Yazar Sayi

Sayfa 1 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erman Artun 148
Doğan Kaya 130
Zeynep Korkmaz 120
Mehmet Ölmez 116
Yaşar Kalafat 109
Hasan Eren 78
Şükrü Halûk Akalın 72
Mustafa Karabulut 68
Gıyasettin Aytaş 67
Osman Fikri Sertkaya 65
Ali Göçer 64
Nerin Köse 62
M. Öcal Oğuz 60
Mehmet Yardımcı 55
Hamza Zülfikar 53
Muzaffer Uyguner 49
Saim Sakaoğlu 49
Eyüp Akman 49
Talat Tekin 44
Veysel Şahin 42
Nergis Biray 41
Süer Eker 41
Mehmet Kara 40
Mahfuz Zariç 40
Nevzat Gözaydın 39
Fatma Açık 39
Adem Aydemir 38
Leyla Karahan 36
Mehmet Naci Önal 36
Agah Sırrı Levend 35

Yazar Sayi

Sayfa 2 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Caferoğlu 35
Ahmet Bican Ercilasun 34
Bahir Selçuk 34
M. Fatih Köksal 34
Tuncer Gülensoy 34
Muhammet Kemaloğlu 33
Erhan Aydın 33
Doğan Aksan 32
İsmail Görkem 32
Mehmet Hazar 31
Baha Dürder 31
Kerime Üstünova 30
Gülden Sağol Yüksekkaya 30
Necati Tonga 30
Selçuk Çıkla 30
Salahaddin Bekki 29
Mustafa Öner 29
Marek Stachowski 28
Özdemir Nutku 27
Ali Berat Alptekin 27
Nebi Özdemir 27
Muhittin Eliaçık 27
Fikret Türkmen 26
Nurettin Demir 26
H. Dilek Batislam 26
Metin And 26
Mehmet Özmen 26
Ufuk Tavkul 26
Mine Mengi 25
Ayşe Başçetinçelik 25

Yazar Sayi

Sayfa 3 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Aydın 25
Kadir Güler 25
Oktay Yivli 25
Bedri Aydoğan 25
Önder Saatçi 24
Çulpan Zaripova Çetin 24
Nail Tan 24
Mehmet Aça 24
Abdülkadir İnan 24
Saadet Çağatay 24
İsmail Güleç 24
Gürer Gülsevin 24
Muna Yüceol Özezen 23
İ. Çetin Derdiyok 23
Mehmet Emin Bars 23
Özkul Çobanoğlu 23
Hikmet Dizdaroğlu 23
Sevda Şener 22
Rıfat Araz 22
Ali Yıldırım 22
Necati Demir 22
Galip Güner 22
Ali Duymaz 21
Yavuz Bayram 21
Hüseyin Özcan 21
Melahat Özgü 21
Ömer Demircan 21
Cengiz Alyılmaz 20
İsmail Parlatır 20
Halil İbrahim Şahin 20

Yazar Sayi

Sayfa 4 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Dursun Erdem 20
Gerhard Doerfer 20
Şener Demirel 20
Fatih Kirişçioğlu 20
Abdulkadir Emeksiz 19
Mustafa Şenel 19
Fuzuli Bayat 19
Alaattin Uca 19
Nilgün Çıblak 19
Ruhi Ersoy 19
Rıdvan Öztürk 19
Janos Eckmann 19
Şeref Boyraz 19
Ahmet İçli 19
Erdoğan Boz 19
Abdullah Şengül 18
A. Deniz Abik 18
Kenan Erdoğan 18
Emine Yeniterzi 18
Volkan Coşkun 18
Nurullah Çetin 18
Şinasi Tekin 18
Hayrullah Kahya 18
Umay Günay 18
Ömer Tuğrul Kara 18
Kutlu Özen 17
Nadir İlhan 17
Alimcan İnayet 17
Erdal Şahin 17
Halil Atılgan 17

Yazar Sayi

Sayfa 5 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Şahin 17
Ergün Koca 17
Mitat Durmuş 17
Ömer Asım Aksoy 17
Evrim Ölçer Özünel 17
Faruk Yıldırım 17
Engin Çetin 17
İsmet Çetin 17
Sait Dinç 16
Talip Doğan 16
Tarık Özcan 16
İsmail Ünver 16
Gökhan Tunç 16
Dilaver Düzgün 16
H. B. Paksoy 16
İlyas Kayaokay 16
Emek Üşenmez 16
Gürkan Gümüşatam 15
Ali Yakıcı 15
Hüseyin Doğramacıoğlu 15
Kemal Üçüncü 15
Metin Özarslan 15
Nevzat Özkan 15
Ercan Alkaya 15
Hulusi Geçgel 15
Bayram Durbilmez 15
Ersin Teres 15
Abdulselam Arvas 15
Levent Kurgun 15
Kürşat Öncül 15

Yazar Sayi

Sayfa 6 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abide Doğan 15
Erdal Karaman 15
Mustafa Arslan 15
Bekir Şişman 14
Mustafa Apaydın 14
İlkin Guliyev 14
Esma Şimşek 14
Olcay Önertoy 14
Abdulkadir Erkal 14
Ersun Çıplak 14
Metin Ekici 14
Emin Özdemir 14
Özer Şenödeyici 14
Mustafa Sever 14
Metin Ergun 14
Ahmet Buran 14
Naciye Yıldız 14
Bekir Çınar 14
Pertev Naili Boratav 14
Muzaffer Sümbül 14
İbrahim Ortaş 14
Menderes Coşkun 14
Halil Çeltik 14
Sadettin Gömeç 14
Agop Dilaçar 14
M. Fatih Kanter 14
İlhami Durmuş 14
Halil Ersoylu 14
Ali Akar 14
Kemal Eraslan 14

Yazar Sayi

Sayfa 7 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkan Şen 13
Engin Yılmaz 13
Ebülfez Elçibey Çev: Muhammet Kemaloğlu 13
Mehmet Kaplan 13
Cahit Başdaş 13
İ. Hakkı Aksoyak 13
Cemal Kurnaz 13
Mehman Musaoğlu 13
Aziz Merhan 13
Semra Alyılmaz 13
Seyit Battal Uğurlu 13
Ali Osman Öztürk 13
Ceval Kaya 13
Özcan Başkan 13
Ahmet Akçataş 13
Ahmet Günşen 13
Salih Uçak 13
Bahadır Güneş 13
Sedat Maden 13
Günay Karaağaç 13
Mehmet Özdemir 13
Dilek Ergönenç Akbaba 13
Canan Aslan 13
Sadettin Özçelik 13
Ümit Özgür Demirci 13
Mustafa Aksoy 13
Süleyman Efendioğlu 13
Zekerya Batur 12
Osman Nedim Tuna 12
Salih Yılmaz 12

Yazar Sayi

Sayfa 8 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Peter Zieme 12
Mehmet Yılmaz 12
Umut Al 12
Dursun Yıldırım 12
Refiye Okuşluk Şenesen 12
Adnan Binyazar 12
Sadettin Buluç 12
Hayrettin Rayman 12
Erdem Uçar 12
Kerim Demirci 12
Nusret Hızır 12
İnci Enginün 12
Aziz Ayva 12
Hülya Savran 12
Yakup Karasoy 12
Mustafa Toker 12
Bülent Özkan 12
Ömer Çakır 12
Azmi Bilgin 12
Mustafa Sarı 12
Adem İşcan 12
Efrasiyap Gemalmaz 12
Salim Küçük 12
Yeter Torun 12
Ergün Veren 12
Muharrem Kaya 12
Yaşar Aydemir 12
Gencay Zavotçu 11
Eyüp Bacanlı 11
Nuran Özlük 11

Yazar Sayi

Sayfa 9 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdoğan Altınkaynak 11
Osman Mert 11
Mecdut Mansuroğlu 11
Mehmet Narlı 11
Kemal Oflazer 11
Emine Kolaç 11
Kamil İşeri 11
Semih Tezcan 11
Mehmet Aydın 11
Emine Atmaca 11
A. Mevhibe Coşar 11
Feyzi Ersoy 11
Adem Ceyhan 11
Nuri Yüce 11
Yunus Kaplan 11
Erdoğan Uygur 11
Fevzi Karademir 11
Mehmet Turgut Berbercan 11
İsrafil Babacan 11
Özcan Bayrak 11
Sedat Adıgüzel 11
Kazım Köktekin 11
Mehmet Temizkan 11
Aysu Ata 11
Yavuz Kartallıoğlu 11
Aziz Kılınç 11
Cem Dilçin 11
Bülent Yılmaz 11
Nurdin Useev 11
Feridun Tekin 10

Yazar Sayi

Sayfa 10 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Vahit Türk 10
Erkan Göksu 10
M. Sabri Koz 10
Vecihe Hatiboğlu 10
Bilal Aktan 10
Oğuzhan Sevim 10
Özen Yaylagül 10
Suzan Tokatlı 10
Mustafa Özkan 10
Bilge Ercilasun 10
Hüseyin Baydemir 10
Ahmet Tanyıldız 10
Ahmet Alver 10
Hakan Yekbaş 10
Enfel Doğan 10
Bilgehan Atsız Gökdağ 10
Oğuz Öcal 10
Gülhan Atnur 10
Mustafa Uslu 10
Ahmed Ateş 10
Ceyhun Vedat Uygur 10
Yaşar Semiz 10
Beliz Güçbilmez 10
Serdar Demircan 10
Erhan Durukan 10
Ali Çelik 10
Zeki Kaymaz 10
Mahmut Kaplan 10
Cahit Kavcar 10
Salim Koca 10

Yazar Sayi

Sayfa 11 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hikmet Koraş 10
Talip Kabadayı 10
Ali Abbas Çınar 10
İsmail Abalı 10
Reşit Rahmeti Arat 10
Babek Osmanoğlu Kurbanov 10
Adem Balkaya 10
Paşa Yavuzarslan 10
Pervane Bayram 10
İsa Sarı 10
Gönül Ayan 10
Ahmet Karadoğan 10
Melek Erdem 10
Refika Altıkulaç Demirdağ 10
Osman Erciyas 10
Haluk Gökalp 10
Mehmet Altay Köymen 10
Mehtap Erdoğan 10
M. Nejat Sefercioğlu 10
Arzu S. Ertane Baydar 10
Hüseyin Yıldız 10
R. Bahar Akarpınar 10
Muvaffak Duranlı 10
Ali Cin 10
Yeliz Özay 10
Fatma S. Kutlar 10
Ferhat Karabulut 9
İsmet Şanlı 9
Caner Kerimoğlu 9
Muharrem Öçalan 9

Yazar Sayi

Sayfa 12 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ülkü Çelik Şavk 9
Bayram Ali Kaya 9
Murat A. Karavelioğlu 9
Turgut Karabey 9
Mehmet Törenek 9
Zülfikar Bayraktar 9
İlyas Yazar 9
Hüseyin Yaşar 9
Nermin Şaman Doğan 9
Muhsine Börekçi 9
Hüseyin Ayan 9
Cihan Çakmak 9
Özkan Öztekten 9
Metin Turan 9
Nurhan Tekerek 9
Alan Dundes 9
Taner Aslan 9
Ali Nihat Tarlan 9
Serdar Öztürk 9
Özgür Kasım Aydemir 9
Özkan Daşdemir 9
İbrahim Dilek 9
Mehmet Güneş 9
Abdülkadir Karahan 9
Can Özgür 9
Halil İbrahim Usta 9
Adem Balaban 9
Bülent Gül 9
Nazım H. Polat 9
Nilüfer İlhan 9

Yazar Sayi

Sayfa 13 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayati Develi 9
Muhammet Kuzubaş 9
Beyhan Kesik 9
Mustafa Talas 9
Mahmut Sarıkaya 9
Sinan Gönen 9
Lars Johanson 9
Can Şen 9
Turgut Baydar 9
Figen Güner Dilek 9
Damira İbragim 9
İbrahim Kaya 9
Kaplan Üstüner 9
Mevhibe Savaş 9
Erdem Konur 9
Yavuz Şen 9
Ayşen Koca 9
Cahit Öztelli 9
Semra Tunç 9
Şerif Ali Bozkaplan 9
Namık Kemal Şahbaz 9
Hayrettin İvgin 9
Ayten Atay 9
Günay Kut 9
Muhaddere N. Özerdim 8
Hatice İçel 8
Halil Sercan Koşik 8
Mevlüt Gültekin 8
Ayten Kaplan 8
Ömer Zülfe 8

Yazar Sayi

Sayfa 14 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Şirin User 8
Kadriye Türkan 8
Zafer Önler 8
Abdülbaki Çetin 8
Gülsüm Killi 8
İlhan Başgöz 8
Hasibe Mazıoğlu 8
Mehmet Ulucan 8
Tahsin Banguoğlu 8
Abdurrahman Özkan 8
Murat Öztürk 8
Serpil Ersöz 8
Murat Küçük 8
Mukim Sağır 8
Orhan Güdek 8
Ahmet Turan Sinan 8
Osman Horata 8
Mehmet Vefa Nalbant 8
F. Gülay Mirzaoğlu 8
Emine Yılmaz 8
Adilhan Adiloğlu 8
Mustafa Aça 8
Mustafa Erdoğan 8
Süleyman Kaan Yalçın 8
Fatih Arslan 8
Ahmet Kocaman 8
Ülkü Eliuz 8
Timuçin Aykanat 8
Ergin Ayan 8
Adem Öger 8

Yazar Sayi

Sayfa 15 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hülya Taş 8
Annemarie Von Gabain 8
Çetin Pekacar 8
Mutlu Deveci 8
Süleyman Bozdemir 8
Mustafa Kurt 8
Abdullah Harmancı 8
Gülzura Cumakunova 8
Meheddin İspir 8
Mahmut Tezcan 8
Rezan Karakaş 8
Şerif Aktaş 8
Zülfi Güler 8
Sibel Üst 8
Ayşegül Yüksel 8
Osman Karatay 8
Lütfi Sezen 8
Nesrin Feyzioğlu 8
Suut Kemal Yetkin 8
Akartürk Karahan 8
Zülküf Kılıç 8
Ramazan Ekinci 8
Fatih Sakallı 8
H. İbrahim Delice 8
Mehmet Gürbüz 8
Ertuğrul Aydın 8
Savaş Ekici 8
Mehmet Yastı 8
Abdülkadir Dağlar 8
Levent Doğan 8

Yazar Sayi

Sayfa 16 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Caştegin Turgunbayer 8
Ekrem Arıkoğlu 8
Ayşe İlker 8
Özge Öztekin 8
Melike Gökcan Türkdoğan 7
Muharrem Dayanç 7
Hacer Gülşen 7
Aylin Koç 7
Saadet Karaköse 7
Samim Sinanoğlu 7
Mustafa Cemiloğlu 7
M. Fatih Alkayış 7
Faruk Yücel 7
Abdurrahman Kolcu 7
Cafer Gariper 7
Bilginer Onan 7
Nezahat Özcan 7
Muhammet Yelten 7
Leyla Coşan 7
Salim Çonoğlu 7
Sezai Coşkun 7
Refik Ahmet Sevengil 7
Zekiye Çağımlar 7
Alim Gür 7
İbrahim Zeki Burdurlu 7
Tuncay Böler 7
İlker Aydın 7
Ahmet Kartal 7
Murat Özbay 7
Soner Akpınar 7

Yazar Sayi

Sayfa 17 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Kılıç 7
Özlem Ercan 7
Mevlüt Özhan 7
İsmail Hikmet Ertaylan 7
Üzeyir Aslan 7
Neslihan Koç Keskin 7
Şevket Öznur 7
Bahattin Kahraman 7
Gülsün Mehmet 7
Gülay Durmaz 7
Hüseyin Kahraman Mutlu 7
Habibe Yazıcı Ersoy 7
Nesrin Bayraktar 7
Müzeyyen Buttanrı 7
György Hazai 7
Birol İpek 7
Timur Kocaoğlu 7
Osman Yıldız 7
Fethi Demir 7
Yusuf Tepeli 7
Sabri Eyigün 7
Ahmet Demirtaş 7
Ayşe Eda Gündoğdu 7
Aydın Can 7
A. Yılmaz Soyyer 7
Hakan Sazyek 7
Pervin Ergun 7
Selami Ece 7
Tuba Saltık Özkan 7
Ahmet Sevgi 7

Yazar Sayi

Sayfa 18 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Kadri Timurtaş 7
Sadık Yazar 7
Havva Yaman 7
Özlem Fedai 7
Nedim Bakırcı 7
Abdullah Acehan 7
Selda Öndül 7
Esin Kahya 7
Vedat Ali Tok 7
Nimet Akdes Kurat 7
Yaşar Şimşek 7
Metin Karaörs 7
Hasan Bağcı 7
Ali Erol 7
Adem Çalışkan 7
H. Rıdvan Çongur 7
Meltem Gül 7
Şaban Doğan 7
Ferit Yusupov 7
Mustafa Gültekin 7
Abdurrahman Güzel 7
Orhan Şaik Gökyay 7
İsmail Doğan 7
Oğuzhan Karaburgu 7
Seyfullah Türkmen 7
Akif Arslan 7
İlhan Erdem 7
Gülden Tüm 7
Fatih Erbay 7
Işıl Özyıldırım 7

Yazar Sayi

Sayfa 19 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Osman Ünlü 7
Naile Hacızade 6
Ahmet Doğan 6
Ertuğrul Önalp 6
Talip Yıldırım 6
Şahika Karaca 6
Mehmet Soğukömeroğulları 6
Mehmet Nuri Gömleksiz 6
Ramazan Gülendam 6
Ali Budak 6
Mustafa Yıldız 6
Betül Coşkun 6
Perihan Ölker 6
Münir Cerrahoğlu 6
Kemal Erol 6
Rysbek Alimov 6
Aysu Erden 6
Mehmet Gürlek 6
G. Gonca Gökalp Alpaslan 6
Hanifi Vural 6
İbrahim Olgun 6
Sefa Yüce 6
Selcan Gürçayır 6
Şahap Bulak 6
Mehmet Önal 6
Işılay Işıktaş Sava 6
Adem Can 6
Sedat Şahin 6
Sema Aslan Demir 6
Fatih Usluer 6

Yazar Sayi

Sayfa 20 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Berke Vardar 6
Sinan Çitçi 6
Osman Yalçın 6
Abdullah Eren 6
Asiye Duman 6
Alaattin Karaca 6
Selim Emiroğlu 6
Hikmet Asutay 6
Bahri Ata 6
Melda Özdemir 6
Kubilay Aktulum 6
Bedia Koçakoğlu 6
Hamza Gündoğdu 6
Ejder Çelik 6
Hilmi Uçan 6
Ülkü Çetinkaya 6
Funda Örge Yaşar 6
İbrahim Şahin 6
Banıçiçek Kırzıoğlu 6
Nazım Elmas 6
M. Şükrü Akkaya 6
Metin Hakverdioğlu 6
İsmail Engin 6
Mustafa Durmuş 6
Yücel Özkaya 6
İrfan Görkaş 6
Makbule Sarıkaya 6
Avni Erdemir 6
Sir Gerard Clauson 6
İsmet Giritli 6

Yazar Sayi

Sayfa 21 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yusuf Ziya Sümbüllü 6
Bilal Elbir 6
Eunkyung Oh 6
Jale Öztürk 6
Cevat Yerdelen 6
Muharrem Ergin 6
Soner Akşehirli 6
Sabahattin Küçük 6
Süleyman Tülücü 6
Sadık Tural 6
Ümmühan Bilgin Topçu 6
İsmail Avcı 6
Nermin Yazıcı 6
Mehmet Aygün 6
Sadettin Eğri 6
Abdullah Temizkan 6
Nazmi Özerol 6
Tudora Arnaut 6
M. Fatih Andı 6
Ömer Solak 6
Tülin Sağlam 6
Seval Şahin 6
Recai Kızıltunç 6
Hülya Arslan Erol 6
Gülseren Özdemir 6
Cüneyt Akın 6
Mustafa Aydemir 6
Faruk Çolak 6
Mustafa Uğurlu 6
Murat Kacıroğlu 6

Yazar Sayi

Sayfa 22 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Musa Duman 6
Ekrem Bektaş 6
Ahmet Benzer 6
Mehmet Demirezen 6
Mustafa İsen 6
Ahmet Gökçimen 6
Zülfü Güler 6
Dilek Erenoğlu 6
Orhan Söylemez 6
Ertuğrul Yaman 6
Nurgül Özcan 6
M. Elif Tüfekçi 6
İhsan Safi 6
Oğuzhan Durmuş 6
Hüseyin Gönel 6
Emine Gürsoy Naskali 6
Sait Okumuş 6
Celal Demir 6
İdris Nebi Uysal 6
Fikri Akdeniz 6
Lokman Turan 6
Lütfi Alıcı 6
Yılmaz Kurt 6
Nadejda Chirli 6
Namık Aslan 6
Cafer Şen 6
Kamile Çetin 6
Kazım Yetiş 6
Şirvan Kalsın 6
Cemile Kınacı 6

Yazar Sayi

Sayfa 23 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esra Akbalık 6
Şinasi Altundağ 6
Ömür Ceylan 6
Selcan Sağlık Şahin 6
Kutlay Yağmur 6
Ebru Burcu Yılmaz 6
Bilge Karga Göllü 6
Selami Fedakar 6
Janos Sipos 6
Oktay Eser 6
Aslı Uçar 6
Metin Arıkan 6
Mustafa Canpolat 6
Serhan Alkan İspirli 6
Hülya Çevirme 6
Selahattin Tolkun 6
Aleksandr Mihail Şçerbak 6
Özge Can Bakırlı 6
Ülkü Çelik 6
Ayşe Yıldız 6
Berdi Sarıyev 6
Zerrin Köşklü 6
Feyza Tokat 6
Kaya Türkay 6
Ayfer Yılmaz 6
Abdullah Arı 6
Yakup Poyraz 6
Yılmaz Özkaya 6
Birol Azar 6
Funda Toprak 6

Yazar Sayi

Sayfa 24 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sema Aslan 6
Mehmet Ali Yolcu 5
İsmail Ulutaş 5
Aysun Dursun 5
Gülay Mirzaoğlu 5
Erkin Emet 5
Sümeyye Yıldız 5
Duygu Uçgun 5
Aşur Özdemir 5
Hamit Dikmen 5
Nesrin Tağızade Karaca 5
Deniz Melanlıoğlu 5
Ahmet Oğuz 5
Levent Suner 5
Osman Kemal Kayra 5
Nesrin Güllüdağ 5
Alsu Kamalieva 5
Ramazan Korkmaz 5
Furkan Öztürk 5
Cahit Gelekçi 5
Işıl Bayar Bravo 5
Esra Lüle Mert 5
Aydın Köksal 5
Bilal Kırımlı 5
Ezgi Sırtı 5
Alpay Doğan Yıldız 5
Hüseyin Arak 5
Süreyya Karacabey Çelik 5
Onur Er 5
Selman Yaşar 5

Yazar Sayi

Sayfa 25 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil Veli Nerimanoğlu 5
Mustafa Akdağ 5
Turan Oflazoğlu 5
Gökay Durmuş 5
Mehmet Kurudayıoğlu 5
Mustafa Üstünova 5
Nuh Doğan 5
Zeliha Güneş 5
Ebru Şenocak 5
Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy 5
Adem Koç 5
Savaş Kılıç 5
Oğuz Ergene 5
Rahmi Doğanay 5
Akşit Göktürk 5
Abdullah Aydın 5
Şedit Yüksel 5
Rıdvan Canım 5
Gamze Öksüz 5
Seçil Akgün 5
Cengiz Gökşen 5
Elza Demirdağ 5
Hakan Anameriç 5
Orçun Ünal 5
Kamuran Eronat 5
Zikri Turan 5
Gürkan Tabak 5
M. A. Yekta Saraç 5
Hilal Oytun Altun 5
Sedat Balyemez 5

Yazar Sayi

Sayfa 26 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Tosun 5
Sultan Murat Topçu 5
Tahir Nejat Gencan 5
Koray Özcan 5
Funda Kara 5
İsmail Çiftçioğlu 5
Mümtaz Sarıçiçek 5
Ferhat Korkmaz 5
H. G. Güterbock 5
Süleyman Solmaz 5
Mehmet Özeren 5
Mustafa Argunşah 5
Ömer Faruk Akün 5
Şükrü Elçin 5
Ahmet Bozdoğan 5
Ahmet Temir 5
Aydın Oy 5
İbrahim Halil Tuğluk 5
Soyalp Tamçelik 5
Zümral Ölmez 5
Derya Kılıçkaya 5
Servet Tiken 5
Ahmet Zeki Güven 5
Yılmaz Karadeniz 5
Bahanur Garan 5
Ahmet Akşit 5
Mehmet Can Doğan 5
Ahmet Demir 5
Hürriyet Gökdayı 5
Erol Öztürk 5

Yazar Sayi

Sayfa 27 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ertuğrul İşler 5
Muzaffer Malkoç 5
Nurettin Koç 5
Mehmet Ali Ağakay 5
Nesrin Sis 5
Mehmet Yavuz Erler 5
Hasan Avni Yüksel 5
Erdoğan Uludağ 5
Fatma Acun 5
Beyhan Kanter 5
Şevkiye Kazan 5
Hasan Aktaş 5
Türkan Gözütok 5
Dilek Türkyılmaz 5
Çimen Özçam 5
Afet İnan 5
Ayhan Karakaş 5
A. N. Kononov 5
Mesut Kurulgan 5
Atabey Kılıç 5
Adem Sağır 5
Kemal Edip 5
Hacer Tokyürek 5
Meral Demiryürek 5
Dursun Zengin 5
Minara Aliyeva Esen 5
İbrahim Kutluk 5
Walter Ruben 5
Cengiz Tosun 5
Taşkıner Ketenci 5

Yazar Sayi

Sayfa 28 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Mermer 5
Yavuz Akpınar 5
Ahmet Toksoy 5
Cemal Sakallı 5
Hakan Akca 5
Yasemin Ertek Morkoç 5
Ersen Ersoy 5
Ayşe Yücel Çetin 5
Fatma Öztürk Dağabakan 5
Halit Dursunoğlu 5
Zühal Yüksel 5
Bayram Baş 5
Onur Akbaş 5
Ülker Öktem 5
Özgür Yıldız 5
Kamil Ali Gıynaş 5
Mehmet Sait Çalka 5
Rıza Filizok 5
Enver Naci Gökşen 5
Savaş Şahin 5
Nurettin Öztürk 5
Altan Çetin 5
Yakup Şafak 5
Erol Güngördü 5
Osman Kabadayı 5
Avni Gözütok 5
Hamdi Bravo 5
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 5
Kemal Yavuz 5
Yusuf Akçay 5

Yazar Sayi

Sayfa 29 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkan Acar 5
Hasan Ali Esir 5
W. Eberhard 5
Abdülbâki Gölpınarlı 5
Emir Ali Çevirme 5
Henriette Gezundhajt 5
Gürol Pehlivan 5
Sultan Tulu 5
Ömer Özkan 5
Özay Karadağ 5
Bülent Bayram 5
Meriç Güven 5
Selma Baş 5
Ali Osman Solmaz 5
Mehmet Salihoğlu 5
Mehmet Temel 5
Ferhat Aslan 5
M. Mete Taşlıova 5
İlhan Uçar 5
Zekeriya Karadavut 5
Ertan Örgen 5
Ali Fuat Bilkan 5
Enver Aras 5
Turhan Doyran 5
R. Aslıhan Aksoy Sheridan 5
Nadirhan Hasan 5
Talat Dinar 5
Ahmet Gündüz 5
Ramazan Sarıçiçek 5
Maarife Hacıyeva 5

Yazar Sayi

Sayfa 30 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özgür Ay 5
Ahmet Topal 5
Ali Kafkasyalı 5
Hiclal Demir 5
Vural Ülkü 5
Mehmet Çiçek 5
Yahya Akyüz 5
Mustafa Şanal 5
Sıla Şenlen 5
Zeynel Özlü 5
Semiramis Yağcıoğlu 5
Halit Karatay 5
Veli Savaş Yelok 5
Pınar Fedakar 5
Mehmet Emin Şen 5
Muharrem Daşdemir 5
Erkin Ekrem 5
Gülin Öğüteker 5
Fatih Özek 5
Çiğdem Kara 5
Adnan Karadüz 5
Serdar Sakin 5
Fevziye Abdullah Tansel 5
Mehmet Gümüşkılıç 5
Abdulvahap Kara 5
Gülsemin Hazer 5
Özlem Deniz Yılmaz 5
Ahat Üstüner 5
Nihal Çalışkan 5
Sevinç Sokullu 5

Yazar Sayi

Sayfa 31 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Tanç 5
Necdet Yaşar Bayatlı 5
Sema Çetin Baycanlar 5
Mehmet Nuri Çınarcı 5
Işıl Altun 5
H. Mustafa Eravcı 5
Mehmet İnbaşı 5
Canan Olpak Koç 5
Nurgül Sucu 5
Bahaeddin Ögel 5
Serdar Yavuz 5
Eldeniz Abbaslı 5
Elmas Şahin 5
Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- 5
Bayram Akça 5
Erkan Salan 5
Emine Gürsoy-Naskali 5
Ahmet Özgür Güvenç 5
Çiğdem Akyüz 5
Pelin Ekşi 5
Nesrin Mengi 5
Gülşen Karakadıoğlu 5
Güzin Dino 5
Cemal Süreya 5
H. Ömer Karpuz 5
Hülya Kasapoğlu Çengel 5
Cevdet Şanlı 5
Erol Barın 5
Nazire Erbay 5
Cahit Aksu 5

Yazar Sayi

Sayfa 32 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Atila Sav 4
Gürsoy Şahin 4
Gökçe Yükselen 4
Yunus Koç 4
Ayhan Hünalp 4
Mustafa Gökçe 4
Cevat Geray 4
Ayşe Eziler Kıran 4
Behiye Köksel 4
Marek Stachowski
4
Bahadır Bumin Özarslan 4
Ahmet Akdağ 4
Nazan (Özenç) Uçak 4
Yakup Yılmaz 4
Tazegül Demir 4
Mehmet Kırbıyık 4
Ertan Engin 4
Yavuz Ercan 4
Esma Dumanlı Kadızade 4
Kasımcan Sadıkov 4
Nuray Alagözlü 4
Nermin Erdentuğ 4
Ziya Avşar 4
Ayfer Aktaş 4
Mehmet Yalçın 4
Erdoğan Keleş 4
Erol Duran 4
Arslan Topakkaya 4
Cihat Aydoğmuşoğlu 4
Tuba Yalınkılıç 4

Yazar Sayi

Sayfa 33 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeynep Altan 4
Mayramgül Dıykanbayeva 4
Muratgeldi Söyegov 4
Turgay Sebzecioğlu 4
Ömer Savran 4
Uğur Gürsu 4
Sabri Çakır 4
Mustafa Levent Yener 4
Emin Kalay 4
Meriç Kurtuluş 4
Salih Demirbilek 4
Nurullah Ataç 4
H. İbrahim Demirkazık 4
Rabia Kocaaslan Uçkun 4
Kürşad Çağrı Bozkırlı 4
Olivier Lacombe 4
Mustafa Sarper Alap 4
Ahmet Pehlivan 4
İrfan Ünver Nasrattınoğlu 4
Zuhal Kargı Ölmez 4
Seda Gökmen 4
İsmail Kıvrım 4
A. İrfan Aypay 4
Melek Çolak 4
Başak Burcu Tekin 4
Nihal Ötken 4
Uluğ Nutku 4
Sadettin Yıldız 4
Fatih İyiyol 4
Semran Cengiz 4

Yazar Sayi

Sayfa 34 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mevlüt Erdem 4
Müjgan Çakır 4
Ekrem Ayan 4
Bekir Direkci 4
Metin Akkuş 4
Max Luthi 4
Kelime Erdal 4
Bayram Çetinkaya 4
Dilek Çetindaş 4
Emin Bilgiç 4
Merdan Güven 4
Halil Çeçen 4
Mehmet Meder 4
Dündar Alikılıç 4
Yunus Ayata 4
Vladimir Drimba 4
Ahmet Akgül 4
Aynur Öz 4
Nagihan Gür 4
Fahir İz 4
Ufuk Deniz Aşçı 4
Yalçın İzbul 4
Ramis Karabulut 4
Sezgin Demir 4
Ertan Erol 4
Emre Kongar 4
Ayşen Cem Değer 4
Osman Köksal 4
İsmail Arslan 4
Mediha Mangır 4

Yazar Sayi

Sayfa 35 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürbüz Erginer 4
Mehmet Solmaz 4
Minara Aliyeva 4
İdris Kadıoğlu 4
Ulaş Bingöl 4
Nilgün Çelebi 4
Gülnihal Bozkurt 4
Murat Elmalı 4
Sema Demir 4
Levent Alyap 4
Sibel Akgün 4
Fatma Susar Kırmızı 4
Müslüme Narin 4
Ömer Selim 4
Von Hans Freyer 4
Mehmet Çeribaş 4
Erhan Aktaş 4
Süleyman Çaldak 4
Burak Tüfekçioğlu 4
Firdevs Canbaz Yumuşak 4
M. Vehbi Tanfer 4
Yasemin Doğaner 4
Mehmet Sarı 4
Münir Erten 4
M. Muhsin Kalkışım 4
Hacı Murat Arabacı 4
Meliha R. Şimşek 4
Sabiha Tansuğ 4
Ahmet Kankal 4
Orhan Kurtoğlu 4

Yazar Sayi

Sayfa 36 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mesut Çetintaş 4
Semavi Eyice 4
İ. Gülsel Sev 4
Rıza Bağcı 4
Zuhal Kültüral 4
Mine Baran 4
Bilge Seyidoğlu 4
Ruth Finnegan 4
Mustafa Karataş 4
Güler Yarcı 4
Murat Hişmanoğlu 4
Günver Güneş 4
Müjgan Üçer 4
Pervin Çapan 4
Turgut Koçoğlu 4
Yakup Çelik 4
Cahit Bilim 4
Ahmet Tarcan 4
Hayrettin Orhanoğlu 4
Tuncay Bülbül 4
Hamiye Duran 4
Cemal Güzel 4
Biray Çakmak 4
M. Esat Harmancı 4
Alpaslan Okur 4
M. Münir Aktepe 4
Abdullah Gündoğdu 4
Faruk Sümer 4
Kadir Çevik 4
Tulga Ocak 4

Yazar Sayi

Sayfa 37 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bahadır Gücüyeter 4
Yunus Balcı 4
Serdar Uğurlu 4
Harid Fedai 4
Nevzat Topal 4
Umut Balcı 4
Erol Kılıç 4
Selim Hilmi Özkan 4
Bünyamin Tan 4
Şahin Köktürk 4
Belde Aka 4
Mehmet Özger 4
Pelin Aslan 4
Tuncer Baykara 4
Şeyma Büyükkavas Kuran 4
Mehmet Yapıcı 4
Bahri Kuş 4
Elif Konar Özkan 4
Talat Akaslan 4
Fikret Uslucan 4
Bedrettin Aytaç 4
Mustafa Özcan 4
Erol Eroğlu 4
Arzu Atik 4
Gülnisa Aynakulova 4
Atilla Özkırımlı 4
Kemal Balkan 4
Serdal Kara 4
Serhat Küçük 4
Selahittin Tolkun 4

Yazar Sayi

Sayfa 38 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülcan Çolak Bostancı 4
Erol Aksoy 4
Ayşe Gül Sertkaya 4
Kürşat Yıldırım 4
Seyit Yöre 4
Ahmet Şimşek 4
Zeynel Kıran 4
İsa Özkan 4
Murat Türkyılmaz 4
Metin Türktaş 4
Mücahit Kaçar 4
Osman Uyanık 4
Ahmet Ali Bayhan 4
Gönül Alpay 4
Mubahat Türker 4
Selahattin Çitçi 4
Tahir Kahraman 4
Utkan Kocatürk 4
Hatice Fırat 4
Özlem Kale 4
Faysal Okan Atasoy 4
Suat kolukırık 4
İlhan Genç 4
Zehra Yazbahar 4
Emine Erdoğan Özünlü 4
Ertan Besli 4
Özlem Demirel Dönmez 4
Muzaffer Arıkan 4
Hayri Sever 4
Ayvaz Morkoç 4

Yazar Sayi

Sayfa 39 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cavit Orhan Tütengil 4
Nerin Yayın 4
Şerif Demir 4
Güray Kırpık 4
Edward Tryjarski 4
Ömer Düzbakar 4
Hasan Geyikoğlu 4
Faik Ömür 4
Gülçin Tanrıbuyurdu 4
Furkan Asya 4
Ali Rıza Gönüllü 4
Vesile Albayrak Sak 4
Turgay Kabak 4
Erdem Karaca 4
İbrahim Tüzer 4
Servet Erdem 4
Nalan Büyükkantarcıoğlu 4
Mahmut Davulcu 4
Yaşar Özüçetin 4
Mustafa Ergün 4
Süheyla Sarıtaş 4
Alaeddin Mehmedoğlu 4
Orhan Kemal Tavukçu 4
Arzu Özyön 4
Mesut Bulut 4
Murat Koç 4
Fatma Bölükbaş 4
Hanife Özer 4
Nurşat Biçer 4
Nilgün Çıblak Coşkun 4

Yazar Sayi

Sayfa 40 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Recep Duymaz 4
Necip Üçok 4
Mehmet Okur 4
Canser Kardaş 4
Mikail Bayram 4
Şevki Koca 4
Erdim Öztokat 4
Cemal Saraç 4
Hasan Akay 4
İsmet Cemiloğlu 4
Nükhet Güz 4
Ahmet Balcı 4
Firdevs Güneş 4
Bülent Hünerli 4
Seyitnazar Arnazarov 4
Ülkü Gürsoy 4
Harun Güngör 4
Eyyup Coşkun 4
Nurullah Ulutaş 4
Ahmet Ali Gazel 4
Tahir Kodal 4
Selma Gülsevin 4
Gülseren Tor 4
Marcel Erdal 4
Enver Töre 4
Mehmet Takkaç 4
R. Levent Aysever 4
Ahmet Cüneyt Issı 4
Abdullah Battal Taymas 4
Bedri Sarıca 4

Yazar Sayi

Sayfa 41 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ramilya Yarullina Yıldırım 4
Güray König 4
Petek Ersoy 4
Mustafa Altun 4
Gökhan Ölker 4
Hasan Gültekin 4
Süleyman Fidan 4
Alev Sınar Çılgın 4
Abdullah Şahin 4
Mutlu Er 4
Fatma Sibel Bayraktar 4
Éva Csáki 4
Fahri Temizyürek 4
Burak Gökbulut 4
Hafize Şahin 4
Gülayşe Erkoç 4
M. Türker Acaroğlu 4
Meriç Harmancı 4
Güllü Yoloğlu 4
Funda Kızıler Emer 4
Mustafa Yıldırım 4
Osman Akandere 4
Osman Senemoğlu 4
Erbil Göktaş 4
Sercan Demirgüneş 4
Ali Tilbe 4
Turan Karataş 4
Adnan Rüştü Karabeyoğlu 4
Derya Adalar Subaşı 4
Ramazan Acun 4

Yazar Sayi

Sayfa 42 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevgül Türkmenoğlu 4
Ayşe Duvarcı 4
Ali Arslan 4
Abdülkerim Gülhan 4
Fatma Büyükkarcı Yılmaz 4
Besim Özcan 4
Osman Kubilay Gül 4
İsrafil Kurtcephe 4
Burhan Arpad 4
Hakan Özdemir 4
Mukadder Yaycıoğlu 4
Özgür Aydın 4
Ersoy Topuzkanamış 4
Musa Çifci 4
Aydın Sayılı 4
Evren Karataş 4
Vural Yıldırım 4
Türel Ezici 4
Tahsin Konur 4
Özcan Demirel 4
Yahya Kemal Taştan 4
Abdurrazak Peler 4
Ayşegül Akdemir 4
Orhan Yavuz 4
Aslı Büyükokutan 4
Salih Kürşad Dolunay 4
Çimen Günay 4
Ömer Lütfi Barkan 3
Kenan Öncü 3
Alpaslan Demir 3

Yazar Sayi

Sayfa 43 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehrali Calp 3
S. Atakan Altınörs 3
Filiz Nurhan Ölmez 3
Bülent Arı 3
Ülker Şen 3
Tevfik Sütçü 3
Gülsine Uzun 3
Shoira Usmanova 3
Cüneyt Eren 3
Yavuz Özgüldür 3
Nedim Yıldız 3
Şenel Elaldı 3
Mehmet Pektaş 3
Muzaffer Tufan 3
Kayhan Orbay 3
İsmail Çetişli 3
Yılmaz Göksoy 3
Serap Kurbanoğlu 3
Gonca Gökalp Alpaslan 3
Yunus Alyaz 3
Nurten Günal 3
Wilhelm Barthold 3
Ahmet Çakır 3
Fuat Özdemir 3
Orhan Kabataş 3
Özlem Düzlü 3
Sibel Kılıç 3
Adem Çatak 3
Zeynep Erk Emeksiz 3
Mehmet Akif Çeçen 3

Yazar Sayi

Sayfa 44 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ferah Türker 3
A. Sumru Özsoy 3
Suzan D. Canhasi 3
Türkan Olcay 3
Barış Metin 3
Mehmet Demiryürek 3
Selami Kılıç 3
Andreas Tietze 3
UğurAlpagut 3
Selda Güner 3
Sıtkı Soylu 3
Hayrettin Pınar 3
Pakize Aytaç 3
Şeref Uluocak 3
Eda Tanyıldızı 3
Henry Glassie 3
Bahattin Demirtaş 3
Ayhan Tergip 3
İsmail Yıldırım 3
Hülya Dündar 3
Hasan Demiroğlu 3
Tahsin Aktaş 3
Nil Ünsal 3
Yasemin Demircan 3
Nilüfer Yeşil 3
Ayşe Yılmaz 3
Lauri Honko 3
Imre Adorjan 3
Ünal Kalaycı 3
Çağatay Benhür 3

Yazar Sayi

Sayfa 45 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Haydar Ediskun 3
Murat Özşahin 3
Müberra Gürgendereli 3
Çiğdem Usta 3
Dan Ben-Amos 3
Eşref Adalı 3
Nurhan Karadağ 3
Roger D. Abrahams 3
Tahir Balcı 3
Melih Erzen 3
Ahmet Dağlı 3
Yüksel Sayan 3
Mustafa Kılıçarslan 3
Hakan Uzun 3
Rasih Erkul 3
Kadir Alper 3
Ali Asker Bal 3
Hüseyin Yurttaş 3
Fatoş Subaşıoğlu 3
Nesime Ceyhan 3
Tuncer Küçükbatır 3
Ekrem Kıraç 3
H. Derya Can 3
Mehmet Bakır Şengül 3
Cemil Ekiyor 3
T. Halasi Kun 3
Elif Sanem Güleç 3
Yücel Dursun 3
Mustafa Karadeniz 3
Ahmet Güneyli 3

Yazar Sayi

Sayfa 46 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Kazar 3
Hüseyin Tosun 3
Sema Gündüz 3
Aslıhan Ünlü 3
Metin Eke 3
Ahmet Turan Doğan 3
Muvaffak Eflatun 3
Nuran Yılmaz 3
Musa Çifçi 3
Müzeyyen Altunbay 3
Ruhi Kara 3
Mehtap Yeşilorman 3
Mehmet Deligönül 3
Selami Çakmakcı 3
Ayşe Atıcı Arayancan 3
Burcu İlkay Karaman 3
Uğur Tuztaşı 3
Sevim Yılmaz Önder 3
Cevdet Yakupoğlu 3
Hatice Parlak 3
Mustafa Zülküf Altan 3
Nuran Kayabaşı 3
Yeşim Aksan 3
Şerafettin Turan 3
Ece Korkut 3
Neslihan Günaydın 3
Bahar Dervişcemaloğlu 3
Şuayip Karakaş 3
Volkan Karagözlü 3
H. Melek Hidayetoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 47 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulhalim Aydın 3
Ramazan Çakır 3
Z. Fulya Temel 3
Sündüz Öztürk Kasar 3
Necati Avcı 3
Cabbar İşankul 3
Adem Polat 3
Pelin Şahin Tekinalp 3
Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu 3
A. Mecit Canatak 3
Sabahattin Kudret Aksal 3
Abdullah Bulut 3
M. Selda Karaşlar 3
Özden Fidan 3
Sadık Sarısaman 3
Zekeriya Başkal 3
Ayşe Pul 3
Fatih M. Dervişoğlu 3
Orhan Kaplan 3
Metin Eren 3
Pauliuo Toledo 3
Fatma Varış 3
Erdal Akpınar 3
Serkan Çakmak 3
Hasan Ali Polat 3
Kevser Acarlar 3
Ogün Ürek 3
Ayşe Banu Karadağ 3
Nana Kaçarava 3
Zehra Arslan 3

Yazar Sayi

Sayfa 48 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meryem Kaçan Erdoğan 3
Mustafa Tatçı 3
Hatice Sofu 3
Tofig Davud Oğlı Melikov 3
Necip Fazıl Duru 3
Özlem Başarır 3
Halil İbrahim Tuğluk 3
M. Akif Erdoğdu 3
Güven Şahin 3
Agnieszka Ayşen Kaim 3
Ezgi Ulusoy Aranyosi 3
Tülin Polat 3
Ayşe (Pamir) Dietrich 3
Köksal Alver 3
Zafer Cirhinlioğlu 3
Armağan Coşkun Elçi 3
Seyit Taşer 3
Kamil Veliyev 3
Murat Turna 3
Fatma Özkan 3
Halit Biltekin 3
Ali Özgün Öztürk 3
Tuna Yıldız 3
Kemal Göde 3
Mehmet Tezcan 3
Hülya Arslan 3
Önder Göçgün 3
Klaus Röhrborn 3
Hakan Ülper 3
Rasim Özyürek 3

Yazar Sayi

Sayfa 49 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zekeriya Türkmen 3
Mahir Şaul 3
Şahmurat Arık 3
Esra Sarıkoyuncu Değerli 3
Robert Anhegger 3
Kenan Acar 3
Nurşen Gök 3
Aliye Uslu Üstten 3
Ahmet Ağır 3
Gökhan Yılmaz 3
Cemil Gülseren 3
Aynur Karataş 3
Suzan Uluoğlu 3
Bozkurt Güvenç 3
Ahmet Cuma 3
Rahmi Er 3
Selcan Gürçayır Teke 3
Süleyman Özbek 3
Yakup Sarıkaya 3
Burhan Paçacıoğlu 3
Hüseyin Durgut 3
Erol Gündüz 3
Emine Dingeç 3
Ümit Tokatlı 3
Hatice Tören 3
Ali Emre Özyıldırım 3
Mustafa Çıpan 3
A. Samoyloviç 3
Ferudun Hakan Özkan 3
Vüsale Musalı 3

Yazar Sayi

Sayfa 50 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Birsen Şahin 3
Alper Başer 3
S. Yeşim Ferendeci 3
Ayşe Aydın 3
Uğur Türkmen 3
Hasan Yürek 3
Zehra Göre 3
Ayşe Melda Üner 3
Orhan Acıpayamlı 3
Bekir Gökçe 3
Seyran Gayıbov 3
Murat Ceritoğlu 3
Abdülbaki Dağlar 3
Yaşar Tonta 3
Fatih Ünal 3
Berna Akyüz Sizgen 3
Nuran Kekeç 3
Reşide Gürses 3
MetinAnd 3
Sinan Dinç 3
Neslihan Güzeloğulları Ertural 3
İbrahim Gültekin 3
Mürsel Gürses 3
Ömer Bayram 3
Harun Tepe 3
Sedat Cereci 3
Ömer Naci Soykan 3
Kenan Ziya Taş 3
H. Mesut Meral 3
S. Dilek Yalçın Çelik 3

Yazar Sayi

Sayfa 51 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gönül Gökdemir 3
Nezir Temur 3
İlber Ortaylı 3
Fırat Caner 3
Sevim Gören 3
Süreyya Beyzadeoğlu 3
Erol Ülgen 3
Salican Cigitov 3
Benno Landsberger 3
Sıddık Bakır 3
Ünal Büyük 3
Samet Azap 3
Vahit Zahidoğlu 3
Enver Ziya Karal 3
Yılmaz Irmak 3
Lütfiye Oktar 3
Vedat Yeşilçiçek 3
Esra Yakut 3
Ali Tan 3
Adnan Onart 3
Suat Ungan 3
Nurten Sarıca 3
H. Gamze Demirel 3
Ahmet Akkaya 3
Aynur Öz Özcan 3
Hasan Basri Öcalan 3
Sekine Karakaş 3
Gül Tunçel 3
Hasan Köksal 3
Filiz Kırbaşoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 52 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Gürbüz 3
Mehmet Korkut Çeçen 3
G. Ezgi Korkmaz 3
Fatma Albayrak 3
Ahmet Uslu 3
Adem Gürbüz 3
Gürcan Şevket Avcıoğlu 3
Adnan Çevik 3
Ziyat Akkoyunlu 3
Erdal Aksoy 3
Ekrem Kalan 3
Kemalettin Deniz 3
Yusuf Babür 3
Sevdiye Köksal 3
Bülent Şığva 3
Bekir Koç 3
Recep Uslu 3
Sema Ege 3
Üzeyir Süğümlü 3
Sinan Uygur 3
Gürsoy Akça 3
M. Akif Erdoğru 3
Erdoğan Başar 3
Sedat Kardaş 3
Şükran Dilidüzgün 3
Mehmet Çevik 3
Mustafa Güneş 3
Yağmur Say 3
Zafer Çakmak 3
Selçuk Ural 3

Yazar Sayi

Sayfa 53 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdullah Mesut Ağır 3
İlknur Karagöz 3
Armağan Elçi 3
Haktan Birsel 3
Hüseyin Mevsim 3
İnci San 3
Cafer Özdemir 3
Mustafa Yılmaz 3
Richard Bauman 3
Mehmed Çavuşoğlu 3
Songül Aydın Yağcıoğlu 3
Bahanur Garan Gökşen 3
Alparslan Santur 3
Hasan Cankurt 3
Jale Demirci 3
İhsan Ünaldı 3
M. Muhtar Kutlu 3
Dilek Ceran 3
Hasan Özdemir 3
Yasemin Altaylı 3
Doğan Günay 3
Selma Ergin Sol 3
Orhan Oğuz 3
Şahru Pilten 3
Shinji Ido 3
Ümran Türkyılmaz 3
Numan Durak Aksoy 3
Yavuz Köktan 3
Halime Çavuşoğlu 3
Beşir Göğüş 3

Yazar Sayi

Sayfa 54 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sibel Turhan Tuna 3
Osman Murat Öztürk 3
Ferdi Kiremitçi 3
Mine Demiralp Nakipoğlu 3
Seda Köycü 3
Nurtaç Ergün 3
Muammer Doğan 3
Sevgi Özel 3
Hasan Kavruk 3
Mehmet Gültekin 3
İlyas Üstünyer 3
Fuat Boyacıoğlu 3
Bekir Sıtkı Baykal 3
Gülsel Sev 3
Hüseyin Türk 3
Emrah Pelvanoğlu 3
Asu Ersoy 3
Necmettin Sevil 3
Şefik Uysal 3
Mustafa Alkan 3
Birsel Çağlar Abiha 3
Elif Emine Özer 3
Türkan Kodal Gözütok 3
Nihad M. Çetin 3
Tahsin Saraç 3
Süleyman Eroğlu 3
SelçukÇıkla 3
Alev Sınar 3
Abdullah Satoğlu 3
M. Ziya Bağrıaçık 3

Yazar Sayi

Sayfa 55 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih Başpınar 3
Sagıp Atlı 3
Gülnaz Kurt 3
Recep Cengiz 3
Nimet Yıldırım 3
Halil İbrahim Haksever 3
Şarika Gedikli Berber 3
Abuzer Kalyon 3
Öztürk Emiroğlu 3
Mehmet Seyfettin Erol 3
Mihaly Hoppal 3
Harun Yıldız 3
Bircan Eyüp 3
Elif Arıca Akkök 3
Nezir Temür 3
Uğur Başaran 3
Bayram Gündoğdu 3
Mehmet Erol 3
Hasan Şahin 3
Onur Bilge Kula 3
Hüsrev Akın 3
Mustafa Yeniasır 3
İsa Çelik 3
Semih Yalçın 3
Halis Alar 3
İ. Kılıç Kökten 3
Tuna Beşen Delice 3
Fazlı Arslan 3
Mine Mutlu İşgüven 3
Seda Uyanık 3

Yazar Sayi

Sayfa 56 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Melek Özyetkin 3
Suat Ünlü 3
Kenan Çağan 3
Yusuf Eradam 3
J.E. Andras Bodrogligeti 3
William R. Bascom 3
Hacer Topaktaş 3
Mustafa Keskin 3
Üçler Bulduk 3
İmdat Demir 3
Osman Köse 3
Şerife Akpınar 3
Ali Servet Öncü 3
Yonca Anzerlioğlu 3
Nesrin Kaya 3
Bilge Özkan Nalbant 3
Bahri Savcı 3
Gökhan V. Köktürk 3
Muhammet Fatih Alkayış 3
Selami Sönmez 3
Mustafa Özdemir 3
Abdullah Uçman 3
Mehmet Kaygana 3
Ersoy Taşdemirci 3
Ali Donbay 3
Zeki Velidi Togan 3
Cahit Külebi 3
Halil İbrahim Yakar 3
Ayten Sezer 3
Sinan Uyğur 3

Yazar Sayi

Sayfa 57 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürsoy Solmaz 3
Suna Kili 3
Hüseyin Bal 3
Sevim Nilay Işıksalan 3
Cihan Okuyucu 3
Ali Canip Yöntem 3
Abdurrahman Tariktaroğlu 3
İncinur Atik Gürbüz 3
Fatih Tığlı 3
Çağatay Koçar 3
Reşat İzbırak 3
Canan Sevinç 3
İ. Seçkin Aydın 3
Esra Karabacak 3
Neslihan Demirkol 3
Şerife Yıldız 3
Gürkan Doğan 3
Elfine Sibgatullina 3
Feridun Nafiz Uzluk 3
Hülya Aşkın Balcı 3
Serpil Sürmeli 3
Ahmet Dinç 3
Mustafa Kırcı 3
M. Tayyib Gökbilgin 3
Uwe Bläsing 3
Raşit Koç 3
Selim Somuncu 3
Salâh Birsel 3
Beşir Mustafayev 3
Gülten Küçükbasmacı 3

Yazar Sayi

Sayfa 58 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Özmenli 3
İ. Güven Kaya 3
Mehmet Sait Dilek 3
Celal Metin 3
Savaşkan Cem Bahadır 3
TÜBİTAK- 3
Mehmet Yetişgin 3
Aynur Koçak 3
İhsan Kalenderoğlu 3
Hasan Kaya 3
Jens PeterLaut 3
Emel Kefeli 3
Burhanettin Batıman 3
Mustafa S. Kaçalin 3
Özgür Külcü 3
Bünyamin Çağlayan 3
Orhan Hançerlioğlu 3
Dursun Ali Tökel 3
Kahraman Bostancı 3
Fatma Ahsen Turan 3
Ensar Aslan 3
Hamdi Güleç 3
Hanife Alkan 3
Bahir Selçuk-Mesut Algül 3
Himmet Hülür 3
Yusuf Avcı 3
Nadir Engin Uzun 3
Feryal Korkmaz 3
Alptekin Yavaş 3
Rahim Tarım 3

Yazar Sayi

Sayfa 59 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevda Önal 3
Mehmet Fuat Bozkurt 3
Muhsin Macit 3
Nilgün Açık Önkaş 3
Zehra Gümüş 3
Mehmet Karagöz 3
Hatice Saraç 3
Timur Vural 3
Gülşah Taşkın 3
Murat Tuncer 3
Aydın Kırman 3
Hamza Çakır 3
Neslihan Kansu Yetkiner 3
Güven Mengü 3
Hilmi Dulkadir 3
Yunus Özger 3
Ayhan Sezer 3
Neşe Taluy Yüce 3
İbrahim Usta 3
Yusuf Özçoban 3
Servet Karçığa 3
Okan Yaşar 3
Hüseyin Anılan 3
İlker Tosun 3
Mesut Şen 3
Ebülfez Amanoğlu 3
Münevver Tekcan 3
Ozan Yılmaz 3
Mehmet Ali Hacıgökmen 3
Yunus Emre Çekici 3

Yazar Sayi

Sayfa 60 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Neşe Can 3
Rüya Kılıç 3
Gökşen Buğra 3
Serpil Altuntek 3
Süheyla Yüksel 3
M. Metin Hülagü 3
Cevat Alkan 3
Süleyman Yıldız 3
Kültür Bakanlığı- 3
Mahir Kalfa 3
Gülseren Akalın 3
G. Gonca Gökalp 3
Leyla Burcu Dündar 3
Gülten Akın 3
Mehmet Rifat 3
Ali Sinan Bilgili 3
Seda Başer Çoban 3
Bilge Öztürk 3
M. Celal Varışoğlu 3
Ömer Faruk Yaldızkaya 3
Mustafa Duman 3
Serkan Ertural 3
M. Kagan 3
Gurbandurdı Geldiyev 3
Selami Turan 3
Jean Camborde 3
Hüseyin Dikme 3
Ayşe Nur Sır 3
Macit Balık 3
Recep Dündar 3

Yazar Sayi

Sayfa 61 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuran Tezcan 3
Lord Raglan 3
Serdar Bulut 3
Mikail Cengiz 3
Kemal Tuzcu 3
Nevin Akkaya 3
Şükriye Ruhi 3
Nigar Oturakçı 3
Selçuk Uysal 3
Hüseyin Odabaş 3
Mustafa Şeker 3
Lemi Akın 3
Gülşah Durmuş 3
Ünal Zal 3
Kamile İmer 3
Ali Hüseyn Oğlu Şamil 3
Halit Tanyeli 3
Sami Kılıç 3
Helmuth Ritter 3
B. Erdem Dağıstanlıoğlu 3
Bilal Dedeyev 2
Songül Çek Cansız 2
Danuta Chmielowska 2
Nuri Kavak 2
Erdem Can Öztürk 2
Sedat Alp 2
Binnur Erdağı 2
Elif Aksoy 2
İbrahim Toruk 2
H. Kamil Biçici 2

Yazar Sayi

Sayfa 62 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tülay Metin 2
Ahmet Altay 2
Derya Çintaş Yıldız 2
Nezih Demirtepe 2
Tahir Kutsi Makal 2
İkbal Vurucu 2
Sabire Arık 2
Mehmet Emin Uludağ 2
Dilek Çakıcı 2
Ramazan Bölük 2
Mustafa Koç 2
Selçuk Duman 2
İlker Alp 2
M. TekinKoçkar 2
Kürşat Çelik 2
Onur Balcı 2
Uygar Aydemir 2
Mustafa Selçuk Ar 2
Murat Ali Karavelioğlu 2
Selim Yılmaz 2
Kadir Canatan 2
Ayşe Uyanık 2
Özkan Aydoğdu 2
Fatih Özkafa 2
Mesut Gün 2
Hüsniye Canbay Tatar 2
Kamil Civelek 2
İristay Kuçkartay 2
Özlem Kayabaşı 2
Salim Pilav 2

Yazar Sayi

Sayfa 63 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Yaşar Ocak 2
Tuğrul Balaban 2
Adem Palabıyık 2
Mehdi İlhan 2
Musa Yaşar Sağlam 2
Soner Akdağ 2
Vedat Kurukafa 2
Damla Demirözü 2
Kemal Çiftçi 2
Nurgül Bozkurt 2
Tunga Güngör 2
Robert Dankoff 2
Mehmet Ali Bahar 2
Philippe Van Tieghem 2
Mustafa Ayyıldız 2
Serdar Sarısır 2
Ayhan Aydın 2
Mine Güven 2
İbrahim Özen 2
Suat Sinanoğlu 2
Kenan Azılı 2
H. Feriha Akpınarlı 2
Mehmet Baştürk 2
Cemil Kutlu 2
Aynur Köse 2
Hasan Bahar 2
Eren Akçiçek 2
Seher Özkök 2
Sühan İrden 2
Oğuz Karakaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 64 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabahattin Gültekin 2
Mehmet Ekiz 2
Hülya Yazıcı Okuyan 2
Sevgi Sevim Çıkrıkçı 2
Ceren Ünal 2
Ahmet Halaçoğlu 2
Hüseyin Ersoy 2
Seyfi Yıldırım 2
Erol Kaya 2
Nilgün Yavuz 2
Nebahat Yusoğlu 2
Mağfiret Kemal Yunusoğlu 2
Yasin Kılıç 2
Fatih Koyuncu 2
Halide Sarıoğlu 2
Sait Aşgın 2
Dursun Köse 2
Recep Tek 2
Sezer Özyaşamış Şakar 2
Ümit Yıldız 2
Necmettin Akgün 2
Füsun Şavlı 2
Maksut Yiğitbaş 2
Sema Özher Koç 2
Necmi Akyalçın 2
Ensar Kesebir 2
Musa Kaval 2
Fatma Ürekli 2
Hamdi Hasan 2
Efdal Sevinçli 2

Yazar Sayi

Sayfa 65 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mümine Çakır 2
Seçil Öraz 2
İsmail Haluk Gökçora 2
İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem 2
N. A. Baskakov 2
Ömer Faik Anlı 2
Gökhan Reyhanoğulları 2
Himmet Uç 2
Hasan Ali Koçer 2
M. Halit Bayrı 2
Hülya Pilancı 2
Muhammet Bahadır 2
Erhan Taşbaş 2
Tahsin Yücel 2
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2
Oktay Rifat 2
Jörg Kuglin 2
Alev Sınar Uğurlu 2
Zehra İpşiroğlu 2
Emine Akyüz 2
Yasemin Mumcu Ay 2
Hale Sert 2
Said Coşar 2
Bekir Kayabaşı 2
Recep Demir 2
Hüseyin Salman 2
Ümit Deniz Turan 2
Hatice Selen Tekin 2
Nimetullah Hafız 2
Abdülhalim Aydın 2

Yazar Sayi

Sayfa 66 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esin Dayı 2
Ali İhsan Yapıcı 2
İskender Muzbeg Şefikoğlu 2
Lokman Baran 2
İbrahim Ahmet Aydemir 2
Serda Türkel Oter 2
Gürsel Aytaç 2
Ejdan Sadrazam 2
İbrahim Hakan Dönmez 2
Gökhan Arı 2
Hasan Abdullahoğlu 2
Elif Ayan Nizam 2
Naciye Güngörmüş 2
Ahmet Atilla Şentürk 2
Banu Mustan Dönmez 2
Mustafa Günay 2
Servet Şengül 2
Cengiz Buyar 2
Selahattin Tozlu 2
Özbek İncebayraktar 2
Melike Türkdoğan 2
Ahmet Emin Yaman 2
Dilek Herkmen 2
Ahmet Kılınç 2
Hüseyin Kürşat Türkan 2
Seyit Gezer 2
Cihan Camcı 2
Selma Elyıldırım 2
Kadir Güler-Ersen Ersoy 2
Necdet Aysal 2

Yazar Sayi

Sayfa 67 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özkan Keskin 2
Fatih Sona 2
Halil Demircioğlu 2
Esat Bozyiğit 2
Ali Güneş 2
Zeynel Arslangündoğdu 2
Engin Geçtan 2
Yavuz Tanyeri 2
Nefise Abalı 2
Mehmet Saray 2
Gürhan Bahadır 2
Mustafa Baydar 2
Cemal Bayak 2
M. Emin Yolalıcı 2
Alparslan Demir 2
Mehmet Büyüktuncay 2
Hülya Argunşah 2
Yusuf Gedikli 2
Jahangir Karini 2
Nail Güney-Talat Aytan-Avdulvahap Özer 2
M. Metin Türktaş 2
Klaus Detlev Wannig 2
Hacı Çoban 2
Ramazan Avcı 2
Hasan Mesut Meral 2
Selçuk Balı 2
Johannes Benzing 2
Abdullah Dağtaş 2
Ayşe Duygu Yavuz 2
Faruk Kocacık 2

Yazar Sayi

Sayfa 68 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Behçet Necatigil 2
Doğan Çolak 2
İmran Karabağ 2
Ayşe Tekel 2
Necat Birinci 2
Mesut Çapa 2
Belgin Tezcan Aksu 2
Yavuz Kılıç 2
Halim Serarslan 2
Nuray Mamur 2
Enver Kapağan 2
İsmail Bozkurt 2
Hicran Hanım Halaç 2
Kemal Çağdaş 2
Mehmet Şeker 2
Adnan Gürbüz 2
Badegül Can 2
Gizem Akyol 2
Hikmet Feridun Güven 2
Mustafa Aslan 2
Suat Engüllü 2
KemalOflazer 2
Ahmet Adıgüzel 2
R. Eser Gültekin 2
Altan Aykut 2
Ahmet Cevat Emre 2
Hasan Kaplan 2
İlhan Erk 2
Ayşe Büyükyıldırım 2
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev 2

Yazar Sayi

Sayfa 69 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatem Türk 2
Mukaddes Arslan 2
Tayfun Haykır 2
Abdulmuttalip İpek 2
Zehra Sema Demir 2
Özgür İldeş 2
Orhan Gökçe 2
Saim Yörük 2
Durmuş Akalın 2
Recep Ercan 2
Mustafa Turan 2
Claus Schönig 2
Niyazi Karasar 2
İrfan Çakın 2
Özlem Berk 2
Levent Doyuran 2
Salih Seyhan 2
Osman Gündüz 2
Çetin Cumaguloviç Cumagulov 2
Ali Karadavut 2
Yıldız Canpolat 2
Sapar Gücük 2
Sinem Şahin Yeşil 2
B. S. Adams 2
Milan Adamoviç 2
Şevkiye İnalcık 2
İbrahim Kafesoğlu 2
Piotr Kawulok 2
Mithat Durmuş 2
İsmet Emre 2

Yazar Sayi

Sayfa 70 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nevin Gümüş 2
Elif Dülger 2
Ömer Şayli 2
Vügar Sultanzade 2
Kerim Yaşar 2
Hülya Kasapoğlu-Çengel 2
Hasan Erkek 2
Tahsin Özgüç 2
ilhami Sığırcı 2
Özcan Erişek 2
Muhittin Turan 2
Selçuk Ünlü 2
Alev Karaduman 2
Abdullah Özbolat 2
Özge Özyetkin 2
Fatih Başbuğ 2
Bülent Kara 2
Safiye Akdeniz 2
Ahmet Kolbaşı 2
Cihan Piyadeoğlu 2
Murat Cankara 2
Necdet Osam 2
Mahmut İslamoğlu 2
Yaşar Tokay 2
Sıtkı Aydınel 2
Eser Ördem 2
Tuba İsen Durmuş 2
Reşat Nuri Darago 2
İsa Yılmaz 2
Metin Ziya Köse 2

Yazar Sayi

Sayfa 71 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sami N. Özerdim 2
İbrahim Güler 2
Münteha Gül 2
Songül Ercan 2
Veli Ünsal 2
Nuri Köstüklü 2
Ali Ulvi Elöve 2
Pınar İbe Akcan 2
Cemal Güven 2
Nurullah Yılmaz 2
Jale Özata Dirlikyapan 2
İlay İleri 2
M. Murat Öntuğ 2
Sevim Birici 2
Nihayet Arslan 2
Özer Soysal 2
Onur Balci 2
Arif Sarıçoban 2
Sadullah Gülten 2
Behlul Abdulla 2
Doğan Özlem 2
Cıldız Alimova 2
Orhan Sevgi 2
Ahmet Sarı 2
Hayati Yılmaz 2
Canan İleri 2
Halis Adnan Arslantaş 2
Çiğdem Kılıç 2
Hayrunisa Topçu 2
Genciana Abazi-Egro 2

Yazar Sayi

Sayfa 72 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serap Taşdemir 2
Kemal Demiray 2
Hikmet Yılmaz 2
Cem Şems Tümer 2
İbrahim Özkan 2
M. Derviş Kılınçkaya 2
Mehmet Beşirli 2
Hasan Basri Karadeniz 2
Süheyla Bayrav 2
Önal Kaya 2
Battal İnandı 2
Hasan Kolcu 2
Selcen Çifçi 2
Faruk Gökçe 2
Hakan Taş 2
Meral Çapar 2
Diren Çakmak 2
Arzu Kunt 2
Mesut Aydın 2
Ahmet Öcal 2
Şahin Baranoğlu 2
Mehmet Kocaoğlu 2
Ümit Yıldız-Yusuf Tepeli 2
Ali Fehmi Karamanlıoğlu 2
Abdülkadir Kabadayı 2
Sema Rıfat Güzelşen 2
Can Karahan 2
Berrin Yanıkoğlu 2
İ. A. Baranov 2
Muzaffer Doğanbaş 2

Yazar Sayi

Sayfa 73 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sibel Kocaer 2
V. Zirmunsky 2
Çetin Veysal 2
Adem Çelik 2
Yılmaz Altuğ 2
Şerif Korkmaz 2
Ali Sarıkoyuncu 2
Cem Bozşahin 2
Ekrem Güzel 2
Himmet Umunç 2
Cemali Sarı 2
Aymil Doğan 2
Monguş B. Kenin-Lopsan 2
M. Hamit Çalışkan 2
Walter Eckehart Spengler 2
Rahmanhoca İmamhocayev 2
Hülya S. Sipahioğlu 2
Cengiz M. Tosun 2
Emel Coşkun 2
Yakup Kahraman 2
Angelika Arman 2
Hakan Erdoğan 2
Meltem Kütahneci 2
Ahmet Gözlü 2
Mehmet Gedizli 2
Selda Kaya Kılıç 2
Yasemin Özcan 2
Arthur Sewell 2
Hale Şıvgın 2
Ümit Eker 2

Yazar Sayi

Sayfa 74 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kadir Yoğurtçu 2
Zeki Uslu 2
Emrah Boylu-Önder Çangal 2
İrem Onursal 2
Salih Orhan 2
E. V. Sevortyan 2
Esin Derinsu Dayı 2
Nuran Öztürk 2
Zeynep Ateşal 2
İskender Pala 2
Caner Solak 2
İbrahim Altunel 2
Sinan Oğan 2
Esra Nur Tiryaki 2
Bilal Kırkıcı 2
A. Derya Eskimen 2
Turgay Yazar 2
Mehmet Altunmeral 2
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 2
Birkan Kargı 2
A. R. Humphreys 2
İbrahim Yasa 2
Ferruh Ağca 2
Alpay İgci 2
S. Kürşad Koca 2
Banu Öztürk 2
Yusuf Şahin 2
Cengiz Çakaloğlu 2
Ahmet Evis 2
Bayram Özfırat 2

Yazar Sayi

Sayfa 75 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cevdet Özdemir 2
Selçuk Trak 2
Tanju Oral Seyhan 2
Abdullah Kök 2
Kürşat Şamil Şahin 2
Ahmet Kırkkılıç 2
Nilüfer Yıldırım 2
Ayşe Yücel 2
Necdet Bingöl 2
Fatih Şayhan 2
Orhan Ural 2
Aslı Altan 2
Mesut Uğurlu 2
Sıla Ay 2
Ünal Kaya 2
Esat Can 2
Resul Kaya 2
Engin Gökçür 2
İsa Kocakaplan 2
Özlem Uzundemir 2
Sami Baskın 2
Günay Çağlar 2
Ebülfez Elçibey Çev. Muhammet Kemaloğlu 2
Osman Turan 2
Çiğdem Ülker 2
Adem Terzi 2
Zeynep Z. Atayurt 2
Azzaya Badam 2
Perihan Yalçın 2
Şerife Çağın 2

Yazar Sayi

Sayfa 76 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Etem Çakır 2
Songül Aslan Karakul 2
Etem Yeşilyurt 2
Zühal Özel 2
Cemal Çakır 2
Neşe Demirci 2
Ömer Korkmaz 2
Yusuf Halaçoğlu 2
Hasan Bolat 2
Yüksel Şahin 2
Sevilay Ayva 2
Hasan Ortekin 2
Emet Gürel 2
İlkay Şahin 2
Sümeyra Harmanda 2
Faruk Öztürk 2
Bülent Aksoy 2
Meral Ozan 2
Behice Sadık Boran 2
Christopher Caudwell 2
Tevfik Ekiz 2
Emine Kırcı 2
Fulya Topçuoğlu Ünal 2
Hayati Beşirli 2
Nuh Tozlu 2
Halim Yağcıoğlu 2
Salim Durukoğlu 2
Ahmet Vehbi Ecer 2
Kayahan Erimer 2
Tuğba Yıldırım 2

Yazar Sayi

Sayfa 77 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeynep Kerman 2
İsmail Boztaş 2
Hamid Zübeyr Koşay 2
Kemal Çağdaş 2
Tuncer Ören 2
Adnan İnce 2
Bağdagül Musa 2
Hikmet İlaydın 2
Mustafa Atila 2
Ferdi Güzel 2
İbrahim Onay 2
Suat İlhan 2
Vildan Koçoğlu-Gündoğdu 2
Nagehan Eke 2
Fevzi Halıcı 2
wiki ansiklopedisi - 2
Melek Delilbaşı 2
Saadettin Koç 2
Sevgi İyi 2
Hasan Kara 2
Muhammet Koçak 2
Erkan Demir 2
Jeff Todd Titon 2
Aktan Müge Yılmaz 2
Ayşe Canatan 2
M. Sait Tüzel 2
Uluhan Özalan 2
Sadık Armutlu 2
Ahmet Güngör 2
Mehmet Güler 2

Yazar Sayi

Sayfa 78 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Özsarı 2
Seyfettin Altaylı 2
Jülide Akyüz 2
Nebahat Oran Arslan 2
Yasemin Tümer Erdem 2
Mesiha Tosunoğlu 2
Gülpınar Akbulut 2
Recep Karaatlı 2
Kadriye Yılmaz Orak 2
Abdülkadir Gürer 2
Necmettin Özerkmen 2
Bernt Brendemoen 2
Gülşen Seyhan Alışık 2
Mehmet Önder 2
Çetin Derdiyok 2
Hayri Öztürk 2
Tuğba Aktaş 2
Aytül Özüm 2
Musa Demir 2
Fatma Şimşek 2
Haluk Yücel 2
Oya Külebi 2
B. Tahir Tahiroğlu 2
Felix J. Oinas 2
Milay Köktürk 2
İbrahim Karahancı 2
Elif Emine Balta 2
M. Fatih Uslu 2
O. Burian 2
Mehmet Demir 2

Yazar Sayi

Sayfa 79 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Tüzin 2
Rahile Davut 2
Elza Semedli 2
Mustafa Nuri Türkmen 2
Cevdet Yılmaz 2
Muhlise Coşkun Ögeyik 2
Alev Özbil 2
Yasemin Kırkgöz 2
Mustafa Şerif Onaran 2
Ülkü Sevim Şen 2
İpek Yıldız 2
Salih Okumuş 2
Sıtkı Bahadır Tutu 2
Ünsal Yavuz 2
Murat Şengül 2
Kamuran Gödelek 2
Abuzer Akbıyık 2
İsa Yüceer 2
Galip Eken 2
Fatma Sağlam 2
Haluk Aydın 2
Sami Pektaş 2
Vasfi Adikti 2
Hendrik Boeschoten 2
Rifat Gürgendereli 2
Zilale Hudaybergenova 2
Ercan Karakoç 2
Güven Dinç 2
Turgay Cin 2
Mehmet Tuğrul 2

Yazar Sayi

Sayfa 80 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şuayip Özdemir 2
Volkan Marttin 2
Tülay Sarar Kuzu 2
Banu Çakmak 2
Yusuf Olgun 2
Mustafa Güler 2
Selahattin Önder 2
Öykü Terzioğlu 2
Okan Haluk Akbay 2
Ahmet E. Uysal 2
Selçuk Moğul 2
Hakan Yılmaz 2
Ü. Fafo Telatar 2
Murat Arıkan 2
Nilüfer Tanç 2
Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi 2
Mahmut Bolat 2
Yaşar Önen 2
Fatih Rukancı 2
Orhan Seyfi Şirin 2
Ahmet Serkan Ece 2
Mehmet Mehdi Ergüzel 2
Mustafa Yavuz 2
Ali Güler 2
René Wellek 2
Zerrin Aydın Tavukçu 2
Ayşın Candan 2
Özlem Miraç Özkaya 2
Halis Ahmet Özer 2
Ahmet Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 81 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülzade Tanrıdağlı 2
Çiğdem Sağın-Şimşek 2
İsmail Çoban 2
Genç Osman Geçer 2
Mehebbet Paşayeva 2
Gonca Kuzay Demir 2
Hilal Aydın 2
Seda Selim 2
Bilgen Aydın 2
Ferhat Tamir 2
Baktıbek İsakov 2
Yusuf Doğan 2
Taciser Onuk 2
İhsan Sabri Balkaya 2
Nagihan Kunduz 2
Önder Çağıran 2
Melek Öksüz 2
Ahmet Çelik 2
Tamer Kütükçü 2
Ayşe Demir 2
Gülhan Kırilen 2
Hüseyin G. Yurdaydın 2
Kaan Yılmaz 2
Halil Açıkgöz 2
Mustafa Uyar 2
Murat Kocaaslan 2
Ertan Gökmen 2
Ebru Kavas 2
Çetin Yıldız 2
Kaşif Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 82 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rıfat Günday 2
Zeynep Gülçin Özkişi 2
Musa Rahimi 2
Celal Aslan - Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 2
Beyza Gültekin 2
Babek Kurbanov 2
Hikmet Bayur 2
Ferda Atlı 2
Hanife Koncu 2
Turhan Çetin 2
Rukiye Akdoğan 2
İsmet Türkmen 2
Suzan Kavanoz 2
Ömer Yağmur 2
Boray İdem 2
Hasan Işık 2
Akın Konak 2
Emel Ergun 2
Özcan Seyhan 2
Kubilay Aysevener 2
Oktay Selim Karaca 2
Meltem Santur 2
Ahmet Gülmez 2
Cezmi Eraslan 2
Selda Kulluk Yerdelen 2
Şaban Ortak 2
Yasemin Özcan Gönülal 2
Şafak Ural 2
Tofig Davudoğlu Melikov 2
Füruzan Kınal 2

Yazar Sayi

Sayfa 83 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Metin Ceylan 2
Gülşen Danacı 2
Işıl Kabakçı 2
Enis Batur 2
Semra Şen 2
Lokman Tay 2
Samira Kortantamer 2
Şergiyye Heziyeva 2
Hıfzı Doğan 2
Yılmaz Koç 2
İsmail H. Demircioğlu 2
Şevket Toker 2
A. Eda Gündoğdu 2
Turgut Bağır 2
Gökhan Çetinkaya 2
Mustafa Çakır 2
İsmet Alpaslan 2
Vugar Sultanzade 2
Ahmet Aytaç 2
Gözde Çolakoğlu 2
Derya Oğuz 2
Ragıb Hulusi Özdem 2
Cengiz Çetin 2
Erhan Aslan 2
Abdulkadir Gül 2
Süleyman Demirci 2
Bayram Soy 2
Hüseyin Ayaz 2
Muhittin Çelik 2
Emin Oba 2

Yazar Sayi

Sayfa 84 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülmira Sadiyeva 2
Mehmet Kahraman 2
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl 2
Zeki Hafızoğulları 2
Mahmut Gider 2
Fatih Tepebaşılı 2
Aslı Aslan 2
Sıla Gen 2
Murat Parlakpınar 2
Abidin Emre 2
Galibe Hacıyeva 2
Marufjon Yuldashev 2
Semiramis Kantel 2
Leyla Tercanlıoğlu 2
Atıf Akgün 2
Nejat Doğan 2
Tunca Kortantamer 2
Zeynep Zafer 2
Gerard Clauson 2
Nesimi Yazıcı 2
Şerife Uzun 2
Eflatun Nemetzade 2
İbrahim Ethem Çakır 2
Münire Kevser Baş 2
Nurhayat Atan 2
Sergej G. Klyashtornyj 2
İbrahim Taş 2
Feridun M. Emecen 2
Volkan Ertürk 2
Eyüp Uzunkaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 85 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. İnci Önal 2
Aysel Ferah 2
Elmira Memmedova 2
Naile Ağababa 2
Buket Oğuz 2
Ramazan Bardakçı 2
Yüksel Topaloğlu 2
Cevat Çapan 2
Erkan Zengin 2
John Andrew Boyle 2
Alan Gilchrist 2
M. Tayfun Gülle 2
Arif Çerçi 2
Sadiye Tutsak 2
Behice Varışoğlu 2
Fatih Özdemir 2
Halil Aytekin 2
Mustafa Yağbasan 2
Fatma Keçeli 2
Metin Karadağ 2
Ahmet Yaramış 2
Ali Osman Abdurrezzak 2
Hidayet Aydar 2
Esra Sazyek 2
Adnan Karabeyoğlu 2
Zuhal Kültüral-Aylin Koç 2
Serdar Sağlam 2
Cem Erdem 2
Bilge Türkkan 2
Yusuf Çetin 2

Yazar Sayi

Sayfa 86 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
İhsan Güneş 2
Tüten Özkaya 2
Başak Karakoç Öztürk 2
Yüksel Baypınar 2
Mustafa Kaya 2
Erkan Ergin 2
Emel Kaya Gözlü 2
Ayşe Çamkara 2
Filiz Çetintaş Yıldırım 2
M. Sami Bayraktar 2
Ulvi Keser 2
Selim Ahmetoğlu 2
Macit Gökberk 2
Özgür Kıyçak 2
Fatih Kaya 2
Saime Selenga Gökgöz 2
Zekiye Gül Elbir 2
Ahmet Turan Türk 2
Ebru Burcu 2
Kasım Kufralı 2
Yıldız Kocasavaş 2
Senem Gezeroğlu 2
Veysel Şahin-Fatma Topdaş 2
Sedat Uğurlu 2
Nadir Devlet 2
Alphan Akgül 2
Barış Ertem 2
Erhan Solmaz 2
Yakup Çetin 2
Uğur Uzunkaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 87 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Bulut 2
Mustafa Onar 2
Muhsin Ertuğrul 2
Erol Çankaya 2
Bekir Güzel 2
Mehmet Karaaslan 2
Seyran Gayıpov 2
Necdet Öztürk 2
Sema Barutçu Özönder 2
Fatih Yalçın 2
Metin Argan 2
Berna Ayaz 2
Gülşah Parlak Kalkan 2
Sıtkı Nazik 2
İsenbike Togan 2
Yeşim Işık 2
Murat Yakar 2
Esra Kirik 2
Kemal Abdulla 2
A. Cüneyd Tantuğ 2
Nuri Sağlam 2
Rövşen Alizade 2
Pınar Kasapoğlu Akyol 2
Yunus Memmedov 2
Kerem Karaboğa 2
Tülay Yürekli 2
Mehmet Cihat Üstün 2
Rafet Metin 2
Yusuf Öz 2
Hasan Çiftçi 2

Yazar Sayi

Sayfa 88 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selahattin Tansel 2
M. Naci Önal-Aysun Dursun 2
Fahri Sakal 2
Ahmet E. Uysal 2
Ramazan Durmaz 2
Nil Göksel 2
Taner Tatar 2
Ayşe Fırat Şimşek 2
Kürşat M. Korkmaz 2
Hüseyin Kayhan 2
Abdurrahman Deveci 2
Zeki Arıkan 2
Kamil Şahin 2
Marina Mojeiko 2
Yavuz Sinan Ulu 2
Fatma Nur Başaran 2
Samet Elizade 2
Nedret Öztokat 2
Betül Bilgen 2
Çiğdem Topçu 2
Serap Uzuner Yurt 2
Turan Güler 2
Robert Underhill 2
Adnan R. Karabeyoğlu 2
Zübeyde Şenderin 2
Ayhan Çelikbay 2
Bilgen Aydın Sevim 2
Elçin Esmer 2
Vladimir Propp 2
Mehmet Yüce 2

Yazar Sayi

Sayfa 89 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serpil Akgül 2
Cemil Yener 2
Muammer Ulutürk 2
Gül Uluğtekin 2
Nihat Bayat 2
Kübra Yıldırım 2
Doğan Bıçkı 2
Hatice Çubukçu 2
Selim İleri 2
Ali Alparslan 2
Mahir Cankaya 2
Yaşar Akdemir 2
Belgin Bal 2
Gülser Oğuz 2
Mustafa Ünal 2
Cumhur Aslan 2
Reha Yılmaz 2
Abdülkadir Yuvalı 2
İrfan Murat Yıldırım 2
Metin Erol 2
Salim Conoğlu 2
Esma Reyhan 2
Tuğba Korhan 2
Zeynep Günal 2
İsmail Aydoğan 2
Aziz Gökçe 2
Medine Sivri 2
Pelin Dimdik 2
Hami İnan Gümüş 2
Michael D. Sheridan 2

Yazar Sayi

Sayfa 90 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdal Aslan 2
Giray Fidan 2
Ayfer Teker Garcia 2
M. Cavid Baysun 2
Viktor Grigoriyeviç Guzev 2
Denis Sinor 2
Mehmet Aygüneş 2
Holida İmamova 2
Mustafa Dinç 2
Nevin Selen 2
Elif M. Tüfekçi 2
Ömer Yılar 2
F. Sema Barutçu Özönder 2
Melek Alpar 2
Ahmet Büyükakkaş 2
Yücel Atilla Şehirli 2
Sevengül Karasubaşı 2
İlhan Ekinci 2
M. Saffet Sarıkaya 2
Yakup Karataş 2
Farız Yıldırım 2
Hakan Karabörk 2
Meltem Sargın 2
Nazmiye Çelebi 2
Yasemin Özdemir 2
Arzu Aygün 2
Meryem Şen 2
Hüseyin Serdar Tabakoğlu 2
Hatice Şimşek Bekir 2
Tofig İsmail Oğlı Hacıyev 2

Yazar Sayi

Sayfa 91 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Recep Yıldız 2
Füsun Akatlı 2
Fatih Yılmaz 2
Aslıhan Dinçer 2
Berna Türkdoğan 2
V. Doğan Günay 2
Nuran Taşlıgil 2
Enis Şahin 2
Mebure Osman Tosun 2
Musa Çadırcı 2
Fatma Şahan Güney 2
Fehmi Akın 2
A. Esat Bozyiğit 2
Ekrem Akurgal 2
İbrahim İmran Öztahtalı 2
Kemal Timur 2
Pınar Ülgen 2
Nevide Akpınar Dellal 2
Ömer Soner Hunkan 2
Cengiz Dönmez 2
Abdulkadir Hayber 2
Fahri Yetim 2
Köksal Genç 2
Oktay Ahmed 2
Dilek Peçenek 2
Hasan Yazıcı 2
Alev Baysal 2
Abdullah Metin 2
Zehra D. Eroğlu 2
İlknur Maviş 2

Yazar Sayi

Sayfa 92 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasemin Gül Gedikoğlu 2
L. Burcu Dündar 2
Haldun Eroğlu 2
Recai Kuş 2
Hüseyin Muşmal 2
Hatice P. Erdemir 2
Timuçin Kodaman 2
Emine Tuğcu 2
Funda Şan 2
Mahmut H. Şakiroğlu 2
Orhan Veli Kanık 2
Mustafa Yiğitoğlu 2
Ünal Taşkın 2
Aytekin Keskin 2
Özler Çakır 2
Yeliz Akar 2
Şenol Kantarcı 2
Ebülfez Recebov 2
Mücahit Özçelik 2
Tunca Özgişi 2
Ercan Haytoğlu 2
İsmail Eren 2
Yunus Kobal 2
Mustafa Bıyıklı 2
Alpaslan Aliağaoğlu 2
Aysel Güneş 2
Jale Gülgen 2
Aysun Demirez Güneri 2
Wolfram Hesche 2
Konur Ertop 2

Yazar Sayi

Sayfa 93 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabire Arık 2
Gülay Karaman 2
Hüseyin Akbaş 2
Z. Doğan Koreli 2
Nihat Sami Banarlı 2
Taner Gök 2
Sümeyye Dinler Köksal 2
Sadriye Güneş 2
Murat Aka 2
Abdurrahman Ateş 2
Emine Kısıklı 2
Necati Akder 2
Funda Bulut 2
Ahmet Saçkesen 2
Shirô Hattori 2
Ümüt Akagündüz 2
Numan Kartal 2
Tooru Hayasi 2
Zennure Köseman 2
Halime Doğru 2
Nedim Yalansız 2
Şenay Kırgız Karak 2
Tuğçe Erdal 2
Rıza Gül 2
Aziz Tekdemir 2
Mehdi Ergüzel 2
Fazıl Gökçek 2
Aydın Demirel 2
Ali Şamil Hüseyinoğlu 2
Zuhal Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 94 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Peyami Safa 2
York Norman 2
Ferhad Rahimi 2
Aygün Orucova 2
Hans Joachim Kissling 2
İbrahim Özbakır 2
H. Ferhan Odabaşı 2
Rümeysa Çavuş 2
Ahmet Akçay 2
Baki Asiltürk 2
Yusuf Çetindağ 2
İzzet Şeref 2
A.Deniz Abik 2
Nagehan Uçan Eke 2
Oğuz Karakartal 2
Tzvetan Todorov 2
Başak Öztürk Bitik 2
Sevgi Öztürk 2
Erkan Erginci 2
M. Sani Adıgüzel 2
Özden Apaydın 2
Faruk Demirtaş 2
Sadık Kemal Tural 2
Erol Karaca 2
Selim Aslantaş 2
Saime Yüceer 2
Bekir Şakir Konyalı 2
Mehmet Kınık 2
Coşkun Topal 2
Ertan Efegil 2

Yazar Sayi

Sayfa 95 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Toğrul Halilov 2
Füsun Kara 2
Sema Özher 2
Levent M. Arslan 2
Berrin Aksoy 2
Muzaffer Çandır 2
Esin Tüylü Turan 2
Tuğba Aydoğan 2
Mediha Berkes 2
Musa Gümüş 2
Axel Olrik 2
Sonel Bosnalı 2
Aydın Yetkin 2
Seçil Hirik 2
Veysi Akın 2
Kemal Yüce 2
Gyula Nemeth 2
Turgut Tok 2
Cemalettin Çopuroğlu 2
Aylin Görgün Baran 2
İsmet Konak 2
İclal Ergenç 2
Kerima Filan 2
Ahmet Beşe 2
Barış Karacasu 2
Mustafa kalkan 2
Cengiz Hakov 2
Muhammet Arslan 2
Ayşe Balcı 2
M. Özlem Parer 2

Yazar Sayi

Sayfa 96 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Gökhan Biçer 2
Ramazan Kılıçarslan 2
Ceyhun Atuf Kansu 2
Erol Çöm 2
İlya Vladimiroviç Zaytsev 2
Yasemin Küçükcoşkun 2
Şadiye Deniz 2
Döölötbek Saparaliyev 2
Seyran Kurbanov 2
Ali Çiçek 2
Ahmet Taşğın 2
Çağrı Eroğlu 2
Ali İhsan Öbek 2
Tuba Ünlü Bilgiç 2
Reyhan Çelik 2
Adalet Ağaoğlu 2
Caner Işık 2
Nejla Günay 2
Çoban Hıdır Haydar 2
Bilal Kemikli 2
M. Abdullah Arslan 2
Ali Volkan Erdemir 2
Gökhan Abanoz 2
Sedat Erkut 2
İsmail Yetişli 2
Naciye Atış 2
M. Faruk Toprak 2
Ömer Saraç 2
Ezgi Metin Basat 2
Alpay Bizbirlik 2

Yazar Sayi

Sayfa 97 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Çanlı 2
Nicholas Poppe 2
Aysun Sungurhan 2
Nalan Kızıltan 2
Süleyman Büyükkarcı 2
Cevdet Epçapan 2
Selçuk Peker 2
Emin Erdem Kaya 2
Süreyya Karacabey 2
Arif Yılmaz 2
Ahmet keskin 2
Tibor Halasi-Kun 2
Emine Nas 2
İnci Koçak 2
Özkan İzgi 2
Asker Kartarı 2
Halil Çetin 2
Sıla Akdeniz 2
Kamil Tiken 2
Rengim Sine 2
İsa Hebibbeyli 2
Aytaç Çeltek 2
Semiha Altıer 2
Leyla Raupova 2
Ahmet Yüksel 2
Esra Dicle 2
Nurcan Toksoy 2
Tuna Ertem 2
Mehmet Samsakçı 2
İbrahim Erdal 2

Yazar Sayi

Sayfa 98 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Soner Sağlam 2
Vefa Savaşkan 2
Mine Solmaz 2
Bilgin Güngör 2
İbrahim Solak 2
Feridun Ata 2
Huriye Reis 2
Abdolrahman Dieji 2
Fahri Atasoy 2
Buket Akkoyunlu 2
Dilek Akan Budak 2
Ahmet İnam 2
Hüseyin Güfta 2
Mustafa Sarıca 2
Temuçin Faik Ertan 2
İmran Gür 2
Büşra Sürgit 2
Orhan Kılıç 2
Mehmet Kurt 2
Rehman Seferov 2
Zeliha Gaddar 2
Emre Ünal 2
İrfan Polat 2
Malik Yılmaz 2
Nedim Gürsel 2
Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu 2
Ali Murat Aktemur 2
Adem Kara 2
İsmail Boyacı 2
Gaye Belkız Yeter 2

Yazar Sayi

Sayfa 99 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yılmaz Daşçıoğlu 2
Musa Seyirci 2
Fatma Yücel 2
Celal Erdönmez 2
Esra S. Değerli 2
Mehmet Surur Çelepi 2
Adnan Gümüş 2
Erdal Aydoğan 2
Giray Saynur Bozkurt 2
Serdar Odacı 2
Mine Akkuş 2
İbrahim Mazman 2
Suat Donuk 2
Turhan Feyzioğlu 2
Elif Öksüz 2
İdris Şahin 2
Nadya Yuguşeva 2
Fettah Kuzu 2
Saadettin Keklik 2
Didem Ardalı Büyükarman 2
Hülya Sönmez 2
Hasan Kanbolat 2
Erkan Akalın 2
Fikri Salman 2
Süleyman Kazmaz 2
Özcan Tabaklar 2
Mustafa Özer 2
Cezmi Koca 2
Nilgün Çöl 2
Durdu Mehmet Burak 2

Yazar Sayi

Sayfa 100 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seza Yılancıoğlu 2
Hatice Şirin 2
Refakat Çiner 2
İrfan Çağatay 2
Sema Göktaş 2
Halil İnalcık 2
Metin Demirci 2
Salih Özkan 2
Sibel Bayram 2
Osman Gümüşçü 2
Tufan Turan 2
Rezzan Kızıltan 2
Adem Başıbüyük 2
Zeynep Çetinkaya 2
Edip Cansever 2
Lütfi Ay 2
Han-Woo Choi 2
A. Faruk Sinanoğlu 2
İbrahim İnci 2
M. Ali Hacıgökmen 2
Mehmet Ünal 2
Erdinç Demiray 2
Bahattin Şeker 2
Serhat Yener 2
Mithat Aydın 2
Elif Dulger 2
İbrahim Yılmaz 2
Birsen Karaca 2
Mustafa Hilmi Bulut 2
Elza Alışova Demirdağ 2

Yazar Sayi

Sayfa 101 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oktay Aslanapa 2
Uğur Sümer 2
Ahmet Geçer 2
Bayram Yıldız 2
Zafer Karademir 2
Firdevs Karahan 2
Haldun Özkan 2
Mertol Tulum 2
Dovdoyn Bayar 2
Seyran Aliev 2
Cihan Özdemir 2
Murat Bulgan 2
Kadir Kasalak 2
Zeki Karakaya 2
Emine Yarar 2
Özlem Akbulak 2
Nuran Elmacı 2
Tuba Işınsu İsen-Durmuş 2
Zeynelabidin Makas 2
İsa Tak 2
Galip Akın 2
Murat Uluoğlu 2
Tunca Poyraz Tacoğlu 2
Richard M. Dorson 2
Mihail Serafimoviç Meyer 1
Sayın Dalkıran 1
İsmail Ergi 1
Neslihan Ertural 1
Şerife Yücesoy 1
A. Barış Ağır 1

Yazar Sayi

Sayfa 102 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Efza Topçu 1
İbrahim Gökbakar 1
Münis Cureyava 1
M. A. Seyidov 1
Veli Uğur 1
Ettore Rossi 1
Kemal Mehdi Oğlı Abdullayev 1
Ali Uçan 1
Turgay Anar 1
Mehmet Toplu 1
Roy A. Rappaport 1
Adrienne L. Kaeppler 1
Zülfikar Aydın 1
Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1
Pınar Girmen 1
Hilal Nayır 1
Mustafa Bozer 1
Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A . Livsiç 1
Cemal Enginsoy 1
Harun Hilmi Polat 1
Mircea Eliade 1
Neşe Işık 1
Şuayıp Karakaş 1
A. Müge Tunçer 1
N. Tülay Şeker 1
Sultan Mambetkaliyev 1
M. Ertuğ Yavuz 1
Volkan Kahraman 1
Ezel Babur 1
Nurullah Ulutaş-İsmail Süphandağı-Mehmet Abukan 1

Yazar Sayi

Sayfa 103 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Banu Apaydın Başa 1
Gönül Eda Özgül 1
Mehmet Canbulat 1
Rafael Memmedeliyev 1
Hülya Bartu 1
Yusuf Kotan 1
Serpil Yazıcı Şahin 1
Aysel Günindi Ersöz 1
Hasan Coşkun 1
Ergin Jable-Cevdet Şanlı 1
Selahattin Kaynak 1
Jale İsmayılova 1
Abdulhalik Bakır 1
Elnur Nesirov 1
Feyzullah Ünal 1
Süleyman Balcı 1
M. Murat Hatiboğlu 1
www.ozguryazilim.org- 1
Fahri Kayadibi 1
Konuralp Ercilasun 1
Burak Boyraz 1
Okan Alayi 1
Amagül Durduyeva 1
Hacı Ömer Karpuz 1
Uğur Akıncı 1
Bayram Bozkurt-Ferdi Bülbül-Hakan Demir 1
Hüseyin Akkaya 1
Z. Fahri Fındıkoğlu 1
Sevim Atila 1
Hasan Özyurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 104 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
John Blacking 1
Nihat Yazılıtaş 1
Alaybey Karaoğlu 1
Taner Güçlütürk 1
Abdullah Ecehan 1
Emin Bilgiç 1
Nazım Hikmet Polat 1
Özer özçelik 1
Yasemin Avcı 1
Faruk Söylemez 1
Arif Özgen 1
Hakan Yaşar 1
Meral Tekin 1
Sadulla Kuranov 1
Ahmet Karaman 1
Gülin Öztürk 1
Mehmet Hakkı Suçin 1
Rauf Kerimov 1
Hüseyin Kandemir 1
Seyit Ali Kahraman 1
Chunagh Amartuvshin 1
Erol Teymur 1
Nilüfer Karacasulu 1
Ali Balaban 1
Abdurrahman Bozkurt 1
Emine Koca 1
İnan Gümüş 1
Necati Aksanyar 1
Funda Işıl Şimşek 1
Mahmut Adem 1

Yazar Sayi

Sayfa 105 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov 1
Selma Sol 1
Latife Kırbaşoğlu Kılıç 1
C. Yılmaz Madran 1
Orhan Sarıkaya 1
Asıf Hacılı 1
Halil Cin 1
Ahmet Sapancı 1
Şaira Daniyarova 1
Bengül Biroğlu Şahbaz 1
Mehmet Mandaloğlu 1
Mustafa Yalçın 1
Ünal Araç 1
Hayati Yavuzer 1
Murat Mat 1
Numan Özdemir 1
Ali Göksu 1
Töre Mirzayev 1
René Ghil 1
Abdülmecit İslamoğlu 1
Zerama N. Ekba 1
Enes İlhan 1
Ayşenur İslam 1
G. Serap Çekerol 1
Semih Çelik 1
Fatma Koç-Emine Koca 1
Leylâ Hüseyin 1
Canan Girgin 1
Halime Yücel 1
Metin Orbay 1

Yazar Sayi

Sayfa 106 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Betül Ademler 1
Gülüzar İyioğlu 1
Ebubekir S. Şahin 1
İ. GüvenKaya 1
Sibel Yılmaz 1
Çiğdem Kaya 1
Hayrullah Kahya-Devin Deweese 1
Esra Berkman 1
Nurbübü Asipova 1
Ali Osman Engin 1
Mehmet Sait Şahinalp 1
Rıza Halilov 1
Zeynep Orhan 1
Enver Uzun 1
Aziz Yakın 1
Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç 1
Fazıl Özdamar 1
Celal Mirza oğlu Memmedov 1
Aydın Durdu 1
Lütfi Şeyban 1
Oya Tokgöz 1
Esra Uslu Yardımcı-Mazhar Bal 1
Ali Şenozan 1
Mehmet Tamer 1
Adnan Karaismailoğlu 1
Zulfiya Şahin 1
Erdal Çoban 1
Hikmet Tanyu 1
Ferhan Akgün 1
Cem Karasu 1

Yazar Sayi

Sayfa 107 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hansje Braam 1
Seda Özbek 1
Şinasi Özdenoğlu 1
Bilge Yüksel 1
A. Kubilay Şahin 1
Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli 1
N. N. Canaşia-M. Kh. Svanidze 1
M. Demirel Babacanoğlu 1
Ömer Gündüz-İsmail Fırat 1
Vladimir A . Livsiç 1
Almasa Mulalić-Azamat Akbarov 1
Tülay Alim Baran 1
Mehmet Yetişkin 1
Rüstam Racabov 1
Baki Bora Hança 1
Göknur Aktay 1
Deniz Zeyrek 1
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov- 1
Hulya Bayrak Akyıldız 1
Yusuf Çiçek 1
Mustafa Ekincikli 1
Muammer Gürbüz 1
J. Benzing 1
Nevzat Özel 1
Tacetin Şimşek 1
A.K.C. Ottaway 1
Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü 1
İhsan Kurt 1
Nagehan Üstündağ 1
Feyruze Garipova 1

Yazar Sayi

Sayfa 108 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Levent Yener 1
Ömür Koç 1
Fadime Yiğit 1
Kıvanç Aycan 1
Britt-Marie Apelgren 1
Altay Amanjolov 1
Ufuk Bircan 1
Melek Gençboyacı 1
Başak Uysal 1
Gül Jale Göncüler 1
Dilara Gürler 1
Rainer Marie Rilke 1
Yüksel Girgin 1
Mustafa Kemal Mirzeler 1
Hasan Koç 1
Muhammet Özdemir 1
Selcen Çifci 1
Jeremy Waldron 1
Nihalgül Daştan 1
Alaattin Canbay 1
Abdullah Bay 1
Emel Koç 1
İlhan Karasubaşı 1
Ayşe D. Kuşçu 1
Filiz Kalyon 1
Süleyman Serdar Oğlı 1
M. Selcen Çürük 1
Özden Demir 1
Faruk Dündar 1
Burhanettin Güneş 1

Yazar Sayi

Sayfa 109 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oleg Alekseyeviç Mudrak 1
Apdülkerim Dinç 1
Hakan Soydaş 1
Umay Türkeş Günay 1
Meral Alpay 1
Sadık Koç 1
Beert C. Verstraete 1
Gülgün Yazıcı 1
Mehmet Günay 1
Dinmukhamed Kelesbayev 1
Ramis Dara 1
Mustafa Safran 1
Chiedozie Okoro 1
Hatice Bilki Harmankaya 1
Selim Çonoğlu 1
K. Mehmet Gece 1
Ali Akbar Keivanfar 1
Abdulvahap Özer-Talat Aytan-Nail Güney-Muhammet Can 1
Zekai Mete 1
Emine Gözde Özgürel 1
İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze 1
Ayşe Özkan 1
Özgür Öner 1
Lamia Kerman 1
Bünyamin Çeri 1
Arzu Kılınç 1
Mesut Altun 1
Gülsen Balıkçı 1
Hüseyin Üreten 1
Mustafa Uluocak 1

Yazar Sayi

Sayfa 110 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cöre Hudayberdiyev 1
Hava Selçuk 1
Murat Keçe 1
Kahraman Gürbüz 1
Nizami Ceferov 1
Ali Fehmi 1
Tolga Akalın 1
Refis Şeymardanov 1
Abdülkadir İnan Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Zekiye Süleyman Eglar 1
Emre Aygün 1
İrfan Kurt 1
Ayşen Cem 1
Fatma Akerson 1
Can İleri 1
Asuman Akay Ahmed 1
Metin Eminağaoğlu 1
Ahmet Uğur 1
Şehrabanı Allahverdiyeva 1
Berrin Karayazıcı 1
GülşenEryiğit 1
Mehmet Özdoğan 1
Ebru Çetin Milci 1
Izumi Nishioka 1
Muzaffer Demir 1
V. Yu. Mihalçenko 1
Çetin Türkyılmaz 1
Hayriye Avara 1
Ali Kozan 1
Tuğba Bilveren 1

Yazar Sayi

Sayfa 111 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rıfa tAraz 1
İsmail Arıcı 1
Azamat Akbarov 1
Ganire Hüseyinova 1
Mediha Güler 1
Paulino Toledo 1
Yıldız Yenen Avcı 1
Senem Nadar 1
Cela lMetin 1
Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 1
Sâtı Erişenler 1
Şerif Hulusi Kurbanoğlu 1
Beylü Dikeçligil 1
Gürbüz Aktaş 1
Mustafa Karabulut 1
İbrahim Caner Türk 1
Rikâp Yüce 1
Adnan Ataç 1
Erdal Açıkses 1
B.Erdem Dağıstanlıoğlu 1
Geza Feher 1
Petek Ersoy İnci 1
Hikmet Akın 1
Yiğit Sümbül-Hasan Baktır 1
Serdar Girginer 1
Celile Ökten 1
Hanife Çaylak 1
Mimar Türkkahraman 1
Şeyda Selen Çimen 1
Bilge Kaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 112 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Halim Ulaş-Gökçe Tedik-Oğuzhan Sevim 1
Ekrem Demir 1
Su Erol 1
M. Barış Gümüşbaş 1
Veysi Günal 1
Demet Şafak Aydın 1
Evrim ölçer Üzümcü 1
Kemal Zeki Zorbaz 1
Nursel Çakmak-Ali Yıldız 1
Alim Yıldız 1
H. Adnan Erzi 1
Turgut Uyar 1
Ruken Alp 1
Ahme tKaradoğan 1
Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş 1
Mehmet Avçin 1
Pyeaam Abbasi 1
Yusuf Ayönü 1
Mustafa Dağlı 1
Serkan Bayraktar 1
Cemalettin Taşkıran 1
Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade 1
Sedat Yaralı 1
Nevin Önberk 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak-Süleyman Eroğlu-Hatice Şahin 1
Birsel Oruç Aslan 1
Elif Eren 1
İdil Dergisi 1
Feryal Söylemezoğlu 1
Ömer Tuğrul Kara-Ahmet Akkaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 113 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
W. J. Thoms 1
F. Nur Pınar 1
Bora Lee 1
Ogtay Celilbeyli 1
H. Sena Yaman 1
Melda Öncü Yıldız 1
Guliyeva Kübra 1
Derya Yaylı-Murat Solak 1
Rahimjon Yusupov 1
Yusuf Ziya Ulusoy 1
Mustafa Kara 1
Cengiz Hüseynzade 1
Hasan H. Taylan 1
Jasemin Nazim 1
Nihal Durmuş 1
Akartürk Salman 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu 1
Emel Akalın 1
İlhan Baran 1
Ayşe Balkan 1
Nan A. Lee 1
Süleyman Gökbulut 1
Özcan Özkarakoç 1
Fakiye Özsoysal 1
Kubat Tabaldiev 1
Burçin Erol 1
Hakan Değirmenci 1
Meltem Huri Baturay 1
Sadettin Baştürk 1
Ahmet Gökhan Yazıcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 114 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bedia Akarsu 1
Gülda Çetindağ 1
Mehmet Gedik 1
Dilek Zerenler 1
Hüseyin Cöntürk 1
Zaliha İnci Karabacak 1
Sevinç Üçgül 1
Ceyhun Şahin 1
Hasene Aydın 1
Muhsin Yılmaz 1
Nilgün Ay 1
Tarkan Koç 1
İlyas Akman 1
Ayşe Nihal Akbulut 1
Nazmi Arslan-Erhan Durukan 1
Firuz Fevzi-Hasan Cankurt 1
Şaban Doğan-Melis Sezen Güneş 1
M.Akif Kireçci 1
Özgün Koşaner 1
Fatih Berk 1
Lale Aminova 1
Bülent R. Bozkurt 1
Orhan Başaran 1
Meryem Eker 1
Ahmet M. Kesmeci 1
Şaduman Halıcı 1
Gülnaze Curayeva 1
Mehmet Karakaş 1
Dudu Aysal 1
Mustafa Tarakçı 1

Yazar Sayi

Sayfa 115 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyran Qayıbov 1
Murat Çolak-Mesut Bayram Düzenli 1
Ersin Özarslan 1
Kadir Yalınkılıç 1
Ali Demir 1
Tina Karina Ramnarine 1
Zeki Tekin 1
Emra Büyükinsan 1
İrem Danış 1
Ayşegül Keskin 1
Necib Asım Yazıksız 1
Mahmut Şakiroğlu 1
Özlem Aydoğdu 1
Yaşar Yılmaz 1
Sema Çiğdemoğlu 1
Fatih Yeşil 1
Levent Ali Çanakçı 1
Aslı Üntak 1
Metin Balay 1
Salih Okumuş-Sabit Bayram 1
Ahmet Tekin 1
Şaziye Dinçer Bahadır 1
Berna Karagözoğlu 1
Gülşen Candan 1
E. Tenişev 1
Mutlu Melis Özgeriş 1
Osman Eroğlu 1
Üstün Dökmen 1
Çağrı Özdarendeli 1
Murat Tural 1

Yazar Sayi

Sayfa 116 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kara İbrahimoğlu 1
Reyhan Habibli 1
Adem Arslan 1
Gamze Bozkuş Eğri 1
Yeter Torun Öğretmen 1
Semra Demir 1
Fatma Soytürk Hamza 1
Atilla Engin 1
Haluk Harun Duman 1
Mevlude Zengin 1
Betül Sinan Nizam 1
Güneş Sezen 1
Müge Göker 1
Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu 1
Luri Honko 1
Osman Yorulmaz 1
Çoban Hıdır Uluhan 1
Kemal Ateş 1
Ali Rıza Yıldırım 1
Tuncay Öztürk 1
Fehim Bakırcı 1
Celalettin Çelik 1
Hamza Eroğlu 1
Mihrican Aylanç 1
Sebahat Uzun 1
İsmail Gündoğdu 1
Neslihan Karakuş-Yasemin Baki 1
Şevket Ökten 1
Müslüm Yılmaz 1
Soslanbek Y. Bayçorov 1

Yazar Sayi

Sayfa 117 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Akif Çeçen 1
Ömer Çona 1
Veysel Dinler 1
Davut Ateş 1
Eva Csato 1
Kemal Reha Kavas 1
Nuri Yavan 1
Güven Özdoyran 1
Mehmet Uğur Ekinci 1
Ruhattin Yazoğlu 1
Zülküfli Özdoğan 1
Erdem Özdemir 1
Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 1
Pınar Özmutlu 1
Hilmi Gürses 1
Yunus Zeyrek 1
Serhat Demirel 1
Cemal Köse 1
Mirsad Turanoviç 1
Sedat Karagül 1
Neşet Çağatay 1
Şule Toktaş 1
Birgül Toker 1
A. P. Cowie 1
İbrahim Ülgen 1
Ferlal Örs 1
Sumru Özsoy-Ayla Balcı-Ümit Deniz Turan 1
Volkan Payaslı 1
Kerim Aydın Erdem 1
Nuşin Ayiter 1

Yazar Sayi

Sayfa 118 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. Naci Bayraç 1
Tülin Günşen İçli 1
Mehtap Kodaman 1
S. K. Karatayeva 1
Gönül Yılmaz 1
Mehmet Çelik 1
Derya Karaburun 1
Rafik Muhametşin 1
Yusuf Sarınay 1
Muhammed Eyyüp Sallabaş 1
Erhan Akdemir 1
James M. Kelly 1
Nicole A.N.M. van OS 1
Elvan Topallı 1
İlgi Yüce Aşkun 1
Aysun Yavuz 1
Nalan Turna 1
Fırat Yıldız 1
Süleyman Can 1
M. Nurefşan Kapal 1
Yadigar Türkeli Sanlı 1
Fahri Unan 1
Köbey Hüseyin 1
Burak Hamza Eryiğit 1
Okan Yeşilot 1
Amira El-Zein 1
Hagigat Muharremova 1
Bayram Orak 1
Gülbende Kuray 1
Mehmet Ersan 1

Yazar Sayi

Sayfa 119 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zafer Altıntaş 1
Sevim Karaca 1
Cevdet Kırpık 1
Hasan Tahsin Sümbüllü 1
Ernst Reuter 1
Selçuk Seçkin 1
John Lye 1
Alemdar Bayramov 1
Tanju İnal 1
Abdullah Kaya 1
Ayşe Güç Işık 1
Nazik Göktaş 1
Firdevs Canbaz 1
M. Vedat Gürbüz 1
Özge Cengiz 1
Kürşat Solak 1
Bülent Çiftpınar 1
Arilana Tölendi Kızı Jamankozova 1
Hakkı Uyar 1
Safa Çelebi-M. Hülya Kibar Furtun 1
Bekir Belenkuyu 1
Gülmira Aveshanqızı 1
Mehmet İsmail 1
Don Yoder 1
Raziye Oban Çakıcıoğlu 1
Mustafa Solmaz 1
Hatice Oruç 1
Murat Ateş 1
Ersel Çağlıtütüncügil 1
Tilek Şarşenbek Uulu 1

Yazar Sayi

Sayfa 120 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Çevik 1
Emine Özel-Nida Bayındır-Mehmet Gökçe-Ali Özel 1
İnci Macun 1
Funda Masdar 1
Mahmut Erol Kılıç 1
Yaşar Sarı 1
Orhan Türkdoğan 1
Aslan Akalın 1
Mesut Tekşan 1
Ahmet Şefik Şenlik 1
Şakir Turan 1
Berfin Kart 1
Gülsün Leyla Uzun 1
Mehmet Mustafa Örücü 1
E. Efe Çakmak 1
Sıla Arlı 1
Osman Arıcan 1
Nur Hümeyra Özdemir 1
Tuba Çıttır 1
Rengin Ufuk Sarıer 1
Abide Doğan Bahanur Garan 1
İsa Kayaaşp 1
Aytaç Özüt 1
Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev) 1
Mariya Leontiç 1
Özlem Özmen 1
Semiha Kalafat 1
Fatma Önalan Akfırat 1
Leyla Subaşı Uzun 1
Canan Parla 1

Yazar Sayi

Sayfa 121 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Atanur Meriç 1
Halit Balkaya 1
Metin Topuz 1
Samettin Gündüz 1
Ahmet Z. Özdemir 1
Şeniz anbarlı Bozatay-Konur Alp Demir 1
Günay Atalayer 1
İ. Murat Yıldırım 1
Simone Rachmann 1
Osman Şimşek 1
Valeria Ovari 1
Heinrich Glück 1
Esra Egüz 1
Kazım Paydaş 1
Nurcan Yazıcı 1
Ali Öngül 1
Tuna Tunagöz 1
Rıza Zelyut 1
Adem Sultan Turanlı 1
Zeynep Yaprak 1
Ercan Akyol 1
Azra Erhat 1
George G. Hruby 1
Meherrem Qasımlı 1
Yılmaz Kahyaoğlu 1
A. Annanurov 1
Eflatun Cem Güney 1
İbrahim Erdoğdu 1
Songül Altınışık 1
Lütfü Kerem Başar 1

Yazar Sayi

Sayfa 122 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ozhan Tıngöy 1
Vefa Taşdelen 1
Ali Torun 1
Mehmet Terzioğlu 1
Adnan Şişman 1
Zühal Kültüral 1
Erdal Öz 1
Bahaeddin Yediyıldız 1
Mehmet Ali Kısakürek 1
Pınar Bayhan 1
Hilal Erkazancı 1
Yunus Emre Gürbüz 1
Serdar Yavuz-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak 1
Ayhan Doğan 1
Harry Hoijer 1
Mine Tan 1
Seda Yılmaz 1
İsmail Şen 1
Neşe Çetinoğlu 1
Şirin Ünlü 1
A. Mesud Küçükkalay 1
EldenizAbbaslı 1
İbrahim Sona 1
N. Rengin Oyman Büken 1
Feridun Ergin 1
Sulhi Dönmezer 1
Ömer Karataş-Serdar Işık 1
Vladimiroviç Edvard Sevortyan 1
Deniz Şengel 1
Eyüp Sallabaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 123 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tülay Fenerci 1
Mehmet Zeki Ak 1
Ahmet Aksın 1
Baktygul Kulamshaeva 1
Göktan Ay 1
Derya Akkaya 1
Mustafa Ever 1
Serpil Cengiz 1
Cemil Ziya Şanbey 1
Aysel Ciğerlioğlu 1
Hasan Benlioğlu 1
Muazzez Eser 1
Ergaş İ. Fazylov 1
Selahattin Çavuş 1
Abdulaziz M. Avdallah 1
Elmeddin Elibeyzade 1
İhsan Seyit Ertem 1
Feyzan Göher Vural 1
Süleymâ Murat Dinçer 1
Önder Duman 1
Wolf König 1
Fahri Dağı 1
Buket Altınbüken 1
Altay Tayfun Özcan 1
Ufuk Karakuş 1
Saban Esen 1
Gülay Arıkan 1
Mehmet Emin Lebe 1
Dilek Akbulut 1
Hürriyet Bilge 1

Yazar Sayi

Sayfa 124 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevil Altıkulaçoğlu 1
Cevat Başaran 1
Erkan Şenşekerci 1
Nihat Bayat-Güçlü Şekercioğlu 1
Alain Servantie 1
Tamilya Aliyeva 1
Emet Egemen Aslan 1
İlkay Gilanlıoğlu 1
Nazım Dündar Sayılan 1
Filiz Meltem Uçar 1
Sümeyra Alpaslan 1
M. Şevki Çapan 1
Yasaman Choubsaz 1
Bülent Akkaya 1
Arif Akbaş 1
Ursula Reinhard 1
Meral Işıldak 1
Sadi Gedik 1
Ahmet Kahraman 1
Gülhanım Ünsal 1
Hüseyin Hasımlı 1
Seyfullah Yıldırım 1
Ülker Köksal 1
Christoph Schroeder 1
Hatice Elif Diler 1
Erol Ogur 1
Selim Kaya 1
Nilüfer Dilmuradova 1
Tevfik Bıyıklıoğlu 1
Abdureşit Jelil Karluk 1

Yazar Sayi

Sayfa 125 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zekeriya Kitapçı 1
Emine Hilal Ercan 1
Fulya Toğçuoğlu Ünal-Arzu Yiğit 1
Mahir Selim Akçakaya 1
Özgür Yanardağ 1
Yaşar Baş 1
Fatih Odunkıran 1
Laszlö Papp 1
C. Bakihanov 1
Orhan Koloğlu 1
Arzu Sema Ertane Baydar 1
Halil Atay Göde 1
Sakine Çelik Öztürk 1
Şahinde Yavuz 1
Gülseren Günce 1
Duygu F. Saban 1
SharonInkelas 1
Ümran Ay 1
Cumhur Yılmaz Madran 1
Hayati Akyol 1
Murat KORKMAZ-Nur DİLBAZ ALACAHAN-Dilek TUNA CESİM-Ali Serdar YÜCEL-Gökşen ARAS 1
Ertuğrul Bilgili 1
Kamer Kaya 1
Ali Galip Alçıtepe 1
Tolga Uzun 1
Reis Davutov 1
Abdülkerim Özaydın 1
Emre Üstün 1
Ayşen Savaş 1
Necmettin Özdesenli 1

Yazar Sayi

Sayfa 126 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mamatqul Joreyev 1
Özlem Güler 1
Semahat Yüksel 1
Fatma Erkman-Akerson 1
Canan Aslan / Yasemin Karaman - Kepenekçi 1
Asuman Seda Saracaoğlu-Kerim Gündoğdu-Nisa Başara Baydilek-Sanem Uça 1
Metin Gültekin 1
Ahmet Üstüner 1
Nedim İpek 1
Şemsettin Şeker 1
Bestami S. Bilgiç 1
Gülten Bulduker 1
Mehmet Özkarcı 1
Muzaffer Kılıç 1
Sibel Özcan 1
Vagif Arzumanlı 1
Çiğdem Başfırıncı 1
Kaya Yılmaz 1
Ali Nazım Sözer 1
Tuğba Tekin 1
Mehmet Sadi Çögenli 1
Rısbek Alimov 1
Zeynep Kara 1
Aziz Kılınç-Aslı Tarhan 1
Gaye Kökeş 1
Mefkure Mollova 1
Pelin İskender Kılıç 1
Yılmaz Daşlı 1
Musa Şahin 1
Serap Cavkaytar 1

Yazar Sayi

Sayfa 127 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Celal Gasımov 1
Ayda Arel 1
Hamid Darvish 1
Michael Khodarkovsky 1
İsmail E. Erünsal 1
Şerife Baş 1
Esra Sarıkoyucu Değerli 1
Nurettin Gülmez 1
Ali Sönmez 1
Robert A.Segal 1
Erdal Bay 1
Mehmet Aldan 1
Yonca Odabaş 1
Serdar Özgüldür 1
Ferdi Bülbül 1
Cem Doğan 1
Aygül Akmatova 1
Mine Aktaş 1
Nesrin Sarıahmetoğlu 1
Şeyma Sezer 1
Bilge Say 1
N. Ebru Zeren 1
Ferhat Berber 1
M. Cem Şahin 1
Ömer Faruk Yekdeş 1
Vildan Koçoğlu 1
Deniz Aras 1
Eylem Arslan 1
Nurşen Dinç 1
Alişan Hızal 1

Yazar Sayi

Sayfa 128 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Turhan Gandjei 1
Mehmet Yavuz 1
Rustem Muhametşin 1
Bahtiyar Aslan 1
Gökhan Yavuz Demir 1
Hu Zhen-Hua 1
Yusuf Civelek 1
Mustafa Durak 1
Serkan Güneş 1
Aynur İnce 1
Hasan Arslan 1
Muamber Yılmaz 1
Erdoğan Tokmakçıoğlu 1
İstiklal Yaşar Vural 1
Nevin Şanlıer-Menekşe Cömert-Fügen Durlu Özkaya 1
A. Yakubovski 1
İdris Yücel 1
Nafi Yalçın 1
Fevzi Ersoy 1
M. Karasan 1
Warren S. Walker 1
F. Y. Veyselli 1
Kezban Tekşan 1
Bouboura Aknoldoeva 1
Habibbeyli İsa Akberoğlu 1
Türkay Bulut 1
Saadettin Kocatürk 1
Gül Büyü 1
Didem Atiş Özhekim 1
Hülya Taflı 1

Yazar Sayi

Sayfa 129 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevgi Erel 1
Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu 1
Erkan Cevizliler 1
Jean Perrot 1
Emel Huber 1
Nasır Niray 1
Filiz Aydemir 1
Süleyman Kızıltoprak 1
M. Sait Aydın 1
Özcan Tatar 1
Yakup Poyraz-Mustafa Sefa Çakır 1
Faruk Bal 1
Kubilay Yazıcı 1
Burhan Günel 1
Anna Leena Sııkala 1
Hakan Poyraz 1
Memduha Satır 1
Bedri Mermutlu 1
Güler Koca 1
Mehmet Güçlü 1
Ramazan Uykur 1
Seyfeddin Rızasoy 1
Cezmi Yurtsever 1
Erol Gülüm 1
Seldağ Bankır 1
Juten Oda 1
Nilgün Dalkesen 1
Alfiya Yusupova 1
Emine Çakır 1
İlyas Suvağci 1

Yazar Sayi

Sayfa 130 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Nur Sır Dündar 1
Nazmiye Özkan 1
Fuad Köprülü 1
Şaban Özüduru 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu 1
Yasemin Tufan 1
Lale Dayıoğlu 1
BülentSankur 1
Arzu Erekli 1
Halide Dolu 1
Meserret Diriöz 1
Ahmet Nahmedov 1
Bekir Savaş 1
Gülperi Sert 1
Ümit Tokalı 1
Murat Hanilçe 1
Ersoy Topuzkanamış-Gamze Çelik 1
Togay Seçkin Birbudak 1
Abdülkadir Gül 1
Emrah Gülüm 1
Ayşegül Tözeren 1
Necla Dağ 1
Füsun Aşkar 1
Makbule Muharreova 1
Fatih Yılmaz-Sevtap Buzlukluoğlu Arslan 1
Can Alpgüvenç 1
Halil İvgin 1
Bernard Lewis 1
Gülşen Özçamkan 1
Ebru Bilget Fataha 1

Yazar Sayi

Sayfa 131 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sibel Canpolat 1
V. Kılıçoğlu 1
Hayri Erten 1
Esin Ozansoy 1
Kasım Karaman 1
Tugba Gönel 1
Zeynep Deniz Taneri 1
Enise Yener 1
İslam Küçük 1
Aytunç Beken 1
Paul Seedhouse 1
Fatma Şenyüz 1
Cavanşır Yusifli 1
Avner Ziss 1
Haluk Yüce 1
Şerif Baştav 1
Beyhan Bağ 1
Günseli Bayraktutan-Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu-Gözde İslamoğlu-Aslı Tel ... 1
Eduard Alan Bulut 1
İbrahim Aykun 1
Lütfi Bayraktutan 1
Oya Kalıpsız 1
Vedat Çakır 1
D. Tömörtogoo 1
Gerard Paulsen 1
Mehmet Ağırgan 1
Pervin Agâcânzade 1
Yılmaz Taşçıoğlu 1
Mustafa Ali Mehmet 1
Serdar Çakırer 1

Yazar Sayi

Sayfa 132 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fehreddin Seferli Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Celil Arslan 1
Aydın SefaAkay 1
Handan Belli 1
İsmail Hakkı Kadı 1
Nesrin Aydın Satar 1
A. Fikret Kılıç 1
Srebren Dizdar 1
M. Ali Yabgu 1
Ömer Demirel 1
Veysel Öztürk 1
Demet Corcu 1
Evren Küçük 1
Nurlana Aliyeva 1
Güzin Yamaner 1
Mehmet Vanlıoğlu 1
Ağaverdi Halil 1
Erdinç Gülcü 1
Gökhan Ekim 1
Mehmet Arslantepe 1
Himme tUç 1
Yuri Vasilyev 1
Mustafa Çetin 1
Seriye Sezen 1
Cemal Şener 1
Aykut Sığın 1
Hasan Aksakal 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş-Fatih Doğru-Songül İlbaş 1
Şükriye Turan 1
Birol Emil 1

Yazar Sayi

Sayfa 133 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Sait Sönmez 1
Nadide Karkıner 1
Ferudun Ata 1
Suphi Özsüer 1
F. Gül Özaktürk 1
Birsen Limon 1
O. A. Mudrak 1
Alper Altunay 1
H. Ömer Özden 1
Türk Dil Kurumu 1
S. Sevim Çıkrıkçı 1
Ahmet Baydemir 1
Barış Çatal 1
Gözde Ramazanoğlu 1
Derya Silibolatlaz-Baykara 1
Rahajit Sarkar 1
Yusuf Ziya Ortaç 1
Mustafa Hopaç 1
Sevda Eraltay 1
Muhammedjan Rustemov 1
Erhan Bayram 1
Janna Orınbasarkızı Tektigül 1
Nigar Oturakçı Orbay 1
Abdulkadir Karacı 1
Namık Sinan Turan 1
Figen Kılıç 1
Süleyman Eliyarlı 1
Yahya Yeşilyurt 1
Fahriyye Ceferova 1
Könül Habibova 1

Yazar Sayi

Sayfa 134 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oktay Atik 1
Anar Ağalar-Zade 1
Meltem Çeliktaş 1
Sabri Yener 1
Ahmet Gökbel 1
Baysar Tanıyan 1
Gülçin Alpöge 1
Mehmet Fatih Köksal 1
Dilek Tüfekçi Can 1
Ramazan Karaman 1
Mustafa Nihat Özön 1
Hasan Yüksel 1
Erol Başara 1
José Andrés Alonso De La Fuente 1
Nilay Özer 1
Tarık Aksoy 1
Zehra Erğin 1
Emin Ölmez 1
İlknur Önol Yaşar 1
Ayşe İnal 1
Nazlı Baykal 1
Firdevs Kaya 1
Svetlana Venelinova Kavrıkova 1
M. Zeliha Stebler 1
Yasemin Karaman Kepenekçi 1
L. S. Levitskaya 1
Armin Bassarak 1
Haldun Taner 1
Merve Aydoğdu 1
Gülnara Aziz 1

Yazar Sayi

Sayfa 135 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Döndü Akarca 1
Recep Akay 1
Seyran Aliyev 1
Ülkü Polat 1
Ersin Gülay 1
Kadir Kutlusoy 1
Nimet Karadağ 1
Ali Cin-Vasfi Babacan 1
Timur Gültekin 1
Zeki Kartal 1
İpek Özmen 1
Ayşegül Aydıngün 1
Funda Tunçdöken 1
Özlem Aktaş 1
Leniza Veliyeva 1
Orhan Yazıcı 1
Aslı Doğan 1
Halil İbrahim Ertürk 1
Salih Mehmet Arçın 1
Şamil Yeşilyurt-Elif Esra Önen 1
Gülşah Gaye Fidan 1
E. Murat Özgür 1
István Vásáry 1
Osman Çetin 1
Ünsal Özünlü 1
Çağdaş Yusuf Akbulut 1
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu 1
Murat Sincan 1
Ali Işık 1
Abonoz Küçük 1

Yazar Sayi

Sayfa 136 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeynep Abacı Dörtok 1
Engin Selçuk 1
Ayten Can Tunalı 1
Galip Çağ 1
Öznur Horoz 1
Murat Uraz 1
Semra Alemdaroğlu 1
Fatma Sabiha Kutlar 1
Lezzet Aliyeva 1
Canan Şenöz-Ayata 1
Atilla Ahmet Uğur 1
Haluk Alkan 1
Aida Ekrem 1
Nejdet Bilgi 1
Betül Mutlu 1
Gündegül Parlar 1
İ. V. Stebleva 1
Müge Aktan Yılmaz 1
Louis K.Katona 1
Varis Çakan 1
Çimen Günay-Erkol 1
Helmuth Scheel 1
Esra Kaya 1
Nureddin Ardıç 1
Ali Rıza Erdem 1
Mehmet Semerci 1
Rifat Bilge 1
Adile Yılmaz-Mazhar Bal 1
Ercan Kaçmaz 1
Aydın Efe 1

Yazar Sayi

Sayfa 137 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamit Önal 1
Mihalis Kuyucu 1
Sayime Durmaz 1
İsmail Eyyupoğlu 1
Şermin Baka 1
Bilal Duman 1
A. C. Cem Say 1
Ege Kipman 1
Ömer Aytaç 1
Danyal Bediz 1
Eugenia Popescu-Judet 1
Gürsu Galip Gürsakal 1
Turgay Bozoğlan 1
Roy Porter 1
Adviye Erbay 1
Erdem Çiftçi 1
Gökçe Yükselen-Abdurrazak Peler 1
Mehmet AliAğakay 1
Yunus Macit 1
Mustafa Budak 1
Sergey G. Klyaştorniy 1
Ayhan Kahraman 1
Harun Tavukcu 1
Miriam Zeliha Stebler 1
İsmail Uygun 1
Neşe Kırdemir 1
Binnur Genç İlter 1
A. N. Boldirev 1
Elif Aktaş 1
N. Zehra Savran 1

Yazar Sayi

Sayfa 138 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Feriha Akpınarlı 1
M. Esad Coşan 1
Ömer Metin 1
Ezgi Demirel 1
Kenan Yavuz 1
Alpaslan Demir-Taner Aslan 1
Tülay Öcal 1
Mehriban Alizade 1
S. Bahadırova 1
Banu Ayten Akın 1
Gönül erdem Nas 1
Mehmet Cengiz Çakmak 1
Derya Datlı 1
Rafet Atalay 1
Hülya Bayrak Akyıldız 1
Yusuf Köşeli 1
Mustafa Gökçeoğlu 1
Sertan Alibekiroğlu 1
Cengiz Anık 1
Aysel Ünsal 1
Hasan Çalışkan 1
Muhammad Khalafallah 1
Ergun Özbudun 1
Selahattin Olcay 1
Nezih Temur 1
Elona Limaj 1
Aysun Eyduran 1
Naim Buluç 1
Fırat Boztaş 1
Süleyman Başaran-Neşe Cabaroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 139 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Öner Şenödeyici 1
Xhelime Abdiu-Spartak Kadiu 1
Fahri Maden 1
Burak Çavuş 1
Okan H.Aktan 1
Amanbay Asırov 1
Hacı Yıldız 1
Uğur Alpagut 1
Melike Gumarova 1
Sabit Bayram 1
Ahmet Doğanay 1
Gülay Sarıçoban 1
Mehmet Emre Çelik 1
Hüseyin Akyüz 1
Mustafa Kol 1
Cevat Özyurt 1
Hasan Sankır 1
Muharrem Dördüncü 1
Erkut Eryayar 1
Selçuk İşsever 1
John D. Dorst 1
Albert B. Lord 1
Taner Namlı 1
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu 1
Nazım İbrahim 1
Filiz Özer 1
M. TreforOwen 1
Yasemin Baki 1
Faruk Sümer 1
Kürşat Koçak 1

Yazar Sayi

Sayfa 140 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bülent Arif Güleç 1
Uygur Kocabaşoğlu 1
Güliz Şahin 1
Mehmet Halil Erzen 1
Rauf Mutluay 1
Hüseyin Karadağ 1
Mustafa Serdar Palabıyık 1
Seyit Batta Uğurlu 1
Ülkü Ayhan 1
Hatice Kadıoğlu 1
Murat Alkan 1
Erol Topal 1
Selin İpek 1
Kadir Çayır 1
Nilüfer Öndin 1
Ali Bayat 1
Tevhide Özbağı 1
Abdurrahman Çaycı 1
Zekerya Batur-Ayşe Nur Sır-Hafız Bek 1
İnayet Aydın 1
Ayşe Ülkü Kan 1
Mahmut Alptekin 1
Özkan Ciğa 1
Yaşar Kaya 1
Selma Şenel 1
Fatih Ramazan Süer 1
Latife Öztoprak 1
Mesut Gün-Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara 1
Salahattin Küçük 1
Şakip Aktay 1

Yazar Sayi

Sayfa 141 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bengül Bolat 1
Hüsnü Çağdaş Arslan 1
Mustafa Yanık 1
Shomirzo Turdimov 1
Ünal Aytür 1
Cüneyt Kanat 1
Ertuğrul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarcı-Talat Fırlar 1
Nur Ahmet Kurban 1
Ali Gül 1
Töre Nefesof 1
Rene Grousset 1
Abdüsselam Bilgen 1
Zeren Tanındı 1
İristay Kuçkartayev 1
Ayşenur İslam Külahlıoğlu 1
G. Songül Ercan 1
Özlem Köprülü 1
Yavuz Pekman 1
Fatma Meliha Şen 1
Ata Yakup Kaptan 1
Salim Şengel 1
Ahmet Yıldız 1
Nedret Kuran-Burçoğlu 1
Şener Büyüköztürk 1
Betül Aslan 1
Gülzade Jabbarova 1
Ebulfez Ezimli 1
Muzaffer Turan 1
Sibel Yoleri 1
Osman Özer 1

Yazar Sayi

Sayfa 142 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Vahit Türk-Uluhan Özalan 1
Esra Burcu 1
Kayrat Belek 1
Nurcan Ankay 1
Ali Osman Gündoğan 1
Tuğrul İnal 1
Mehmet Salih Erkek 1
Rıza Mollov 1
Zeynep Sever 1
Enver Yaşar Bostancı 1
Azize Işıl Uluçam 1
Mehdi Rezaei 1
Yılmaz Gökşen 1
Mustafa Acar 1
Fazile Eren Kaya 1
Celal Nuri Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Lütfiye Güvenç 1
Oytun Türk 1
Vedat Turğut 1
Damla Elif Tiryaki 1
Esra Vural 1
Nurgül Karayazı 1
Ali Şükrü Çoruk 1
Turan Açık 1
Mehmet Taşpınar 1
Robert Hamilton Ball 1
Adnan Küçükoğlu-Adnan Taşgın-Akbar Saadnie 1
Zunduy Oyunbileg 1
Erdal Hamami 1
Bahadır Çokamay 1

Yazar Sayi

Sayfa 143 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gonca Kırtıl 1
Mehmet Ali Balkanlıoğlu 1
Pınar Aka 1
Mustafa Bakan 1
Serdar Soydan 1
Ayhan Bıçak 1
Hanzade Güzelova 1
Mine İrden 1
Seda Pekşen Yanıkoğlu 1
İsmail Parlatıtr 1
Nesrin Zengin 1
Şinasi Sönmez 1
Elbrus İsayev 1
N. N. Tıdıkova 1
Suat Taşer 1
Ömer İnce 1
Deniz Onur Erman 1
Eyüp Bozkurt-Mehmet Turan-Hanifi Şekerci-Seda Kömürbay 1
Kenan Bilici 1
Nurten Kiriş 1
Almaz Bayramova Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Tülay Bektaş Şeker 1
Rüstem Kamal 1
Baki Yaşa Altınok 1
Göknur Bostancı Ege 1
Deniza Zharova 1
R. Z. Halilov 1
Huriye Altuner 1
Yusuf Çotuksöken 1
Mustafa Eravcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 144 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkan Şen-Abdullah Mert 1
Cemil Şahin 1
Muammer Kaya 1
Eren Buğlalılar 1
Seher Tetik Işık 1
J. Hatlas 1
Tacettin Şimşek 1
A.Kadir Çüçen 1
Elisa Ehmedov 1
İhsan Özdemir 1
Feyruze H. Garipova 1
M. Levet Arslan 1
William C. Hickman 1
Kilisli Rıfat Bilge 1
Bruce A. Rosenberg 1
Altay Güvenir 1
Hacer Mutlu Danacı 1
Melek Ketre 1
Ahmet Çal 1
Gül Mükerrem Öztürk 1
Mehmet Emin Ağar 1
Dilara Koçbaş 1
Raise Kıdırbayeva 1
Hülya Yeşil 1
Yüksel Göknel 1
Mustafa Kemal Şan 1
Sevgi Şahin 1
Cesim Çelebi 1
Muhammet Raşit Memiş 1
Erkan Karabacak 1

Yazar Sayi

Sayfa 145 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Joann Wheeler Keliinohomoku 1
Nihan Demirkay 1
Tamer Kutluca 1
Emel Koşar 1
İlhan Tekeli 1
Ayşe Değerli 1
Nazan Düz 1
Kübra Kuliyeva 1
Burul Kıdırbayeva 1
Oleg Kupchik 1
Archer Taylor 1
Ahmet Hamdi Tanpınar 1
Beğmırat Veyisov 1
Mehmet Gündoğdu 1
Hüseyin Ersoy-Cem Odacıoğlu 1
Mustafa Said Kıymaz 1
Seyfullah Çevik 1
Chinara Saskulova 1
Hatice Çatbaş 1
Muna Yüceol Özezen - Huriye Sözer 1
Erol Kayra 1
K. Şahnazaryan 1
Nilsu Ak 1
Ali Aksit 1
Telgat Galiullin 1
Abdulvahit İmamoğlu 1
Emine Gülriz Akaroğlu 1
Nebi Çelik 1
Fuat Sezgin 1
Mağrifet Kemal Yunusoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 146 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özgür Sadık Karataş 1
Yasin Şerifoğlu 1
Lan-Ya Tseng 1
Bünyamin Solmaz 1
Halikarnas Balıkçısı 1
Bekmaganbetov Şanjarhan 1
Gülsen Baş 1
Recep Toparlı 1
Cuma Duymaz 1
Havva Ilgın 1
Murat Keklik 1
Kakacan Durdiyev 1
Nizamoğlu Nurlan Abbasov 1
Tolga Arslan 1
Zekiye Uysal 1
İrfan Morina 1
Necmettin Alkan 1
G. E. Smith 1
Malgorzata Labecka-Koecherowa 1
Yavuz Erdoğan 1
Fatma Akkuş Yiğit 1
Levnt Ali Çınar 1
Asuman Belen Özcan 1
Halil Şahan 1
Saliha Koday 1
Ahmet Uğur Nalcıoğlu 1
Necmi Aytan-Mehmet Veysi Başdaş 1
Şehsade Sapaz 1
Gültekin Akengin 1
Ebru Gökdağ 1

Yazar Sayi

Sayfa 147 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayriye Durkara 1
Esma İnce 1
Kasiyet Molgajdarov 1
Nuray Asan 1
Ali Kurt 1
Tuğba Birdal 1
Mehmet Perinçek 1
Zeynep Gençer 1
Ensar Nişancı 1
Azer Yavuz 1
Ganizhamal Kushenova 1
Musa Kaya 1
Senem Timuroğlu 1
Celal Aslan 1
Ayalp Talun İnce 1
Hamdi Kara 1
Satı Koç 1
Beytullah Bekar 1
Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan 1
Efe Akbulut 1
İbrahim Coşkun-Handan Köksal-Yıldırım Tuğlu 1
Tuncay Yüce 1
Rinchindorji 1
Ziya Bursalıoğlu 1
Baba Sarıyev 1
GH. I. Constantin 1
Mehmet Akif Gözitok 1
Peter B. Golden 1
Yohannes Edfelt 1
Serdar Karakaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 148 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ferah Türker-Şima Doğan 1
Ayfer Altay 1
Hanife Gezer 1
Seçkin Aydın 1
Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel 1
Şeyma Benli 1
Bilge Kaya Yiğit 1
A. Haluk Dursun 1
İbrahim Koncak 1
N. Ahmet Asrar 1
Suad Yakup Baydur 1
M. Bilal Çelik 1
Victor Morales Lezcano 1
Demet Ulusoy 1
Evrim Önem 1
Kemale Yılmaz 1
Nursel Karaca 1
H. Ahmet Kırkkılıç-Abdülhak Halim Ulaş 1
Turgut Yiğit 1
Mehmet Yalçın Yılmaz 1
Ruken Alp Selvi 1
Gökhan Soyşekerci 1
Qalibe Hacıyeva 1
Yusuf Azmun 1
Mustafa Dere 1
Erdoğan Önder 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı 1
İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer 1
Nevin Özkan 1
Birsel Sağıroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 149 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Şenol Armağan 1
Elif Karakuş 1
Nadir İlhan - Mustafa Şenel 1
Fesun Koşmak 1
Suzan Duran 1
Ömer Tuğrul Kara-Mesut Gün 1
F. Özden Ekmekçi 1
Bora Süslü 1
Alsu Kamaliyeva 1
H. Sibel Ünalan 1
Türkan Öncü 1
Saadet Maltepe 1
Barış Sarıköse 1
Gulmira Ospanova 1
Mehmet Devrim Topses 1
Devrim Kılıçer 1
Yusüpcan Yasin 1
Sevda Üsküplü 1
Hasan Hüseyin Adalıoğlu 1
Muhammet Baştuğ 1
Erhan Tuna 1
Selami Özsoy 1
Javanshir Shibliyev 1
Nihal H. 1
Akbar A. Aghdam 1
Takashi Osawa 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Mehmet Sarı 1
Fikret Türkmen-Pınar Fedakar 1
Süleyman İlhan 1
M. Sadık Mahdum 1

Yazar Sayi

Sayfa 150 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özcan Özyurt 1
Falih Rıfkı Atay 1
Burçin İspir 1
Oktay Saydam 1
Gülden İlin 1
Dilmurad Haldarov 1
Ramazan Özdemir 1
Hüseyin Dağtekin 1
Mustafa Özbaş 1
Sevinç Yakut Yeşilyurt 1
Erol Duran-Ozan Alevli 1
Judith Goode 1
Alev SınarÇılgın 1
Taşbolot Sadıkov 1
Abdullah Tekin 1
Zehra Kaderli 1
İlyas Çiçekli 1
Ayşe Nur 1
Nazmi Kozak 1
folklor.org.tr- 1
Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal 1
M.Emin Kayserili 1
Özgün Koşaner-Umut Yozgat 1
Fatih Çelik 1
Lale Avşar 1
Bülent Şener 1
Orhan Bozdemir 1
Said Öztürk 1
Ahmet Mazlum 1
Şafak Dilek Kaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 151 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bekir Kocadaş 1
Mehmet Karayaman 1
Durali Yılmaz 1
Recep Duran 1
Hüseyin Saraç 1
Seyyad Bayramov 1
Cihat Can 1
Ersin Sarıçan 1
Nisaybay Hüsenov 1
Ali Demirsoy 1
Abdülkadir Başkurdistanlı Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Ayşegül Koyuncu 1
Mahmut Şarlı 1
Yaşar Yücel 1
Fatih Yıldırmaz 1
Cahit Günbattı 1
Aslı Yazıcı 1
Metin Becermen 1
Şebnem Atakan 1
Berna Kaya Okan 1
Gülşen Cebiroğlu Eryiğit 1
Mehmet Nuri Gültekin 1
Işıl İnce 1
Mutlu Melis Yardımcı 1
Çavuş Şahin 1
Karl Reichl 1
Ali İhsanÖbek 1
Tudora (Fedora) Arnaut 1
Reyhan Keleş 1
Enis Akın 1

Yazar Sayi

Sayfa 152 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayten Koç Aydın 1
Gamze Demirel 1
Mayramgül Diykanbayeva 1
Parvana Bayram 1
Yetkin Aröz 1
Murtaza Aykaç 1
Semra Ögel 1
Lokman Taşkesenlioğlu 1
Atilla Kollu 1
Halûk İpekten 1
Mevlüde Zengin 1
Samir Kazımoğlu 1
Nergiz Gahramanlı 1
Şeref Yılmaz 1
Betül Sülüşoğlu 1
Güney Çeğin 1
Edgar Hyman 1
Müge KamanIıoğlu 1
Lutz Röchrich 1
Ospanova Akhur Abdujaparkızı 1
Vecihi Timuroğlu 1
Henryk Jankowski 1
Kemal Bakar 1
Nurettin Demir-Melike Üzüm 1
Mustafa Akkaya 1
Serdal Fidan 1
Fehim Kuruloğlu 1
Celalettin Karadaş 1
Mihrican Aynacı 1
Sebahattin Çelik 1

Yazar Sayi

Sayfa 153 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsmail Güven 1
Gürsel Uyanık 1
Ömer Dalkıran 1
Veysel Doğaner 1
Davut Dağabakan 1
Evin Noyan 1
Kemal Saylan 1
Nuri Yavuz 1
Ruhi Ayangil 1
Gökhan Baş 1
Pınar Sivaslıgil 1
Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ 1
Mustafa Cihan 1
Serhat Işık 1
Ayhan Vergili 1
Hasan Açıkgöz 1
Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Erdoğan Atmış 1
Sedat Karaman 1
Neval Akça Berk 1
Şureddin Memmedli 1
Elif Aytek Kaynak 1
Naciye Kunt 1
Suna Akalın 1
M. Fatih Amasyalı 1
Nüket Elpeze Ergeç 1
H. Nur Artıran 1
Mehtap Muğlalı-Alp Erdin Koyutürk-Mustafa Erhan Sarı 1
Ahmet Avanas 1
Görkem Birinci 1

Yazar Sayi

Sayfa 154 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rafilya Gimazova 1
Hülya Erol Arslan 1
Mustafa Gündüz 1
Hasan Dinçer 1
Muhammed Hamidullah 1
Selahattin Ulusoy 1
Jan de Vries 1
Nida Bayındır 1
Elvina Abduvaliyeva Er 1
İlham Enveroğlu 1
Nalan Yiğit 1
Fidan Yavuz 1
M. Nurullah Cicioğlu 1
Özcan Akkaya 1
Yağmur Küçükbezirci 1
Fahri Valehoğlu 1
Okibat Osmanova 1
Amra Dedeic-Kırbaç 1
Hail İbrahim Bülbül 1
Uğur Kurtaran 1
Melike Uçar 1
Sabri Esat Siyavuşgil 1
Gülbike Yıldırım 1
Mehmet Ertuğ 1
Dilek İnan 1
Ramazan Gülendam - Nurgül Yalgın 1
Mustafa Macit 1
Sevim Kebeli 1
Hasan Ülker 1
Muhiddin Tuş 1

Yazar Sayi

Sayfa 155 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ernur Genç 1
John Morreall 1
Nilay Çabuk 1
Alena Çatoviç 1
Emin Kuru 1
İlknur Emekli 1
Ayşe Gül Güzel 1
Nazile Şen 1
Süreyya Ülker 1
Özge Gül Zerey 1
Fatih Acer 1
Bülent Durgun 1
Onur Güngör 1
Hakkı Yapıcı 1
Merritt Ruhlen 1
Safa Seçer 1
Bekir Biçer 1
Gülmira Ospanova 1
Mehmet Kabacık 1
Donald Quataert 1
Rebecca Anderson 1
Hüseyin Memişoğlu 1
Mustafa Şahin 1
Hatice Öz 1
Murat Başar 1
Ersel ÇAğlıtütüngil 1
Selma Erdağı 1
Kadir H. Yılmaz 1
Ali Büyükaslan 1
Tilla Deniz Baykuzu 1

Yazar Sayi

Sayfa 156 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Güler 1
Emine Satıcı 1
İnci Önal 1
Mahmut Fidancı 1
Selver Gültekin 1
Lawrence E. Sullivan 1
Cafer Mum 1
Halil Erdemir 1
Salih Gülerer 1
Ahmet Şenol 1
Şakire Balıkçı 1
Beril Tuğrul 1
E. Estyn Evans 1
Irina Maksimovna Tarakanova 1
Mustafa Yıldız-Gökhan Ölker 1
Osman Aslan 1
Çağatay İnam Karahan 1
Haydar Gölbaşı 1
Nur Hümeyra Özdemir Erem 1
Ali Haydar Aksal 1
Tuba Dik 1
Abide Doğan-Koray Üstün 1
Zeynel Cebeci 1
Aytan Mammadova 1
Gail Arlene De Vos 1
Markus Dressler 1
Yavuz Unat 1
Semine İmge Azertürk 1
Leyla Tagizade 1
Canan Paşalıoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 157 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ateş Ehmedli 1
Nehir Sert 1
Şennur Şenel 1
Betül Çotuksöken 1
İ. Pelin Dündar 1
Müberra Seydi Ertek 1
Simyonoviç Mihail Fomkin 1
Valide Paşayeva 1
Heinrich Otten 1
Esra Işık 1
Kazım Sarıkavak 1
Nurdan İpek Şeber 1
RızaGül 1
George T. Dennis 1
Bilal alpaydın 1
Gürhan Çopur 1
A. Aşirov-B. A. Pasilov 1
Eflatun Neimetzade 1
Lyayla Mingazova 1
Ö. Özgür Bozkurt 1
Vekil Muhammed Hacılı 1
Dânâ Moldabaeva 1
Ali Tuna 1
Turan Sağer 1
Roger Finch 1
Adnan Veli Kanık 1
Gökay Yıldız 1
Mehmet Ali Türkmenoğlu 1
Pınar Çakır 1
Hilal Gaye İnce 1

Yazar Sayi

Sayfa 158 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yunus İnce 1
Mustafa Bayık 1
Serdarhan Musa Taşkaya 1
Ayhan Geçler 1
Harun Bahadır 1
Mine Yazıcı 1
Seda Yılmaz Vurgun 1
İsmail Taşpınar 1
Şirin Yılmaz 1
Bilgit Sağlam 1
Elena Markovna Napolnova 1
N. Seyidov 1
Feridun Karaarslan 1
Sultan Bilge Keskinkılıç Kara 1
M. Emir İlhan 1
Deniz Tümer 1
Eyüp Tanrıverdi 1
Kenan Erdoğan-Serpil Akgül 1
Alparslan Oymak 1
H. İbrahim Haksever 1
Tülay Gençtük Demircioğlu 1
Mehmet Zeki İbrahimgil 1
S. A. Tokarev 1
Gönil Özlem Ayaydın Cebe 1
Derya Arslan 1
Rabia Uçkun 1
Mustafa Genç 1
Cemile A. Ercan 1
Aysel Ergül 1
Muazzez İlmiye Çığ 1

Yazar Sayi

Sayfa 159 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ergin Adem 1
Selahattin Çiftçi 1
Jaklin Kornfilt 1
Nezahat Öztekin 1
Tahir Gür-İbrahim Coşkun-Ferhat Sağlam 1
Abdulhakim Koçin 1
Elmira G. Cahiyeva 1
İhsan Şerif Kaymaz 1
Aysun Çelik 1
Süleyman 1
Wolfgang Mieder 1
Fahri Dikkaya 1
Buket Candan 1
Oğuzhan Sevim-Mehmet Gedik 1
Altınay Sernikli 1
Ufuk Selen 1
Bayram AliKaya 1
Mehmet Emin Özcan 1
Dilek Bulut 1
Ramazan Balcı 1
Mustafa Kılıçarslan - Hayrullah Kahya 1
Cevat Cevan 1
Muhan Bali 1
Erkan Tural 1
Selçuk Beşir DEMİR - Soner DOĞAN - Mehmet Ali PINAR 1
Johannes Eckerth 1
Nihat Karaer 1
Abdullah Demirci 1
Ayşe Ece 1
Filiz Mergen 1

Yazar Sayi

Sayfa 160 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özer Küpeli 1
Yasemin Akkuş 1
Kürşad Gülbeyaz 1
Omeljan Pritsak 1
Arif Bilgin 1
Usha Goswami 1
Sadi Irmak 1
Gülhinal Gülmez 1
Mehmet H. Doğan 1
Doğan Duman 1
Mustafa Sefa Çakır 1
Seyhan Kalaycı 1
Ülker Nebiyeva 1
Hatice Eminoğlu 1
Murat A. Karavelioğlu-Fatih Tığlı 1
Selim Kılıç 1
Kadir alper-Yasemin Alper 1
Nilüfer Erol 1
Ali Aslan Topçuoğlu 1
Abdurrahim F. Aydın 1
İmre özbek Eren 1
Ayşe Ulukan 1
Necat Çetin 1
Özgür Yıldırım 1
Yaşar Çoruhlu 1
Fatih Odunkıran-Bilal Alpaydın 1
Latif Daşdemir 1
C. Cahen 1
Arzu Şeyda 1
Sakine Demir 1

Yazar Sayi

Sayfa 161 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Pirverdioğlu 1
Gülseren Halıcı 1
Mehmet Kurudayıoğlu-Gamze Çelik 1
Duygu Kamacı 1
Hüseyn İsmayılov 1
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral ... 1
Shınjı Ido - Tülay Çulha 1
Ümran Derkunt 1
Cüneyt Akar 1
Kamil Ağacan 1
Ali Galip Baltaoğlu 1
Tolgahan Çoğulu 1
Remy Dor 1
Abdüllâtif Acarlıoğlu 1
Zeliha Nilüfer Nahya 1
Emruhan Yalçın 1
İrina İusiumbeli 1
Ayşen Sina 1
G. H. I. Konstantin 1
Mamatqul Juraev 1
Özlem Hemiş Öztürk 1
Yavuz Kızılçim 1
Fatma Karabulut 1
Leyla Gadjieva 1
Canan Birsoy Altınkaş 1
Asuman Yetişen 1
Nedim Kula 1
Şenay Atam 1
Beşir Ayvazoğlu 1
Gülten Güler 1

Yazar Sayi

Sayfa 162 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Özkartal 1
Ebru Yetişkin 1
Sibel Paşaoğlu 1
Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı 1
Vahap Sağ 1
Çiğdem Budak 1
Hayriye Topçuoğlu 1
Esma Şimşek-Ebru Şenocak 1
Nuray Özaslan 1
Mehmet Said Arbatlı 1
Adem Köpür 1
Enver Mahmut 1
Gaye Yavuzcan A. Aghdam 1
Mefküre Mollova 1
Pelin Kocapınar 1
Yılmaz Ersöz 1
Musa Şaşmaz 1
Serap Ekşioğlu 1
Fayruza Garipova 1
Celal Mat 1
Aydar Mirkamal 1
Michael Loewe 1
Savaş Kurt-Beyza Kurt 1
Nesime Ceyhan Akça 1
Damdinsuren Khıshıgbajar 1
Hicran Karataş 1
Ali Sözer 1
Mehmet Şengönül 1
Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 1
Gizem Akyol Aycan 1

Yazar Sayi

Sayfa 163 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Petro İ. Kuznetsov 1
Yonca Özkan 1
Cem Doğru 1
Aygül Aykut 1
Hannelore Küchler 1
Seda H. Sayğılı 1
İsmail Otar 1
Şeyma Taşçıoğlu Güngör 1
A. K. Borovkov 1
Ekrem Malkoç 1
N. F. Katanov 1
Ferhat Çiftçi 1
M. Cihat Can 1
Ömer FarukArslan 1
Deniz Bayav 1
Eylem Saltık 1
Turhan Gencei 1
Bahtiyar Kerimov 1
Mehmet Bardakçı 1
R. Gülenay Yalçınkaya 1
Yusuf Çam 1
Serkan İlden 1
Muammer Demirel 1
Sefer Şener 1
İzzet Görgen 1
Nevin Yazıcı 1
T. K.Abdiyev 1
A. Yaşar Serin 1
Elif Sayar 1
İgor V. Kormuşin 1

Yazar Sayi

Sayfa 164 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Kaya Bilgegil 1
Ömür Aybar 1
F. Yegül 1
Keziban Tekşan 1
Oğuz Güven 1
Altan Can 1
Türker Eroğlu 1
Başak Kantarcı Kasalı 1
Gül Durmuşoğlu 1
Mehmet Dursun Erdem-Mesut Gün-Betül Karateke 1
Didem Demiralp 1
Hülya Taflı Düzgün 1
Cenk Celasin 1
Nihal Ülger 1
Abdullah Bağdemir 1
Emel Kamacı 1
İlhan Geçer 1
Natalie K. Moyle 1
Filiz Balı-Ufuk Uğur 1
Faruk Bayramoğlu 1
Kudret Safa Gümüş 1
Olcay Özkaya Duman 1
Anna Vanzan 1
Hakan Saraç 1
Memet Yetişgin 1
Bedri Nermutlu 1
Dinara Duisebayeva 1
Ramil Aliyev 1
Charles H.Long 1
Hatıra Ahmedli Cafer 1

Yazar Sayi

Sayfa 165 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seleney Aytaç 1
Nilgün Firidinoğlu 1
Ali A. Çınar 1
Taylan Akal 1
Abdulnasır Yiner 1
Zehra Topal 1
İlyas Topsakal 1
Ayşe Nur Tekmen 1
Fuat Akal 1
Şaban Sözbilici 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu - Celal Aslan 1
Fatih Kana 1
Lale Hasanova 1
Bünyamin Ayçiçeği 1
Arzu Ertane Baydar 1
Halide Gamze İnce 1
Saime Küçükkömürler 1
Ahmet Naim Çiçekler 1
Şahap Sıtkı 1
Bekir Sıdkı Baykal 1
Mehmet Kıldıroğlu 1
Durmuş Tatlılıoğlu 1
Hüseyin Tutar 1
Mustafa Türkyılmaz-Yaşar Aydemir 1
Sezai Öztaş 1
Coşkun Polat 1
Niyazi Öktem 1
Togrul Halilov 1
Refik Epikman 1
Zekiye Er 1

Yazar Sayi

Sayfa 166 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emrah Kayımkaya 1
Ayşegül Türk 1
Necla Dursun 1
Füsun Ataseven 1
Özlem Çetinoğlu 1
Yavuz Bozkurt 1
Sema Nur Çelik-Ahmet Çolak 1
Levent Düzcü 1
Can Bulut 1
Assiye Aka 1
Halil Oğultürk 1
Salih Tunç 1
Şefik Deniz 1
Ebru Bozpolat 1
Işın Bengi 1
Muzaffer Arıkan 1
Sibel Hatipoğlu 1
V. M. Anisimov 1
Esin Sultan Oğuz 1
Kasım Kıroğlu 1
Nuraniye Ekrem 1
Ali Kemal Gürbüz 1
Rıdvan Kozak 1
Zeynep Dinçer 1
Enkhbat Avirmed 1
İsmai lParlatır 1
Gamze Özot 1
Mecit Canatak 1
Paul V. Gump 1
Yıldız Ecevit 1

Yazar Sayi

Sayfa 167 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sena Küçük 1
Cavit Güzel 1
Mevlüt Erdem-Mehmet Akif Kılıç-Mustafa Sarı 1
Sargut Şölçün 1
Nerin Sis 1
Şerif Baykurt 1
Edward Stankiewicz 1
İbrahim Bakırtaş 1
Lütfi Budak 1
Vedat Çalışkan 1
Mehmet Ak 1
Yılmaz Yıldırım 1
Mustafa Alican 1
Celil Bozkurt 1
Aydın Süer 1
Handan İnci 1
Seçil Biçer 1
İsmail Hakkı Mercan 1
Bilge Kağan Selçuk 1
A. Gani Abdurrahmanov 1
Ekrem Ayan-Yakup Türkdil 1
Stephanos Pesmazoglou 1
M. Ayça Vurmay 1
Ömer Duman 1
Demet Otan 1
Evrim Doğan 1
Kemal Varol 1
Nurmelek Demir 1
Âlim Gür-Abdulhalik Aker 1
Ruhi Kara-Oğuzhan Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 168 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ağgül Erdoğan Sezen 1
Erdinç Kaplan 1
Bahir Selçuk - Mesut Algül 1
Gökhan Eşel 1
Mehmet Aslan 1
Piott Kuhiwczak 1
Himmet Biray 1
Yusuf Akbulut 1
Seriyye Gündoğdu 1
Cemal Yıldırım 1
Ayla Gökmen 1
Miyase Koyuncu 1
Erdoğan Erbay 1
Sedat Tamay 1
Nevin Güngör Ergan 1
Şükrü Ada 1
İclal Aluçlu 1
Nadim Macit 1
Suphi Varım 1
Ömer Şener 1
Kerim Yavuz 1
H. Özgür İnnalı-İbrahim Seçkin Aydın 1
Melahat Bayram 1
Ahmet Bellibaş 1
Barış Demirtaş 1
Gözde Sazak 1
Hülya Kaya 1
Mustafa Hulusi Erdinç 1
Sevda Geçen 1
Cengiz Gündoğdu 1

Yazar Sayi

Sayfa 169 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ertürk 1
Muhammedrahim Carmuhammedulı 1
Selami Çakmakçı 1
Janos Eckman 1
Nigar Pösteki 1
Tahsin Parlak 1
Abdulkadir Kırbaş 1
İlhan Akdeniz 1
Namıq Hüseynli 1
Fikret Kılıç 1
Süleyman Elmacı 1
M. Ömer Bostancı 1
Özcan Güngör 1
Faik Kanatlı 1
Kreskai Miklos 1
Burcu Kan Erman 1
Oktay Berber 1
Andan Oflaz 1
Hakan Atay 1
Meltem Çeliktaş Ekti 1
Sabrina Baghzou 1
Ahmet Gökçegözoğlu 1
Bazılhan Bahatulı 1
Gülçin Koç 1
Mehmet Fatih Özcan 1
Ramazan Kaya 1
Hüseyin Bozkurt 1
Zafer Öter 1
Sevinç Çırak Karadağ 1
Erol Çamyar 1

Yazar Sayi

Sayfa 170 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selçuk Yönel 1
Josef Strzygowski 1
Nilay Yaylağan 1
Abdullah Özmen 1
İlknur Şentürk 1
Nazlı Cihan-Nur Nacar Logie-Vakur Çifçili-Alaskar Özperçin 1
Firengiz Paşayeva 1
Sylwia Filipowska 1
M. Zeliha Stebler Çavuş 1
Özge Sönmez 1
Fatih Başkapan 1
L. V. Sofronova 1
Bülent Okay 1
Arnold Toynbee 1
Hale Göknar 1
Merve Beştaş 1
Safiye Ateş 1
Ahmet Köç 1
Gülnare Gocayeva Memmedova 1
Döndü Düşünmez 1
Recep Bilginer 1
Hüseyin Özcan-C. Sezen Gönenç 1
Cihan Seçilmiş 1
Hatice Parlak-Fatma Alkan 1
Ersin Günay-Suat Ungan 1
Kadir Şahin 1
Nimet Özgüç 1
Ayşegül Bahşişoğlu 1
Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade 1
Fundagül Apak 1

Yazar Sayi

Sayfa 171 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi 1
Sema Barutcu Özönder 1
Leonard Feinberg 1
Aslı Odabaşı Kuşgöz 1
Halil İbrahim Gök 1
Şamirza Turdimov 1
Gülşah Mete 1
Mehmet Necmettin Bardakçı 1
E. Neumann 1
Işık Eren 1
Mustafayev Beşir 1
Osman Doğanay 1
Çağla Caner 1
Eset Süleyman 1
Ali İbrahim Savaş 1
Tuba Onat Çakıroğlu 1
Zeynep Akdeniz 1
Engin Sezer 1
Ayten Coşkunoğlu Bear 1
Max Müller 1
Öznur Özdarıcı 1
Yeşim Gökçe 1
Murat Uzun 1
Linda Degh 1
Canan Tunç Şahin 1
Atilla Aydınlı 1
Aida Kasıeva 1
Nejdet Gültepe 1
Şerafettin Zeyrek 1
Betül Özçelebi 1

Yazar Sayi

Sayfa 172 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gündüz Akıncı 1
Ece Sevgi-Çağla Kızılarslan 1
İ.Çetin Derdiyok 1
Müge Arslan 1
Lubsandorjiyn Bold 1
Esra Keskinkılıç 1
Kelime Erdal-Gületin Erdal 1
Nureddin Rıza 1
Ali Rıza Gökbunar 1
Mehmet Serhat Yılmaz 1
Celal Saraç 1
Aydın Görmez 1
Mihaly Dobrovits 1
Sean Foley 1
İsmail Eyyüpoğlu 1
Şevket Aziz Kansu 1
Gürkan Tekin 1
A. Ceren Göğüş 1
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu- 1
Songül Karahasanoğlu Ata 1
M. Abdulbasit Sezer 1
Verena Han 1
David A. King 1
Kemal Özmen 1
Nuri Mehmet 1
Ali Uzun 1
Roza Banbergenova 1
Zülfü Demirtaş 1
Erdem Erdenk 1
Bahar Doğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 173 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gökçen Alpkaya 1
Mehmet AliYavuz 1
Pınar Karataş 1
Hilal Özcebe 1
Yunus Memmedli 1
Mustafa Bulat-Serap Bulat-Barış Aydın 1
Sergey Sergeyeviç Borozdin 1
Mirjana Marinkovic 1
Neşe Özden 1
Elif Arcıca Akkök 1
İbrahim Tosun-Ali Koç 1
Naci Bostancı 1
Ferit Duka 1
Sultan Sökmen 1
Ezgi Korkmaz 1
Mehtap Alper 1
Ahmet Arif Turan 1
Mehmet Cihan Üstün 1
Derya Duman 1
Rafet Evyapan 1
Hülya Can 1
Servet Aybar 1
Cengiz Aydemir 1
Aysen Soysaldı 1
Hasan Çelik 1
Muhammed Bilal Çelik 1
Ergün Hamzadayı 1
Tahir Uzgör 1
Abdulhaluk Çay 1
Elövsest Zakiroğlu Abdullayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 174 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysun İlhan 1
Naki Tezel 1
Süleyman Berk 1
Xhemile Abdiu 1
Fahri Öz 1
Korhan Kaya 1
Burak Çınar 1
Amangül Durduyeva 1
Hadra Kübra Erkınay 1
Uğur Atan 1
Melike Işıkgöz Uluçay 1
Sabit Dokuyan 1
Gülay Yıldırım-Safiye Ağapınar Şahin 1
Mehmet Ergül 1
Dilek Erbaş 1
Ramazan Çakıroğlu 1
Hüseyin Albayrak 1
Z. Nilüfer Nahya 1
Mustafa Köymen 1
Hasan Selim Özertem 1
John Greenway 1
Nikolay Tufar 1
Albert Bates Lord 1
Taner Okan 1
Emin Efendiyev 1
İlker Aydın-Gülşen Torusdağ 1
Ayşe Fersahoğlu Eroğlu 1
Nazım Mustafa 1
Filiz Şenler 1
M. Tuğba Yıldız Ekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 175 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasemin Çelik 1
Kürşat Kurtulgan 1
Bülent Bakar 1
Onur Bekiroğlu 1
Arif Sunal 1
Meriç Akpınar 1
Sadullah Karayanık 1
Ahmet Kayasandık 1
Behset Karaca 1
Gülizar Çakır Sümer 1
Doğan Yörük 1
Ravil Emirhanov 1
Hüseyin Karaduman 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan 1
Ciden sena Menabit 1
Hatice Kocabay 1
Selma Aktan 1
Ali Baykan 1
Theodor H. Gaster 1
Abdurrahman Daş 1
Zekerya Batur-Hakan Gülveren-Süleyman Balcı 1
Emine Kübra Fidan 1
Funda Keskin 1
Selma Yel 1
Latih Suud Jassim 1
Cabir Doğan 1
Asiye Şermin Dengiz 1
Halil Çeçen-Ramazan Sarıçiçek 1
Şakir Gözütok 1
Gülsüm Killi Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 176 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
E. Bertels 1
Hüsnü Yücekaya 1
Oruc Abdullayev 1
Cyntia Borys 1
Haydar Ali Diriöz 1
Murat Özdemir 1
Ertuğrul Taş 1
Kamil Nerimanoğlu Veliyev 1
Nur Bilge Criss 1
Tsejin Tegshjargal 1
Abılay Hangereyoğlu Aydosov 1
Engin Berber 1
İrvin Cemil Schick 1
G. Tarıman Cenikoğlu 1
Maria Stamova Tufar 1
Yavuz Samur 1
Semih Topsakal 1
Fatma Necla Çıkıgil 1
Leyla Küçükahmet 1
Canan Koç 1
Metin Özbek 1
Nedret Mahmut 1
Betül Aydoğdu 1
Ebulfez Kulı Amanoğlu 1
İ. Hakkı Soyak 1
Simge Özer Pınarbaşı 1
Osman Özkul 1
Hazel Melek Akdik 1
Esra Dereli 1
Kazım Akşar 1

Yazar Sayi

Sayfa 177 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurcan Delen Karaağaç 1
Mehmet Salih Erpolat 1
Rıza Oğraş 1
Zeynep Şimşek Umaç 1
Azizkon Kayumov 1
Pelin Yılmaz 1
Serap Uzuner 1
Fazilet Çöplüoğlu 1
Münevver Kata 1
Ozan Otan 1
Damla Erlevent 1
Nurgül Moldalieva 1
Turan Gökçe 1
Mehmet Tat 1
Robert P. Finn 1
Zübeyde Güneş Yağcı 1
Erdal İlter 1
Mehmet Ali Başaran 1
Pınar Akçalı 1
Mustafa Balcı 1
Ferhan Türe 1
Cem Şentürk 1
Ayhan Ceylan 1
İsmail Seki 1
Neşe Ağkurt 1
A. Mehmet Yalçınkaya 1
Elçin Eliaçık 1
İbrahim Serbestoğlu 1
N. Nurmuhammedov 1
M. E. Ellinghausen 1

Yazar Sayi

Sayfa 178 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer İşbilir 1
Vladimir Feodoroviç Minorsky 1
Deniz Özyakışır 1
Eyüp Coşkun 1
Kenan Bozkurt 1
Almaz Hasankızı 1
Tülay Çakmak 1
Mehmet Yunus Çelik 1
Rüştü Akar 1
Göksel Türközü 1
Mehmet Birgül 1
DenizZeyrek 1
R.İgor L. Kızlasov 1
Huriye Mannasoğlu 1
Serkina Galina 1
Cemil Ulukan 1
Muammer Tuna 1
Eren Özbek 1
J. P. Smit 1
Abdıdacan Akmataliyev 1
Elizabeta Koneska 1
Feysel Taşçıer 1
Süheyla Kale Bilki 1
M. Mehdi İlhan 1
William Lane Craig 1
Fahrettin Alısar 1
Kimberly J. Lau 1
Buğra Zengin 1
Oğuz Samuk 1
Altay Manço 1

Yazar Sayi

Sayfa 179 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ufuk Ege 1
Batur Reşidin 1
Mehmet Emin Aksoy 1
Dilara Pınar Arıç 1
Rakhat Abdieva 1
HülyaÇevirme 1
Yüksel Kaştan 1
Mustafa Kemal Yılmaz 1
Sevgi Şar 1
Muhammet Sani Adıgüzel 1
Erkan Karagöz 1
Selcen Çifçi-Ozan Alevli 1
Jocelyne Bonnet 1
Nihat Aycan 1
Abdullah Çoban 1
Emel Mutlu 1
İlhan Toksöz 1
Nazan Kırcı 1
M. Serhat Yılmaz 1
Özden Özbay 1
Yalçın Karabulut 1
Kübra Şengül 1
Bülent Akbaba 1
Olena Kozan 1
Arda Arıkan 1
Hakan Tatyüz 1
Ahmet Haşim 1
Behçet Dede 1
Ramiz Ağayev 1
Mustafa Said Kurşunoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 180 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyfullah Kara 1
Chong Jin Oh 1
Hatice Çelik 1
Muna Yüceol Özezen - Ömer Anıl Düşmez 1
Nilüfer Acar Tek-Metin Saip Sürücüoğlu 1
Ali Albayrak 1
Temel Öztürk 1
Abduraop Polat Taklımakanlı 1
Zekeriya Bingöl 1
Emine Gümüşsoy 1
İlyas Yazar-Orhan Kaplan 1
Ayşe Sayan 1
Nebi Mehdiyev 1
Fuat Yörükoğlu 1
Özgür Sarı 1
Yasin Yusupcan 1
Fatih M. Şeker 1
Larry V. Clark 1
Orhan Kaplan-Özgür Kıyçak 1
Arzu M. Nurdoğan 1
Mesut Bayram Düzenli 1
Sait Küçük 1
Ahmet Ögke 1
Gülsen Seyhan Alışık 1
Hüseyin Yeniçeri 1
Sezgin Özden 1
Cumali Şabanov 1
Havva Özyılmaz 1
Kaliya Kulaliyeva 1
Nodir Jurakuziev 1

Yazar Sayi

Sayfa 181 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Fuat Arıcı 1
Tolga Bayındır 1
Refiye Şenesen 1
Zelal GünGördü 1
Emre Öztürk 1
İrfan Morina-Lindita Latifi 1
Ayşen Gürcan Namlu 1
Necmettin Aygün 1
Malgorzata M. Gajda 1
Özlem Erdoğan 1
Yavuz Güneş 1
Sema Uğurcan 1
Leyla Albayrak 1
Asuman Cincioğlu 1
Halil Turan 1
Salim Aydüz 1
Necmi Uyanık 1
Şemistan Nezirli Çev: Muhammet Kemaloğlu 1
BerrinAksoy 1
Gültekin Oransay 1
İ. Ahmet Aydemir 1
Muzaffer Erdoğan 1
Sibel Kuşca 1
Osman Köroğlu 1
V.İ. Rassadin 1
Hayriye Durkaya 1
Esma Öz 1
Nuray Demirel 1
Ali Kuşat 1
Tuğba Karagözlü 1

Yazar Sayi

Sayfa 182 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet R. Gazimihal 1
Ensar Yılmaz 1
Gatibe Mahmudova 1
Mediha Özateş 1
Yılmaz Daşcıoğlu 1
Sengün M. Acar Vanleene 1
Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı) 1
Aybars Erözden 1
Hamdi Özdiş 1
Mezahir Avşar-Lale Avşar 1
Satı Kumartaşlıoğlu 1
Şerif Kutludağ 1
A. A. Yoldaşev 1
Efe Arık 1
Nurettin Demir-Süer Eker 1
Ali Selçuk 1
Mehmet Soytürk 1
Rinçinkhorol Munkhtulga 1
Mehmet Akif Özer 1
Peter Burke 1
Yonca Anzerioğlu 1
Mustafa Argunşah-Galip Güner 1
Serdar Karaoğlu 1
Cem Can 1
Ayfer Kocabaş 1
Seçkin Özkan 1
İsmail Hira 1
Nesrin Günay 1
Bilge Keser 1
A. Hamit Sunel 1

Yazar Sayi

Sayfa 183 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
N. Akmal Ayyubi 1
Suat Alp 1
M. Blaug 1
Ömer Faruk Karataş 1
Viktor G. Guzev 1
Demir Özlü 1
Evrim Üstünoğlu 1
Nurseli Gamze Korkmaz 1
Alimurad Taciyev 1
H. Ahmet Maden 1
Ahmed Uzun 1
Qiyas Şükürov 1
Hiroshi Kumamoto 1
Mustafa Diktaş 1
Serkan Demirel 1
Cemil Cahit Güzelbey 1
Aymira Maratkızı 1
Hasan Ali Şahin 1
Monireh Azimzadeh 1
Erdoğan Saracoğlu 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı- 1
Nevin Selçuk 1
Birsen Bulmuş 1
A. Tuba Ökse 1
İdris Karakuş 1
Nadira Jahiç 1
M. Hoppal-Janos Sipos 1
F. Reyhan Altınay 1
Kevser Koç-Sibel Yıldız-Rana Coşkun 1
Oğuz Arıcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 184 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Altan Akdağ 1
H.Nihal - A.Naci Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Türkan Polatcı 1
Meldan Tanrısal 1
Saadet Mamedova 1
Barno Nurmuradova 1
Gunesh Bashirova 1
Mehmet Doğan 1
Devrim Özkan 1
Rahmetulla Berekeyev 1
Yuzo Nagata 1
Mustafa Karabulut - Eyüp Güneş 1
Muhammet Ertoy 1
Erhun Şengül 1
Selami Saygın 1
Jaynagül Sabitkızı Beysenova 1
Nihal Kadıoğlu Çevik 1
Abdulkerim Abdülkadiroğlu 1
İlhan Çeneli 1
Nanuli Katcharava 1
M. Sadi Çögenli 1
Farhad Mazlum Zavarag 1
Burçin Uçaner 1
Anıl Yılmaz 1
Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş 1
Ulaş Bingöl-Özkan Ciğa 1
Mehmet Gel 1
Dilrabo Andaniyozova 1
Ramazan Salman 1
Hüseyin Dağtekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 185 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zehra Çınar 1
Sevtap Günay Köprülü 1
Haşim Cem Çelik 1
Muhtar Kazımoğlu 1
Juha Pentikainen 1
Alexei Berechelea 1
Zehra Kaderli Yapıcı 1
Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral 1
İlyas Kamalov 1
Ayşe Nur Kırgız Sağın 1
Francis Clark 1
M.Ş. Şiraliyev 1
Özgür Aktok 1
Fatih Doğru 1
Lale Avşar İskenderzade 1
Orhan Cezmi Tuncer 1
Hale Toledo 1
Meryem Mudara 1
Saim Ali Dilemre 1
Mehmet Katrancı 1
Durdu Fedakar 1
Recep Durgun 1
Hüseyin Satıcıoğlu 1
Seyyal Körpe 1
Ümit Kılıç 1
Cihat Cihan 1
Murat Fırat 1
Kadri Hüsnü Yılmaz 1
Niyazi Ayhan 1
Ali Doğaner 1

Yazar Sayi

Sayfa 186 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdülkadir Bulut 1
Zeki Uyanık 1
Emrah Çelikhan 1
İrem Onursal Ayırır 1
Ayşegül Koyuncu Okca 1
Necip fazıl Kurt 1
Mahmut Tali Öngören 1
Özlem Bay 1
Fatih Yıldız 1
Levent Aydın 1
Aslı Yüksel 1
Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik 1
Şebnem Sözer 1
Berna Olgunsoy 1
Mehmet Nuri Kardaş 1
Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi Sırtı 1
Mutluhan Taş 1
Sibel Arıoğul 1
Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay 1
Çeng Zong Cen 1
Hayrettin Tuncel 1
Esin İleri 1
Karoly Czegledy 1
Nuran Öztürk-Bilge Karga Göllü 1
Ali İsa Şükürlü 1
Reza Khalily 1
Zeynep Aycibin 1
İskender Yıldırım 1
Ayten Merdan Hacılar 1
Gamze Elif Tanışmış 1

Yazar Sayi

Sayfa 187 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mebrure Tosun 1
Paşa Kerimov 1
Yıldıray Bulut 1
Murtaza Köse 1
Fatma Susar Kırmızı-Aslıhan Fenli-Demet Kasap 1
Canıbek Cakıpbekov 1
Haluk Köroğlu 1
Mevlüt Çam 1
Nergiz İsmayilova 1
Beverly J. Stoeltje 1
Güney Ongun 1
Edibe Sözen 1
İbrahim Arıkan 1
Müjdat Avcı 1
Lüdmila Donçeva-Petkova 1
Oya Adalı 1
Veda Bilican Gökkaya 1
D. Çiğdem Ünal 1
Esra Onur 1
Mustafa Akkuş 1
Fehim Nametak 1
Celalettin Vatandaş 1
Aydın Öncü 1
Hamza Özaydın 1
Mikail Acıpınar 1
Sebahattin Eyüboğlu 1
Neslihan Öksüz 1
Bilal Koç 1
Ekrem Aksoy 1
İbrahim İlkhan 1

Yazar Sayi

Sayfa 188 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Müşerref Dede 1
Sönmez Çelik 1
Ömer Delikgöz 1
Veysel Ergin 1
Davut Kaplan 1
Evren Alpaslan 1
Kemal Sılay 1
Ali Yıldız 1
Güzel Şemsiyeva 1
Mehmet Uygun-Mehmet Katrancı 1
Agnieszka Koecher-Hensel 1
Zümrüt Nahya 1
Erden Z. Kacibekov 1
Bahattin Keleş 1
Mehmet Altunmeral-Büşra Hadanoğlu-Betül Yazgan 1
Pınar Somakcı 1
Hilmi Yüksel 1
Yurdagül Ünal 1
Aykut Arıkan 1
Hasan Akarsu 1
Missiko Kojima 1
Neval Karakuş Sakin 1
Birkan Kaygı 1
A. RónaTas 1
Elif Beyce 1
İbrahim Yenen 1
Ferruh Sanır 1
Suna Bilen 1
F. Arzu Demirel 1
Kerim Demirci-Jeff Muhlbauer-Clare Cook 1

Yazar Sayi

Sayfa 189 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nüket Esen 1
Alpay İğci 1
H. Nur Erkızan 1
Mehtap Solak Sağlam 1
S. L. Vclin 1
Banu Yangın 1
Hülya Erol Aslan 1
Hasan Doğan 1
Muhammed Hüküm 1
Jan Harold Brunvand 1
Nidai Sulhi Atmaca 1
Tahsin Deliçay 1
Elvira A. Grunina 1
İlhama Jafarova 1
Ayşe A. Dinç 1
Namık Açıkgöz 1
Figen Furtuna Erdoğdu 1
M. OluşArık 1
Fahri Valehoğlu(Hacıev) 1
Köksal Ayşan 1
Burcu Canar 1
Okşay Aktar 1
Ana Kılıç 1
Uğur Özcan 1
Melis Mülazımoğlu Erkal 1
Ahmet Faruk Güler 1
Mehmet Evsile 1
Dilek Kantar 1
Ramazan Günay 1
Mustafa Mavaşoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 190 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevim Kebeli- Walter G. Andrews-Murat İnan-Stacy Waters 1
Cevdet Perin 1
Hasan Yavuzer 1
John P. Hughes 1
Nilay Çağlayan 1
Alessandro Porteli 1
Tanju Ozanoğlu 1
Nazim Paşayev 1
Firdevs Çetin 1
Süreyya Yıldırım 1
M. Yaşar Ertaş 1
Özge Karakaş-Ayça Hatice Türkan-Şenay Özdemir 1
Onur Kardeş 1
Mert Ekşi 1
Safa Tekeli 1
Dorjkhand Jambalsuren 1
Mustafa Şahin-Cemile Şahin 1
Cihan Işıkhan 1
Hatice Özçörekçi 1
Murat Belge 1
Kadir Kaan Büyükikiz 1
Ali Cançelik 1
Abdurrahman Tansu Say 1
Emine Sonnur Özcan 1
Necdet Hayta 1
Funda Selçuk Şirin 1
Özku lÇobanoğlu 1
Yaşar Şenler 1
Selver Taşıgüzel 1
Lazzat Urakova 1

Yazar Sayi

Sayfa 191 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Veli Alıcı 1
Halil Erdoğan Cengiz 1
Mesut Yalvaç 1
Salih Kesgin 1
Şakire Polat 1
Berin U. Yurdadoğ 1
Gülsün Parlar 1
Mehmet Naci Önal-Ali Osman Gündoğan-Sibel Turhan Tuna 1
E. Hinds Harold 1
Iryna Solodovnik 1
Osman Bolulu 1
Ünal Norman 1
Çağatay Karahan 1
Hayder Muhammed 1
Esat Çelebi 1
Kamile Bentli 1
Nur Kıpçak 1
Ali Haydar Avcı 1
Tuba Gültekin 1
Resul Özavşar 1
Engin Karadağ 1
Aytanga Dener 1
Özlen Özgen 1
Yekta Güngör Özden 1
Canan Selvi Kanoğlu 1
Sami Çukadar 1
Ahmet Zeki Güven-Sercan Halat-Mazhar Bal 1
Şenol Aktürk 1
Betül Erol 1
Günay Çelikelden 1

Yazar Sayi

Sayfa 192 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ebülfez Kulu Amanoğlu 1
İ. S. Ağayeva 1
Sina Akşin 1
Vanessa Joosen 1
Çiğdem Yıldırım 1
Heinrich Wölfflin 1
Esra İlter 1
Kazım Sevinç Haz. Muhammet Kemaloğlu 1
Nurdan Küçükhasköylü 1
Ali Özgüven 1
Mehmet Sarı-Okt. Vedat Balkan 1
Adeyemi Daramola 1
Ercan Demirci 1
B. Ayça Ülker Erkan 1
Bilal Altan 1
Gürkal Aylan 1
A. B. Salkınbay 1
Lyubomir Mikov 1
Ömer Acar 1
Veli Gül 1
Daniel J. Crowley 1
Ethem Çalışkan 1
Kemal İbrahimzade 1
Ali Turan Karabulut 1
Turan Temur 1
Mehmet Tok-Mustafa Gönülal 1
Ronal A. Morse 1
Adriatik Derjaj 1
Erdal Taşbaş 1
Gökay Yıldız-Şevkiye Kazan 1

Yazar Sayi

Sayfa 193 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Ali Ünal 1
Pınar Ege 1
Hilal Kaya 1
Mustafa Bayter 1
Cemal Çetin 1
Ayhan Göksan 1
Harun Bekir 1
Mine Yıldırım 1
Sedar Sağlam 1
İsmail Teoman Güneş 1
Neşe Emecan 1
Şirvan Boran 1
Bilgütay Dursunoğlu 1
A. Muhadin Kumakhov 1
Eleni Sella 1
N. Sulhi Atmaca 1
Sultan Birgül Arslan 1
M. Ender Arkun 1
Ömer Kul 1
Deniz Ünver 1
Kenan Mermer 1
Nurullah Şahin 1
Tülay Gençtürk Demircioğlu 1
MehmetÖlmez 1
S. Ahmetov 1
Banu Alan Sümer 1
Mehmet Can Şahin 1
Derya Bozoklu 1
Rabiga Galiyevna Sızdıkova 1
Yusuf İlgar 1

Yazar Sayi

Sayfa 194 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Gençoğlu 1
Serpil Soydan 1
Cemile Akyıldız Ercan 1
Nezaket Hüseyinova 1
Abdulhakim Mehmet 1
Aysun Çobanoğlu 1
Feyzi Halıcı 1
Süleyman Aliyarlı 1
Önder Kocatürk 1
Wolfram Eberhard 1
Fahri Hacılar 1
Konstantin Lübimov 1
Oğuzhan Yılmaz 1
Altınşaş Çakıroğlu 1
Hacı Mustafa Açıköz 1
Ufuk Şimşek-Birgül Küçük-Yavuz Topkaya 1
Melik Bülbül 1
Sabir Rüstemhanlı 1
Gülay Karadağ Çınar 1
Mehmet Emin Purçak 1
Hüsamettin Mehmedov 1
Mustafa Kınık 1
Sevim Alkan 1
Muharrem Afşar 1
Selçuk Coşkun 1
Nihat Öztoprak 1
Taner Can 1
Abdullah Dudakoğlu 1
Emin Ağayev 1
İlke Altuntaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 195 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Mete 1
Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan 1
Özer Ozankaya 1
Faruk Polatcan 1
Kürşad Kara 1
Bülent Akyay 1
Hakan Yalap 1
Meral Öztürk 1
Ahmet Karaçavuş 1
Gülin Öğüt Eker 1
Mehmet H.Doğan 1
Raşid Tacibayev 1
Hüseyin Kaleli 1
Mustafa Sekmen 1
Seyit Ahmet Çapan 1
Christopher Pelling 1
Murat Abacı 1
Erol Sakallı 1
Selim Nüzhet Gerçek 1
Kadir Arıcı 1
Ali Ata Yiğit 1
Tevfik Orçun Özgün 1
Abdurrahim Tufantoz 1
Zekeriyya Kantaş 1
Emine Kırcı Uğurlu 1
İmruz Efendiyeva 1
Ayşe Ulusoy 1
Necat iTonga 1
Funda Acarlar 1
Mahire Tursuntohti 1

Yazar Sayi

Sayfa 196 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Düzenli 1
Latif Kerimli 1
C. F. Vogelin 1
Arzu Tören 1
Mesut Dündar 1
Salah Birsel 1
Ahmet Poyrazoğlu 1
Belkıs Altuniş Gürsoy 1
Mehmet Mahur Tulum 1
Duygu Oruç 1
Hüsna Kavaklıçeşme 1
Murat Küçükuğurlu 1
Ertuğrul Karakuş 1
Tomur Atagök 1
Remzi Çalışır 1
Abdüllatif Armağan 1
Zeliha Yücel 1
Emsal Ateş Özdemir 1
İrina Pruşkovska 1
Ayşen Uslu Bayramlı 1
G. S. Kirk 1
Manfred Götz 1
Semih Altınölçek 1
Leyla Hacızade 1
Canan Can Tatar 1
Aşiret Boran Şen 1
Nedim Macit 1
Şenay Karaçam Atam 1
Gülten Hergüner 1
Ebru Zarzavatçıoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 197 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
İ. Gülsev Sev 1
Vahide Kurt 1
Çiğdem Kalegeri 1
Hayrullah Hamidov 1
Esma Tezcan 1
Kayhan Abik 1
Nuray Özdemir 1
Tuğça Poyraz Tacoğlu 1
Zeynep Kılıç 1
İsmail Çakır 1
Aziz Nesin 1
Gazanfer İltar 1
Mehdi Afzali 1
Pelin Önder Erol 1
Yılmaz Evat 1
Musa Şenol 1
Serap İlaslan-Tunay 1
Celal Memmedov 1
Hamidulla Boltaboyev 1
Michael M. Ogbeidi 1
İsmail Erdoğan 1
Vedat Kartalcık 1
Damir Gaynutdinov 1
Kemal Çelik 1
Ali Şamil 1
Tuncer Özdil 1
Mehmet Şükrü Nar 1
Robert B. Downs 1
Erdal Bozdağ 1
Gloria L. Clarke 1

Yazar Sayi

Sayfa 198 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Ali Akıncı 1
Peyami Erman 1
Yong-Goo Kim 1
Aygün Attar 1
Hans J. Klimkeit 1
İsmail Özer 1
Nesrin Sis-Bekir Gökçe 1
Şınar Bolatova 1
A. Kadir Aslan 1
Ekrem Memiş 1
N. Hanzade Uralman 1
Ferhat Ensar 1
M. Çağatay Uluçay 1
Ömer Gökçümen 1
Vildan Serdaroğlu 1
Deniz Doğru 1
Eyup Sertaç Ayaz 1
Kenan Akyüz 1
Aliye Yılmaz 1
H. Emel Aşa 1
Turhan Kaya 1
Mehmet Yazıcı 1
Rüçhan Bubur 1
Bahtiyar Makaroğlu 1
Gökmen Boztilki 1
Mehmet Başak Uysal 1
R. Kutay Karaca 1
Hulusi Gürbüz 1
Mustafa Durmuş Çelebi 1
Serkan Koç 1

Yazar Sayi

Sayfa 199 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cemil Gülseren-Zekerya Batur 1
Aynur Kesen 1
Seher Boykoy 1
İzzet Öztoprak 1
T. Sadıkov 1
Elif Şebnem Kobya 1
Nagehan U. Eke 1
Suzana Canhasi 1
M. Kayahan Özgül 1
Ömür Bakırer 1
wiki Ansiklopedisi- 1
Fadime Şimşek 1
Kılıç Kökten 1
Bozkurt Koç 1
Oğuz Kara 1
Habip Türker 1
Melek Dikmen 1
Sabahat Sansa Tura 1
Ahmet Cüneyt Gültekin 1
Gül Güllü 1
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül 1
Dikmen Gürün 1
Raik Alnıaçık 1
Cenk Demir 1
Selcan Sağlık 1
Jens Peter Laut 1
Nihal Yetkin 1
Alaaddin Aköz 1
Abdullah Bakır 1
Natalie Operstein 1

Yazar Sayi

Sayfa 200 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Süleyman Özeren 1
Özden Akyol Bal 1
Kurtuluş Dinçer 1
Burhan Varan 1
Olcay Öztunalı 1
Sadık Erdem 1
Bedri Özçelik 1
Güleser Korkmazer 1
Dinçer Koç 1
Ramile Yarullina 1
Hüseyin Durguter 1
Mustafa S. Akpolat 1
Seyfettin Eyvazov 1
Charles Morgan 1
Hatice Altunkaya 1
Mumine Çakır 1
K. Elif Tosun 1
Nilgün Sofuoğlu Kılıç 1
Tayyib Gökbilgin 1
Ayşe Onat 1
Nebahat Oran Aslan 1
Yasemin Yabuz 1
Lale Hüseynova 1
Bünyamin Aydın 1
Orhan Hanbay 1
Arzu Gülbahçe 1
Halide Kafkaslı 1
Mesude Evez Kızı 1
Ahmet O.Evin 1
Şahbender Çoraklı 1

Yazar Sayi

Sayfa 201 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Kılıç 1
Durmuş Tatlıoğlu 1
Recep Özkan 1
Sezen Kılıç 1
Ümit Yaşar Özkan 1
Coşkun San 1
Hatice Turhan 1
Kağan Büyükkarcı 1
Niyazi Yılmaz 1
Ali Erbaşı 1
Togrul Haliov 1
Refika Altıkulaç 1
Abdülkadir Hayber 1
İrfan Kalaycı 1
Ayşegül Utku Günaydın 1
Necla Pekolcay 1
Füsun Ataseven-Emine B. Demirel-Yeliz Yalın 1
Makbule Tokur Kesgin 1
Yavuz Çelik 1
Sema Önal Akkaş 1
Can Cengiz 1
Halil Özcan 1
Metin Ekici-Pınar Fedakar 1
Berrin Akçalı 1
Gülşen Sezen 1
Mehmet Öz 1
Işın Bengi Öner 1
Sibel Hatipoğlu-Gonca Gökalp Alpaslan-Şuheda Önal 1
V. M. Jirmunskiy 1
Esin Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 202 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurat Şengül 1
Ali Kemal Şaş 1
Tuğba Altan 1
Adem Ceyhan-Tuğba Aydoğan 1
Zeynep Dörtok Abacı 1
Ensar Arslan 1
Gamze Somuncuoğlu Özot 1
Medet Yolal 1
Paula Haas 1
Fatma Tunç Yaşar 1
Mevlüt Erdem-Mustafa Sarı 1
Sarıgül Bahadırova 1
İbrahim Bayramov Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Mükerrem Bedizel 1
Solmaz Karabaşa 1
Lütfi Özav 1
Oya Levendoğlu 1
Ercan köksal 1
B. Tsogtbaatar 1
Gerhard Ritter 1
Mehmet Akalın 1
Yiğit Bener 1
Serdar Derman 1
Felsefe Ekibi Dergisi- 1
Celil Kariboğlu 1
Aydın Uğurlu 1
Hanefi Palabıyık 1
Mildred E. Mathias 1
Seçil Çakmak 1
Nesrin Demir 1

Yazar Sayi

Sayfa 203 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şeyda Algaç 1
Bilge Karasu 1
A. H. Halsey 1
İbrahim Kavaz 1
Müzeyyen Çiyiltepe 1
Stephen Ullman 1
M. Aytül Kasapoğlu 1
Demet Özbabalık 1
Evrim Ersöz Koç 1
Nursel Arıcı-Abdülkadir Karacı 1
Alim Kahraman 1
György Kara 1
Turgut Özakman 1
Mehmet Volkan Demirel 1
Ruhi Özcan 1
Ahad Emirçupani 1
Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer 1
Bahir Selçuk-İbrahim Halil Tuğluk 1
Gökhan Karsan 1
Mehmet Atalay 1
Piri Er 1
Himmet Büke 1
Mustafa Çiçekler 1
Cemal Yıldız 1
Ayla Kaşoğlu 1
Mohammed Ben Cheneb 1
Erdoğan Eskimez 1
İsmet İnönü 1
Nevin Karabela 1
Şükrü Baştürk 1

Yazar Sayi

Sayfa 204 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Sema Ertane Baydar 1
İclal Cankorel 1
Feryal Çubukçu 1
Susan Lohafer 1
M. Fuad Sezgin 1
Ömer Torlak 1
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı 1
Kerim Yund 1
Birsen Şahin Kütük 1
O. Fırat Baş 1
H. Rıdvan Çongar 1
Melahat Özgü 1
Saadet Bedük 1
Gulbanı Kosımova 1
Derya Üçinkülüğ 1
Rahim Enlamof 1
Hülya Nutku 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic 1
Sevda Gülakan Kaman 1
Cengiz Hakan Aydın 1
Muhammet Apaydın 1
Ainur Nogayeva 1
Abdulkadir Özcan 1
Embergen Allambergenov 1
İlhan Akın 1
Ayşe Aydın-Reshide Adzhumerova 1
Namiq Abbasov 1
Fikret Mehmet Arargüç 1
M. Önder Göncüoğlu 1
Özcan Köknel 1

Yazar Sayi

Sayfa 205 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kuanyshbek Kenzhalin 1
Burcu Karaman İlkay 1
Oktay Bingöl 1
Andras J. E. Bodrogligeti 1
Hakan Aydemir 1
Meltem Emine Santur 1
Sacit Arslantekin 1
Bazılhan Buhatulı 1
Mehmet Ferhat Özbek 1
Dilek Uygun 1
Ramazan Kılıç 1
Zafer Taşlıklıoğlu 1
Sevinç Eren 1
Ceyda Durutürk 1
Hasane Karaşin 1
Joshua Bear 1
Nilgin Tanış Polat 1
Tarık Uzun 1
Zehra Gülmüş 1
Emin Recepoğlu 1
İlknur Tatar Kırılmış 1
Ayşe Meral Töreyin 1
Nazlı Gündüz 1
Firidun Ağasıoğlu 1
Ş. Alpaslan Yasa 1
Özge Şahin Uğurel 1
Yasemin Kubanç 1
Lajos Ligeti 1
Orhan Acıpayamlı 1
Arslan Abdullah 1

Yazar Sayi

Sayfa 206 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hale Ortaköylüoğlu 1
Merve Mutlu 1
Ahmet Köklügiller 1
Şadi EvrenŞeker 1
Dönercan Dönük 1
Hüseyin Öztürk 1
Ümit Arklan 1
Cihan Şahinci 1
Hatice Saat 1
Murat Çağlar 1
Ersin Kaya Sandal 1
Kadir Ulusoy 1
Ali Çelikkaya 1
Timur Kozirev 1
Zeki Memioğlu 1
İrade Yüzbey 1
Ayşegül Çalı 1
Özlem Alyazlı 1
Yaşar Türkben 1
Leonid Kızlasov 1
Cahit Epçaçan 1
Aslı Tekinay 1
Salih Okumuş-Beste Semiha Bahçeci 1
Ahmet Taşgın 1
Mehmet Nuhoğlu 1
E. Rüya Özmen 1
Işık Uçman Altınışık 1
Osman Dülger 1
Ünsal Yılmaz Yeşildal 1
Çağla Derya Tağmat 1

Yazar Sayi

Sayfa 207 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayrettin Ökçesiz 1
Murat Tuncay 1
Eshabil Bozkurt 1
Kamuran Sami 1
Nuran Kutlu 1
Ali İhsan Kolcu 1
Zeynep Akıncı 1
Engin Türker 1
Ayten Er 1
Mayil B. Askerov 1
Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban 1
Fatma Sahan 1
Linda Dégh-Andrew Vazsonyi 1
Candan Badem 1
Atilla Coşkun Toksoy 1
Haluk Bayülken 1
MetinArıkan 1
Sami. N. Özerdim 1
Aide Sadun 1
Nejdet Keleş 1
Betül Parlak 1
Güner Doğan 1
Eda Kahyalar-Zuhal Okan 1
İbrahim Arıkan 1
Müge Canpolat 1
Luiza Rukhadze 1
Osman Yıldız-Semra Akgül 1
Vasıf Novruzov 1
Çingiz Hüseynzade 1
Nurefşan Kapal 1

Yazar Sayi

Sayfa 208 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tuncay Ceylan 1
Rifat Mirhayev 1
Adilhan Appa 1
Zinaida Efremovna Kaskarakova 1
Celal Soydan 1
Aydın Güven 1
Hamiyet Sezer 1
Sebahat Deniz 1
Neslihan Kabaklı 1
Şevket Işık 1
Bilal Genç 1
Egenberdi K. Kubatov 1
İbrahim Gümüş 1
Mürsel İsmayıloğlu 1
Songül Taş 1
M. Abdulhaluk Çay 1
David J. Hufford 1
Eva A. Csato-Lars Johanson-Ünal Zal 1
Kemal Polat 1
Ali Üremiş 1
Güven Köse 1
Afet Yılmaz 1
Baharnur Garan 1
Gökçen Ertuğrul Apaydın 1
Mehmet Alpargu 1
Hilmi Bayraktar 1
Mustafa Can 1
Serhan Afacan 1
Cemal Karaata 1
Ayhan Selçuk 1

Yazar Sayi

Sayfa 209 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mirjana Marinkoviç 1
Sedat Cereci-Olgun Atamer-Murat Bayazit 1
İsmail Yakıt 1
Neşe Sarıca 1
Şuheda Önal-Gonca Gökalp Alpaslan-Sibel Hatipoğlu 1
A. Neşet Dinçer 1
Naci Şahin 1
Ferit Kılıçkaya 1
M. Eyyup sallabaş 1
Volkan Odabaş 1
Ezgi Metin 1
Nusret Koca-Hakkı Yazıcı 1
Alpaslan Toker 1
H. Murat Yılmaz 1
Mehtap Aydıner 1
S. G. Klyaştornıy 1
Ahmet Arslan 1
Banu Çulha Özbaş 1
Gönül Hüseynova 1
Derya Emir 1
Hülya Çelik 1
Mustafa Güllübağ 1
Cengiz Aydın 1
Muhammed Duman 1
Jale Parla 1
Tahir Üzgör 1
Abdulhekim Mehmet 1
Elşen Resul oğlu Bağırzade 1
İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev 1
Aysun İmirgi 1

Yazar Sayi

Sayfa 210 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fırat Purtaş 1
Y. İ. Vasiliev 1
Korkut U. İşisağ 1
Burak Fatih Açıkgöz 1
Okan Koç 1
Amanjol Kaliev 1
Hafize Gizem Kılınç 1
Melike Kaplan 1
Sabri Alagöz 1
Gülay Yurt 1
Hüseyin Aldoğan 1
Z. Seçkin Gökbudak 1
Sevim Güldürmez 1
Cevdet Avcı 1
Muharrem Güzeldir 1
Ernest Jones 1
Selçuk Mülayim 1
John K. Friesen 1
Alekber Elekberov Çev. :Muhammet Kemaloğlu 1
Emin Eminoğlu 1
İlker Özdemir 1
Nazife Aydınoğlu 1
Filiz Varol 1
Süreyya Eroğlu 1
M. Turgut Demirtepe 1
Özer Yener Avcı 1
Yasemin Darancık 1
Faruk Türker 1
Arif Yıldırım 1
Hakkı Çiftçi 1

Yazar Sayi

Sayfa 211 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sadullah Yılmaz 1
Ahmet Kemal Bayram 1
Beki Haleva 1
Güllü Memedova 1
Mehmet Hengirmen 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü- 1
Ravşaniye Şefigullina 1
Mustafa Sıddık Karagöz 1
Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi 1
Cihan Aydoğdu 1
Hatice Kübra Bahşişoğlu 1
Murat Aslan 1
Ersan Koç 1
Nilüfer Tapan 1
Thomas Greene 1
Emine Malatyalı 1
İnci Handan 1
Ayşe Yıldırım 1
Funda Kızıler 1
Özkan Göksu 1
Selman Başaran 1
Fatih S. M. Öztürk 1
Laura Venegoni 1
Cabir Zeren 1
Asiye Taşbaşı Mutlu 1
Mesut Kürüm 1
Salih Çeçen 1
Şakir İbrayev 1
Berat Açıl 1

Yazar Sayi

Sayfa 212 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülsüm Özcan 1
Mehmet Merdan Hekimoğlu 1
E. Ceferzade 1
Sıdıka Akyüz Aru 1
Oruc Aliyev 1
Ünal Çağlar 1
Çağan Yıldıran-Işıl Tanrıseven 1
Haydar Çetinkaya 1
Murat Özgen 1
Nur Gökalp 1
Ali Gültekin 1
Tsendiyn Battulga 1
Rene Wellek-Austin Warren 1
Abid Nazar Mahdum 1
Zerrin Eren 1
Engin Bölükmeşe-Fulya Çelik 1
Ayşin Şişman 1
G. W. 1
Özlem Nemutlu 1
Leyla Mingazova 1
Canan Muter 1
Ataemi Mirzayev 1
Metin Özdemir 1
Ahmet Yiğit 1
Şengül kocaman 1
Ebulfez Kulu Amanoğlu 1
Mübahat Türker Küyel 1
Simla Course 1
Osman Safa Bursalı 1
Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli 1

Yazar Sayi

Sayfa 213 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hazım K. Ekenel 1
Esra Derya Dilek 1
Kazım Karabörk 1
Nurcan Şen 1
Rıza Öztürk 1
Adem Sezer 1
Zeynep Tarım Ertuğ 1
Eray Alpyıldız 1
İsmail Demirbağ 1
Gene Bluestein 1
Penah İmran Oğlu Helilov 1
Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş 1
Mustafa Ahmet Düzdağ 1
Efe Durmuş 1
İbrahim Emiroğlu 1
Münevver Okur Meriç 1
Soner İşimtekin 1
Lütfiye Okur 1
Ozan Tunca 1
Vefa Guliyeva 1
Damla Mimir 1
Esranur Karaçengel 1
Kemal Eker 1
Ali Taşkın 1
Erdal İnönü 1
Gonca Yayan 1
Mehmet Ali Beyhan 1
Pınar Al 1
Hilal Bilgin-Necdet Aykaç-Hasret Kabaran 1
Yunus Bilge 1

Yazar Sayi

Sayfa 214 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Balcıoğlu 1
Serdar Ünal 1
Cem Yılmaz Budan 1
Harika Zöhre 1
İsmail Süphandağı 1
Neşe Arslan 1
Şinsasi Öztürk 1
İbrahim Soğukpınar 1
N. Oralbayeva 1
Feride Baktıbaykızı Sahipova 1
Ömer Karakaş 1
Deniz Salman 1
Eyüp Erdoğan 1
Nurten Sarıca-Çilem Od 1
Alparslan Açıkgenç 1
H. Harika Durgun 1
Tülay Ekici 1
Rüştü Ilgar 1
Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara-Esin Yağmur Şahin-Metin Akgün 1
Baktıgül Kulamşayeva 1
Göksu Çiçekli 1
Mehmet Boz 1
Derya Adalar 1
Rabia Çolak 1
Huriye Odabaş 1
Aysel Aslanboğa 1
Hasan Bedir Gülten Koşar 1
Eren Rızvanoğlu 1
Selahaddin Öğülmüş 1
Nevzat Türkten 1

Yazar Sayi

Sayfa 215 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tadeusz Kowalski 1
Abdıkerim Muratoy 1
Elliott Oring 1
Aysu Aksu 1
Nahide Konak 1
Feyyaz Sağlam 1
Önder Çakırtaş 1
Fahrettin Özdemirci 1
Kirşten Malmkjaer 1
Buket Acartürk 1
Altay Sarsenulı Amancolov 1
Ufuk Erdem 1
Melek Özyetkin 1
Sabahattin Türkoğlu 1
Ahmet Çoban 1
Bayhan Çubukçu 1
Ralph Leon Beals 1
Hümeyra Yuva 1
Yüksel Nizamoğlu 1
Sevgi Türkay 1
Cevat Hey’et 1
Hasan Mercan 1
Muhammet Savaş Kafkasyalı 1
Erkan Kayaöz 1
Selcen Çiftçi 1
Jochen Rehbein 1
Tamilla Aliyeva 1
Abdullah Çoban-Gürkan Tabak 1
Emel Mülayim Oral 1
Ayşe Dudu Kuşçu 1

Yazar Sayi

Sayfa 216 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazan Tutaş 1
Filiz Meltem 1
Süleyman Uygun 1
M. Şakir Ülkütaşır 1
Özden Yarımca 1
Yalçın Yunusov 1
Bülent Akın 1
Olga Razuvajeva 1
Ari Şekeryan 1
Hakan Temiztürk 1
Umut Koldaş 1
Meral Güven 1
Behçet Gönül 1
Gülhan Türk 1
Mehmet Güneş Şahbaz 1
Rana Ece Karahan 1
Seyfullah Korkmaz 1
Christine Dikici 1
Muna Yüceol Özezen-Ömer Anıl Düşmez 1
Erol Köroğlu 1
Kaare Thomsen 1
Nilüfer Alkan 1
Temuçin F. Ertan 1
Abdurazık Refiyev 1
Ayşe Selen 1
Fulya Akyıldız 1
Özgür Uçak 1
Fatih Mehmet Sayın 1
Bünyamin Taş 1
Halil Akkurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 217 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Özgiray 1
Şahin Yenişehirlioğlu 1
Mehmet Köçer 1
Duygu Bora Günak 1
Hüseyin Yıldırım 1
Sezgin Toska 1
Ümmühan Gökmen 1
Kambernisa Muhammethacı 1
Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov 1
Tolga Erkan 1
Zeliha Akçaoğlu 1
Emre Sevinç 1
Ayşen Kılıç 1
Necmettin Hacıeminoğlu 1
G. F. Sattarov 1
Malik Muradoğlu 1
Yavuz Gürler 1
Sema Yıldırım 1
Leyla Alptekin 1
Asuman Demircioğlu 1
Halim Büyükbulut 1
Ahmet Uysal 1
Şemseddin Koçak 1
Bertolt Brecht 1
Gültekin Yıldız 1
Mehmet Özgül 1
Ebru Onay 1
İ. B. Moldobayev 1
Muzaffer Gürsoy 1
Sibel Murad 1

Yazar Sayi

Sayfa 218 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Va-Nu 1
Çev. H.Çağdaş Arslan 1
Hayriye Işık 1
Katharine Young 1
Nuray Kayadibi 1
Ali Lütfü Piroğlu 1
Mehmet Reşat Ata 1
Rıfat Oymak 1
Gaybullah Babayar 1
Yılmaz Daşcıoğlu-Nadira Jahic 1
Musa Salan 1
Seniha Tunakan 1
Fatma Yuvayapan 1
Aycan Özçimen 1
Savaş Eğilmez 1
Nermine Memmedova 1
Bi Xun 1
Gürdal Hüdaoğlu 1
A. Adil Tırpan 1
Kemal Bilbaşar 1
Nurettin Gemici 1
Tuncer Bülbül 1
Mehmet Suat Bal 1
Robert A. Georges 1
Adnan Durmaz 1
Zofie Yüksel 1
Mehmet Akpınar 1
Peter Strevens 1
Hikmet Çalış 1
Mustafa Arıkan 1

Yazar Sayi

Sayfa 219 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar Katipoğlu 1
Ferda Keskin 1
Cem Değer 1
Minaveddin Sözylemezdi 1
Seda Arıkan 1
İsmail Karakurt 1
Şeyma Güngör 1
A. Hande Orhan 1
Ekrem Karadişoğlulları 1
İbrahim Maden 1
N. Babaoğlu 1
Suat Cebeci 1
Ömer Faruk Sönmez 1
Ewa A. Chylinski 1
Kemalettin Kuzucu 1
Alisa İsaoğlu Ahmedov 1
Rukiye Aslıhan Aksoy Sheridan 1
Ahmet Ada 1
Yusuf Berdak 1
Serkan Derin 1
Cemil Çelik 1
Aynabat Babayeva 1
Hasan Amca 1
Msn iletileri 1
Erdoğan Solak 1
Sefa Bardakcı 1
Şükrü Kurgan 1
A. Turan Oflazoğlu 1
Fettah Halikzade 1
Suzan Suzi Tokatlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 220 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. JA. Zonrnickaja 1
Warren C. Schultz 1
Kevser Taşdöner 1
Boris Yakoyleviç Vladimirtsov 1
Oğuz Bal 1
Altan Alperen 1
Habib Hüseyinoğlu İdrisi 1
Türkan Polatçı 1
Saadet Tekin 1
Başak Bingöl 1
Gunnar Jarring 1
Mehmet Doğanay 1
Didar Akar 1
Rahmi Çiçek 1
Hülya Skuka 1
Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik 1
Cengiz Veli Kurmuş 1
Hasan Kağan Keskin 1
Erinç Özdemir 1
Jazira Alibekova 1
Nihal Kuyumcu 1
Akın Yavuz 1
Emel Esin 1
Ayşe Baysal 1
Napil Bazilhan 1
Süleyman Karataş 1
Özcan Şaşmaz 1
Kubilay Geçikli 1
Burhan Akpunar 1
Ann Hanlon 1

Yazar Sayi

Sayfa 221 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ulku Eliuz 1
Bedrettin Tuncel 1
Gülden Sarı 1
Mehmet Göl 1
Dilruba Kürüm 1
Hüseyin Dedekargınoğlu 1
Sevtap Kadıoğlu 1
Cezmi Karasu 1
Haşim Karpuz 1
Mukadder Erkan 1
Erol Eroğlu-Zehra Özkanat 1
Julie Stewart 1
Alexia Toskos Dils 1
Tattigül Kartaeva 1
Zehra Odyakmaz 1
Emine Begüm Yılmaz 1
Ayşe Nur Kutluca Canbulat 1
Francis Utley 1
Şaban Öz 1
Fatih Elçi 1
Lale Bağırova 1
Bülent Uğrasız 1
Orhan Çeltikci 1
Halık Guseynoviç Köroğlı 1
Ahmet Mocan 1
Şahabeddin Yalçın 1
Bekir Sami Özsoy 1
Gülnur Aydın 1
Durdu Kundakçı 1
Mustafa Tolga Çırak 1

Yazar Sayi

Sayfa 222 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyyid Hamid Tabibiyan 1
Ümit Koç 1
Cihat Göktepe 1
Murat Gökhan Dalyan 1
Kadriye Hocaoğlu 1
Niyazi Can 1
Abdülkadir Çakır 1
Emrah Çetin 1
İrem Soydal 1
Ayşegül Mete 1
Özlem Bayrak Cömert 1
Yavuz Alptekin 1
Sema Etikan 1
Levent Bilgi 1
Metin Coşar 1
Salih Özçamca 1
Şebnem Sunar 1
Gülşen Eryiğit 1
Ebru Amil 1
Işıl Mutafçılar 1
Muttalip Özcan 1
Sibel Bayraktar 1
Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç 1
Çernigovskaya T.V. 1
Hayrettin Tunçel 1
Kasım Binici 1
Tufan Gündüz 1
Zeynep Cihan Koca 1
İslâm Beytullah Erdi 1
Gamze İnan 1

Yazar Sayi

Sayfa 223 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yıldırım Erbaş 1
Semra Tetik 1
Atilla Şentürk 1
Haluk Öner 1
Mevlüt Çelebi 1
Samiye Tunç 1
Nergiz Memmedeliyeva 1
Beyaz Arif Akbaş 1
Güngör Turan 1
Edina Solak 1
İbrahim Arıkoğlu 1
Müjgan Cunbur 1
Oya Akdeniz 1
D. G. Savinov 1
Esra Pektaş 1
Mustafa Aksan 1
Serdar Atdaev 1
Celalettin Yanık 1
Aydın Özgören 1
Sebahattin Yum 1
İsmail H. Tonguç 1
Neslihan Sümer 1
Bilal Koç-Oktay Kaan 1
Müşerref Öztürk Çetindoğan 1
Spartak Kadiu 1
M. Akif Helvacı 1
Ömer Demirbağ 1
Veysel İbrahim Karaca 1
Davut Kılıç 1
Evren Ilgar 1

Yazar Sayi

Sayfa 224 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuriye Bastem 1
Ali Yılmaz 1
Güzin Çaykıran 1
Mehmet Uysal 1
Ruhi İnan 1
Züriye Çelik 1
Bahattin Sav 1
Gökhan Çetinkaya-Hakan Ülper-Nihat Bayat 1
Mehmet Alver-Şenol Sancak 1
Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu 1
Yurdal Cihangir 1
Mustafa Çaldak 1
Serhat Ulağlı-Figen Emek-Lale Yücel 1
Aykut Barış Çerezcioğlu 1
Şükran Kara 1
Birol Aygün 1
A. S. Amanjolov 1
Elif Daldeniz 1
İbrahim Yıldırım 1
Ferruh Toruk 1
F. ÇunaEkmekçioglu 1
Kerim Edinsel 1
Birsen Çeken 1
Alpay İğci-Aydın Güler 1
H. Nurgül Begiç 1
Tülinay Dalak 1
Mehtap Şimşek 1
S. Malov 1
Barbara Kellner Heinkele 1
Gözde Çolakoğu 1

Yazar Sayi

Sayfa 225 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Özcan 1
Ragıp Gökçel 1
Hülya Gökçe 1
Yusuf Turan Günaydın 1
Mustafa Hergüner 1
Seval Yinilmez Akagündüz 1
Hasan Duran 1
Muhammed Karataş 1
Selami Alan 1
Jane Ann Lindley 1
Nigar Karakulak 1
Tahsin Fendoğlu 1
Elvira Alexandrovna Grunina 1
Ayşe Altıntaş Balcı 1
Süleyman Doğan 1
M. Orhan Okay 1
Burcu Çetin 1
Ana Maria Rivas 1
Hakan Akça 1
Uğur Öztürk 1
Meltem Ağır 1
Sabri Koç 1
Ahmet Feyzi 1
Bayram Toplu 1
Gülcan Tatar 1
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu 1
Ramazan Kahraman 1
Zafer Gölen 1
Mustafa Mete Taşlıova 1
Cevdet S. Minullin 1

Yazar Sayi

Sayfa 226 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erol Altınsapan 1
Selçuk Uygun 1
John R. Krueger 1
Nilay Işıksalan 1
Tanju Seyhan Oral 1
Emin Okan Okyay 1
Ayşe Gürel 1
Nazir Akalın 1
Süreyya Yusuf 1
M. Z. Zekiyev 1
Özge Özaydın 1
Fatih Bakırcı 1
Oraz Yağmur 1
Armağan Ethemoğlu 1
Mertcan Akan 1
Saffet Kartopu 1
Ahmet Koç 1
Bekir Çınar-Leman Karahan 1
Gülmisal Emiroğlu 1
Mehmet Kahyaoğlu 1
Dosay Kenzethayev 1
Murat Biçer 1
Ersen Ersoy-Kadir Güler 1
Kadir Karatekin 1
Zeki İbrahim Burdurlu 1
Ayşe Zamacı 1
Necdet Kesmez 1
Selvi Demir 1
Leman Şenalp 1
Aslı Aytaç 1

Yazar Sayi

Sayfa 227 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mete Bülent Değer 1
Salih Koralp Güreşir 1
Ahmet Tacemen 1
Şamil Öçal 1
Berin Uyar 1
Gülşah Akbulut 1
Mehmet Nadir Özdemir 1
E. İ Fazılov 1
Isabelle Jan 1
Osman Büyük 1
Hayrettin Ayaz 1
Murat Sabir 1
Esen Kunt 1
Nur Nacar-Logie 1
Ali Hüseyinoğlu Şamil 1
Tuba Işınsu İsen Durmuş 1
Abidin İtil 1
Engin Kırlı 1
Galina Mişkiniene 1
Masharif Kalandarov 1
Murat Uluğtekin 1
Fatma Pekşen 1
Leyla Uzun 1
Atila Özer 1
Metin Yaman 1
Sami Dönmez 1
Ahmet Zeki Velidi Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Nejat Göyünç 1
Betül Havva Yılmaz 1
Sinan Akıllı 1

Yazar Sayi

Sayfa 228 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Osman Ülkü 1
Vaqıf Aslanov 1
Çiler Hatipoğlu 1
Helena Banı-Shoraka 1
Nurdan Tuhfe Toçoğlu 1
Ali ÖZkan 1
Mehmet Sefa Çakır 1
Richard Livingstone 1
Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu 1
ZeynepOrhan 1
B. C. E. Davis 1
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş) 1
Bilal Çakıcı 1
A. Baha Özler 1
İbrahim Ethem Özkan 1
Münire Nurefşan Kapal 1
Songül Çek 1
Lyudmila İsakova 1
Daniela Zivkovic 1
Ethem Rahimoviç Tenişev 1
Kemal Kayra 1
Nurhayat Çalışkan Akçetin 1
Ali Türkel-Behsat Savaş-H. Sebile Savaşçı 1
Turgay Akkuş 1
Mehmet Tok-Sait Tüzel 1
Rosemary Agonita 1
Adrien Alp Vaillant 1
Erdem Büyükbingöl 1
Bahanur Garan Gökşen - Erol Gökşen 1
Gökçe Dişlen Dağgöl 1

Yazar Sayi

Sayfa 229 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Ali Yıldırım 1
Hilal Kazu 1
Sergey G. Klyaştornıy 1
Cemal Demircioğlu 1
Ayhan Güney 1
Miras Kosibayev 1
İsmail Turan Kallimci 1
Neşe Erenoğlu 1
Billur Ülger 1
A. Murat Eren 1
İbrahim Tellioğlu 1
N. ŞimşekCankur 1
Sultan Güngör 1
M. Ertan Gökmen 1
Ömer Kutlu 1
Volkan Güloğlu 1
Kenan Oturan 1
H. Jason 1
Tülay Gülen 1
Mehpare Tokay Argan 1
S. Alp 1
Banu Altınova 1
Mehmet Canatar 1
Derya Coşkun 1
Rafael Carpintero Ortega 1
Yusuf Kılıç 1
Mustafa Gercaliu 1
Hasan Celal Güzel 1
Mucize Ünlü 1
Ergin Jable 1

Yazar Sayi

Sayfa 230 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selahattin Doğuş 1
Nezeket Hüseyn Kızı 1
Abdulhakim Tuğluk 1
Elnara Ziyadinova 1
İhsan Yılmaz Bayraktarlı 1
Naile Asker 1
Feyzullah Rahmankulov 1
Süleyman Arslan 1
M. Muhtar Sagitov 1
Önder Potur 1
Fahri Kaya 1
Burak Birecikli 1
Okan Alay 1
Altuğ Ortakcı 1
Hacı Ömer Beydoğan 1
Melike Gökcan 1
Bayram Bayraktar 1
Dilek Ç. Yeşiltuna 1
Ramazan Boyacıoğlu 1
Sevim Arslan 1
Cevat Dursunoğlu 1
Hasan Öztürk 1
John B. Smith 1
Alan Hopkinson 1
Abdullah Duman 1
Emin Atasoy 1
İlke Kızmaz 1
Ayşe Ertuş 1
Nazım H.Polat 1
Filiz Nuran Ölmez 1

Yazar Sayi

Sayfa 231 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özer Özbozdağlı 1
Yasemin Altınkaynak 1
Faruk Saltekin 1
Kürşad Yangil 1
Bülent Aras 1
Onur Altuntaş-Hasan Hüseyin Altınova 1
Arif Nat Riley 1
Hakan Yaman 1
Meral Serarslan 1
Behice Varışoğlu-İzzet Şeref-İsa Yılmaz 1
Mehmet Hadi Benhür 1
Doğan Hasol 1
Hüseyin Kalemli 1
Mustafa Selçuk 1
Seyit Ahmet Çapan-Ufuk Akdemir 1
Ülker Qezenferkızı 1
Christos Clairis 1
Hatice Gül Küçükbezci 1
Erol Tanrıbuyurdu 1
Kadir Can Dilber 1
Nilüfer İşyar 1
Ali Avni Öneş 1
Tevfik Orkun Develi 1
Zekeriyya Uludağ 1
İnal Cem Aşkun 1
Ayşe Ulusoy Tunçel 1
Mahmud Kerimov 1
Özhan Tıngöy 1
Latifa Hudaykulova 1
C. W. Von Sydow 1

Yazar Sayi

Sayfa 232 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Özdemir 1
Asa Briggs 1
Halil Buttanrı 1
Mesut Erşan 1
Şahru Pilten Özel 1
Belkıs Temren 1
Mehmet Maksudoğlu 1
Duygu Özakın 1
Hüsna Kotan 1
Mustafa Yakar 1
Cüneyt Coşkun 1
Hayati Doğanay 1
Murat Lüleci 1
Ertuğrul Karakuş-Rabia Uçkun 1
Kamil Aydın 1
Ali Göçer-Hüseyin Sayın 1
Remzi Kılıç 1
Abdüllatif Tüzer 1
Ender Ünlü 1
İrinça İusiumbeli 1
Ayşenur Dönder 1
G. Selcan Sağlık 1
Özlem Karakul 1
Yavuz Özdemir-Elif Aktaş 1
Semih Bilgen 1
Fatma Koç 1
Leyla Hafızoğlu 1
Canan Çeşit 1
Aşkın Koyuncu 1
Ahmet Yaşar Demirkol 1

Yazar Sayi

Sayfa 233 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ebubekir Bozavlı 1
Muzaffer Şerif Başoğlu 1
Osman Mutluel 1
Vahit Macit Tekinalp 1
Kayhan İnan 1
Nurbolat Bogenbayev-Aydın Calmırza 1
Ali Osman Aktaş 1
Adem Özbek 1
İsmail Çakmak 1
Gazanfer Paşayev 1
Pelin Seçkin 1
Yılmaz Göbenez 1
Musa Tozlu 1
Serap Karakılıç 1
Hamit Araslı 1
Miguel Angel De Bunes Ibarra 1
Oya Menteşe 1
Vedat Korkmaz 1
Hidayet Takçı 1
Esra Uslu 1
Kemal Çiçek 1
Nurgun Akar 1
Tuncer Uçarol 1
Robert B. Lees 1
Erdal Çetintaş 1
Baha Olgun 1
Gonca Gökalp 1
Mehmet Ali Arslan 1
Hikmet Şahin 1
Mustafa Aydın Başar 1

Yazar Sayi

Sayfa 234 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cem Gürdal 1
Mine Demirçelik 1
Seda Köycü Arslantekin 1
İsmail Özsoy 1
Nesrin T. Karaca 1
Bilge Yavuz 1
A. Kadir Çüçen 1
Ekrem Sarıkçıoğlu 1
N. İkramova 1
Ferhat Ergül 1
Suat Özer 1
M. Demet Ulusoy 1
Ömer Gökhan Ulum 1
Vildan Serdaroğlu Coşkun 1
Deniz Gül 1
Kenan Arınç 1
Nurten Birlik 1
Alkan Akıncı 1
Gökmen Kılıçoğu 1
Mehmet Başaran 1
Deniz Yuret 1
Hulusi Yılmaz 1
Mustafa Durmuşçelebi 1
Serkan Köse 1
Cemil Kurt 1
Muammer Gül 1
Erdost Özkan 1
Seher Erdoğan Çeltik 1
Nevzat GÜMÜŞ-Ali İLHAN-Ali Ekber GÜLERSOY 1
Taalaybek Abdiev 1

Yazar Sayi

Sayfa 235 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elisa Cebrailoğlu Şükürlü 1
M. Kemal Karaman 1
Wilhelm Bang 1
Fadime Tikbaş Apak 1
Kılıç Osmanov 1
Brian Sutton-Smith 1
Altan Çolakkol 1
Hacer Çelik 1
Sabahattin Eyuboğlu 1
Gül Işık 1
Mehmet Ecevit 1
Dilan Sarıoğlu 1
Raile Abdülvahit Kaşgarlı 1
Hülya Tuncer-Ayşe Kızıldağ 1
Yüksel Ersan 1
Mustafa Kemal Karahasan 1
Cennet Yarşı 1
Muhammet Nur Doğan 1
Nihal Yetkin Karakoç 1
Alaaddin İsmailoğlu 1
Talip Küçükcan 1
İlhan İlter 1
Ayşe Çolpan Kavuncu 1
Natalya Budnik 1
Filiz Çolak 1
Süleyman Polat 1
Yakup Topal 1
Olcay Sert 1
Anwar Ahmad 1
Hakan Sevindik 1

Yazar Sayi

Sayfa 236 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Menendi Erdem 1
Ahmet Güven 1
Güleser Korkmazer-İbrahim Halil Yaprak 1
Dinçer savaş Lenger 1
Hüseyin Elmas 1
Seyfi Başkan 1
Charles Oliver Carbonell 1
Hatice Aynur 1
Muna Silav Utkan 1
K. M. Musaev 1
Nilgün Tanış Polat 1
Tayyibe Uç 1
Zekai Güner 1
Emine Gappar 1
İlyas Üstünyer - Aysel Kamal 1
Ayşe Özdemir Kızıltan 1
Nebahat Sülçevsi 1
Fuat Bozkurt 1
Madina Kozhkanova 1
Yasin Aktay 1
Lale Qasimova 1
Arzu Kılıçlar 1
Halide Kavkazlı 1
Mesut Akben 1
Ahmet Ocak 1
Şahide Keramova 1
Recep Songün 1
Hüseyin Uysal 1
Mustafa Uğurlu Arslan 1
Sezer Erer 1

Yazar Sayi

Sayfa 237 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ümit Yeğen 1
Hatice Yiğitbaşı 1
Murat Karavelioğlu 1
Nizamettin Mahmudov 1
Zekiye Kopaçlı 1
Emrah Tunç 1
İrfan Kantarcı 1
Necla Yalçıner 1
Maksut Belen 1
Yavuz Çelik, Yavuz Şen 1
Can Gürzap 1
Asude Bilgin 1
Halil Özşavli 1
Metin Elkatmış 1
Salih Uçak-Elif Gökçü 1
Ahmet Turgut Kut 1
Necmettin Türinay 1
Şehnaz Aliş 1
Gülşen Taşkın 1
Iya Vasilyevna Stebleva 1
Sibel Keskin 1
V. M. Solntsev 1
Çetin Sarıkartal 1
Hayriye Akıl 1
Kasım Tatlıoğlu 1
Nuray Akkol 1
Ali Koç 1
Rıdvan Tunçel 1
Zeynep Erdinç 1
İsmail Acun 1

Yazar Sayi

Sayfa 238 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Azad Nebiyev 1
Gani Abdurrahmanov 1
Pauline Sarkar 1
Yıldız Turgut 1
Senem Korkmaz 1
Fatma Ülken 1
Cebe Özer 1
Mevlüt Gülmez 1
Satı Doğanyiğit 1
Nermin Aliyeva 1
Şerif Hulusi 1
Beyhan Kesik-Zehra Pehlivan-Emre Şengül 1
Muhammet Mutlu Aktaş 1
Efdal As 1
İbrahim Bükülmez 1
Mükremin Yaman 1
Adnan Akgün 1
Ziya Akkaya 1
Ercan Uyanık-Ali Özçelik 1
B. Zakir Avşar 1
Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan 1
Mehmet Akgün 1
Yiğit Sümbül 1
Serdar Genç 1
Fenuze Nurieva 1
Celile Eren Ökten 1
Milliyet- 1
İsmail Hakkı Yücel 1
Şeyda Büyükcan Sayılır 1
A. Halim Ulaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 239 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ekrem Cafer 1
Myagmar Saruul-Erdene 1
Stith Thompson 1
M. Baha Tanman 1
Ömer Erdoğdu 1
Demet Sancı Uzun-Merve Hülya Kibar Furtun-Safa Çelebi 1
Nursel Baykasoğlu 1
Alim Şerif Onaran 1
Mehmet Yakın 1
Ruken Akar-Vural 1
Mehmet Atılgan 1
Priscilla Mary Işın 1
Mustafa Çuhadar 1
Serkan Aslan 1
Hasan Ali Kasır 1
Mohammed-Fadhel Bechraoui 1
Erdoğan Kartal 1
Sedat Veyis Örnek 1
Nevin Mete 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak 1
Birsel Küçüksipahioğlu 1
A. Serdar Öztürk 1
Elif Erbil 1
M. Halil Sağlam 1
W. J. McCallien 1
F. Nafiz Uzluk 1
Bora Bayram 1
O. Schnitzler 1
Türkan Kuzu 1
Gulden Ilın 1

Yazar Sayi

Sayfa 240 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Demirtaş 1
Derya Yaylı 1
Hülya Önal 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Mehmet Akif Gözitok 1
Erhan Şen 1
Tahsin Yaprak 1
Abdulkadir Öztürk 1
İlhan Aksoy 1
Nan A Lee 1
Fikret Turan 1
Özcan Mert 1
Yakup Deliömeroğlu 1
Faik Utkan Denizer 1
Kubanıçbek Kalçakeev 1
Burcu Şafak 1
Andre Martinet 1
Hakan Aydın 1
Uğur Üçüncü 1
Sacit Uğuz 1
Bedi Gümüşlü 1
Gülçin Yahya Kaçar 1
Dilek Yağcıoğlu 1
Hüseyin Cinoğlu 1
Zahide İmer 1
Mustafa Oral 1
Hasbi Aslan 1
Selda Ergün 1
Jozsef Deer 1
Tarıman Cenikoğlu 1
Emin Şıhaliyev 1

Yazar Sayi

Sayfa 241 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Mine Olcay 1
Nazlı Memiş Baytimur 1
Firidun Ağasıoğlu Celilov 1
M. Zyromski 1
Özgül Özbek 1
Fatih Bayram 1
Lale Altınkurt 1
Bülent Özkan-Özlem Yıldırım-Erdem Dinç-B. Tahir Tahiroğlu-Sinan Yalçınkaya 1
Orhan Aydın Acıpayamlı 1
Arslan Kaynardağ 1
Hale Özkasım 1
Meryem Bulut 1
Sahure Çınar 1
Ahmet L. Orkan 1
Bekir Karadeniz 1
Gülnaz Savran 1
Recep Cengiz - Ramazan Sarıçıçek 1
Hüseyin Sabri Alanyalı 1
Ümit Demirci 1
Cihan Yamakoğlu 1
Murat Çiftçi 1
Ersin Müezzinoğlu 1
Kadir Yalçınkılıç 1
Nimetulla Hafız 1
Abdülhakim Tuğluk 1
Zeki Taştan 1
Emir Kasımov 1
İrem Çalışıcı Pala 1
Ayşegül Karabay 1
Furkan Balategin Eroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 242 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mahmut Seyfeli 1
Özlem Ayazlı 1
Yaşar Vural 1
Fatih Yavuz 1
Lera Boroditsky 1
Cahit Epçapan 1
Halil İbrahim Okatan 1
Salih Okumuş-Halime Barış 1
Şaziye Dinçer 1
Berna Esin 1
E. Sare Aydın 1
Sıtkı Salih Gör 1
Ünver Günay 1
Hayrettin Parlakyıldız 1
Esin Alçıoğlu 1
Nuran Malta-Muhaxheri 1
Zeynep Aksoy 1
Engin Üzmen 1
İskender Hakkı Sarıgöz 1
Ayten Hacıyeva 1
Gamze Aslan 1
Mayrambek Orazbaev 1
Paki Küçüker 1
Murat Yıldız 1
Semra Baturay 1
Ljubov Ermolenko 1
Atilla Dilekçi 1
Samim Kocagöz 1
Şeref Öz 1
Betül Sezgin 1

Yazar Sayi

Sayfa 243 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Güner Tuncer 1
Eda Özçelik 1
İbrahim Agâh Çubukçu 1
Müge Demir 1
Sinan Güzel 1
Luo Xin 1
Osman Yılmaz 1
Vecdet Erkun 1
Henrik Samuel Nyberg 1
Esra Kuru 1
Kemal Alyılmaz 1
Nurettin Çalışkan 1
Ali Rıza Önder 1
Tuncay Dilci 1
Mehmet Seyitdanlıoğlu 1
Rifkat Sibgatullin 1
Fazlı Polat 1
Celal Türer 1
Mihri Mimioğlu 1
Sebahat Söylemez 1
Şevket Kadıoğlu 1
Gürsan Saraç 1
A. D. Çolakova 1
Einar Haugen 1
İbrahim HABACI-Abdullah ÜRKER-Seval BULUT-Recep ATICI-Zeynep HABACI 1
Mürsel Öztürk 1
Songül Ulutaş 1
Ömer Çiftçi 1
Veyis Değirmençay 1
David S. Miall-Don Kuiken 1

Yazar Sayi

Sayfa 244 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kemal Ramazan Haykıran 1
Nuri Taner 1
Turgay Kurultay 1
Mehmet Tütüncü 1
Ruhan Karadağ 1
Aftandil Erkinov 1
Bahattin Dartman 1
Pınar Özdemir 1
Cemal Kemal 1
Harun Yücel 1
Mirjana Teodisevic 1
Erdoğan Alkan 1
Şule Düzdemir 1
Bircan Kalaycı 1
A. Osman Uysal 1
Elif Asude Tunca 1
Sumanbar Askarovna Atkamova 1
Volkan Özteke 1
Kerem Kılıçer 1
Nusret Merdan 1
Tülin Arseven 1
S. Göksel Türközü 1
Ahmet Atasoy 1
Banu Durgunay 1
Gönül İçli 1
Derya Filiz Korkmaz 1
Raffaele Pettazzoni 1
Cengiz Aytmatov 1
Hasan Çolak 1
Muhammed Emir Tulum 1

Yazar Sayi

Sayfa 245 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
James L. Peacock 1
Tahir Zorkul 1
Abdulkadir Atıcı 1
Elşen Şükürlü 1
İlgar İmamverdiyev 1
Fırat Sevinç 1
Özbay Güven 1
Yadigar Eğit 1
Korkut Uluç İşisağ 1
Amir Khalilzadeh 1
Uğur Bıçak 1
Melike Kum 1
Sabri Büyükdüvenci 1
Ahmet Elibol 1
Bayram Kodaman 1
Mehmet Ersal 1
Zafarjon Sıddıkov 1
Mustafa Kutlu 1
Sevim İnal 1
Hasan Şener 1
Ernest Wolf-Gazo 1
John Lawson 1
Nil Ünlüaycıl 1
Taner Tunç 1
Abdullah İlgazi 1
Ayşe Gamze Öngen 1
Nazife Özdemir 1
Firdes Temizgüney 1
Yasemin Demir Özgün 1
Bülent C. Tanrıtanır 1

Yazar Sayi

Sayfa 246 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Onur Dursun-Sercan Hamza Bağlama 1
Hakkı Fahri Özdemir 1
Safa Çelebi-Demet Sancı Uzun 1
Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç 1
Dominique Collon 1
Rayhan İymahanbetova 1
Hüseyin Köksal 1
Mustafa Sıtkı Bilgin 1
Seyit Battal Uğurlu-Macit Balık 1
Cihan Bulut 1
Hatice Nur Erkızan 1
Murat Atar 1
Ersel Çağlıtütüncigil 1
Selma Benli 1
Kadir Güler-Ayşe Kandemir Yazıcı 1
Nilüfer Tuncer 1
Ali Birinci 1
Zeki Boyraz 1
Necdet Adabağ 1
Mahmut Enes Soysal 1
Yaşar Özürküt 1
Selman Can 1
Laurent Mignon 1
Cafer Çiftçi 1
Salih Çift 1
Ahmet Şamil Gürler 1
Şakir İbrayulı İbrayev 1
Gülsün Koçer 1
Mehmet Metin Arslan 1
E. Demirçizade 1

Yazar Sayi

Sayfa 247 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ilhama Jafarova 1
Ünal İmik 1
Çağatay Aşkit 1
Haydar Çoruh 1
Murat Özkul 1
Erva Bağcı 1
Nur Gürani Arslan 1
Ali Gültekin-F. Betül Üyümez 1
Tuba Arı Özdemir 1
G. X. Kudaşev 1
Marine Janashia 1
Özlem Özen 1
Fatma Nur Gülen 1
Atalay Yörükoğlu 1
Halit Aşlar 1
Metin Toprak 1
Samettin Başol 1
Nedret Pınar 1
Şengül S. Anagün 1
Betül Bülbül Oğuz 1
Gümeç Karamuk 1
İ. Murat Çakmakçı 1
Müberra Bağcı Tayfur 1
Simla İçmez 1
Valeh Hacılar 1
Çiğdem Türker 1
Haziretali Tursun 1
Ali Osman Yalkın 1
Rıza Yıldırım 1
Adem Soruç 1

Yazar Sayi

Sayfa 248 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeynep Tek 1
Azmi Süslü 1
Geng Shimin 1
Mehemmed Yüzbaşiyev 1
Pentti Aalto 1
Yılmaz İnce 1
Mustafa Akbulut 1
A. Alev Direr Akhan 1
Efkan Uzun 1
Lütfullah Türkmen 1
Dan Ben Amos 1
Esther Jacobson 1
Roberte Hamayon 1
Zühal Akünal Okan 1
Gottfried Hausmann 1
Pınar Alço 1
Hilal Demir 1
Mustafa Başaran 1
Cemal Avcı 1
Ayhan Dereko 1
Harold Bowen 1
Seda Uysal Bozaslan 1
İsmail Şanlıoğlu 1
Şirin Şahan 1
A. Merthan Dündar 1
N. Oya Levendoğlu Öner 1
Sulayman Kayıpov 1
M. Emin Uludağ 1
Ömer Karataş 1
Vladimir Zaporozhets 1

Yazar Sayi

Sayfa 249 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Deniz Soysal 1
Eyüp Kul 1
Kenan Dursun 1
Nurulhude Baykal 1
Alparslan Aliağaoğlu 1
Tülay Ercoşkun 1
Mehmet Zahir Yıldırım 1
Ahmet Akpınar 1
Baktygu Kulamshaeva 1
Mehmet Bulut 1
Rabia Fayzullayeva 1
Yusuf Ercan 1
Mustafa Erol 1
Cemil Yücel 1
Aysel Baytok 1
Hasan Benli 1
Muazzez Batar-İ. Seçkin Aydın 1
Eren Yıldırım 1
Selahattin Batu 1
Jack Goody 1
Nezahat Demirhan 1
Taha Tuna Kaya 1
İhsan Satış 1
Nail Bezel 1
Önder Çakırtaş-Ömer Şekerci 1
William R. Ferris 1
Kişimcan Eşenkulova 1
Altay Suroy Receboğlu 1
Ufuk Gencel 1
Melih Cevdet Anday 1

Yazar Sayi

Sayfa 250 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabahattin Umutlu 1
Ahmet Çolak 1
Gülağ Öz 1
Mehmet Emin Küçük 1
Hür Mahmut Yücer 1
Yüksel Pazarkaya 1
Mustafa Kılıç 1
Hasan Mert 1
Muhammet Şen 1
Selçuk Altuntaş 1
Johan Huizinga 1
Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya 1
Alaeddin Yalçınkaya 1
TamillaAliyeva 1
Abdullah Çoban-Mehmet Akif_çeçen 1
Emel Sözer 1
İlkay Demirkürek 1
Nazan Uçak 1
Filiz Meltem Erdem Uçar 1
M. Şerefeddin Yaltkaya 1
Özen Tok 1
Yard. Doç. Dr. Levent Suner 1
Faruk Karaca 1
Bülent Akın-Mustafa Duman 1
Olgun Gündüz 1
Arif Acaloğlu 1
Hakan Topçu 1
Umut Özge 1
Meral Hakman 1
Sadi Çöğenli 1

Yazar Sayi

Sayfa 251 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Behçet Kemal Çağlar 1
Gülhan Yaman 1
Doğan Bulut 1
Rana Özen Kutanis 1
Ülfet Doğan 1
Christine Goldberg 1
Hatice Değirmencioğlu 1
Munise Yıldırım 1
Erol Murat Yıldız 1
Selim Karahasanoğlu 1
Kader Özlem 1
Nilüfer Alkan Günay 1
Abdureşit Celil Qarluq 1
Zekeriya Karadovut 1
Ayşe Tanrıverdi 1
Nebil Reyhani 1
Fulya Alıç 1
Özgür Uçkan 1
Fatih Müderrisoğlu 1
László Rásonyi 1
Halil Apaydın 1
Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir Kırbaş 1
Sait Uylaş 1
Şahinbaş Erginöz 1
Belgin Elbir 1
Duygu Çamurcu 1
Mustafa Ünver 1
Sezin Oktay 1
Ümral Deveci 1
Cumhur Ün 1

Yazar Sayi

Sayfa 252 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi 1
Murat Korkmaz-Gökşen Aras-Gönül Öktem-Ali Serdar Yücel 1
Kamer Kasım 1
Nuh Bektaş 1
Ali Fuat Karaman 1
Tolga Kıyak 1
Necmettin Halil Onan 1
Özlem Fırtına 1
Semahat Işıl Açıkalın 1
Asuman Gökhan 1
Halim Kara 1
Metin Güler 1
Salim Cöhce 1
Ahmet Ünal 1
Şemsetdin Abdinazimov 1
Mehmet Özgüneş 1
Ebru Silahşör 1
İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz 1
Muzaffer Kaya 1
Sibel Özan 1
Vafa Çalışkan 1
Esma Şahin 1
Nuray Küçükler Kuşçu 1
Tuğba Nur Beyret 1
Rıfat Önsoy 1
Zeynep İrem Fıratlıgil 1
Enver Çakar 1
Medine Sivri-Berkant Örkün 1
Serap Akçaoğlu Saydım 1
Ayça Gelgeç Bakacak 1

Yazar Sayi

Sayfa 253 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamid Araslı 1
Michael F. Lynch 1
Nesibe Didem Nakipler 1
Şerife Atlıhan 1
Bibigül Osmanaliyeva 1
Kemal Cem Baykal 1
Nurettin Gülaçtı 1
Robert A. Segal 1
Zsuzsa Kakuk 1
Babış Mametyazov 1
Mehmet Alagöz 1
Peter Willett 1
Yonca Denizarslanı 1
Ferda Zambak 1
Hanifi Sever 1
İsmail Katgı 1
Şeyma Karaca Küçük 1
A. İlker Esin 1
Ekrem Karadişoğulları 1
N. Buket Cengiz 1
Ferhat Başkan Özgen 1
Viktor Yuriyeviç Gankeviç 1
Deniz Aktan Küçük 1
Ewa Siemieniec-Golas 1
Kemalettin Şahin 1
Nurşat Biçer-Kürşad Çağrı Bozkırlı-Omur Er 1
Alisher Kholmatov 1
H. Barış Tecimen 1
Rumeysa Karakaş 1
Ahmet Adaklı 1

Yazar Sayi

Sayfa 254 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bahriye Çeri 1
Gökhan Yalçın 1
Mehmet Aysoy 1
Hu Hong 1
Yusuf Blaşkoviç 1
Cemil Doğaç İpek 1
Aynur Gazanferkızı Çev.: Muhammet Kemaloğlu 1
Hasan Anamur 1
Mualla Uydu Yücel 1
Erdoğan Taştan 1
Sefa Durmuş 1
Nevin Selen 1
Şükrü Uslu 1
A. V. Gatenby 1
Suzan Şeren Karakuş 1
Ömer Yılmaz 1
Warren E. Roberts 1
F. Seyidov 1
Kezban Acar 1
Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev 1
Oğuz Cebeci 1
Altan Armutak 1
Habib İdrisi 1
Türkan Yeşilyurt 1
Melek Coşgun 1
Başak Bulgun 1
Mehmet Dönmez 1
Rahmi Deniz Özbay 1
Yücel Can 1
Mustafa Karabulut - Necla Dağ 1

Yazar Sayi

Sayfa 255 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevgi Çoban 1
Cengiz Yakıncı 1
Muhammet Güçlü 1
Nihal Ökten 1
Talat S. Halman 1
Emel Funda Türkmen 1
Ayşe Becel 1
Narıye Seydametova 1
M. Said Arbatlı 1
Faris Çerçi 1
Kubilay Ünsal 1
Olcay Çetiner 1
Anna Grabolle Çeliker 1
Uluğ İğdemir 1
Meltem Turhan Yöndem 1
Ahmet Güneş 1
Mehmet Gönlübol 1
Dilşen İnce Erdoğan 1
Ramazan Tosun 1
Seydi Vakkas Toprak 1
Haşim Şahin-Yunus Arifoğlu 1
Erol Göka 1
Selda Yerdelen 1
Jultus Nemeth 1
Alfiya F. Galimullina 1
Tayfun Çay 1
Abdulmecit Mutaf 1
Zehra Pezük 1
Emine Bilgehan Türk 1
İlyas Söğütlü 1

Yazar Sayi

Sayfa 256 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazmiye Hasanova 1
Franz Taeschner 1
Şaban Özüdoğru 1
Yasemin Tahir 1
Lale Çaklı 1
Orhan Çınar 1
Arzu Donat 1
Halide Babayeva 1
Meryem Uzunoğlu 1
Saim Yılmaz 1
Ahmet Murat Taşer 1
Şahali Aydoğdu 1
Bekir Sarıkaya 1
Gülnur Boranbayeva 1
Mehmet Kayıran 1
Hüseyin Şimşek 1
Mustafa Tuğbay Emiroğlu 1
Claudia Römer 1
Murat Gür 1
Kadriye Tansuğ 1
Niyazi Çıtakoğlu 1
Ali Dönmez 1
Tofik Davudoğlu Melikli 1
Zekine Özertural 1
Emrah Gökçe 1
Ayşegül Sertkaya 1
Necla Aytür 1
Füsun Altıok 1
Mail Demirli 1
Özlem Belkıs 1

Yazar Sayi

Sayfa 257 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yavuz Aslan 1
Fatih Yılmaz-Derya Bircan 1
Aslıhan Eruzun Özel 1
Ahmet Turan 1
Şecaattin Tural 1
Berna Yıldırım 1
Ebru Balamir 1
V. İ. Rassadin 1
Çetin Balanuye 1
Hayri Barutca 1
Esin Kumlu 1
Kasım İnce 1
Ali Kafkaysyalı 1
Enise Kantemir 1
İslam Jemeney 1
Ayten Şahin 1
Gamze Karaman 1
Mecdi Emiroğlu 1
Paul R. Pierce 1
Yıldırım Yavuz 1
Fatma Şennur Arslan 1
Attilâ İlhan 1
Haluk Yavuz 1
Mevlüt Çelik 1
Sanja Dimovska 1
Neriman Samurçay 1
Beyhan Asma 1
Günil Özlem Ayaydın 1
İbrahim Atabey 1
Müjgan Cunbur 1

Yazar Sayi

Sayfa 258 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sinem Küçük 1
Oya Gürdal 1
Vedat Balkan 1
D. Graç 1
Hicran Akın 1
Mehmet Âdem Solak 1
Pervane Bekirkızı 1
Fehmi Can Sendan-Dönercan Dönük 1
Celalettin Yavuz 1
Secaattin Tural 1
İsmail Hakkı Balcatıoğlu 1
Nesrin Altun 1
Şevki Kömür 1
Bilal N. Şimşir 1
Müzahir Kılıç 1
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu 1
Veysel Kılıç 1
Davut Yiğitpaşa 1
Nuriye Gülmen 1
Ali Yol 1
Turgut Göğebakan 1
Ruhi İnan-Aliye Uslu Üstten 1
Ağamusa Ahundov 1
Gökhan Dağhan 1
Mehmet Arı 1
Pierre-Henri Simon 1
Hilmi Ziya Ülken 1
Yuri Tambovtsev 1
Mustafa Çalışır 1
Aykut Kazancıgil 1

Yazar Sayi

Sayfa 259 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Akbulut 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş 1
Sedat Sever 1
A. Sadık Bahçe 1
Nadejda. N. Kurpeşko 1
Ferruh Yıldız 1
Suna Timur Ağıldere 1
M. Fatih Kirişçioğlu 1
Ömer Subaşı 1
F. Emel Yılmaz 1
Kerim Sarıçelik 1
Nyyazmyrat Halow 1
Alper Akdeniz 1
Mehtap Türksoy 1
S. Nazan Kırımhan 1
Ahmet Balcı-Yusuf Uyar-Kadir Kaan Büyükikiz 1
Barış Baraz 1
Gözde Özcanar 1
Mehmet DEĞERLİYURT - Recep AKSU - M. Yasir AYDOĞMUŞ - Mehmet Fatih KAYA - Ercan ... 1
Derya Perk Er 1
Ragıp Hulûsi Özdem 1
Yusuf Yıldırım 1
Sevcan Yılmaz Kutlay 1
Cengiz Ertem 1
Muhammedcan Recepov 1
Erhan Aydın-Erkin Ariz 1
Selami Bakırcı 1
Janilmirza Bapaeva 1
Abdulkadir İnaltekin 1
İlhami Günay 1

Yazar Sayi

Sayfa 260 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Ateş 1
Figen Karadayı 1
M. Orhan Öztürk 1
Fahriye Gündoğdu 1
Köksal Şahin 1
Burcu Duman 1
Ananiasz Zajaczkowski 1
Hakan Altun 1
Meltem Aktaş 1
Sabri Sidekli 1
Gülcihan Pehlivan 1
Mehmet Fatih Kaya 1
Dilek Tığlıoğlu 1
Ramazan Kahriman-Abdullah Dağtaş-Erhan Çapoğlu-Zeynep Ateşal 1
Hüseyin Bargan 1
Mustafa Mutlu 1
Sevim Şermet 1
Hasan Yıldız 1
Muhittin Gül 1
John R. Walsh 1
Nilay Kınay 1
Alev Çakmakoğlu Kuru 1
Tansu Bele 1
Abdullah Murat Tilav 1
Zehra Ergeç 1
Emin Onuş 1
İlknur Mirgaliyev 1
Svetlana Chebotarjova 1
M. Zeki Duman 1
Yasemin Kalaç 1

Yazar Sayi

Sayfa 261 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih Balcı 1
L. Ligeti 1
Bülent İnal 1
Orazgül Nurmağammetova 1
Armağan Zöhre 1
Saffet Uysal 1
Ahmet Koçak 1
Bekir Deniz 1
Gülnar Bozımbaykızı Saigy 1
Mehmet Kanar 1
Recai Özcan 1
Ülkü Kara Düzgün 1
Hatice Palaz Erdemir 1
Ersen Ersoy-Uğur Öztürk 1
Nimet Dinçer 1
Timur B. Davletov 1
İoanna Kuçuradi 1
Necdet Okumuş 1
Mahmut İnat 1
Yaşar Tekdemir 1
Fatih Türe 1
Halil İbrahim Delice 1
Mete Tunkocu 1
Ahmet Taner Kışlalı 1
Şamil Yeşilyurt 1
Berkay Arslan 1
Mehmet Nam 1
E. J. Fazılov 1
Issiyev Kuddus 1
Mustafa Yüksel 1

Yazar Sayi

Sayfa 262 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sırrı Akbaba 1
Osman Cüme 1
Çağatay Üstün 1
Murat Sadullah Çebi 1
Eser Erguvanlı Taylan 1
Reşat Kaynar 1
Abolfazl Moradi 1
Engin Sarı 1
Maşallah Kızıltaş 1
Öznur Dişçi 1
Semra Akdemir 1
Leysen Minullina 1
Canan Şenöz 1
Atila Tolun 1
Metin Yasa 1
Ahu Köksal 1
Nejat Yentürk 1
Şerafettin Ömer 1
Betül Karagöz 1
Ecan Alkaya 1
İ. Seçkin Aydın-Hakan Ülper-H. Özgür İnnalı 1
Mücella Kahveci 1
Sinan Çakır 1
Varis Abdurrahman 1
Esra Karlıdağ 1
Kazım Yıldırım 1
Ali Püsküllüoğlu 1
Mehmet Selim Ayhan-Mustafa Arslan 1
Adil Türkoğlu 1
Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitkızı 1

Yazar Sayi

Sayfa 263 / 263
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ercan Işık 1
Gerard Henri Behaque 1