör 1
Sıdıka Akyüz Aru 1
Osman Bolulu 1
Ünal Araç 1
Hayri Erten 1
Esin Şahin 1
Kasım Binici 1
Nur Kıpçak 1
Töre Nefesof 1
Mehmet Öz 1
Rengin Ufuk Sarıer 1
A. Annanurov 1
Zeliha Nilüfer Nahya 1
İslam Jemeney 1
Gamze Özot 1
Mayil B. Askerov 1
Murat Uzun 1
Semiha Kalafat 1
Fatma Tunç Yaşar 1
Celal Gasımov 1
Aydın Efe 1
Haluk Yüce 1
MetinArıkan 1
Samettin Gündüz 1
Nejat Göyünç 1

Yazar Sayi

Sayfa 237 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bilal alpaydın 1
Efkan Uzun 1
İbrahim Aykun 1
Mücella Kahveci 1
Simla Course 1
Luiza Rukhadze 1
Dan Ben Amos 1
Kemal Bilbaşar 1
Nurdan Küçükhasköylü 1
Ali Uzun 1
Gürhan Çopur 1
Tuğrul İnal 1
Rıza Zelyut 1
A. Mesud Küçükkalay 1
Zeynep İrem Fıratlıgil 1
Erdal Çetintaş 1
Bahanur Garan Gökşen - Erol Gökşen 1
Gizem Akyol Aycan 1
Mehmet Akalın 1
Yılmaz Göbenez 1
Mustafa Alican 1
Ayhan Kahraman 1
Erdem Büyükbingöl 1
Sebahat Uzun 1
Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara-Esin Yağmur Şahin-Metin Akgün 1
İsmail Katgı 1
Neslihan Sümer 1
Şevket Aziz Kansu 1
Bilgit Sağlam 1
Müzahir Kılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 238 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ferhat Ensar 1
Songül Taş 1
M. Aytül Kasapoğlu 1
Ömer Dalkıran 1
Veli Uğur 1
Eyup Sertaç Ayaz 1
Kemalettin Kuzucu 1
Turgay Bozoğlan 1
Mehmet Volkan Demirel 1
Ruhattin Yazoğlu 1
Abdulaziz M. Avdallah 1
Zulfiya Şahin 1
Banu Alan Sümer 1
Mehmet Atalay 1
Pınar Özmutlu 1
Hu Zhen-Hua 1
Yunus İnce 1
Serhat Demirel 1
Cemil Ziya Şanbey 1
Hasan Arslan 1
Miyase Koyuncu 1
Erdost Özkan 1
Sedat Karagül 1
Ahmet Çoban 1
Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü 1
İdris Yücel 1
Nadejda. N. Kurpeşko 1
M. Fuad Sezgin 1
Volkan Kahraman 1
Fadime Şimşek 1

Yazar Sayi

Sayfa 239 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kevser Koç-Sibel Yıldız-Rana Coşkun 1
Buket Candan 1
Nüket Esen 1
Amangül Durduyeva 1
Habibbeyli İsa Akberoğlu 1
Tülay Öcal 1
Melahat Özgü 1
S. K. Karatayeva 1
Gül Durmuşoğlu 1
Rafik Muhametşin 1
Hülya Taflı 1
Mustafa Hulusi Erdinç 1
Cevat Başaran 1
Muhammedrahim Carmuhammedulı 1
Nigar Karakulak 1
Albert Bates Lord 1
Tahir Uzgör 1
Ayşe Ertuş 1
M. Önder Göncüoğlu 1
Özcan Akkaya 1
www.ozguryazilim.org- 1
Kubanıçbek Kalçakeev 1
Bülent Akkaya 1
Okşay Aktar 1
Hakan Poyraz 1
Meltem Emine Santur 1
Uğur Alpagut 1
Hasan Yüksel 1
Ahmet Mocan 1
John R. Walsh 1

Yazar Sayi

Sayfa 240 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Albayrak 1
Emin Şıhaliyev 1
İlknur Mirgaliyev 1
Ayşe Özdemir Kızıltan 1
Nazım H.Polat 1
Firengiz Paşayeva 1
M. Turgut Demirtepe 1
Özer Küpeli 1
BülentSankur 1
Haldun Taner 1
Sadi Gedik 1
Abdülkadir Gül 1
Süreyya Eroğlu 1
Gülnare Gocayeva Memmedova 1
Mehmet Hengirmen 1
Mustafa Serdar Palabıyık 1
Claudia Römer 1
Ersin Kaya Sandal 1
Ali Fuat Arıcı 1
Temel Öztürk 1
Raziye Oban Çakıcıoğlu 1
Zehra Topal 1
Emir Kasımov 1
İoanna Kuçuradi 1
Fundagül Apak 1
Özgür Yıldırım 1
Laura Venegoni 1
Can Alpgüvenç 1
Asuman Belen Özcan 1
Halil İbrahim Ertürk 1

Yazar Sayi

Sayfa 241 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mesut Kürüm 1
Sakine Çelik Öztürk 1
Necdet Kesmez 1
Şahin Yenişehirlioğlu 1
Berrin Akçalı 1
Gülşah Mete 1
Mehmet Merdan Hekimoğlu 1
Ebru Balamir 1
István Vásáry 1
Mustafa Yanık 1
Sezin Oktay 1
Orhan Veli Alıcı 1
Çetin Balanuye 1
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu 1
Eshabil Bozkurt 1
Ali Kuşat 1
Tolga Bayındır 1
Mehmet Nuhoğlu 1
Reis Davutov 1
Zekiye Er 1
Engin Üzmen 1
Azad Nebiyev 1
Özlem Hemiş Öztürk 1
Semahat Yüksel 1
Fatma Sahan 1
Cavanşır Yusifli 1
Ayalp Talun İnce 1
Haluk Alkan 1
Metin Özdemir 1
Şemseddin Koçak 1

Yazar Sayi

Sayfa 242 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gündüz Akıncı 1
İ. V. Stebleva 1
Muzaffer Turan 1
Sibel Murad 1
Linda Dégh-Andrew Vazsonyi 1
V. Yu. Mihalçenko 1
D. Graç 1
Nuray Özdemir 1
Tuğba Birdal 1
Rısbek Alimov 1
Ercan Uyanık-Ali Özçelik 1
Baha Olgun 1
Pelin Kocapınar 1
Yıldız Turgut 1
Serap Cavkaytar 1
Cem Doğan 1
Ayhan Bıçak 1
Handan Belli 1
Mihaly Dobrovits 1
Ahmet Ada 1
İsmail Hakkı Balcatıoğlu 1
Şerif Kutludağ 1
Ekrem Karadişoğlulları 1
Münis Cureyava 1
Soner İşimtekin 1
M. Abdulhaluk Çay 1
Ö. Özgür Bozkurt 1
Deniz Aktan Küçük 1
Evrim Ersöz Koç 1
Almaz Hasankızı 1

Yazar Sayi

Sayfa 243 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
György Almassy, Çev. Hüsnü Çağdaş Arslan 1
Turan Açık 1
A. Yakubovski 1
Ziya Bursalıoğlu 1
Bakeli Abudurrexıtı 1
Gökhan Eşel 1
Mehmet Alpargu 1
Deniz Soysal 1
Pınar Bayhan 1
Himme tUç 1
Mustafa Bulat-Serap Bulat-Barış Aydın 1
Serdar Yavuz-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak 1
Hasan Aksakal 1
Mirjana Marinkovic 1
Erdoğan Kartal 1
Seda Yılmaz 1
Neşe Erenoğlu 1
Elif Karakuş 1
Aysel Ünsal 1
N. Tülay Şeker 1
Feryal Çubukçu 1
M. Eyyup sallabaş 1
Vladimir A . Livsiç 1
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı 1
Kerim Demirci-Jeff Muhlbauer-Clare Cook 1
Nurullah Şahin 1
Altay Manço 1
H. Ömer Özden 1
Tülay Bektaş Şeker 1
Mehtap Aydıner 1

Yazar Sayi

Sayfa 244 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gözde Sazak 1
Yusuf Çam 1
Serpil Cengiz 1
Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu 1
Muhammed Bilal Çelik 1
Erhan Şen 1
Selahattin Çavuş 1
Janilmirza Bapaeva 1
Nezeket Hüseyn Kızı 1
İlhami Günay 1
Ayşe D. Kuşçu 1
Fikret Mehmet Arargüç 1
Korkut Uluç İşisağ 1
Burhan Günel 1
Oğuzhan Yılmaz 1
Archer Taylor 1
Melike Kaplan 1
Saban Esen 1
Bedri Özçelik 1
Gülçin Koç 1
Dilşen İnce Erdoğan 1
Mustafa Kol 1
Sevil Altıkulaçoğlu 1
Ayşe Mine Olcay 1
Natalya POPOVA 1
Filiz Şenler 1
Süleyman Karataş 1
M. Şakir Ülkütaşır 1
Faruk Türker 1
Olcay Öztunalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 245 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meral Güven 1
Süleyman Uygun 1
Gülizar Çakır Sümer 1
Mehmet Güneş Şahbaz 1
Ramazan Uykur 1
Hüseyin Karadağ 1
Mustafa Said Kıymaz 1
Seydi Vakkas Toprak 1
Hatice Kadıoğlu 1
Muna Yüceol Özezen - Ömer Anıl Düşmez 1
Ersan Koç 1
Ahmet Tacemen 1
Nilgün Sofuoğlu Kılıç 1
Ali Doğaner 1
İnan Gümüş 1
Ayşegül Karabay 1
Nebahat Sülçevsi 1
Funda Keskin 1
Selim Kaya 1
Fatih S. M. Öztürk 1
Aslı Yazıcı 1
Abolfazl Moradi 1
Şahabeddin Yalçın 1
Gülsüm Killi Yılmaz 1
Mehmet Köçer 1
E. J. Fazılov 1
Hüsnü Çağdaş Arslan 1
Çağatay Üstün 1
Ahmet Zeki Velidi Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Niyazi Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 246 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali İsa Şükürlü 1
Ayten Hacıyeva 1
G. Tarıman Cenikoğlu 1
Malik Muradoğlu 1
Özlem Çetinoğlu 1
Yaşar Yılmaz 1
Murat Özdemir 1
Leyla Alptekin 1
Canan Şenöz-Ayata 1
Atilla Kollu 1
Adil Türkoğlu 1
Necmettin Türinay 1
Şebnem Sunar 1
Betül Parlak 1
Ecan Alkaya 1
Sibel Bayraktar 1
Leyla Mingazova 1
Üstün Dökmen 1
Esra Derya Dilek 1
Kayhan İnan 1
Nurat Şengül 1
Ali Selçuk 1
Tudora (Fedora) Arnaut 1
Mehmet Reşat Ata 1
A. Fikret Kılıç 1
B. Zakir Avşar 1
Paul V. Gump 1
Helmuth Scheel 1
Yeter Torun - Nigar Oturakçı Orbay 1
Celil Arslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 247 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayfer Altay 1
Hamit Önal 1
İsmail Ergi 1
Nermin Aliyeva 1
Bilge Kağan Selçuk 1
Felsefe Ekibi Dergisi- 1
Lütfiye Okur 1
Davut Yiğitpaşa 1
Eva A. Csato-Lars Johanson-Ünal Zal 1
Kemal Kayra 1
Alimurad Taciyev 1
Tuncay Yüce 1
Robert A.Segal 1
A. Sait Sönmez 1
ZeynepOrhan 1
Gökçen Alpkaya 1
Mehmet Ali Beyhan 1
Yiğit Sümbül 1
Mustafa Balcı 1
Serdar Özgüldür 1
Cemal Şener 1
Harun Tavukcu 1
Erdoğan Alkan 1
Nesrin T. Karaca 1
Elif Aytek Kaynak 1
N. N. Canaşia-M. Kh. Svanidze 1
Ferit Kılıçkaya 1
Suat Cebeci 1
Ömer FarukArslan 1
Veysi Günal 1

Yazar Sayi

Sayfa 248 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ezgi Metin 1
Kenan Oturan 1
Altan Akdağ 1
Turgut Yiğit 1
Rustem Muhametşin 1
Abdulkadir Karacı 1
Zülküfli Özdoğan 1
Mehmet Boz 1
Derya Perk Er 1
Hülya Bayrak Akyıldız 1
Yusuf Akbulut 1
Serkan Güneş 1
Hasan Çalışkan 1
Muammer Tuna 1
Ahmet Feyzi 1
Jale İsmayılova 1
Nevzat GÜMÜŞ-Ali İLHAN-Ali Ekber GÜLERSOY 1
Elşen Şükürlü 1
Ayşe Balkan 1
Nagehan Üstündağ 1
Fırat Purtaş 1
Suzan Suzi Tokatlı 1
Ömür Aybar 1
W. J. Thoms 1
Burcu Kan Erman 1
Oğuz Kara 1
Anıl Yılmaz 1
Hacı Yıldız 1
Türkan Öncü 1
Melek Özyetkin 1

Yazar Sayi

Sayfa 249 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Saadettin Kocatürk 1
Bazılhan Buhatulı 1
Gülay Yıldırım-Safiye Ağapınar Şahin 1
Dilek Tığlıoğlu 1
Hüseyin Akyüz 1
Mustafa Kemal Şan 1
Sevgi Erel 1
Hasan Sankır 1
Muhammet Sani Adıgüzel 1
Ernest Wolf-Gazo 1
Ahmet Koç 1
John Blacking 1
Nihal Yetkin Karakoç 1
Alexei Berechelea 1
Kubilay Ünsal 1
Bülent Arif Güleç 1
Oktay Bingöl 1
Sabri Yener 1
Abdurrahman Çaycı 1
Beki Haleva 1
Mehmet Göl 1
Ramazan Karaman 1
Hüseyin Ersoy-Cem Odacıoğlu 1
Mustafa Özbaş 1
Sevim Şermet 1
Chunagh Amartuvshin 1
Hatice Çatbaş 1
Muhtar Kazımoğlu 1
Erol Köroğlu 1
K. Mehmet Gece 1

Yazar Sayi

Sayfa 250 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nilgin Tanış Polat 1
Ali Cançelik 1
Tanju Ozanoğlu 1
Zafer Öter 1
İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze 1
Nazlı Memiş Baytimur 1
Fuat Yörükoğlu 1
Özge Sönmez 1
Seldağ Bankır 1
Fatih Mehmet Sayın 1
Lale Bağırova 1
Orhan Acıpayamlı 1
Halikarnas Balıkçısı 1
Abdüsselam Bilgen 1
Şaban Öz 1
Berat Açıl 1
Gülsen Seyhan Alışık 1
Orhan Hanbay 1
Havva Ilgın 1
Murat Fırat 1
Ahmet Yaşar Demirkol 1
Kahraman Gürbüz 1
Ali Haydar Avcı 1
Zekerya Batur-Hakan Gülveren-Süleyman Balcı 1
İrfan Kurt 1
Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi 1
Yaşar Sarı 1
Levent Bilgi 1
Ateş Ehmedli 1
Halil Şahan 1

Yazar Sayi

Sayfa 251 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Metin Coşar 1
Salih Mehmet Arçın 1
Necla Yalçıner 1
Şamil Öçal 1
Gültekin Oransay 1
Ebubekir S. Şahin 1
Mutlu Melis Yardımcı 1
Osman Dülger 1
Çiğdem Kaya 1
Hayriye Durkara 1
Kasım Tatlıoğlu 1
Nuran Kutlu 1
Ali Özgüven 1
Tuba Dik 1
Mehmet Özgül 1
A. C. Cem Say 1
Zerama N. Ekba 1
Enver Çakar 1
Azmi Süslü 1
Gatibe Mahmudova 1
Öznur Özdarıcı 1
Murtaza Köse 1
Semra Alemdaroğlu 1
Fatma Yuvayapan 1
Celal Nuri Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Hamdi Kara 1
Mevlüt Çelebi 1
Adrienne L. Kaeppler 1
Şenol Aktürk 1
Efza Topçu 1

Yazar Sayi

Sayfa 252 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Coşkun-Handan Köksal-Yıldırım Tuğlu 1
Müge Göker 1
Sinan Akıllı 1
Osman Yıldız-Semra Akgül 1
Valeria Ovari 1
Esranur Karaçengel 1
Kemal Çiçek 1
Nurefşan Kapal 1
Ali Yıldız 1
Gürkan Tekin 1
Mehmet Suat Bal 1
Rifat Bilge 1
A. N. Boldirev 1
Zeynep Orhan 1
Bahattin Dartman 1
Mehmet Akpınar 1
Yılmaz İnce 1
Mustafa Argunşah-Galip Güner 1
Serdar Çakırer 1
Ayhan Vergili 1
Hanzade Güzelova 1
Eleni Sella 1
Feride Baktıbaykızı Sahipova 1
Spartak Kadiu 1
Ömer Duman 1
Veysel Dinler 1
Eyüp Erdoğan 1
Kenan Arınç 1
Nursel Arıcı-Abdülkadir Karacı 1
Alpay İğci 1

Yazar Sayi

Sayfa 253 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zühal Kültüral 1
Banu Çulha Özbaş 1
Göksel Türközü 1
Huriye Altuner 1
Yunus Memmedli 1
Mustafa Diktaş 1
Seriye Sezen 1
Cengiz Anık 1
Monireh Azimzadeh 1
Eren Yıldırım 1
J. Benzing 1
Nevin Mete 1
Elmeddin Elibeyzade 1
İhsan Kurt 1
Aysun Yavuz 1
Feyyaz Sağlam 1
M. JA. Zonrnickaja 1
Ömer Şener 1
Volkan Payaslı 1
Fahrettin Özdemirci 1
Kılıç Kökten 1
Burak Çınar 1
O. Fırat Baş 1
Ana Kılıç 1
Hacer Mutlu Danacı 1
S. Sevim Çıkrıkçı 1
Mehmet Doğanay 1
Rahajit Sarkar 1
Hülya Yeşil 1
Mustafa Karabulut - Eyüp Güneş 1

Yazar Sayi

Sayfa 254 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevda Eraltay 1
Cevat Özyurt 1
Muhammet Ertoy 1
Jeremy Waldron 1
Alessandro Porteli 1
Tahsin Deliçay 1
Emel Sözer 1
İlhan Karasubaşı 1
Ayşe Gamze Öngen 1
Nan A. Lee 1
Filiz Mehmetoğlu 1
Süleyman Doğan 1
Özcan Güngör 1
Yadigar Türkeli Sanlı 1
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu 1
Dinmukhamed Kelesbayev 1
Hüseyin Dağtekin 1
Mustafa Macit 1
Uğur Kurtaran 1
Chiedozie Okoro 1
Erol Göka 1
Selçuk İşsever 1
Ahmet Ocak 1
Ali Ata Yiğit 1
Taner Can 1
Z. Nilüfer Nahya 1
Emine Bilgehan Türk 1
İlyas Akman 1
Ayşe Tanrıverdi 1
Nazife Özdemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 255 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Francis Clark 1
M. Z. Zekiyev 1
Yasaman Choubsaz 1
Fatih Elçi 1
Bünyamin Solmaz 1
Arzu Şeyda 1
Mertcan Akan 1
Süreyya Yusuf 1
Mehmet Kahyaoğlu 1
Hüseyin Saraç 1
Mustafa Şahin 1
Seyit Ali Kahraman 1
Ülker Köksal 1
Cöre Hudayberdiyev 1
Murat Belge 1
Ahmet Turgut Kut 1
Kadir Yalınkılıç 1
Nilüfer Tapan 1
Tevfik Orçun Özgün 1
Recep Akay 1
Zekeriya Bingöl 1
Emrah Gökçe 1
İrem Danış 1
Yaşar Baş 1
Selma Şenel 1
Leman Şenalp 1
Asuman Yetişen 1
Mete Bülent Değer 1
Salahattin Küçük 1
Şahru Pilten Özel 1

Yazar Sayi

Sayfa 256 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bertolt Brecht 1
Mehmet Nadir Özdemir 1
Ebru Çetin Milci 1
Işıl İnce 1
Mustafa Yıldız-Gökhan Ölker 1
Oruc Aliyev 1
Ümran Ay 1
Çetin Türkyılmaz 1
Nur Gökalp 1
Tomur Atagök 1
Rene Grousset 1
Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan 1
Zelal GünGördü 1
Enise Kantemir 1
Gamze Elif Tanışmış 1
Masharif Kalandarov 1
Celal Aslan 1
Aydar Mirkamal 1
Halûk İpekten 1
Metin Yaman 1
Salim Şengel 1
Adnan Karaismailoğlu 1
İsmail Arıcı 1
Nedret Pınar 1
Güney Ongun 1
Osman Safa Bursalı 1
Vagif Arzumanlı 1
Esra Pektaş 1
Kemal Alyılmaz 1
Nurcan Şen 1

Yazar Sayi

Sayfa 257 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Turan Karabulut 1
Mehmet Sefa Çakır 1
Rıza Mollov 1
Pelin Yılmaz 1
Mustafa Akkuş 1
Ayhan Geçler 1
Hanife Gezer 1
Mikail Acıpınar 1
Sayime Durmaz 1
Ekrem Sarıkçıoğlu 1
İbrahim Koncak 1
Müslüm Yılmaz 1
Songül Çek 1
M. Akif Helvacı 1
Vefa Taşdelen 1
Ewa A. Chylinski 1
H. Ahmet Kırkkılıç-Abdülhak Halim Ulaş 1
Turan Sağer 1
Mehmet Uysal 1
Roy Porter 1
A.Kadir Çüçen 1
Baktıgül Kulamşayeva 1
Mehmet Alver-Şenol Sancak 1
Deniz Zeyrek 1
Sergey G. Klyaştorniy 1
Cemil Şahin 1
Aysel Ergül 1
Missiko Kojima 1
Erdoğan Taştan 1
Şirvan Boran 1

Yazar Sayi

Sayfa 258 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elif Sayar 1
Fettah Halikzade 1
Sultan Güngör 1
Vladimiroviç Edvard Sevortyan 1
Kerim Yund 1
Buğra Zengin 1
Nusret Koca-Hakkı Yazıcı 1
Altınşaş Çakıroğlu 1
H. Sibel Ünalan 1
Tülay Gençtük Demircioğlu 1
Mehtap Şimşek 1
S. Bahadırova 1
Bayhan Çubukçu 1
Gunesh Bashirova 1
Dilara Gürler 1
Rafet Atalay 1
Sertan Alibekiroğlu 1
Cesim Çelebi 1
Hasan Hüseyin Adalıoğlu 1
Muhammed Hüküm 1
Selahattin Olcay 1
Ahmet Güven 1
Jasemin Nazim 1
Emel Funda Türkmen 1
İlhan Baran 1
Nalan Turna 1
Süleyman Arslan 1
M. Orhan Okay 1
Wolf König 1
Köksal Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 259 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Burul Kıdırbayeva 1
Okan Koç 1
Arif Bilgin 1
Ufuk Selen 1
Meltem Ağır 1
Sabit Bayram 1
Abdulvahit İmamoğlu 1
Behçet Gönül 1
Muharrem Afşar 1
Ahmet L. Orkan 1
John Lye 1
Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya 1
Yüksel Kaştan 1
Emin Onuş 1
Nazan Uçak 1
Firdevs Çetin 1
Özden Özbay 1
Yakup Poyraz-Mustafa Sefa Çakır 1
Fatih Bakırcı 1
Kürşad Yangil 1
Bülent Şener 1
Olga Razuvajeva 1
Arzu Ertane Baydar 1
Hakkı Yapıcı 1
Meral Serarslan 1
Abdülkadir Başkurdistanlı Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Bekir Sami Özsoy 1
Mehmet Hadi Benhür 1
Dudu Aysal 1
Hüseyin Memişoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 260 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Sefa Çakır 1
Usha Goswami 1
Hatice Öz 1
Murat Abacı 1
Ersen Ersoy-Kadir Güler 1
Nilüfer Alkan 1
Ali Erbaşı 1
Tayyib Gökbilgin 1
Rauf Mutluay 1
Zehra Kaderli Yapıcı 1
İnci Macun 1
Ayşegül Sertkaya 1
Nebil Reyhani 1
Funda Selçuk Şirin 1
Mahmud Kerimov 1
Özgür Sarı 1
Yasemin Tufan 1
Selin İpek 1
Latifa Hudaykulova 1
Cahit Günbattı 1
Assiye Aka 1
Halil Erdemir 1
Mesut Erşan 1
Adem Arslan 1
Necdet Adabağ 1
Şahide Keramova 1
Gülsün Parlar 1
Mehmet Maksudoğlu 1
E. Tenişev 1
Irina Maksimovna Tarakanova 1

Yazar Sayi

Sayfa 261 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral ... 1
Ümit Tokalı 1
Çağrı Özdarendeli 1
Haydar Gölbaşı 1
Esen Kunt 1
Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov 1
Ali Kemal Şaş 1
Togrul Haliov 1
Zeki Uyanık 1
Engin Sarı 1
İsa Kayaaşp 1
Ayten Şahin 1
Özlem Erdoğan 1
Fatma Pekşen 1
Saliha Koday 1
Adnan Ataç 1
Şehnaz Aliş 1
Beverly J. Stoeltje 1
Günay Çelikelden 1
İ. Pelin Dündar 1
Sibel Keskin 1
Leyla Uzun 1
V. Kılıçoğlu 1
Çoban Hıdır Uluhan 1
Nuray Kayadibi 1
Ali Şamil 1
A. Haluk Dursun 1
Ercan Işık 1
Babış Mametyazov 1
Henryk Jankowski 1

Yazar Sayi

Sayfa 262 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yıldırım Yavuz 1
Musa Şenol 1
Senem Timuroğlu 1
Aygül Aykut 1
Miguel Angel De Bunes Ibarra 1
Satı Koç 1
İsmail Gündoğdu 1
Nesibe Didem Nakipler 1
Bilge Keser 1
Ekrem Demir 1
Ferda Keskin 1
Lyudmila İsakova 1
Ozan Otan 1
Vedat Çakır 1
Demet Şafak Aydın 1
Evren Ilgar 1
Kemal Ramazan Haykıran 1
Aliye Yılmaz 1
Güzel Şemsiyeva 1
Mehmet Tok-Sait Tüzel 1
Robert Hamilton Ball 1
A. Şenol Armağan 1
Bahriye Çeri 1
Mehmet Ali Yıldırım 1
Pınar Aka 1
Yonca Denizarslanı 1
Mustafa Bayter 1
Serdar Soydan 1
Hasan Açıkgöz 1
Mine Yıldırım 1

Yazar Sayi

Sayfa 263 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş 1
Seda Pekşen Yanıkoğlu 1
Şınar Bolatova 1
N. Rengin Oyman Büken 1
Ferruh Toruk 1
Suat Özer 1
M. Ertan Gökmen 1
Ömer İşbilir 1
Vildan Koçoğlu 1
F. ÇunaEkmekçioglu 1
Nurten Sarıca-Çilem Od 1
H. Nur Artıran 1
Turhan Gencei 1
Mehpare Tokay Argan 1
Rüstem Kamal 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Mehmet Sarı 1
Başak Bingöl 1
Mehmet Canatar 1
Derya Yaylı-Murat Solak 1
R. Z. Halilov 1
Hülya Erol Arslan 1
Mustafa Gençoğlu 1
Serkan Şen-Abdullah Mert 1
Hasan Dinçer 1
Erhan Aydın-Erkin Ariz 1
Seher Tetik Işık 1
James M. Kelly 1
Nezahat Demirhan 1
Alaaddin Aköz 1
T. Sadıkov 1

Yazar Sayi

Sayfa 264 / 264
S(yazar) M(makale Sayısı)
İlgi Yüce Aşkun 1
M. Muhtar Sagitov 1
Warren S. Walker 1
Konuralp Ercilasun 1
Burçin Özdemir 1
Annemarie von GABAIN Çeviren: Berrin AKÇALI 1
Hail İbrahim Bülbül 1
Türker Eroğlu 1
Melike Gökcan 1
Abdullah Tekin 1
Bedrettin Tuncel 1
Dilek Zerenler 1
Raise Kıdırbayeva 1
Mustafa Kılıçarslan - Hayrullah Kahya 1
Sevgi Şahin 1
Ceyhun Şahin 1
Hasan Ülker 1