Yazar Sayi

Sayfa 1 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erman Artun 148
Doğan Kaya 130
Zeynep Korkmaz 120
Mehmet Ölmez 116
Yaşar Kalafat 109
Hasan Eren 78
Şükrü Halûk Akalın 72
Gıyasettin Aytaş 67
Osman Fikri Sertkaya 65
Ali Göçer 64
Mustafa Karabulut 64
Nerin Köse 62
M. Öcal Oğuz 60
Mehmet Yardımcı 55
Hamza Zülfikar 53
Muzaffer Uyguner 49
Saim Sakaoğlu 49
Eyüp Akman 47
Talat Tekin 44
Veysel Şahin 42
Nergis Biray 41
Süer Eker 41
Mehmet Kara 40
Mahfuz Zariç 40
Nevzat Gözaydın 39
Fatma Açık 39
Adem Aydemir 37
Leyla Karahan 36
Mehmet Naci Önal 36
Ahmet Caferoğlu 35

Yazar Sayi

Sayfa 2 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Agah Sırrı Levend 35
Muhammet Kemaloğlu 34
M. Fatih Köksal 34
Ahmet Bican Ercilasun 34
Tuncer Gülensoy 34
Erhan Aydın 33
Doğan Aksan 32
İsmail Görkem 32
Mehmet Hazar 31
Baha Dürder 31
Kerime Üstünova 30
Selçuk Çıkla 30
Necati Tonga 30
Bahir Selçuk 30
Gülden Sağol Yüksekkaya 29
Salahaddin Bekki 29
Mustafa Öner 29
Marek Stachowski 28
Nebi Özdemir 27
Özdemir Nutku 27
Muhittin Eliaçık 27
Ali Berat Alptekin 27
H. Dilek Batislam 26
Metin And 26
Nurettin Demir 26
Ufuk Tavkul 26
Fikret Türkmen 26
Oktay Yivli 25
Hasan Aydın 25
Ayşe Başçetinçelik 25

Yazar Sayi

Sayfa 3 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Saadet Çağatay 24
Abdülkadir İnan 24
Çulpan Zaripova Çetin 24
Bedri Aydoğan 24
Gürer Gülsevin 24
Mehmet Aça 24
İsmail Güleç 24
Nail Tan 24
Özkul Çobanoğlu 23
Mine Mengi 23
Hikmet Dizdaroğlu 23
Mehmet Emin Bars 23
Necati Demir 22
Sevda Şener 22
Galip Güner 22
İ. Çetin Derdiyok 22
Ali Yıldırım 22
Rıfat Araz 22
Ömer Demircan 21
Ali Duymaz 21
Yavuz Bayram 21
Kadir Güler 21
Melahat Özgü 21
Hüseyin Özcan 21
İsmail Parlatır 20
Gerhard Doerfer 20
Mehmet Dursun Erdem 20
Cengiz Alyılmaz 20
Şener Demirel 20
Fatih Kirişçioğlu 20

Yazar Sayi

Sayfa 4 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil İbrahim Şahin 20
Muna Yüceol Özezen 19
Ahmet İçli 19
Erdoğan Boz 19
Şeref Boyraz 19
Janos Eckmann 19
Abdulkadir Emeksiz 19
Alaattin Uca 19
Mustafa Şenel 19
Nilgün Çıblak 19
Ruhi Ersoy 19
Fuzuli Bayat 19
Rıdvan Öztürk 19
Kenan Erdoğan 18
Ömer Tuğrul Kara 18
Şinasi Tekin 18
Hayrullah Kahya 18
Mehmet Özmen 18
Abdullah Şengül 18
Nurullah Çetin 18
Umay Günay 18
Volkan Coşkun 18
Emine Yeniterzi 18
İsmet Çetin 17
Erdal Şahin 17
Halil Atılgan 17
Kutlu Özen 17
Ömer Asım Aksoy 17
Hatice Şahin 17
Ergün Koca 17

Yazar Sayi

Sayfa 5 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alimcan İnayet 17
Evrim Ölçer Özünel 17
Nadir İlhan 17
Mitat Durmuş 17
Gökhan Tunç 16
Talip Doğan 16
Tarık Özcan 16
H. B. Paksoy 16
İsmail Ünver 16
Emek Üşenmez 16
Sait Dinç 16
A. Deniz Abik 16
Dilaver Düzgün 16
Bayram Durbilmez 15
Ercan Alkaya 15
Hulusi Geçgel 15
Abdulselam Arvas 15
Ersin Teres 15
Kemal Üçüncü 15
Metin Özarslan 15
Ali Yakıcı 15
Abide Doğan 15
Mustafa Arslan 15
Erdal Karaman 15
Levent Kurgun 15
Gürkan Gümüşatam 15
Nevzat Özkan 15
Hüseyin Doğramacıoğlu 15
Kürşat Öncül 15
İlhami Durmuş 14

Yazar Sayi

Sayfa 6 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Sever 14
Ali Akar 14
Ahmet Buran 14
Ersun Çıplak 14
Sadettin Gömeç 14
Emin Özdemir 14
Bekir Çınar 14
Naciye Yıldız 14
Muzaffer Sümbül 14
Agop Dilaçar 14
Halil Çeltik 14
Metin Ekici 14
Halil Ersoylu 14
Metin Ergun 14
Olcay Önertoy 14
Bekir Şişman 14
Menderes Coşkun 14
Mustafa Apaydın 14
M. Fatih Kanter 14
Özer Şenödeyici 14
Esma Şimşek 14
İbrahim Ortaş 14
Abdulkadir Erkal 14
Pertev Naili Boratav 14
Kemal Eraslan 14
Dilek Ergönenç Akbaba 13
Ebülfez Elçibey Çev: Muhammet Kemaloğlu 13
Sedat Maden 13
Süleyman Efendioğlu 13
Ahmet Akçataş 13

Yazar Sayi

Sayfa 7 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Günşen 13
Serkan Şen 13
Mehmet Kaplan 13
Canan Aslan 13
Sadettin Özçelik 13
Mehman Musaoğlu 13
Ümit Özgür Demirci 13
Günay Karaağaç 13
İ. Hakkı Aksoyak 13
Cahit Başdaş 13
Semra Alyılmaz 13
Mustafa Aksoy 13
Seyit Battal Uğurlu 13
Cemal Kurnaz 13
Ali Osman Öztürk 13
Bahadır Güneş 13
Engin Yılmaz 13
Ceval Kaya 13
Mehmet Özdemir 13
Özcan Başkan 13
Salih Uçak 13
Yakup Karasoy 12
Ömer Çakır 12
Mustafa Toker 12
Salim Küçük 12
Hülya Savran 12
Umut Al 12
Adem İşcan 12
Mehmet Yılmaz 12
Mustafa Sarı 12

Yazar Sayi

Sayfa 8 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zekerya Batur 12
Kerim Demirci 12
Yeter Torun 12
Dursun Yıldırım 12
Osman Nedim Tuna 12
Yaşar Aydemir 12
Salih Yılmaz 12
Efrasiyap Gemalmaz 12
İnci Enginün 12
Peter Zieme 12
Ergün Veren 12
Aziz Merhan 12
Refiye Okuşluk Şenesen 12
Sadettin Buluç 12
Aziz Ayva 12
Nusret Hızır 12
Adnan Binyazar 12
Azmi Bilgin 12
Muharrem Kaya 12
İlyas Kayaokay 12
Bülent Özkan 12
Hayrettin Rayman 12
Erdem Uçar 11
Feyzi Ersoy 11
Özcan Bayrak 11
Aziz Kılınç 11
Sedat Adıgüzel 11
Mecdut Mansuroğlu 11
Mehmet Narlı 11
Kemal Oflazer 11

Yazar Sayi

Sayfa 9 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil İşeri 11
Cem Dilçin 11
Erdoğan Uygur 11
Fevzi Karademir 11
Bülent Yılmaz 11
Mehmet Aydın 11
İlkin Guliyev 11
Nurdin Useev 11
Semih Tezcan 11
Yavuz Kartallıoğlu 11
Nuran Özlük 11
Osman Mert 11
Engin Çetin 11
Mehmet Turgut Berbercan 11
Gencay Zavotçu 11
Eyüp Bacanlı 11
Erdoğan Altınkaynak 11
İsrafil Babacan 11
Yunus Kaplan 11
Nuri Yüce 11
A. Mevhibe Coşar 11
Emine Kolaç 11
Kazım Köktekin 11
Mehmet Temizkan 11
Adem Ceyhan 11
Emine Atmaca 11
Reşit Rahmeti Arat 10
Erhan Durukan 10
M. Sabri Koz 10
Paşa Yavuzarslan 10

Yazar Sayi

Sayfa 10 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysu Ata 10
Ahmet Karadoğan 10
Arzu S. Ertane Baydar 10
Pervane Bayram 10
Refika Altıkulaç Demirdağ 10
Ali Cin 10
Osman Erciyas 10
Hikmet Koraş 10
Adem Balkaya 10
R. Bahar Akarpınar 10
Suzan Tokatlı 10
Hüseyin Yıldız 10
Mahmut Kaplan 10
Gönül Ayan 10
Yeliz Özay 10
Oğuzhan Sevim 10
Özen Yaylagül 10
Vahit Türk 10
Bilge Ercilasun 10
Talip Kabadayı 10
Muvaffak Duranlı 10
Ahmet Tanyıldız 10
Haluk Gökalp 10
Vecihe Hatiboğlu 10
Serdar Demircan 10
Bilgehan Atsız Gökdağ 10
Oğuz Öcal 10
Ceyhun Vedat Uygur 10
Ali Çelik 10
İsmail Abalı 10

Yazar Sayi

Sayfa 11 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatma S. Kutlar 10
Bilal Aktan 10
Feridun Tekin 10
Zeki Kaymaz 10
Babek Osmanoğlu Kurbanov 10
Erkan Göksu 10
Mustafa Özkan 10
Ahmet Alver 10
İsa Sarı 10
Ali Abbas Çınar 10
Yaşar Semiz 10
Ahmed Ateş 10
Mustafa Uslu 10
Cahit Kavcar 10
Hüseyin Baydemir 10
Mehmet Altay Köymen 10
Mehtap Erdoğan 10
M. Nejat Sefercioğlu 10
Hakan Yekbaş 10
Beliz Güçbilmez 10
Enfel Doğan 10
Gülhan Atnur 10
Salim Koca 10
Hüseyin Ayan 9
Ülkü Çelik Şavk 9
Can Şen 9
Abdülkadir Karahan 9
Adem Balaban 9
İbrahim Kaya 9
İsmet Şanlı 9

Yazar Sayi

Sayfa 12 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Semra Tunç 9
Turgut Karabey 9
Muharrem Öçalan 9
Ayşen Koca 9
Nazım H. Polat 9
Beyhan Kesik 9
Halil İbrahim Usta 9
Ayten Atay 9
Mustafa Talas 9
Mehmet Törenek 9
Hayati Develi 9
Taner Aslan 9
İlyas Yazar 9
Cahit Öztelli 9
Muhsine Börekçi 9
Metin Turan 9
Yavuz Şen 9
Caner Kerimoğlu 9
Figen Güner Dilek 9
Zülfikar Bayraktar 9
Mehmet Güneş 9
Serdar Öztürk 9
Namık Kemal Şahbaz 9
Alan Dundes 9
Faruk Yıldırım 9
Ali Nihat Tarlan 9
Muhammet Kuzubaş 9
Cihan Çakmak 9
Mahmut Sarıkaya 9
Hayrettin İvgin 9

Yazar Sayi

Sayfa 13 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Günay Kut 9
Turgut Baydar 9
Ferhat Karabulut 9
Bayram Ali Kaya 9
Özkan Öztekten 9
Nurhan Tekerek 9
Murat A. Karavelioğlu 9
Lars Johanson 9
Hüseyin Yaşar 9
İbrahim Dilek 9
Özgür Kasım Aydemir 9
Sinan Gönen 9
Özkan Daşdemir 9
Can Özgür 9
Melek Erdem 9
Nermin Şaman Doğan 9
Bülent Gül 9
Kaplan Üstüner 9
Mevhibe Savaş 9
Şerif Ali Bozkaplan 9
Damira İbragim 9
Nilüfer İlhan 9
Suut Kemal Yetkin 8
Muhaddere N. Özerdim 8
Ayşegül Yüksel 8
Mustafa Aça 8
Zülfi Güler 8
Mustafa Erdoğan 8
Akartürk Karahan 8
Mevlüt Gültekin 8

Yazar Sayi

Sayfa 14 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
F. Gülay Mirzaoğlu 8
Rezan Karakaş 8
Adem Öger 8
Zülküf Kılıç 8
Ayşe İlker 8
Kadriye Türkan 8
Osman Karatay 8
Fatih Arslan 8
Abdullah Harmancı 8
Mutlu Deveci 8
Ergin Ayan 8
Tahsin Banguoğlu 8
Ramazan Ekinci 8
Mustafa Kurt 8
Hülya Taş 8
Ayten Kaplan 8
Caştegin Turgunbayer 8
Savaş Ekici 8
Mehmet Ulucan 8
Özge Öztekin 8
Gülzura Cumakunova 8
Önder Saatçi 8
Mukim Sağır 8
Nesrin Feyzioğlu 8
Mehmet Vefa Nalbant 8
Ülkü Eliuz 8
Timuçin Aykanat 8
Serpil Ersöz 8
Abdülkadir Dağlar 8
Ömer Zülfe 8

Yazar Sayi

Sayfa 15 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İlhan Başgöz 8
Erdem Konur 8
Fatih Sakallı 8
H. İbrahim Delice 8
Ertuğrul Aydın 8
Ekrem Arıkoğlu 8
Süleyman Kaan Yalçın 8
Şerif Aktaş 8
Hatice İçel 8
Meheddin İspir 8
Halil Sercan Koşik 8
Ahmet Turan Sinan 8
Orhan Güdek 8
Mahmut Tezcan 8
Abdülbaki Çetin 8
Osman Horata 8
Süleyman Bozdemir 8
Annemarie Von Gabain 8
Hatice Şirin User 8
Lütfi Sezen 8
Ahmet Kocaman 8
Abdurrahman Özkan 8
Gülsüm Killi 8
Murat Öztürk 8
Mehmet Gürbüz 8
Murat Küçük 8
Sibel Üst 8
Çetin Pekacar 8
Adilhan Adiloğlu 8
Mehmet Yastı 8

Yazar Sayi

Sayfa 16 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasibe Mazıoğlu 8
Levent Doğan 8
Nesrin Bayraktar 7
Müzeyyen Buttanrı 7
Selami Ece 7
Şaban Doğan 7
Gülsün Mehmet 7
Ahmet Sevgi 7
Pervin Ergun 7
Melike Gökcan Türkdoğan 7
Gülay Durmaz 7
Muharrem Dayanç 7
Hüseyin Kahraman Mutlu 7
Ali Erol 7
Habibe Yazıcı Ersoy 7
Sadık Yazar 7
Seyfullah Türkmen 7
Özlem Fedai 7
György Hazai 7
Bahattin Kahraman 7
Selda Öndül 7
Emine Yılmaz 7
M. Fatih Alkayış 7
Ahmet Demirtaş 7
Nimet Akdes Kurat 7
Tuncay Böler 7
A. Yılmaz Soyyer 7
Muhammet Yelten 7
Akif Arslan 7
Leyla Coşan 7

Yazar Sayi

Sayfa 17 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fethi Demir 7
İlhan Erdem 7
Işıl Özyıldırım 7
Vedat Ali Tok 7
Yaşar Şimşek 7
Orhan Şaik Gökyay 7
Nedim Bakırcı 7
Şevket Öznur 7
Aylin Koç 7
Oğuzhan Karaburgu 7
Hakan Sazyek 7
Abdullah Acehan 7
Mevlüt Özhan 7
İsmail Hikmet Ertaylan 7
Sezai Coşkun 7
Timur Kocaoğlu 7
Osman Ünlü 7
Adem Çalışkan 7
Faruk Kadri Timurtaş 7
Havva Yaman 7
Alim Gür 7
Esin Kahya 7
Soner Akpınar 7
İbrahim Zeki Burdurlu 7
Saadet Karaköse 7
Zekiye Çağımlar 7
Cafer Gariper 7
Abdurrahman Güzel 7
Samim Sinanoğlu 7
Bilginer Onan 7

Yazar Sayi

Sayfa 18 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Gültekin 7
Zafer Önler 7
İlker Aydın 7
Hasan Bağcı 7
Refik Ahmet Sevengil 7
Salim Çonoğlu 7
H. Rıdvan Çongur 7
Ferit Yusupov 7
Ahmet Kartal 7
Tuba Saltık Özkan 7
Gülden Tüm 7
Fatih Erbay 7
Özlem Ercan 7
Abdurrahman Kolcu 7
Mustafa Cemiloğlu 7
Nezahat Özcan 7
Hacer Gülşen 7
Birol İpek 7
Aydın Can 7
Ayşe Eda Gündoğdu 7
Faruk Yücel 7
Üzeyir Aslan 7
Osman Yıldız 7
Yusuf Tepeli 7
Murat Özbay 7
Metin Karaörs 7
Meltem Gül 7
Sabri Eyigün 7
İsmail Doğan 7
Neslihan Koç Keskin 7

Yazar Sayi

Sayfa 19 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Kılıç 7
Hamza Gündoğdu 6
Bilal Elbir 6
Ejder Çelik 6
Hilmi Uçan 6
Funda Örge Yaşar 6
Serhan Alkan İspirli 6
Orhan Söylemez 6
Yılmaz Kurt 6
Celal Demir 6
Nurgül Özcan 6
Oğuzhan Durmuş 6
Sait Okumuş 6
Abdullah Temizkan 6
Aslı Uçar 6
Nermin Yazıcı 6
Aleksandr Mihail Şçerbak 6
Nazmi Özerol 6
Ayşe Yıldız 6
Cafer Şen 6
Mehmet Nuri Gömleksiz 6
Mehmet Soğukömeroğulları 6
Eunkyung Oh 6
Cemile Kınacı 6
Kemal Erol 6
Ayfer Yılmaz 6
Mehmet Gürlek 6
Şahika Karaca 6
Zerrin Köşklü 6
Mustafa Aydemir 6

Yazar Sayi

Sayfa 20 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selcan Sağlık Şahin 6
Ahmet Benzer 6
Ahmet Gökçimen 6
Mustafa Uğurlu 6
Murat Kacıroğlu 6
Mehmet Önal 6
Musa Duman 6
Mustafa İsen 6
Selami Fedakar 6
Oktay Eser 6
Ülkü Çetinkaya 6
Hülya Arslan Erol 6
Selahattin Tolkun 6
Özge Can Bakırlı 6
Gülseren Özdemir 6
Yılmaz Özkaya 6
Faruk Çolak 6
Şahap Bulak 6
Ekrem Bektaş 6
Birol Azar 6
Melda Özdemir 6
Kubilay Aktulum 6
Sema Aslan 6
Ali Budak 6
Nadejda Chirli 6
Aysu Erden 6
Namık Aslan 6
Ertuğrul Yaman 6
Sinan Çitçi 6
İsmail Engin 6

Yazar Sayi

Sayfa 21 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Şükrü Akkaya 6
Hüseyin Gönel 6
Emine Gürsoy Naskali 6
Metin Hakverdioğlu 6
İbrahim Olgun 6
Fikri Akdeniz 6
İrfan Görkaş 6
Makbule Sarıkaya 6
Işılay Işıktaş Sava 6
İsmet Giritli 6
Yakup Poyraz 6
Asiye Duman 6
Berdi Sarıyev 6
Tudora Arnaut 6
Mustafa Canpolat 6
Tülin Sağlam 6
Ramazan Gülendam 6
Muharrem Ergin 6
Alaattin Karaca 6
Esra Akbalık 6
Perihan Ölker 6
Rysbek Alimov 6
Abdullah Arı 6
İsmail Avcı 6
Mehmet Aygün 6
Sefa Yüce 6
Selcan Gürçayır 6
Sema Aslan Demir 6
Sir Gerard Clauson 6
Sedat Şahin 6

Yazar Sayi

Sayfa 22 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Fatih Andı 6
Hülya Çevirme 6
Ahmet Doğan 6
Osman Yalçın 6
İbrahim Şahin 6
Naile Hacızade 6
Feyza Tokat 6
Avni Erdemir 6
Süleyman Tülücü 6
Selim Emiroğlu 6
Soner Akşehirli 6
Mehmet Demirezen 6
Yücel Özkaya 6
Funda Toprak 6
Betül Coşkun 6
Yusuf Ziya Sümbüllü 6
Seval Şahin 6
Mustafa Yıldız 6
Ertuğrul Önalp 6
Şirvan Kalsın 6
M. Elif Tüfekçi 6
Ebru Burcu Yılmaz 6
Lütfi Alıcı 6
Münir Cerrahoğlu 6
Adem Can 6
Şinasi Altundağ 6
Berke Vardar 6
Lokman Turan 6
Dilek Erenoğlu 6
Cevat Yerdelen 6

Yazar Sayi

Sayfa 23 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ülkü Çelik 6
Abdullah Eren 6
Kamile Çetin 6
Kazım Yetiş 6
G. Gonca Gökalp Alpaslan 6
Hanifi Vural 6
Bahri Ata 6
Sabahattin Küçük 6
Kutlay Yağmur 6
Sadık Tural 6
Bedia Koçakoğlu 6
Janos Sipos 6
Sadettin Eğri 6
Fatih Usluer 6
Metin Arıkan 6
Ömer Solak 6
Banıçiçek Kırzıoğlu 6
Recai Kızıltunç 6
Cüneyt Akın 6
Hikmet Asutay 6
Zülfü Güler 6
İhsan Safi 6
Nazım Elmas 6
Kaya Türkay 6
Mustafa Durmuş 6
İdris Nebi Uysal 6
Talip Yıldırım 6
Ümmühan Bilgin Topçu 6
Adem Sağır 5
Afet İnan 5

Yazar Sayi

Sayfa 24 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Walter Ruben 5
A. N. Kononov 5
Sevinç Sokullu 5
Bülent Bayram 5
Yavuz Akpınar 5
Sema Çetin Baycanlar 5
Mehmet Ali Yolcu 5
İsmail Ulutaş 5
Ömer Özkan 5
Özay Karadağ 5
Hürriyet Gökdayı 5
Yasemin Ertek Morkoç 5
Erol Öztürk 5
Selma Baş 5
Ertuğrul İşler 5
Zeynel Özlü 5
Ebru Şenocak 5
Çiğdem Akyüz 5
Turan Oflazoğlu 5
Serdar Yavuz 5
Hasan Avni Yüksel 5
Erdoğan Uludağ 5
Fatma Acun 5
Levent Suner 5
Ahmet Topal 5
R. Aslıhan Aksoy Sheridan 5
Hasan Aktaş 5
Yakup Şafak 5
Ramazan Sarıçiçek 5
Özgür Ay 5

Yazar Sayi

Sayfa 25 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Işıl Altun 5
W. Eberhard 5
Bayram Baş 5
Duygu Uçgun 5
Kamil Veli Nerimanoğlu 5
Pınar Fedakar 5
Deniz Melanlıoğlu 5
Tahir Nejat Gencan 5
Hacer Tokyürek 5
Sümeyye Yıldız 5
Mehmet Kurudayıoğlu 5
Ömür Ceylan 5
Özlem Deniz Yılmaz 5
Abdülbâki Gölpınarlı 5
Şükrü Elçin 5
Nihal Çalışkan 5
Aysun Dursun 5
Hakan Akca 5
Ersen Ersoy 5
Kamuran Eronat 5
Fatma Öztürk Dağabakan 5
Canan Olpak Koç 5
Aşur Özdemir 5
Halit Dursunoğlu 5
M. A. Yekta Saraç 5
Vural Ülkü 5
Yahya Akyüz 5
Koray Özcan 5
Süreyya Karacabey Çelik 5
Ahmet Özgür Güvenç 5

Yazar Sayi

Sayfa 26 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Enver Naci Gökşen 5
İsmail Çiftçioğlu 5
Nurgül Sucu 5
Alsu Kamalieva 5
Erol Güngördü 5
Ahmet Gündüz 5
Mehmet Özeren 5
Pelin Ekşi 5
Hamdi Bravo 5
Veli Savaş Yelok 5
Aydın Köksal 5
Cemal Süreya 5
Hasan Ali Esir 5
Nadirhan Hasan 5
Alpay Doğan Yıldız 5
Cevdet Şanlı 5
Emir Ali Çevirme 5
Cahit Aksu 5
Şedit Yüksel 5
Işıl Bayar Bravo 5
Henriette Gezundhajt 5
Şevkiye Kazan 5
Gürol Pehlivan 5
Türkan Gözütok 5
Mustafa Şanal 5
Ferhat Aslan 5
Sultan Murat Topçu 5
Adnan Karadüz 5
Mehmet Can Doğan 5
Akşit Göktürk 5

Yazar Sayi

Sayfa 27 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulvahap Kara 5
Ertan Örgen 5
Ahmet Oğuz 5
Enver Aras 5
Mehmet Ali Ağakay 5
Mehmet Yavuz Erler 5
Ahat Üstüner 5
Süleyman Solmaz 5
Zeliha Güneş 5
Cahit Gelekçi 5
Osman Kemal Kayra 5
Hiclal Demir 5
Derya Kılıçkaya 5
Ramazan Korkmaz 5
Taşkıner Ketenci 5
Mustafa Tanç 5
Selman Yaşar 5
Necdet Yaşar Bayatlı 5
Halit Karatay 5
Soyalp Tamçelik 5
İbrahim Tosun 5
Servet Tiken 5
Jale Öztürk 5
Bayram Akça 5
Erkin Ekrem 5
Onur Er 5
Ülker Öktem 5
Gülin Öğüteker 5
Fatih Özek 5
Mesut Kurulgan 5

Yazar Sayi

Sayfa 28 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zikri Turan 5
Kemal Edip 5
Fevziye Abdullah Tansel 5
Meral Demiryürek 5
Gülsemin Hazer 5
Nuh Doğan 5
Savaş Kılıç 5
Aydın Oy 5
Minara Aliyeva Esen 5
Nesrin Mengi 5
Oğuz Ergene 5
Rahmi Doğanay 5
Cengiz Gökşen 5
Dilek Türkyılmaz 5
Rıdvan Canım 5
Çimen Özçam 5
Seçil Akgün 5
İbrahim Halil Tuğluk 5
H. Mustafa Eravcı 5
Nazire Erbay 5
Orçun Ünal 5
Mehmet Sait Çalka 5
Zümral Ölmez 5
Sedat Balyemez 5
Eldeniz Abbaslı 5
Elmas Şahin 5
Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- 5
Erkan Salan 5
Emine Gürsoy-Naskali 5
Dursun Zengin 5

Yazar Sayi

Sayfa 29 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil Ali Gıynaş 5
Yılmaz Karadeniz 5
Nesrin Tağızade Karaca 5
Gülşen Karakadıoğlu 5
Ahmet Temir 5
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 5
Nesrin Güllüdağ 5
Bilal Kırımlı 5
Ömer Faruk Akün 5
Kemal Yavuz 5
Güzin Dino 5
Turhan Doyran 5
Ayhan Karakaş 5
H. Ömer Karpuz 5
Hülya Kasapoğlu Çengel 5
Talat Dinar 5
Erol Barın 5
Atabey Kılıç 5
Ahmet Zeki Güven 5
Adem Koç 5
Gülay Mirzaoğlu 5
Erkin Emet 5
Meriç Güven 5
Mehmet Salihoğlu 5
Mustafa Akdağ 5
Hamit Dikmen 5
Mehmet Temel 5
M. Mete Taşlıova 5
Abdullah Aydın 5
Mustafa Üstünova 5

Yazar Sayi

Sayfa 30 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Kutluk 5
Maarife Hacıyeva 5
Ayşe Yücel Çetin 5
Furkan Öztürk 5
Esra Lüle Mert 5
Nurettin Koç 5
Serkan Acar 5
Mehmet Çiçek 5
Hüseyin Arak 5
Gökay Durmuş 5
Sultan Tulu 5
Altan Çetin 5
Mehmet Emin Şen 5
Muharrem Daşdemir 5
Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy 5
Avni Gözütok 5
Zühal Yüksel 5
Cengiz Tosun 5
Ahmet Bozdoğan 5
Mehmet Gümüşkılıç 5
Ahmet Mermer 5
Gamze Öksüz 5
Ahmet Toksoy 5
Mümtaz Sarıçiçek 5
Mustafa Argunşah 5
Cemal Sakallı 5
Elza Demirdağ 5
Hakan Anameriç 5
Mehmet Nuri Çınarcı 5
Ali Osman Solmaz 5

Yazar Sayi

Sayfa 31 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürkan Tabak 5
Bahaeddin Ögel 5
Hilal Oytun Altun 5
Yusuf Akçay 5
Ferhat Korkmaz 5
Ahmet Akşit 5
Ahmet Demir 5
Mehmet İnbaşı 5
Funda Kara 5
Sıla Şenlen 5
Ali Fuat Bilkan 5
Semiramis Yağcıoğlu 5
Çiğdem Kara 5
H. G. Güterbock 5
İlhan Uçar 5
Onur Akbaş 5
Zekeriya Karadavut 5
Özgür Yıldız 5
Muzaffer Malkoç 5
Ali Kafkasyalı 5
Rıza Filizok 5
Savaş Şahin 5
Beyhan Kanter 5
Serdar Sakin 5
Nesrin Sis 5
Nurettin Öztürk 5
Ömer Düzbakar 4
Derya Adalar Subaşı 4
Erhan Aktaş 4
Süleyman Fidan 4

Yazar Sayi

Sayfa 32 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Firdevs Canbaz Yumuşak 4
Abdullah Gündoğdu 4
Tuba Yalınkılıç 4
Turgay Sebzecioğlu 4
Bahadır Bumin Özarslan 4
Hacı Murat Arabacı 4
Uğur Gürsu 4
Belde Aka 4
Marek Stachowski
4
Sercan Demirgüneş 4
Bahri Kuş 4
Nevzat Topal 4
Sevgül Türkmenoğlu 4
Bedrettin Aytaç 4
Güler Yarcı 4
Alev Sınar Çılgın 4
Orhan Kemal Tavukçu 4
Mehmet Kırbıyık 4
Kasımcan Sadıkov 4
Canser Kardaş 4
Günver Güneş 4
Nurşat Biçer 4
Mehmet Yalçın 4
Cemal Saraç 4
Uluğ Nutku 4
Mustafa Özcan 4
Nilgün Çıblak Coşkun 4
Bülent Hünerli 4
Recep Duymaz 4
Hayrettin Orhanoğlu 4

Yazar Sayi

Sayfa 33 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Türkyılmaz 4
Mayramgül Dıykanbayeva 4
Çimen Günay 4
Ali Tilbe 4
Nükhet Güz 4
Ahmet Ali Bayhan 4
Ayşe Duvarcı 4
Faruk Sümer 4
Meriç Kurtuluş 4
Selma Gülsevin 4
Ali Arslan 4
Mücahit Kaçar 4
Hamiye Duran 4
Vesile Albayrak Sak 4
Harid Fedai 4
Nurullah Ulutaş 4
Kürşad Çağrı Bozkırlı 4
Erol Kılıç 4
Yaşar Özüçetin 4
İrfan Ünver Nasrattınoğlu 4
Aydın Sayılı 4
İsmail Kıvrım 4
Bilge Karga Göllü 4
R. Levent Aysever 4
Elif Konar Özkan 4
Ufuk Deniz Aşçı 4
Melek Çolak 4
Fikret Uslucan 4
Ramilya Yarullina Yıldırım 4
Erol Eroğlu 4

Yazar Sayi

Sayfa 34 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülnisa Aynakulova 4
Ayşegül Akdemir 4
Aslı Büyükokutan 4
Muzaffer Arıkan 4
Mevlüt Erdem 4
Nerin Yayın 4
Ayhan Hünalp 4
Burak Gökbulut 4
Ulaş Bingöl 4
Gülcan Çolak Bostancı 4
Erol Aksoy 4
Ayşe Eziler Kıran 4
Osman Akandere 4
Metin Akkuş 4
Max Luthi 4
Kelime Erdal 4
Petek Ersoy 4
Gönül Alpay 4
Nalan Büyükkantarcıoğlu 4
Merdan Güven 4
Hatice Fırat 4
Mehmet Meder 4
Osman Senemoğlu 4
Faysal Okan Atasoy 4
Yunus Koç 4
Ayfer Aktaş 4
Mustafa Ergün 4
Ramazan Acun 4
Burhan Arpad 4
Emine Erdoğan Özünlü 4

Yazar Sayi

Sayfa 35 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Arslan Topakkaya 4
Murat Koç 4
Ertan Besli 4
Osman Kubilay Gül 4
Hayri Sever 4
İsmail Arslan 4
Mediha Mangır 4
Güray Kırpık 4
Edward Tryjarski 4
Minara Aliyeva 4
Hasan Geyikoğlu 4
Ahmet Balcı 4
Faik Ömür 4
Gülçin Tanrıbuyurdu 4
Özgür Aydın 4
Necip Üçok 4
Furkan Asya 4
Levent Alyap 4
Semran Cengiz 4
Mehmet Solmaz 4
Turgut Koçoğlu 4
Erdem Karaca 4
Bahanur Garan 4
Mehmet Çeribaş 4
Ahmet Ali Gazel 4
Özcan Demirel 4
Dilek Çetindaş 4
Cevat Geray 4
M. Vehbi Tanfer 4
Salih Kürşad Dolunay 4

Yazar Sayi

Sayfa 36 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dündar Alikılıç 4
Zeynep Altan 4
Tuncay Bülbül 4
Mehmet Sarı 4
Ziya Avşar 4
Ömer Atila Sav 4
M. Muhsin Kalkışım 4
Meliha R. Şimşek 4
Ahmet Cüneyt Issı 4
Bedri Sarıca 4
Abdullah Battal Taymas 4
Mesut Çetintaş 4
Fatma Bölükbaş 4
Tulga Ocak 4
Hanife Özer 4
Mine Baran 4
Umut Balcı 4
Sezgin Demir 4
Abdullah Şahin 4
Cihat Aydoğmuşoğlu 4
Nuray Alagözlü 4
Şeyma Büyükkavas Kuran 4
Erdim Öztokat 4
Hasan Akay 4
Talat Akaslan 4
Firdevs Güneş 4
Sema Demir 4
Mutlu Er 4
Sibel Akgün 4
Tuncer Baykara 4

Yazar Sayi

Sayfa 37 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zuhal Kargı Ölmez 4
Mustafa Altun 4
Bahadır Gücüyeter 4
Harun Güngör 4
Adnan Rüştü Karabeyoğlu 4
M. Esat Harmancı 4
Ömer Savran 4
Vural Yıldırım 4
Eyyup Coşkun 4
Aynur Öz 4
Süleyman Çaldak 4
M. Münir Aktepe 4
Yahya Kemal Taştan 4
Sabri Çakır 4
Kadir Çevik 4
Salih Demirbilek 4
Gülseren Tor 4
Mustafa Yıldırım 4
Ayşen Cem Değer 4
Ahmet Pehlivan 4
Besim Özcan 4
Abdülkerim Gülhan 4
Enver Töre 4
Nurullah Ataç 4
Rabia Kocaaslan Uçkun 4
Tahir Kahraman 4
Olivier Lacombe 4
Utkan Kocatürk 4
Semavi Eyice 4
Mehmet Özger 4

Yazar Sayi

Sayfa 38 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Musa Çifci 4
Güray König 4
Yunus Ayata 4
Seda Gökmen 4
Mehmet Yapıcı 4
Gökhan Ölker 4
İdris Kadıoğlu 4
Hasan Gültekin 4
Nihal Ötken 4
Yakup Yılmaz 4
Sadettin Yıldız 4
Yavuz Ercan 4
Abdurrazak Peler 4
Fatma Sibel Bayraktar 4
Şerif Demir 4
Kemal Balkan 4
Éva Csáki 4
Fahri Temizyürek 4
Hafize Şahin 4
Gülayşe Erkoç 4
Kürşat Yıldırım 4
Behiye Köksel 4
Güllü Yoloğlu 4
Funda Kızıler Emer 4
İsa Özkan 4
Metin Türktaş 4
Erbil Göktaş 4
Turgay Kabak 4
Mustafa Gökçe 4
Mubahat Türker 4

Yazar Sayi

Sayfa 39 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Akdağ 4
Şahin Köktürk 4
Fatma Büyükkarcı Yılmaz 4
İ. Gülsel Sev 4
Serdar Uğurlu 4
Nazan (Özenç) Uçak 4
Hakan Özdemir 4
Ersoy Topuzkanamış 4
Osman Köksal 4
Muratgeldi Söyegov 4
Nermin Erdentuğ 4
Gürsoy Şahin 4
Evren Karataş 4
Alpaslan Okur 4
Burak Tüfekçioğlu 4
Nilgün Çelebi 4
Ülkü Gürsoy 4
Zuhal Kültüral 4
Gökçe Yükselen 4
Serhat Küçük 4
Ömer Selim 4
Mustafa Levent Yener 4
Seyit Yöre 4
Ahmet Kankal 4
Mahmut Davulcu 4
Serdal Kara 4
Şevki Koca 4
Bilge Seyidoğlu 4
A. İrfan Aypay 4
Tahir Kodal 4

Yazar Sayi

Sayfa 40 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabiha Tansuğ 4
Başak Burcu Tekin 4
Mustafa Sarper Alap 4
Orhan Kurtoğlu 4
Arzu Atik 4
Mesut Bulut 4
Ertan Engin 4
Esma Dumanlı Kadızade 4
Rıza Bağcı 4
Atilla Özkırımlı 4
Yunus Balcı 4
Suat kolukırık 4
Vladimir Drimba 4
Ruth Finnegan 4
Erdoğan Keleş 4
Yalçın İzbul 4
Erol Duran 4
Ayşe Gül Sertkaya 4
Bekir Direkci 4
Cahit Bilim 4
Mehmet Okur 4
Ahmet Tarcan 4
Müjgan Çakır 4
Mikail Bayram 4
Cemal Güzel 4
İsmet Cemiloğlu 4
Biray Çakmak 4
Bayram Çetinkaya 4
Emin Kalay 4
Pervin Çapan 4

Yazar Sayi

Sayfa 41 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Von Hans Freyer 4
H. İbrahim Demirkazık 4
Servet Erdem 4
Ahmet Akgül 4
Yasemin Doğaner 4
Bünyamin Tan 4
Zeynel Kıran 4
Marcel Erdal 4
Ayvaz Morkoç 4
Ali Rıza Gönüllü 4
Turan Karataş 4
Mehmet Takkaç 4
Nagihan Gür 4
Süheyla Sarıtaş 4
İlhan Genç 4
Zehra Yazbahar 4
Selim Hilmi Özkan 4
Fatih İyiyol 4
Pelin Aslan 4
Ekrem Ayan 4
Murat Elmalı 4
Ahmet Şimşek 4
Müslüme Narin 4
İbrahim Tüzer 4
Türel Ezici 4
Selahittin Tolkun 4
Tahsin Konur 4
Yakup Çelik 4
Alaeddin Mehmedoğlu 4
Emin Bilgiç 4

Yazar Sayi

Sayfa 42 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Türker Acaroğlu 4
Meriç Harmancı 4
Seyitnazar Arnazarov 4
Arzu Özyön 4
Halil Çeçen 4
Osman Uyanık 4
Selahattin Çitçi 4
Fahir İz 4
Ertan Erol 4
Emre Kongar 4
Özlem Kale 4
Cavit Orhan Tütengil 4
Gürbüz Erginer 4
Münir Erten 4
İsrafil Kurtcephe 4
Mustafa Karataş 4
Mukadder Yaycıoğlu 4
Tazegül Demir 4
Gülnihal Bozkurt 4
Murat Hişmanoğlu 4
Özlem Demirel Dönmez 4
Fatma Susar Kırmızı 4
Müjgan Üçer 4
Mikail Cengiz 3
Kemal Tuzcu 3
Bahar Dervişcemaloğlu 3
Mustafa Çıpan 3
Bircan Eyüp 3
Ezgi Ulusoy Aranyosi 3
Türkan Olcay 3

Yazar Sayi

Sayfa 43 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevda Önal 3
Nihad M. Çetin 3
UğurAlpagut 3
SelçukÇıkla 3
Sagıp Atlı 3
Recep Cengiz 3
Murat Ceritoğlu 3
Nimet Yıldırım 3
Zeki Velidi Togan 3
Lemi Akın 3
Benno Landsberger 3
Üzeyir Süğümlü 3
Kamile İmer 3
Öztürk Emiroğlu 3
Fatma Özkan 3
Halit Biltekin 3
Şeref Uluocak 3
İ. Seçkin Aydın 3
Yonca Anzerlioğlu 3
Mürsel Gürses 3
Adem Gürbüz 3
Adnan Onart 3
Kenan Öncü 3
Mehrali Calp 3
Hülya Arslan 3
Servet Karçığa 3
Aynur Koçak 3
Nezir Temur 3
Tahsin Aktaş 3
Ahmet Akkaya 3

Yazar Sayi

Sayfa 44 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yağmur Say 3
Onur Bilge Kula 3
Hakan Ülper 3
Mehmet Pektaş 3
İ. Güven Kaya 3
Kayhan Orbay 3
İsmail Çetişli 3
Neslihan Güzeloğulları Ertural 3
Seda Uyanık 3
Bilge Özkan Nalbant 3
Adnan Çevik 3
Gökhan Yılmaz 3
Serpil Altuntek 3
Tahir Balcı 3
İhsan Kalenderoğlu 3
Süheyla Yüksel 3
Alptekin Yavaş 3
Süleyman Yıldız 3
Yasemin Altaylı 3
Hüseyin Durgut 3
Erol Gündüz 3
Emine Dingeç 3
Bekir Koç 3
Hüseyin Türk 3
Ümran Türkyılmaz 3
Hatice Tören 3
Yavuz Köktan 3
Cahit Külebi 3
Osman Köse 3
Esra Sarıkoyuncu Değerli 3

Yazar Sayi

Sayfa 45 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aydın Kırman 3
Serkan Ertural 3
Ayhan Sezer 3
T. Halasi Kun 3
Ferudun Hakan Özkan 3
Mehmet Demiryürek 3
Selami Sönmez 3
Zehra Gümüş 3
Hasan Yürek 3
Abdullah Mesut Ağır 3
Cihan Okuyucu 3
Fatih Ünal 3
Çağatay Koçar 3
Canan Sevinç 3
Tuncer Küçükbatır 3
Mehmet Akif Çeçen 3
Yusuf Avcı 3
Harun Tepe 3
İsmail Yıldırım 3
İbrahim Usta 3
H. Mesut Meral 3
Gönül Gökdemir 3
Mustafa Güneş 3
Fırat Caner 3
Uğur Tuztaşı 3
İlker Tosun 3
Erol Ülgen 3
Lauri Honko 3
Mustafa Yılmaz 3
Reşat İzbırak 3

Yazar Sayi

Sayfa 46 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şerafettin Turan 3
Beşir Göğüş 3
Enver Ziya Karal 3
Serdar Bulut 3
Celal Metin 3
Esra Yakut 3
Ali Sinan Bilgili 3
Yunus Özger 3
Şuayip Karakaş 3
H. Gamze Demirel 3
Yusuf Özçoban 3
Hasan Basri Öcalan 3
Melih Erzen 3
Gül Tunçel 3
Hasan Köksal 3
Filiz Kırbaşoğlu 3
Faruk Gürbüz 3
Burhanettin Batıman 3
Raşit Koç 3
Selim Somuncu 3
Kadir Alper 3
Ayşe Nur Sır 3
Bünyamin Çağlayan 3
Salâh Birsel 3
Bekir Sıtkı Baykal 3
Shoira Usmanova 3
Necmettin Sevil 3
G. Ezgi Korkmaz 3
Fatma Albayrak 3
Serap Kurbanoğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 47 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Savaşkan Cem Bahadır 3
Gürcan Şevket Avcıoğlu 3
Erdal Aksoy 3
B. Erdem Dağıstanlıoğlu 3
Yunus Emre Çekici 3
Ekrem Kalan 3
Erdoğan Başar 3
Mehmet Bakır Şengül 3
William R. Bascom 3
Özgür Külcü 3
Orhan Hançerlioğlu 3
Mehmet Kazar 3
Abdullah Satoğlu 3
Metin Eke 3
Sibel Kılıç 3
Ali Hüseyn Oğlu Şamil 3
Abuzer Kalyon 3
Gürsoy Akça 3
Suzan D. Canhasi 3
Alpaslan Demir 3
Mehtap Yeşilorman 3
Mehmet Deligönül 3
Rahim Tarım 3
Bayram Gündoğdu 3
Nilgün Açık Önkaş 3
Haktan Birsel 3
Hüseyin Mevsim 3
Tofig Davud Oğlı Melikov 3
Sıtkı Soylu 3
Çiğdem Usta 3

Yazar Sayi

Sayfa 48 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Alkan 3
Dan Ben-Amos 3
Tülin Polat 3
A. Melek Özyetkin 3
Hasan Cankurt 3
Nezir Temür 3
Okan Yaşar 3
Cevat Alkan 3
Hasan Özdemir 3
Mustafa Yeniasır 3
Halime Çavuşoğlu 3
Tuna Yıldız 3
Ferdi Kiremitçi 3
Bilge Öztürk 3
Rüya Kılıç 3
Bahri Savcı 3
Mustafa Keskin 3
Hasan Kavruk 3
M. Selda Karaşlar 3
Andreas Tietze 3
Fuat Boyacıoğlu 3
Gülsel Sev 3
Abdullah Uçman 3
Emrah Pelvanoğlu 3
Metin Eren 3
Yılmaz Göksoy 3
Ozan Yılmaz 3
Yunus Alyaz 3
Seda Başer Çoban 3
Nesrin Kaya 3

Yazar Sayi

Sayfa 49 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Faruk Yaldızkaya 3
Ayhan Tergip 3
Elif Emine Özer 3
Kevser Acarlar 3
Selami Turan 3
Mustafa Özdemir 3
Fatih Başpınar 3
Meryem Kaçan Erdoğan 3
Gülnaz Kurt 3
Recep Dündar 3
Ayşe Yılmaz 3
Sema Gündüz 3
Halil İbrahim Haksever 3
Abdurrahman Tariktaroğlu 3
Nuran Tezcan 3
Zeynep Erk Emeksiz 3
M. Akif Erdoğdu 3
Harun Yıldız 3
Elif Arıca Akkök 3
Köksal Alver 3
Uğur Türkmen 3
Sevim Yılmaz Önder 3
Hasan Şahin 3
Selçuk Uysal 3
Ahmet Dinç 3
Bülent Arı 3
Ali Asker Bal 3
Orhan Yavuz 3
Imre Adorjan 3
Cüneyt Eren 3

Yazar Sayi

Sayfa 50 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil Veliyev 3
Halis Alar 3
Sami Kılıç 3
Beşir Mustafayev 3
Fazlı Arslan 3
Kemal Göde 3
Mehmet Tezcan 3
Ömer Lütfi Barkan 3
S. Atakan Altınörs 3
Klaus Röhrborn 3
Hacer Topaktaş 3
Mustafa Kırcı 3
Sündüz Öztürk Kasar 3
Mahir Şaul 3
Aslıhan Ünlü 3
Neslihan Demirkol 3
Kenan Acar 3
Nurten Günal 3
Bahir Selçuk-Mesut Algül 3
Gökhan V. Köktürk 3
Yüksel Sayan 3
Ayşe Atıcı Arayancan 3
Mustafa S. Kaçalin 3
Orhan Kabataş 3
Ersoy Taşdemirci 3
Özlem Düzlü 3
Halil İbrahim Yakar 3
Gürsoy Solmaz 3
Serkan Çakmak 3
Nadir Engin Uzun 3

Yazar Sayi

Sayfa 51 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yücel Dursun 3
Selami Kılıç 3
Hüseyin Bal 3
Selda Güner 3
Fatih Tığlı 3
Çağatay Benhür 3
Murat Tuncer 3
Pakize Aytaç 3
MetinAnd 3
Esra Karabacak 3
Gürkan Doğan 3
Neşe Taluy Yüce 3
Şükran Dilidüzgün 3
Elfine Sibgatullina 3
Feridun Nafiz Uzluk 3
Kenan Ziya Taş 3
Hülya Aşkın Balcı 3
Nil Ünsal 3
Seyit Taşer 3
Nilüfer Yeşil 3
Ayşe Pul 3
Ünal Zal 3
Gülten Küçükbasmacı 3
Neslihan Kansu Yetkiner 3
Nurhan Karadağ 3
Roger D. Abrahams 3
Neşe Can 3
Cemil Ekiyor 3
Z. Fulya Temel 3
Hasan Kaya 3

Yazar Sayi

Sayfa 52 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emel Kefeli 3
Ayşe Banu Karadağ 3
Rasih Erkul 3
Zekeriya Başkal 3
Şahmurat Arık 3
Mehmet Korkut Çeçen 3
Yavuz Özgüldür 3
Fatma Ahsen Turan 3
Ensar Aslan 3
Ahmet Turan Doğan 3
Hamdi Güleç 3
Münevver Tekcan 3
Lütfiye Oktar 3
Hanife Alkan 3
Güven Mengü 3
Kemalettin Deniz 3
Himmet Hülür 3
Mustafa Duman 3
Feryal Korkmaz 3
Suzan Uluoğlu 3
Wilhelm Barthold 3
Ayşe (Pamir) Dietrich 3
Süleyman Özbek 3
Burcu İlkay Karaman 3
Cevdet Yakupoğlu 3
Armağan Coşkun Elçi 3
Hatice Saraç 3
Gülşah Taşkın 3
Nuran Yılmaz 3
Ali Özgün Öztürk 3

Yazar Sayi

Sayfa 53 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Akif Erdoğru 3
Ruhi Kara 3
Bahanur Garan Gökşen 3
Hilmi Dulkadir 3
Nevin Akkaya 3
Türkan Kodal Gözütok 3
Mehmet Çevik 3
Selami Çakmakcı 3
Nigar Oturakçı 3
Tahsin Saraç 3
Hüseyin Anılan 3
Zehra Arslan 3
Mustafa Şeker 3
Seyran Gayıbov 3
İnci San 3
Cabbar İşankul 3
Nuran Kayabaşı 3
Nedim Yıldız 3
Sinan Dinç 3
Mehmed Çavuşoğlu 3
Hamza Çakır 3
Adem Çatak 3
Aliye Uslu Üstten 3
Gökşen Buğra 3
Aynur Karataş 3
Jale Demirci 3
M. Muhtar Kutlu 3
Uğur Başaran 3
Ramazan Çakır 3
Zafer Cirhinlioğlu 3

Yazar Sayi

Sayfa 54 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevim Gören 3
Süreyya Beyzadeoğlu 3
Ahmet Çakır 3
Yasemin Demircan 3
Üçler Bulduk 3
Gülseren Akalın 3
Hüseyin Yurttaş 3
Sıddık Bakır 3
Ünal Kalaycı 3
Ali Emre Özyıldırım 3
G. Gonca Gökalp 3
Gülten Akın 3
Muzaffer Tufan 3
Tuna Beşen Delice 3
Pelin Şahin Tekinalp 3
Mine Demiralp Nakipoğlu 3
Suat Ungan 3
Muammer Doğan 3
Alper Başer 3
Sabahattin Kudret Aksal 3
Barış Metin 3
Gurbandurdı Geldiyev 3
A. Sumru Özsoy 3
Ayşe Aydın 3
Özden Fidan 3
Sadık Sarısaman 3
Mehmet Gültekin 3
Ramis Karabulut 3
Hüseyin Dikme 3
Zekeriya Türkmen 3

Yazar Sayi

Sayfa 55 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Melda Üner 3
Orhan Kaplan 3
Hüseyin Tosun 3
Pauliuo Toledo 3
Şerife Akpınar 3
Ogün Ürek 3
Sevdiye Köksal 3
Zehra Göre 3
M. Ziya Bağrıaçık 3
Hüseyin Odabaş 3
Özlem Başarır 3
Sema Ege 3
Gülşah Durmuş 3
Halit Tanyeli 3
Sinan Uygur 3
Helmuth Ritter 3
Mehmet Seyfettin Erol 3
İbrahim Gültekin 3
Ali Tan 3
Aynur Öz Özcan 3
İlber Ortaylı 3
Mehmet Erol 3
Dilek Ceran 3
Filiz Nurhan Ölmez 3
Ahmet Dağlı 3
Doğan Günay 3
Gülsine Uzun 3
Murat Özşahin 3
İsa Çelik 3
Yeşim Aksan 3

Yazar Sayi

Sayfa 56 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Müberra Gürgendereli 3
Mihaly Hoppal 3
Gonca Gökalp Alpaslan 3
Mine Mutlu İşgüven 3
Volkan Karagözlü 3
Kenan Çağan 3
Cemil Gülseren 3
J.E. Andras Bodrogligeti 3
Birsen Şahin 3
Önder Göçgün 3
Bozkurt Güvenç 3
Mustafa Kılıçarslan 3
Burhan Paçacıoğlu 3
Uwe Bläsing 3
Rasim Özyürek 3
İmdat Demir 3
Fuat Özdemir 3
Ahmet Güneyli 3
Şahru Pilten 3
Shinji Ido 3
Sibel Turhan Tuna 3
Yılmaz Irmak 3
Nesime Ceyhan 3
Şerife Yıldız 3
Songül Aydın Yağcıoğlu 3
Ferah Türker 3
Nurşen Gök 3
TÜBİTAK- 3
Rahmi Er 3
Mustafa Karadeniz 3

Yazar Sayi

Sayfa 57 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevgi Özel 3
Muhammet Fatih Alkayış 3
Selcan Gürçayır Teke 3
Armağan Elçi 3
Mehmet Kaygana 3
Şefik Uysal 3
Muvaffak Eflatun 3
Hayrettin Pınar 3
Musa Çifçi 3
Eda Tanyıldızı 3
Henry Glassie 3
Robert Anhegger 3
Müzeyyen Altunbay 3
Adem Polat 3
Yusuf Babür 3
Alparslan Santur 3
S. Yeşim Ferendeci 3
Hülya Dündar 3
Hasan Demiroğlu 3
Süleyman Eroğlu 3
Abdulhalim Aydın 3
İlknur Karagöz 3
Orhan Acıpayamlı 3
Timur Vural 3
İncinur Atik Gürbüz 3
Şarika Gedikli Berber 3
Mustafa Zülküf Altan 3
Haydar Ediskun 3
Nuran Kekeç 3
Reşide Gürses 3

Yazar Sayi

Sayfa 58 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Sait Dilek 3
Ebülfez Amanoğlu 3
Ziyat Akkoyunlu 3
Ömer Bayram 3
Eşref Adalı 3
Sedat Cereci 3
Ömer Naci Soykan 3
S. Dilek Yalçın Çelik 3
A. Mecit Canatak 3
İhsan Ünaldı 3
Zafer Çakmak 3
M. Tayyib Gökbilgin 3
Hakan Uzun 3
Abdullah Bulut 3
Necati Avcı 3
Salican Cigitov 3
Semih Yalçın 3
Asu Ersoy 3
Samet Azap 3
Mehmet Özmenli 3
Ahmet Uslu 3
Fatoş Subaşıoğlu 3
Neslihan Günaydın 3
Ekrem Kıraç 3
Suat Ünlü 3
Nurten Sarıca 3
H. Derya Can 3
Mehmet Yetişgin 3
Sekine Karakaş 3
Elif Sanem Güleç 3

Yazar Sayi

Sayfa 59 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Jens PeterLaut 3
Alev Sınar 3
İlyas Üstünyer 3
Bülent Şığva 3
Recep Uslu 3
Kahraman Bostancı 3
Bahattin Demirtaş 3
Agnieszka Ayşen Kaim 3
Nana Kaçarava 3
Yakup Sarıkaya 3
Mehmet Fuat Bozkurt 3
Muhsin Macit 3
Mehmet Karagöz 3
Mustafa Tatçı 3
Ümit Tokatlı 3
Hatice Parlak 3
Necip Fazıl Duru 3
Cafer Özdemir 3
Murat Turna 3
Ece Korkut 3
Sinan Uyğur 3
Sedat Kardaş 3
Şükriye Ruhi 3
Suna Kili 3
Vüsale Musalı 3
H. Melek Hidayetoğlu 3
Sevim Nilay Işıksalan 3
Selçuk Ural 3
Ülker Şen 3
Selma Ergin Sol 3

Yazar Sayi

Sayfa 60 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Tonta 3
Mesut Şen 3
Hüsrev Akın 3
Mehmet Rifat 3
İ. Kılıç Kökten 3
Richard Bauman 3
Ali Servet Öncü 3
Mehmet Ali Hacıgökmen 3
Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu 3
Serpil Sürmeli 3
Ahmet Ağır 3
M. Metin Hülagü 3
Ahmet Cuma 3
Kültür Bakanlığı- 3
Tevfik Sütçü 3
Mahir Kalfa 3
Fatih M. Dervişoğlu 3
Orhan Oğuz 3
Dursun Ali Tökel 3
Ünal Büyük 3
Numan Durak Aksoy 3
Ali Donbay 3
Leyla Burcu Dündar 3
Şenel Elaldı 3
Osman Murat Öztürk 3
Vahit Zahidoğlu 3
Ayten Sezer 3
Fatma Varış 3
Seda Köycü 3
Güven Şahin 3

Yazar Sayi

Sayfa 61 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Celal Varışoğlu 3
Nurtaç Ergün 3
Yusuf Eradam 3
Hasan Ali Polat 3
Birsel Çağlar Abiha 3
M. Kagan 3
A. Samoyloviç 3
Jean Camborde 3
Macit Balık 3
Bekir Gökçe 3
Ali Canip Yöntem 3
Halil İbrahim Tuğluk 3
Berna Akyüz Sizgen 3
Abdülbaki Dağlar 3
Lord Raglan 3
Vedat Yeşilçiçek 3
Erdal Akpınar 3
Aydın Demirel 2
İbrahim İmran Öztahtalı 2
M. Ali Hacıgökmen 2
Mehmet Ünal 2
Mithat Aydın 2
Sedat Uğurlu 2
Ferruh Ağca 2
Alpaslan Aliağaoğlu 2
Banu Çakmak 2
Yücel Atilla Şehirli 2
Aysel Güneş 2
Tahsin Yücel 2
Aysun Demirez Güneri 2

Yazar Sayi

Sayfa 62 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zehra D. Eroğlu 2
Mustafa Nuri Türkmen 2
İlknur Maviş 2
Ahmet E. Uysal 2
Yasemin Özcan Gönülal 2
Mertol Tulum 2
Mustafa Şerif Onaran 2
Seyran Kurbanov 2
Kadir Kasalak 2
Fatih Şayhan 2
Murat Şengül 2
Esat Can 2
Engin Gökçür 2
İsa Tak 2
Günay Çağlar 2
Aziz Tekdemir 2
Hikmet İlaydın 2
Etem Yeşilyurt 2
Nuri Sağlam 2
Ali Şamil Hüseyinoğlu 2
Rövşen Alizade 2
Pınar Kasapoğlu Akyol 2
Aygün Orucova 2
Bilgen Aydın Sevim 2
Vugar Sultanzade 2
Baktıbek İsakov 2
Rafet Metin 2
Mustafa Güler 2
Cemil Yener 2
Hasan Bolat 2

Yazar Sayi

Sayfa 63 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selahattin Tansel 2
Süleyman Büyükkarcı 2
Mehmet Emin Uludağ 2
Dilek Akan Budak 2
Ramazan Durmaz 2
Hasan Ortekin 2
Nil Göksel 2
Emet Gürel 2
Süreyya Karacabey 2
Ahmet Çelik 2
M. TekinKoçkar 2
Faruk Öztürk 2
Kürşat Çelik 2
Murat Arıkan 2
Kadir Canatan 2
Emine Kırcı 2
Fulya Topçuoğlu Ünal 2
Mesut Gün 2
Reha Yılmaz 2
Mustafa Yavuz 2
Sıla Akdeniz 2
Cumhur Aslan 2
Hayati Beşirli 2
Kamil Civelek 2
İristay Kuçkartay 2
Semiha Altıer 2
Halim Yağcıoğlu 2
Samet Elizade 2
Mehdi İlhan 2
Axel Olrik 2

Yazar Sayi

Sayfa 64 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamid Zübeyr Koşay 2
Beyza Gültekin 2
Kemal Çiftçi 2
Robert Underhill 2
Mehmet Ali Bahar 2
Yunus Kobal 2
Ferdi Güzel 2
Aydın Yetkin 2
Mine Güven 2
İbrahim Özbakır 2
Volkan Ertürk 2
Kenan Azılı 2
Mehmet Baştürk 2
Aylin Görgün Baran 2
Nagihan Kunduz 2
Fevzi Halıcı 2
Mehmet Ekiz 2
Didem Ardalı Büyükarman 2
Z. Doğan Koreli 2
Hasan Kara 2
Erkan Demir 2
Nihat Bayat 2
Ayşe Balcı 2
Selim İleri 2
Ahmet Gülmez 2
Mağfiret Kemal Yunusoğlu 2
Gülpınar Akbulut 2
Durdu Mehmet Burak 2
Recep Yıldız 2
Mustafa Uyar 2

Yazar Sayi

Sayfa 65 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Kocaaslan 2
Ali Çiçek 2
Zennure Köseman 2
Maksut Yiğitbaş 2
Salim Conoğlu 2
Gülşen Seyhan Alışık 2
Hayri Öztürk 2
Ali İhsan Öbek 2
Pelin Dimdik 2
Musa Rahimi 2
Fatma Şimşek 2
Haluk Yücel 2
Soner Sağlam 2
York Norman 2
Serdar Odacı 2
Felix J. Oinas 2
İsmail Haluk Gökçora 2
Güven Dinç 2
Suat Donuk 2
Ali Volkan Erdemir 2
Yusuf Çetindağ 2
A. Eda Gündoğdu 2
Elif Emine Balta 2
İclal Ergenç 2
M. Halit Bayrı 2
Ömer Yılar 2
Alpay Bizbirlik 2
Cengiz Dönmez 2
Muhammet Bahadır 2
Elza Semedli 2

Yazar Sayi

Sayfa 66 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysun Sungurhan 2
Süleyman Kazmaz 2
Ahmet Aytaç 2
Bayram Soy 2
Abdulkadir Gül 2
Jörg Kuglin 2
Tayfun Haykır 2
İlya Vladimiroviç Zaytsev 2
Arif Yılmaz 2
Dovdoyn Bayar 2
Seza Yılancıoğlu 2
Sema Göktaş 2
Asker Kartarı 2
Sibel Bayram 2
Nuran Taşlıgil 2
İskender Muzbeg Şefikoğlu 2
Aytaç Çeltek 2
Galip Eken 2
Fatma Sağlam 2
Lokman Baran 2
Haluk Aydın 2
Abidin Emre 2
Hendrik Boeschoten 2
Zuhal Yılmaz 2
Ercan Karakoç 2
Şevkiye İnalcık 2
Veysel Şahin-Fatma Topdaş 2
Danuta Chmielowska 2
Pınar Ülgen 2
Mustafa Çakır 2

Yazar Sayi

Sayfa 67 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serhat Yener 2
Ferhat Tamir 2
Ömer Soner Hunkan 2
Derya Çintaş Yıldız 2
Tahsin Özgüç 2
Yakup Çetin 2
Oktay Ahmed 2
Melike Türkdoğan 2
Dilek Çakıcı 2
Hakan Yılmaz 2
Behice Varışoğlu 2
Recai Kuş 2
Seyran Aliev 2
Ülkü Sevim Şen 2
Kadir Güler-Ersen Ersoy 2
Fatih Rukancı 2
Orhan Veli Kanık 2
Murat Parlakpınar 2
Tuba İsen Durmuş 2
Ahmet Saçkesen 2
Özler Çakır 2
Yeşim Işık 2
Halis Ahmet Özer 2
Nejat Doğan 2
Gülzade Tanrıdağlı 2
Ali Murat Aktemur 2
Mehmet Saray 2
Genç Osman Geçer 2
Damla Demirözü 2
Hikmet Bayur 2

Yazar Sayi

Sayfa 68 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Badegül Can 2
Gonca Kuzay Demir 2
Hilal Aydın 2
İbrahim Solak 2
Adnan Karabeyoğlu 2
M. Emin Yolalıcı 2
Mehmet Büyüktuncay 2
Jahangir Karini 2
Naile Ağababa 2
M. Metin Türktaş 2
Klaus Detlev Wannig 2
Sabire Arık 2
Başak Karakoç Öztürk 2
Johannes Benzing 2
Nihat Sami Banarlı 2
Sadriye Güneş 2
Gülhan Kırilen 2
Hüseyin G. Yurdaydın 2
İmran Karabağ 2
Halil Açıkgöz 2
Mesut Çapa 2
Dursun Köse 2
Mustafa Yağbasan 2
Coşkun Topal 2
Ertan Gökmen 2
Numan Kartal 2
Yavuz Sinan Ulu 2
Rıza Gül 2
İsmail Bozkurt 2
Nesimi Yazıcı 2

Yazar Sayi

Sayfa 69 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İbrahim Erdal 2
Münire Kevser Baş 2
Songül Çek Cansız 2
Peyami Safa 2
Serdar Sarısır 2
Ferda Atlı 2
Hanife Koncu 2
İbrahim Mazman 2
Suat Sinanoğlu 2
Vladimir Propp 2
KemalOflazer 2
Rümeysa Çavuş 2
Cemalettin Çopuroğlu 2
İdris Şahin 2
Sühan İrden 2
Oğuz Karakartal 2
Barış Ertem 2
Mustafa Kaya 2
Sevgi Sevim Çıkrıkçı 2
Cengiz Hakov 2
Hasan Işık 2
Emel Ergun 2
Özden Apaydın 2
Sadık Kemal Tural 2
Seyfi Yıldırım 2
Ceyhun Atuf Kansu 2
Mukaddes Arslan 2
Selim Aslantaş 2
Yaşar Akdemir 2
Saime Yüceer 2

Yazar Sayi

Sayfa 70 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bekir Güzel 2
Hüseyin Serdar Tabakoğlu 2
Sezer Özyaşamış Şakar 2
Zeliha Gaddar 2
İrfan Çakın 2
Füruzan Kınal 2
Sema Özher Koç 2
Levent Doyuran 2
Berna Ayaz 2
Gülşen Danacı 2
Çağrı Eroğlu 2
Murat Yakar 2
Enis Batur 2
Ahmet Taşğın 2
Yılmaz Daşçıoğlu 2
Caner Işık 2
Şerif Korkmaz 2
Soner Akdağ 2
Hıfzı Doğan 2
Kemal Çağdaş 2
Mehmet Şeker 2
Milan Adamoviç 2
Seçil Hirik 2
İbrahim İnci 2
Viktor Grigoriyeviç Guzev 2
Gökhan Çetinkaya 2
A. Cüneyd Tantuğ 2
Mithat Durmuş 2
İsmet Emre 2
İbrahim Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 71 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nadir Devlet 2
Kerim Yaşar 2
Gözde Çolakoğlu 2
Erhan Aslan 2
Yakup Karataş 2
Dilek Herkmen 2
Ramazan Kılıçarslan 2
Hüseyin Ayaz 2
Mustafa Onar 2
Cevdet Epçapan 2
Muhittin Turan 2
Emin Oba 2
Ahmet E. Uysal 2
Yasemin Özdemir 2
Gülmira Sadiyeva 2
Ayşe Uyanık 2
Necdet Öztürk 2
Ahmet keskin 2
Mahmut İslamoğlu 2
Fatih Tepebaşılı 2
Abdurrahman Deveci 2
V. Doğan Günay 2
Reyhan Çelik 2
Zeynep Çetinkaya 2
İsa Yılmaz 2
Galibe Hacıyeva 2
Metin Ziya Köse 2
Betül Bilgen 2
Gerard Clauson 2
Ahmet Yüksel 2

Yazar Sayi

Sayfa 72 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Eflatun Nemetzade 2
Turgay Yazar 2
Ayhan Aydın 2
Sedat Erkut 2
Bilgin Güngör 2
İbrahim Toruk 2
Feridun M. Emecen 2
Adnan R. Karabeyoğlu 2
Ömer Saraç 2
Eyüp Uzunkaya 2
H. İnci Önal 2
Servet Şengül 2
Aynur Köse 2
Jale Özata Dirlikyapan 2
Elmira Memmedova 2
İkbal Vurucu 2
M. Murat Öntuğ 2
Buket Akkoyunlu 2
Zafer Karademir 2
Erkan Zengin 2
Selçuk Peker 2
Tanju Oral Seyhan 2
İlker Alp 2
Yasemin Gül Gedikoğlu 2
Doğan Çolak 2
Seyit Gezer 2
Zeki Karakaya 2
Özkan İzgi 2
Fatih Özdemir 2
Büşra Sürgit 2

Yazar Sayi

Sayfa 73 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Aytekin 2
Belgin Bal 2
Rehman Seferov 2
Ünal Taşkın 2
Rengim Sine 2
Zeynelabidin Makas 2
Yeliz Akar 2
Fatma Keçeli 2
Nedret Öztokat 2
Abdülkadir Yuvalı 2
Nurcan Toksoy 2
Serda Türkel Oter 2
Celal Erdönmez 2
Esra Sazyek 2
Kemal Demiray 2
İbrahim Özen 2
M. Derviş Kılınçkaya 2
Mehmet Beşirli 2
Birsen Karaca 2
Wolfram Hesche 2
Erkan Ergin 2
Emel Kaya Gözlü 2
Filiz Çetintaş Yıldırım 2
Ahmet Büyükakkaş 2
Meral Çapar 2
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev 2
Cezmi Koca 2
Alev Sınar Uğurlu 2
Tevfik Ekiz 2
Fatih Kaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 74 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Kılıç 2
Mesut Aydın 2
Mehmet Kocaoğlu 2
Durmuş Akalın 2
Refakat Çiner 2
Mustafa Ünal 2
Ümüt Akagündüz 2
Berna Türkdoğan 2
Musa Çadırcı 2
Ali İhsan Yapıcı 2
Tuğba Yıldırım 2
Şerife Çağın 2
Hidayet Aydar 2
İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem 2
Suat Engüllü 2
Mustafa Dinç 2
A. Esat Bozyiğit 2
Monguş B. Kenin-Lopsan 2
Nevin Selen 2
M. Hamit Çalışkan 2
Saadettin Keklik 2
Erhan Solmaz 2
Özcan Tabaklar 2
Uluhan Özalan 2
Meltem Kütahneci 2
Mehmet Gedizli 2
Hüseyin Bulut 2
Zehra İpşiroğlu 2
Abdulkadir Hayber 2
Erol Çankaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 75 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nilgün Çöl 2
Nazmiye Çelebi 2
Abdullah Metin 2
Cihan Özdemir 2
Kadir Yoğurtçu 2
İrem Onursal 2
Fatih Yalçın 2
Salih Özkan 2
Gülşah Parlak Kalkan 2
Osman Gümüşçü 2
Ali Güneş 2
Tuğba Aktaş 2
Rezzan Kızıltan 2
İskender Pala 2
İbrahim Ahmet Aydemir 2
Sinem Şahin Yeşil 2
Esra Kirik 2
Tuncer Ören 2
İbrahim Hakan Dönmez 2
Veysi Akın 2
Mehmet Altunmeral 2
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 2
Nevide Akpınar Dellal 2
Binnur Erdağı 2
Alparslan Demir 2
Hasan Çiftçi 2
Fahri Sakal 2
Oktay Aslanapa 2
Ayşe Duygu Yavuz 2
Yasemin Küçükcoşkun 2

Yazar Sayi

Sayfa 76 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kürşat Şamil Şahin 2
Doğan Özlem 2
Hüseyin Kayhan 2
Ayşe Tekel 2
Özlem Akbulak 2
Mesut Uğurlu 2
Mustafa Yiğitoğlu 2
Sıtkı Aydınel 2
Abdurrahman Ateş 2
Nuran Elmacı 2
İsa Kocakaplan 2
Nedim Yalansız 2
Fatma Nur Başaran 2
Mücahit Özçelik 2
Çiğdem Kılıç 2
Richard M. Dorson 2
Ahmet Yaşar Ocak 2
Nuri Kavak 2
Turgay Cin 2
Bağdagül Musa 2
Mustafa Bıyıklı 2
Sedat Alp 2
Şuayip Özdemir 2
Elçin Esmer 2
Tülay Sarar Kuzu 2
Baki Asiltürk 2
Cemil Kutlu 2
Ahmet Akçay 2
Altan Aykut 2
Sabire Arık 2

Yazar Sayi

Sayfa 77 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Başak Öztürk Bitik 2
Gül Uluğtekin 2
Ramazan Bölük 2
Sevim Birici 2
A.Deniz Abik 2
Ceren Ünal 2
Selçuk Duman 2
Ayşe Büyükyıldırım 2
Onur Balcı 2
Ü. Fafo Telatar 2
Meral Ozan 2
Diren Çakmak 2
Hatice Çubukçu 2
Murat Aka 2
Selim Yılmaz 2
Necati Akder 2
Şahin Baranoğlu 2
Özkan Aydoğdu 2
Bekir Şakir Konyalı 2
Gülser Oğuz 2
Zeynel Arslangündoğdu 2
Özlem Kayabaşı 2
Salim Pilav 2
Berrin Aksoy 2
Ebru Kavas 2
Esma Reyhan 2
Kayahan Erimer 2
Ali Karadavut 2
İsmail Boztaş 2
Serap Taşdemir 2

Yazar Sayi

Sayfa 78 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hami İnan Gümüş 2
Songül Ercan 2
Robert Dankoff 2
Erdal Aslan 2
B. S. Adams 2
Giray Fidan 2
Philippe Van Tieghem 2
Holida İmamova 2
Yusuf Gedikli 2
Seher Özkök 2
Taciser Onuk 2
Elif M. Tüfekçi 2
Nagehan Uçan Eke 2
Süheyla Bayrav 2
F. Sema Barutçu Özönder 2
Oğuz Karakaya 2
Melek Delilbaşı 2
Sabahattin Gültekin 2
Barış Karacasu 2
Muhammet Koçak 2
Jeff Todd Titon 2
Tamer Kütükçü 2
İlhan Erk 2
Ahmet Beşe 2
M. Sait Tüzel 2
Farız Yıldırım 2
Hakan Karabörk 2
Mehmet Güler 2
Zehra Sema Demir 2
Jülide Akyüz 2

Yazar Sayi

Sayfa 79 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nilgün Yavuz 2
Alev Karaduman 2
Ahmet Gökhan Biçer 2
Mesiha Tosunoğlu 2
Sait Aşgın 2
Recep Tek 2
Hatice Şimşek Bekir 2
Kadriye Yılmaz Orak 2
Füsun Akatlı 2
Sema Rıfat Güzelşen 2
Fatih Yılmaz 2
Mehmet Önder 2
E. V. Sevortyan 2
Muzaffer Çandır 2
Sibel Kocaer 2
Enis Şahin 2
Musa Gümüş 2
Fatma Şahan Güney 2
Adalet Ağaoğlu 2
Vefa Savaşkan 2
Kemal Çağdaş 2
Nurgül Bozkurt 2
Fehmi Akın 2
Milay Köktürk 2
Seçil Öraz 2
Bilal Kemikli 2
Ekrem Akurgal 2
İbrahim Kafesoğlu 2
Ömer Faik Anlı 2
Ali Ulvi Elöve 2

Yazar Sayi

Sayfa 80 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Turhan Çetin 2
M. Fatih Uslu 2
Mehmet Demir 2
Mustafa kalkan 2
Cengiz Buyar 2
ilhami Sığırcı 2
Fahri Yetim 2
Oktay Rifat 2
Hasan Yazıcı 2
Muhlise Coşkun Ögeyik 2
Arif Sarıçoban 2
Haldun Eroğlu 2
Said Coşar 2
Recep Demir 2
Hüseyin Muşmal 2
Cihan Camcı 2
Hatice P. Erdemir 2
Nimetullah Hafız 2
Tofig Davudoğlu Melikov 2
Emine Tuğcu 2
İpek Yıldız 2
Funda Şan 2
Ahmet Kılınç 2
Kamuran Gödelek 2
İsa Yüceer 2
Yıldız Canpolat 2
Nejla Günay 2
Şergiyye Heziyeva 2
Ebülfez Recebov 2
Sinan Oğan 2

Yazar Sayi

Sayfa 81 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Çiğdem Ülker 2
Ercan Haytoğlu 2
İbrahim Güler 2
Adem Kara 2
Turgut Bağır 2
Mehmet Tuğrul 2
Cemal Bayak 2
Naciye Atış 2
Selahattin Tozlu 2
Nicholas Poppe 2
İlay İleri 2
Nalan Kızıltan 2
Özbek İncebayraktar 2
Gülay Karaman 2
Hüseyin Akbaş 2
Abdolrahman Dieji 2
Selma Elyıldırım 2
Emine Kısıklı 2
Funda Bulut 2
Ahmet İnam 2
Mahmut Bolat 2
Özkan Keskin 2
Arzu Kunt 2
Mehmet Mehdi Ergüzel 2
Hüsniye Canbay Tatar 2
Sıla Ay 2
Ali Fehmi Karamanlıoğlu 2
Nedim Gürsel 2
Halime Doğru 2
Tunca Kortantamer 2

Yazar Sayi

Sayfa 82 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsmail Çoban 2
Mehebbet Paşayeva 2
Fazıl Gökçek 2
Şevket Toker 2
Ali Sarıkoyuncu 2
Babek Kurbanov 2
Ferhad Rahimi 2
Hans Joachim Kissling 2
İbrahim Özkan 2
H. Ferhan Odabaşı 2
Aymil Doğan 2
Melek Öksüz 2
Ramazan Avcı 2
Sevilay Ayva 2
Erkan Erginci 2
Selçuk Balı 2
Sümeyra Harmanda 2
Faruk Demirtaş 2
Angelika Arman 2
Mustafa Sarıca 2
Erol Karaca 2
Kaan Yılmaz 2
Arthur Sewell 2
Claus Schönig 2
Ertan Efegil 2
Füsun Kara 2
Ebru Burcu 2
İ. A. Baranov 2
Çetin Cumaguloviç Cumagulov 2
Esin Tüylü Turan 2

Yazar Sayi

Sayfa 83 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kaşif Yılmaz 2
Nuray Mamur 2
Musa Seyirci 2
Şerife Uzun 2
Songül Aslan Karakul 2
Adem Başıbüyük 2
Suat İlhan 2
Gyula Nemeth 2
R. Eser Gültekin 2
A. Faruk Sinanoğlu 2
İsmet Türkmen 2
Nadya Yuguşeva 2
Alpay İgci 2
Tüten Özkaya 2
Derya Tüzin 2
Sevgi İyi 2
Kubilay Aysevener 2
Ulvi Keser 2
Meltem Santur 2
Bayram Yıldız 2
Mustafa Özer 2
Seyfettin Altaylı 2
Erol Çöm 2
Ahmet Geçer 2
Özgür İldeş 2
Yasin Kılıç 2
Bülent Kara 2
Orhan Gökçe 2
Saim Yörük 2
Recep Ercan 2

Yazar Sayi

Sayfa 84 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ümit Yıldız 2
Cihan Piyadeoğlu 2
Niyazi Karasar 2
Ayşe Yücel 2
Ahmet Kolbaşı 2
Özlem Berk 2
Aslı Altan 2
Metin Ceylan 2
Salih Seyhan 2
Osman Gündüz 2
Murat Uluoğlu 2
Yılmaz Altuğ 2
Lokman Tay 2
Sapar Gücük 2
İbrahim Altunel 2
Vedat Kurukafa 2
Azzaya Badam 2
İsmail H. Demircioğlu 2
Bilal Dedeyev 2
Adem Palabıyık 2
Gökhan Abanoz 2
Piotr Kawulok 2
Cemal Güven 2
İsmet Alpaslan 2
İbrahim Yasa 2
Ömer Şayli 2
Ezgi Metin Basat 2
Mustafa Hilmi Bulut 2
Ahmet Altay 2
Özcan Erişek 2

Yazar Sayi

Sayfa 85 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2
Uğur Uzunkaya 2
Muhittin Çelik 2
Selçuk Ünlü 2
Emin Erdem Kaya 2
Özge Özyetkin 2
Yasemin Mumcu Ay 2
Safiye Akdeniz 2
Mehmet Kahraman 2
Ümit Deniz Turan 2
Cıldız Alimova 2
Murat Bulgan 2
Zeki Uslu 2
Emine Nas 2
Halil Çetin 2
Sıtkı Bahadır Tutu 2
Reşat Nuri Darago 2
Zeynep Ateşal 2
Ahmet Sarı 2
Marufjon Yuldashev 2
Leyla Tercanlıoğlu 2
Canan İleri 2
Sami N. Özerdim 2
Çiğdem Sağın-Şimşek 2
Esra Dicle 2
Nuri Köstüklü 2
Pınar İbe Akcan 2
Cem Şems Tümer 2
Feridun Ata 2
Nurullah Yılmaz 2

Yazar Sayi

Sayfa 86 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tülay Yürekli 2
Huriye Reis 2
Yusuf Şahin 2
Nezih Demirtepe 2
Fahri Atasoy 2
Mustafa Koç 2
John Andrew Boyle 2
Nihayet Arslan 2
Aktan Müge Yılmaz 2
Taner Tatar 2
İlkay Şahin 2
Ayşe Canatan 2
M. Tayfun Gülle 2
Özer Soysal 2
Onur Balci 2
Sadullah Gülten 2
Hüseyin Güfta 2
Mustafa Selçuk Ar 2
Murat Ali Karavelioğlu 2
Ahmet Halaçoğlu 2
Orhan Sevgi 2
Emre Ünal 2
Necmi Akyalçın 2
Ahmet Öcal 2
Yavuz Tanyeri 2
Can Karahan 2
Metin Karadağ 2
Çetin Veysal 2
Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu 2
Zeynep Z. Atayurt 2

Yazar Sayi

Sayfa 87 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aytül Özüm 2
Gaye Belkız Yeter 2
Musa Yaşar Sağlam 2
Fatma Yücel 2
İbrahim Etem Çakır 2
Zühal Özel 2
Erdal Aydoğan 2
B. Tahir Tahiroğlu 2
Giray Saynur Bozkurt 2
Mustafa Ayyıldız 2
Cem Bozşahin 2
İbrahim Onay 2
Yusuf Halaçoğlu 2
Cemali Sarı 2
Elif Öksüz 2
Fettah Kuzu 2
Önal Kaya 2
Hülya Sönmez 2
Yüksel Şahin 2
Cengiz M. Tosun 2
Hasan Kanbolat 2
Erkan Akalın 2
Selcen Çifçi 2
Fikri Salman 2
M. Sami Bayraktar 2
Alev Özbil 2
Nebahat Yusoğlu 2
Şafak Ural 2
Macit Gökberk 2
Bekir Kayabaşı 2

Yazar Sayi

Sayfa 88 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Şirin 2
Necmettin Akgün 2
Yavuz Kılıç 2
Halil İnalcık 2
Abdülhalim Aydın 2
Kasım Kufralı 2
Tuğba Korhan 2
Zeynep Kerman 2
Musa Kaval 2
Caner Solak 2
Edip Cansever 2
Mümine Çakır 2
Esra S. Değerli 2
Turan Güler 2
Han-Woo Choi 2
İbrahim Karahancı 2
N. A. Baskakov 2
Erdinç Demiray 2
Birkan Kargı 2
Elif Dulger 2
Suzan Kavanoz 2
Banu Mustan Dönmez 2
Derya Oğuz 2
Rahmanhoca İmamhocayev 2
Cengiz Çakaloğlu 2
Elza Alışova Demirdağ 2
Ahmet Atilla Şentürk 2
Cevdet Özdemir 2
Muhsin Ertuğrul 2
Selda Kaya Kılıç 2

Yazar Sayi

Sayfa 89 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Firdevs Karahan 2
Şaban Ortak 2
Ahmet Emin Yaman 2
Haldun Özkan 2
Mehmet Karaaslan 2
Tofig İsmail Oğlı Hacıyev 2
Emine Yarar 2
Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi 2
Ahmet Kırkkılıç 2
Metin Argan 2
Salih Orhan 2
Ali Güler 2
İsenbike Togan 2
Ayşın Candan 2
Galip Akın 2
Semra Şen 2
Kemal Abdulla 2
Erdem Can Öztürk 2
Cemal Çakır 2
Elif Aksoy 2
Naciye Güngörmüş 2
Vügar Sultanzade 2
Kerem Karaboğa 2
H. Kamil Biçici 2
S. Kürşad Koca 2
Mehmet Cihat Üstün 2
Mustafa Günay 2
Süleyman Demirci 2
M. Naci Önal-Aysun Dursun 2
Selçuk Trak 2

Yazar Sayi

Sayfa 90 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Demir 2
Kürşat M. Korkmaz 2
Bülent Aksoy 2
Behçet Necatigil 2
Abdullah Dağtaş 2
Christopher Caudwell 2
Nilüfer Yıldırım 2
Timuçin Kodaman 2
Necdet Aysal 2
Yaşar Tokay 2
Fatih Özkafa 2
Orhan Ural 2
Belgin Tezcan Aksu 2
Sıla Gen 2
Kamil Şahin 2
Resul Kaya 2
Marina Mojeiko 2
Özlem Uzundemir 2
Semiramis Kantel 2
Sami Baskın 2
Nefise Abalı 2
Şenol Kantarcı 2
Osman Turan 2
Tunca Özgişi 2
Zilale Hudaybergenova 2
Ahmet Vehbi Ecer 2
Perihan Yalçın 2
Mustafa Baydar 2
Sergej G. Klyashtornyj 2
Adnan Gürbüz 2

Yazar Sayi

Sayfa 91 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Korkmaz 2
H. Feriha Akpınarlı 2
Mehmet Yüce 2
Yusuf Olgun 2
Hasan Bahar 2
Muammer Ulutürk 2
Eren Akçiçek 2
İhsan Sabri Balkaya 2
Nail Güney-Talat Aytan-Avdulvahap Özer 2
Ahmet Adıgüzel 2
Hülya Yazıcı Okuyan 2
Akın Konak 2
Taner Gök 2
Ahmet Cevat Emre 2
Kübra Yıldırım 2
Hüseyin Ersoy 2
Erol Kaya 2
Necat Birinci 2
Mahir Cankaya 2
Fatih Koyuncu 2
Halide Sarıoğlu 2
Abdulmuttalip İpek 2
Nuh Tozlu 2
Tooru Hayasi 2
Zerrin Aydın Tavukçu 2
İrfan Murat Yıldırım 2
Füsun Şavlı 2
Metin Erol 2
Salim Durukoğlu 2
Şenay Kırgız Karak 2

Yazar Sayi

Sayfa 92 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Çetin Derdiyok 2
Tuğçe Erdal 2
Ensar Kesebir 2
İsmail Aydoğan 2
Medine Sivri 2
Fatma Ürekli 2
Hamdi Hasan 2
Michael D. Sheridan 2
Efdal Sevinçli 2
Veli Ünsal 2
Mustafa Aslan 2
Serdar Sağlam 2
M. Cavid Baysun 2
Bahattin Şeker 2
Gökhan Reyhanoğulları 2
Mehmet Aygüneş 2
Himmet Uç 2
Yusuf Doğan 2
Hasan Ali Koçer 2
Tzvetan Todorov 2
Melek Alpar 2
Saadettin Koç 2
Hülya Pilancı 2
Erhan Taşbaş 2
M. Saffet Sarıkaya 2
Meltem Sargın 2
Sadık Armutlu 2
Cevdet Yılmaz 2
Emine Akyüz 2
Hale Sert 2

Yazar Sayi

Sayfa 93 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meryem Şen 2
Recep Karaatlı 2
Hüseyin Salman 2
Mustafa Turan 2
Abdullah Özbolat 2
Ümit Yıldız-Yusuf Tepeli 2
Hatice Selen Tekin 2
Sema Barutçu Özönder 2
Toğrul Halilov 2
Aslı Aslan 2
Işıl Kabakçı 2
V. Zirmunsky 2
Esin Dayı 2
Tuğba Aydoğan 2
Zeynep Gülçin Özkişi 2
Mebure Osman Tosun 2
Senem Gezeroğlu 2
Atıf Akgün 2
Oya Külebi 2
Gürsel Aytaç 2
Ejdan Sadrazam 2
Kemal Timur 2
Turgut Tok 2
Gökhan Arı 2
Hasan Abdullahoğlu 2
Nevin Gümüş 2
Elif Ayan Nizam 2
Walter Eckehart Spengler 2
O. Burian 2
Rahile Davut 2

Yazar Sayi

Sayfa 94 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysel Ferah 2
Yakup Kahraman 2
Köksal Genç 2
Alan Gilchrist 2
Yasemin Özcan 2
L. Burcu Dündar 2
Arif Çerçi 2
Behlul Abdulla 2
Hüseyin Kürşat Türkan 2
Seyran Gayıpov 2
Ümit Eker 2
Murat Cankara 2
Necdet Osam 2
Mahmut H. Şakiroğlu 2
Fatih Sona 2
Halil Demircioğlu 2
Salih Okumuş 2
Sıtkı Nazik 2
Esat Bozyiğit 2
Tuba Ünlü Bilgiç 2
Engin Geçtan 2
Ahmet Serkan Ece 2
Sami Pektaş 2
Çiğdem Topçu 2
Ali Osman Abdurrezzak 2
Rifat Gürgendereli 2
İsmail Eren 2
Ahmet Yılmaz 2
Münteha Gül 2
Adem Çelik 2

Yazar Sayi

Sayfa 95 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hikmet Feridun Güven 2
Bilgen Aydın 2
İbrahim Taş 2
Hülya Argunşah 2
Selahattin Önder 2
Jale Gülgen 2
Öykü Terzioğlu 2
Konur Ertop 2
Okan Haluk Akbay 2
Hacı Çoban 2
Battal İnandı 2
Hasan Mesut Meral 2
Selçuk Moğul 2
Ayşe Çamkara 2
Faruk Kocacık 2
Doğan Bıçkı 2
Nilüfer Tanç 2
Tibor Halasi-Kun 2
Zeki Hafızoğulları 2
Orhan Seyfi Şirin 2
Ünal Kaya 2
René Wellek 2
Özlem Miraç Özkaya 2
Halim Serarslan 2
Berrin Yanıkoğlu 2
Abdülkadir Kabadayı 2
Çetin Yıldız 2
Tuna Ertem 2
Zeynep Zafer 2
Enver Kapağan 2

Yazar Sayi

Sayfa 96 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehdi Ergüzel 2
Yılmaz Koç 2
Serap Uzuner Yurt 2
Celal Aslan - Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 2
Gürhan Bahadır 2
İbrahim Ethem Çakır 2
Gizem Akyol 2
Seda Selim 2
Denis Sinor 2
Serpil Akgül 2
İzzet Şeref 2
İhsan Güneş 2
Önder Çağıran 2
Boray İdem 2
Alphan Akgül 2
Yüksel Topaloğlu 2
Hasan Kaplan 2
M. Sani Adıgüzel 2
Cezmi Eraslan 2
Hatem Türk 2
Temuçin Faik Ertan 2
Ahmet Gözlü 2
Mehmet Kınık 2
Levent M. Arslan 2
Muzaffer Doğanbaş 2
Rıfat Günday 2
Mediha Berkes 2
Hicran Hanım Halaç 2
Bilal Kırkıcı 2
Adem Terzi 2

Yazar Sayi

Sayfa 97 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Vildan Koçoğlu-Gündoğdu 2
Kemal Yüce 2
Turhan Feyzioğlu 2
Rukiye Akdoğan 2
Yusuf Çetin 2
A. Derya Eskimen 2
İsmet Konak 2
Elif Dülger 2
Ömer Yağmur 2
wiki ansiklopedisi - 2
Kerima Filan 2
Banu Öztürk 2
Hülya Kasapoğlu-Çengel 2
Yüksel Baypınar 2
Sevengül Karasubaşı 2
A. R. Humphreys 2
Cengiz Çetin 2
Hasan Erkek 2
Muhammet Arslan 2
M. Özlem Parer 2
Özcan Seyhan 2
Oktay Selim Karaca 2
Bayram Özfırat 2
Dilek Peçenek 2
Selda Kulluk Yerdelen 2
Ayşe Fırat Şimşek 2
Ahmet Evis 2
Yasemin Tümer Erdem 2
Fatih Başbuğ 2
Abdullah Kök 2

Yazar Sayi

Sayfa 98 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zekiye Gül Elbir 2
Eser Ördem 2
Tufan Turan 2
Yıldız Kocasavaş 2
Samira Kortantamer 2
Zuhal Kültüral-Aylin Koç 2
M. Abdullah Arslan 2
Ayhan Çelikbay 2
İsmail Yetişli 2
M. Faruk Toprak 2
Mehmet Çanlı 2
Ragıb Hulusi Özdem 2
Buket Oğuz 2
Uğur Sümer 2
Cevat Çapan 2
Yasemin Kırkgöz 2
Behice Sadık Boran 2
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl 2
Ali Alparslan 2
İnci Koçak 2
Necdet Bingöl 2
Ünsal Yavuz 2
Hayati Yılmaz 2
Kamil Tiken 2
Tuba Işınsu İsen-Durmuş 2
İsa Hebibbeyli 2
Leyla Raupova 2
Halis Adnan Arslantaş 2
Vasfi Adikti 2
Hayrunisa Topçu 2

Yazar Sayi

Sayfa 99 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tunca Poyraz Tacoğlu 2
Mehmet Samsakçı 2
Aziz Gökçe 2
Genciana Abazi-Egro 2
Ahmet Yaramış 2
Nurhayat Atan 2
Hikmet Yılmaz 2
Yunus Memmedov 2
Cem Erdem 2
Ayfer Teker Garcia 2
Mine Solmaz 2
Neşe Demirci 2
Bilge Türkkan 2
Adnan İnce 2
Volkan Marttin 2
Tülay Metin 2
Yusuf Öz 2
Hasan Basri Karadeniz 2
Tahir Kutsi Makal 2
Ramazan Bardakçı 2
Hasan Kolcu 2
Sümeyye Dinler Köksal 2
Faruk Gökçe 2
Hakan Taş 2
Uygar Aydemir 2
Sadiye Tutsak 2
Zeki Arıkan 2
İmran Gür 2
Ahmet Güngör 2
Yaşar Önen 2

Yazar Sayi

Sayfa 100 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Arzu Aygün 2
Mehmet Kurt 2
Shirô Hattori 2
İrfan Polat 2
Necmettin Özerkmen 2
Malik Yılmaz 2
Aslıhan Dinçer 2
Bernt Brendemoen 2
Abdülkadir Gürer 2
Tuğrul Balaban 2
İsmail Boyacı 2
Ahmet Turan Türk 2
Lütfi Ay 2
Mustafa Atila 2
Mine Akkuş 2
Ekrem Güzel 2
Himmet Umunç 2
Nagehan Eke 2
Hülya S. Sipahioğlu 2
Sevgi Öztürk 2
Emel Coşkun 2
İlhan Ekinci 2
Hakan Erdoğan 2
Mustafa Özsarı 2
Selim Ahmetoğlu 2
Alev Baysal 2
Nebahat Oran Arslan 2
Şadiye Deniz 2
Özgür Kıyçak 2
Hale Şıvgın 2

Yazar Sayi

Sayfa 101 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Saime Selenga Gökgöz 2
Döölötbek Saparaliyev 2
Hatice Sofu 2
Emrah Boylu-Önder Çangal 2
İrfan Çağatay 2
Sema Özher 2
Metin Demirci 2
Osman Kabadayı 2
Esin Derinsu Dayı 2
Zeynep Günal 2
Aytekin Keskin 2
Musa Demir 2
Sonel Bosnalı 2
Abuzer Akbıyık 2
Çoban Hıdır Haydar 2
Esra Nur Tiryaki 2
Tunga Güngör 2
Mehmet Surur Çelepi 2
Zübeyde Şenderin 2
Celal Soydan 1
Seçil Çakmak 1
İsmail Hakkı Balcatıoğlu 1
Şeyda Selen Çimen 1
Gürsel Uyanık 1
Stith Thompson 1
Viktor G. Guzev 1
David S. Miall-Don Kuiken 1
Evin Noyan 1
Nursel Arıcı-Abdülkadir Karacı 1
Ali Türkel-Behsat Savaş-H. Sebile Savaşçı 1

Yazar Sayi

Sayfa 102 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Turgut Uyar 1
Ruhi Özcan 1
Gökhan Baş 1
Mehmet Arı 1
Piri Er 1
Yusuf Berdak 1
Serkan Aslan 1
A. Ceren Göğüş 1
Cemal Karaata 1
Ayhan Güney 1
Hasan Açıkgöz 1
Nevin Güngör Ergan 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak-Süleyman Eroğlu-Hatice Şahin 1
Elif Aytek Kaynak 1
İbrahim Yıldırım 1
Nadim Macit 1
M. Fatih Kirişçioğlu 1
Ömer Torlak 1
Kerim Sarıçelik 1
O. Fırat Baş 1
H. Nur Artıran 1
Mehtap Türksoy 1
Saadet Bedük 1
Görkem Birinci 1
Mehmet DEĞERLİYURT - Recep AKSU - M. Yasir AYDOĞMUŞ - Mehmet Fatih KAYA - Ercan ... 1
Derya Filiz Korkmaz 1
Rahim Enlamof 1
Hülya Erol Arslan 1
Mustafa Hulusi Erdinç 1
Cengiz Aydın 1

Yazar Sayi

Sayfa 103 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Dinçer 1
Muhammedcan Recepov 1
Janilmirza Bapaeva 1
Elvina Abduvaliyeva Er 1
Namıq Hüseynli 1
Fidan Yavuz 1
Ahmet Arif Turan 1
M. Orhan Öztürk 1
Özcan Köknel 1
Fahri Valehoğlu 1
Köksal Şahin 1
Burak Fatih Açıkgöz 1
Oktay Bingöl 1
Altuğ Ortakcı 1
Hail İbrahim Bülbül 1
Meltem Aktaş 1
Sacit Arslantekin 1
Gülbike Yıldırım 1
Mehmet Fatih Kaya 1
Ramazan Kılıç 1
Abdulhaluk Çay 1
Cevdet Avcı 1
Hasan Ülker 1
Muhittin Gül 1
Ernur Genç 1
John R. Walsh 1
Nilgin Tanış Polat 1
Alan Hopkinson 1
Tarkan Koç 1
Emin Kuru 1

Yazar Sayi

Sayfa 104 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Ertuş 1
Nazlı Cihan-Nur Nacar Logie-Vakur Çifçili-Alaskar Özperçin 1
M. Zeki Duman 1
Özge Şahin Uğurel 1
Fatih Acer 1
L. Ligeti 1
Orhan Acıpayamlı 1
Arif Nat Riley 1
Hakkı Yapıcı 1
Behset Karaca 1
Gülmira Ospanova 1
Mehmet Kanar 1
Dominique Collon 1
Hüseyin Memişoğlu 1
Ümit Kılıç 1
Cihan Aydoğdu 1
Hatice Öz 1
Ersel ÇAğlıtütüngil 1
Selman Başaran 1
Ali Avni Öneş 1
Tina Karina Ramnarine 1
Emine Satıcı 1
İoanna Kuçuradi 1
Ayşe Ulusoy Tunçel 1
Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade 1
Ahmet Kemal Bayram 1
Mahmut İnat 1
Özlem Alyazlı 1
Cabir Zeren 1
Oruc Aliyev 1

Yazar Sayi

Sayfa 105 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Asa Briggs 1
Halil Erdemir 1
Mete Tunkocu 1
Salih Okumuş-Beste Semiha Bahçeci 1
Şaziye Dinçer 1
Mehmet Nam 1
E. Demirçizade 1
Isabelle Jan 1
Mustafayev Beşir 1
Sıtkı Salih Gör 1
Abdurrahman Daş 1
Çağan Yıldıran-Işıl Tanrıseven 1
Haydar Gölbaşı 1
Nuran Kutlu 1
Ali Göçer-Hüseyin Sayın 1
Zeynep Cihan Koca 1
Ayşenur Dönder 1
Gail Arlene De Vos 1
Maşallah Kızıltaş 1
Yıldırım Erbaş 1
Semra Baturay 1
Leysen Minullina 1
Canan Muter 1
Aşkın Koyuncu 1
Metin Yasa 1
Sami. N. Özerdim 1
Nejdet Gültepe 1
Betül Aydoğdu 1
Mehmet Sait Şahinalp 1
Müge Arslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 106 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sinan Güzel 1
Abılay Hangereyoğlu Aydosov 1
Osman Yıldız-Semra Akgül 1
Veda Bilican Gökkaya 1
Çiğdem Türker 1
Heinrich Otten 1
Esra Işık 1
Kazım Yıldırım 1
Nurefşan Kapal 1
Ali Osman Aktaş 1
Tuncay Öztürk 1
Mehmet Selim Ayhan-Mustafa Arslan 1
Rifat Mirhayev 1
Zofie Yüksel 1
İsmail Ergi 1
George T. Dennis 1
Ahmet Yiğit 1
Mehmet Âdem Solak 1
Mustafa Alican 1
Serdar Genç 1
Fehim Kuruloğlu 1
Eflatun Neimetzade 1
İbrahim Ethem Özkan 1
Songül Ulutaş 1
M. A. Seyidov 1
Veysel Ergin 1
Dan Ben Amos 1
Kemal Mehdi Oğlı Abdullayev 1
Mehmet Toplu 1
Züriye Çelik 1

Yazar Sayi

Sayfa 107 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gökay Yıldız 1
Hilal Gaye İnce 1
Yurdal Cihangir 1
Mustafa Bulat-Serap Bulat-Barış Aydın 1
A. A. Yoldaşev 1
Ferhat Çiftçi 1
Cem Yılmaz Budan 1
Harun Bahadır 1
Mircea Eliade 1
Sedat Cereci-Olgun Atamer-Murat Bayazit 1
Neşe Özden 1
Şule Toktaş 1
Elena Markovna Napolnova 1
İbrahim Tellioğlu 1
Naci Bostancı 1
Feridun Karaarslan 1
Sumanbar Askarovna Atkamova 1
M. Ertuğ Yavuz 1
Deniz Soysal 1
Eyüp Tanrıverdi 1
Nusret Koca-Hakkı Yazıcı 1
Alkan Akıncı 1
H. İbrahim Haksever 1
Tülin Günşen İçli 1
S. G. Klyaştornıy 1
Gönil Özlem Ayaydın Cebe 1
Mehmet Canbulat 1
Yusuf Turan Günaydın 1
A. Mehmet Yalçınkaya 1
Ergin Adem 1

Yazar Sayi

Sayfa 108 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Jale İsmayılova 1
Elmira G. Cahiyeva 1
İhsan Yılmaz Bayraktarlı 1
Naki Tezel 1
M. Murat Hatiboğlu 1
Fahri Dikkaya 1
Konuralp Ercilasun 1
Buket Acartürk 1
Okan Koç 1
Altan Çolakkol 1
Sabri Alagöz 1
Batur Reşidin 1
Zafer Gölen 1
Mustafa Köymen 1
Sevim İnal 1
Abdıdacan Akmataliyev 1
Cevat Hey’et 1
Erkan Tural 1
Selçuk Mülayim 1
John Blacking 1
Alaaddin İsmailoğlu 1
Tanju İnal 1
İlke Kızmaz 1
Ayşe Çolpan Kavuncu 1
Nazım Mustafa 1
Filiz Mergen 1
Özer Yener Avcı 1
Bülent Akın 1
Anwar Ahmad 1
Ülker Köksal 1

Yazar Sayi

Sayfa 109 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meral Tekin 1
Sadullah Yılmaz 1
Behçet Dede 1
Gülhinal Gülmez 1
Mehmet Hakkı Suçin 1
Doğan Bulut 1
Ravşaniye Şefigullina 1
Seyit Battal Uğurlu-Macit Balık 1
Abdullah Çoban 1
Christine Dikici 1
Hatice Eminoğlu 1
Nilüfer Tapan 1
Tilek Şarşenbek Uulu 1
Zeki İbrahim Burdurlu 1
İnan Gümüş 1
Ayşe Özdemir Kızıltan 1
Ahmet Haşim 1
Mahmut Adem 1
Özkan Göksu 1
Yaşar Şenler 1
Fatih Odunkıran-Bilal Alpaydın 1
Latife Kırbaşoğlu Kılıç 1
Bünyamin Taş 1
Arzu Kılıçlar 1
Salih Çeçen 1
Şakir İbrayulı İbrayev 1
Gülseren Halıcı 1
Mehmet Mandaloğlu 1
Duygu Çamurcu 1
Hüsna Kavaklıçeşme 1

Yazar Sayi

Sayfa 110 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abduraop Polat Taklımakanlı 1
Ünal Norman 1
Murat Özdemir 1
Nur Gökalp 1
Tuba Çıttır 1
Rene Wellek-Austin Warren 1
Emruhan Yalçın 1
Necmi Uyanık 1
G. H. I. Konstantin 1
Ahmet Özgiray 1
Özlem Nemutlu 1
Yekta Güngör Özden 1
Fatma Karabulut 1
Leylâ Hüseyin 1
Asude Bilgin 1
Metin Orbay 1
Nedret Mahmut 1
Şeniz anbarlı Bozatay-Konur Alp Demir 1
BerrinAksoy 1
Gülten Güler 1
Simla İçmez 1
Osman Safa Bursalı 1
Vanessa Joosen 1
Hayriye Topçuoğlu 1
Esma Şimşek-Ebru Şenocak 1
Nurcan Şen 1
Ali Koç 1
Tuna Tunagöz 1
Rıza Öztürk 1
ZeynepOrhan 1

Yazar Sayi

Sayfa 111 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Enver Mahmut 1
Azad Nebiyev 1
Gaye Yavuzcan A. Aghdam 1
Ahmet Uysal 1
Penah İmran Oğlu Helilov 1
Fayruza Garipova 1
Mihail Serafimoviç Meyer 1
Sebahat Deniz 1
Şevket Ökten 1
Gürhan Çopur 1
Ali Rıza Önder 1
Mehmet Tamer 1
Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 1
B. Zakir Avşar 1
Gizem Akyol Aycan 1
Pınar Al 1
Mustafa Balcı 1
Cem Değer 1
Hannelore Küchler 1
Neşe Ağkurt 1
Şirin Ünlü 1
Ekrem Malkoç 1
N. Nurmuhammedov 1
Sulayman Kayıpov 1
M. Demirel Babacanoğlu 1
Ömer Karakaş 1
Deniz Aktan Küçük 1
Eylem Saltık 1
Nurten Sarıca-Çilem Od 1
Alim Şerif Onaran 1

Yazar Sayi

Sayfa 112 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tülay Fenerci 1
Mehmet Yetişkin 1
Rüştü Ilgar 1
Erdoğan Erbay 1
Rabia Çolak 1
Yusuf Kılıç 1
A. Hamit Sunel 1
Cemil Çelik 1
Muammer Gürbüz 1
Selahaddin Öğülmüş 1
J. Benzing 1
Birsen Çeken 1
Elif Sayar 1
Ahmed Uzun 1
M. Levent Yener 1
Önder Çakırtaş 1
Wolfram Eberhard 1
F. Yegül 1
Kıvanç Aycan 1
Boris Yakoyleviç Vladimirtsov 1
Ufuk Karakuş 1
Melek Gençboyacı 1
Sabahattin Türkoğlu 1
Barno Nurmuradova 1
Gül Durmuşoğlu 1
Ralph Leon Beals 1
Hülya Taflı Düzgün 1
Mustafa Kemal Yılmaz 1
A. Tuba Ökse 1
Cengiz Veli Kurmuş 1

Yazar Sayi

Sayfa 113 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Özdemir 1
Selcen Çiftçi 1
Jeremy Waldron 1
Tamilya Aliyeva 1
Emel Kamacı 1
İlhan İlter 1
Nazan Kırcı 1
Filiz Balı-Ufuk Uğur 1
M. Selcen Çürük 1
Özden Yarımca 1
Faruk Bayramoğlu 1
Burhan Akpunar 1
Olga Razuvajeva 1
Andre Martinet 1
Hakan Saraç 1
Ursula Reinhard 1
Meral Alpay 1
Mehmet Günay 1
Dilşen İnce Erdoğan 1
Rana Ece Karahan 1
Zekai Güner 1
Mustafa Said Kurşunoğlu 1
Abdulkerim Abdülkadiroğlu 1
Cezmi Karasu 1
Hatıra Ahmedli Cafer 1
K. Mehmet Gece 1
Nilüfer Alkan 1
Tevfik Bıyıklıoğlu 1
Zekeriyya Uludağ 1
İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze 1

Yazar Sayi

Sayfa 114 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Mine Olcay 1
Nebi Mehdiyev 1
Fuat Akal 1
Şahali Aydoğdu 1
Özgür Uçak 1
Yaşar Düzenli 1
Fatih Kana 1
Lamia Kerman 1
Bülent Uğrasız 1
Arslan Kaynardağ 1
Halide Gamze İnce 1
Mesut Altun 1
Şahinbaş Erginöz 1
Sezin Oktay 1
Cihat Göktepe 1
Kahraman Gürbüz 1
Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov 1
Tolga Uzun 1
Emrah Kayımkaya 1
İrfan Kurt 1
Ayşegül Karabay 1
Necmettin Aygün 1
Füsun Ataseven 1
Ahmet Mocan 1
Semahat Işıl Açıkalın 1
Halil Oğultürk 1
Metin Eminağaoğlu 1
Şemsettin Şeker 1
Berna Olgunsoy 1
Mehmet Özdoğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 115 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ebru Bilget Fataha 1
Iya Vasilyevna Stebleva 1
Muzaffer Erdoğan 1
Sibel Özan 1
Abdülkadir Bulut 1
Vahide Kurt 1
Çernigovskaya T.V. 1
Murtaza Köse 1
Esin Sultan Oğuz 1
Nuray Kayadibi 1
Tuğba Tekin 1
Rıfat Oymak 1
Enkhbat Avirmed 1
İsmail Arıcı 1
Ayten Hacıyeva 1
Gamze Özot 1
Mediha Güler 1
Yılmaz Göbenez 1
Serap Akçaoğlu Saydım 1
Luri Honko 1
Atilla Dilekçi 1
Savaş Eğilmez 1
Şerife Baş 1
Beverly J. Stoeltje 1
Edward Stankiewicz 1
İbrahim Bükülmez 1
Münevver Kata 1
Lütfi Şeyban 1
Ozan Tunca 1
Veli Gül 1

Yazar Sayi

Sayfa 116 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
D. Graç 1
Hicran Karataş 1
Peter Strevens 1
Mustafa Argunşah-Galip Güner 1
Celalettin Yanık 1
Handan İnci 1
Mimar Türkkahraman 1
Seda Arıkan 1
Nesrin Günay 1
Şeyma Sezer 1
Bilal Koç-Oktay Kaan 1
Ekrem Ayan-Yakup Türkdil 1
N. Akmal Ayyubi 1
Adeyemi Daramola 1
M. Barış Gümüşbaş 1
Ömer Faruk Sönmez 1
Vildan Serdaroğlu 1
Davut Yiğitpaşa 1
Evrim Doğan 1
Kemal Zeki Zorbaz 1
Turhan Gandjei 1
Rukiye Aslıhan Aksoy Sheridan 1
Erdinç Kaplan 1
Gökhan Eşel 1
Mehmet Avçin 1
Himmet Biray 1
Mustafa Diktaş 1
Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade 1
Sefa Bardakcı 1
Nevin Selçuk 1

Yazar Sayi

Sayfa 117 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Birol Aygün 1
Nadira Jahiç 1
Suzan Şeren Karakuş 1
Agnieszka Koecher-Hensel 1
wiki Ansiklopedisi- 1
Oğuz Bal 1
H. Özgür İnnalı-İbrahim Seçkin Aydın 1
Türkay Bulut 1
Melda Öncü Yıldız 1
Saadet Tekin 1
Banu Yangın 1
Gözde Sazak 1
Derya Perk Er 1
Rahmi Çiçek 1
Hülya Kaya 1
Yüksel Ersan 1
Mustafa Karabulut - Eyüp Güneş 1
Sevgi Çoban 1
A. RónaTas 1
Hasan Ertürk 1
Jasemin Nazim 1
Nihal Kuyumcu 1
İlhan Aksoy 1
Nanuli Katcharava 1
Fikret Kılıç 1
Özcan Şaşmaz 1
Faik Kanatlı 1
Kubat Tabaldiev 1
Burcu Çetin 1
Amir Khalilzadeh 1

Yazar Sayi

Sayfa 118 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Atay 1
Meltem Huri Baturay 1
Gülçin Koç 1
Mehmet Gedik 1
Dilek Tığlıoğlu 1
Hüseyin Bozkurt 1
Seydi Vakkas Toprak 1
Cevdet S. Minullin 1
Muhsin Yılmaz 1
Erol Çamyar 1
Ayşe Gamze Öngen 1
Firengiz Paşayeva 1
Şaban Özüdoğru 1
Ahmet Faruk Güler 1
M.Akif Kireçci 1
Yasemin Yabuz 1
Fatih Başkapan 1
Lale Aminova 1
Orhan Çeltikci 1
Hale Göknar 1
Meryem Eker 1
Gülnare Gocayeva Memmedova 1
Mehmet Karakaş 1
Hüseyin Özcan-C. Sezen Gönenç 1
Ümit Yaşar Özkan 1
Hatice Parlak-Fatma Alkan 1
Murat Fırat 1
Ersin Günay-Suat Ungan 1
Selvi Demir 1
Kadir Yalınkılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 119 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Niyazi Can 1
Ali Birinci 1
Togay Seçkin Birbudak 1
Zekiye Kopaçlı 1
İrem Danış 1
Necip fazıl Kurt 1
Fundagül Apak 1
Ahmet Koç 1
Mahmut Şakiroğlu 1
Özlem Bayrak Cömert 1
Yavuz Çelik 1
Levent Ali Çanakçı 1
Osman Büyük 1
Halil İbrahim Gök 1
Metin Balay 1
Salih Özçamca 1
Şecaattin Tural 1
Berin U. Yurdadoğ 1
Gülşah Mete 1
E. J. Fazılov 1
Mutluhan Taş 1
Abdurrahman Tansu Say 1
Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç 1
V. M. Jirmunskiy 1
Eset Süleyman 1
Kara İbrahimoğlu 1
Ali Gültekin-F. Betül Üyümez 1
Tugba Gönel 1
Zeynep Erdinç 1
Engin Sezer 1

Yazar Sayi

Sayfa 120 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Tacemen 1
Yıldız Turgut 1
Atalay Yörükoğlu 1
Mevlude Zengin 1
Samiye Tunç 1
Nergiz İsmayilova 1
Şerif Baştav 1
Betül Erol 1
Gündüz Akıncı 1
Ece Sevgi-Çağla Kızılarslan 1
İbrahim Agâh Çubukçu 1
Müjdat Avcı 1
Sinem Küçük 1
Oya Akdeniz 1
Vedat Kartalcık 1
Esra Keskinkılıç 1
Kemal Ateş 1
Nurettin Gemici 1
Ali Osman Yalkın 1
Robert A. Georges 1
İsmail Gündoğdu 1
Azmi Süslü 1
Ahmet Zeki Velidi Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Neslihan Öksüz 1
Bilal Altan 1
Gürkan Tekin 1
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu- 1
İbrahim HABACI-Abdullah ÜRKER-Seval BULUT-Recep ATICI-Zeynep HABACI 1
Müşerref Dede 1
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu 1

Yazar Sayi

Sayfa 121 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Akif Çeçen 1
Ömer Demirbağ 1
Kemal Reha Kavas 1
Nuriye Bastem 1
Mehmet Uğur Ekinci 1
Ruhi İnan 1
Erdem Erdenk 1
Bahaeddin Yediyıldız 1
Gökçen Alpkaya 1
Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 1
Hilal Özcebe 1
A. B. Salkınbay 1
Cemal Demircioğlu 1
Ayhan Dereko 1
Mirsad Turanoviç 1
Neval Karakuş Sakin 1
Şükriye Turan 1
Billur Ülger 1
Elif Arcıca Akkök 1
Ferit Duka 1
Suna Timur Ağıldere 1
Adriatik Derjaj 1
Deniz Zeyrek 1
Ezgi Korkmaz 1
Kerim Aydın Erdem 1
Alparslan Aliağaoğlu 1
Türk Dil Kurumu 1
Mehtap Kodaman 1
S. Malov 1
Banu Alan Sümer 1

Yazar Sayi

Sayfa 122 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Çelik 1
Ragıp Gökçel 1
Hülya Can 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Mehmet Akif Gözitok 1
Sevcan Yılmaz Kutlay 1
A. Muhadin Kumakhov 1
Aysel Baytok 1
Hasan Çelik 1
Muhammed Eyyüp Sallabaş 1
Ergün Hamzadayı 1
Selami Alan 1
James M. Kelly 1
Nidai Sulhi Atmaca 1
Elövsest Zakiroğlu Abdullayev 1
İlgar İmamverdiyev 1
Namık Açıkgöz 1
M. Nurefşan Kapal 1
Fahri Öz 1
Köbey Hüseyin 1
Burak Birecikli 1
Altay Suroy Receboğlu 1
Hadra Kübra Erkınay 1
Sabri Koç 1
Gülay Yıldırım-Safiye Ağapınar Şahin 1
Mehmet Ersan 1
Ramazan Kahraman 1
Hüseyin Albayrak 1
Zahide İmer 1
Mustafa Mavaşoğlu 1
Sevim Şermet 1

Yazar Sayi

Sayfa 123 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulhakim Mehmet 1
Cevat Dursunoğlu 1
Hasan Selim Özertem 1
Selçuk Uygun 1
John Lye 1
Nilay Işıksalan 1
Alaeddin Yalçınkaya 1
Tarık Aksoy 1
Emin Efendiyev 1
Nazim Paşayev 1
Filiz Şenler 1
Svetlana Chebotarjova 1
M. Vedat Gürbüz 1
Özge Özaydın 1
Yasemin Kubanç 1
Kürşat Solak 1
Bülent Aras 1
Oraz Yağmur 1
Arif Acaloğlu 1
Ülkü Ayhan 1
Saffet Kartopu 1
Gülizar Çakır Sümer 1
Mehmet İsmail 1
Hüseyin Karaduman 1
Mustafa Şahin-Cemile Şahin 1
Abdullah Dudakoğlu 1
Christos Clairis 1
Hatice Kocabay 1
Murat Belge 1
Timur Gültekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 124 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Taştan 1
Emine Kübra Fidan 1
İnci Macun 1
Ayşe Tanrıverdi 1
Necdet Hayta 1
Funda Keskin 1
Mahmut Erol Kılıç 1
Yaşar Türkben 1
C. W. Von Sydow 1
Halil Çeçen-Ramazan Sarıçiçek 1
Mesut Tekşan 1
Salih Koralp Güreşir 1
Şamil Yeşilyurt 1
Belkıs Altuniş Gürsoy 1
Gülsüm Killi Yılmaz 1
Mehmet Mustafa Örücü 1
Ilhama Jafarova 1
Sırrı Akbaba 1
Abdurrahim Tufantoz 1
Ünsal Yılmaz Yeşildal 1
Cüneyt Coşkun 1
Haydar Ali Diriöz 1
Ertuğrul Taş 1
Nur Nacar-Logie 1
Ali Fuat Karaman 1
Zeynep Aksoy 1
Engin Berber 1
İsa Kayaaşp 1
Nedim Macit 1
G. Tarıman Cenikoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 125 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mariya Leontiç 1
Semra Akdemir 1
Fatma Necla Çıkıgil 1
Leyla Subaşı Uzun 1
Canan Çeşit 1
Asuman Gökhan 1
Metin Topuz 1
Sami Dönmez 1
Mehmet Sadi Çögenli 1
Ebulfez Ezimli 1
İ. Murat Çakmakçı 1
Sinan Çakır 1
Abdüllatif Armağan 1
Osman Ülkü 1
Vasıf Novruzov 1
Çiğdem Kaya 1
Hazel Melek Akdik 1
Esra Dereli 1
Kazım Paydaş 1
Nurdan Tuhfe Toçoğlu 1
Richard Livingstone 1
Ziya Akkaya 1
İsmail E. Erünsal 1
Ahmet Yaşar Demirkol 1
Meherrem Qasımlı 1
Yiğit Sümbül 1
Mustafa Akkuş 1
Fazilet Çöplüoğlu 1
Ayça Gelgeç Bakacak 1
Mihrican Aylanç 1

Yazar Sayi

Sayfa 126 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sebahattin Yum 1
Nurhayat Çalışkan Akçetin 1
Turgay Bozoğlan 1
Mehmet Terzioğlu 1
Rosemary Agonita 1
Erdal İlter 1
Mehmet Ali Kısakürek 1
Mustafa Bayter 1
Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A . Livsiç 1
Ferhan Türe 1
Cem Gürdal 1
Mine Tan 1
İsmail Şen 1
Neşe Emecan 1
Bilge Yavuz 1
Elçin Eliaçık 1
N. Sulhi Atmaca 1
Sultan Mambetkaliyev 1
Ömer Kutlu 1
Volkan Odabaş 1
Eyüp Coşkun 1
Alisher Kholmatov 1
Tülay Öcal 1
Mehmet Zeki Ak 1
S. Alp 1
Bahtiyar Makaroğlu 1
Göksel Türközü 1
Rafael Carpintero Ortega 1
Huriye Mannasoğlu 1
Mustafa Gençoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 127 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serpil Yazıcı Şahin 1
A. Kadir Aslan 1
Cemil Kurt 1
Aynur Gazanferkızı Çev.: Muhammet Kemaloğlu 1
Muazzez Eser 1
Eren Özbek 1
Selahattin Doğuş 1
Nezaket Hüseyinova 1
Elizabeta Koneska 1
İhsan Satış 1
Feysel Taşçıer 1
Süleyman Balcı 1
Önder Potur 1
Y. İ. Vasiliev 1
Fahrettin Alısar 1
Brian Sutton-Smith 1
Okan Alay 1
Altan Armutak 1
Uğur Alpagut 1
Mehmet Emin Lebe 1
Dilara Gürler 1
Ramazan Boyacıoğlu 1
HülyaÇevirme 1
Zafarjon Sıddıkov 1
Mustafa Kınık 1
Sevim Atila 1
Cennet Yarşı 1
Erkan Karagöz 1
Taner Namlı 1
Emel Mutlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 128 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İlkay Demirkürek 1
Ayşe Becel 1
Ahmet Cüneyt Gültekin 1
M. Şevki Çapan 1
Özer Özbozdağlı 1
Yasemin Darancık 1
Onur Altuntaş-Hasan Hüseyin Altınova 1
Anna Grabolle Çeliker 1
Hakan Tatyüz 1
Uygur Kocabaşoğlu 1
Meral Işıldak 1
Bedri Özçelik 1
Dinmukhamed Kelesbayev 1
Mustafa Sekmen 1
Seyit Ali Kahraman 1
Abdullah Bakır 1
Charles Oliver Carbonell 1
Hatice Çelik 1
Murat Abacı 1
Nilüfer İşyar 1
Alfiya F. Galimullina 1
Tevhide Özbağı 1
Zeki Boyraz 1
Emine Gümüşsoy 1
Necat iTonga 1
Fuat Yörükoğlu 1
Mahir Selim Akçakaya 1
Özhan Tıngöy 1
Fatih M. Şeker 1
Laszlö Papp 1

Yazar Sayi

Sayfa 129 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Özdemir 1
Arzu Donat 1
Şaira Daniyarova 1
Gülsen Seyhan Alışık 1
Hüseyin Yıldırım 1
Ünal Çağlar 1
Havva Özyılmaz 1
Murat Küçükuğurlu 1
Kamer Kaya 1
Ali Dönmez 1
Töre Nefesof 1
Remzi Kılıç 1
Emre Öztürk 1
Ayşegül Sertkaya 1
Ahmet Ocak 1
Mamatqul Joreyev 1
Özlem Karakul 1
Semih Çelik 1
Can Gürzap 1
Aslıhan Eruzun Özel 1
Halil Turan 1
Metin Gültekin 1
Şener Büyüköztürk 1
Berrin Akçalı 1
Gültekin Oransay 1
Mehmet Özkarcı 1
Ebru Gökdağ 1
İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz 1
Sibel Yılmaz 1
Abdülkadir Hayber 1

Yazar Sayi

Sayfa 130 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Osman Mutluel 1
Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli 1
Çetin Sarıkartal 1
Hayriye Durkaya 1
Esma Öz 1
Kaya Yılmaz 1
Nurbolat Bogenbayev-Aydın Calmırza 1
Ali Kafkaysyalı 1
Tuğrul İnal 1
Zeynep Tek 1
Ensar Yılmaz 1
Ayten Şahin 1
Gatibe Mahmudova 1
Ahmet Turgut Kut 1
Mefkure Mollova 1
Pelin Seçkin 1
Yılmaz İnce 1
Musa Şenol 1
Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı) 1
Lütfi Bayraktutan 1
Cebe Özer 1
Attilâ İlhan 1
Hamdi Özdiş 1
Michael Khodarkovsky 1
Şermin Baka 1
Efe Arık 1
Adem Ceyhan-Tuğba Aydoğan 1
Lütfü Kerem Başar 1
Zühal Akünal Okan 1
Ainur Nogayeva 1

Yazar Sayi

Sayfa 131 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Aldan 1
Celile Eren Ökten 1
Mine Aktaş 1
Seda Köycü Arslantekin 1
Nesrin Sis-Bekir Gökçe 1
Şinasi Sönmez 1
Güzel Şemsiyeva 1
N. Hanzade Uralman 1
Adilhan Appa 1
M. Cem Şahin 1
Ömer Gökhan Ulum 1
Demet Şafak Aydın 1
Evrim Üstünoğlu 1
Nurten Birlik 1
Ali Yol 1
H. Ahmet Maden 1
Tülay Bektaş Şeker 1
Mehmet Yavuz 1
Bahir Selçuk-İbrahim Halil Tuğluk 1
Hiroshi Kumamoto 1
Yusuf Ercan 1
Mustafa Durmuş Çelebi 1
A. H. Halsey 1
Aykut Kazancıgil 1
Hasan Ali Şahin 1
Muamber Yılmaz 1
Erdoğan Saracoğlu 1
Seher Erdoğan Çeltik 1
İstiklal Yaşar Vural 1
Tacettin Şimşek 1

Yazar Sayi

Sayfa 132 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Birsel Küçüksipahioğlu 1
Nagehan U. Eke 1
Ahad Emirçupani 1
M. Karasan 1
F. Reyhan Altınay 1
Kezban Tekşan 1
Bora Bayram 1
Alper Akdeniz 1
H.Nihal - A.Naci Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Sabahattin Eyuboğlu 1
Gunesh Bashirova 1
Derya Yaylı-Murat Solak 1
Raile Abdülvahit Kaşgarlı 1
Yüksel Pazarkaya 1
A. Sema Ertane Baydar 1
Erhun Şengül 1
Jean Perrot 1
Nihal Yetkin Karakoç 1
Tamer Kutluca 1
Ayşe Ateş 1
Natalie Operstein 1
Süleyman Serdar Oğlı 1
M. Sait Aydın 1
Yalçın Yunusov 1
Farhad Mazlum Zavarag 1
Kubilay Yazıcı 1
Burcu Şafak 1
Olcay Sert 1
Ananiasz Zajaczkowski 1
Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 133 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Memduha Satır 1
Bazılhan Buhatulı 1
Mehmet Güçlü 1
Dilek Zerenler 1
Hüseyin Dağtekin 1
Zehra Pezük 1
Mustafa S. Akpolat 1
Abdulkadir Özcan 1
Haşim Cem Çelik 1
Juten Oda 1
Nilgün Tanış Polat 1
Alev Çakmakoğlu Kuru 1
Telgat Galiullin 1
Zekeriya Karadovut 1
Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral 1
İlyas Söğütlü 1
Nebahat Oran Aslan 1
Francis Clark 1
Şaduman Halıcı 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu 1
Fatih Doğru 1
Lale Dayıoğlu 1
Bülent Özkan-Özlem Yıldırım-Erdem Dinç-B. Tahir Tahiroğlu-Sinan Yalçınkaya 1
Armağan Zöhre 1
Hale Toledo 1
Meserret Diriöz 1
Dudu Aysal 1
Recep Songün 1
Ümmühan Gökmen 1
Cihan Yamakoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 134 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nizamettin Mahmudov 1
Tolga Arslan 1
Emrah Çelikhan 1
Necla Pekolcay 1
Ahmet L. Orkan 1
Makbule Muharreova 1
Yavuz Gürler 1
Fatih Yıldız 1
Cahit Epçapan 1
Salih Uçak-Elif Gökçü 1
Şehrabanı Allahverdiyeva 1
E. Tenişev 1
Va-Nu 1
Hayrettin Tuncel 1
Esin İleri 1
Kasım Karaman 1
Nuray Akkol 1
Tuğba Birdal 1
Rıdvan Tunçel 1
Zeynep İrem Fıratlıgil 1
İslam Küçük 1
Gamze Elif Tanışmış 1
Pauline Sarkar 1
Senem Nadar 1
Fatma Susar Kırmızı-Aslıhan Fenli-Demet Kasap 1
Louis K.Katona 1
Atila Tolun 1
Haluk Köroğlu 1
Satı Doğanyiğit 1
Betül Parlak 1

Yazar Sayi

Sayfa 135 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Güney Ongun 1
Edibe Sözen 1
İbrahim Atabey 1
Mükerrem Bedizel 1
Oya Menteşe 1
Vefa Guliyeva 1
Çoban Hıdır Uluhan 1
Esra Onur 1
Nurgun Akar 1
Ali Püsküllüoğlu 1
Turan Açık 1
Robert B. Lees 1
Fehim Nametak 1
Celal Türer 1
Aydın Durdu 1
Hamza Özaydın 1
İsmail Hakkı Kadı 1
Nesrin Demir 1
Şeyma Benli 1
Bilal Genç 1
Ekrem Aksoy 1
Müzeyyen Çiyiltepe 1
Su Erol 1
Adem Sezer 1
M. Ali Yabgu 1
Ömer Erdoğdu 1
Davut Ateş 1
Evren Alpaslan 1
Nursel Baykasoğlu 1
Ali Uçan 1

Yazar Sayi

Sayfa 136 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Turgut Yiğit 1
Mehmet Vanlıoğlu 1
Ruken Akar-Vural 1
Erden Z. Kacibekov 1
Bahar Doğan 1
Mehmet Arslantepe 1
Priscilla Mary Işın 1
Hilmi Yüksel 1
Yusuf Blaşkoviç 1
Mustafa Çiçekler 1
Serkan Bayraktar 1
Cemal Kemal 1
Hasan Akarsu 1
Sedat Veyis Örnek 1
Nevin Karabela 1
Bircan Kalaycı 1
Elif Beyce 1
Ferruh Sanır 1
Afet Yılmaz 1
Warren C. Schultz 1
F. Arzu Demirel 1
O. Schnitzler 1
H. Nur Erkızan 1
Türkan Öncü 1
Banu Çulha Özbaş 1
Derya Karaburun 1
Hülya Erol Aslan 1
Yücel Can 1
A. Neşet Dinçer 1
Cengiz Aytmatov 1

Yazar Sayi

Sayfa 137 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysel Günindi Ersöz 1
Hasan Doğan 1
Muhammedjan Rustemov 1
Janna Orınbasarkızı Tektigül 1
Takashi Osawa 1
Elvira A. Grunina 1
İlhami Günay 1
Namiq Abbasov 1
Figen Furtuna Erdoğdu 1
Süleyman Gökbulut 1
Ahmet Arslan 1
Özcan Mert 1
Fahri Valehoğlu(Hacıev) 1
Könül Habibova 1
Amagül Durduyeva 1
Meltem Çeliktaş 1
Sacit Uğuz 1
Mehmet Fatih Köksal 1
Zehra Ergeç 1
Sevinç Üçgül 1
Abdulhekim Mehmet 1
Hasan Yavuzer 1
Selda Ergün 1
José Andrés Alonso De La Fuente 1
Alaybey Karaoğlu 1
Taşbolot Sadıkov 1
İlknur Mirgaliyev 1
Nazlı Gündüz 1
Firdevs Çetin 1
Şaban Doğan-Melis Sezen Güneş 1

Yazar Sayi

Sayfa 138 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Zeliha Stebler 1
Özgül Özbek 1
L. S. Levitskaya 1
Bülent C. Tanrıtanır 1
Orhan Aydın Acıpayamlı 1
Arif Özgen 1
Merve Aydoğdu 1
Sahure Çınar 1
Beki Haleva 1
Don Yoder 1
Recep Cengiz - Ramazan Sarıçıçek 1
Seyran Qayıbov 1
Ümit Koç 1
Cihan Bulut 1
Hatice Özçörekçi 1
Murat Çağlar 1
Selman Can 1
Kadir Kutlusoy 1
Nimetulla Hafız 1
Ali Balaban 1
Zekine Özertural 1
Emine Sonnur Özcan 1
İpek Özmen 1
Funda Selçuk Şirin 1
Özlem Ayazlı 1
Yavuz Alptekin 1
Sema Çiğdemoğlu 1
Leniza Veliyeva 1
Cafer Çiftçi 1
Asıf Hacılı 1

Yazar Sayi

Sayfa 139 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Erdoğan Cengiz 1
Salih Okumuş-Halime Barış 1
Şaziye Dinçer Bahadır 1
Berat Açıl 1
Gülsün Parlar 1
E. Efe Çakmak 1
Issiyev Kuddus 1
Çağatay Aşkit 1
Hayder Muhammed 1
Murat Tuncay 1
Esat Çelebi 1
Nuran Malta-Muhaxheri 1
Ali Göksu 1
Tudora (Fedora) Arnaut 1
Engin Karadağ 1
Ayşenur İslam 1
Ahmet Şamil Gürler 1
Paki Küçüker 1
Yıldırım Yavuz 1
Semra Demir 1
Lezzet Aliyeva 1
Samim Kocagöz 1
Nejdet Keleş 1
Şeref Yılmaz 1
Günay Çelikelden 1
Mehmet Salih Erkek 1
Ebülfez Kulu Amanoğlu 1
İ. Seçkin Aydın-Hakan Ülper-H. Özgür İnnalı 1
Müge Canpolat 1
Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu 1

Yazar Sayi

Sayfa 140 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abid Nazar Mahdum 1
Osman Yılmaz 1
Heinrich Wölfflin 1
Esra İlter 1
Nurettin Çalışkan 1
Ali Osman Engin 1
Tuncay Yüce 1
Mehmet Semerci 1
Rifkat Sibgatullin 1
Zsuzsa Kakuk 1
Ercan Demirci 1
İsmail Eyyupoğlu 1
Aziz Yakın 1
Mehmet Ağırgan 1
Yonca Denizarslanı 1
Serdar Girginer 1
İbrahim Gökbakar 1
Mürsel İsmayıloğlu 1
Soslanbek Y. Bayçorov 1
Ömer Çiftçi 1
Veysel İbrahim Karaca 1
Ethem Çalışkan 1
Nuri Taner 1
Ali Şenozan 1
Ruhan Karadağ 1
Erdal Taşbaş 1
Bahadır Çokamay 1
Gökay Yıldız-Şevkiye Kazan 1
Mehmet AliAğakay 1
Pınar Özdemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 141 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hilal Kaya 1
Yuri Tambovtsev 1
Mustafa Can 1
Serhat Demirel 1
A. Adil Tırpan 1
Ferhat Ensar 1
Cemal Avcı 1
Harun Bekir 1
Miriam Zeliha Stebler 1
İsmail Uygun 1
Neşe Sarıca 1
Şureddin Memmedli 1
Eleni Sella 1
Naci Şahin 1
Sumru Özsoy-Ayla Balcı-Ümit Deniz Turan 1
M. Esad Coşan 1
Deniz Şengel 1
Kenan Yavuz 1
Nusret Merdan 1
Almasa Mulalić-Azamat Akbarov 1
Mehriban Alizade 1
S. Göksel Türközü 1
Baktıgül Kulamşayeva 1
Mehmet Cengiz Çakmak 1
Derya Akkaya 1
Raffaele Pettazzoni 1
Yusuf Yıldırım 1
Mustafa Güllübağ 1
Cemil Yücel 1
Muhammad Khalafallah 1

Yazar Sayi

Sayfa 142 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Feyzi Halıcı 1
Süleyman Can 1
Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara-Esin Yağmur Şahin-Metin Akgün 1
Özbay Güven 1
Fahri Hacılar 1
Altay Amanjolov 1
Hacı Mustafa Açıköz 1
Uğur Kurtaran 1
Melike Gumarova 1
Sabri Büyükdüvenci 1
Bayhan Çubukçu 1
Gülay Karadağ Çınar 1
Mehmet Emre Çelik 1
Dilek Akbulut 1
Hüsamettin Mehmedov 1
Sevim Karaca 1
Abdıkerim Muratoy 1
Muharrem Dördüncü 1
John D. Dorst 1
Nil Ünlüaycıl 1
Alaattin Canbay 1
Emin Ağayev 1
Ayşe D. Kuşçu 1
Nazife Aydınoğlu 1
Filiz Mete 1
Ahmet Çoban 1
M. TreforOwen 1
Faruk Polatcan 1
Kürşat Koçak 1
Bülent Akın-Mustafa Duman 1

Yazar Sayi

Sayfa 143 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Onur Dursun-Sercan Hamza Bağlama 1
Apdülkerim Dinç 1
Hakan Yalap 1
Ülker Nebiyeva 1
Safa Çelebi-Demet Sancı Uzun 1
Behçet Gönül 1
Gülin Öğüt Eker 1
Mehmet Halil Erzen 1
Rayhan İymahanbetova 1
Hüseyin Kaleli 1
Mustafa Sıddık Karagöz 1
Abdullah Çoban-Gürkan Tabak 1
Christine Goldberg 1
Murat Aslan 1
Erol Sakallı 1
Selma Benli 1
Kadir Çayır 1
Nilüfer Tuncer 1
Ali Akbar Keivanfar 1
Tilla Deniz Baykuzu 1
Emine Kırcı Uğurlu 1
İnayet Aydın 1
Ayşe Özkan 1
Funda Acarlar 1
Mahmut Alptekin 1
Latife Öztoprak 1
Arzu Kılınç 1
Mesut Gün-Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara 1
Salih Çift 1
Şakir Turan 1

Yazar Sayi

Sayfa 144 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Duygu F. Saban 1
Hüsna Kotan 1
Sıla Arlı 1
Abdurazık Refiyev 1
Cumhur Ün 1
Murat Özgen 1
Ertuğrul Karakuş 1
Nur Gürani Arslan 1
Ali Fehmi 1
Tuba Dik 1
Emsal Ateş Özdemir 1
İristay Kuçkartayev 1
Ayşen Cem 1
G. S. Kirk 1
Özlem Özen 1
Semiha Kalafat 1
Asuman Akay Ahmed 1
Samettin Başol 1
Şennur Şenel 1
Bertolt Brecht 1
Gülten Hergüner 1
Mehmet Perinçek 1
Ebru Yetişkin 1
İ. GüvenKaya 1
Mübahat Türker Küyel 1
Simone Rachmann 1
Vaqıf Aslanov 1
Çiğdem Başfırıncı 1
Hayrullah Hamidov 1
Esma Tezcan 1

Yazar Sayi

Sayfa 145 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kayrat Belek 1
Ali Kozan 1
Rıza Yıldırım 1
Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitkızı 1
Azamat Akbarov 1
Gazanfer İltar 1
Ahmet Ünal 1
Mehdi Rezaei 1
Pentti Aalto 1
Mustafa Ahmet Düzdağ 1
Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 1
Hamidulla Boltaboyev 1
Mihalis Kuyucu 1
Sebahat Söylemez 1
Neslihan Kabaklı 1
Bi Xun 1
Gürkal Aylan 1
Ali Rıza Yıldırım 1
Turan Sağer 1
Mehmet Taşpınar 1
Roberte Hamayon 1
Zülfikar Aydın 1
Erdal Bozdağ 1
Baba Sarıyev 1
Gloria L. Clarke 1
Mehmet Ali Balkanlıoğlu 1
Pınar Alço 1
Mustafa Balcıoğlu 1
Serdar Yavuz-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak 1
Hans J. Klimkeit 1

Yazar Sayi

Sayfa 146 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mine İrden 1
Seda Uysal Bozaslan 1
İsmail Parlatıtr 1
Neşe Arslan 1
Şirin Yılmaz 1
Ekrem Memiş 1
N. Oralbayeva 1
Sulhi Dönmezer 1
Adnan Durmaz 1
Ömer Karataş 1
Volkan Güloğlu 1
Deniz Aras 1
Eyup Sertaç Ayaz 1
Kenan Bilici 1
Nurulhude Baykal 1
Alim Yıldız 1
H. Emel Aşa 1
Tülay Gençtük Demircioğlu 1
Gökmen Boztilki 1
Rabia Fayzullayeva 1
Hulusi Gürbüz 1
Yusuf Kotan 1
Serpil Cengiz 1
A. Hande Orhan 1
Cemil Doğaç İpek 1
Muammer Kaya 1
Selahattin Batu 1
J. Hatlas 1
Nevzat Türkten 1
Tahir Gür-İbrahim Coşkun-Ferhat Sağlam 1

Yazar Sayi

Sayfa 147 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elif Şebnem Kobya 1
İhsan Kurt 1
Nahide Konak 1
Süleymâ Murat Dinçer 1
Ahmet Ada 1
M. Levet Arslan 1
Önder Çakırtaş-Ömer Şekerci 1
Fadime Şimşek 1
Kilisli Rıfat Bilge 1
Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev 1
Habip Türker 1
Ufuk Selen 1
Melek Ketre 1
Sabahattin Umutlu 1
Başak Bingöl 1
Gül Güllü 1
Mehmet Emin Ağar 1
Didem Atiş Özhekim 1
Z. Fahri Fındıkoğlu 1
Sevil Altıkulaçoğlu 1
A. Turan Oflazoğlu 1
Cengiz Yakıncı 1
Muhammet Raşit Memiş 1
Selçuk Altuntaş 1
Joann Wheeler Keliinohomoku 1
Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya 1
Akartürk Salman 1
İlhan Karasubaşı 1
Ayşe Balkan 1
Nazan Tutaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 148 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sümeyra Alpaslan 1
Özen Tok 1
Yasemin Altınkaynak 1
Kübra Kuliyeva 1
Olgun Gündüz 1
Usha Goswami 1
Sadi Çöğenli 1
Bedrettin Tuncel 1
Güleser Korkmazer 1
Mehmet Gündoğdu 1
Rana Özen Kutanis 1
Hüseyin Durguter 1
Zekai Mete 1
Seyfullah Yıldırım 1
Hatice Altunkaya 1
Muna Yüceol Özezen-Ömer Anıl Düşmez 1
Selim Karahasanoğlu 1
K. Şahnazaryan 1
Nilüfer Alkan Günay 1
Ayşe Nihal Akbulut 1
Mağrifet Kemal Yunusoğlu 1
Özgür Uçkan 1
Lan-Ya Tseng 1
Halide Kafkaslı 1
Sait Uylaş 1
Şahinde Yavuz 1
Bekir Sami Özsoy 1
Hüseyin Uysal 1
SharonInkelas 1
Claudia Römer 1

Yazar Sayi

Sayfa 149 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Turhan 1
Kakacan Durdiyev 1
Nuh Bektaş 1
Ali Demir 1
Tolgahan Çoğulu 1
Zerama N. Ekba 1
İrfan Morina 1
Ayşegül Keskin 1
Necmettin Hacıeminoğlu 1
Füsun Ataseven-Emine B. Demirel-Yeliz Yalın 1
Ahmet Murat Taşer 1
Malgorzata Labecka-Koecherowa 1
Özlem Fırtına 1
Yavuz Özdemir-Elif Aktaş 1
Semahat Yüksel 1
Levnt Ali Çınar 1
Aslı Üntak 1
Halil Özcan 1
Salim Cöhce 1
Şenay Atam 1
Gülşen Sezen 1
Ebru Bozpolat 1
Izumi Nishioka 1
Muzaffer Gürsoy 1
Sibel Özcan 1
Abdülkadir Çakır 1
Vahit Macit Tekinalp 1
Çetin Balanuye 1
Esin Şahin 1
Kasiyet Molgajdarov 1

Yazar Sayi

Sayfa 150 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuray Küçükler Kuşçu 1
Rıfat Önsoy 1
Zeynep Orhan 1
Ensar Arslan 1
Gamze Somuncuoğlu Özot 1
Ahmet Turan 1
Musa Salan 1
Serap Cavkaytar 1
Fatma Tunç Yaşar 1
Lutz Röchrich 1
Atilla Engin 1
Nermine Memmedova 1
Beyaz Arif Akbaş 1
İbrahim Caner Türk 1
Münevver Okur Meriç 1
Songül Altınışık 1
Lütfiye Güvenç 1
D. Tömörtogoo 1
Ahu Köksal 1
Mehmet Akif Gözitok 1
Peter Willett 1
Mustafa Arıkan 1
Serdar Özgüldür 1
Felsefe Ekibi Dergisi- 1
Celalettin Yavuz 1
Hanefi Palabıyık 1
Şeyma Taşçıoğlu Güngör 1
Bilal N. Şimşir 1
Güven Köse 1
N. Babaoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 151 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu 1
M. Bilal Çelik 1
Vildan Serdaroğlu Coşkun 1
Demet Corcu 1
Evrim Ersöz Koç 1
Kemale Yılmaz 1
Nurşat Biçer-Kürşad Çağrı Bozkırlı-Omur Er 1
György Kara 1
Turhan Gencei 1
Mehmet Yalçın Yılmaz 1
Rumeysa Karakaş 1
Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer 1
Bahattin Keleş 1
Gökhan Karsan 1
Himmet Büke 1
Yusuf Çiçek 1
Serkan Güneş 1
Erdoğan Eskimez 1
Sefa Durmuş 1
İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer 1
T. K.Abdiyev 1
İdil Dergisi 1
Feryal Çubukçu 1
Ömer Yılmaz 1
Wilhelm Bang 1
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı 1
Oğuz Cebeci 1
H. Rıdvan Çongar 1
Türker Eroğlu 1
Barbara Kellner Heinkele 1

Yazar Sayi

Sayfa 152 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gulbanı Kosımova 1
Mehmet Devrim Topses 1
Derya Silibolatlaz-Baykara 1
Rahmi Deniz Özbay 1
Hülya Nutku 1
Yüksel Girgin 1
Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik 1
Sevgi Erel 1
A. S. Amanjolov 1
Cengiz Ertem 1
Muhammet Baştuğ 1
Javanshir Shibliyev 1
Nihal Ökten 1
Embergen Allambergenov 1
İlhan Baran 1
Aysun Yavuz 1
Napil Bazilhan 1
Fikret Mehmet Arargüç 1
Süleyman Kızıltoprak 1
M. Sadık Mahdum 1
Yakup Topal 1
Burcu Duman 1
Olcay Çetiner 1
Amira El-Zein 1
Hakan Aydemir 1
Bayram Toplu 1
Dilek Tüfekçi Can 1
Ramazan Tosun 1
Seyfeddin Rızasoy 1
Hasane Karaşin 1

Yazar Sayi

Sayfa 153 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selda Yerdelen 1
Judith Goode 1
Alemdar Bayramov 1
Taylan Akal 1
Emin Recepoğlu 1
İlyas Akman 1
Ayşe Güç Işık 1
Firidun Ağasıoğlu 1
Şaban Özüduru 1
Ahmet Feyzi 1
M.Emin Kayserili 1
Yasin Aktay 1
Lale Avşar 1
Bülent İnal 1
Orhan Çınar 1
Arilana Tölendi Kızı Jamankozova 1
Hale Ortaköylüoğlu 1
Saim Yılmaz 1
Bekir Çınar-Leman Karahan 1
Mehmet Karayaman 1
Döndü Akarca 1
Hüseyin Öztürk 1
Mustafa Tolga Çırak 1
Ümit Yeğen 1
Hatice Saat 1
Murat Gökhan Dalyan 1
Ersin Kaya Sandal 1
Niyazi Çıtakoğlu 1
Togrul Halilov 1
Zekiye Süleyman Eglar 1

Yazar Sayi

Sayfa 154 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Koçak 1
Mahmut Şarlı 1
Özlem Belkıs 1
Yavuz Çelik, Yavuz Şen 1
Osman Cüme 1
Aslan Akalın 1
Metin Becermen 1
Berin Uyar 1
Mehmet Nuri Gültekin 1
E. Murat Özgür 1
Muttalip Özcan 1
Sibel Canpolat 1
V. M. Solntsev 1
Çağatay Üstün 1
Hayrettin Ökçesiz 1
Murat Uluğtekin 1
Eshabil Bozkurt 1
Karl Reichl 1
Engin Türker 1
Aytaç Özüt 1
Ahmet Taner Kışlalı 1
Mayramgül Diykanbayeva 1
Paul R. Pierce 1
Yıldız Yenen Avcı 1
Fatma Sahan 1
Lokman Taşkesenlioğlu 1
Canan Şenöz 1
Atanur Meriç 1
Haluk Bayülken 1
Mevlüde Zengin 1

Yazar Sayi

Sayfa 155 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sanja Dimovska 1
Nergiz Memmedeliyeva 1
Şerif Baykurt 1
Betül Havva Yılmaz 1
Güner Doğan 1
Eda Kahyalar-Zuhal Okan 1
Müjgan Cunbur 1
Abidin İtil 1
Oya Gürdal 1
Vedat Korkmaz 1
Çimen Günay-Erkol 1
Kemal Bakar 1
Nurettin Gülaçtı 1
Ali Öngül 1
Robert A. Segal 1
Zulfiya Şahin 1
Ercan köksal 1
İsmail Güven 1
Azra Erhat 1
Gerhard Ritter 1
Secaattin Tural 1
Neslihan Sümer 1
Bilal Çakıcı 1
Egenberdi K. Kubatov 1
Müşerref Öztürk Çetindoğan 1
Srebren Dizdar 1
Adem Özbek 1
Danyal Bediz 1
Eva A. Csato-Lars Johanson-Ünal Zal 1
Kemal Saylan 1

Yazar Sayi

Sayfa 156 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuriye Gülmen 1
Ali Torun 1
Ruhi İnan-Aliye Uslu Üstten 1
Gökçen Ertuğrul Apaydın 1
Pierre-Henri Simon 1
Hilmi Bayraktar 1
Yusuf Ayönü 1
Mustafa Çaldak 1
Seriye Sezen 1
A. Baha Özler 1
Cemal Enginsoy 1
Ayhan Doğan 1
Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Sedat Sever 1
Şükrü Ada 1
İbrahim Ülgen 1
Ferit Kılıçkaya 1
Suphi Özsüer 1
Adrien Alp Vaillant 1
M. Fatih Amasyalı 1
Ömer Subaşı 1
W. J. McCallien 1
Deniza Zharova 1
Ezgi Metin 1
Nyyazmyrat Halow 1
H. Murat Yılmaz 1
Mehtap Muğlalı-Alp Erdin Koyutürk-Mustafa Erhan Sarı 1
S. Nazan Kırımhan 1
Banu Altınova 1
Gönül Hüseynova 1

Yazar Sayi

Sayfa 157 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Datlı 1
Ragıp Hulûsi Özdem 1
Hülya Çelik 1
Yusuf Ziya Ulusoy 1
Mustafa Hergüner 1
Sevda Eraltay 1
A. Murat Eren 1
Aysel Ciğerlioğlu 1
Muhammed Hamidullah 1
Selami Bakırcı 1
Jan de Vries 1
Nigar Karakulak 1
Tahsin Parlak 1
Elşen Resul oğlu Bağırzade 1
İlgi Yüce Aşkun 1
Fırat Purtaş 1
Süleyman Eliyarlı 1
M. Nurullah Cicioğlu 1
Yakup Deliömeroğlu 1
Burak Boyraz 1
Altay Tayfun Özcan 1
Hafize Gizem Kılınç 1
Melike Uçar 1
Sabri Sidekli 1
Bayram Bayraktar 1
Gülay Yurt 1
Mehmet Ertuğ 1
Ramazan Kahriman-Abdullah Dağtaş-Erhan Çapoğlu-Zeynep Ateşal 1
Hüseyin Aldoğan 1
Zaliha İnci Karabacak 1

Yazar Sayi

Sayfa 158 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Mete Taşlıova 1
Abdulhakim Tuğluk 1
Muhiddin Tuş 1
Ernest Jones 1
John Morreall 1
Nilay Kınay 1
Alain Servantie 1
Emin Eminoğlu 1
Nazir Akalın 1
Filiz Varol 1
Svetlana Venelinova Kavrıkova 1
Faruk Türker 1
Orazgül Nurmağammetova 1
Arif Akbaş 1
Hakkı Çiftçi 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan 1
Merritt Ruhlen 1
Saffet Uysal 1
Behice Varışoğlu-İzzet Şeref-İsa Yılmaz 1
Güllü Memedova 1
Mehmet Kabacık 1
Recai Özcan 1
Seyran Aliyev 1
Abdullah Duman 1
Ümit Arklan 1
Chunagh Amartuvshin 1
Hatice Kübra Bahşişoğlu 1
Murat Biçer 1
Ersan Koç 1
Selma Sol 1

Yazar Sayi

Sayfa 159 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kadir H. Yılmaz 1
Nimet Dinçer 1
Zeki Tekin 1
Emine Malatyalı 1
İnci Önal 1
Necdet Kesmez 1
Funda Kızıler 1
Ahmet Karaman 1
Mahmut Fidancı 1
Yaşar Vural 1
Fatih S. M. Öztürk 1
Lawrence E. Sullivan 1
C. Yılmaz Madran 1
Arzu Sema Ertane Baydar 1
Şamil Yeşilyurt-Elif Esra Önen 1
Belkıs Temren 1
Gülsüm Özcan 1
Ünver Günay 1
Haydar Çetinkaya 1
Murat Sabir 1
Ali Galip Alçıtepe 1
Tuba Onat Çakıroğlu 1
Reşat Kaynar 1
Engin Bölükmeşe-Fulya Çelik 1
Ayşen Savaş 1
G. W. 1
Ahmet Sapancı 1
Markus Dressler 1
Öznur Dişçi 1
Semra Alemdaroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 160 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Leyla Tagizade 1
Canan Girgin 1
Asuman Seda Saracaoğlu-Kerim Gündoğdu-Nisa Başara Baydilek-Sanem Uça 1
Nejat Göyünç 1
Şerafettin Zeyrek 1
Mehmet Said Arbatlı 1
Ebulfez Kulı Amanoğlu 1
İ. Murat Yıldırım 1
Abdüllatif Tüzer 1
Vecdet Erkun 1
Hazım K. Ekenel 1
Esra Derya Dilek 1
Kazım Sarıkavak 1
Ali Nazım Sözer 1
Eray Alpyıldız 1
Aziz Kılınç-Aslı Tarhan 1
Gene Bluestein 1
Pervane Bekirkızı 1
Yiğit Sümbül-Hasan Baktır 1
Mustafa Aksan 1
Serdar Çakırer 1
Celal Mirza oğlu Memmedov 1
Ayda Arel 1
Hamiyet Sezer 1
Mihrican Aynacı 1
Lyayla Mingazova 1
Veyis Değirmençay 1
Damla Elif Tiryaki 1
Hikmet Çalış 1
Esranur Karaçengel 1

Yazar Sayi

Sayfa 161 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Sönmez 1
Roy A. Rappaport 1
Zülküfli Özdoğan 1
Erdal İnönü 1
Gonca Yayan 1
Mehmet Ali Türkmenoğlu 1
Pınar Girmen 1
Hilal Bilgin-Necdet Aykaç-Hasret Kabaran 1
Yunus Zeyrek 1
Sergey G. Klyaştorniy 1
Muhammet Mutlu Aktaş 1
Cem Karasu 1
Aygül Akmatova 1
Harika Zöhre 1
Mine Yazıcı 1
İsmail Taşpınar 1
Neşe Erenoğlu 1
Bilge Yüksel 1
İbrahim Sona 1
N. ŞimşekCankur 1
Feride Baktıbaykızı Sahipova 1
M. Emir İlhan 1
Volkan Özteke 1
Deniz Onur Erman 1
Eyüp Erdoğan 1
Kenan Erdoğan-Serpil Akgül 1
Nurullah Ulutaş-İsmail Süphandağı-Mehmet Abukan 1
Alişan Hızal 1
H. Harika Durgun 1
Mehmet Zeki İbrahimgil 1

Yazar Sayi

Sayfa 162 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Göksu Çiçekli 1
Rafael Memmedeliyev 1
Huriye Odabaş 1
Yusuf Sarınay 1
Mustafa Gercaliu 1
Sertan Alibekiroğlu 1
A. Kadir Çüçen 1
Aynur İnce 1
Hasan Bedir Gülten Koşar 1
Muazzez İlmiye Çığ 1
Eren Rızvanoğlu 1
Selahattin Kaynak 1
Jaklin Kornfilt 1
Nezeket Hüseyn Kızı 1
Tahir Uzgör 1
Elliott Oring 1
İhsan Seyit Ertem 1
Naile Asker 1
Feyyaz Sağlam 1
Süleyman Başaran-Neşe Cabaroğlu 1
Yadigar Eğit 1
Fahrettin Özdemirci 1
Britt-Marie Apelgren 1
Okan Alayi 1
Uğur Atan 1
Mehmet Emin Özcan 1
Dilara Koçbaş 1
Hümeyra Yuva 1
Zafer Altıntaş 1
Hasan Mercan 1

Yazar Sayi

Sayfa 163 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhan Bali 1
Erkan Kayaöz 1
Johannes Eckerth 1
Nihat Yazılıtaş 1
Taner Okan 1
Emel Mülayim Oral 1
İlkay Gilanlıoğlu 1
Nazım H.Polat 1
Filiz Meltem 1
Özer özçelik 1
Yasemin Demir Özgün 1
Kürşad Gülbeyaz 1
Burhanettin Güneş 1
Anna Leena Sııkala 1
Hakan Temiztürk 1
Sadulla Kuranov 1
Gülhan Türk 1
Mehmet H. Doğan 1
Rauf Kerimov 1
Mustafa Selçuk 1
Seyit Batta Uğurlu 1
Chiedozie Okoro 1
Erol Köroğlu 1
Kadir alper-Yasemin Alper 1
Nilüfer Karacasulu 1
Alfiya Yusupova 1
Theodor H. Gaster 1
Zeki Çevik 1
İmre özbek Eren 1
Ayşe Nur Sır Dündar 1

Yazar Sayi

Sayfa 164 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fulya Akyıldız 1
Ahmet Güven 1
Yaşar Özürküt 1
Fatih Mehmet Sayın 1
Latif Daşdemir 1
Bünyamin Çeri 1
Orhan Sarıkaya 1
Arzu Erekli 1
Halil Akkurt 1
Şakip Aktay 1
Mehmet Kurudayıoğlu-Gamze Çelik 1
Refis Şeymardanov 1
Mustafa Yakar 1
Shomirzo Turdimov 1
Ünal İmik 1
Cöre Hudayberdiyev 1
Murat Lüleci 1
Kamil Ağacan 1
Numan Özdemir 1
Tsejin Tegshjargal 1
René Ghil 1
Emre Sevinç 1
İrina İusiumbeli 1
Ayşegül Tözeren 1
Necmettin Türinay 1
G. F. Sattarov 1
Mamatqul Juraev 1
Leyla Gadjieva 1
Can İleri 1
Halim Büyükbulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 165 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gültekin Yıldız 1
Mehmet Özkartal 1
Muzaffer Şerif Başoğlu 1
Sibel Yoleri 1
Valeh Hacılar 1
Çetin Türkyılmaz 1
Hayriye Işık 1
Nurbübü Asipova 1
Rıza Halilov 1
Zeynep Yaprak 1
Aytunç Beken 1
Gaybullah Babayar 1
Ahmet Uğur 1
Mefküre Mollova 1
Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç 1
Yılmaz Kahyaoğlu 1
Musa Tozlu 1
Fatma Yuvayapan 1
Lütfi Budak 1
Cela lMetin 1
Avner Ziss 1
Michael Loewe 1
Sayın Dalkıran 1
Şevket Aziz Kansu 1
Beyhan Kesik-Zehra Pehlivan-Emre Şengül 1
Gürdal Hüdaoğlu 1
Efe Durmuş 1
İbrahim Erdoğdu 1
Münire Nurefşan Kapal 1
Zühal Kültüral 1

Yazar Sayi

Sayfa 166 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yunus Emre Gürbüz 1
Mustafa Aydın Başar 1
Serdar Soydan 1
Ferda Keskin 1
Celile Ökten 1
Aydın SefaAkay 1
Seda Özbek 1
İsmail Otar 1
Nesrin T. Karaca 1
Bilge Kaya 1
Ekrem Karadişoğlulları 1
N. İkramova 1
Suat Taşer 1
Adnan Akgün 1
M. Cihat Can 1
Ömer Gündüz-İsmail Fırat 1
Vladimir Zaporozhets 1
Demet Ulusoy 1
Ewa A. Chylinski 1
Tülay Çakmak 1
Rüstam Racabov 1
Mehmet Bardakçı 1
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov- 1
Mustafa Durmuşçelebi 1
Serkan Şen-Abdullah Mert 1
A. Halim Ulaş 1
Cemalettin Taşkıran 1
Aykut Sığın 1
Hasan Amca 1
Muammer Demirel 1

Yazar Sayi

Sayfa 167 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdoğan Solak 1
İzzet Görgen 1
Nevzat GÜMÜŞ-Ali İLHAN-Ali Ekber GÜLERSOY 1
Birsel Oruç Aslan 1
İdris Yücel 1
Fettah Halikzade 1
M. Kaya Bilgegil 1
Ömür Koç 1
William R. Ferris 1
Keziban Tekşan 1
Bora Lee 1
Alper Altunay 1
Habib Hüseyinoğlu İdrisi 1
Ufuk Ege 1
Gunnar Jarring 1
Mehmet Dursun Erdem-Mesut Gün-Betül Karateke 1
Devrim Kılıçer 1
Rainer Marie Rilke 1
Hülya Skuka 1
Mustafa Kemal Karahasan 1
Sevgi Şahin 1
A. Serdar Öztürk 1
Cengiz Hüseynzade 1
Hasan Kağan Keskin 1
Erinç Özdemir 1
Selcen Çifci 1
Nihalgül Daştan 1
Emel Esin 1
Natalya Budnik 1
Özden Demir 1

Yazar Sayi

Sayfa 168 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yard. Doç. Dr. Levent Suner 1
Kudret Safa Gümüş 1
Burçin Erol 1
Oleg Alekseyeviç Mudrak 1
Anar Ağalar-Zade 1
Memet Yetişgin 1
Sadık Koç 1
Bedi Gümüşlü 1
Gülden Sarı 1
Dilmurad Haldarov 1
Ramis Dara 1
Hüseyin Dedekargınoğlu 1
Seyfullah Çevik 1
Abdulkadir Öztürk 1
Ceyhun Şahin 1
Haşim Karpuz 1
Erol Eroğlu-Zehra Özkanat 1
Selim Çonoğlu 1
Temel Öztürk 1
Zekeriya Kitapçı 1
Emine Begüm Yılmaz 1
İlyas Suvağci 1
Ayşe İnal 1
Nebahat Sülçevsi 1
Francis Utley 1
Şafak Dilek Kaya 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu - Celal Aslan 1
Özgür Öner 1
Fatih Elçi 1
Lale Hasanova 1

Yazar Sayi

Sayfa 169 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bülent R. Bozkurt 1
Armin Bassarak 1
Halık Guseynoviç Köroğlı 1
Bekir Karadeniz 1
Gülnur Aydın 1
Mehmet Kıldıroğlu 1
Durali Yılmaz 1
Hüseyin Şimşek 1
Mustafa Uğurlu Arslan 1
Ümral Deveci 1
Murat Karavelioğlu 1
Nizami Ceferov 1
Ali Cin-Vasfi Babacan 1
Tolga Bayındır 1
Emrah Çetin 1
Ayşegül Aydıngün 1
Necla Yalçıner 1
Ahmet M. Kesmeci 1
Levent Düzcü 1
Osman Eroğlu 1
Aslı Doğan 1
Şehsade Sapaz 1
Berna Esin 1
Gülşen Eryiğit 1
Abdülhakim Tuğluk 1
Vafa Çalışkan 1
Çağrı Özdarendeli 1
Hayrettin Tunçel 1
Murat Yıldız 1
Kasım Kıroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 170 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Işık 1
Tuğba Karagözlü 1
Rıfa tAraz 1
Zeynep Kara 1
İsmai lParlatır 1
Ayten Can Tunalı 1
Gamze İnan 1
Ahmet Tekin 1
Mecit Canatak 1
Paulino Toledo 1
Yılmaz Daşlı 1
Senem Timuroğlu 1
Lubsandorjiyn Bold 1
Atilla Ahmet Uğur 1
Haluk Öner 1
Mevlüt Erdem-Mehmet Akif Kılıç-Mustafa Sarı 1
Sâtı Erişenler 1
Nermin Aliyeva 1
Şerif Kutludağ 1
Betül Sezgin 1
Güngör Turan 1
Edina Solak 1
İbrahim Aykun 1
Mükremin Yaman 1
Oya Tokgöz 1
Esra Pektaş 1
Ali Rıza Erdem 1
Turan Gökçe 1
Mehmet Şengönül 1
Celalettin Çelik 1

Yazar Sayi

Sayfa 171 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aydın Efe 1
İsmail Hakkı Mercan 1
Myagmar Saruul-Erdene 1
Suad Yakup Baydur 1
Adem Soruç 1
M. Ayça Vurmay 1
Viktor Yuriyeviç Gankeviç 1
Davut Dağabakan 1
Evren Ilgar 1
Kemal Varol 1
Nursel Çakmak-Ali Yıldız 1
Güzin Çaykıran 1
Ruken Alp 1
Baharnur Garan 1
Gökhan Çetinkaya-Hakan Ülper-Nihat Bayat 1
Mehmet Aslan 1
Pyeaam Abbasi 1
Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu 1
Yusuf Civelek 1
Mustafa Çuhadar 1
A. D. Çolakova 1
Cemal Köse 1
Ayhan Kahraman 1
Miyase Koyuncu 1
Sedat Yaralı 1
Nevin Mete 1
Birgül Toker 1
Elif Daldeniz 1
Ferruh Toruk 1
Suzan Duran 1

Yazar Sayi

Sayfa 172 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aftandil Erkinov 1
Ömer Tuğrul Kara-Ahmet Akkaya 1
Warren E. Roberts 1
F. ÇunaEkmekçioglu 1
Kerim Yavuz 1
Ogtay Celilbeyli 1
Alpaslan Demir-Taner Aslan 1
H. Nurgül Begiç 1
Türkan Polatcı 1
Melahat Bayram 1
Banu Durgunay 1
Gözde Çolakoğu 1
Rahimjon Yusupov 1
Hülya Gökçe 1
Sevda Üsküplü 1
A. Osman Uysal 1
Aysel Ünsal 1
Hasan Duran 1
Muhammedrahim Carmuhammedulı 1
Janos Eckman 1
Nihal Durmuş 1
Elvira Alexandrovna Grunina 1
Aysun Eyduran 1
Nan A Lee 1
Süleyman İlhan 1
Ahmet Atasoy 1
M. Ömer Bostancı 1
Özcan Özkarakoç 1
Kreskai Miklos 1
Burak Hamza Eryiğit 1

Yazar Sayi

Sayfa 173 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Amanbay Asırov 1
Hakan Akça 1
Ulaş Bingöl-Özkan Ciğa 1
Meltem Çeliktaş Ekti 1
Sadettin Baştürk 1
Bayram Kodaman 1
Gülcan Tatar 1
Mehmet Fatih Özcan 1
Dilek İnan 1
Zehra Erğin 1
Mustafa Oral 1
Sevinç Yakut Yeşilyurt 1
Abdulkadir Atıcı 1
Cevdet Kırpık 1
Erol Altınsapan 1
Josef Strzygowski 1
Nilgün Ay 1
Albert B. Lord 1
Emin Okan Okyay 1
İlknur Önol Yaşar 1
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu 1
Nazlı Memiş Baytimur 1
Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal 1
Ahmet Elibol 1
M. Zeliha Stebler Çavuş 1
Özgün Koşaner 1
Yasemin Tahir 1
Fatih Bakırcı 1
L. V. Sofronova 1
Bülent Çiftpınar 1

Yazar Sayi

Sayfa 174 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Başaran 1
Merve Beştaş 1
Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç 1
Gülmisal Emiroğlu 1
Donald Quataert 1
Seyyad Bayramov 1
Abdullah İlgazi 1
Murat Çiftçi 1
Ersen Ersoy-Kadir Güler 1
Kadir Şahin 1
Ali Bayat 1
Ayşe Ülkü Kan 1
Özlem Aydoğdu 1
Yavuz Aslan 1
Leonard Feinberg 1
Osman Arıcan 1
Salih Okumuş-Sabit Bayram 1
Şebnem Atakan 1
Gülşah Akbulut 1
Mehmet Necmettin Bardakçı 1
E. Estyn Evans 1
István Vásáry 1
V. İ. Rassadin 1
Hayrettin Ayaz 1
Esen Kunt 1
Ali Gül 1
Reyhan Habibli 1
Zeynep Deniz Taneri 1
Engin Kırlı 1
Ayşenur İslam Külahlıoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 175 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Galina Mişkiniene 1
Ahmet Şefik Şenlik 1
Max Müller 1
Semra Ögel 1
Fatma Pekşen 1
Linda Degh 1
Canan Parla 1
Ata Yakup Kaptan 1
Betül Bülbül Oğuz 1
Mehmet Salih Erpolat 1
İ. V. Stebleva 1
Müge Demir 1
Osman Yorulmaz 1
Vedat Balkan 1
Helena Banı-Shoraka 1
Kelime Erdal-Gületin Erdal 1
Ali Osman Gündoğan 1
Mehmet Serhat Yılmaz 1
Rikâp Yüce 1
İsmail Eyyüpoğlu 1
Azize Işıl Uluçam 1
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş) 1
Ahmet Z. Özdemir 1
Mehmet Ak 1
Petek Ersoy İnci 1
Yonca Odabaş 1
Serdar Karakaya 1
Mürsel Öztürk 1
M. Abdulbasit Sezer 1
Ömer Çona 1

Yazar Sayi

Sayfa 176 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Veysel Kılıç 1
Dânâ Moldabaeva 1
Ethem Rahimoviç Tenişev 1
Kemal Özmen 1
Nuri Yavan 1
Ali Şükrü Çoruk 1
Ruhattin Yazoğlu 1
Erdem Büyükbingöl 1
Gökçe Dişlen Dağgöl 1
Mehmet AliYavuz 1
Pınar Özmutlu 1
Hilal Kazu 1
Yuri Vasilyev 1
Serhat Işık 1
A. Alev Direr Akhan 1
Ferhat Ergül 1
Ayhan Bıçak 1
Mirjana Marinkovic 1
Sedat Karagül 1
Suna Akalın 1
Deniz Tümer 1
Nuşin Ayiter 1
Almaz Bayramova Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
H. Jason 1
Mehtap Alper 1
S. K. Karatayeva 1
Baktygu Kulamshaeva 1
Mehmet Cihan Üstün 1
Derya Arslan 1
Rafik Muhametşin 1

Yazar Sayi

Sayfa 177 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yusuf Ziya Ortaç 1
A. Merthan Dündar 1
Cemil Ziya Şanbey 1
Hasan Celal Güzel 1
Muhammed Bilal Çelik 1
Ergin Jable 1
Tahsin Deliçay 1
Elnara Ziyadinova 1
Feyzullah Rahmankulov 1
Ahmet Akpınar 1
Fahri Kaya 1
Korhan Kaya 1
Buket Altınbüken 1
Okan Yeşilot 1
Altay Güvenir 1
Hacı Ömer Beydoğan 1
Uğur Özcan 1
Melike Işıkgöz Uluçay 1
Mehmet Ergül 1
Dilek Bulut 1
Mustafa Kutlu 1
Sevim Kebeli 1
Cevat Başaran 1
Hasan Öztürk 1
Selçuk Seçkin 1
John Greenway 1
Tanju Ozanoğlu 1
Emin Atasoy 1
Ayşe Değerli 1
Nazife Özdemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 178 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Filiz Nuran Ölmez 1
Süreyya Ülker 1
Ahmet Çolak 1
M. Tuğba Yıldız Ekin 1
Özge Cengiz 1
Yasemin Kalaç 1
Faruk Saltekin 1
Kürşat Kurtulgan 1
Bülent Akkaya 1
Archer Taylor 1
Hakan Yaman 1
Meriç Akpınar 1
Safa Çelebi-M. Hülya Kibar Furtun 1
Behçet Kemal Çağlar 1
Doğan Duman 1
Raziye Oban Çakıcıoğlu 1
Hüseyin Kalemli 1
Mustafa Sıtkı Bilgin 1
Abdullah Çoban-Mehmet Akif_çeçen 1
Christoph Schroeder 1
Hatice Gül Küçükbezci 1
Murat Atar 1
Erol Tanrıbuyurdu 1
Ali Aksit 1
Zeki Kartal 1
Necdet Adabağ 1
Yaşar Tekdemir 1
Latih Suud Jassim 1
C. Bakihanov 1
Orhan Türkdoğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 179 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Buttanrı 1
Şakire Balıkçı 1
Belgin Elbir 1
Duygu Kamacı 1
Reis Davutov 1
Abdureşit Celil Qarluq 1
Cumhur Yılmaz Madran 1
Hayati Doğanay 1
Murat Özkul 1
Ertuğrul Karakuş-Rabia Uçkun 1
Kamil Nerimanoğlu Veliyev 1
Nur Hümeyra Özdemir 1
Tuba Gültekin 1
Rengin Ufuk Sarıer 1
Zeynep Abacı Dörtok 1
Ender Ünlü 1
İrvin Cemil Schick 1
G. Selcan Sağlık 1
Maria Stamova Tufar 1
Özlem Özmen 1
Semine İmge Azertürk 1
Fatma Koç 1
Leyla Küçükahmet 1
Canan Aslan / Yasemin Karaman - Kepenekçi 1
Asuman Belen Özcan 1
Metin Özbek 1
Samettin Gündüz 1
Nedret Pınar 1
Şenol Aktürk 1
Mehmet R. Gazimihal 1

Yazar Sayi

Sayfa 180 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ebru Zarzavatçıoğlu 1
Müberra Bağcı Tayfur 1
Simyonoviç Mihail Fomkin 1
Osman Şimşek 1
Varis Abdurrahman 1
Çiğdem Budak 1
Kazım Akşar 1
Nurcan Yazıcı 1
Ali Kurt 1
Rıza Zelyut 1
Azer Yavuz 1
Gazanfer Paşayev 1
Ahmet Üstüner 1
Yılmaz Taşçıoğlu 1
Mustafa Akbulut 1
Serdal Fidan 1
Celal Gasımov 1
Ayalp Talun İnce 1
Hamit Araslı 1
Mihaly Dobrovits 1
Sebahat Uzun 1
Bibigül Osmanaliyeva 1
Esra Uslu 1
Turan Temur 1
Mehmet Tat 1
Erdal Çetintaş 1
Gonca Gökalp 1
Mehmet Ali Başaran 1
Pınar Bayhan 1
Hikmet Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 181 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yunus Macit 1
Mustafa Başaran 1
Serdarhan Musa Taşkaya 1
Cem Doğan 1
Ayfer Altay 1
Seda Yılmaz 1
İsmail Seki 1
Şirvan Boran 1
Bilge Say 1
Ekrem Sarıkçıoğlu 1
N. Oya Levendoğlu Öner 1
Sultan Bilge Keskinkılıç Kara 1
Adnan Gümüş 1
M. E. Ellinghausen 1
Ömer Karataş-Serdar Işık 1
Volkan Kahraman 1
Deniz Bayav 1
Kenan Bozkurt 1
Tülay Gençtürk Demircioğlu 1
Mehmet Yunus Çelik 1
Bahriye Çeri 1
Gökmen Kılıçoğu 1
Mehmet Birgül 1
Hulusi Yılmaz 1
Yusuf Köşeli 1
Mustafa Erol 1
A. İlker Esin 1
Muammer Tuna 1
Erdost Özkan 1
Selahattin Çavuş 1

Yazar Sayi

Sayfa 182 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
J. P. Smit 1
Nezahat Demirhan 1
Birsen Limon 1
Elisa Cebrailoğlu Şükürlü 1
İhsan Özdemir 1
Nail Bezel 1
Süleyman 1
Ahmet Adaklı 1
M. Mehdi İlhan 1
Önder Duman 1
www.ozguryazilim.org- 1
Fadime Tikbaş Apak 1
Kimberly J. Lau 1
Bouboura Aknoldoeva 1
Alsu Kamaliyeva 1
Hacer Çelik 1
Ufuk Şimşek-Birgül Küçük-Yavuz Topkaya 1
Saban Esen 1
Başak Bulgun 1
Gül Işık 1
Mehmet Emin Aksoy 1
Didem Demiralp 1
Hülya Tuncer-Ayşe Kızıldağ 1
Mustafa Kılıç 1
A. V. Gatenby 1
Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu 1
Muhammet Sani Adıgüzel 1
Jocelyne Bonnet 1
Nihat Bayat-Güçlü Şekercioğlu 1
Akbar A. Aghdam 1

Yazar Sayi

Sayfa 183 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Taner Can 1
İlhan Tekeli 1
Nazan Uçak 1
Filiz Çolak 1
M. Serhat Yılmaz 1
Yasemin Avcı 1
Kübra Şengül 1
Burhan Günel 1
Hakan Sevindik 1
Sadi Gedik 1
Güleser Korkmazer-İbrahim Halil Yaprak 1
Dinara Duisebayeva 1
Hüseyin Elmas 1
Seyhan Kalaycı 1
Cezmi Yurtsever 1
Hatice Aynur 1
Munise Yıldırım 1
Selim Kaya 1
Nilüfer Dilmuradova 1
Alev SınarÇılgın 1
Tevfik Orçun Özgün 1
Zekerya Batur-Ayşe Nur Sır-Hafız Bek 1
Emine Gappar 1
İlyas Yazar-Orhan Kaplan 1
Ayşe Nur 1
Nebil Reyhani 1
Fuat Bozkurt 1
Şahap Sıtkı 1
Ahmet Güneş 1
Özgür Yanardağ 1

Yazar Sayi

Sayfa 184 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov 1
Larry V. Clark 1
BülentSankur 1
Orhan Koloğlu 1
Halide Kavkazlı 1
Mesut Bayram Düzenli 1
Sakine Çelik Öztürk 1
Bekir Sarıkaya 1
Durmuş Tatlılıoğlu 1
Hüseyin Üreten 1
Mustafa Ünver 1
Shınjı Ido - Tülay Çulha 1
Abdulmecit Mutaf 1
Ünal Araç 1
Hatice Yiğitbaşı 1
Murat Korkmaz-Gökşen Aras-Gönül Öktem-Ali Serdar Yücel 1
Kaliya Kulaliyeva 1
Ali Demirsoy 1
Tomur Atagök 1
Zeren Tanındı 1
Emrah Tunç 1
İrfan Morina-Lindita Latifi 1
Ayşegül Koyuncu 1
Necmettin Halil Onan 1
Ahmet Nahmedov 1
Malgorzata M. Gajda 1
Özlem Güler 1
Leyla Albayrak 1
Can Alpgüvenç 1
Aslı Yazıcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 185 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Özşavli 1
Şenay Karaçam Atam 1
Berna Yıldırım 1
Gülşen Taşkın 1
Muzaffer Kaya 1
Sibel Paşaoğlu 1
Hayriye Akıl 1
Ali İhsanÖbek 1
Tuğça Poyraz Tacoğlu 1
Rısbek Alimov 1
Zeynep Sever 1
Ayten Koç Aydın 1
Gani Abdurrahmanov 1
Mediha Özateş 1
Pelin İskender Kılıç 1
Yılmaz Gökşen 1
Serap Ekşioğlu 1
Fatma Ülken 1
Lüdmila Donçeva-Petkova 1
Cavanşır Yusifli 1
Atilla Kollu 1
Mezahir Avşar-Lale Avşar 1
Nesibe Didem Nakipler 1
Beyhan Asma 1
Efdal As 1
İbrahim Coşkun-Handan Köksal-Yıldırım Tuğlu 1
Ozhan Tıngöy 1
Veli Uğur 1
Damdinsuren Khıshıgbajar 1
Hidayet Takçı 1

Yazar Sayi

Sayfa 186 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan 1
Aida Ekrem 1
Mehmet Akif Özer 1
Fenuze Nurieva 1
Celil Arslan 1
İsmail Hira 1
Şınar Bolatova 1
Ekrem Cafer 1
İbrahim Koncak 1
N. Buket Cengiz 1
Adil Türkoğlu 1
M. Blaug 1
Ömer Faruk Yekdeş 1
Vladimir A . Livsiç 1
Demet Otan 1
Nurşen Dinç 1
Turhan Kaya 1
Rustem Muhametşin 1
Erdoğan Alkan 1
Bahattin Sav 1
Yusuf Çotuksöken 1
Serkan İlden 1
Cemal Şener 1
Ayhan Vergili 1
Hasan Ali Kasır 1
Monireh Azimzadeh 1
Erdoğan Kartal 1
Nevin Selen 1
T. Sadıkov 1
Birol Emil 1

Yazar Sayi

Sayfa 187 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elif Erbil 1
Ağamusa Ahundov 1
M. Hoppal-Janos Sipos 1
F. Nafiz Uzluk 1
Kevser Koç-Sibel Yıldız-Rana Coşkun 1
Meldan Tanrısal 1
Saadettin Kocatürk 1
Barış Baraz 1
Gulden Ilın 1
Mehmet Doğan 1
Hülya Önal 1
Yüksel Göknel 1
Mustafa Karabulut - Necla Dağ 1
A. Sadık Bahçe 1
Muhammet Ertoy 1
Erhan Şen 1
Jaynagül Sabitkızı Beysenova 1
Narıye Seydametova 1
Fikret Turan 1
Ahmet Balcı-Yusuf Uyar-Kadir Kaan Büyükikiz 1
M. Sadi Çögenli 1
Özcan Tatar 1
Faik Utkan Denizer 1
Amra Dedeic-Kırbaç 1
Hakan Aydın 1
Gülçin Yahya Kaçar 1
Mehmet Gel 1
Ramazan Uykur 1
Hüseyin Cinoğlu 1
Zehra Kaderli 1

Yazar Sayi

Sayfa 188 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulkadir İnaltekin 1
Hasbi Aslan 1
Muhtar Kazımoğlu 1
Seldağ Bankır 1
Juha Pentikainen 1
Nilgün Dalkesen 1
Alena Çatoviç 1
Tayyib Gökbilgin 1
Emin Şıhaliyev 1
İlyas Çiçekli 1
Ayşe Gül Güzel 1
Nazmiye Hasanova 1
Firidun Ağasıoğlu Celilov 1
Şaban Sözbilici 1
M.Ş. Şiraliyev 1
Fatih Bayram 1
Lale Avşar İskenderzade 1
Hale Özkasım 1
Meryem Mudara 1
Bekir Deniz 1
Gülnaz Savran 1
Mehmet Katrancı 1
Döndü Düşünmez 1
Hüseyin Sabri Alanyalı 1
Mustafa Tuğbay Emiroğlu 1
Sezai Öztaş 1
Abdullah Murat Tilav 1
Murat Gür 1
Ersin Müezzinoğlu 1
Kadri Hüsnü Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 189 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Büyükaslan 1
Togrul Haliov 1
Zekiye Uysal 1
Emir Kasımov 1
İrem Onursal Ayırır 1
Necla Aytür 1
Furkan Balategin Eroğlu 1
Mahmut Tali Öngören 1
Sema Nur Çelik-Ahmet Çolak 1
Fatih Yavuz 1
Levent Aydın 1
Osman Çetin 1
Halil İbrahim Okatan 1
Şefik Deniz 1
Berkay Arslan 1
Mehmet Nuri Kardaş 1
E. Neumann 1
Işıl İnce 1
Sibel Hatipoğlu 1
V. Yu. Mihalçenko 1
Çağdaş Yusuf Akbulut 1
Hayrettin Parlakyıldız 1
Esin Alçıoğlu 1
Karoly Czegledy 1
Ali Haydar Aksal 1
Tuğba Altan 1
Zeynep Gençer 1
Engin Üzmen 1
İskender Yıldırım 1
Aytan Mammadova 1

Yazar Sayi

Sayfa 190 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gamze Aslan 1
Mebrure Tosun 1
Paul Seedhouse 1
Sena Küçük 1
Canan Şenöz-Ayata 1
Ateş Ehmedli 1
Mevlüt Çam 1
Neriman Samurçay 1
Betül Karagöz 1
Güner Tuncer 1
Eda Özçelik 1
Müjgan Cunbur 1
Abolfazl Moradi 1
Oya Kalıpsız 1
Henrik Samuel Nyberg 1
Esra Kuru 1
Nurettin Gülmez 1
Tuncer Özdil 1
Mehmet Soytürk 1
Robert A.Segal 1
Zunduy Oyunbileg 1
Ercan Uyanık-Ali Özçelik 1
Mikail Acıpınar 1
Nesrin Altun 1
Şeyda Algaç 1
Gürsan Saraç 1
Einar Haugen 1
Müzahir Kılıç 1
Stephanos Pesmazoglou 1
Ömer Demirel 1

Yazar Sayi

Sayfa 191 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Veysi Günal 1
David A. King 1
Kemal Sılay 1
Nurlana Aliyeva 1
Ali Tuna 1
Turgut Özakman 1
Mehmet Uygun-Mehmet Katrancı 1
Mehmet Altunmeral-Büşra Hadanoğlu-Betül Yazgan 1
Yusuf Azmun 1
Mustafa Çalışır 1
Seriyye Gündoğdu 1
A. Barış Ağır 1
Ayhan Geçler 1
Harun Yücel 1
Missiko Kojima 1
Şükrü Baştürk 1
Binnur Genç İlter 1
Elif Asude Tunca 1
Nadejda. N. Kurpeşko 1
Suphi Varım 1
Adrienne L. Kaeppler 1
W. J. Thoms 1
DenizZeyrek 1
Kerim Demirci-Jeff Muhlbauer-Clare Cook 1
O. A. Mudrak 1
Alparslan Oymak 1
Mehtap Solak Sağlam 1
S. Sevim Çıkrıkçı 1
Banu Apaydın Başa 1
Gönül İçli 1

Yazar Sayi

Sayfa 192 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Duman 1
Rahajit Sarkar 1
Yusüpcan Yasin 1
Sevda Geçen 1
A. Müge Tunçer 1
Cengiz Anık 1
Aysel Ergül 1
Hasan Çolak 1
Muhammed Hüküm 1
Jan Harold Brunvand 1
Elşen Şükürlü 1
İlham Enveroğlu 1
Aysun Çelik 1
Fırat Sevinç 1
Süleyman Elmacı 1
M. OluşArık 1
Köksal Ayşan 1
Burak Çavuş 1
Oktay Atik 1
Altınay Sernikli 1
Melis Mülazımoğlu Erkal 1
Sabri Yener 1
Bayram Bozkurt-Ferdi Bülbül-Hakan Demir 1
Mehmet Evsile 1
Dilek Erbaş 1
Ramazan Karaman 1
Mustafa Mutlu 1
Sevinç Çırak Karadağ 1
Abdulhalik Bakır 1
Cevat Özyurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 193 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Şener 1
Ernest Wolf-Gazo 1
John P. Hughes 1
Nilay Özer 1
Tarık Uzun 1
İlknur Emekli 1
Ayşe Ece 1
Firdes Temizgüney 1
Sylwia Filipowska 1
M. Yaşar Ertaş 1
Bülent Arif Güleç 1
Arif Bilgin 1
Hakkı Fahri Özdemir 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi 1
Mert Ekşi 1
Doğan Yörük 1
Recep Akay 1
Hüseyin Köksal 1
Abdullah Ecehan 1
Hatice Nur Erkızan 1
Ersel Çağlıtütüncigil 1
Selma Şenel 1
Kadir Kaan Büyükikiz 1
Nimet Karadağ 1
Ali Aslan Topçuoğlu 1
Timur Kozirev 1
Ayşe Ulukan 1
Necdet Okumuş 1
Mahmut Gider 1
Özlem Aktaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 194 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Yılmaz 1
Lazzat Urakova 1
Orhan Yazıcı 1
Arzu Şeyda 1
Mesut Yalvaç 1
Salih Mehmet Arçın 1
Şamirza Turdimov 1
Bengül Biroğlu Şahbaz 1
Gülsün Koçer 1
Mehmet Naci Önal-Ali Osman Gündoğan-Sibel Turhan Tuna 1
E. Bertels 1
Irina Maksimovna Tarakanova 1
Mustafa Yüksel 1
Abdurrahman Bozkurt 1
Üstün Dökmen 1
Cüneyt Kanat 1
Haydar Çoruh 1
Murat Sadullah Çebi 1
Erva Bağcı 1
Kamile Bentli 1
Ali Galip Baltaoğlu 1
Ayşen Sina 1
G. X. Kudaşev 1
Öznur Horoz 1
Yetkin Aröz 1
Fatma Nur Gülen 1
Asuman Yetişen 1
Halit Aşlar 1
Nejat Yentürk 1
Betül Ademler 1

Yazar Sayi

Sayfa 195 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gümeç Karamuk 1
Ebulfez Kulu Amanoğlu 1
İ. Pelin Dündar 1
Mücella Kahveci 1
Abdülmecit İslamoğlu 1
Haziretali Tursun 1
Kazım Sevinç Haz. Muhammet Kemaloğlu 1
Nureddin Ardıç 1
Tuncay Ceylan 1
Mehmet Sarı-Okt. Vedat Balkan 1
Rifat Bilge 1
Ziya Bursalıoğlu 1
İsmail Erdoğan 1
Geng Shimin 1
Ahmet Yıldız 1
Pervin Agâcânzade 1
Yohannes Edfelt 1
Fazlı Polat 1
Celal Nuri Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Aydar Mirkamal 1
Songül Karahasanoğlu Ata 1
Lyubomir Mikov 1
Ömer Aytaç 1
Veysel Dinler 1
Damla Erlevent 1
Esther Jacobson 1
Kemal İbrahimzade 1
Ali Sözer 1
Mehmet Tok-Mustafa Gönülal 1
Roy Porter 1

Yazar Sayi

Sayfa 196 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gottfried Hausmann 1
Mehmet Ali Ünal 1
Hilal Demir 1
Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ 1
Mustafa Bozer 1
Sergey Sergeyeviç Borozdin 1
Mustafa Karabulut 1
Ferhat Başkan Özgen 1
Aygül Aykut 1
Harold Bowen 1
Mine Yıldırım 1
İsmail Teoman Güneş 1
Neşe Işık 1
Şuheda Önal-Gonca Gökalp Alpaslan-Sibel Hatipoğlu 1
N. Tülay Şeker 1
Sultan Sökmen 1
Adnan Karaismailoğlu 1
M. Ender Arkun 1
Ömer Metin 1
Volkan Payaslı 1
Deniz Özyakışır 1
Eyüp Kul 1
Kenan Mermer 1
MehmetÖlmez 1
S. Bahadırova 1
Baki Bora Hança 1
Mehmet Can Şahin 1
Rafet Atalay 1
Servet Aybar 1
A. Kubilay Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 197 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cemil Şahin 1
Hasan Benli 1
Eren Yıldırım 1
Selahattin Olcay 1
Tahir Üzgör 1
İhsan Şerif Kaymaz 1
Süleyman Berk 1
Öner Şenödeyici 1
Yadigar Türkeli Sanlı 1
Konstantin Lübimov 1
Bruce A. Rosenberg 1
Okan H.Aktan 1
Altan Can 1
Melik Bülbül 1
Sabit Bayram 1
Başak Uysal 1
Gülağ Öz 1
Mehmet Emin Purçak 1
Dilara Pınar Arıç 1
Hür Mahmut Yücer 1
A.K.C. Ottaway 1
Cesim Çelebi 1
Hasan Mert 1
Muharrem Afşar 1
Selçuk İşsever 1
Emel Sözer 1
Nazım Hikmet Polat 1
Filiz Meltem Erdem Uçar 1
Faruk Karaca 1
Kürşad Kara 1

Yazar Sayi

Sayfa 198 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Burul Kıdırbayeva 1
Anna Vanzan 1
Hakan Topçu 1
Meral Öztürk 1
Beert C. Verstraete 1
Gülhan Yaman 1
Mehmet H.Doğan 1
Rauf Mutluay 1
Abdullah Bay 1
Chinara Saskulova 1
Hatice Değirmencioğlu 1
Erol Murat Yıldız 1
Selin İpek 1
Kadir Arıcı 1
Nilüfer Öndin 1
Ali A. Çınar 1
Thomas Greene 1
Zeki Güler 1
İmruz Efendiyeva 1
Ayşe Nur Tekmen 1
Necati Aksanyar 1
Fulya Alıç 1
Mahire Tursuntohti 1
Özkan Ciğa 1
Yaşar Sarı 1
Fatih Müderrisoğlu 1
Latif Kerimli 1
Bünyamin Solmaz 1
Arzu Ertane Baydar 1
Halil Apaydın 1

Yazar Sayi

Sayfa 199 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mesut Dündar 1
Salahattin Küçük 1
Şakir Gözütok 1
Mehmet Mahur Tulum 1
Mustafa Yalçın 1
Abdulvahap Özer-Talat Aytan-Nail Güney-Muhammet Can 1
Cuma Duymaz 1
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi 1
Murat Mat 1
Nur Ahmet Kurban 1
Tsendiyn Battulga 1
Rene Grousset 1
Zeynel Cebeci 1
İrina Pruşkovska 1
Ayşegül Türk 1
Manfred Götz 1
Özlem Köprülü 1
Semih Topsakal 1
Leyla Hacızade 1
Assiye Aka 1
Halim Kara 1
Salim Şengel 1
Şengül kocaman 1
Berrin Karayazıcı 1
Ebru Onay 1
Simge Özer Pınarbaşı 1
Abdülkadir İnan Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Osman Özer 1
Valeria Ovari 1
Esma Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 200 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kayhan Abik 1
Nurcan Ankay 1
Ali Kemal Gürbüz 1
Rıza Mollov 1
Enver Çakar 1
İsmail Çakır 1
Ahmet Uğur Nalcıoğlu 1
Mehdi Afzali 1
Serap Uzuner 1
Celal Aslan 1
Hamid Araslı 1
Michael M. Ogbeidi 1
Sayime Durmaz 1
Neslihan Ertural 1
Şevket Işık 1
Beylü Dikeçligil 1
Efkan Uzun 1
Münis Cureyava 1
Mehmet Şükrü Nar 1
Robert Hamilton Ball 1
Mehmet Ali Akıncı 1
Pınar Aka 1
Yunus İnce 1
Ferda Zambak 1
Aydın Süer 1
Hanifi Sever 1
Seda Pekşen Yanıkoğlu 1
İsmail Özer 1
Şinsasi Öztürk 1
Bilge Kaya Yiğit 1

Yazar Sayi

Sayfa 201 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ekrem Karadişoğulları 1
N. N. Canaşia-M. Kh. Svanidze 1
Adnan Ataç 1
M. Çağatay Uluçay 1
Ömer İnce 1
Vladimiroviç Edvard Sevortyan 1
Demir Özlü 1
Ewa Siemieniec-Golas 1
Kenan Akyüz 1
Nurten Kiriş 1
Âlim Gür-Abdulhalik Aker 1
H. Barış Tecimen 1
Tülay Ekici 1
Mehmet Yazıcı 1
Rüstem Kamal 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş 1
Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş 1
Gökhan Yalçın 1
Mehmet Başak Uysal 1
R. Z. Halilov 1
Hu Hong 1
Mustafa Ekincikli 1
Serkina Galina 1
A. Halim Ulaş-Gökçe Tedik-Oğuzhan Sevim 1
Ayla Gökmen 1
Hasan Anamur 1
Erdoğan Taştan 1
Seher Tetik Işık 1
İzzet Öztoprak 1
Nevzat Özel 1

Yazar Sayi

Sayfa 202 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tadeusz Kowalski 1
Birsel Sağıroğlu 1
İgor V. Kormuşin 1
Nagehan Üstündağ 1
Süheyla Kale Bilki 1
Ahme tKaradoğan 1
M. Kayahan Özgül 1
Wolf König 1
F. Seyidov 1
Kılıç Kökten 1
Bora Süslü 1
Habib İdrisi 1
Ufuk Erdem 1
Melek Dikmen 1
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül 1
Devrim Özkan 1
Raise Kıdırbayeva 1
Mustafa Kemal Mirzeler 1
Sevgi Şar 1
Jens Peter Laut 1
Nihan Demirkay 1
Tamilla Aliyeva 1
Emel Funda Türkmen 1
İlhan Geçer 1
Yasaman Choubsaz 1
Faris Çerçi 1
Kurtuluş Dinçer 1
Burçin İspir 1
Oleg Kupchik 1
Andan Oflaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 203 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Umut Koldaş 1
Bedia Akarsu 1
Dilrabo Andaniyozova 1
Zehra Topal 1
Mustafa Safran 1
Seyfullah Kara 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu 1
Haşim Şahin-Yunus Arifoğlu 1
Mumine Çakır 1
Erol Göka 1
K. Elif Tosun 1
Nilsu Ak 1
Temuçin F. Ertan 1
Emine Bilgehan Türk 1
İlyas Topsakal 1
Franz Taeschner 1
Ahmet Gökhan Yazıcı 1
Özgür Sadık Karataş 1
Yaşar Baş 1
Lale Hüseynova 1
Bülent Şener 1
Arnold Toynbee 1
Halide Babayeva 1
Mesude Evez Kızı 1
Gülnur Boranbayeva 1
Mehmet Kılıç 1
Durdu Fedakar 1
Recep Toparlı 1
Mustafa Uluocak 1
Sezgin Özden 1

Yazar Sayi

Sayfa 204 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ümran Ay 1
Cihat Can 1
Murat Keçe 1
Kağan Büyükkarcı 1
Nizamoğlu Nurlan Abbasov 1
Tolga Erkan 1
Zeliha Nilüfer Nahya 1
Emrah Gökçe 1
İrfan Kalaycı 1
Ayşegül Bahşişoğlu 1
Füsun Altıok 1
Ahmet Mazlum 1
Makbule Tokur Kesgin 1
Sema Uğurcan 1
Fatih Yılmaz-Derya Bircan 1
Cahit Günbattı 1
Aslı Odabaşı Kuşgöz 1
Metin Ekici-Pınar Fedakar 1
Saliha Koday 1
Şemistan Nezirli Çev: Muhammet Kemaloğlu 1
Berna Karagözoğlu 1
Mehmet Öz 1
Ebru Amil 1
Işın Bengi 1
Muzaffer Demir 1
Sibel Kuşca 1
Vagif Arzumanlı 1
Çavuş Şahin 1
Hayri Barutca 1
Esin Kumlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 205 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuray Asan 1
Ali İbrahim Savaş 1
Enise Kantemir 1
Ayten Coşkunoğlu Bear 1
Gamze Karaman 1
Medet Yolal 1
Yılmaz Ersöz 1
Sengün M. Acar Vanleene 1
Fatma Şennur Arslan 1
Luiza Rukhadze 1
Atilla Aydınlı 1
Haluk Yavuz 1
Mevlüt Erdem-Mustafa Sarı 1
Satı Koç 1
Betül Sinan Nizam 1
Günil Özlem Ayaydın 1
İbrahim Bakırtaş 1
Adem Arslan 1
Lütfi Özav 1
Oytun Türk 1
Vefa Taşdelen 1
D. Çiğdem Ünal 1
Hicran Akın 1
Kemal Çelik 1
Nurgül Karayazı 1
Ali Rıza Gökbunar 1
Serdar Karaoğlu 1
Fehmi Can Sendan-Dönercan Dönük 1
Celalettin Karadaş 1
Aydın Görmez 1

Yazar Sayi

Sayfa 206 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mildred E. Mathias 1
Seçkin Aydın 1
Şeyma Güngör 1
Suat Alp 1
Adem Sultan Turanlı 1
M. Aytül Kasapoğlu 1
Vildan Koçoğlu 1
Davut Kaplan 1
Nursel Karaca 1
Ali Uzun 1
Mehmet Volkan Demirel 1
Ruken Alp Selvi 1
Bahattin Dartman 1
Gökhan Dağhan 1
Mehmet Atalay 1
Qalibe Hacıyeva 1
Hilmi Ziya Ülken 1
Yusuf Çam 1
Mustafa Dağlı 1
Serkan Demirel 1
Hasan Akbulut 1
Mohammed Ben Cheneb 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı 1
İsmet İnönü 1
Nevin Önberk 1
Şükrü Kurgan 1
İclal Aluçlu 1
Ferruh Yıldız 1
M. Fuad Sezgin 1
Ömer Tuğrul Kara-Mesut Gün 1

Yazar Sayi

Sayfa 207 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Warren S. Walker 1
F. Emel Yılmaz 1
Kerim Yund 1
Türkan Polatçı 1
Melahat Özgü 1
Saadet Maltepe 1
Gözde Özcanar 1
Mustafa Kara 1
A. P. Cowie 1
Aysen Soysaldı 1
Muhammet Apaydın 1
Erhan Aydın-Erkin Ariz 1
Selami Özsoy 1
Nihal H. 1
İlhan Akdeniz 1
Aysun İlhan 1
Nan A. Lee 1
Figen Karadayı 1
M. Önder Göncüoğlu 1
Özcan Özyurt 1
Yakup Poyraz-Mustafa Sefa Çakır 1
Fahriye Gündoğdu 1
Kuanyshbek Kenzhalin 1
Oktay Saydam 1
Amangül Durduyeva 1
Hakan Altun 1
Ulku Eliuz 1
Meltem Emine Santur 1
Bayram Orak 1
Gülcihan Pehlivan 1

Yazar Sayi

Sayfa 208 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Ferhat Özbek 1
Dilek Kantar 1
Ramazan Özdemir 1
Hüseyin Bargan 1
Sevtap Günay Köprülü 1
Hasan Yıldız 1
Joshua Bear 1
Albert Bates Lord 1
Tattigül Kartaeva 1
Emin Onuş 1
İlknur Şentürk 1
Ayşe Fersahoğlu Eroğlu 1
Nazmi Arslan-Erhan Durukan 1
Özgün Koşaner-Umut Yozgat 1
Yasemin Tufan 1
Fatih Balcı 1
Lajos Ligeti 1
Bülent Durgun 1
Orhan Bozdemir 1
Arif Sunal 1
Merve Mutlu 1
Said Öztürk 1
Bekir Belenkuyu 1
Gülnar Bozımbaykızı Saigy 1
Dorjkhand Jambalsuren 1
Recep Duran 1
Mustafa Tarakçı 1
Seyyal Körpe 1
Abdullah Kaya 1
Ümit Tokalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 209 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Palaz Erdemir 1
Murat Çolak-Mesut Bayram Düzenli 1
Ersen Ersoy-Uğur Öztürk 1
Selver Gültekin 1
Kadir Ulusoy 1
Nisaybay Hüsenov 1
Ali Baykan 1
Zekiye Er 1
İrade Yüzbey 1
Necib Asım Yazıksız 1
Fatih Türe 1
Leonid Kızlasov 1
Cafer Mum 1
Osman Aslan 1
Asiye Şermin Dengiz 1
Halil İbrahim Delice 1
Şebnem Sözer 1
Berfin Kart 1
Mehmet Nuhoğlu 1
E. Hinds Harold 1
Işık Eren 1
Mutlu Melis Özgeriş 1
Sibel Arıoğul 1
V. Kılıçoğlu 1
Çağatay İnam Karahan 1
Murat Tural 1
Eser Erguvanlı Taylan 1
Kamuran Sami 1
Nuran Öztürk 1
Tufan Gündüz 1

Yazar Sayi

Sayfa 210 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Reyhan Keleş 1
Zeynep Dinçer 1
Engin Sarı 1
Ahmet Şenol 1
Mayil B. Askerov 1
Parvana Bayram 1
Yıldız Ecevit 1
Linda Dégh-Andrew Vazsonyi 1
Canan Paşalıoğlu 1
MetinArıkan 1
Samir Kazımoğlu 1
Ecan Alkaya 1
İ.Çetin Derdiyok 1
Müge Göker 1
Abide Doğan Bahanur Garan 1
Ospanova Akhur Abdujaparkızı 1
Vedat Çakır 1
Çiğdem Yıldırım 1
Esra Karlıdağ 1
Nurettin Demir-Melike Üzüm 1
Tuncer Bülbül 1
Rinchindorji 1
Ercan Işık 1
Azizkon Kayumov 1
Gerard Henri Behaque 1
Mehmet Akalın 1
Peter B. Golden 1
Yonca Özkan 1
Efza Topçu 1
Müslüm Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 211 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sönmez Çelik 1
M. Abdulhaluk Çay 1
Ömer Dalkıran 1
Veysel Öztürk 1
Daniel J. Crowley 1
Ettore Rossi 1
Kemal Polat 1
Nuri Yavuz 1
Ruhi Ayangil 1
Mehmet Alpargu 1
Pınar Sivaslıgil 1
Hilal Nayır 1
Yusuf Akbulut 1
A. Annanurov 1
Ayhan Ceylan 1
Harun Hilmi Polat 1
Mirjana Marinkoviç 1
Sedat Karaman 1
İsmail Yakıt 1
Neşet Çağatay 1
Şükran Kara 1
Bilgit Sağlam 1
İbrahim Tosun-Ali Koç 1
Suna Bilen 1
Adnan Şişman 1
M. Eyyup sallabaş 1
Deniz Ünver 1
Ezel Babur 1
Nüket Elpeze Ergeç 1
Almaz Hasankızı 1

Yazar Sayi

Sayfa 212 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tülinay Dalak 1
Mehtap Aydıner 1
Baktygul Kulamshaeva 1
Gönül Eda Özgül 1
Derya Bozoklu 1
Rafilya Gimazova 1
Hülya Bartu 1
A. Mesud Küçükkalay 1
Cemile A. Ercan 1
Hasan Coşkun 1
Muhammed Duman 1
Ergin Jable-Cevdet Şanlı 1
Selahattin Ulusoy 1
Jale Parla 1
Nicole A.N.M. van OS 1
Tahsin Fendoğlu 1
Elnur Nesirov 1
Nalan Turna 1
Feyzullah Ünal 1
Ahmet Aksın 1
Özcan Akkaya 1
Yahya Yeşilyurt 1
Fahri Kayadibi 1
Korkut U. İşisağ 1
Buket Candan 1
Okibat Osmanova 1
Altay Manço 1
Hacı Ömer Karpuz 1
Uğur Öztürk 1
Melike Kaplan 1

Yazar Sayi

Sayfa 213 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabri Esat Siyavuşgil 1
Ramazan Gülendam - Nurgül Yalgın 1
Hüseyin Akkaya 1
Zafer Öter 1
Sevim Kebeli- Walter G. Andrews-Murat İnan-Stacy Waters 1
Abdulaziz M. Avdallah 1
Cevat Cevan 1
Hasan Özyurt 1
Muharrem Güzeldir 1
John K. Friesen 1
Nilay Çabuk 1
Tanju Seyhan Oral 1
Emin Bilgiç 1
İlker Aydın-Gülşen Torusdağ 1
Nazik Göktaş 1
Süreyya Yıldırım 1
M. Turgut Demirtepe 1
Özge Gül Zerey 1
Yasemin Karaman Kepenekçi 1
Faruk Söylemez 1
Onur Güngör 1
Arda Arıkan 1
Hakan Yaşar 1
Ülker Qezenferkızı 1
Safa Seçer 1
Gülin Öztürk 1
Mehmet Hengirmen 1
Rebecca Anderson 1
Hüseyin Kandemir 1
Mustafa Solmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 214 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Ateş 1
Erol Teymur 1
Selma Erdağı 1
Ali Albayrak 1
Emine Koca 1
İnci Handan 1
Ayşe Sayan 1
Funda Işıl Şimşek 1
Laura Venegoni 1
C. Cahen 1
Arzu M. Nurdoğan 1
Halil Cin 1
Mesut Kürüm 1
Salih Gülerer 1
Şakire Polat 1
Mehmet Merdan Hekimoğlu 1
Duygu Oruç 1
Remy Dor 1
Hüsnü Yücekaya 1
Abdureşit Jelil Karluk 1
Ünsal Özünlü 1
Cüneyt Akar 1
Hayati Yavuzer 1
Nur Hümeyra Özdemir Erem 1
Ali Fuat Arıcı 1
Tuba Işınsu İsen Durmuş 1
Zeynep Akdeniz 1
Enes İlhan 1
Ayşen Gürcan Namlu 1
Nedim İpek 1

Yazar Sayi

Sayfa 215 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
G. Serap Çekerol 1
Ahmet Pirverdioğlu 1
Fatma Koç-Emine Koca 1
Leyla Mingazova 1
Canan Birsoy Altınkaş 1
Asuman Cincioğlu 1
Halime Yücel 1
Metin Özdemir 1
Bestami S. Bilgiç 1
Gülüzar İyioğlu 1
Mehmet Reşat Ata 1
Ebubekir Bozavlı 1
İ. Hakkı Soyak 1
Sina Akşin 1
Abdülkerim Özaydın 1
Varis Çakan 1
Çiğdem Kalegeri 1
Hayrullah Kahya-Devin Deweese 1
Esra Berkman 1
Kazım Karabörk 1
Nurdan İpek Şeber 1
Ali Kuşat 1
RızaGül 1
Enver Uzun 1
İsmail Demirbağ 1
Yılmaz Yıldırım 1
Fazıl Özdamar 1
Celal Mat 1
Aybars Erözden 1
Sebahattin Çelik 1

Yazar Sayi

Sayfa 216 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Neslihan Karakuş-Yasemin Baki 1
Hikmet Akın 1
Esra Uslu Yardımcı-Mazhar Bal 1
Kemal Eker 1
Ali Selçuk 1
Turgay Akkuş 1
Roger Finch 1
Zülfü Demirtaş 1
Erdal Çoban 1
Mehmet Ali Beyhan 1
Pınar Çakır 1
Hikmet Tanyu 1
Yunus Memmedli 1
Ferhan Akgün 1
Cem Doğru 1
Ayfer Kocabaş 1
Hansje Braam 1
Seda Yılmaz Vurgun 1
İsmail Süphandağı 1
Neşe Çetinoğlu 1
Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli 1
İbrahim Serbestoğlu 1
N. Rengin Oyman Büken 1
Sultan Birgül Arslan 1
Deniz Doğru 1
Alimurad Taciyev 1
Tülay Gülen 1
S. A. Tokarev 1
Bahtiyar Aslan 1
Göknur Aktay 1

Yazar Sayi

Sayfa 217 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Boz 1
Rabia Uçkun 1
Hulya Bayrak Akyıldız 1
Mustafa Ever 1
Serpil Soydan 1
Aymira Maratkızı 1
Selahattin Çiftçi 1
Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü 1
Feyruze Garipova 1
Süleyman Aliyarlı 1
Xhelime Abdiu-Spartak Kadiu 1
Fadime Yiğit 1
Kirşten Malmkjaer 1
Oğuzhan Sevim-Mehmet Gedik 1
Altan Akdağ 1
Melek Özyetkin 1
Gül Jale Göncüler 1
Dikmen Gürün 1
Ramazan Balcı 1
Z. Nilüfer Nahya 1
Sevim Alkan 1
A. Yakubovski 1
Cenk Celasin 1
Hasan Koç 1
Muhammet Savaş Kafkasyalı 1
Selçuk Beşir DEMİR - Soner DOĞAN - Mehmet Ali PINAR 1
Jochen Rehbein 1
Nihat Karaer 1
Emel Koç 1
İlhan Toksöz 1

Yazar Sayi

Sayfa 218 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazım Dündar Sayılan 1
Filiz Kalyon 1
Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan 1
M. Şakir Ülkütaşır 1
Özer Küpeli 1
Yasemin Baki 1
Faruk Dündar 1
Omeljan Pritsak 1
Anıl Yılmaz 1
Hakan Soydaş 1
Meral Güven 1
Sadi Irmak 1
Bedri Mermutlu 1
Gülgün Yazıcı 1
Mehmet Güneş Şahbaz 1
Dinçer Koç 1
Zekeriya Bingöl 1
Seyit Ahmet Çapan 1
Charles H.Long 1
Hatice Bilki Harmankaya 1
Selim Kılıç 1
Kaare Thomsen 1
Nilüfer Erol 1
Alexei Berechelea 1
Tevfik Orkun Develi 1
Zekerya Batur-Hakan Gülveren-Süleyman Balcı 1
Emine Gözde Özgürel 1
Ayşe Nur Kırgız Sağın 1
Şahbender Çoraklı 1
Özgür Yıldırım 1

Yazar Sayi

Sayfa 219 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Kaya 1
Bünyamin Ayçiçeği 1
Sakine Demir 1
Bekir Savaş 1
Gülsen Balıkçı 1
Mehmet Köçer 1
Durmuş Tatlıoğlu 1
Refik Epikman 1
Ünal Aytür 1
Coşkun Polat 1
Hava Selçuk 1
Murat KORKMAZ-Nur DİLBAZ ALACAHAN-Dilek TUNA CESİM-Ali Serdar YÜCEL-Gökşen ARAS 1
Kambernisa Muhammethacı 1
Ali Doğaner 1
Emre Aygün 1
Ayşegül Koyuncu Okca 1
Necmettin Özdesenli 1
Ahmet Naim Çiçekler 1
Malik Muradoğlu 1
Özlem Hemiş Öztürk 1
Yavuz Pekman 1
Semih Altınölçek 1
Fatma Akerson 1
Leyla Alptekin 1
Can Bulut 1
Aslı Yüksel 1
Bernard Lewis 1
GülşenEryiğit 1
Mehmet Özgül 1
İ. Ahmet Aydemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 220 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muzaffer Kılıç 1
Abdülkadir Gül 1
Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı 1
Vahit Türk-Uluhan Özalan 1
Hayriye Avara 1
Katharine Young 1
Nuray Özaslan 1
Ali İsa Şükürlü 1
Zeynep Şimşek Umaç 1
Ayten Merdan Hacılar 1
Ganire Hüseyinova 1
Pelin Kocapınar 1
Musa Şahin 1
Serap İlaslan-Tunay 1
Cavit Güzel 1
Savaş Kurt-Beyza Kurt 1
Beyhan Bağ 1
Gürbüz Aktaş 1
Lütfiye Okur 1
Ö. Özgür Bozkurt 1
Damir Gaynutdinov 1
B. Ayça Ülker Erkan 1
Geza Feher 1
Aida Kasıeva 1
Mehmet Akpınar 1
Petro İ. Kuznetsov 1
Celil Bozkurt 1
Aydın Öncü 1
Hanife Çaylak 1
Minaveddin Sözylemezdi 1

Yazar Sayi

Sayfa 221 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seda H. Sayğılı 1
İsmail Karakurt 1
Nesrin Sarıahmetoğlu 1
Bilge Kağan Selçuk 1
Güven Özdoyran 1
Ekrem Demir 1
N. Ebru Zeren 1
Adile Yılmaz-Mazhar Bal 1
Ömer FarukArslan 1
Demet Özbabalık 1
Evrim ölçer Üzümcü 1
Kemalettin Kuzucu 1
Ali Yıldız 1
H. Adnan Erzi 1
R. Gülenay Yalçınkaya 1
Mustafa Durak 1
Serkan Koç 1
A. Fikret Kılıç 1
Cemal Yıldırım 1
Aykut Arıkan 1
Msn iletileri 1
Sefer Şener 1
Nevin Şanlıer-Menekşe Cömert-Fügen Durlu Özkaya 1
Taalaybek Abdiev 1
Elif Eren 1
İdris Karakuş 1
Nafi Yalçın 1
Feryal Söylemezoğlu 1
Suzana Canhasi 1
Ağaverdi Halil 1

Yazar Sayi

Sayfa 222 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. JA. Zonrnickaja 1
Ömür Aybar 1
William C. Hickman 1
F. Nur Pınar 1
Kevser Taşdöner 1
Oğuz Güven 1
Alpay İğci 1
H. Sena Yaman 1
Barış Çatal 1
Guliyeva Kübra 1
Mehmet Doğanay 1
Derya Üçinkülüğ 1
Yüksel Kaştan 1
A. Sait Sönmez 1
Cengiz Gündoğdu 1
Hasan H. Taylan 1
Jazira Alibekova 1
Nihal Ülger 1
Talip Küçükcan 1
Emel Akalın 1
İlhan Çeneli 1
Ayşe A. Dinç 1
Nasır Niray 1
Süleyman Özeren 1
Ahmet Baydemir 1
Fakiye Özsoysal 1
Kubilay Geçikli 1
Burcu Kan Erman 1
Olcay Özkaya Duman 1
Ana Kılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 223 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Değirmenci 1
Baysar Tanıyan 1
Gülda Çetindağ 1
Mehmet Göl 1
Dilek Uygun 1
Ramil Aliyev 1
Hüseyin Cöntürk 1
Zehra Kaderli Yapıcı 1
Seyfettin Eyvazov 1
Abdulkadir Karacı 1
Hasene Aydın 1
Mukadder Erkan 1
Seleney Aytaç 1
Julie Stewart 1
Nilgün Firidinoğlu 1
Alessandro Porteli 1
Tayyibe Uç 1
İlyas Kamalov 1
Nazmiye Özkan 1
Firuz Fevzi-Hasan Cankurt 1
Şadi EvrenŞeker 1
Ahmet Gökbel 1
Yasin Şerifoğlu 1
Fatih Berk 1
Lale Bağırova 1
Bülent Okay 1
Saime Küçükkömürler 1
Gülnaze Curayeva 1
Dönercan Dönük 1
Sezen Kılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 224 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cihan Seçilmiş 1
Murat Hanilçe 1
Ersin Özarslan 1
Kadriye Hocaoğlu 1
Niyazi Öktem 1
Ali Cançelik 1
Zelal GünGördü 1
Emra Büyükinsan 1
İrem Soydal 1
Necla Dağ 1
Ahmet Köç 1
Özlem Çetinoğlu 1
Yavuz Erdoğan 1
Sema Önal Akkaş 1
Fatih Yeşil 1
Levent Bilgi 1
Osman Doğanay 1
Metin Coşar 1
Salih Tunç 1
Gülşen Candan 1
E. Rüya Özmen 1
Sibel Hatipoğlu-Gonca Gökalp Alpaslan-Şuheda Önal 1
Çağla Caner 1
Murat Uraz 1
Kasım Binici 1
Nuraniye Ekrem 1
Ali Haydar Avcı 1
Rıdvan Kozak 1
İslâm Beytullah Erdi 1
Aytanga Dener 1

Yazar Sayi

Sayfa 225 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gamze Bozkuş Eğri 1
Paul V. Gump 1
Yılmaz Daşcıoğlu 1
Fatma Soytürk Hamza 1
Canan Tunç Şahin 1
Haluk Harun Duman 1
Mevlüt Çelebi 1
Sargut Şölçün 1
Şerif Hulusi 1
Betül Mutlu 1
Güneş Sezen 1
İbrahim Arıkan 1
Solmaz Karabaşa 1
Abonoz Küçük 1
Vedat Turğut 1
Çingiz Hüseynzade 1
Kemal Bilbaşar 1
Ali Özgüven 1
Tuncer Uçarol 1
Mehmet Suat Bal 1
Zübeyde Güneş Yağcı 1
Erdal Açıkses 1
Hamza Eroğlu 1
Seçil Biçer 1
İsmail H. Tonguç 1
Nesrin Aydın Satar 1
Şeyda Büyükcan Sayılır 1
Bilal Duman 1
İbrahim İlkhan 1
Stephen Ullman 1

Yazar Sayi

Sayfa 226 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Akif Helvacı 1
Ömer Duman 1
Victor Morales Lezcano 1
David J. Hufford 1
Eva Csato 1
Nurmelek Demir 1
Ali Turan Karabulut 1
Mehmet Uysal 1
Ruhi Kara-Oğuzhan Yılmaz 1
Erdem Özdemir 1
Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1
Mehmet Alver-Şenol Sancak 1
Piott Kuhiwczak 1
Hilmi Gürses 1
Mustafa Çetin 1
A. C. Cem Say 1
Ayhan Göksan 1
Sedat Tamay 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak 1
İbrahim Yenen 1
Nadide Karkıner 1
Ferlal Örs 1
Susan Lohafer 1
Adviye Erbay 1
Ömer Şener 1
Derya Adalar 1
Ezgi Sırtı 1
Kerim Edinsel 1
H. Naci Bayraç 1
Türkan Kuzu 1

Yazar Sayi

Sayfa 227 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehtap Şimşek 1
Banu Ayten Akın 1
Gönül Yılmaz 1
Derya Emir 1
Yuzo Nagata 1
Mustafa Hopaç 1
Sevda Gülakan Kaman 1
A. N. Boldirev 1
Cengiz Aydemir 1
Muhammed Karataş 1
Erhan Akdemir 1
Selami Çakmakçı 1
Jane Ann Lindley 1
Nigar Pösteki 1
Tahsin Yaprak 1
Elvan Topallı 1
İlhama Jafarova 1
Aysun Çobanoğlu 1
Namık Sinan Turan 1
Fırat Yıldız 1
M. Orhan Okay 1
Özcan Güngör 1
Fahri Unan 1
Burak Çınar 1
Oktay Berber 1
Altınşaş Çakıroğlu 1
Hagigat Muharremova 1
Uğur Üçüncü 1
Meltem Ağır 1
Sabrina Baghzou 1

Yazar Sayi

Sayfa 228 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülbende Kuray 1
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu 1
Ramazan Kaya 1
Zehra Çınar 1
Mustafa Nihat Özön 1
Sevinç Eren 1
Hasan Tahsin Sümbüllü 1
Ernst Reuter 1
Selçuk Yönel 1
John R. Krueger 1
Nilay Yaylağan 1
Tarıman Cenikoğlu 1
Nazlı Baykal 1
Firdevs Canbaz 1
Ş. Alpaslan Yasa 1
Ahmet Doğanay 1
M. Z. Zekiyev 1
Özge Sönmez 1
Bülent Bakar 1
Hakkı Uyar 1
Mertcan Akan 1
Safiye Ateş 1
Gülmira Aveshanqızı 1
Mehmet Kahyaoğlu 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü- 1
Recep Bilginer 1
Ciden sena Menabit 1
Hatice Oruç 1
Ersel Çağlıtütüncügil 1
Selma Yel 1

Yazar Sayi

Sayfa 229 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kadir Karatekin 1
Nimet Özgüç 1
Ali Ata Yiğit 1
Zeki Uyanık 1
Emine Özel-Nida Bayındır-Mehmet Gökçe-Ali Özel 1
Ayşe Ulusoy 1
Funda Masdar 1
Ahmet Kayasandık 1
Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi 1
Yaşar Yücel 1
Leman Şenalp 1
Cabir Doğan 1
Oruc Abdullayev 1
Arzu Tören 1
Mete Bülent Değer 1
Bengül Bolat 1
Gülsün Leyla Uzun 1
Mehmet Nadir Özdemir 1
E. Ceferzade 1
Iryna Solodovnik 1
Abdurrahman Çaycı 1
Cyntia Borys 1
Murat Sincan 1
Zeynep Aycibin 1
Ayşen Uslu Bayramlı 1
Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev) 1
Masharif Kalandarov 1
Öznur Özdarıcı 1
Yıldıray Bulut 1
Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban 1

Yazar Sayi

Sayfa 230 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatma Önalan Akfırat 1
Leyla Uzun 1
Canan Koç 1
Aşiret Boran Şen 1
Halit Balkaya 1
Metin Yaman 1
Nejdet Bilgi 1
Şeref Öz 1
Betül Aslan 1
Günay Atalayer 1
İ. S. Ağayeva 1
Müge Aktan Yılmaz 1
Abdüsselam Bilgen 1
Vecihi Timuroğlu 1
Heinrich Glück 1
Esra Egüz 1
Nureddin Rıza 1
Tuncay Dilci 1
Mehmet Sefa Çakır 1
Ercan Akyol 1
Aziz Nesin 1
George G. Hruby 1
Yonca Anzerioğlu 1
Mustafa Ali Mehmet 1
Serdar Derman 1
Fehim Bakırcı 1
Celal Saraç 1
Songül Taş 1
Lyudmila İsakova 1
Veysel Doğaner 1

Yazar Sayi

Sayfa 231 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Damla Mimir 1
Kemal Kayra 1
Nuri Mehmet 1
Ali Şamil 1
Turgay Kurultay 1
Mehmet Tok-Sait Tüzel 1
Roza Banbergenova 1
Zümrüt Nahya 1
Erdal Öz 1
Baha Olgun 1
Mehmet Ali Yıldırım 1
Pınar Karataş 1
Hilal Erkazancı 1
Yurdagül Ünal 1
Mustafa Budak 1
Serhan Afacan 1
Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan 1
Ferhat Berber 1
Cem Şentürk 1
Aygün Attar 1
Harry Hoijer 1
Miras Kosibayev 1
İsmail Turan Kallimci 1
Neşe Kırdemir 1
Şule Düzdemir 1
EldenizAbbaslı 1
N. Zehra Savran 1
Feridun Ergin 1
Adnan Küçükoğlu-Adnan Taşgın-Akbar Saadnie 1
M. Ertan Gökmen 1

Yazar Sayi

Sayfa 232 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Deniz Salman 1
Eyüp Sallabaş 1
Kenan Oturan 1
Aliye Yılmaz 1
Tülin Arseven 1
Mehpare Tokay Argan 1
Baki Yaşa Altınok 1
Göktan Ay 1
Mehmet Canatar 1
Rafet Evyapan 1
Mustafa Gökçeoğlu 1
Cemil Ulukan 1
Aynur Kesen 1
Hasan Benlioğlu 1
Mucize Ünlü 1
Ergaş İ. Fazylov 1
Nezih Temur 1
Tahir Zorkul 1
Elmeddin Elibeyzade 1
Naim Buluç 1
Feyzan Göher Vural 1
M. Muhtar Sagitov 1
Yağmur Küçükbezirci 1
Fahri Dağı 1
Buğra Zengin 1
Uğur Bıçak 1
Melike Gökcan 1
Sabit Dokuyan 1
Gülay Arıkan 1
Ramazan Çakıroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 233 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hürriyet Bilge 1
Mustafa Kol 1
Sevim Güldürmez 1
A.Kadir Çüçen 1
Erkan Şenşekerci 1
John B. Smith 1
Nikolay Tufar 1
Alaaddin Aköz 1
Taner Tunç 1
Emet Egemen Aslan 1
İlke Altuntaş 1
Nazım İbrahim 1
Filiz Meltem Uçar 1
Süreyya Eroğlu 1
Ahmet Çal 1
Kürşad Yangil 1
Bülent Akbaba 1
Onur Bekiroğlu 1
Ülfet Doğan 1
Meral Serarslan 1
Sadullah Karayanık 1
Beğmırat Veyisov 1
Gülhanım Ünsal 1
Mehmet Hadi Benhür 1
Ravil Emirhanov 1
Hüseyin Hasımlı 1
Mustafa Serdar Palabıyık 1
Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 1
Chong Jin Oh 1
Hatice Elif Diler 1

Yazar Sayi

Sayfa 234 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Alkan 1
Erol Ogur 1
Selma Aktan 1
Kadir Can Dilber 1
Emine Hilal Ercan 1
İnal Cem Aşkun 1
Ayşe Onat 1
Fulya Toğçuoğlu Ünal-Arzu Yiğit 1
Şahin Yenişehirlioğlu 1
Ahmet Hamdi Tanpınar 1
Mahmud Kerimov 1
Fatih Odunkıran 1
Latifa Hudaykulova 1
Arzu Gülbahçe 1
Halil Atay Göde 1
Mesut Erşan 1
Şakir İbrayev 1
Bekmaganbetov Şanjarhan 1
Gülseren Günce 1
Mehmet Maksudoğlu 1
Duygu Bora Günak 1
Refiye Şenesen 1
Hüseyn İsmayılov 1
Mustafa Yanık 1
Sıdıka Akyüz Aru 1
Abdulvahit İmamoğlu 1
Cumali Şabanov 1
Hayati Akyol 1
Ertuğrul Bilgili 1
Kamil Aydın 1

Yazar Sayi

Sayfa 235 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nur Bilge Criss 1
Ali Erbaşı 1
Tuba Arı Özdemir 1
Emre Üstün 1
İrinça İusiumbeli 1
Ayşegül Utku Günaydın 1
Necmi Aytan-Mehmet Veysi Başdaş 1
Ahmet Ögke 1
Yavuz Unat 1
Fatma Erkman-Akerson 1
Leyla Hafızoğlu 1
Nedret Kuran-Burçoğlu 1
Şengül S. Anagün 1
Gülten Bulduker 1
Ebru Silahşör 1
İ. Gülsev Sev 1
Muzaffer Turan 1
Simla Course 1
Osman Özkul 1
Valide Paşayeva 1
Kayhan İnan 1
Nurcan Delen Karaağaç 1
Ali Kemal Şaş 1
Rıza Oğraş 1
İsmail Çakmak 1
Gaye Kökeş 1
Pelin Yılmaz 1
Mustafa Acar 1
Hamid Darvish 1
Miguel Angel De Bunes Ibarra 1

Yazar Sayi

Sayfa 236 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sean Foley 1
Şevket Kadıoğlu 1
Beytullah Bekar 1
Eflatun Cem Güney 1
Robert P. Finn 1
Erdal Bay 1
B. Tsogtbaatar 1
Mehmet Ali Arslan 1
Pınar Akçalı 1
Mustafa Bakan 1
Serdar Ünal 1
Ferdi Bülbül 1
Cem Can 1
Aydın Uğurlu 1
Mine Demirçelik 1
İsmail Özsoy 1
Nesrin Zengin 1
Şirin Şahan 1
Bilge Keser 1
N. N. Tıdıkova 1
M. Demet Ulusoy 1
Ömer İşbilir 1
Eylem Arslan 1
Kenan Arınç 1
Alim Kahraman 1
Tülay Ercoşkun 1
Rüştü Akar 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş-Fatih Doğru-Songül İlbaş 1
Gökhan Yavuz Demir 1
Mehmet Başaran 1

Yazar Sayi

Sayfa 237 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
R.İgor L. Kızlasov 1
Hu Zhen-Hua 1
Yusuf İlgar 1
Mustafa Eravcı 1
A. Haluk Dursun 1
Cemil Cahit Güzelbey 1
Ayla Kaşoğlu 1
Hasan Arslan 1
Muammer Gül 1
Erdoğan Tokmakçıoğlu 1
Taha Tuna Kaya 1
Birsen Bulmuş 1
Fevzi Ersoy 1
M. Kemal Karaman 1
Wolfgang Mieder 1
F. Y. Veyselli 1
Kılıç Osmanov 1
Oğuz Samuk 1
Habibbeyli İsa Akberoğlu 1
Ufuk Gencel 1
Barış Sarıköse 1
Gül Büyü 1
Mehmet Ecevit 1
Didar Akar 1
Rakhat Abdieva 1
Hülya Taflı 1
Mustafa Kemal Şan 1
Sevgi Türkay 1
A. Şenol Armağan 1
Muhammet Nur Doğan 1

Yazar Sayi

Sayfa 238 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erkan Cevizliler 1
Selcen Çifçi-Ozan Alevli 1
Nihat Aycan 1
TamillaAliyeva 1
Emel Huber 1
Ayşe Aydın-Reshide Adzhumerova 1
Nazan Düz 1
Filiz Aydemir 1
Süleyman Uygun 1
Özden Özbay 1
Yasemin Akkuş 1
Faruk Bal 1
Burçin Uçaner 1
Olena Kozan 1
Andras J. E. Bodrogligeti 1
Hakan Poyraz 1
Umut Özge 1
Menendi Erdem 1
Güler Koca 1
Dilruba Kürüm 1
Ramiz Ağayev 1
Mustafa Said Kıymaz 1
Seyfullah Korkmaz 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Mehmet Sarı 1
Muna Silav Utkan 1
Erol Gülüm 1
K. M. Musaev 1
Nilüfer Acar Tek-Metin Saip Sürücüoğlu 1
Zekeriyya Kantaş 1
Emine Çakır 1

Yazar Sayi

Sayfa 239 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşe Meral Töreyin 1
Nebi Çelik 1
Fuad Köprülü 1
Şahabeddin Yalçın 1
Madina Kozhkanova 1
Özgür Sarı 1
Yaşar Çoruhlu 1
Lale Qasimova 1
Orhan Kaplan-Özgür Kıyçak 1
Arslan Abdullah 1
Halide Dolu 1
Mesut Akben 1
Sait Küçük 1
Bekir Kocadaş 1
Gülperi Sert 1
Durdu Kundakçı 1
Hüseyin Tutar 1
Sezgin Toska 1
Abdullah Tekin 1
Ümran Derkunt 1
Cihat Cihan 1
Murat Keklik 1
Ersoy Topuzkanamış-Gamze Çelik 1
Nodir Jurakuziev 1
Ali Çelikkaya 1
Tolga Kıyak 1
Zeliha Yücel 1
Emrah Gülüm 1
İrfan Kantarcı 1
Ayşegül Çalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 240 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Necmettin Alkan 1
Füsun Aşkar 1
Maksut Belen 1
Özlem Erdoğan 1
Yavuz Kızılçim 1
Sema Yıldırım 1
Fatih Yılmaz-Sevtap Buzlukluoğlu Arslan 1
Aslı Tekinay 1
Halil İvgin 1
Metin Elkatmış 1
Salim Aydüz 1
Şemsetdin Abdinazimov 1
Berna Kaya Okan 1
Gülşen Özçamkan 1
Ebru Balamir 1
Işın Bengi Öner 1
Sibel Murad 1
Abdülkadir Başkurdistanlı Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Osman Köroğlu 1
Vahap Sağ 1
Çeng Zong Cen 1
Hayri Erten 1
Murtaza Aykaç 1
Esin Ozansoy 1
Kasım Tatlıoğlu 1
Nuray Demirel 1
Ali İhsan Kolcu 1
Tuğba Nur Beyret 1
Zeynep Kılıç 1
Enise Yener 1

Yazar Sayi

Sayfa 241 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsmail Acun 1
Ayten Er 1
Yılmaz Evat 1
Musa Kaya 1
Seniha Tunakan 1
Fatma Şenyüz 1
Luo Xin 1
Canıbek Cakıpbekov 1
Atilla Coşkun Toksoy 1
Haluk Yüce 1
Mevlüt Gülmez 1
Satı Kumartaşlıoğlu 1
Şerife Atlıhan 1
Betül Sülüşoğlu 1
Günseli Bayraktutan-Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu-Gözde İslamoğlu-Aslı Tel ... 1
Eduard Alan Bulut 1
İbrahim Bayramov Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Soner İşimtekin 1
Ozan Otan 1
Vekil Muhammed Hacılı 1
D. G. Savinov 1
Esra Sarıkoyucu Değerli 1
Kemal Çiçek 1
Nurgül Moldalieva 1
Serdar Katipoğlu 1
Fehreddin Seferli Çev. Muhammet Kemaloğlu 1
Celalettin Vatandaş 1
Aydın Güven 1
Handan Belli 1
Milliyet- 1

Yazar Sayi

Sayfa 242 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seçkin Özkan 1
İsmail Hakkı Yücel 1
Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel 1
Şeyma Karaca Küçük 1
Gürsu Galip Gürsakal 1
İbrahim Kavaz 1
N. Ahmet Asrar 1
Suat Cebeci 1
M. Baha Tanman 1
Ömer Faruk Karataş 1
Davut Kılıç 1
Evren Küçük 1
Nurseli Gamze Korkmaz 1
Ali Üremiş 1
Güzin Yamaner 1
Mehmet Yakın 1
Erdinç Gülcü 1
Gökhan Ekim 1
Mehmet Atılgan 1
Qiyas Şükürov 1
Himme tUç 1
Mustafa Dere 1
Serkan Derin 1
Ayhan Selçuk 1
Hasan Aksakal 1
Mohammed-Fadhel Bechraoui 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı- 1
Nevin Özkan 1
Şükrü Uslu 1
Birkan Kaygı 1

Yazar Sayi

Sayfa 243 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
İclal Cankorel 1
Nadir İlhan - Mustafa Şenel 1
Ferudun Ata 1
Suzan Suzi Tokatlı 1
M. Halil Sağlam 1
F. Gül Özaktürk 1
Oğuz Arıcı 1
Alpaslan Toker 1
H. Ömer Özden 1
Türkan Yeşilyurt 1
Saadet Mamedova 1
Gözde Ramazanoğlu 1
Mehmet Demirtaş 1
Derya Özcan 1
Rahmetulla Berekeyev 1
Aysu Aksu 1
Erhan Bayram 1
Selami Saygın 1
Nihal Kadıoğlu Çevik 1
Talat S. Halman 1
İlhan Akın 1
Aysun İmirgi 1
Figen Kılıç 1
Süleyman Karataş 1
Ahmet Avanas 1
Fahriyye Ceferova 1
Kubanıçbek Kalçakeev 1
Burcu Canar 1
Amanjol Kaliev 1
Uluğ İğdemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 244 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülçin Alpöge 1
Ramazan Salman 1
Zehra Gülmüş 1
Mustafa Özbaş 1
Sevtap Kadıoğlu 1
Cevdet Perin 1
Hasan Yüksel 1
Erol Başara 1
Jozsef Deer 1
Alekber Elekberov Çev. :Muhammet Kemaloğlu 1
Tayfun Çay 1
Emin Ölmez 1
İlknur Tatar Kırılmış 1
Nazmi Kozak 1
Firdevs Kaya 1
Şaban Öz 1
M. Zyromski 1
Özgür Aktok 1
Lale Altınkurt 1
Orhan Cezmi Tuncer 1
Arif Yıldırım 1
Haldun Taner 1
Ülkü Kara Düzgün 1
Meryem Bulut 1
Saim Ali Dilemre 1
Bekir Biçer 1
Gülnara Aziz 1
Dosay Kenzethayev 1
Recep Durgun 1
Seyyid Hamid Tabibiyan 1

Yazar Sayi

Sayfa 245 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cihan Işıkhan 1
Ersin Gülay 1
Selver Taşıgüzel 1
Kadir Yalçınkılıç 1
Niyazi Ayhan 1
Tofik Davudoğlu Melikli 1
İrem Çalışıcı Pala 1
Ayşe Yıldırım 1
Funda Tunçdöken 1
Mahmut Seyfeli 1
Özlem Bay 1
Yavuz Bozkurt 1
Sema Etikan 1
Lera Boroditsky 1
Osman Bolulu 1
Asiye Taşbaşı Mutlu 1
Halil İbrahim Ertürk 1
Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik 1
Şebnem Sunar 1
Beril Tuğrul 1
Gülşah Gaye Fidan 1
E. İ Fazılov 1
Işık Uçman Altınışık 1
Mutlu Melis Yardımcı 1
Sibel Bayraktar 1
Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay 1
V. M. Anisimov 1
Çağatay Karahan 1
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu 1
Nuran Öztürk-Bilge Karga Göllü 1

Yazar Sayi

Sayfa 246 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Gültekin 1
Reza Khalily 1
Zeynep Dörtok Abacı 1
Engin Selçuk 1
İskender Hakkı Sarıgöz 1
Ayşin Şişman 1
Galip Çağ 1
Mayrambek Orazbaev 1
Paşa Kerimov 1
Semra Tetik 1
Fatma Sabiha Kutlar 1
Ljubov Ermolenko 1
Canan Selvi Kanoğlu 1
Ataemi Mirzayev 1
Haluk Alkan 1
Nergiz Gahramanlı 1
Betül Çotuksöken 1
Gündegül Parlar 1
İbrahim Arıkan 1
Müge KamanIıoğlu 1
Abide Doğan-Koray Üstün 1
Oya Adalı 1
Vedat Çalışkan 1
Çiler Hatipoğlu 1
Helmuth Scheel 1
Esra Kaya 1
Kemal Alyılmaz 1
Nurettin Demir-Süer Eker 1
Mehmet Seyitdanlıoğlu 1
Rinçinkhorol Munkhtulga 1

Yazar Sayi

Sayfa 247 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ercan Kaçmaz 1
Gerard Paulsen 1
Ahmet Zeki Güven-Sercan Halat-Mazhar Bal 1
Mehmet Akgün 1
Peter Burke 1
Yong-Goo Kim 1
Şevki Kömür 1
Bilal alpaydın 1
Ege Kipman 1
İbrahim Gümüş 1
Spartak Kadiu 1
Adem Köpür 1
Ömer Delikgöz 1
Daniela Zivkovic 1
Eugenia Popescu-Judet 1
Kemal Ramazan Haykıran 1
Ali Taşkın 1
Turgut Göğebakan 1
Mehmet Tütüncü 1
Erdem Çiftçi 1
Gökçe Yükselen-Abdurrazak Peler 1
Pınar Somakcı 1
Mustafa Cihan 1
Serhat Ulağlı-Figen Emek-Lale Yücel 1
A. Aşirov-B. A. Pasilov 1
Cemal Çetin 1
Harun Tavukcu 1
Mirjana Teodisevic 1
Neval Akça Berk 1
Bilgütay Dursunoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 248 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elif Aktaş 1
Naciye Kunt 1
Feriha Akpınarlı 1
Adnan Veli Kanık 1
Deniz Yuret 1
Ezgi Demirel 1
Kerem Kılıçer 1
Nüket Esen 1
Alparslan Açıkgenç 1
S. L. Vclin 1
Gönül erdem Nas 1
Derya Coşkun 1
Hülya Bayrak Akyıldız 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic 1
Mustafa Gündüz 1
Seval Yinilmez Akagündüz 1
Cemile Akyıldız Ercan 1
Aysel Aslanboğa 1
Hasan Çalışkan 1
Muhammed Emir Tulum 1
Ergun Özbudun 1
James L. Peacock 1
Nida Bayındır 1
Elona Limaj 1
İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev 1
Nalan Yiğit 1
Fırat Boztaş 1
Süleyman Doğan 1
Fahri Maden 1
Korkut Uluç İşisağ 1

Yazar Sayi

Sayfa 249 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Okşay Aktar 1
Altay Sarsenulı Amancolov 1
Hacı Yıldız 1
Melike Kum 1
Bayram AliKaya 1
Gülay Sarıçoban 1
Mehmet Ersal 1
Dilek Ç. Yeşiltuna 1
Ramazan Günay 1
Hüseyin Akyüz 1
Zafer Taşlıklıoğlu 1
Mustafa Macit 1
Abdulhakim Koçin 1
Hasan Sankır 1
Erkut Eryayar 1
John Lawson 1
Nilay Çağlayan 1
Tansu Bele 1
İlker Özdemir 1
Ayşe Dudu Kuşçu 1
Nazile Şen 1
Filiz Özer 1
Süreyya Yusuf 1
Özge Karakaş-Ayça Hatice Türkan-Şenay Özdemir 1
Faruk Sümer 1
Bülent Akyay 1
Onur Kardeş 1
Ari Şekeryan 1
Safa Tekeli 1
Güliz Şahin 1

Yazar Sayi

Sayfa 250 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Doğan Hasol 1
Hüseyin Karadağ 1
Mustafa Şahin 1
Abdullah Demirci 1
Christopher Pelling 1
Hatice Kadıoğlu 1
Murat Başar 1
Erol Topal 1
Kadir Güler-Ayşe Kandemir Yazıcı 1
Timur B. Davletov 1
Zeki Memioğlu 1
Ayşe Selen 1
Ahmet Karaçavuş 1
Mahmut Enes Soysal 1
Özku lÇobanoğlu 1
Fatih Ramazan Süer 1
Laurent Mignon 1
C. F. Vogelin 1
Orhan Veli Alıcı 1
Salih Kesgin 1
Şamil Öçal 1
Mehmet Metin Arslan 1
Duygu Özakın 1
Mustafa Yıldız-Gökhan Ölker 1
Abdurrahim F. Aydın 1
Ertuğrul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarcı-Talat Fırlar 1
Nur Kıpçak 1
Resul Özavşar 1
Zeynep Akıncı 1
Ayşen Kılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 251 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nedim Kula 1
G. Songül Ercan 1
Ahmet Poyrazoğlu 1
Marine Janashia 1
Özlen Özgen 1
Yeşim Gökçe 1
Fatma Meliha Şen 1
Canan Can Tatar 1
Asuman Demircioğlu 1
Metin Toprak 1
Sami Çukadar 1
Nehir Sert 1
Şerafettin Ömer 1
Beşir Ayvazoğlu 1
Gülzade Jabbarova 1
Ebubekir S. Şahin 1
Müberra Seydi Ertek 1
Sinan Akıllı 1
Abdüllâtif Acarlıoğlu 1
Esra Burcu 1
Nurdan Küçükhasköylü 1
Ali Lütfü Piroğlu 1
Zinaida Efremovna Kaskarakova 1
Enver Yaşar Bostancı 1
Mehemmed Yüzbaşiyev 1
Yiğit Bener 1
Mustafa Akkaya 1
Serdar Atdaev 1
Fazile Eren Kaya 1
Celal Memmedov 1

Yazar Sayi

Sayfa 252 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aycan Özçimen 1
Hamit Önal 1
Mihri Mimioğlu 1
Sebahattin Eyüboğlu 1
Esra Vural 1
Turgay Anar 1
Ronal A. Morse 1
Erdal Hamami 1
Babış Mametyazov 1
Gonca Kırtıl 1
Pınar Ege 1
Mustafa Bayık 1
Sergey G. Klyaştornıy 1
Hanzade Güzelova 1
Sedar Sağlam 1
İsmail Şanlıoğlu 1
Şuayıp Karakaş 1
Elbrus İsayev 1
İbrahim Soğukpınar 1
N. Seyidov 1
Sultan Güngör 1
M. Emin Uludağ 1
Ömer Kul 1
Deniz Gül 1
Eyüp Bozkurt-Mehmet Turan-Hanifi Şekerci-Seda Kömürbay 1
Kenan Dursun 1
Nurullah Şahin 1
Alisa İsaoğlu Ahmedov 1
Mehmet Zahir Yıldırım 1
S. Ahmetov 1

Yazar Sayi

Sayfa 253 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bahtiyar Kerimov 1
Göknur Bostancı Ege 1
Mehmet Bulut 1
Rabiga Galiyevna Sızdıkova 1
Huriye Altuner 1
Mustafa Genç 1
A. K. Borovkov 1
Cemil Gülseren-Zekerya Batur 1
Aynabat Babayeva 1
Muazzez Batar-İ. Seçkin Aydın 1
Eren Buğlalılar 1
Jack Goody 1
Nezahat Öztekin 1
Birsen Şahin Kütük 1
Elisa Ehmedov 1
Feyruze H. Garipova 1
Süleyman Arslan 1
Önder Kocatürk 1
Xhemile Abdiu 1
Kişimcan Eşenkulova 1
Bozkurt Koç 1
Oğuzhan Yılmaz 1
Altan Alperen 1
Hacer Mutlu Danacı 1
Uğur Akıncı 1
Melih Cevdet Anday 1
Sabir Rüstemhanlı 1
Başak Kantarcı Kasalı 1
Gül Mükerrem Öztürk 1
Mehmet Emin Küçük 1

Yazar Sayi

Sayfa 254 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dilan Sarıoğlu 1
Hülya Yeşil 1
Z. Seçkin Gökbudak 1
Mustafa Kılıçarslan - Hayrullah Kahya 1
Sevim Arslan 1
A. Yaşar Serin 1
Cenk Demir 1
Muhammet Şen 1
Erkan Karabacak 1
Selçuk Coşkun 1
Johan Huizinga 1
Nihat Öztoprak 1
Akın Yavuz 1
Taner Güçlütürk 1
Emel Koşar 1
Ayşe Baysal 1
M. Şerefeddin Yaltkaya 1
Özer Ozankaya 1
Yasemin Çelik 1
Burhan Varan 1
Ann Hanlon 1
Meral Hakman 1
Bedri Nermutlu 1
Dinçer savaş Lenger 1
Raşid Tacibayev 1
Hüseyin Ersoy-Cem Odacıoğlu 1
Mustafa Sefa Çakır 1
Seyit Ahmet Çapan-Ufuk Akdemir 1
Abdullah Bağdemir 1
Charles Morgan 1

Yazar Sayi

Sayfa 255 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Çatbaş 1
Murat A. Karavelioğlu-Fatih Tığlı 1
Erol Kayra 1
Selim Nüzhet Gerçek 1
Kader Özlem 1
Alexia Toskos Dils 1
Emine Gülriz Akaroğlu 1
Ayşe Nur Kutluca Canbulat 1
Necat Çetin 1
Fuat Sezgin 1
Şahide Keramova 1
László Rásonyi 1
Bünyamin Aydın 1
Halikarnas Balıkçısı 1
Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir Kırbaş 1
Salah Birsel 1
Şahru Pilten Özel 1
Bekir Sıdkı Baykal 1
Gülsen Baş 1
Refika Altıkulaç 1
Hüseyin Yeniçeri 1
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral ... 1
Abdulnasır Yiner 1
Coşkun San 1
Havva Ilgın 1
Kamer Kasım 1
Töre Mirzayev 1
Remzi Çalışır 1
Zerrin Eren 1
Ayşegül Mete 1

Yazar Sayi

Sayfa 256 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
G. E. Smith 1
Ahmet O.Evin 1
Yavuz Samur 1
Semih Bilgen 1
Fatma Akkuş Yiğit 1
Can Cengiz 1
Halil Şahan 1
Metin Güler 1
Gültekin Akengin 1
Mehmet Özgüneş 1
Ebru Çetin Milci 1
İ. B. Moldobayev 1
Hayriye Durkara 1
Esma İnce 1
Nuray Özdemir 1
Zeynep Tarım Ertuğ 1
Ensar Nişancı 1
Ganizhamal Kushenova 1
Medine Sivri-Berkant Örkün 1
Pelin Önder Erol 1
Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş 1
Musa Şaşmaz 1
Serap Karakılıç 1
Atilla Şentürk 1
Hamdi Kara 1
Michael F. Lynch 1
Nesime Ceyhan Akça 1
Şerife Yücesoy 1
Efe Akbulut 1
İbrahim Emiroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 257 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Songül Çek 1
Lütfullah Türkmen 1
Ömer Acar 1
Verena Han 1
B. C. E. Davis 1
GH. I. Constantin 1
Aide Sadun 1
Mehmet Alagöz 1
Peyami Erman 1
Yunus Bilge 1
Ferah Türker-Şima Doğan 1
Celil Kariboğlu 1
Aydın Özgören 1
Hanife Gezer 1
İsmail Katgı 1
Şinasi Özdenoğlu 1
Bilge Karasu 1
İbrahim Maden 1
N. F. Katanov 1
Suat Özer 1
Ömer Gökçümen 1
Vladimir Feodoroviç Minorsky 1
Demet Sancı Uzun-Merve Hülya Kibar Furtun-Safa Çelebi 1
Evrim Önem 1
Kemalettin Şahin 1
Ali Yılmaz 1
H. Ahmet Kırkkılıç-Abdülhak Halim Ulaş 1
Tülay Alim Baran 1
Rüçhan Bubur 1
Erdoğan Atmış 1

Yazar Sayi

Sayfa 258 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gökhan Soyşekerci 1
Mehmet Aysoy 1
R. Kutay Karaca 1
Serkan Köse 1
A. Gani Abdurrahmanov 1
Cemal Yıldız 1
Aykut Barış Çerezcioğlu 1
Mualla Uydu Yücel 1
Erdoğan Önder 1
Seher Boykoy 1
Nevin Yazıcı 1
Tacetin Şimşek 1
Elif Karakuş 1
Fesun Koşmak 1
Ağgül Erdoğan Sezen 1
Ömür Bakırer 1
William Lane Craig 1
F. Özden Ekmekçi 1
Kezban Acar 1
Oğuz Kara 1
Alpay İğci-Aydın Güler 1
H. Sibel Ünalan 1
Ufuk Bircan 1
Melek Coşgun 1
Sabahat Sansa Tura 1
Barış Demirtaş 1
Gulmira Ospanova 1
Mehmet Dönmez 1
Derya Yaylı 1
Raik Alnıaçık 1

Yazar Sayi

Sayfa 259 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yüksel Nizamoğlu 1
Cengiz Hakan Aydın 1
Hasan Hüseyin Adalıoğlu 1
Muhammet Güçlü 1
Erhan Tuna 1
Selcan Sağlık 1
Nihal Yetkin 1
Ayşe Altıntaş Balcı 1
Natalie K. Moyle 1
Fikret Türkmen-Pınar Fedakar 1
Süleyman Polat 1
Ahmet Bellibaş 1
M. Said Arbatlı 1
Özden Akyol Bal 1
Yalçın Karabulut 1
Falih Rıfkı Atay 1
Kubilay Ünsal 1
Burcu Karaman İlkay 1
Olcay Öztunalı 1
Ana Maria Rivas 1
Umay Türkeş Günay 1
Meltem Turhan Yöndem 1
Sadık Erdem 1
Bazılhan Bahatulı 1
Gülden İlin 1
Mehmet Gönlübol 1
Dilek Yağcıoğlu 1
Ramile Yarullina 1
Hüseyin Dağtekin 1
Zehra Odyakmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 260 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyfi Başkan 1
Abdulkadir Kırbaş 1
Ceyda Durutürk 1
Erol Duran-Ozan Alevli 1
Jultus Nemeth 1
Nilgün Sofuoğlu Kılıç 1
Ayşe Gürel 1
folklor.org.tr- 1
Ahmet Gökçegözoğlu 1
Yasin Yusupcan 1
Fatih Çelik 1
Lale Çaklı 1
Orhan Hanbay 1
Armağan Ethemoğlu 1
Meryem Uzunoğlu 1
Mehmet Kayıran 1
Recep Özkan 1
Hüseyin Saraç 1
Mustafa Türkyılmaz-Yaşar Aydemir 1
Sezer Erer 1
Abdullah Özmen 1
Cihan Şahinci 1
Ersin Sarıçan 1
Kadriye Tansuğ 1
Niyazi Yılmaz 1
Tolga Akalın 1
Zeliha Akçaoğlu 1
Ayşe Zamacı 1
Necla Dursun 1
Ahmet Köklügiller 1

Yazar Sayi

Sayfa 261 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mail Demirli 1
Yavuz Güneş 1
Fatih Yıldırmaz 1
Cahit Epçaçan 1
Osman Dülger 1
Aslı Aytaç 1
Şehnaz Aliş 1
Gülşen Cebiroğlu Eryiğit 1
E. Sare Aydın 1
Işıl Mutafçılar 1
Muzaffer Arıkan 1
Sibel Keskin 1
V.İ. Rassadin 1
Çağla Derya Tağmat 1
Murat Uzun 1
Kasım İnce 1
Nurat Şengül 1
Ali Hüseyinoğlu Şamil 1
Tuğba Bilveren 1
Enis Akın 1
İslam Jemeney 1
Gamze Demirel 1
Ahmet Taşgın 1
Mecdi Emiroğlu 1
Paula Haas 1
Yılmaz Daşcıoğlu-Nadira Jahic 1
Senem Korkmaz 1
Candan Badem 1
Atila Özer 1
Halûk İpekten 1

Yazar Sayi

Sayfa 262 / 262
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mevlüt Çelik 1
Sarıgül Bahadırova 1
Nerin Sis 1
Şerif Hulusi Kurbanoğlu 1
Betül Özçelebi 1
Güney Çeğin 1
Edgar Hyman 1
İbrahim Arıkoğlu 1
Oya Levendoğlu 1
Henryk Jankowski 1
Kemal Cem Baykal 1
Ali ÖZkan 1
Robert B. Downs 1