Yazar Sayi

Sayfa 1 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erman Artun 148
Doğan Kaya 130
Zeynep Korkmaz 120
Mehmet Ölmez 116
Yaşar Kalafat 109
Hasan Eren 78
Şükrü Halûk Akalın 72
Gıyasettin Aytaş 67
Osman Fikri Sertkaya 65
Ali Göçer 64
Nerin Köse 62
Mustafa Karabulut 60
M. Öcal Oğuz 60
Mehmet Yardımcı 55
Hamza Zülfikar 53
Muzaffer Uyguner 49
Saim Sakaoğlu 49
Eyüp Akman 47
Talat Tekin 44
Veysel Şahin 42
Nergis Biray 41
Süer Eker 41
Mehmet Kara 40
Fatma Açık 39
Nevzat Gözaydın 39
Leyla Karahan 36
Mehmet Naci Önal 36
Mahfuz Zariç 36
Muhammet Kemaloğlu 35
Agah Sırrı Levend 35

Yazar Sayi

Sayfa 2 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Caferoğlu 35
Tuncer Gülensoy 34
M. Fatih Köksal 34
Ahmet Bican Ercilasun 34
Adem Aydemir 34
Erhan Aydın 33
İsmail Görkem 32
Doğan Aksan 32
Baha Dürder 31
Mehmet Hazar 31
Bahir Selçuk 30
Kerime Üstünova 30
Selçuk Çıkla 30
Necati Tonga 30
Mustafa Öner 29
Salahaddin Bekki 29
Marek Stachowski 28
Muhittin Eliaçık 27
Özdemir Nutku 27
Ali Berat Alptekin 27
Nebi Özdemir 27
Nurettin Demir 26
Fikret Türkmen 26
H. Dilek Batislam 26
Gülden Sağol Yüksekkaya 26
Ufuk Tavkul 26
Metin And 26
Ayşe Başçetinçelik 25
Hasan Aydın 25
Oktay Yivli 25

Yazar Sayi

Sayfa 3 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdülkadir İnan 25
Bedri Aydoğan 24
Mehmet Aça 24
İsmail Güleç 24
Nail Tan 24
Çulpan Zaripova Çetin 24
Saadet Çağatay 24
Gürer Gülsevin 24
Mehmet Emin Bars 23
Hikmet Dizdaroğlu 23
Özkul Çobanoğlu 23
Mine Mengi 23
İ. Çetin Derdiyok 22
Ali Yıldırım 22
Rıfat Araz 22
Necati Demir 22
Galip Güner 22
Sevda Şener 22
Kadir Güler 21
Melahat Özgü 21
Hüseyin Özcan 21
Yavuz Bayram 21
Ömer Demircan 21
Ali Duymaz 21
Gerhard Doerfer 20
Şener Demirel 20
İsmail Parlatır 20
Mehmet Dursun Erdem 20
Fatih Kirişçioğlu 20
Halil İbrahim Şahin 20

Yazar Sayi

Sayfa 4 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cengiz Alyılmaz 20
Abdulkadir Emeksiz 19
Janos Eckmann 19
Alaattin Uca 19
Fuzuli Bayat 19
Mustafa Şenel 19
Nilgün Çıblak 19
Ruhi Ersoy 19
Muna Yüceol Özezen 19
Rıdvan Öztürk 19
Ahmet İçli 19
Şeref Boyraz 19
Erdoğan Boz 19
Mehmet Özmen 18
Emine Yeniterzi 18
Nurullah Çetin 18
Şinasi Tekin 18
Kenan Erdoğan 18
Volkan Coşkun 18
Ömer Tuğrul Kara 18
Umay Günay 18
Abdullah Şengül 18
Alimcan İnayet 17
Halil Atılgan 17
Mitat Durmuş 17
Nadir İlhan 17
Hatice Şahin 17
Erdal Şahin 17
İsmet Çetin 17
Kutlu Özen 17

Yazar Sayi

Sayfa 5 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ergün Koca 17
Ömer Asım Aksoy 17
Evrim Ölçer Özünel 17
Dilaver Düzgün 16
Sait Dinç 16
A. Deniz Abik 16
Talip Doğan 16
Tarık Özcan 16
Gökhan Tunç 16
Hayrullah Kahya 16
H. B. Paksoy 16
Emek Üşenmez 16
İsmail Ünver 16
Gürkan Gümüşatam 15
Levent Kurgun 15
Ercan Alkaya 15
Kürşat Öncül 15
Nevzat Özkan 15
Abdulselam Arvas 15
Hüseyin Doğramacıoğlu 15
Ersin Teres 15
Bayram Durbilmez 15
Abide Doğan 15
Kemal Üçüncü 15
Metin Özarslan 15
Hulusi Geçgel 15
Mustafa Arslan 15
Ali Yakıcı 15
Erdal Karaman 15
Menderes Coşkun 14

Yazar Sayi

Sayfa 6 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Apaydın 14
Olcay Önertoy 14
Esma Şimşek 14
Bekir Şişman 14
Abdulkadir Erkal 14
M. Fatih Kanter 14
İbrahim Ortaş 14
Kemal Eraslan 14
Özer Şenödeyici 14
Ersun Çıplak 14
Ahmet Buran 14
Emin Özdemir 14
İlhami Durmuş 14
Agop Dilaçar 14
Halil Çeltik 14
Pertev Naili Boratav 14
Halil Ersoylu 14
Ali Akar 14
Mustafa Sever 14
Bekir Çınar 14
Sadettin Gömeç 14
Naciye Yıldız 14
Muzaffer Sümbül 14
Metin Ekici 14
Metin Ergun 14
Mustafa Aksoy 13
Engin Yılmaz 13
Cahit Başdaş 13
Semra Alyılmaz 13
İ. Hakkı Aksoyak 13

Yazar Sayi

Sayfa 7 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyit Battal Uğurlu 13
Ali Osman Öztürk 13
Cemal Kurnaz 13
Bahadır Güneş 13
Mehmet Özdemir 13
Ebülfez Elçibey 13
Dilek Ergönenç Akbaba 13
Ceval Kaya 13
Süleyman Efendioğlu 13
Özcan Başkan 13
Ahmet Günşen 13
Ahmet Akçataş 13
Ümit Özgür Demirci 13
Salih Uçak 13
Mehmet Kaplan 13
Sedat Maden 13
Günay Karaağaç 13
Serkan Şen 13
Canan Aslan 13
Mehman Musaoğlu 13
Sadettin Özçelik 13
Hayrettin Rayman 12
Aziz Merhan 12
Peter Zieme 12
Zekerya Batur 12
Refiye Okuşluk Şenesen 12
Aziz Ayva 12
Sadettin Buluç 12
Yeter Torun 12
Umut Al 12

Yazar Sayi

Sayfa 8 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yaşar Aydemir 12
Muharrem Kaya 12
Nusret Hızır 12
Adem İşcan 12
Azmi Bilgin 12
İlyas Kayaokay 12
Bülent Özkan 12
Ömer Çakır 12
Mustafa Toker 12
Dursun Yıldırım 12
Salim Küçük 12
Mehmet Yılmaz 12
Efrasiyap Gemalmaz 12
Kerim Demirci 12
Hülya Savran 12
Mustafa Sarı 12
Ergün Veren 12
Yakup Karasoy 12
İnci Enginün 12
Osman Nedim Tuna 12
Adnan Binyazar 12
Salih Yılmaz 12
Nuran Özlük 11
Gencay Zavotçu 11
Eyüp Bacanlı 11
Osman Mert 11
Erdoğan Altınkaynak 11
Adem Ceyhan 11
Mehmet Turgut Berbercan 11
İsrafil Babacan 11

Yazar Sayi

Sayfa 9 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emine Kolaç 11
Emine Atmaca 11
Erdem Uçar 11
Yavuz Kartallıoğlu 11
Kazım Köktekin 11
Feyzi Ersoy 11
Mehmet Temizkan 11
Nuri Yüce 11
A. Mevhibe Coşar 11
Erdoğan Uygur 11
Fevzi Karademir 11
Mecdut Mansuroğlu 11
Aziz Kılınç 11
Mehmet Narlı 11
Kemal Oflazer 11
Özcan Bayrak 11
Kamil İşeri 11
Sedat Adıgüzel 11
Yunus Kaplan 11
Mehmet Aydın 11
Cem Dilçin 11
Bülent Yılmaz 11
Engin Çetin 11
Nurdin Useev 11
Semih Tezcan 11
Feridun Tekin 10
Hakan Yekbaş 10
Erkan Göksu 10
Hüseyin Yıldız 10
Bilge Ercilasun 10

Yazar Sayi

Sayfa 10 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oğuzhan Sevim 10
Özen Yaylagül 10
Muvaffak Duranlı 10
Serdar Demircan 10
Hikmet Koraş 10
Bilgehan Atsız Gökdağ 10
Ahmet Alver 10
Ceyhun Vedat Uygur 10
Ali Çelik 10
Oğuz Öcal 10
Enfel Doğan 10
İsa Sarı 10
Bilal Aktan 10
Babek Osmanoğlu Kurbanov 10
Gülhan Atnur 10
Mustafa Özkan 10
Mehmet Altay Köymen 10
Mehtap Erdoğan 10
M. Nejat Sefercioğlu 10
Ali Abbas Çınar 10
Cahit Kavcar 10
Yeliz Özay 10
Adem Balkaya 10
Erhan Durukan 10
Mustafa Uslu 10
Beliz Güçbilmez 10
Vecihe Hatiboğlu 10
Ahmet Karadoğan 10
Salim Koca 10
M. Sabri Koz 10

Yazar Sayi

Sayfa 11 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Baydemir 10
Reşit Rahmeti Arat 10
Zeki Kaymaz 10
Vahit Türk 10
Haluk Gökalp 10
Aysu Ata 10
Paşa Yavuzarslan 10
Suzan Tokatlı 10
Talip Kabadayı 10
Arzu S. Ertane Baydar 10
Pervane Bayram 10
Yaşar Semiz 10
Refika Altıkulaç Demirdağ 10
Ali Cin 10
Osman Erciyas 10
Gönül Ayan 10
R. Bahar Akarpınar 10
Ahmet Tanyıldız 10
Mahmut Kaplan 10
Fatma S. Kutlar 10
Ahmed Ateş 10
Şerif Ali Bozkaplan 9
Ferhat Karabulut 9
Muhammet Kuzubaş 9
Ali Nihat Tarlan 9
Serdar Öztürk 9
Alan Dundes 9
Mahmut Sarıkaya 9
Sinan Gönen 9
Namık Kemal Şahbaz 9

Yazar Sayi

Sayfa 12 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ülkü Çelik Şavk 9
İbrahim Dilek 9
Abdülkadir Karahan 9
Murat A. Karavelioğlu 9
Lars Johanson 9
Adem Balaban 9
Cihan Çakmak 9
Bayram Ali Kaya 9
Damira İbragim 9
Turgut Karabey 9
Özkan Öztekten 9
Nurhan Tekerek 9
Melek Erdem 9
Yavuz Şen 9
Halil İbrahim Usta 9
Kaplan Üstüner 9
Mevhibe Savaş 9
Özgür Kasım Aydemir 9
Can Özgür 9
Hayati Develi 9
Özkan Daşdemir 9
Hüseyin Yaşar 9
Nermin Şaman Doğan 9
Zülfikar Bayraktar 9
Taner Aslan 9
Bülent Gül 9
Nilüfer İlhan 9
İbrahim Kaya 9
İsmet Şanlı 9
Can Şen 9

Yazar Sayi

Sayfa 13 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muharrem Öçalan 9
Ayşen Koca 9
Semra Tunç 9
Hüseyin Ayan 9
Beyhan Kesik 9
Mehmet Törenek 9
Ayten Atay 9
Nazım H. Polat 9
İlyas Yazar 9
Hayrettin İvgin 9
Figen Güner Dilek 9
Muhsine Börekçi 9
Metin Turan 9
Mustafa Talas 9
Cahit Öztelli 9
Turgut Baydar 9
Faruk Yıldırım 9
Caner Kerimoğlu 9
Mehmet Güneş 9
Günay Kut 9
Nesrin Feyzioğlu 8
Süleyman Kaan Yalçın 8
Zülküf Kılıç 8
Serpil Ersöz 8
Ahmet Turan Sinan 8
Hasibe Mazıoğlu 8
Abdülbaki Çetin 8
Ömer Zülfe 8
Adilhan Adiloğlu 8
Meheddin İspir 8

Yazar Sayi

Sayfa 14 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Süleyman Bozdemir 8
Mahmut Tezcan 8
Ahmet Kocaman 8
Abdurrahman Özkan 8
Gülsüm Killi 8
Çetin Pekacar 8
Lütfi Sezen 8
Adem Öger 8
Sibel Üst 8
Mustafa Erdoğan 8
Osman Horata 8
Orhan Güdek 8
Suut Kemal Yetkin 8
Annemarie Von Gabain 8
Murat Öztürk 8
Tahsin Banguoğlu 8
Mehmet Gürbüz 8
Murat Küçük 8
Mehmet Yastı 8
F. Gülay Mirzaoğlu 8
Levent Doğan 8
Mustafa Aça 8
Muhaddere N. Özerdim 8
Mevlüt Gültekin 8
Fatih Arslan 8
Ayşegül Yüksel 8
Abdullah Harmancı 8
Ergin Ayan 8
Ülkü Eliuz 8
Timuçin Aykanat 8

Yazar Sayi

Sayfa 15 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kadriye Türkan 8
Rezan Karakaş 8
Gülzura Cumakunova 8
Ayşe İlker 8
Osman Karatay 8
Akartürk Karahan 8
Şerif Aktaş 8
Mehmet Ulucan 8
Hatice İçel 8
Mutlu Deveci 8
Halil Sercan Koşik 8
Ayten Kaplan 8
Caştegin Turgunbayer 8
Ramazan Ekinci 8
Mustafa Kurt 8
Savaş Ekici 8
Abdülkadir Dağlar 8
Mukim Sağır 8
Mehmet Vefa Nalbant 8
Erdem Konur 8
Fatih Sakallı 8
H. İbrahim Delice 8
Özge Öztekin 8
Ertuğrul Aydın 8
Hülya Taş 8
Hatice Şirin User 8
Zülfi Güler 8
Ekrem Arıkoğlu 8
İlhan Başgöz 8
Samim Sinanoğlu 7

Yazar Sayi

Sayfa 16 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdurrahman Kolcu 7
Bilginer Onan 7
Saadet Karaköse 7
İsmail Abalı 7
Refik Ahmet Sevengil 7
Salim Çonoğlu 7
Faruk Yücel 7
Vedat Ali Tok 7
Habibe Yazıcı Ersoy 7
Yaşar Şimşek 7
Özlem Ercan 7
Metin Karaörs 7
Tuncay Böler 7
Filiz Kılıç 7
Murat Özbay 7
Nezahat Özcan 7
Birol İpek 7
Aydın Can 7
Meltem Gül 7
Ayşe Eda Gündoğdu 7
Gülsün Mehmet 7
Osman Yıldız 7
İsmail Doğan 7
Ahmet Sevgi 7
Gülay Durmaz 7
Şaban Doğan 7
Zekiye Çağımlar 7
Şevket Öznur 7
Zafer Önler 7
Hakan Sazyek 7

Yazar Sayi

Sayfa 17 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
György Hazai 7
Emine Yılmaz 7
Ahmet Demirtaş 7
Neslihan Koç Keskin 7
Melike Gökcan Türkdoğan 7
Sabri Eyigün 7
Muharrem Dayanç 7
Timur Kocaoğlu 7
Havva Yaman 7
Fethi Demir 7
Adem Çalışkan 7
Pervin Ergun 7
Nesrin Bayraktar 7
Müzeyyen Buttanrı 7
M. Fatih Alkayış 7
Selami Ece 7
Ali Erol 7
Leyla Coşan 7
Hasan Bağcı 7
Muhammet Yelten 7
Abdullah Acehan 7
Bahattin Kahraman 7
İlhan Erdem 7
Sadık Yazar 7
Seyfullah Türkmen 7
Özlem Fedai 7
Selda Öndül 7
Mustafa Gültekin 7
Akif Arslan 7
Faruk Kadri Timurtaş 7

Yazar Sayi

Sayfa 18 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Kahraman Mutlu 7
Nimet Akdes Kurat 7
Tuba Saltık Özkan 7
Esin Kahya 7
Mevlüt Özhan 7
Yusuf Tepeli 7
A. Yılmaz Soyyer 7
Soner Akpınar 7
İsmail Hikmet Ertaylan 7
Abdurrahman Güzel 7
Aylin Koç 7
Hacer Gülşen 7
Orhan Şaik Gökyay 7
Nedim Bakırcı 7
Işıl Özyıldırım 7
Oğuzhan Karaburgu 7
H. Rıdvan Çongur 7
İbrahim Zeki Burdurlu 7
Ferit Yusupov 7
Sezai Coşkun 7
Osman Ünlü 7
Ahmet Kartal 7
Mustafa Cemiloğlu 7
İlker Aydın 7
Üzeyir Aslan 7
Alim Gür 7
Gülden Tüm 7
Fatih Erbay 7
Cafer Gariper 7
M. Fatih Andı 6

Yazar Sayi

Sayfa 19 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alaattin Karaca 6
Ertuğrul Önalp 6
Ebru Burcu Yılmaz 6
Perihan Ölker 6
İbrahim Şahin 6
Ramazan Gülendam 6
Hüseyin Gönel 6
Işılay Işıktaş Sava 6
Rysbek Alimov 6
Zerrin Köşklü 6
Hamza Gündoğdu 6
Sefa Yüce 6
Mehmet Demirezen 6
Selcan Gürçayır 6
Talip Yıldırım 6
Dilek Erenoğlu 6
Ümmühan Bilgin Topçu 6
Sema Aslan Demir 6
G. Gonca Gökalp Alpaslan 6
Osman Yalçın 6
Abdullah Eren 6
Avni Erdemir 6
Sedat Şahin 6
Yılmaz Özkaya 6
Lütfi Alıcı 6
M. Elif Tüfekçi 6
Naile Hacızade 6
Lokman Turan 6
Betül Coşkun 6
Mustafa Durmuş 6

Yazar Sayi

Sayfa 20 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selim Emiroğlu 6
Fatih Usluer 6
Kamile Çetin 6
Kazım Yetiş 6
Hülya Çevirme 6
Cüneyt Akın 6
Seval Şahin 6
Mustafa Yıldız 6
Berke Vardar 6
Münir Cerrahoğlu 6
Kutlay Yağmur 6
Ejder Çelik 6
Janos Sipos 6
Cevat Yerdelen 6
Funda Örge Yaşar 6
Metin Arıkan 6
Yakup Poyraz 6
Ülkü Çetinkaya 6
Kaya Türkay 6
Bahri Ata 6
İhsan Safi 6
Bedia Koçakoğlu 6
Abdullah Temizkan 6
Mustafa Aydemir 6
İdris Nebi Uysal 6
Sabahattin Küçük 6
Sadık Tural 6
Eunkyung Oh 6
Banıçiçek Kırzıoğlu 6
Sadettin Eğri 6

Yazar Sayi

Sayfa 21 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Solak 6
Recai Kızıltunç 6
Nazım Elmas 6
Şahika Karaca 6
Ahmet Gökçimen 6
Mehmet Soğukömeroğulları 6
Bilal Elbir 6
Mehmet Nuri Gömleksiz 6
Ahmet Benzer 6
Celal Demir 6
Yücel Özkaya 6
Gülseren Özdemir 6
Tudora Arnaut 6
Aslı Uçar 6
Musa Duman 6
Kemal Erol 6
Serhan Alkan İspirli 6
Tülin Sağlam 6
Yusuf Ziya Sümbüllü 6
Faruk Çolak 6
Mehmet Gürlek 6
Orhan Söylemez 6
Mehmet Önal 6
Nermin Yazıcı 6
Nurgül Özcan 6
Ekrem Bektaş 6
Oğuzhan Durmuş 6
Aleksandr Mihail Şçerbak 6
Şahap Bulak 6
Sait Okumuş 6

Yazar Sayi

Sayfa 22 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Kacıroğlu 6
Ayşe Yıldız 6
Cafer Şen 6
Ertuğrul Yaman 6
Cemile Kınacı 6
Nazmi Özerol 6
Sinan Çitçi 6
Mustafa Canpolat 6
Ayfer Yılmaz 6
Fikri Akdeniz 6
Melda Özdemir 6
Selcan Sağlık Şahin 6
Kubilay Aktulum 6
Mustafa Uğurlu 6
Esra Akbalık 6
İsmail Engin 6
Selami Fedakar 6
Oktay Eser 6
Metin Hakverdioğlu 6
Hikmet Asutay 6
Selahattin Tolkun 6
M. Şükrü Akkaya 6
Özge Can Bakırlı 6
Abdullah Arı 6
Zülfü Güler 6
Şirvan Kalsın 6
İbrahim Olgun 6
Birol Azar 6
Adem Can 6
Ali Budak 6

Yazar Sayi

Sayfa 23 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İrfan Görkaş 6
Makbule Sarıkaya 6
Sir Gerard Clauson 6
Şinasi Altundağ 6
Hilmi Uçan 6
İsmet Giritli 6
Aysu Erden 6
Sema Aslan 6
Ahmet Doğan 6
Nadejda Chirli 6
Hülya Arslan Erol 6
Namık Aslan 6
Feyza Tokat 6
Muharrem Ergin 6
Ülkü Çelik 6
İsmail Avcı 6
Yılmaz Kurt 6
Hanifi Vural 6
Soner Akşehirli 6
Mehmet Aygün 6
Süleyman Tülücü 6
Funda Toprak 6
Asiye Duman 6
Berdi Sarıyev 6
Mehmet Sait Çalka 5
İbrahim Halil Tuğluk 5
Ahmet Zeki Güven 5
Yakup Şafak 5
Bayram Akça 5
Gülay Mirzaoğlu 5

Yazar Sayi

Sayfa 24 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ramazan Korkmaz 5
Erkin Emet 5
Mustafa Tanç 5
Selman Yaşar 5
Necdet Yaşar Bayatlı 5
W. Eberhard 5
Servet Tiken 5
Onur Er 5
Kamil Ali Gıynaş 5
Abdullah Aydın 5
Savaş Kılıç 5
Esra Lüle Mert 5
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 5
Aydın Oy 5
Cengiz Gökşen 5
Nuh Doğan 5
Furkan Öztürk 5
Rıdvan Canım 5
Mehmet Salihoğlu 5
Nesrin Mengi 5
Kemal Yavuz 5
Oğuz Ergene 5
Rahmi Doğanay 5
Mustafa Akdağ 5
Seçil Akgün 5
Gökay Durmuş 5
Adem Sağır 5
Nazire Erbay 5
Orçun Ünal 5
Meriç Güven 5

Yazar Sayi

Sayfa 25 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Afet İnan 5
Gamze Öksüz 5
Mehmet Temel 5
Sedat Balyemez 5
Sultan Tulu 5
Vural Ülkü 5
Hasan Avni Yüksel 5
M. Mete Taşlıova 5
Yahya Akyüz 5
Ahmet Bozdoğan 5
Atabey Kılıç 5
Veli Savaş Yelok 5
Henriette Gezundhajt 5
Turan Oflazoğlu 5
Nesrin Tağızade Karaca 5
Bilal Kırımlı 5
İbrahim Kutluk 5
Ahmet Mermer 5
Ayhan Karakaş 5
Hasan Aktaş 5
Ahmet Toksoy 5
Elza Demirdağ 5
Maarife Hacıyeva 5
Çiğdem Kara 5
Nesrin Güllüdağ 5
Gürkan Tabak 5
Ömer Faruk Akün 5
Ferhat Korkmaz 5
Mehmet Çiçek 5
Funda Kara 5

Yazar Sayi

Sayfa 26 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Demir 5
H. G. Güterbock 5
Hacer Tokyürek 5
Mehmet Emin Şen 5
Muharrem Daşdemir 5
Ahmet Akşit 5
Sıla Şenlen 5
Hiclal Demir 5
Tahir Nejat Gencan 5
Mehmet Gümüşkılıç 5
Mustafa Üstünova 5
Ayşe Yücel Çetin 5
Halit Dursunoğlu 5
Nurettin Koç 5
Mustafa Argunşah 5
Hülya Kasapoğlu Çengel 5
Hakan Akca 5
Zeliha Güneş 5
Mehmet Nuri Çınarcı 5
Ebru Şenocak 5
Çiğdem Akyüz 5
Avni Gözütok 5
Serkan Acar 5
Şükrü Elçin 5
Altan Çetin 5
Mehmet İnbaşı 5
Erol Öztürk 5
Ertuğrul İşler 5
Fatma Acun 5
Zikri Turan 5

Yazar Sayi

Sayfa 27 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamdi Bravo 5
Erdoğan Uludağ 5
Cengiz Tosun 5
İlhan Uçar 5
Mümtaz Sarıçiçek 5
Ali Osman Solmaz 5
Cemal Sakallı 5
Hasan Ali Esir 5
Ahmet Topal 5
Ali Fuat Bilkan 5
Bahaeddin Ögel 5
Mustafa İsen 5
Hüseyin Arak 5
Şedit Yüksel 5
Duygu Uçgun 5
Semiramis Yağcıoğlu 5
Ali Kafkasyalı 5
Şevkiye Kazan 5
Beyhan Kanter 5
Mehmet Ali Yolcu 5
İsmail Ulutaş 5
Deniz Melanlıoğlu 5
Türkan Gözütok 5
Muzaffer Malkoç 5
Rıza Filizok 5
Yılmaz Karadeniz 5
Savaş Şahin 5
Zümral Ölmez 5
Sümeyye Yıldız 5
Onur Akbaş 5

Yazar Sayi

Sayfa 28 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Adnan Karadüz 5
Özgür Yıldız 5
Levent Suner 5
Fatma Öztürk Dağabakan 5
Halit Karatay 5
Nurettin Öztürk 5
Serdar Sakin 5
Nesrin Sis 5
Abdülbâki Gölpınarlı 5
Bülent Bayram 5
Ahat Üstüner 5
Ersen Ersoy 5
Sema Çetin Baycanlar 5
Enver Naci Gökşen 5
Sevinç Sokullu 5
Taşkıner Ketenci 5
A. N. Kononov 5
Kamil Veli Nerimanoğlu 5
Ahmet Özgür Güvenç 5
Ömer Özkan 5
Özay Karadağ 5
Süreyya Karacabey Çelik 5
Ülker Öktem 5
Erol Güngördü 5
Selma Baş 5
Mehmet Kurudayıoğlu 5
Ahmet Gündüz 5
Serdar Yavuz 5
Emir Ali Çevirme 5
Kamuran Eronat 5

Yazar Sayi

Sayfa 29 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürol Pehlivan 5
R. Aslıhan Aksoy Sheridan 5
Bayram Baş 5
Ramazan Sarıçiçek 5
Özgür Ay 5
Enver Aras 5
İsmail Çiftçioğlu 5
M. A. Yekta Saraç 5
Ferhat Aslan 5
Koray Özcan 5
Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- 5
Hürriyet Gökdayı 5
Emine Gürsoy Naskali 5
Ertan Örgen 5
Mehmet Özeren 5
Pınar Fedakar 5
Abdulvahap Kara 5
Ahmet Oğuz 5
Sultan Murat Topçu 5
Canan Olpak Koç 5
Aşur Özdemir 5
Zühal Yüksel 5
Ömür Ceylan 5
Derya Kılıçkaya 5
Aysun Dursun 5
Süleyman Solmaz 5
Özlem Deniz Yılmaz 5
Işıl Altun 5
Hamit Dikmen 5
Turhan Doyran 5

Yazar Sayi

Sayfa 30 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hilal Oytun Altun 5
Nihal Çalışkan 5
Talat Dinar 5
Erkin Ekrem 5
Gülin Öğüteker 5
Fatih Özek 5
Soyalp Tamçelik 5
Yusuf Akçay 5
Mehmet Can Doğan 5
Fevziye Abdullah Tansel 5
Alsu Kamalieva 5
Adem Koç 5
Gülsemin Hazer 5
Pelin Ekşi 5
Çimen Özçam 5
Nurgül Sucu 5
Mehmet Ali Ağakay 5
Aydın Köksal 5
Mehmet Yavuz Erler 5
Cemal Süreya 5
Alpay Doğan Yıldız 5
Dilek Türkyılmaz 5
Zekeriya Karadavut 5
Cevdet Şanlı 5
Cahit Aksu 5
Nadirhan Hasan 5
H. Mustafa Eravcı 5
Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy 5
Eldeniz Abbaslı 5
İbrahim Tosun 5

Yazar Sayi

Sayfa 31 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Walter Ruben 5
Jale Öztürk 5
Elmas Şahin 5
Erkan Salan 5
Akşit Göktürk 5
Mustafa Şanal 5
Emine Gürsoy-Naskali 5
Yavuz Akpınar 5
Mesut Kurulgan 5
Dursun Zengin 5
Cahit Gelekçi 5
Osman Kemal Kayra 5
Gülşen Karakadıoğlu 5
Kemal Edip 5
Güzin Dino 5
Yasemin Ertek Morkoç 5
Meral Demiryürek 5
Zeynel Özlü 5
Işıl Bayar Bravo 5
Minara Aliyeva Esen 5
Ahmet Temir 5
H. Ömer Karpuz 5
Hakan Anameriç 5
Erol Barın 5
İsa Özkan 4
Ayşen Cem Değer 4
Metin Türktaş 4
Besim Özcan 4
Bahadır Gücüyeter 4
Gökçe Yükselen 4

Yazar Sayi

Sayfa 32 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aynur Öz 4
Kürşat Yıldırım 4
Halil Çeçen 4
Mutlu Er 4
Esma Dumanlı Kadızade 4
Ahmet Kankal 4
Ömer Savran 4
Türel Ezici 4
Mubahat Türker 4
Tahsin Konur 4
Sabri Çakır 4
Salih Demirbilek 4
Mustafa Yıldırım 4
Ertan Engin 4
Muratgeldi Söyegov 4
Vesile Albayrak Sak 4
Nurullah Ataç 4
Rabia Kocaaslan Uçkun 4
Erdoğan Keleş 4
Olivier Lacombe 4
Erol Duran 4
Yaşar Özüçetin 4
Semavi Eyice 4
Seda Gökmen 4
Suat kolukırık 4
Ahmet Tarcan 4
Nihal Ötken 4
Sadettin Yıldız 4
Tazegül Demir 4
Emin Kalay 4

Yazar Sayi

Sayfa 33 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Behiye Köksel 4
H. İbrahim Demirkazık 4
Hacı Murat Arabacı 4
Mahmut Davulcu 4
Tuba Yalınkılıç 4
Osman Köksal 4
Turgay Sebzecioğlu 4
Uğur Gürsu 4
Fatih İyiyol 4
Mesut Bulut 4
Ahmet Akgül 4
Mehmet Okur 4
Hayrettin Orhanoğlu 4
Nermin Erdentuğ 4
Yunus Koç 4
Serdar Uğurlu 4
Ekrem Ayan 4
Süheyla Sarıtaş 4
Alpaslan Okur 4
Nazan (Özenç) Uçak 4
Burak Tüfekçioğlu 4
Hamiye Duran 4
Mikail Bayram 4
İsmet Cemiloğlu 4
Ahmet Şimşek 4
Uluğ Nutku 4
Nilgün Çelebi 4
Emin Bilgiç 4
Marcel Erdal 4
İ. Gülsel Sev 4

Yazar Sayi

Sayfa 34 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ziya Avşar 4
Serdal Kara 4
Atilla Özkırımlı 4
Gürbüz Erginer 4
Serhat Küçük 4
Harid Fedai 4
Bilge Seyidoğlu 4
Ömer Selim 4
Fahir İz 4
Başak Burcu Tekin 4
Mustafa Levent Yener 4
Seyit Yöre 4
Arzu Atik 4
Ertan Erol 4
Zeynep Altan 4
Emre Kongar 4
Rıza Bağcı 4
Fatma Susar Kırmızı 4
Mehmet Takkaç 4
Sabiha Tansuğ 4
İlhan Genç 4
Mustafa Sarper Alap 4
Ayşe Gül Sertkaya 4
A. İrfan Aypay 4
Orhan Kurtoğlu 4
Bekir Direkci 4
Gülnihal Bozkurt 4
Cahit Bilim 4
Müjgan Çakır 4
Ruth Finnegan 4

Yazar Sayi

Sayfa 35 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cemal Güzel 4
Biray Çakmak 4
Derya Adalar Subaşı 4
Ufuk Deniz Aşçı 4
Erhan Aktaş 4
Bayram Çetinkaya 4
Firdevs Canbaz Yumuşak 4
Murat Elmalı 4
Zuhal Kargı Ölmez 4
Ayvaz Morkoç 4
Pervin Çapan 4
Abdullah Gündoğdu 4
İbrahim Tüzer 4
Süleyman Fidan 4
Ulaş Bingöl 4
M. Türker Acaroğlu 4
Meriç Harmancı 4
Hatice Fırat 4
Bünyamin Tan 4
Hayri Sever 4
Günver Güneş 4
Ali Rıza Gönüllü 4
Vural Yıldırım 4
Servet Erdem 4
Yahya Kemal Taştan 4
Güler Yarcı 4
Pelin Aslan 4
Çimen Günay 4
İsrafil Kurtcephe 4
Nagihan Gür 4

Yazar Sayi

Sayfa 36 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Geyikoğlu 4
Mukadder Yaycıoğlu 4
Selim Hilmi Özkan 4
Murat Hişmanoğlu 4
Yunus Ayata 4
Yakup Yılmaz 4
Alaeddin Mehmedoğlu 4
Faruk Sümer 4
Yavuz Ercan 4
Arzu Özyön 4
Marek Stachowski
4
Osman Uyanık 4
Tuncay Bülbül 4
Cavit Orhan Tütengil 4
Müslüme Narin 4
Turgut Koçoğlu 4
Selahittin Tolkun 4
Seyitnazar Arnazarov 4
Erol Kılıç 4
Ahmet Ali Bayhan 4
Kasımcan Sadıkov 4
Tulga Ocak 4
Münir Erten 4
Hanife Özer 4
Mustafa Ergün 4
Selahattin Çitçi 4
Elif Konar Özkan 4
Fikret Uslucan 4
Erol Eroğlu 4
Gülnisa Aynakulova 4

Yazar Sayi

Sayfa 37 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Kırbıyık 4
Özlem Kale 4
Murat Türkyılmaz 4
Mayramgül Dıykanbayeva 4
Müjgan Üçer 4
Mehmet Yalçın 4
Hasan Akay 4
Mustafa Karataş 4
Umut Balcı 4
Gülcan Çolak Bostancı 4
Erol Aksoy 4
Özlem Demirel Dönmez 4
Tuncer Baykara 4
Zuhal Kültüral 4
Faysal Okan Atasoy 4
Şeyma Büyükkavas Kuran 4
Ömer Düzbakar 4
Bahadır Bumin Özarslan 4
Harun Güngör 4
Gönül Alpay 4
Talat Akaslan 4
Meriç Kurtuluş 4
Belde Aka 4
Sercan Demirgüneş 4
Canser Kardaş 4
Güray Kırpık 4
Edward Tryjarski 4
Bahri Kuş 4
Abdülkerim Gülhan 4
Kürşad Çağrı Bozkırlı 4

Yazar Sayi

Sayfa 38 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bedrettin Aytaç 4
Adnan Rüştü Karabeyoğlu 4
Alev Sınar Çılgın 4
Emine Erdoğan Özünlü 4
Ertan Besli 4
İrfan Ünver Nasrattınoğlu 4
Mevlüt Erdem 4
İsmail Kıvrım 4
Cemal Saraç 4
Nevzat Topal 4
Tahir Kahraman 4
Melek Çolak 4
Sevgül Türkmenoğlu 4
Hasan Gültekin 4
Faik Ömür 4
Utkan Kocatürk 4
Gülçin Tanrıbuyurdu 4
Bülent Hünerli 4
Orhan Kemal Tavukçu 4
Furkan Asya 4
Max Luthi 4
Şerif Demir 4
Kelime Erdal 4
Yunus Balcı 4
Vladimir Drimba 4
Nurşat Biçer 4
Ali Tilbe 4
Erdem Karaca 4
Yalçın İzbul 4
Hafize Şahin 4

Yazar Sayi

Sayfa 39 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dilek Çetindaş 4
Mustafa Özcan 4
Nilgün Çıblak Coşkun 4
Ayşe Duvarcı 4
Recep Duymaz 4
Ali Arslan 4
Metin Akkuş 4
Dündar Alikılıç 4
Ahmet Balcı 4
Fatma Bölükbaş 4
Mücahit Kaçar 4
Nükhet Güz 4
Merdan Güven 4
Selma Gülsevin 4
Mehmet Meder 4
Ahmet Ali Gazel 4
Aslı Büyükokutan 4
Ahmet Cüneyt Issı 4
İsmail Arslan 4
Mediha Mangır 4
Abdullah Battal Taymas 4
Turgay Kabak 4
Aydın Sayılı 4
Bilge Karga Göllü 4
Von Hans Freyer 4
Nurullah Ulutaş 4
Yasemin Doğaner 4
Hakan Özdemir 4
Murat Koç 4
Zeynel Kıran 4

Yazar Sayi

Sayfa 40 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşegül Akdemir 4
Muzaffer Arıkan 4
Nerin Yayın 4
Mehmet Sarı 4
Mehmet Solmaz 4
Abdullah Şahin 4
Minara Aliyeva 4
Erdim Öztokat 4
R. Levent Aysever 4
Ayhan Hünalp 4
Burak Gökbulut 4
Ramilya Yarullina Yıldırım 4
Zehra Yazbahar 4
Ayşe Eziler Kıran 4
Firdevs Güneş 4
Levent Alyap 4
Enver Töre 4
Petek Ersoy 4
Eyyup Coşkun 4
Mehmet Çeribaş 4
M. Vehbi Tanfer 4
Ülkü Gürsoy 4
Osman Akandere 4
Gülseren Tor 4
Sibel Akgün 4
Osman Senemoğlu 4
Şevki Koca 4
Güray König 4
Ayfer Aktaş 4
Ahmet Pehlivan 4

Yazar Sayi

Sayfa 41 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Gökçe 4
Nalan Büyükkantarcıoğlu 4
Süleyman Çaldak 4
M. Muhsin Kalkışım 4
Yakup Çelik 4
Meliha R. Şimşek 4
Burhan Arpad 4
Arslan Topakkaya 4
Mesut Çetintaş 4
Osman Kubilay Gül 4
Fatma Sibel Bayraktar 4
Mine Baran 4
Gökhan Ölker 4
Tahir Kodal 4
Ramazan Acun 4
Semran Cengiz 4
Erbil Göktaş 4
Mustafa Altun 4
Éva Csáki 4
Bahanur Garan 4
Abdurrazak Peler 4
Fahri Temizyürek 4
Gülayşe Erkoç 4
Cevat Geray 4
Özgür Aydın 4
Güllü Yoloğlu 4
Necip Üçok 4
Funda Kızıler Emer 4
Fatma Büyükkarcı Yılmaz 4
M. Esat Harmancı 4

Yazar Sayi

Sayfa 42 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Münir Aktepe 4
Özcan Demirel 4
Bedri Sarıca 4
Kadir Çevik 4
Salih Kürşad Dolunay 4
Mehmet Özger 4
Musa Çifci 4
Ömer Atila Sav 4
Önder Saatçi 4
Şahin Köktürk 4
Ahmet Akdağ 4
Cihat Aydoğmuşoğlu 4
Ersoy Topuzkanamış 4
Nuray Alagözlü 4
Kemal Balkan 4
Turan Karataş 4
Gürsoy Şahin 4
Evren Karataş 4
Mehmet Yapıcı 4
İdris Kadıoğlu 4
Sezgin Demir 4
Sema Demir 4
Pakize Aytaç 3
Sinan Uygur 3
Mehmed Çavuşoğlu 3
M. Akif Erdoğru 3
Serkan Çakmak 3
Nadir Engin Uzun 3
Mehmet Çevik 3
Selami Kılıç 3

Yazar Sayi

Sayfa 43 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dilek Ceran 3
Zehra Gümüş 3
Selda Güner 3
Filiz Nurhan Ölmez 3
Doğan Günay 3
Agnieszka Ayşen Kaim 3
İnci San 3
Ayşe Pul 3
Gülsine Uzun 3
Imre Adorjan 3
Ahmet Dağlı 3
Neslihan Kansu Yetkiner 3
Gonca Gökalp Alpaslan 3
Yusuf Avcı 3
Neşe Taluy Yüce 3
Şükriye Ruhi 3
Cemil Ekiyor 3
Jale Demirci 3
M. Muhtar Kutlu 3
Nil Ünsal 3
Ayşe Banu Karadağ 3
Ülker Şen 3
Seyit Taşer 3
Nilüfer Yeşil 3
Fuat Özdemir 3
Şahru Pilten 3
Şenel Elaldı 3
Sibel Turhan Tuna 3
Vahit Zahidoğlu 3
Eda Tanyıldızı 3

Yazar Sayi

Sayfa 44 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Güneyli 3
Münevver Tekcan 3
Songül Aydın Yağcıoğlu 3
Nurhan Karadağ 3
Ali Özgün Öztürk 3
Roger D. Abrahams 3
Yunus Özger 3
Ferah Türker 3
Mine Demiralp Nakipoğlu 3
Neşe Can 3
Yusuf Özçoban 3
Hasan Ali Polat 3
Muammer Doğan 3
Ayşe (Pamir) Dietrich 3
Burcu İlkay Karaman 3
Mehmet Gültekin 3
Rasih Erkul 3
Cevdet Yakupoğlu 3
Tevfik Sütçü 3
Armağan Coşkun Elçi 3
Shinji Ido 3
Ünal Büyük 3
Halil İbrahim Tuğluk 3
Nuran Yılmaz 3
Halit Biltekin 3
Ebülfez Amanoğlu 3
Mehmet Seyfettin Erol 3
Yunus Emre Çekici 3
Bahanur Garan Gökşen 3
William R. Bascom 3

Yazar Sayi

Sayfa 45 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Bal 3
M. Ziya Bağrıaçık 3
Cabbar İşankul 3
İsa Çelik 3
Nedim Yıldız 3
Abdulhalim Aydın 3
Şeref Uluocak 3
Fatoş Subaşıoğlu 3
Mihaly Hoppal 3
İbrahim Gültekin 3
Eşref Adalı 3
Ruhi Kara 3
Nevin Akkaya 3
Aliye Uslu Üstten 3
Türkan Olcay 3
Hülya Aşkın Balcı 3
Aynur Karataş 3
Selami Çakmakcı 3
Nigar Oturakçı 3
İlber Ortaylı 3
Süleyman Eroğlu 3
UğurAlpagut 3
Mehmet Erol 3
Hakan Ülper 3
Mustafa Şeker 3
Seyran Gayıbov 3
Üzeyir Süğümlü 3
Murat Özşahin 3
Nuran Kayabaşı 3
Ali Emre Özyıldırım 3

Yazar Sayi

Sayfa 46 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muzaffer Tufan 3
Musa Çifçi 3
Pelin Şahin Tekinalp 3
Abdullah Bulut 3
Mine Mutlu İşgüven 3
Ekrem Kıraç 3
Kenan Çağan 3
H. Derya Can 3
J.E. Andras Bodrogligeti 3
Tahsin Aktaş 3
Elif Sanem Güleç 3
Ahmet Uslu 3
Alper Başer 3
Barış Metin 3
Ramazan Çakır 3
Adem Gürbüz 3
Sevim Gören 3
Ayşe Aydın 3
Adnan Onart 3
İmdat Demir 3
Ayşe Melda Üner 3
Hatice Tören 3
Pauliuo Toledo 3
Yılmaz Göksoy 3
Ece Korkut 3
Suat Ünlü 3
Himmet Hülür 3
Tahir Balcı 3
Sabahattin Kudret Aksal 3
Muhammet Fatih Alkayış 3

Yazar Sayi

Sayfa 47 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özden Fidan 3
Sadık Sarısaman 3
Ramis Karabulut 3
Adnan Çevik 3
Hasan Yürek 3
Orhan Kaplan 3
Mehmet Kaygana 3
Ümran Türkyılmaz 3
Sema Ege 3
A. Sumru Özsoy 3
Zeynep Erk Emeksiz 3
Mehmet Sait Dilek 3
Sinan Uyğur 3
Tuncer Küçükbatır 3
Yunus Alyaz 3
Ali Tan 3
Mustafa Çıpan 3
Harun Tepe 3
T. Halasi Kun 3
Ogün Ürek 3
H. Melek Hidayetoğlu 3
Sevdiye Köksal 3
Aynur Öz Özcan 3
Hüseyin Anılan 3
İlknur Karagöz 3
İncinur Atik Gürbüz 3
Özlem Başarır 3
Şerafettin Turan 3
Mehmet Özmenli 3
Müberra Gürgendereli 3

Yazar Sayi

Sayfa 48 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatma Varış 3
Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu 3
Suna Kili 3
Cemil Gülseren 3
Hasan Basri Öcalan 3
Birsen Şahin 3
İhsan Ünaldı 3
Bozkurt Güvenç 3
Uğur Tuztaşı 3
Hasan Köksal 3
M. Tayyib Gökbilgin 3
Burhan Paçacıoğlu 3
Fatih M. Dervişoğlu 3
Dursun Ali Tökel 3
Hüseyin Yurttaş 3
Ahmet Cuma 3
Nesime Ceyhan 3
Erdal Akpınar 3
Şuayip Karakaş 3
Güven Şahin 3
Mehmet Yetişgin 3
Önder Göçgün 3
Mustafa Kılıçarslan 3
Jens PeterLaut 3
Rasim Özyürek 3
Hüseyin Dikme 3
Armağan Elçi 3
Hüseyin Tosun 3
Ahmet Ağır 3
Kahraman Bostancı 3

Yazar Sayi

Sayfa 49 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Turna 3
Fatma Özkan 3
Robert Anhegger 3
Nurşen Gök 3
Abdülbaki Dağlar 3
Ezgi Ulusoy Aranyosi 3
Alparslan Santur 3
Rahmi Er 3
Yüksel Sayan 3
Abuzer Kalyon 3
Mustafa Karadeniz 3
Sevgi Özel 3
Selcan Gürçayır Teke 3
Mehmet Fuat Bozkurt 3
Muhsin Macit 3
Haktan Birsel 3
Mehmet Karagöz 3
Hüseyin Odabaş 3
Muvaffak Eflatun 3
Reşide Gürses 3
Asu Ersoy 3
Halime Çavuşoğlu 3
Mehmet Rifat 3
Müzeyyen Altunbay 3
S. Yeşim Ferendeci 3
Yücel Dursun 3
Mustafa Güneş 3
Hasan Cankurt 3
Hasan Özdemir 3
Orhan Acıpayamlı 3

Yazar Sayi

Sayfa 50 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tofig Davud Oğlı Melikov 3
Mesut Şen 3
Mustafa Zülküf Altan 3
Nuran Kekeç 3
Leyla Burcu Dündar 3
Samet Azap 3
Tuna Yıldız 3
Neslihan Günaydın 3
Ömer Bayram 3
Esra Sarıkoyuncu Değerli 3
Mehmet Ali Hacıgökmen 3
Sedat Cereci 3
Ömer Naci Soykan 3
Tülin Polat 3
S. Dilek Yalçın Çelik 3
Gökhan Yılmaz 3
M. Metin Hülagü 3
Hasan Kavruk 3
Kültür Bakanlığı- 3
Erol Gündüz 3
Alev Sınar 3
Emine Dingeç 3
Necati Avcı 3
Mahir Kalfa 3
A. Mecit Canatak 3
Bülent Şığva 3
Salican Cigitov 3
Ahmet Akkaya 3
Semih Yalçın 3
Çağatay Koçar 3

Yazar Sayi

Sayfa 51 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lord Raglan 3
M. Celal Varışoğlu 3
Nurten Sarıca 3
Bahattin Demirtaş 3
Sekine Karakaş 3
Ferudun Hakan Özkan 3
Süheyla Yüksel 3
M. Kagan 3
Z. Fulya Temel 3
Jean Camborde 3
Süleyman Yıldız 3
Zekeriya Başkal 3
Macit Balık 3
Recep Uslu 3
Yavuz Özgüldür 3
Fatih Ünal 3
Cafer Özdemir 3
Halil İbrahim Haksever 3
Kamile İmer 3
Halis Alar 3
Enver Ziya Karal 3
Abdullah Mesut Ağır 3
Mikail Cengiz 3
Kemal Tuzcu 3
Hilmi Dulkadir 3
Harun Yıldız 3
Wilhelm Barthold 3
H. Mesut Meral 3
Gönül Gökdemir 3
Hülya Dündar 3

Yazar Sayi

Sayfa 52 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nana Kaçarava 3
Fırat Caner 3
Hasan Şahin 3
Mustafa Tatçı 3
Murat Ceritoğlu 3
Erol Ülgen 3
Necip Fazıl Duru 3
Lemi Akın 3
G. Ezgi Korkmaz 3
Fatma Albayrak 3
Mehmet Pektaş 3
Kayhan Orbay 3
Richard Bauman 3
İsmail Çetişli 3
Ayten Sezer 3
Gürcan Şevket Avcıoğlu 3
Esra Yakut 3
Ali Servet Öncü 3
Sedat Kardaş 3
Kenan Öncü 3
H. Gamze Demirel 3
Mehrali Calp 3
Hacer Topaktaş 3
Uğur Türkmen 3
Gül Tunçel 3
Zehra Arslan 3
Sevim Nilay Işıksalan 3
Selçuk Ural 3
Filiz Kırbaşoğlu 3
Faruk Gürbüz 3

Yazar Sayi

Sayfa 53 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selma Ergin Sol 3
Ali Donbay 3
Berna Akyüz Sizgen 3
Osman Murat Öztürk 3
Erdal Aksoy 3
Ekrem Kalan 3
Erdoğan Başar 3
Serpil Sürmeli 3
Birsel Çağlar Abiha 3
İhsan Kalenderoğlu 3
Zafer Cirhinlioğlu 3
Yasemin Demircan 3
Zekeriya Türkmen 3
Orhan Oğuz 3
Bekir Gökçe 3
Shoira Usmanova 3
Numan Durak Aksoy 3
Ali Canip Yöntem 3
Halil İbrahim Yakar 3
Sibel Kılıç 3
Çiğdem Usta 3
Helmuth Ritter 3
Mehmet Akif Çeçen 3
Abdullah Satoğlu 3
Seda Köycü 3
Gürsoy Akça 3
Nurtaç Ergün 3
Bahar Dervişcemaloğlu 3
Bircan Eyüp 3
Mehmet Demiryürek 3

Yazar Sayi

Sayfa 54 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. Samoyloviç 3
Benno Landsberger 3
Öztürk Emiroğlu 3
İ. Kılıç Kökten 3
Dan Ben-Amos 3
İsmail Yıldırım 3
İbrahim Usta 3
Suzan D. Canhasi 3
Sevda Önal 3
Aynur Koçak 3
Nihad M. Çetin 3
Zehra Göre 3
SelçukÇıkla 3
İlker Tosun 3
Sagıp Atlı 3
Recep Cengiz 3
Nimet Yıldırım 3
Lauri Honko 3
Hüsrev Akın 3
Sıtkı Soylu 3
Cahit Külebi 3
Hamdi Güleç 3
Neslihan Güzeloğulları Ertural 3
Mürsel Gürses 3
Ferdi Kiremitçi 3
Şükran Dilidüzgün 3
Bilge Özkan Nalbant 3
Servet Karçığa 3
Nezir Temur 3
Alptekin Yavaş 3

Yazar Sayi

Sayfa 55 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Melih Erzen 3
Hasan Kaya 3
Onur Bilge Kula 3
Kadir Alper 3
Fuat Boyacıoğlu 3
Bekir Koç 3
Gülsel Sev 3
Ünal Zal 3
Emrah Pelvanoğlu 3
Yeşim Aksan 3
Osman Köse 3
Yılmaz Irmak 3
Canan Sevinç 3
Henry Glassie 3
Abdullah Uçman 3
Aydın Kırman 3
Hanife Alkan 3
Seda Uyanık 3
Volkan Karagözlü 3
Mehmet Bakır Şengül 3
Serpil Altuntek 3
Ayhan Sezer 3
Elif Emine Özer 3
Fatih Başpınar 3
Gülnaz Kurt 3
Mehmet Kazar 3
Cihan Okuyucu 3
Hatice Saraç 3
Metin Eke 3
Beşir Göğüş 3

Yazar Sayi

Sayfa 56 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İ. Seçkin Aydın 3
Mustafa Alkan 3
Fazlı Arslan 3
Celal Metin 3
Hamza Çakır 3
Abdurrahman Tariktaroğlu 3
Serkan Ertural 3
Elif Arıca Akkök 3
Mehtap Yeşilorman 3
Mehmet Deligönül 3
Selami Sönmez 3
Cüneyt Eren 3
İ. Güven Kaya 3
Ahmet Dinç 3
Ziyat Akkoyunlu 3
Serdar Bulut 3
Ali Sinan Bilgili 3
Yusuf Babür 3
Türkan Kodal Gözütok 3
Hülya Arslan 3
Tahsin Saraç 3
Burhanettin Batıman 3
Ayşe Nur Sır 3
Bünyamin Çağlayan 3
Bekir Sıtkı Baykal 3
Mustafa Yılmaz 3
Reşat İzbırak 3
Metin Eren 3
Ali Hüseyn Oğlu Şamil 3
Tuna Beşen Delice 3

Yazar Sayi

Sayfa 57 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serap Kurbanoğlu 3
Savaşkan Cem Bahadır 3
B. Erdem Dağıstanlıoğlu 3
Gökhan V. Köktürk 3
Uğur Başaran 3
Zafer Çakmak 3
Adem Çatak 3
Sündüz Öztürk Kasar 3
M. Selda Karaşlar 3
Üçler Bulduk 3
Raşit Koç 3
Hüseyin Durgut 3
Selim Somuncu 3
Salâh Birsel 3
Hüseyin Türk 3
Ünal Kalaycı 3
Ersoy Taşdemirci 3
Necmettin Sevil 3
Çağatay Benhür 3
Halit Tanyeli 3
Şerife Akpınar 3
Esra Karabacak 3
Gürsoy Solmaz 3
Mustafa Duman 3
Kevser Acarlar 3
Alpaslan Demir 3
Bayram Gündoğdu 3
Özgür Külcü 3
Orhan Hançerlioğlu 3
Meryem Kaçan Erdoğan 3

Yazar Sayi

Sayfa 58 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih Tığlı 3
Gülten Küçükbasmacı 3
Gürkan Doğan 3
M. Akif Erdoğdu 3
Elfine Sibgatullina 3
Feridun Nafiz Uzluk 3
Rahim Tarım 3
Yakup Sarıkaya 3
Köksal Alver 3
Cevat Alkan 3
Nilgün Açık Önkaş 3
İlkin Guliyev 3
Kamil Veliyev 3
Fatma Ahsen Turan 3
Ensar Aslan 3
Kemal Göde 3
Mehmet Tezcan 3
Bilge Öztürk 3
Vüsale Musalı 3
Bahri Savcı 3
Nezir Temür 3
Klaus Röhrborn 3
Okan Yaşar 3
Emel Kefeli 3
Andreas Tietze 3
Şahmurat Arık 3
Mahir Şaul 3
Yaşar Tonta 3
A. Melek Özyetkin 3
Mustafa Yeniasır 3

Yazar Sayi

Sayfa 59 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülşah Taşkın 3
Hayrettin Pınar 3
Şerife Yıldız 3
Ozan Yılmaz 3
Güven Mengü 3
Kenan Acar 3
Rüya Kılıç 3
Ayhan Tergip 3
Ahmet Turan Doğan 3
Feryal Korkmaz 3
Mustafa Keskin 3
Uwe Bläsing 3
Sema Gündüz 3
Ayşe Yılmaz 3
Haydar Ediskun 3
Murat Tuncer 3
Nuran Tezcan 3
MetinAnd 3
Beşir Mustafayev 3
Vedat Yeşilçiçek 3
Seda Başer Çoban 3
Nesrin Kaya 3
Ömer Faruk Yaldızkaya 3
TÜBİTAK- 3
Yusuf Eradam 3
Suzan Uluoğlu 3
Hasan Demiroğlu 3
Selami Turan 3
Süleyman Özbek 3
Mustafa Özdemir 3

Yazar Sayi

Sayfa 60 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bülent Arı 3
Recep Dündar 3
Hüseyin Mevsim 3
Ali Asker Bal 3
Şefik Uysal 3
G. Gonca Gökalp 3
Aslıhan Ünlü 3
Sami Kılıç 3
Gülten Akın 3
Sinan Dinç 3
Yonca Anzerlioğlu 3
Lütfiye Oktar 3
Kenan Ziya Taş 3
Gökşen Buğra 3
Adem Polat 3
Sevim Yılmaz Önder 3
Selçuk Uysal 3
Hakan Uzun 3
Timur Vural 3
Zeki Velidi Togan 3
Orhan Yavuz 3
Şarika Gedikli Berber 3
Gülseren Akalın 3
Ahmet Çakır 3
Neslihan Demirkol 3
Ömer Lütfi Barkan 3
S. Atakan Altınörs 3
Bahir Selçuk-Mesut Algül 3
Yağmur Say 3
Gurbandurdı Geldiyev 3

Yazar Sayi

Sayfa 61 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Kırcı 3
Ayşe Atıcı Arayancan 3
Süreyya Beyzadeoğlu 3
Mehmet Korkut Çeçen 3
Sıddık Bakır 3
Suat Ungan 3
Kemalettin Deniz 3
Nurten Günal 3
Yasemin Altaylı 3
Mustafa S. Kaçalin 3
Orhan Kabataş 3
Ümit Tokatlı 3
Hatice Parlak 3
Özlem Düzlü 3
Yavuz Köktan 3
Gülşah Durmuş 3
Ali Fehmi Karamanlıoğlu 2
Tufan Turan 2
Marufjon Yuldashev 2
Leyla Tercanlıoğlu 2
Halis Adnan Arslantaş 2
Nejla Günay 2
Ahmet Emin Yaman 2
Zuhal Yılmaz 2
York Norman 2
Seçil Öraz 2
Ahmet Kırkkılıç 2
Ömer Faik Anlı 2
Hilal Aydın 2
Turhan Feyzioğlu 2

Yazar Sayi

Sayfa 62 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdem Can Öztürk 2
Yusuf Çetindağ 2
Cemal Bayak 2
İsmet Alpaslan 2
Elif Aksoy 2
İbrahim Yasa 2
Suzan Kavanoz 2
H. Kamil Biçici 2
Oktay Rifat 2
Adem Terzi 2
Muhittin Çelik 2
Şaban Ortak 2
Said Coşar 2
Mehmet Kahraman 2
Recep Demir 2
Hüseyin Kayhan 2
Murat Bulgan 2
Nimetullah Hafız 2
Fatih Özkafa 2
Arzu Kunt 2
Ahmet Atilla Şentürk 2
Hayati Yılmaz 2
Yeşim Işık 2
Metin Karadağ 2
Musa Kaval 2
Tunca Poyraz Tacoğlu 2
Ensar Kesebir 2
Abdullah Dağtaş 2
Musa Yaşar Sağlam 2
Fatma Ürekli 2

Yazar Sayi

Sayfa 63 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Efdal Sevinçli 2
İbrahim Etem Çakır 2
Veysel Şahin-Fatma Topdaş 2
Hikmet Bayur 2
Ali Sarıkoyuncu 2
Babek Kurbanov 2
Naciye Atış 2
H. Feriha Akpınarlı 2
Aymil Doğan 2
Hasan Basri Karadeniz 2
Eren Akçiçek 2
Selahattin Tozlu 2
Nicholas Poppe 2
Ahmet Vehbi Ecer 2
Nalan Kızıltan 2
Süleyman Demirci 2
Özbek İncebayraktar 2
Yakup Çetin 2
Uğur Sümer 2
Hasan Kolcu 2
John Andrew Boyle 2
İlkay Şahin 2
M. Tayfun Gülle 2
Angelika Arman 2
Hakan Taş 2
Murat Ali Karavelioğlu 2
Erol Kaya 2
Selma Elyıldırım 2
Özkan Keskin 2
Fatih Koyuncu 2

Yazar Sayi

Sayfa 64 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Arthur Sewell 2
Sıla Gen 2
Ünsal Yavuz 2
Tuba Işınsu İsen-Durmuş 2
Nedim Gürsel 2
Füsun Şavlı 2
Ahmet Cevat Emre 2
Esin Dayı 2
Kasım Kufralı 2
Nuray Mamur 2
Tuğrul Balaban 2
Hıfzı Doğan 2
Azzaya Badam 2
Abdulmuttalip İpek 2
İbrahim Onay 2
Tülay Metin 2
Gökhan Reyhanoğulları 2
Holida İmamova 2
Tahir Kutsi Makal 2
Alpay İgci 2
Ramazan Avcı 2
Sevilay Ayva 2
Erhan Taşbaş 2
Selçuk Balı 2
M. Sami Bayraktar 2
Hakan Erdoğan 2
Uygar Aydemir 2
Bayram Yıldız 2
Adnan İnce 2
Mustafa Sarıca 2

Yazar Sayi

Sayfa 65 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emine Akyüz 2
Macit Gökberk 2
Bülent Kara 2
Hale Şıvgın 2
Ahmet Adıgüzel 2
Cihan Piyadeoğlu 2
Hatice Sofu 2
Ayşe Yücel 2
Yavuz Sinan Ulu 2
Osman Gündüz 2
Aslı Altan 2
Esat Bozyiğit 2
Engin Geçtan 2
İsenbike Togan 2
Yılmaz Daşçıoğlu 2
Canan İleri 2
Sapar Gücük 2
Çiğdem Topçu 2
Kemal Abdulla 2
Tunga Güngör 2
Abdullah Özbolat 2
Bilal Dedeyev 2
Gürsel Aytaç 2
Ejdan Sadrazam 2
İbrahim Karahancı 2
Vladimir Propp 2
Gökhan Arı 2
R. Eser Gültekin 2
Cemal Güven 2
Elif Ayan Nizam 2

Yazar Sayi

Sayfa 66 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nadya Yuguşeva 2
Abuzer Akbıyık 2
Sevgi İyi 2
Mustafa Özer 2
Seyfettin Altaylı 2
Muhsin Ertuğrul 2
Özgür İldeş 2
Yaşar Akdemir 2
A. Faruk Sinanoğlu 2
Orhan Gökçe 2
Saim Yörük 2
Mehmet Karaaslan 2
Recep Ercan 2
Hüseyin Muşmal 2
Cıldız Alimova 2
Niyazi Karasar 2
Zeliha Gaddar 2
Özlem Berk 2
Fatih Sona 2
Metin Argan 2
Salih Seyhan 2
Zeynep Çetinkaya 2
Marina Mojeiko 2
Can Karahan 2
Halim Yağcıoğlu 2
Sami N. Özerdim 2
Çetin Yıldız 2
Enver Kapağan 2
Aytül Özüm 2
Hamid Zübeyr Koşay 2

Yazar Sayi

Sayfa 67 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürhan Bahadır 2
Viktor Grigoriyeviç Guzev 2
Piotr Kawulok 2
Cem Şems Tümer 2
Ahmet Serkan Ece 2
Ömer Şayli 2
Kerem Karaboğa 2
Mehmet Cihat Üstün 2
Hasan Bolat 2
Tahsin Yücel 2
Ahmet Yılmaz 2
M. Naci Önal-Aysun Dursun 2
Özcan Erişek 2
Yakup Karataş 2
Hüseyin Akbaş 2
Hasan Ortekin 2
Selçuk Ünlü 2
Aktan Müge Yılmaz 2
Ayşe Canatan 2
Özge Özyetkin 2
Yasemin Özdemir 2
Faruk Kocacık 2
Kürşat M. Korkmaz 2
Safiye Akdeniz 2
Doğan Bıçkı 2
Hüsniye Canbay Tatar 2
Sıtkı Nazik 2
Hayati Beşirli 2
Kamil Şahin 2
Reşat Nuri Darago 2

Yazar Sayi

Sayfa 68 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Metin Erol 2
İ. A. Baranov 2
Hayri Öztürk 2
İsmail Aydoğan 2
Medine Sivri 2
Caner Solak 2
Haluk Yücel 2
Michael D. Sheridan 2
Hidayet Aydar 2
Nuri Köstüklü 2
B. Tahir Tahiroğlu 2
Gizem Akyol 2
Pınar İbe Akcan 2
Cem Bozşahin 2
Denis Sinor 2
Nurullah Yılmaz 2
Mehmet Yüce 2
Cemali Sarı 2
Muammer Ulutürk 2
Nezih Demirtepe 2
İhsan Sabri Balkaya 2
Zafer Karademir 2
Mustafa Koç 2
Cengiz M. Tosun 2
Hasan Kara 2
Nihayet Arslan 2
Özer Soysal 2
Yasemin Gül Gedikoğlu 2
Kübra Yıldırım 2
Onur Balci 2

Yazar Sayi

Sayfa 69 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sadullah Gülten 2
Mustafa Selçuk Ar 2
Alev Özbil 2
Zeki Karakaya 2
Mahir Cankaya 2
Orhan Sevgi 2
Bekir Kayabaşı 2
Zeynelabidin Makas 2
İrfan Murat Yıldırım 2
Necmi Akyalçın 2
Yeliz Akar 2
Eser Ördem 2
Ali Güler 2
Ayşın Candan 2
Mebure Osman Tosun 2
Haluk Aydın 2
Ahmet Gözlü 2
Mümine Çakır 2
Mustafa Atila 2
M. Cavid Baysun 2
Mehmet Aygüneş 2
Birkan Kargı 2
Elif Dülger 2
Önal Kaya 2
Wolfram Hesche 2
Melek Alpar 2
Banu Mustan Dönmez 2
Cengiz Çakaloğlu 2
Selcen Çifçi 2
M. Saffet Sarıkaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 70 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Meltem Sargın 2
Dilek Peçenek 2
Cevdet Özdemir 2
Nebahat Yusoğlu 2
Fatih Başbuğ 2
Meryem Şen 2
Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi 2
Necmettin Akgün 2
Nefise Abalı 2
Semra Şen 2
Halis Ahmet Özer 2
Ahmet Evis 2
İsmail Eren 2
Genciana Abazi-Egro 2
Abdullah Kök 2
N. A. Baskakov 2
Kemal Timur 2
Cemal Çakır 2
Rahmanhoca İmamhocayev 2
Abidin Emre 2
Köksal Genç 2
Zehra İpşiroğlu 2
Selda Kaya Kılıç 2
Tayfun Haykır 2
Ayşe Demir 2
L. Burcu Dündar 2
Bülent Aksoy 2
Hakan Yılmaz 2
Ülkü Sevim Şen 2
Behçet Necatigil 2

Yazar Sayi

Sayfa 71 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Christopher Caudwell 2
Murat Cankara 2
Mahmut H. Şakiroğlu 2
Salih Orhan 2
Belgin Tezcan Aksu 2
Resul Kaya 2
Özlem Uzundemir 2
Semiramis Kantel 2
Sami Baskın 2
Osman Turan 2
Mehdi Ergüzel 2
Perihan Yalçın 2
Şevkiye İnalcık 2
İbrahim Ethem Çakır 2
Veysi Akın 2
İbrahim Taş 2
Naciye Güngörmüş 2
S. Kürşad Koca 2
Huriye Reis 2
Mustafa Güler 2
Jale Gülgen 2
Tahsin Özgüç 2
Ahmet Yaramış 2
Konur Ertop 2
Selçuk Trak 2
Akın Konak 2
Yasemin Küçükcoşkun 2
Faruk Gökçe 2
Hüseyin Güfta 2
Nilüfer Yıldırım 2

Yazar Sayi

Sayfa 72 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Necdet Aysal 2
Orhan Ural 2
Halil Açıkgöz 2
Tuba İsen Durmuş 2
Salim Durukoğlu 2
Esin Derinsu Dayı 2
Mediha Berkes 2
Atıf Akgün 2
Ahmet Güngör 2
Çoban Hıdır Haydar 2
Esra Nur Tiryaki 2
Sergej G. Klyashtornyj 2
Hanife Koncu 2
Ekrem Güzel 2
Ömer Korkmaz 2
Bahattin Şeker 2
Abdülkadir Gürer 2
İzzet Şeref 2
İhsan Güneş 2
Ahmet Turan Türk 2
Nail Güney-Talat Aytan-Avdulvahap Özer 2
Hülya Sönmez 2
Hasan Işık 2
Emel Coşkun 2
Sümeyye Dinler Köksal 2
M. Sani Adıgüzel 2
Adnan Karabeyoğlu 2
Cevdet Yılmaz 2
İlyas Üstünyer 2
Necat Birinci 2

Yazar Sayi

Sayfa 73 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Kınık 2
Döölötbek Saparaliyev 2
Shirô Hattori 2
Nuh Tozlu 2
Zeynel Arslangündoğdu 2
Emrah Boylu-Önder Çangal 2
Levent M. Arslan 2
Aslı Aslan 2
Esat Can 2
Engin Gökçür 2
Senem Gezeroğlu 2
Şerif Korkmaz 2
Günay Çağlar 2
Mehmet Samsakçı 2
Sonel Bosnalı 2
Oya Külebi 2
Vefa Savaşkan 2
Ali Osman Abdurrezzak 2
Serdar Sağlam 2
Kemal Yüce 2
Yusuf Gedikli 2
İsmet Konak 2
Ferruh Ağca 2
Kerima Filan 2
Saadettin Koç 2
Aysel Ferah 2
Muhammet Arslan 2
M. Özlem Parer 2
Sadık Armutlu 2
Zehra Sema Demir 2

Yazar Sayi

Sayfa 74 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alan Gilchrist 2
Şadiye Deniz 2
Arif Çerçi 2
Behlul Abdulla 2
Recep Karaatlı 2
Mustafa Turan 2
Sema Barutçu Özönder 2
Fatih Şayhan 2
İsa Hebibbeyli 2
Yıldız Canpolat 2
Leyla Raupova 2
Sami Pektaş 2
Berrin Yanıkoğlu 2
Ahmet E. Uysal 2
Rifat Gürgendereli 2
Celal Aslan - Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 2
M. Abdullah Arslan 2
Etem Yeşilyurt 2
Mustafa Çakır 2
İsmail Yetişli 2
Nevin Gümüş 2
Bilgen Aydın 2
M. Faruk Toprak 2
O. Burian 2
Mehmet Çanlı 2
Rahile Davut 2
Battal İnandı 2
Dilek Akan Budak 2
Emet Gürel 2
Ayşe Çamkara 2

Yazar Sayi

Sayfa 75 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Öztürk 2
Seyran Gayıpov 2
Emine Kırcı 2
İnci Koçak 2
Necdet Osam 2
Fulya Topçuoğlu Ünal 2
Halil Aytekin 2
Salih Okumuş 2
René Wellek 2
V. Doğan Günay 2
Cumhur Aslan 2
Kamil Tiken 2
Gülşen Seyhan Alışık 2
Ahmet Çelik 2
Musa Demir 2
İsmail Boyacı 2
Serap Uzuner Yurt 2
Fatma Şimşek 2
Lütfi Ay 2
Münteha Gül 2
Turgay Yazar 2
Ferdi Güzel 2
Mine Solmaz 2
Abdülkadir Yuvalı 2
Selahattin Önder 2
Fevzi Halıcı 2
Süleyman Büyükkarcı 2
Öykü Terzioğlu 2
Boray İdem 2
Okan Haluk Akbay 2

Yazar Sayi

Sayfa 76 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alphan Akgül 2
Didem Ardalı Büyükarman 2
Hülya Yazıcı Okuyan 2
Erkan Demir 2
Selçuk Moğul 2
Tanju Oral Seyhan 2
Süreyya Karacabey 2
Hüseyin Ersoy 2
Adnan R. Karabeyoğlu 2
Cezmi Eraslan 2
Nilüfer Tanç 2
İmran Gür 2
Orhan Seyfi Şirin 2
Gülpınar Akbulut 2
Mehmet Kurt 2
Durdu Mehmet Burak 2
Sıla Akdeniz 2
Ünal Taşkın 2
İrfan Polat 2
Malik Yılmaz 2
Özlem Miraç Özkaya 2
Işıl Kabakçı 2
Muzaffer Doğanbaş 2
Tuğba Yıldırım 2
Rıfat Günday 2
Galip Eken 2
Fatma Sağlam 2
Şerife Çağın 2
Ahmet Gülmez 2
Soner Sağlam 2

Yazar Sayi

Sayfa 77 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Surur Çelepi 2
Ercan Karakoç 2
Felix J. Oinas 2
Mine Akkuş 2
Seda Selim 2
Bilal Kırkıcı 2
Güven Dinç 2
Himmet Uç 2
Serpil Akgül 2
Elif Emine Balta 2
Önder Çağıran 2
Banu Öztürk 2
Hülya Pilancı 2
Cengiz Çetin 2
Elza Semedli 2
İlhan Ekinci 2
Bayram Özfırat 2
Tevfik Ekiz 2
Ayşe Fırat Şimşek 2
Dovdoyn Bayar 2
Hüseyin Salman 2
Ümüt Akagündüz 2
İrfan Çağatay 2
Metin Demirci 2
Murat Şengül 2
Tuğba Aktaş 2
İsa Tak 2
Yılmaz Altuğ 2
Abdulkadir Gül 2
Samira Kortantamer 2

Yazar Sayi

Sayfa 78 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülzade Tanrıdağlı 2
Vedat Kurukafa 2
Tuncer Ören 2
Aziz Gökçe 2
Genç Osman Geçer 2
İbrahim İmran Öztahtalı 2
Suat Donuk 2
M. Ali Hacıgökmen 2
Danuta Chmielowska 2
Mehmet Ünal 2
Rukiye Akdoğan 2
Ferhat Tamir 2
Ayhan Çelikbay 2
Mithat Aydın 2
Ömer Yağmur 2
Derya Çintaş Yıldız 2
Sevengül Karasubaşı 2
Hasan Çiftçi 2
Süleyman Kazmaz 2
Özcan Seyhan 2
Buket Oğuz 2
Oktay Selim Karaca 2
Uluhan Özalan 2
Dilek Çakıcı 2
Cevat Çapan 2
Selda Kulluk Yerdelen 2
İlknur Maviş 2
Yasin Kılıç 2
A. Derya Eskimen 2
Mertol Tulum 2

Yazar Sayi

Sayfa 79 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Behice Sadık Boran 2
Hüseyin Kürşat Türkan 2
Kadir Kasalak 2
Ali Alparslan 2
A. R. Humphreys 2
Fatih Rukancı 2
Ahmet Aytaç 2
Sibel Bayram 2
Aslıhan Dinçer 2
Bernt Brendemoen 2
Mehdi İlhan 2
Hami İnan Gümüş 2
Damla Demirözü 2
Gonca Kuzay Demir 2
Cem Erdem 2
Ayfer Teker Garcia 2
Bilge Türkkan 2
Ahmet Saçkesen 2
Ragıb Hulusi Özdem 2
Hülya Argunşah 2
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2
Mehmet Emin Uludağ 2
M. TekinKoçkar 2
Yasemin Mumcu Ay 2
Kürşat Çelik 2
Gülhan Kırilen 2
Hatice Çubukçu 2
Murat Arıkan 2
Kadir Canatan 2
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl 2

Yazar Sayi

Sayfa 80 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zeki Uslu 2
Necdet Bingöl 2
Arzu Aygün 2
Mesut Gün 2
Dursun Köse 2
Coşkun Topal 2
Ertan Gökmen 2
Kamil Civelek 2
Zeynep Ateşal 2
İristay Kuçkartay 2
Gülşen Danacı 2
Çağrı Eroğlu 2
Zeynep Z. Atayurt 2
Enis Batur 2
Aytekin Keskin 2
Musa Rahimi 2
Songül Çek Cansız 2
Kemal Çiftçi 2
Nurhayat Atan 2
Turgay Cin 2
Mehmet Ali Bahar 2
Ferda Atlı 2
Mine Güven 2
Neşe Demirci 2
Şuayip Özdemir 2
İbrahim Özbakır 2
Kenan Azılı 2
Tülay Sarar Kuzu 2
Mehmet Baştürk 2
Yusuf Şahin 2

Yazar Sayi

Sayfa 81 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Ekiz 2
Ramazan Bardakçı 2
Emel Ergun 2
Hakan Karabörk 2
Ü. Fafo Telatar 2
Sadiye Tutsak 2
Alev Baysal 2
Mağfiret Kemal Yunusoğlu 2
Hatice Şimşek Bekir 2
Murat Kocaaslan 2
Sema Özher 2
Necmettin Özerkmen 2
Füruzan Kınal 2
Maksut Yiğitbaş 2
Yavuz Tanyeri 2
Osman Kabadayı 2
Zeynep Kerman 2
İskender Muzbeg Şefikoğlu 2
Galibe Hacıyeva 2
Lokman Baran 2
Mehmet Saray 2
Soner Akdağ 2
Zühal Özel 2
Aziz Tekdemir 2
Gerard Clauson 2
Aydın Demirel 2
İsmail Haluk Gökçora 2
Suat Sinanoğlu 2
Gökhan Çetinkaya 2
Yusuf Halaçoğlu 2

Yazar Sayi

Sayfa 82 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Dinç 2
Taciser Onuk 2
İclal Ergenç 2
Ahmet Taşğın 2
Nagehan Eke 2
Sühan İrden 2
M. Halit Bayrı 2
Alpaslan Aliağaoğlu 2
Banu Çakmak 2
Gözde Çolakoğlu 2
Hülya Kasapoğlu-Çengel 2
Yüksel Şahin 2
Adalet Ağaoğlu 2
Sevgi Öztürk 2
Aysel Güneş 2
Muhammet Bahadır 2
Erhan Aslan 2
Tamer Kütükçü 2
Aysun Demirez Güneri 2
Dilek Herkmen 2
Mustafa Özsarı 2
Hasan Yazıcı 2
Selim Ahmetoğlu 2
Jörg Kuglin 2
Emin Oba 2
İlya Vladimiroviç Zaytsev 2
Nebahat Oran Arslan 2
Özgür Kıyçak 2
Haldun Eroğlu 2
Saime Selenga Gökgöz 2

Yazar Sayi

Sayfa 83 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülmira Sadiyeva 2
Hatice P. Erdemir 2
Yavuz Kılıç 2
Fatih Tepebaşılı 2
Fatma Keçeli 2
Halime Doğru 2
Şergiyye Heziyeva 2
Ahmet E. Uysal 2
Axel Olrik 2
Beyza Gültekin 2
Eflatun Nemetzade 2
Ahmet keskin 2
Ali Şamil Hüseyinoğlu 2
Turhan Çetin 2
Abdurrahman Deveci 2
Aygün Orucova 2
Sedat Uğurlu 2
Bilgen Aydın Sevim 2
Feridun M. Emecen 2
Eyüp Uzunkaya 2
H. İnci Önal 2
Baktıbek İsakov 2
Cemil Yener 2
Elmira Memmedova 2
Ahmet Yüksel 2
Melike Türkdoğan 2
Mustafa Nuri Türkmen 2
Erkan Zengin 2
Doğan Çolak 2
Mustafa Şerif Onaran 2

Yazar Sayi

Sayfa 84 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Seyran Kurbanov 2
Kadir Güler-Ersen Ersoy 2
Tofig Davudoğlu Melikov 2
Fatih Özdemir 2
Murat Parlakpınar 2
Semiha Altıer 2
Samet Elizade 2
Ali İhsan Öbek 2
Tunca Kortantamer 2
Zilale Hudaybergenova 2
İsmail Bozkurt 2
Şevket Toker 2
İbrahim Erdal 2
Esra Sazyek 2
Nuri Sağlam 2
Turgut Bağır 2
Rövşen Alizade 2
Pınar Kasapoğlu Akyol 2
Mustafa Bıyıklı 2
Aydın Yetkin 2
Hans Joachim Kissling 2
İbrahim Solak 2
M. Emin Yolalıcı 2
Vügar Sultanzade 2
Mehmet Büyüktuncay 2
Rafet Metin 2
Aylin Görgün Baran 2
Selahattin Tansel 2
Jahangir Karini 2
M. Metin Türktaş 2

Yazar Sayi

Sayfa 85 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Klaus Detlev Wannig 2
Ramazan Durmaz 2
Adem Kara 2
Erkan Ergin 2
Johannes Benzing 2
Nil Göksel 2
Emel Kaya Gözlü 2
Ayşe Balcı 2
Filiz Çetintaş Yıldırım 2
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev 2
İmran Karabağ 2
Yaşar Tokay 2
Fatih Kaya 2
Mesut Çapa 2
Durmuş Akalın 2
Reha Yılmaz 2
Mustafa Yavuz 2
Ali Çiçek 2
Gülşah Parlak Kalkan 2
Ahmet Büyükakkaş 2
Murat Yakar 2
Aytaç Çeltek 2
Pelin Dimdik 2
Şerife Uzun 2
Veli Ünsal 2
Esra Kirik 2
Kemal Çağdaş 2
Mehmet Şeker 2
Robert Underhill 2
İbrahim Mazman 2

Yazar Sayi

Sayfa 86 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
KemalOflazer 2
Ali Volkan Erdemir 2
Himmet Umunç 2
Yusuf Olgun 2
İdris Şahin 2
Nagihan Kunduz 2
Alpay Bizbirlik 2
Hülya S. Sipahioğlu 2
Adem Başıbüyük 2
Cengiz Dönmez 2
Erhan Solmaz 2
Nihat Bayat 2
Aysun Sungurhan 2
Bayram Soy 2
Mukaddes Arslan 2
Erol Çankaya 2
Selim İleri 2
Arif Yılmaz 2
Ümit Yıldız 2
Recep Yıldız 2
Mustafa Uyar 2
Sema Göktaş 2
Zerrin Aydın Tavukçu 2
İrfan Çakın 2
Fatih Yalçın 2
Levent Doyuran 2
Asker Kartarı 2
Salim Conoğlu 2
Nuran Taşlıgil 2
Zeynep Gülçin Özkişi 2

Yazar Sayi

Sayfa 87 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsa Yılmaz 2
Nejat Doğan 2
Abdulkadir Hayber 2
Fatma Nur Başaran 2
Metin Ziya Köse 2
Sinem Şahin Yeşil 2
Çiğdem Kılıç 2
Ali Murat Aktemur 2
Abdullah Metin 2
Serdar Odacı 2
Milan Adamoviç 2
İbrahim İnci 2
Suat Engüllü 2
Yusuf Doğan 2
Mithat Durmuş 2
İsmet Emre 2
İbrahim Yılmaz 2
Ömer Yılar 2
Kerim Yaşar 2
Tüten Özkaya 2
Mustafa kalkan 2
Fahri Sakal 2
Ulvi Keser 2
Muhittin Turan 2
A. Eda Gündoğdu 2
Ümit Deniz Turan 2
Behice Varışoğlu 2
Doğan Özlem 2
Seza Yılancıoğlu 2
Mahmut İslamoğlu 2

Yazar Sayi

Sayfa 88 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Çetin 2
Özler Çakır 2
Ebru Kavas 2
Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu 2
Esma Reyhan 2
Hikmet Feridun Güven 2
Badegül Can 2
Pınar Ülgen 2
Abdurrahman Ateş 2
Serhat Yener 2
Elçin Esmer 2
İbrahim Toruk 2
Ömer Soner Hunkan 2
Walter Eckehart Spengler 2
Jale Özata Dirlikyapan 2
İkbal Vurucu 2
Ahmet Yaşar Ocak 2
M. Murat Öntuğ 2
Yakup Kahraman 2
Oktay Ahmed 2
Uğur Uzunkaya 2
Başak Karakoç Öztürk 2
Gül Uluğtekin 2
Adem Palabıyık 2
İlker Alp 2
Yasemin Özcan 2
Diren Çakmak 2
Recai Kuş 2
Zeki Hafızoğulları 2
Seyran Aliev 2

Yazar Sayi

Sayfa 89 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Veli Kanık 2
Gülser Oğuz 2
Sıtkı Aydınel 2
Halil İnalcık 2
Berna Ayaz 2
E. V. Sevortyan 2
Musa Çadırcı 2
Rıza Gül 2
Zeynep Zafer 2
Enis Şahin 2
Yılmaz Koç 2
Fatma Şahan Güney 2
Caner Işık 2
Nesimi Yazıcı 2
Münire Kevser Baş 2
Songül Ercan 2
Hicran Hanım Halaç 2
Kemal Demiray 2
Erdal Aslan 2
Giray Fidan 2
İbrahim Özen 2
M. Derviş Kılınçkaya 2
Tülay Yürekli 2
Mehmet Beşirli 2
Cemalettin Çopuroğlu 2
Elif M. Tüfekçi 2
Naile Ağababa 2
F. Sema Barutçu Özönder 2
Sabire Arık 2
Barış Ertem 2

Yazar Sayi

Sayfa 90 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cengiz Hakov 2
Hasan Kanbolat 2
Nihat Sami Banarlı 2
Taner Tatar 2
Farız Yıldırım 2
Meral Çapar 2
Sadriye Güneş 2
Ceyhun Atuf Kansu 2
Şahin Baranoğlu 2
Mesut Aydın 2
Bekir Güzel 2
Mehmet Kocaoğlu 2
Ahmet Akçay 2
Mustafa Yağbasan 2
Hatice Şirin 2
Numan Kartal 2
Füsun Akatlı 2
Fatih Yılmaz 2
Ahmet Beşe 2
Sibel Kocaer 2
Tuğba Korhan 2
İskender Pala 2
Betül Bilgen 2
Ebülfez Recebov 2
İbrahim Ahmet Aydemir 2
Ahmet Gökhan Biçer 2
Çiğdem Ülker 2
Turan Güler 2
Ercan Haytoğlu 2
Peyami Safa 2

Yazar Sayi

Sayfa 91 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar Sarısır 2
Fehmi Akın 2
Han-Woo Choi 2
Ekrem Akurgal 2
İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem 2
Rümeysa Çavuş 2
Monguş B. Kenin-Lopsan 2
Süheyla Bayrav 2
M. Hamit Çalışkan 2
Oğuz Karakartal 2
Yüksel Topaloğlu 2
Mustafa Kaya 2
Sevgi Sevim Çıkrıkçı 2
Özden Apaydın 2
Fahri Yetim 2
Meltem Kütahneci 2
Sadık Kemal Tural 2
Mehmet Gedizli 2
Seyfi Yıldırım 2
Cevdet Epçapan 2
Selim Aslantaş 2
Haldun Özkan 2
Saime Yüceer 2
Sezer Özyaşamış Şakar 2
Kadir Yoğurtçu 2
Emine Tuğcu 2
İrem Onursal 2
Ayşe Uyanık 2
Funda Şan 2
Sema Özher Koç 2

Yazar Sayi

Sayfa 92 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Reyhan Çelik 2
İsa Kocakaplan 2
Nedret Öztokat 2
Yıldız Kocasavaş 2
Sinan Oğan 2
Hayrunisa Topçu 2
Zuhal Kültüral-Aylin Koç 2
Fazıl Gökçek 2
Celal Erdönmez 2
Seçil Hirik 2
İbrahim Hakan Dönmez 2
Ahmet Kılınç 2
Vildan Koçoğlu-Gündoğdu 2
Hikmet Yılmaz 2
Mehmet Altunmeral 2
Yusuf Çetin 2
Ayhan Aydın 2
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 2
Bilgin Güngör 2
Nadir Devlet 2
wiki ansiklopedisi - 2
Yüksel Baypınar 2
Mustafa Hilmi Bulut 2
Aynur Köse 2
Buket Akkoyunlu 2
Gülay Karaman 2
Ramazan Kılıçarslan 2
Mustafa Onar 2
Yasemin Tümer Erdem 2
A. Cüneyd Tantuğ 2

Yazar Sayi

Sayfa 93 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kürşat Şamil Şahin 2
Tofig İsmail Oğlı Hacıyev 2
Zekiye Gül Elbir 2
Emine Kısıklı 2
Necdet Öztürk 2
Funda Bulut 2
Büşra Sürgit 2
Mesut Uğurlu 2
Belgin Bal 2
Rengim Sine 2
Abdolrahman Dieji 2
Şenol Kantarcı 2
Berna Türkdoğan 2
Ebru Burcu 2
Vasfi Adikti 2
Çetin Cumaguloviç Cumagulov 2
Musa Gümüş 2
Esin Tüylü Turan 2
Kayahan Erimer 2
Nurcan Toksoy 2
Ali İhsan Yapıcı 2
Tunca Özgişi 2
İsmail Boztaş 2
Serda Türkel Oter 2
Hamdi Hasan 2
Ahmet İnam 2
Ferhad Rahimi 2
Sedat Erkut 2
Ömer Saraç 2
H. Ferhan Odabaşı 2

Yazar Sayi

Sayfa 94 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Servet Şengül 2
Hasan Bahar 2
Birsen Karaca 2
Erkan Erginci 2
Selçuk Peker 2
Yasemin Kırkgöz 2
Faruk Demirtaş 2
Meral Ozan 2
Hüseyin G. Yurdaydın 2
Zeki Arıkan 2
Seyit Gezer 2
Cezmi Koca 2
Murat Aka 2
Erol Karaca 2
Alev Sınar Uğurlu 2
Timuçin Kodaman 2
Özkan İzgi 2
Halide Sarıoğlu 2
Rehman Seferov 2
Sıla Ay 2
Claus Schönig 2
Ertan Efegil 2
Füsun Kara 2
Şenay Kırgız Karak 2
Mehmet Önder 2
Ali Güneş 2
Tuğçe Erdal 2
Songül Aslan Karakul 2
Kemal Çağdaş 2
Yunus Memmedov 2

Yazar Sayi

Sayfa 95 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Ayyıldız 2
Volkan Marttin 2
Gyula Nemeth 2
Yusuf Öz 2
Hasan Ali Koçer 2
Melek Delilbaşı 2
Derya Tüzin 2
Muhammet Koçak 2
Jeff Todd Titon 2
Taner Gök 2
İlhan Erk 2
Sümeyra Harmanda 2
M. Sait Tüzel 2
Mehmet Güler 2
Adnan Gürbüz 2
Erol Çöm 2
Jülide Akyüz 2
Yaşar Önen 2
Orhan Kılıç 2
Hale Sert 2
Mesiha Tosunoğlu 2
Refakat Çiner 2
Hüseyin Serdar Tabakoğlu 2
Mustafa Ünal 2
Cihan Özdemir 2
Hatice Selen Tekin 2
Kadriye Yılmaz Orak 2
Tooru Hayasi 2
Osman Gümüşçü 2
Kamuran Gödelek 2

Yazar Sayi

Sayfa 96 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tuğba Aydoğan 2
Rezzan Kızıltan 2
Zeynep Günal 2
İsa Yüceer 2
Ahmet Geçer 2
Çiğdem Sağın-Şimşek 2
Esra Dicle 2
Zübeyde Şenderin 2
Milay Köktürk 2
İbrahim Kafesoğlu 2
Ahmet Kolbaşı 2
Suat İlhan 2
Gökhan Abanoz 2
Feridun Ata 2
Hasan Abdullahoğlu 2
Nevin Selen 2
Binnur Erdağı 2
M. Fatih Uslu 2
Ezgi Metin Basat 2
Alparslan Demir 2
Tzvetan Todorov 2
Saadettin Keklik 2
Mehmet Demir 2
ilhami Sığırcı 2
Özcan Tabaklar 2
Hüseyin Ayaz 2
Muhlise Coşkun Ögeyik 2
Nilgün Çöl 2
Emin Erdem Kaya 2
Ayşe Duygu Yavuz 2

Yazar Sayi

Sayfa 97 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazmiye Çelebi 2
A. Esat Bozyiğit 2
Ümit Eker 2
Ümit Yıldız-Yusuf Tepeli 2
Toğrul Halilov 2
Emine Nas 2
İpek Yıldız 2
Ayşe Tekel 2
Halil Demircioğlu 2
Salih Özkan 2
V. Zirmunsky 2
Nedim Yalansız 2
Halim Serarslan 2
Berrin Aksoy 2
Mücahit Özçelik 2
Çetin Veysal 2
Ali Karadavut 2
Richard M. Dorson 2
İsmail Çoban 2
Gaye Belkız Yeter 2
Mehebbet Paşayeva 2
Fatma Yücel 2
İbrahim Güler 2
Hikmet İlaydın 2
Turgut Tok 2
Mehmet Tuğrul 2
Bağdagül Musa 2
Nevide Akpınar Dellal 2
Ahmet Sarı 2
Baki Asiltürk 2

Yazar Sayi

Sayfa 98 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yücel Atilla Şehirli 2
Mustafa Günay 2
Cemil Kutlu 2
İlay İleri 2
Fahri Atasoy 2
Oktay Aslanapa 2
Altan Aykut 2
Hacı Çoban 2
Başak Öztürk Bitik 2
Zehra D. Eroğlu 2
Ceren Ünal 2
Hasan Mesut Meral 2
Ayşe Büyükyıldırım 2
Yasemin Özcan Gönülal 2
Mahmut Bolat 2
Özlem Akbulak 2
Bekir Şakir Konyalı 2
Mehmet Mehdi Ergüzel 2
Ahmet Altay 2
Mustafa Yiğitoğlu 2
Sıtkı Bahadır Tutu 2
Nuran Elmacı 2
Tuba Ünlü Bilgiç 2
Emre Ünal 2
Salim Pilav 2
Kaşif Yılmaz 2
Tuna Ertem 2
Musa Seyirci 2
Serap Taşdemir 2
Edip Cansever 2

Yazar Sayi

Sayfa 99 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Halaçoğlu 2
Esra S. Değerli 2
Nuri Kavak 2
Erdal Aydoğan 2
B. S. Adams 2
Giray Saynur Bozkurt 2
Mustafa Baydar 2
Sedat Alp 2
İbrahim Özkan 2
Ahmet Öcal 2
Vugar Sultanzade 2
Abdülkadir Kabadayı 2
Elif Öksüz 2
Fettah Kuzu 2
Melek Öksüz 2
Sabire Arık 2
Barış Karacasu 2
Ramazan Bölük 2
Adem Çelik 2
Sevim Birici 2
Hasan Kaplan 2
Erkan Akalın 2
Selçuk Duman 2
Fikri Salman 2
Onur Balcı 2
Hatem Türk 2
Selim Yılmaz 2
Kaan Yılmaz 2
Alev Karaduman 2
Tibor Halasi-Kun 2

Yazar Sayi

Sayfa 100 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Necati Akder 2
Özkan Aydoğdu 2
Ünal Kaya 2
Özlem Kayabaşı 2
Muzaffer Çandır 2
Murat Uluoğlu 2
Galip Akın 2
Lokman Tay 2
İbrahim Altunel 2
Hendrik Boeschoten 2
Nurgül Bozkurt 2
Robert Dankoff 2
İsmail H. Demircioğlu 2
Philippe Van Tieghem 2
Yunus Kobal 2
Mustafa Aslan 2
Bilal Kemikli 2
Volkan Ertürk 2
Ali Ulvi Elöve 2
Erdinç Demiray 2
Abdülhalim Aydın 2
Seher Özkök 2
İsmet Türkmen 2
Elif Dulger 2
Nagehan Uçan Eke 2
Oğuz Karakaya 2
Sabahattin Gültekin 2
Derya Oğuz 2
Z. Doğan Koreli 2
Cengiz Buyar 2

Yazar Sayi

Sayfa 101 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Erkek 2
Elza Alışova Demirdağ 2
Kubilay Aysevener 2
Meltem Santur 2
Hüseyin Bulut 2
Nilgün Yavuz 2
Temuçin Faik Ertan 2
Firdevs Karahan 2
Şafak Ural 2
Arif Sarıçoban 2
Sait Aşgın 2
Recep Tek 2
Cihan Camcı 2
Zennure Köseman 2
Emine Yarar 2
Sema Rıfat Güzelşen 2
Metin Ceylan 2
Kamile Bentli 1
Reyhan Habibli 1
Zeynep Erdinç 1
Enes İlhan 1
Nedret Pınar 1
G. Serap Çekerol 1
Yıldız Turgut 1
Semra Ögel 1
Fatma Koç-Emine Koca 1
Canan Aslan / Yasemin Karaman - Kepenekçi 1
Asuman Belen Özcan 1
Gülüzar İyioğlu 1
Ebubekir Bozavlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 102 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İ. Murat Yıldırım 1
Müge Demir 1
Osman Yorulmaz 1
Vedat Kartalcık 1
Çiğdem Kalegeri 1
Hazel Melek Akdik 1
Esra Berkman 1
Kazım Sevinç 1
Ali Kurt 1
Rikâp Yüce 1
Enver Uzun 1
İsmail Erdoğan 1
Azer Yavuz 1
Petek Ersoy İnci 1
Abdullah Kaya 1
Serdar Karakaya 1
Fazıl Özdamar 1
Celal Gasımov 1
Ayalp Talun İnce 1
Hamit Önal 1
Mikail Acıpınar 1
Şeyma Karaca Küçük 1
Bibigül Osmanaliyeva 1
Efza Topçu 1
Myagmar Saruul-Erdene 1
Suat Alp 1
Vildan Serdaroğlu 1
Daniel J. Crowley 1
Ettore Rossi 1
Kemal Sılay 1

Yazar Sayi

Sayfa 103 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nursel Çakmak-Ali Yıldız 1
Ali Şükrü Çoruk 1
Mehmet Uygun-Mehmet Katrancı 1
Ruken Alp 1
Mehmet Altunmeral-Büşra Hadanoğlu-Betül Yazgan 1
Pyeaam Abbasi 1
Hilal Özcebe 1
Mustafa Çetin 1
Ayhan Bıçak 1
Harun Tavukcu 1
Missiko Kojima 1
Sedat Yaralı 1
Nevin Mete 1
Şükrü Uslu 1
Ahmet Şenol 1
Ömer Tuğrul Kara-Ahmet Akkaya 1
wiki Ansiklopedisi- 1
Deniz Ünver 1
Ezel Babur 1
Kerim Demirci-Jeff Muhlbauer-Clare Cook 1
Ogtay Celilbeyli 1
Almaz Bayramova 1
Türkan Yeşilyurt 1
Mehtap Solak Sağlam 1
Baktygu Kulamshaeva 1
Gönül Eda Özgül 1
Derya Bozoklu 1
Rahimjon Yusupov 1
Hülya Çelik 1
Yüksel Ersan 1

Yazar Sayi

Sayfa 104 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abide Doğan-Koray Üstün 1
Mustafa Hopaç 1
Sevda Üsküplü 1
Cemil Ziya Şanbey 1
Hasan Çalışkan 1
Muhammed Hüküm 1
Ergin Jable-Cevdet Şanlı 1
Jan Harold Brunvand 1
Nihal Durmuş 1
Talat S. Halman 1
Elnur Nesirov 1
İlham Enveroğlu 1
Nan A Lee 1
Feyzullah Ünal 1
M. OluşArık 1
Özcan Özkarakoç 1
Fahri Kayadibi 1
Köksal Ayşan 1
Buket Altınbüken 1
Altay Güvenir 1
Hacı Yıldız 1
Uluğ İğdemir 1
Melis Mülazımoğlu Erkal 1
Sadettin Baştürk 1
Mehmet Evsile 1
Hüseyin Aldoğan 1
Mustafa Oral 1
Sevinç Yakut Yeşilyurt 1
Cevat Başaran 1
Hasan Sankır 1

Yazar Sayi

Sayfa 105 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
John P. Hughes 1
Nilgün Ay 1
Tayfun Çay 1
Emin Bilgiç 1
İlknur Emekli 1
Ayşe Değerli 1
Nazlı Memiş Baytimur 1
M. Yaşar Ertaş 1
Özgün Koşaner 1
Yasemin Yabuz 1
A. D. Çolakova 1
Faruk Söylemez 1
Bülent Akkaya 1
Orhan Başaran 1
Archer Taylor 1
Ülkü Kara Düzgün 1
Mert Ekşi 1
Behçet Kemal Çağlar 1
Gülin Öztürk 1
Seyyad Bayramov 1
Christoph Schroeder 1
Hatice Kadıoğlu 1
Erol Teymur 1
Kadir Kaan Büyükikiz 1
Ali Aksit 1
Tofik Davudoğlu Melikli 1
Zekiye Kopaçlı 1
Emine Koca 1
Funda Işıl Şimşek 1
Mahmut Gider 1

Yazar Sayi

Sayfa 106 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özlem Aydoğdu 1
Yavuz Çelik 1
A. Osman Uysal 1
Lazzat Urakova 1
C. Bakihanov 1
Osman Arıcan 1
Mesut Yalvaç 1
Salih Okumuş-Sabit Bayram 1
Şebnem Sunar 1
Belgin Elbir 1
Mehmet Naci Önal-Ali Osman Gündoğan-Sibel Turhan Tuna 1
Duygu Oruç 1
Rengin Ufuk Sarıer 1
Sibel Arıoğul 1
V. M. Anisimov 1
Cüneyt Akar 1
Murat Sadullah Çebi 1
Özlem Özmen 1
Abdulaziz M. Avdallah 1
Semine İmge Azertürk 1
Fatma Akerson 1
Leyla Hacızade 1
Can Alpgüvenç 1
Aslı Yazıcı 1
Halil Şahan 1
Samettin Gündüz 1
Şerafettin Ömer 1
Berna Yıldırım 1
GülşenEryiğit 1
Müberra Bağcı Tayfur 1

Yazar Sayi

Sayfa 107 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sina Akşin 1
Osman Şimşek 1
Vasıf Novruzov 1
Çetin Derdiyok 1
Hayriye Durkara 1
Kayhan Abik 1
Nurcan Yazıcı 1
Ali İhsanÖbek 1
Rıza Zelyut 1
Ziya Akkaya 1
İsmail Çakır 1
Ayten Koç Aydın 1
Ganire Hüseyinova 1
Mehdi Afzali 1
Yiğit Sümbül 1
Serdal Fidan 1
Lütfi Özav 1
Cavanşır Yusifli 1
Atilla Kollu 1
Hamdi Kara 1
Michael M. Ogbeidi 1
Sebahat Uzun 1
Şevki Kömür 1
Beyhan Asma 1
Gürbüz Aktaş 1
Mürsel Öztürk 1
Sönmez Çelik 1
Lyubomir Mikov 1
Ömer Çona 1
Damir Gaynutdinov 1

Yazar Sayi

Sayfa 108 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esra Uslu Yardımcı-Mazhar Bal 1
Kemal İbrahimzade 1
Nuri Yavan 1
Turgut Göğebakan 1
Mehmet Tok-Mustafa Gönülal 1
Ruhattin Yazoğlu 1
Erdal Çoban 1
Mehmet Ali Ünal 1
Pınar Özmutlu 1
Abdureşit Jelil Karluk 1
Mustafa Budak 1
Serhat Işık 1
Ferhan Akgün 1
Cem Doğan 1
Ayfer Altay 1
Hanzade Güzelova 1
Mine Yıldırım 1
Sedat Karagül 1
İsmail Teoman Güneş 1
Bilge Say 1
Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli 1
Ahmet Pirverdioğlu 1
Suna Bilen 1
M. Ender Arkun 1
Deniz Doğru 1
Kenan Mermer 1
Nuşin Ayiter 1
MehmetÖlmez 1
S. K. Karatayeva 1
Bahriye Çeri 1

Yazar Sayi

Sayfa 109 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Göknur Aktay 1
Mehmet Can Şahin 1
Rafik Muhametşin 1
Huriye Odabaş 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Mehmet Akif Gözitok 1
Abdüllâtif Acarlıoğlu 1
Mustafa Gökçeoğlu 1
Birsen Limon 1
Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü 1
İhsan Şerif Kaymaz 1
Feyruze Garipova 1
Fadime Yiğit 1
Konstantin Lübimov 1
Bouboura Aknoldoeva 1
Okan Yeşilot 1
Alsu Kamaliyeva 1
Hacer Mutlu Danacı 1
Melik Bülbül 1
Başak Bulgun 1
Gül Jale Göncüler 1
Mehmet Emin Purçak 1
Dikmen Gürün 1
Hümeyra Yuva 1
Zahide İmer 1
Adem Köpür 1
Mustafa Kutlu 1
Sevim Kebeli 1
Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu 1
Muharrem Afşar 1
Selçuk Seçkin 1

Yazar Sayi

Sayfa 110 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Akbar A. Aghdam 1
Tansu Bele 1
Emel Koç 1
Nazife Özdemir 1
Filiz Kalyon 1
Süreyya Yıldırım 1
Özge Cengiz 1
Yasemin Kubanç 1
A. Alev Direr Akhan 1
Faruk Dündar 1
Kürşad Kara 1
Burhan Günel 1
Meral Öztürk 1
Safa Çelebi-M. Hülya Kibar Furtun 1
Gülgün Yazıcı 1
Mehmet H.Doğan 1
Dinçer Koç 1
Raziye Oban Çakıcıoğlu 1
Zeki Boyraz 1
Adnan Veli Kanık 1
Mustafa Sıtkı Bilgin 1
Cezmi Yurtsever 1
Hatice Çatbaş 1
Kadir Arıcı 1
Alev SınarÇılgın 1
Timur B. Davletov 1
Zeki Taştan 1
Emine Gözde Özgürel 1
İmruz Efendiyeva 1
Ayşe Nur 1

Yazar Sayi

Sayfa 111 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Necdet Adabağ 1
Mahire Tursuntohti 1
Yaşar Türkben 1
A. Merthan Dündar 1
Latif Kerimli 1
BülentSankur 1
Orhan Türkdoğan 1
Halikarnas Balıkçısı 1
Mesut Dündar 1
Şakire Polat 1
Bekir Sarıkaya 1
Gülsen Balıkçı 1
Mehmet Mahur Tulum 1
Durmuş Tatlıoğlu 1
Reis Davutov 1
Ahmet Aksın 1
Coşkun Polat 1
Havva Ilgın 1
Murat Mat 1
Nur Hümeyra Özdemir 1
Ali Demirsoy 1
Zeynep Aksoy 1
Emre Aygün 1
İrina Pruşkovska 1
Ayşegül Koyuncu 1
Manfred Götz 1
Berkay Arslan 1
Gülşen Candan 1
Mehmet Öz 1
E. Rüya Özmen 1

Yazar Sayi

Sayfa 112 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muzaffer Kaya 1
Çağla Caner 1
Ali Haydar Aksal 1
Rısbek Alimov 1
Zeynep Tek 1
Aytan Mammadova 1
Gamze Bozkuş Eğri 1
Medet Yolal 1
Pelin İskender Kılıç 1
Yılmaz İnce 1
Serap Ekşioğlu 1
Fatma Soytürk Hamza 1
Luiza Rukhadze 1
Canan Şenöz-Ayata 1
Ateş Ehmedli 1
Halûk İpekten 1
Mevlüt Erdem-Mustafa Sarı 1
Nesibe Didem Nakipler 1
Şerife Yücesoy 1
Betül Karagöz 1
Güneş Sezen 1
İbrahim Bakırtaş 1
Ozhan Tıngöy 1
Çingiz Hüseynzade 1
Kemal Çelik 1
Turgay Anar 1
Mehmet Şükrü Nar 1
Erdal Açıkses 1
Geza Feher 1
Mehmet Ali Akıncı 1

Yazar Sayi

Sayfa 113 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Pınar Bayhan 1
Mustafa Bakan 1
Serdarhan Musa Taşkaya 1
Celil Arslan 1
Hanife Gezer 1
Seda Yılmaz 1
İsmail Özer 1
Şuayıp Karakaş 1
Güven Özdoyran 1
Ekrem Demir 1
Ahmet Naim Çiçekler 1
N. Oya Levendoğlu Öner 1
Sultan Birgül Arslan 1
M. Çağatay Uluçay 1
Ömer Karataş-Serdar Işık 1
Volkan Odabaş 1
Demet Özbabalık 1
Evrim ölçer Üzümcü 1
Kenan Akyüz 1
H. Adnan Erzi 1
Mehmet Yazıcı 1
Bahattin Sav 1
Mehmet Başak Uysal 1
Abdülkadir Gül 1
Mustafa Eravcı 1
Cemal Şener 1
Ayhan Vergili 1
Selahattin Çavuş 1
İzzet Öztoprak 1
Nezahat Demirhan 1

Yazar Sayi

Sayfa 114 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Birol Emil 1
Elif Eren 1
İgor V. Kormuşin 1
Nail Bezel 1
Feryal Söylemezoğlu 1
Süleyman Aliyarlı 1
M. Kayahan Özgül 1
Önder Duman 1
Y. İ. Vasiliev 1
F. Nur Pınar 1
Kılıç Kökten 1
H. Sena Yaman 1
Uğur Akıncı 1
Melek Dikmen 1
Saban Esen 1
Barış Baraz 1
Guliyeva Kübra 1
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül 1
Derya Üçinkülüğ 1
Hülya Skuka 1
Zafarjon Sıddıkov 1
Mustafa Kılıç 1
Hasan Hüseyin Adalıoğlu 1
Jens Peter Laut 1
Nihat Bayat-Güçlü Şekercioğlu 1
Taner Güçlütürk 1
Emel Akalın 1
İlhan Geçer 1
Nazan Uçak 1
Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 115 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasemin Darancık 1
Fakiye Özsoysal 1
Kurtuluş Dinçer 1
Amra Dedeic-Kırbaç 1
Sadi Gedik 1
Gülda Çetindağ 1
Dilek Uygun 1
Hüseyin Dedekargınoğlu 1
Zekeriya Karadovut 1
Seyhan Kalaycı 1
Mumine Çakır 1
Selim Kaya 1
K. Elif Tosun 1
Nilüfer Dilmuradova 1
Alena Çatoviç 1
İlyas Topsakal 1
Ayşe Gül Güzel 1
Nebil Reyhani 1
Firuz Fevzi-Hasan Cankurt 1
Şahbender Çoraklı 1
Özgür Yanardağ 1
A. İlker Esin 1
Fatih Berk 1
Lale Hüseynova 1
Orhan Koloğlu 1
Mesude Evez Kızı 1
Sakine Çelik Öztürk 1
Bekir Deniz 1
Gülnaze Curayeva 1
Mehmet Kılıç 1

Yazar Sayi

Sayfa 116 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dönercan Dönük 1
Hüseyin Şimşek 1
Mustafa Ünver 1
Murat Keçe 1
Ersin Özarslan 1
Sema Nur Çelik-Ahmet Çolak 1
Kağan Büyükkarcı 1
Ali Büyükaslan 1
Töre Mirzayev 1
Emra Büyükinsan 1
İrfan Kalaycı 1
Necmettin Halil Onan 1
Makbule Tokur Kesgin 1
Özlem Güler 1
A. V. Gatenby 1
Fatih Yeşil 1
Metin Ekici-Pınar Fedakar 1
V.İ. Rassadin 1
Cyntia Borys 1
Haydar Gölbaşı 1
Murat Tural 1
Kamuran Sami 1
Ali Galip Baltaoğlu 1
Tuğba Bilveren 1
Zeynep İrem Fıratlıgil 1
Ayşen Sina 1
Nejat Yentürk 1
Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev) 1
Mayil B. Askerov 1
Paul Seedhouse 1

Yazar Sayi

Sayfa 117 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulkadir Karacı 1
Sena Küçük 1
Fatma Önalan Akfırat 1
Linda Dégh-Andrew Vazsonyi 1
Asuman Yetişen 1
MetinArıkan 1
Neriman Samurçay 1
Şerif Hulusi Kurbanoğlu 1
Betül Ademler 1
Günay Atalayer 1
İ. V. Stebleva 1
Ahmet Gökbel 1
Müjgan Cunbur 1
Solmaz Karabaşa 1
Oya Kalıpsız 1
Vefa Guliyeva 1
Heinrich Wölfflin 1
Esra Egüz 1
Nurettin Gülmez 1
Robert A.Segal 1
Zühal Akünal Okan 1
Ercan Akyol 1
George G. Hruby 1
Mehmet Akalın 1
Fehim Bakırcı 1
Celal Nuri 1
Aydar Mirkamal 1
Mildred E. Mathias 1
Şinasi Özdenoğlu 1
Ahmet Köç 1

Yazar Sayi

Sayfa 118 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
N. Buket Cengiz 1
M. Aytül Kasapoğlu 1
Ömer Faruk Yekdeş 1
David J. Hufford 1
Eva Csato 1
Nurşen Dinç 1
Ali Tuna 1
Tülay Alim Baran 1
Mehmet Volkan Demirel 1
Rustem Muhametşin 1
Erdem Özdemir 1
Mehmet Atalay 1
Hilmi Yüksel 1
Yusuf Ercan 1
Mustafa Dere 1
Serkan İlden 1
Ayhan Geçler 1
Hasan Açıkgöz 1
Mohammed Ben Cheneb 1
İsmet İnönü 1
Nevin Selen 1
Tacetin Şimşek 1
Binnur Genç İlter 1
İclal Aluçlu 1
Ferlal Örs 1
Suzana Canhasi 1
M. Fuad Sezgin 1
Derya Adalar 1
Ezgi Sırtı 1
Kerim Yund 1

Yazar Sayi

Sayfa 119 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alparslan Oymak 1
H. Naci Bayraç 1
Ufuk Bircan 1
Melahat Özgü 1
Saadettin Kocatürk 1
Banu Apaydın Başa 1
Gönül Yılmaz 1
Derya Emir 1
Hülya Gökçe 1
Yüksel Pazarkaya 1
Cengiz Anık 1
Aysel Ergül 1
Hasan Dinçer 1
Muhammet Apaydın 1
Erhan Akdemir 1
Elvan Topallı 1
İlhan Akdeniz 1
Aida Kasıeva 1
Aysun Çelik 1
Narıye Seydametova 1
Fırat Yıldız 1
Süleyman Özeren 1
M. Önder Göncüoğlu 1
Özcan Tatar 1
Yalçın Yunusov 1
Fahri Unan 1
Kuanyshbek Kenzhalin 1
Burak Çavuş 1
Altınay Sernikli 1
Hail İbrahim Bülbül 1

Yazar Sayi

Sayfa 120 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Umay Türkeş Günay 1
Meltem Emine Santur 1
Bayram Bozkurt-Ferdi Bülbül-Hakan Demir 1
Gülbende Kuray 1
Mehmet Ferhat Özbek 1
Ramazan Uykur 1
Zehra Pezük 1
Cevat Özyurt 1
Hasan Ülker 1
Ernst Reuter 1
Seldağ Bankır 1
Joshua Bear 1
Nilgün Dalkesen 1
İlknur Şentürk 1
Ayşe Ece 1
Nazmiye Hasanova 1
Firdevs Canbaz 1
Şadi EvrenŞeker 1
Lajos Ligeti 1
Bülent Arif Güleç 1
Arif Bilgin 1
Hakkı Yapıcı 1
Ümit Kılıç 1
Merve Mutlu 1
Gülmira Aveshanqızı 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü- 1
Ağgül Erdoğan Sezen 1
Mustafa Tuğbay Emiroğlu 1
Sezai Öztaş 1
Hatice Öz 1

Yazar Sayi

Sayfa 121 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Çolak-Mesut Bayram Düzenli 1
Ersel Çağlıtütüncügil 1
Kadir Ulusoy 1
Ali Aslan Topçuoğlu 1
Tolga Akalın 1
Emine Özel-Nida Bayındır-Mehmet Gökçe-Ali Özel 1
İrade Yüzbey 1
Ayşe Ulukan 1
Necla Aytür 1
Funda Masdar 1
Yavuz Gürler 1
A. Sadık Bahçe 1
Leonid Kızlasov 1
Osman Çetin 1
Arzu Şeyda 1
Halil Erdemir 1
Şehnaz Aliş 1
Bengül Biroğlu Şahbaz 1
Gülsün Leyla Uzun 1
Mehmet Nuhoğlu 1
E. Ceferzade 1
István Vásáry 1
Ahmet Baydemir 1
Sibel Hatipoğlu-Gonca Gökalp Alpaslan-Şuheda Önal 1
Emre Üstün 1
Ayşegül Türk 1
Öznur Horoz 1
Yıldırım Yavuz 1
Fatma Erkman-Akerson 1
Leyla Mingazova 1

Yazar Sayi

Sayfa 122 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Assiye Aka 1
Metin Özdemir 1
Berrin Karayazıcı 1
Gülten Bulduker 1
Mehmet Reşat Ata 1
Ebru Silahşör 1
Ahmet Doğanay 1
Mücella Kahveci 1
Hayriye Topçuoğlu 1
Kazım Karabörk 1
Nureddin Ardıç 1
Ali Kemal Gürbüz 1
Tuncay Öztürk 1
Rifat Bilge 1
Zsuzsa Kakuk 1
İsmail Demirbağ 1
Gaye Kökeş 1
Pervin Agâcânzade 1
Yonca Denizarslanı 1
Lütfiye Okur 1
Celal Aslan 1
Nesrin Altun 1
Şeyda Selen Çimen 1
Beylü Dikeçligil 1
Eflatun Cem Güney 1
Ahmet Kayasandık 1
Müzahir Kılıç 1
Stephen Ullman 1
M. Abdulhaluk Çay 1
Ömer Demirel 1

Yazar Sayi

Sayfa 123 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Damla Mimir 1
Kemal Polat 1
Nurlana Aliyeva 1
Ali Sözer 1
Turgut Uyar 1
Erdal Öz 1
Mehmet Alpargu 1
Hilal Kaya 1
Yusuf Blaşkoviç 1
Abdurrahman Çaycı 1
Mustafa Cihan 1
Seriyye Gündoğdu 1
Ferhat Berber 1
Aygül Aykut 1
Harun Bahadır 1
Mirjana Marinkoviç 1
İsmail Yakıt 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak-Süleyman Eroğlu-Hatice Şahin 1
EldenizAbbaslı 1
İbrahim Tosun-Ali Koç 1
Nadejda. N. Kurpeşko 1
Feridun Ergin 1
Susan Lohafer 1
M. Eyyup sallabaş 1
Warren C. Schultz 1
Deniz Salman 1
Eyüp Sallabaş 1
O. A. Mudrak 1
Mehtap Aydıner 1
S. Sevim Çıkrıkçı 1

Yazar Sayi

Sayfa 124 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Baki Bora Hança 1
Göktan Ay 1
Rahajit Sarkar 1
Yücel Can 1
Abılay Hangereyoğlu Aydosov 1
Mustafa Gündüz 1
Sevda Geçen 1
Cemil Şahin 1
Muhammed Duman 1
Ergaş İ. Fazylov 1
Jale Parla 1
Elmeddin Elibeyzade 1
Feyzan Göher Vural 1
Fahri Dağı 1
Korkut U. İşisağ 1
Bruce A. Rosenberg 1
Oktay Atik 1
Altan Can 1
Melike Kaplan 1
Sabri Yener 1
Başak Uysal 1
Gülay Arıkan 1
Ramazan Karaman 1
Zehra Ergeç 1
Mustafa Mutlu 1
Sevinç Çırak Karadağ 1
Cesim Çelebi 1
Muharrem Güzeldir 1
Erkan Şenşekerci 1
John K. Friesen 1

Yazar Sayi

Sayfa 125 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nilay Özer 1
Tarkan Koç 1
Emet Egemen Aslan 1
İlker Aydın-Gülşen Torusdağ 1
Filiz Meltem Uçar 1
Ş. Alpaslan Yasa 1
M. Turgut Demirtepe 1
A. Barış Ağır 1
Burul Kıdırbayeva 1
Anna Vanzan 1
Beert C. Verstraete 1
Gülhanım Ünsal 1
Mehmet Hengirmen 1
Recep Akay 1
Hüseyin Kalemli 1
Chinara Saskulova 1
Hatice Eminoğlu 1
Murat Ateş 1
Erol Ogur 1
Selma Şenel 1
Nimet Karadağ 1
Ali A. Çınar 1
Tina Karina Ramnarine 1
Zekine Özertural 1
Emine Hilal Ercan 1
İnci Handan 1
Ayşe Nur Tekmen 1
Necdet Okumuş 1
Fulya Toğçuoğlu Ünal-Arzu Yiğit 1
Şakir İbrayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 126 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özlem Aktaş 1
Yavuz Alptekin 1
A. Müge Tunçer 1
Fatih Odunkıran 1
Laura Venegoni 1
Bünyamin Solmaz 1
Orhan Yazıcı 1
Arzu Ertane Baydar 1
Mesut Kürüm 1
Salih Mehmet Arçın 1
Şaziye Dinçer 1
Gülseren Günce 1
Mehmet Merdan Hekimoğlu 1
Duygu Bora Günak 1
Rene Grousset 1
Mustafa Yüksel 1
Cumali Şabanov 1
Ertuğrul Bilgili 1
Fatih Yılmaz-Sevtap Buzlukluoğlu Arslan 1
Leyla Alptekin 1
Cahit Günbattı 1
Aslı Odabaşı Kuşgöz 1
Halil Oğultürk 1
Salim Şengel 1
Şeniz anbarlı Bozatay-Konur Alp Demir 1
Berna Karagözoğlu 1
Gülşen Özçamkan 1
Mehmet Özgül 1
Ebru Balamir 1
Ahmet Çal 1

Yazar Sayi

Sayfa 127 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Simla Course 1
Osman Özer 1
Vaqıf Aslanov 1
Çeng Zong Cen 1
Esin Ozansoy 1
Katharine Young 1
Nurcan Ankay 1
Ali İbrahim Savaş 1
Tuna Tunagöz 1
Rıza Mollov 1
Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitkızı 1
Enise Yener 1
Ayten Coşkunoğlu Bear 1
Musa Şahin 1
Serap Uzuner 1
Fatma Şenyüz 1
Atilla Aydınlı 1
Sayime Durmaz 1
Neslihan Ertural 1
Şevket Ökten 1
Betül Sinan Nizam 1
Günseli Bayraktutan-Mutlu Binark-Tuğrul Çomu-Burak Doğu-Gözde İslamoğlu-Aslı Tel ... 1
Eduard Alan Bulut 1
Ahmet Hamdi Tanpınar 1
Münis Cureyava 1
Songül Taş 1
Ömer Aytaç 1
Veysel İbrahim Karaca 1
D. G. Savinov 1
Esra Sarıkoyucu Değerli 1

Yazar Sayi

Sayfa 128 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kemal Eker 1
Ali Rıza Gökbunar 1
Roy Porter 1
Erdal Bay 1
Mehmet Ali Beyhan 1
Yuri Tambovtsev 1
Abdulvahit İmamoğlu 1
Mustafa Bayık 1
Sergey Sergeyeviç Borozdin 1
Ferdi Bülbül 1
Aydın Süer 1
Hannelore Küchler 1
İsmail Süphandağı 1
Neşe Işık 1
Şule Toktaş 1
Bilge Kaya Yiğit 1
İbrahim Serbestoğlu 1
Ahmet Ögke 1
N. Tülay Şeker 1
Ömer Metin 1
Eylem Arslan 1
Âlim Gür-Abdulhalik Aker 1
Tülin Günşen İçli 1
S. Bahadırova 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş-Fatih Doğru-Songül İlbaş 1
Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş 1
Gökhan Yavuz Demir 1
Mehmet Boz 1
Rafet Atalay 1
Hulusi Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 129 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yusuf Yıldırım 1
Mustafa Genç 1
Servet Aybar 1
Ayla Gökmen 1
Erdoğan Tokmakçıoğlu 1
Selahattin Olcay 1
Birsel Sağıroğlu 1
Fevzi Ersoy 1
Öner Şenödeyici 1
F. Y. Veyselli 1
Kirşten Malmkjaer 1
Bora Süslü 1
Okan H.Aktan 1
Melek Özyetkin 1
Sabit Bayram 1
Gül Büyü 1
Didar Akar 1
Hülya Tuncer-Ayşe Kızıldağ 1
Muhammet Savaş Kafkasyalı 1
Erkan Cevizliler 1
Selçuk İşsever 1
Jochen Rehbein 1
Tanju İnal 1
Emel Huber 1
İlhan Toksöz 1
Nazım Hikmet Polat 1
Filiz Aydemir 1
Süreyya Eroğlu 1
M. Şakir Ülkütaşır 1
Mustafa Karabulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 130 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Faruk Bal 1
Burçin İspir 1
Andan Oflaz 1
Hakan Saraç 1
Ülker Köksal 1
Meral Güven 1
Bedia Akarsu 1
Güler Koca 1
Mehmet Güneş Şahbaz 1
Dilruba Kürüm 1
Rauf Mutluay 1
Hüseyin Elmas 1
Hatıra Ahmedli Cafer 1
Erol Gülüm 1
Selin İpek 1
Kaare Thomsen 1
Nilüfer Öndin 1
Tilek Şarşenbek Uulu 1
Emine Çakır 1
Necati Aksanyar 1
Fuad Köprülü 1
Şahin Yenişehirlioğlu 1
Özkan Ciğa 1
A. Kubilay Şahin 1
Bülent Şener 1
Arnold Toynbee 1
Halide Gamze İnce 1
Salahattin Küçük 1
Gülperi Sert 1
Mehmet Köçer 1

Yazar Sayi

Sayfa 131 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Durdu Kundakçı 1
Hüseyin Üreten 1
Mustafa Yalçın 1
Sıdıka Akyüz Aru 1
Ünal Norman 1
Cihat Can 1
Murat KORKMAZ-Nur DİLBAZ ALACAHAN-Dilek TUNA CESİM-Ali Serdar YÜCEL-Gökşen ARAS 1
Ersoy Topuzkanamış-Gamze Çelik 1
Kambernisa Muhammethacı 1
Nur Ahmet Kurban 1
Tuba Çıttır 1
Emrah Gülüm 1
Ayşegül Bahşişoğlu 1
Füsun Aşkar 1
Malik Muradoğlu 1
Özlem Köprülü 1
A.Kadir Çüçen 1
Semih Topsakal 1
E. İ Fazılov 1
Işıl İnce 1
Muzaffer Demir 1
Sibel Murad 1
Vahide Kurt 1
Çağatay Karahan 1
Murat Uraz 1
Kasım Binici 1
Nuray Asan 1
Tuğba Tekin 1
Zeynep Orhan 1
Engin Selçuk 1

Yazar Sayi

Sayfa 132 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İslâm Beytullah Erdi 1
Galip Çağ 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Mehmet Sarı 1
Sengün M. Acar Vanleene 1
Fatma Sabiha Kutlar 1
Canan Paşalıoğlu 1
Mevlüt Çelebi 1
Satı Koç 1
Şerife Baş 1
Gündegül Parlar 1
Mehmet Sefa Çakır 1
İbrahim Arıkan 1
Soner İşimtekin 1
Oytun Türk 1
Çiler Hatipoğlu 1
Esra Kaya 1
Kemal Bilbaşar 1
Nurgül Karayazı 1
Mehmet Suat Bal 1
Robert Hamilton Ball 1
Zülfikar Aydın 1
Ercan Kaçmaz 1
İsmail H. Tonguç 1
Azizkon Kayumov 1
Gerard Paulsen 1
Mehmet Akpınar 1
Pınar Aka 1
Abdullah Tekin 1
Fehreddin Seferli 1
Celalettin Karadaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 133 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aydın Görmez 1
Handan İnci 1
Minaveddin Sözylemezdi 1
Seda Pekşen Yanıkoğlu 1
İsmail Karakurt 1
Şirin Ünlü 1
Gürsu Galip Gürsakal 1
N. N. Canaşia-M. Kh. Svanidze 1
Ömer İnce 1
Volkan Güloğlu 1
Davut Kılıç 1
Evren Küçük 1
Kemalettin Kuzucu 1
Nurten Kiriş 1
Ali Uzun 1
Güzin Yamaner 1
Tülay Fenerci 1
Rüstem Kamal 1
Erdinç Gülcü 1
Bahattin Dartman 1
Gökhan Ekim 1
R. Z. Halilov 1
Yusuf Kotan 1
Abdülkadir Başkurdistanlı 1
Serkina Galina 1
Msn iletileri 1
Seher Tetik Işık 1
Nevzat Özel 1
İdris Karakuş 1
Nagehan Üstündağ 1

Yazar Sayi

Sayfa 134 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ferudun Ata 1
M. JA. Zonrnickaja 1
F. Gül Özaktürk 1
Kevser Taşdöner 1
H. Ömer Özden 1
Ufuk Karakuş 1
Gözde Ramazanoğlu 1
Mehmet Doğanay 1
Derya Özcan 1
Raise Kıdırbayeva 1
Hülya Önal 1
Z. Fahri Fındıkoğlu 1
Mustafa Kemal Mirzeler 1
Sevgi Şar 1
Aysen Soysaldı 1
Hasan Ertürk 1
Erhan Bayram 1
Jazira Alibekova 1
Nihan Demirkay 1
Tamilya Aliyeva 1
İlhan Çeneli 1
Aysun İlhan 1
Figen Kılıç 1
Süleyman Uygun 1
Yasemin Altınkaynak 1
Fahriyye Ceferova 1
Kubilay Geçikli 1
Oleg Kupchik 1
Amangül Durduyeva 1
Hakan Atay 1

Yazar Sayi

Sayfa 135 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ursula Reinhard 1
Bayram Orak 1
Gülçin Alpöge 1
Mehmet Göl 1
Hüseyin Cinoğlu 1
Zekai Mete 1
Mustafa Safran 1
Seyfullah Kara 1
Mukadder Erkan 1
Erol Başara 1
Julie Stewart 1
Nilsu Ak 1
Albert Bates Lord 1
Tevfik Bıyıklıoğlu 1
Emin Ölmez 1
İlyas Kamalov 1
Ayşe Fersahoğlu Eroğlu 1
Firdevs Kaya 1
Şahabeddin Yalçın 1
Özgür Sadık Karataş 1
A. Halim Ulaş-Gökçe Tedik-Oğuzhan Sevim 1
Lale Bağırova 1
Bülent Durgun 1
Arif Sunal 1
Hale Göknar 1
Ümit Yaşar Özkan 1
Bekir Belenkuyu 1
Gülnara Aziz 1
Dosay Kenzethayev 1
Recep Toparlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 136 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Sabri Alanyalı 1
Ahmed Naci 1
Mustafa Uluocak 1
Sezgin Özden 1
Hatice Parlak-Fatma Alkan 1
Murat Hanilçe 1
Ersin Gülay 1
Kadriye Hocaoğlu 1
Nizamoğlu Nurlan Abbasov 1
Ali Baykan 1
Tolga Uzun 1
Zerama N. Ekba 1
İrem Soydal 1
Funda Tunçdöken 1
Yavuz Özdemir-Elif Aktaş 1
Sema Uğurcan 1
Levent Bilgi 1
Cafer Mum 1
Asiye Şermin Dengiz 1
Halil İbrahim Gök 1
Metin Coşar 1
Saliha Koday 1
Şemsettin Şeker 1
Berfin Kart 1
Gülşah Gaye Fidan 1
Ertuğrul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarcı-Talat Fırlar 1
Nuran Öztürk 1
Ali Fuat Arıcı 1
Tugba Gönel 1
Reyhan Keleş 1

Yazar Sayi

Sayfa 137 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşen Gürcan Namlu 1
G. Songül Ercan 1
Masharif Kalandarov 1
Parvana Bayram 1
Yıldız Yenen Avcı 1
Fatma Meliha Şen 1
Leyla Uzun 1
Canan Birsoy Altınkaş 1
Asuman Cincioğlu 1
Metin Yaman 1
Samir Kazımoğlu 1
Şerif Baştav 1
Bestami S. Bilgiç 1
Gülzade Jabbarova 1
Ebubekir S. Şahin 1
İ. Pelin Dündar 1
Müge Göker 1
Ospanova Akhur Abdujaparkızı 1
Vedat Korkmaz 1
Hazım K. Ekenel 1
Esra Burcu 1
Nurettin Demir-Melike Üzüm 1
Ali Kuşat 1
Rinchindorji 1
Zulfiya Şahin 1
Enver Yaşar Bostancı 1
Peter B. Golden 1
Mustafa Ali Mehmet 1
Serdar Karaoğlu 1
Fazile Eren Kaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 138 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Celal Mat 1
Aybars Erözden 1
Seçkin Aydın 1
Şeyma Sezer 1
Ege Kipman 1
İbrahim İlkhan 1
Suat Cebeci 1
M. Akif Helvacı 1
Vildan Serdaroğlu Coşkun 1
Daniela Zivkovic 1
Eugenia Popescu-Judet 1
Nursel Karaca 1
Turhan Gandjei 1
Mehmet Uysal 1
Ruken Alp Selvi 1
Erdem Çiftçi 1
Gökçe Yükselen-Abdurrazak Peler 1
Mehmet Alver-Şenol Sancak 1
Qalibe Hacıyeva 1
Hilmi Bayraktar 1
Yusuf Çiçek 1
Serkan Demirel 1
Ayhan Ceylan 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı 1
Nevin Önberk 1
Bilgit Sağlam 1
Elif Aktaş 1
İbrahim Yenen 1
Feriha Akpınarlı 1
Suzan Suzi Tokatlı 1

Yazar Sayi

Sayfa 139 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Tuğrul Kara-Mesut Gün 1
Wilhelm Bang 1
Deniz Yuret 1
Ezgi Demirel 1
Kerim Edinsel 1
Almaz Hasankızı 1
Türkay Bulut 1
Mehtap Şimşek 1
Saadet Maltepe 1
Baktygul Kulamshaeva 1
Gönül erdem Nas 1
Derya Coşkun 1
Yüksel Girgin 1
Mustafa Hulusi Erdinç 1
Cemile A. Ercan 1
Hasan Çelik 1
Muhammed Karataş 1
Ergun Özbudun 1
Selami Özsoy 1
Jane Ann Lindley 1
Nihal H. 1
Elona Limaj 1
İlhama Jafarova 1
Ahmet Zeki Güven-Sercan Halat-Mazhar Bal 1
Nan A. Lee 1
Fırat Boztaş 1
Süleyman Karataş 1
M. Orhan Okay 1
Özcan Özyurt 1
Yakup Topal 1

Yazar Sayi

Sayfa 140 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fahri Maden 1
Buket Candan 1
Oktay Saydam 1
Altay Manço 1
Hadra Kübra Erkınay 1
Meltem Ağır 1
Gülay Sarıçoban 1
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu 1
Dilek Ç. Yeşiltuna 1
Ramazan Özdemir 1
Adeyemi Daramola 1
Sevtap Günay Köprülü 1
Cevat Cevan 1
Hasan Selim Özertem 1
Erkut Eryayar 1
John R. Krueger 1
Nazmi Arslan-Erhan Durukan 1
Filiz Özer 1
Şaban Öz 1
M. Z. Zekiyev 1
Özgün Koşaner-Umut Yozgat 1
Yasin Aktay 1
Faruk Sümer 1
Orhan Bozdemir 1
Arda Arıkan 1
Mertcan Akan 1
Said Öztürk 1
Güliz Şahin 1
Mehmet Kahyaoğlu 1
Doğan Hasol 1

Yazar Sayi

Sayfa 141 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Recep Duran 1
Hüseyin Köksal 1
Agnieszka Koecher-Hensel 1
Mustafa Tarakçı 1
Seyyal Körpe 1
Hatice Kocabay 1
Erol Topal 1
Selver Gültekin 1
Kadir Karatekin 1
Nisaybay Hüsenov 1
Ali Albayrak 1
Togay Seçkin Birbudak 1
Zekiye Süleyman Eglar 1
Ayşe Sayan 1
Necib Asım Yazıksız 1
Yavuz Çelik, Yavuz Şen 1
A. P. Cowie 1
Fatih Ramazan Süer 1
Leman Şenalp 1
C. Cahen 1
Osman Aslan 1
Arzu M. Nurdoğan 1
Halil Çeçen-Ramazan Sarıçiçek 1
Mete Bülent Değer 1
Şecaattin Tural 1
Mehmet Nadir Özdemir 1
Duygu Özakın 1
Irina Maksimovna Tarakanova 1
Ahmet Avanas 1
Mutlu Melis Özgeriş 1

Yazar Sayi

Sayfa 142 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sibel Bayraktar 1
V. M. Jirmunskiy 1
Haydar Ali Diriöz 1
Murat Sincan 1
Abdulhakim Koçin 1
Fatma Akkuş Yiğit 1
Leyla Hafızoğlu 1
Can Bulut 1
Aslı Yüksel 1
Halil Turan 1
Bernard Lewis 1
Gültekin Akengin 1
Ebru Çetin Milci 1
Sinan Akıllı 1
Vecdet Erkun 1
Hayriye Durkaya 1
Musa Kaya 1
Esma İnce 1
Kayhan İnan 1
Nurdan İpek Şeber 1
Ali İsa Şükürlü 1
RızaGül 1
Ensar Nişancı 1
İsmail Çakmak 1
Ayten Merdan Hacılar 1
Ganizhamal Kushenova 1
Yiğit Sümbül-Hasan Baktır 1
Abdullah Demirci 1
Mustafa Acar 1
Cavit Güzel 1

Yazar Sayi

Sayfa 143 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamdi Özdiş 1
Miguel Angel De Bunes Ibarra 1
Sebahattin Çelik 1
Neslihan Karakuş-Yasemin Baki 1
Beyhan Bağ 1
Efe Akbulut 1
Ahmet Karaçavuş 1
Müslüm Yılmaz 1
Spartak Kadiu 1
Lyudmila İsakova 1
Ömer Dalkıran 1
Hikmet Çalış 1
Esra Vural 1
Kemal Kayra 1
Nuri Yavuz 1
Ali Selçuk 1
Mehmet Tok-Sait Tüzel 1
Ruhi Ayangil 1
Erdal Hamami 1
Gonca Kırtıl 1
Mehmet Ali Yıldırım 1
Pınar Sivaslıgil 1
Hilal Bilgin-Necdet Aykaç-Hasret Kabaran 1
Yusuf Ayönü 1
Abdurrahim F. Aydın 1
Mustafa Bulat-Serap Bulat-Barış Aydın 1
Cem Doğru 1
Ayfer Kocabaş 1
Miras Kosibayev 1
Sedat Karaman 1

Yazar Sayi

Sayfa 144 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsmail Turan Kallimci 1
Neşet Çağatay 1
Şükriye Turan 1
Elbrus İsayev 1
Ahmet Poyrazoğlu 1
M. Ertan Gökmen 1
W. J. McCallien 1
Deniz Gül 1
Eyüp Bozkurt-Mehmet Turan-Hanifi Şekerci-Seda Kömürbay 1
Kenan Oturan 1
Nüket Elpeze Ergeç 1
Alimurad Taciyev 1
Türk Dil Kurumu 1
Mehpare Tokay Argan 1
Bahtiyar Aslan 1
Göknur Bostancı Ege 1
Mehmet Canatar 1
Rafilya Gimazova 1
Yusuf Ziya Ulusoy 1
Abdüllatif Armağan 1
Aymira Maratkızı 1
Mucize Ünlü 1
Eren Buğlalılar 1
Selahattin Ulusoy 1
Nicole A.N.M. van OS 1
Elisa Ehmedov 1
Nalan Turna 1
Feyruze H. Garipova 1
Süleyman Doğan 1
M. Muhtar Sagitov 1

Yazar Sayi

Sayfa 145 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özcan Akkaya 1
Yakup Deliömeroğlu 1
Okibat Osmanova 1
Altan Akdağ 1
Melike Gökcan 1
Sabri Esat Siyavuşgil 1
Gül Mükerrem Öztürk 1
Dilan Sarıoğlu 1
Ramazan Gülendam - Nurgül Yalgın 1
Hür Mahmut Yücer 1
Zaliha İnci Karabacak 1
Sevim Kebeli- Walter G. Andrews-Murat İnan-Stacy Waters 1
Cenk Celasin 1
Erkan Karabacak 1
John B. Smith 1
Nilay Çabuk 1
Tarık Aksoy 1
Emel Koşar 1
İlke Altuntaş 1
Nazik Göktaş 1
Süreyya Yusuf 1
Özge Gül Zerey 1
A. Annanurov 1
Kürşad Yangil 1
Onur Güngör 1
Anıl Yılmaz 1
Hakan Tatyüz 1
Ülkü Ayhan 1
Meral Serarslan 1
Safa Seçer 1

Yazar Sayi

Sayfa 146 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bedri Mermutlu 1
Mehmet Hadi Benhür 1
Dinçer savaş Lenger 1
Rebecca Anderson 1
Zeki Çevik 1
Adriatik Derjaj 1
Mustafa Solmaz 1
Charles H.Long 1
Hatice Çelik 1
Murat Alkan 1
Erol Kayra 1
Selma Erdağı 1
Kadir Can Dilber 1
Alexei Berechelea 1
Timur Gültekin 1
Zeki Tekin 1
Emine Gülriz Akaroğlu 1
İnal Cem Aşkun 1
Ayşe Nur Kırgız Sağın 1
Fuat Sezgin 1
Şahru Pilten Özel 1
Mahmud Kerimov 1
Yaşar Vural 1
A. Mesud Küçükkalay 1
Latifa Hudaykulova 1
Bünyamin Ayçiçeği 1
Mesut Erşan 1
Salih Gülerer 1
Şamil Öçal 1
Bekir Savaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 147 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gülsen Baş 1
Mehmet Maksudoğlu 1
Remy Dor 1
Ünsal Yılmaz Yeşildal 1
Coşkun San 1
Havva Özyılmaz 1
Kamil Aydın 1
Nur Hümeyra Özdemir Erem 1
Ali Doğaner 1
İrinça İusiumbeli 1
Ayşegül Koyuncu Okca 1
Nedim İpek 1
G. E. Smith 1
Şener Büyüköztürk 1
Gülşen Cebiroğlu Eryiğit 1
E. Sare Aydın 1
Işın Bengi 1
Muzaffer Kılıç 1
Osman Mert-Kürşad Çağrı Bozkırlı 1
Valeh Hacılar 1
Çağla Derya Tağmat 1
Hayrettin Tuncel 1
Murtaza Aykaç 1
Kasım Tatlıoğlu 1
Nuray Özaslan 1
Ali Haydar Avcı 1
Tuğrul İnal 1
Zeynep Yaprak 1
Enis Akın 1
İsmail Acun 1

Yazar Sayi

Sayfa 148 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aytanga Dener 1
Gamze Demirel 1
Pelin Kocapınar 1
Yılmaz Kahyaoğlu 1
Abdullah Bağdemir 1
Serap İlaslan-Tunay 1
Luo Xin 1
Canan Tunç Şahin 1
Haluk Köroğlu 1
Mevlüt Gülmez 1
Savaş Kurt-Beyza Kurt 1
Şermin Baka 1
Betül Mutlu 1
Güney Çeğin 1
Edgar Hyman 1
İbrahim Bayramov 1
Songül Çek 1
Ö. Özgür Bozkurt 1
Veyis Değirmençay 1
Kemal Çiçek 1
Ali Özgüven 1
Turgay Bozoğlan 1
Roger Finch 1
Zülküfli Özdoğan 1
B. Ayça Ülker Erkan 1
GH. I. Constantin 1
Mehmet Ali Arslan 1
Pınar Çakır 1
Yunus Zeyrek 1
Abdulnasır Yiner 1

Yazar Sayi

Sayfa 149 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Balcı 1
Ferah Türker-Şima Doğan 1
Celil Bozkurt 1
Aydın Öncü 1
Mine Demirçelik 1
Seda Yılmaz Vurgun 1
İsmail Özsoy 1
Neşe Çetinoğlu 1
Bilge Kağan Selçuk 1
Ahmet O.Evin 1
N. Rengin Oyman Büken 1
Sultan Güngör 1
M. Demet Ulusoy 1
Volkan Özteke 1
Demet Sancı Uzun-Merve Hülya Kibar Furtun-Safa Çelebi 1
Evrim Önem 1
Kenan Arınç 1
Ali Yıldız 1
H. Ahmet Kırkkılıç-Abdülhak Halim Ulaş 1
Tülay Öcal 1
S. A. Tokarev 1
Erdoğan Atmış 1
Gökhan Soyşekerci 1
Mehmet Başaran 1
Rabia Uçkun 1
Hu Hong 1
Yusuf Sarınay 1
Serpil Soydan 1
Cemal Yıldırım 1
Aykut Arıkan 1

Yazar Sayi

Sayfa 150 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ali Şahin 1
Muammer Gül 1
Erdoğan Önder 1
Selahattin Çiftçi 1
Elif Karakuş 1
Fesun Koşmak 1
Süleyman Arslan 1
M. Kemal Karaman 1
Yadigar Eğit 1
F. Özden Ekmekçi 1
Kılıç Osmanov 1
Oğuzhan Sevim-Mehmet Gedik 1
Alpay İğci 1
H. Sibel Ünalan 1
Uğur Alpagut 1
Barış Çatal 1
Gulmira Ospanova 1
Mehmet Ecevit 1
Derya Yaylı 1
Ramazan Balcı 1
Zafer Altıntaş 1
Adem Ceyhan-Tuğba Aydoğan 1
Sevim Alkan 1
Cengiz Gündoğdu 1
Muhammet Nur Doğan 1
Erhan Tuna 1
Selçuk Beşir DEMİR - Soner DOĞAN - Mehmet Ali PINAR 1
Nihat Karaer 1
Taner Namlı 1
Ayşe A. Dinç 1

Yazar Sayi

Sayfa 151 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazım Dündar Sayılan 1
Fikret Türkmen-Pınar Fedakar 1
Özer Küpeli 1
Yasemin Demir Özgün 1
Falih Rıfkı Atay 1
Burcu Kan Erman 1
Omeljan Pritsak 1
Ana Kılıç 1
Hakan İskender-Fadime Yiğit-Rukiye Bektaş 1
Uygur Kocabaşoğlu 1
Menendi Erdem 1
Sadi Irmak 1
Baysar Tanıyan 1
Gülden İlin 1
Dilek Yağcıoğlu 1
Zekeriya Kitapçı 1
Seyit Ahmet Çapan 1
Haşim Cem Çelik 1
Muna Silav Utkan 1
Erol Duran-Ozan Alevli 1
Selim Kılıç 1
K. M. Musaev 1
Nilüfer Erol 1
Alessandro Porteli 1
Tevhide Özbağı 1
folklor.org.tr- 1
Şahide Keramova 1
Madina Kozhkanova 1
Özgür Yıldırım 1
Yaşar Özürküt 1

Yazar Sayi

Sayfa 152 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih Çelik 1
Lale Qasimova 1
Bülent Okay 1
Hale Toledo 1
Mesut Akben 1
Sakine Demir 1
Refik Epikman 1
Ünal Çağlar 1
Cihan Seçilmiş 1
Murat Keklik 1
Ersin Sarıçan 1
Sema Önal Akkaş 1
Ali Cançelik 1
Töre Nefesof 1
İrfan Kantarcı 1
Necmettin Özdesenli 1
Maksut Belen 1
Özlem Hemiş Öztürk 1
A. Yakubovski 1
Semih Altınölçek 1
Fatih Yıldırmaz 1
Metin Elkatmış 1
Va-Nu 1
Çağan Yıldıran-Işıl Tanrıseven 1
Hayder Muhammed 1
Nuraniye Ekrem 1
Tuğba Birdal 1
Rıdvan Kozak 1
Zeynep Kara 1
İskender Hakkı Sarıgöz 1

Yazar Sayi

Sayfa 153 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayşen Uslu Bayramlı 1
Nejdet Bilgi 1
Gail Arlene De Vos 1
Mayrambek Orazbaev 1
Paul V. Gump 1
Yılmaz Daşlı 1
Abdulkadir Kırbaş 1
Ljubov Ermolenko 1
Canan Koç 1
Aşiret Boran Şen 1
Sargut Şölçün 1
Betül Aslan 1
İbrahim Arıkan 1
Ahmet Gökçegözoğlu 1
Çiğdem Türker 1
Helena Banı-Shoraka 1
Esra Işık 1
Kemal Alyılmaz 1
Turan Açık 1
Mehmet Seyitdanlıoğlu 1
Zühal Kültüral 1
Aziz Nesin 1
George T. Dennis 1
Mehmet Akgün 1
Petro İ. Kuznetsov 1
Yunus Emre Gürbüz 1
Abdullah Özmen 1
Fehim Kuruloğlu 1
Celal Saraç 1
Hamza Özaydın 1

Yazar Sayi

Sayfa 154 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Milliyet- 1
Seda H. Sayğılı 1
İsmail Hakkı Yücel 1
Nesrin Sarıahmetoğlu 1
Şinasi Sönmez 1
Bilal Duman 1
Gürsel Uyanık 1
İbrahim Kavaz 1
Ahmet Köklügiller 1
N. Ebru Zeren 1
Suat Özer 1
M. Baha Tanman 1
Ömer FarukArslan 1
Vladimir Zaporozhets 1
David S. Miall-Don Kuiken 1
Evin Noyan 1
Ali Turan Karabulut 1
Tülay Bektaş Şeker 1
Mehmet Yakın 1
Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1
Gökhan Baş 1
Mehmet Atılgan 1
R. Gülenay Yalçınkaya 1
Hilmi Ziya Ülken 1
Mustafa Diktaş 1
Serkan Koç 1
Ayhan Göksan 1
Hasan Akarsu 1
Mohammed-Fadhel Bechraoui 1
Sefer Şener 1

Yazar Sayi

Sayfa 155 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nevin Şanlıer-Menekşe Cömert-Fügen Durlu Özkaya 1
Tacettin Şimşek 1
Elif Aytek Kaynak 1
İclal Cankorel 1
Ahmet Taşgın 1
Nafi Yalçın 1
M. Halil Sağlam 1
Ömür Aybar 1
William R. Ferris 1
Oğuz Güven 1
H. Nur Artıran 1
Banu Ayten Akın 1
Görkem Birinci 1
Mehmet Demirtaş 1
Derya Filiz Korkmaz 1
Cengiz Aydemir 1
Hasan Doğan 1
Nihal Ülger 1
Tamer Kutluca 1
Elvina Abduvaliyeva Er 1
İlhan Akın 1
Aide Sadun 1
Aysun Çobanoğlu 1
Nasır Niray 1
Fidan Yavuz 1
Süleyman Polat 1
Yard. Doç. Dr. Levent Suner 1
Fahri Valehoğlu 1
Kubanıçbek Kalçakeev 1
Burak Çınar 1

Yazar Sayi

Sayfa 156 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Olcay Özkaya Duman 1
Altınşaş Çakıroğlu 1
Gülbike Yıldırım 1
Ramil Aliyev 1
Hüseyin Bargan 1
Adilhan Appa 1
Seyfettin Eyvazov 1
Hasan Yavuzer 1
Ernur Genç 1
Seleney Aytaç 1
Jozsef Deer 1
Nilgün Firidinoğlu 1
Telgat Galiullin 1
Emin Kuru 1
İlknur Tatar Kırılmış 1
Nazmiye Özkan 1
M. Zyromski 1
A. Fikret Kılıç 1
Fatih Acer 1
Lale Altınkurt 1
Bülent Bakar 1
Ümit Koç 1
Meryem Bulut 1
Saime Küçükkömürler 1
Gülmira Ospanova 1
Dominique Collon 1
Ahad Emirçupani 1
Sezen Kılıç 1
Ümmühan Gökmen 1
Ciden sena Menabit 1

Yazar Sayi

Sayfa 157 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Özçörekçi 1
Ersel ÇAğlıtütüngil 1
Kadir Yalçınkılıç 1
Niyazi Öktem 1
Ali Ata Yiğit 1
Tolga Arslan 1
Emine Satıcı 1
İrem Çalışıcı Pala 1
Ayşe Ulusoy 1
Necla Dağ 1
Mahmut Seyfeli 1
Özlem Çetinoğlu 1
A. Sait Sönmez 1
Lera Boroditsky 1
Cabir Doğan 1
Osman Doğanay 1
Arzu Tören 1
Halil Erdoğan Cengiz 1
Salih Tunç 1
Şehrabanı Allahverdiyeva 1
Bengül Bolat 1
E. Demirçizade 1
Işık Eren 1
Ahmet Bellibaş 1
Sibel Keskin 1
Zeynep Deniz Taneri 1
Emruhan Yalçın 1
Ayşegül Utku Günaydın 1
Nedret Kuran-Burçoğlu 1
G. H. I. Konstantin 1

Yazar Sayi

Sayfa 158 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Marine Janashia 1
Öznur Özdarıcı 1
Abdulhaluk Çay 1
Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban 1
Fatma Karabulut 1
Metin Toprak 1
Şeref Yılmaz 1
Gülten Güler 1
İ. Hakkı Soyak 1
Müge Aktan Yılmaz 1
Sinan Güzel 1
Vedat Balkan 1
Hayrullah Hamidov 1
Esma Şimşek-Ebru Şenocak 1
Nureddin Rıza 1
Ali Kemal Şaş 1
Tuncay Yüce 1
Enver Mahmut 1
Gaye Yavuzcan A. Aghdam 1
Mehemmed Yüzbaşiyev 1
Yonca Odabaş 1
Mustafa Akkaya 1
Serdar Derman 1
Fayruza Garipova 1
Hamidulla Boltaboyev 1
Mihri Mimioğlu 1
Seçil Biçer 1
Nesrin Aydın Satar 1
Şeyma Benli 1
Beytullah Bekar 1

Yazar Sayi

Sayfa 159 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gürhan Çopur 1
Eflatun Neimetzade 1
İbrahim Gümüş 1
Ahmet Kemal Bayram 1
Stith Thompson 1
Ömer Duman 1
Viktor Yuriyeviç Gankeviç 1
Dan Ben Amos 1
Hikmet Şahin 1
Kemal Ramazan Haykıran 1
Nurmelek Demir 1
Ali Şamil 1
Turgut Yiğit 1
Mehmet Tütüncü 1
Ruhi Kara-Oğuzhan Yılmaz 1
Baha Olgun 1
Gökay Yıldız 1
Piott Kuhiwczak 1
Hilal Kazu 1
Yusuf Civelek 1
Abdurrahman Daş 1
Ferhat Çiftçi 1
Cem Şentürk 1
Aygün Attar 1
Harun Bekir 1
Mirjana Teodisevic 1
Sedat Tamay 1
Elena Markovna Napolnova 1
Nadide Karkıner 1
Feridun Karaarslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 160 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ömer Şener 1
Warren E. Roberts 1
Deniz Soysal 1
Eyüp Tanrıverdi 1
Kerem Kılıçer 1
Aliye Yılmaz 1
H. İbrahim Haksever 1
Türkan Öncü 1
Baki Yaşa Altınok 1
Gönil Özlem Ayaydın Cebe 1
Hülya Bartu 1
Abid Nazar Mahdum 1
Sevda Gülakan Kaman 1
Cemil Ulukan 1
Aynur Kesen 1
Muhammed Emir Tulum 1
Ergin Adem 1
Selami Çakmakçı 1
James L. Peacock 1
Nigar Pösteki 1
Takashi Osawa 1
Elmira G. Cahiyeva 1
İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev 1
Ahmet Yiğit 1
Namık Sinan Turan 1
Özcan Güngör 1
Fahri Dikkaya 1
Korkut Uluç İşisağ 1
Buğra Zengin 1
Oktay Berber 1

Yazar Sayi

Sayfa 161 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hacı Mustafa Açıköz 1
Melike Kum 1
Sabrina Baghzou 1
Mehmet Ersal 1
Ramazan Kaya 1
Hüseyin Akkaya 1
Zehra Erğin 1
Adem Sezer 1
Mustafa Nihat Özön 1
Sevinç Eren 1
Erkan Tural 1
Selçuk Yönel 1
John Lawson 1
Nilay Yaylağan 1
Alaaddin Aköz 1
Taşbolot Sadıkov 1
İlker Özdemir 1
Nazlı Baykal 1
Filiz Mergen 1
Özge Sönmez 1
Yasemin Tahir 1
A. C. Cem Say 1
Bülent Akbaba 1
Hakan Yalap 1
Safiye Ateş 1
Beğmırat Veyisov 1
Gülhinal Gülmez 1
Doğan Bulut 1
Recep Bilginer 1
Hüseyin Kandemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 162 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Afet Yılmaz 1
Chong Jin Oh 1
Murat Başar 1
Selma Yel 1
Kadir Güler-Ayşe Kandemir Yazıcı 1
Nimet Özgüç 1
Ayşe Onat 1
Şakir İbrayulı İbrayev 1
Mahmut Enes Soysal 1
Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi 1
Yavuz Aslan 1
A. N. Boldirev 1
Fatih Odunkıran-Bilal Alpaydın 1
Laurent Mignon 1
Oruc Abdullayev 1
Arzu Gülbahçe 1
Şaziye Dinçer Bahadır 1
Bekmaganbetov Şanjarhan 1
Gülseren Halıcı 1
Mehmet Metin Arslan 1
Duygu Çamurcu 1
Hüsnü Yücekaya 1
Ahmet Arif Turan 1
Sıtkı Salih Gör 1
Ali Erbaşı 1
Tudora (Fedora) Arnaut 1
Osman Köroğlu 1
Aslı Tekinay 1
Halil Özcan 1
Metin Güler 1

Yazar Sayi

Sayfa 163 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şennur Şenel 1
Berna Kaya Okan 1
Mehmet Özgüneş 1
Ebru Bilget Fataha 1
İ. Ahmet Aydemir 1
Muzaffer Turan 1
Simla İçmez 1
Osman Özkul 1
Varis Abdurrahman 1
Çernigovskaya T.V. 1
Esin Sultan Oğuz 1
Nurcan Delen Karaağaç 1
Ali İhsan Kolcu 1
Rıza Oğraş 1
Enkhbat Avirmed 1
Ayten Er 1
Gamze Özot 1
Medine Sivri-Berkant Örkün 1
Pelin Yılmaz 1
Yılmaz Taşçıoğlu 1
Abdullah Çoban 1
Musa Şaşmaz 1
Canıbek Cakıpbekov 1
Atilla Coşkun Toksoy 1
Michael F. Lynch 1
Sean Foley 1
Betül Sülüşoğlu 1
Edward Stankiewicz 1
İbrahim Emiroğlu 1
Ahmet Haşim 1

Yazar Sayi

Sayfa 164 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Songül Ulutaş 1
Lütfullah Türkmen 1
Veysel Kılıç 1
D. Graç 1
Hidayet Takçı 1
Nuri Mehmet 1
Roza Banbergenova 1
Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 1
B. Tsogtbaatar 1
Gizem Akyol Aycan 1
Pınar Karataş 1
Yuri Vasilyev 1
Abduraop Polat Taklımakanlı 1
Mustafa Bayter 1
Serhan Afacan 1
Cem Can 1
Aydın Uğurlu 1
Hans J. Klimkeit 1
İsmail Şanlıoğlu 1
Neşe Kırdemir 1
Şureddin Memmedli 1
Bilge Keser 1
Ekrem Malkoç 1
İbrahim Soğukpınar 1
Ahmet Özgiray 1
N. Zehra Savran 1
Sumanbar Askarovna Atkamova 1
M. Emin Uludağ 1
Deniz Aktan Küçük 1
Eylem Saltık 1

Yazar Sayi

Sayfa 165 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kenan Dursun 1
Alim Kahraman 1
Mehmet Zahir Yıldırım 1
Erdoğan Erbay 1
Mehmet Bulut 1
Rafet Evyapan 1
Hulya Bayrak Akyıldız 1
Yusuf Ziya Ortaç 1
Mustafa Gençoğlu 1
Cemil Cahit Güzelbey 1
Ayla Kaşoğlu 1
Muazzez Batar-İ. Seçkin Aydın 1
Jack Goody 1
Nezih Temur 1
Birsen Bulmuş 1
Elif Sayar 1
Ahmet Uysal 1
Naim Buluç 1
F. Yegül 1
Kişimcan Eşenkulova 1
Habip Türker 1
Uğur Kurtaran 1
Melih Cevdet Anday 1
Sabit Dokuyan 1
Barış Sarıköse 1
Gül Durmuşoğlu 1
Mehmet Emin Küçük 1
Ramazan Çakıroğlu 1
Mustafa Kol 1
Sevim Güldürmez 1

Yazar Sayi

Sayfa 166 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Şen 1
Johan Huizinga 1
Nikolay Tufar 1
Emel Kamacı 1
Ayşe Aydın-Reshide Adzhumerova 1
Nazım İbrahim 1
Filiz Balı-Ufuk Uğur 1
M. Şerefeddin Yaltkaya 1
Yasemin Kalaç 1
Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan 1
Faruk Bayramoğlu 1
Burçin Uçaner 1
Onur Bekiroğlu 1
Andras J. E. Bodrogligeti 1
Ülker Nebiyeva 1
Meral Hakman 1
Sadullah Karayanık 1
Dilşen İnce Erdoğan 1
Ravil Emirhanov 1
Zekerya Batur-Ayşe Nur Sır-Hafız Bek 1
Mustafa Serdar Palabıyık 1
Seyit Battal Uğurlu - Macit Balık 1
Hatice Altunkaya 1
Murat A. Karavelioğlu-Fatih Tığlı 1
Selma Aktan 1
Kader Özlem 1
Tilla Deniz Baykuzu 1
Zeki Kartal 1
Ayşe Meral Töreyin 1
Fuat Akal 1

Yazar Sayi

Sayfa 167 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şahinbaş Erginöz 1
Yaşar Tekdemir 1
Fatih Kana 1
László Rásonyi 1
Arslan Abdullah 1
Halide Kafkaslı 1
Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir Kırbaş 1
Bekir Kocadaş 1
Refiye Şenesen 1
Mustafa Yanık 1
Cihat Cihan 1
Hatice Turhan 1
Kamer Kasım 1
Nur Bilge Criss 1
Ali Çelikkaya 1
Tuba Dik 1
Zeynep Abacı Dörtok 1
Emrah Kayımkaya 1
Ayşegül Çalı 1
Necmi Aytan-Mehmet Veysi Başdaş 1
Füsun Ataseven 1
Abdıdacan Akmataliyev 1
Gülşah Mete 1
E. J. Fazılov 1
Sibel Özan 1
Vahit Macit Tekinalp 1
Hayrettin Ökçesiz 1
Murat Uzun 1
Eset Süleyman 1
Kasım İnce 1

Yazar Sayi

Sayfa 168 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nuray Demirel 1
Ali Gültekin 1
Zeynep Sever 1
Engin Sezer 1
İslam Jemeney 1
Ayşin Şişman 1
Mecdi Emiroğlu 1
Yılmaz Gökşen 1
Abdulkerim Abdülkadiroğlu 1
Seniha Tunakan 1
Canan Selvi Kanoğlu 1
Ataemi Mirzayev 1
Haluk Bayülken 1
Mevlüt Çelik 1
Satı Kumartaşlıoğlu 1
Betül Çotuksöken 1
Gündüz Akıncı 1
Ece Sevgi-Çağla Kızılarslan 1
İbrahim Arıkoğlu 1
Ozan Otan 1
Veli Uğur 1
Henrik Samuel Nyberg 1
Esra Keskinkılıç 1
Kemal Cem Baykal 1
Nurgül Moldalieva 1
Turan Sağer 1
Robert P. Finn 1
İsmail Hakkı Balcatıoğlu 1
Mehmet Alagöz 1
Pınar Akçalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 169 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yunus Macit 1
Serdar Ünal 1
Celalettin Vatandaş 1
Aydın Güven 1
Hanefi Palabıyık 1
İsmail Katgı 1
Nesrin Zengin 1
Şirin Yılmaz 1
Ekrem Ayan-Yakup Türkdil 1
İbrahim Maden 1
Ahmet Mocan 1
N. N. Tıdıkova 1
Sulayman Kayıpov 1
Ömer İşbilir 1
Volkan Kahraman 1
Davut Yiğitpaşa 1
Evrim Doğan 1
Kemalettin Şahin 1
Ali Üremiş 1
Tülay Gençtük Demircioğlu 1
Rüştü Akar 1
Erdinç Kaplan 1
Gökhan Eşel 1
Mehmet Aysoy 1
R.İgor L. Kızlasov 1
Yusuf Köşeli 1
Abdülkadir Bulut 1
Mustafa Durmuş Çelebi 1
Ayhan Selçuk 1
Mualla Uydu Yücel 1

Yazar Sayi

Sayfa 170 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tahir Gür-İbrahim Coşkun-Ferhat Sağlam 1
Birkan Kaygı 1
www.ozguryazilim.org- 1
Kezban Acar 1
Oğuz Samuk 1
Alpaslan Toker 1
H. Özgür İnnalı-İbrahim Seçkin Aydın 1
Ufuk Selen 1
Melek Coşgun 1
Gözde Sazak 1
Mehmet Dönmez 1
Derya Perk Er 1
Rakhat Abdieva 1
Mustafa Kemal Şan 1
Sevgi Türkay 1
Aysu Aksu 1
Muhammet Güçlü 1
Selcen Çifçi-Ozan Alevli 1
Nihat Aycan 1
Aysun İmirgi 1
Nazan Düz 1
Fikret Kılıç 1
M. Said Arbatlı 1
Özden Özbay 1
Yasemin Avcı 1
Faik Kanatlı 1
Kubilay Ünsal 1
Burcu Canar 1
Olena Kozan 1
Amanjol Kaliev 1

Yazar Sayi

Sayfa 171 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Aydemir 1
Usha Goswami 1
Meltem Turhan Yöndem 1
Gülçin Koç 1
Mehmet Gönlübol 1
Dilek Tığlıoğlu 1
Ramiz Ağayev 1
Hüseyin Cöntürk 1
Adnan Durmaz 1
Mustafa Said Kıymaz 1
Seyfullah Korkmaz 1
Cevdet Perin 1
Hasane Karaşin 1
Erol Çamyar 1
Jultus Nemeth 1
Nilüfer Acar Tek-Metin Saip Sürücüoğlu 1
Alekber Elekberov 1
Nebi Çelik 1
Firengiz Paşayeva 1
Şahali Aydoğdu 1
Özgür Sarı 1
Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov 1
A. Haluk Dursun 1
Fatih Başkapan 1
Lale Çaklı 1
Orhan Kaplan-Özgür Kıyçak 1
Arif Yıldırım 1
Hale Ortaköylüoğlu 1
Ümit Yeğen 1
Meryem Uzunoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 172 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sait Küçük 1
Bekir Biçer 1
Gülnare Gocayeva Memmedova 1
Mehmet Kayıran 1
Ahmed Uzun 1
Sezgin Toska 1
Cihan Işıkhan 1
Hatice Saat 1
Ersin Günay-Suat Ungan 1
Sema Etikan 1
Kadriye Tansuğ 1
Nodir Jurakuziev 1
Tolgahan Çoğulu 1
Zeren Tanındı 1
Ayşe Yıldırım 1
Necmettin Alkan 1
Fundagül Apak 1
Mail Demirli 1
Özlem Erdoğan 1
A. Şenol Armağan 1
Sema Yıldırım 1
Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay 1
Asiye Taşbaşı Mutlu 1
Salim Aydüz 1
Şenay Atam 1
Beril Tuğrul 1
Ertuğrul Taş 1
Nuran Öztürk-Bilge Karga Göllü 1
Reza Khalily 1
Zeynep Gençer 1

Yazar Sayi

Sayfa 173 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Engin Berber 1
Ayşen Kılıç 1
Nehir Sert 1
G. Tarıman Cenikoğlu 1
Maşallah Kızıltaş 1
Paşa Kerimov 1
Semra Tetik 1
Fatma Necla Çıkıgil 1
Leysen Minullina 1
Canan Can Tatar 1
Asuman Demircioğlu 1
Metin Yasa 1
Nergiz Gahramanlı 1
Şerif Baykurt 1
Beşir Ayvazoğlu 1
Mehmet Sait Şahinalp 1
Ebulfez Ezimli 1
İ. S. Ağayeva 1
Ahmet Faruk Güler 1
Müge KamanIıoğlu 1
Sinem Küçük 1
Oya Adalı 1
Çiğdem Kaya 1
Haziretali Tursun 1
Esra Dereli 1
Kazım Yıldırım 1
Nurettin Demir-Süer Eker 1
Ali Lütfü Piroğlu 1
Mehmet Selim Ayhan-Mustafa Arslan 1
Rinçinkhorol Munkhtulga 1

Yazar Sayi

Sayfa 174 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zunduy Oyunbileg 1
İsmail Ergi 1
Mehmet Âdem Solak 1
Peter Burke 1
Mustafa Alican 1
Serdar Katipoğlu 1
Fazilet Çöplüoğlu 1
Celal Memmedov 1
Aycan Özçimen 1
Hamiyet Sezer 1
Seçkin Özkan 1
Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel 1
Şeyma Taşçıoğlu Güngör 1
Bilal alpaydın 1
Gürkan Tekin 1
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu- 1
Ahmet Koç 1
N. Ahmet Asrar 1
Ömer Faruk Karataş 1
Vladimir A . Livsiç 1
Nurseli Gamze Korkmaz 1
Ali Taşkın 1
Turhan Gencei 1
Erdem Erdenk 1
Gökçen Alpkaya 1
Mehmet Arı 1
Qiyas Şükürov 1
Yusuf Çotuksöken 1
Abdurrahman Tansu Say 1
Mustafa Çiçekler 1

Yazar Sayi

Sayfa 175 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkan Derin 1
Cemal Çetin 1
Sednik Paşayev Pirsultanlı- 1
Nevin Özkan 1
T. K.Abdiyev 1
Bilgütay Dursunoğlu 1
Elif Arcıca Akkök 1
İbrahim Yıldırım 1
Ahmet Tacemen 1
Nadir İlhan - Mustafa Şenel 1
Ferit Duka 1
Suzan Şeren Karakuş 1
M. Fatih Kirişçioğlu 1
Deniz Zeyrek 1
Ezgi Korkmaz 1
Kerim Sarıçelik 1
Oğuz Arıcı 1
Alparslan Açıkgenç 1
Türker Eroğlu 1
Mehtap Türksoy 1
Saadet Mamedova 1
Mehmet DEĞERLİYURT - Recep AKSU - M. Yasir AYDOĞMUŞ - Mehmet Fatih KAYA - Ercan ... 1
Rahmetulla Berekeyev 1
Yüksel Göknel 1
Abidin İtil 1
Cemile Akyıldız Ercan 1
Aysel Aslanboğa 1
Muhammedcan Recepov 1
Ergün Hamzadayı 1
Selami Saygın 1

Yazar Sayi

Sayfa 176 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Janilmirza Bapaeva 1
Nihal Kadıoğlu Çevik 1
Elövsest Zakiroğlu Abdullayev 1
Ahmet Zeki Velidi 1
M. Orhan Öztürk 1
Fahri Öz 1
Köksal Şahin 1
Altay Sarsenulı Amancolov 1
Hafize Gizem Kılınç 1
Meltem Aktaş 1
Bayram AliKaya 1
Gülay Yıldırım-Safiye Ağapınar Şahin 1
Mehmet Fatih Kaya 1
Ramazan Salman 1
Zehra Kaderli 1
Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu 1
Mustafa Özbaş 1
Sevtap Kadıoğlu 1
Muhittin Gül 1
John R. Walsh 1
Taylan Akal 1
Emin Efendiyev 1
Ayşe Dudu Kuşçu 1
Nazmi Kozak 1
Filiz Şenler 1
Şaban Özüdoğru 1
M. Zeki Duman 1
Özgür Aktok 1
L. Ligeti 1
Bülent Akyay 1

Yazar Sayi

Sayfa 177 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Orhan Cezmi Tuncer 1
Ari Şekeryan 1
Hakkı Çiftçi 1
Ümit Arklan 1
Saim Ali Dilemre 1
Gülizar Çakır Sümer 1
Mehmet Kanar 1
Recep Durgun 1
Seyyid Hamid Tabibiyan 1
Christopher Pelling 1
Hatice Kübra Bahşişoğlu 1
Selver Taşıgüzel 1
Niyazi Ayhan 1
Togrul Halilov 1
Zekiye Uysal 1
Emine Kübra Fidan 1
İoanna Kuçuradi 1
Ayşe Selen 1
Funda Keskin 1
Mahmut İnat 1
Özlem Bay 1
C. F. Vogelin 1
Osman Bolulu 1
Mete Tunkocu 1
Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik 1
Gülsüm Killi Yılmaz 1
Mehmet Nam 1
Resul Özavşar 1
Iryna Solodovnik 1
Mutlu Melis Yardımcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 178 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
V. M. Solntsev 1
Cüneyt Coşkun 1
Haydar Çetinkaya 1
Özlen Özgen 1
Yetkin Aröz 1
Abdulhakim Mehmet 1
Leylâ Hüseyin 1
Can Cengiz 1
Halim Büyükbulut 1
Metin Orbay 1
Sami Çukadar 1
Şerafettin Zeyrek 1
Gültekin Oransay 1
Ebru Gökdağ 1
İ. Gülsev Sev 1
Müberra Seydi Ertek 1
Sinan Çakır 1
Çetin Sarıkartal 1
Hayriye Işık 1
Esma Öz 1
Nurdan Küçükhasköylü 1
Ziya Bursalıoğlu 1
Ensar Yılmaz 1
Gatibe Mahmudova 1
Yohannes Edfelt 1
Abdullah Dudakoğlu 1
Serdar Atdaev 1
Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı) 1
Lütfi Şeyban 1
Atilla Şentürk 1

Yazar Sayi

Sayfa 179 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mihail Serafimoviç Meyer 1
Sebahattin Eyüboğlu 1
Efe Arık 1
İbrahim Ethem Özkan 1
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu 1
M. A. Seyidov 1
Ömer Delikgöz 1
Veysi Günal 1
Kemal Mehdi Oğlı Abdullayev 1
Mehmet Toplu 1
Erdal İlter 1
Babış Mametyazov 1
Pınar Somakcı 1
Hilal Demir 1
Yusuf Azmun 1
Abdurrahim Tufantoz 1
Mustafa Can 1
Serhat Ulağlı-Figen Emek-Lale Yücel 1
Ferhan Türe 1
Harika Zöhre 1
Mircea Eliade 1
Neval Akça Berk 1
Şükrü Ada 1
Elçin Eliaçık 1
İbrahim Tellioğlu 1
Naciye Kunt 1
Suna Timur Ağıldere 1
M. Ertuğ Yavuz 1
W. J. Thoms 1
Eyüp Coşkun 1

Yazar Sayi

Sayfa 180 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nüket Esen 1
Alisa İsaoğlu Ahmedov 1
S. L. Vclin 1
Bahtiyar Kerimov 1
Göksel Türközü 1
Mehmet Canbulat 1
Yusüpcan Yasin 1
Abdüllatif Tüzer 1
Mustafa Güllübağ 1
Seval Yinilmez Akagündüz 1
Cemil Gülseren-Zekerya Batur 1
Aynabat Babayeva 1
Hasan Bedir Gülten Koşar 1
Eren Özbek 1
Jale İsmayılova 1
Nida Bayındır 1
Tahsin Parlak 1
Birsen Şahin Kütük 1
Elizabeta Koneska 1
İhsan Yılmaz Bayraktarlı 1
Ahmet Yaşar Demirkol 1
Nalan Yiğit 1
Feysel Taşçıer 1
M. Murat Hatiboğlu 1
Fahrettin Alısar 1
Konuralp Ercilasun 1
Bozkurt Koç 1
Okşay Aktar 1
Altan Alperen 1
Başak Kantarcı Kasalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 181 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Dilara Gürler 1
Ramazan Günay 1
Hürriyet Bilge 1
Adem Özbek 1
Mustafa Macit 1
Cenk Demir 1
Hasan Mercan 1
Erkan Karagöz 1
John Blacking 1
Nilay Çağlayan 1
Akın Yavuz 1
Emel Mutlu 1
İlke Kızmaz 1
Ayşe Baysal 1
Nazile Şen 1
Svetlana Chebotarjova 1
Özge Karakaş-Ayça Hatice Türkan-Şenay Özdemir 1
A. Aşirov-B. A. Pasilov 1
Burhan Varan 1
Onur Kardeş 1
Ann Hanlon 1
Hakan Temiztürk 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan 1
Meral Tekin 1
Safa Tekeli 1
Bedri Nermutlu 1
Mehmet Hakkı Suçin 1
Dinmukhamed Kelesbayev 1
Hüseyin Hasımlı 1
Zeki Güler 1

Yazar Sayi

Sayfa 182 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Adrien Alp Vaillant 1
Mustafa Şahin 1
Charles Morgan 1
Alexia Toskos Dils 1
Emine Gümüşsoy 1
İnan Gümüş 1
Ayşe Nur Kutluca Canbulat 1
Fuat Yörükoğlu 1
Şaira Daniyarova 1
Mahmut Adem 1
Özku lÇobanoğlu 1
Yaşar Yılmaz 1
Fatih M. Şeker 1
Latife Kırbaşoğlu Kılıç 1
Bünyamin Aydın 1
Orhan Veli Alıcı 1
Halil Akkurt 1
Salih Kesgin 1
Şamil Yeşilyurt 1
Bekir Sıdkı Baykal 1
Gülsen Seyhan Alışık 1
Mehmet Mandaloğlu 1
Remzi Çalışır 1
Hüseyn İsmayılov 1
Mustafa Yıldız-Gökhan Ölker 1
Sırrı Akbaba 1
Ünver Günay 1
Murat Özdemir 1
Nur Kıpçak 1
Tuba Onat Çakıroğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 183 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emre Öztürk 1
Ayşegül Mete 1
Nedim Kula 1
Metin Eminağaoğlu 1
Mehmet Özdoğan 1
E. Tenişev 1
Işın Bengi Öner 1
Ahmet Cüneyt Gültekin 1
Sibel Yılmaz 1
Valeria Ovari 1
Hayrettin Tunçel 1
Murtaza Köse 1
Esin İleri 1
Nuray Özdemir 1
Ali Hüseyinoğlu Şamil 1
İsmail Arıcı 1
Gamze Elif Tanışmış 1
Mediha Güler 1
Pelin Önder Erol 1
Abdullah Bakır 1
Serap Karakılıç 1
Fatma Susar Kırmızı-Aslıhan Fenli-Demet Kasap 1
Luri Honko 1
Candan Badem 1
Atila Özer 1
Haluk Öner 1
Nesime Ceyhan Akça 1
Şevket Aziz Kansu 1
Betül Özçelebi 1
Güney Ongun 1

Yazar Sayi

Sayfa 184 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Edibe Sözen 1
İbrahim Bükülmez 1
Ömer Acar 1
Veysel Dinler 1
Çoban Hıdır Uluhan 1
Hicran Akın 1
Esra Onur 1
Ali ÖZkan 1
Mehmet Tamer 1
Ronal A. Morse 1
B. C. E. Davis 1
Pınar Ege 1
Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ 1
Mustafa Balcıoğlu 1
Sergey G. Klyaştornıy 1
Celil Kariboğlu 1
Aydın Özgören 1
Sedar Sağlam 1
Bilge Karasu 1
Güzel Şemsiyeva 1
Ahmet Ocak 1
N. Seyidov 1
Sultan Mambetkaliyev 1
M. Demirel Babacanoğlu 1
Ömer Kul 1
Volkan Payaslı 1
Demet Şafak Aydın 1
Evrim Üstünoğlu 1
Nurullah Şahin 1
Ali Yılmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 185 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. Ahmet Maden 1
Mehmet Yetişkin 1
S. Ahmetov 1
Rabiga Galiyevna Sızdıkova 1
Hu Zhen-Hua 1
Abdülkadir Hayber 1
Cemal Yıldız 1
Aykut Barış Çerezcioğlu 1
Hasan Amca 1
Muammer Gürbüz 1
Erdoğan Saracoğlu 1
J. Benzing 1
Nezahat Öztekin 1
Tahir Uzgör 1
Ahmet Turgut Kut 1
Süleyman Balcı 1
M. Levent Yener 1
Önder Kocatürk 1
Yadigar Türkeli Sanlı 1
F. Reyhan Altınay 1
Kıvanç Aycan 1
Oğuzhan Yılmaz 1
Alpay İğci-Aydın Güler 1
Habib Hüseyinoğlu İdrisi 1
Uğur Atan 1
Melek Gençboyacı 1
Sabir Rüstemhanlı 1
Barış Demirtaş 1
Gunesh Bashirova 1
Derya Yaylı-Murat Solak 1

Yazar Sayi

Sayfa 186 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hülya Taflı 1
Mustafa Kılıçarslan - Hayrullah Kahya 1
Sevim Arslan 1
Cengiz Hakan Aydın 1
Hasan Kağan Keskin 1
Muhammet Özdemir 1
Erhun Şengül 1
Selçuk Coşkun 1
Jeremy Waldron 1
Nihat Öztoprak 1
Taner Okan 1
İlhan İlter 1
Ayşe Altıntaş Balcı 1
M. Selcen Çürük 1
Özer Ozankaya 1
Farhad Mazlum Zavarag 1
Burcu Karaman İlkay 1
Ana Maria Rivas 1
Meral Alpay 1
Bazılhan Bahatulı 1
Mehmet Günay 1
Dilek Zerenler 1
Raşid Tacibayev 1
Mustafa Sefa Çakır 1
Seyit Ahmet Çapan-Ufuk Akdemir 1
Ceyda Durutürk 1
Haşim Karpuz 1
Selim Nüzhet Gerçek 1
K. Mehmet Gece 1
Theodor H. Gaster 1

Yazar Sayi

Sayfa 187 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral 1
İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze 1
Ayşe Gürel 1
Necat Çetin 1
Francis Clark 1
Yaşar Sarı 1
A. K. Borovkov 1
Fatih Doğru 1
Lamia Kerman 1
Armağan Ethemoğlu 1
Halık Guseynoviç Köroğlı 1
Mesut Altun 1
Salah Birsel 1
Dudu Aysal 1
Refika Altıkulaç 1
Hüseyin Tutar 1
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral ... 1
Ünal İmik 1
Cihan Şahinci 1
Kahraman Gürbüz 1
Tsejin Tegshjargal 1
Zeynel Cebeci 1
Emrah Çelikhan 1
İrfan Kurt 1
Ayşe Zamacı 1
A. Yaşar Serin 1
Semih Bilgen 1
Fatih Yıldız 1
Cahit Epçaçan 1
Aslı Aytaç 1

Yazar Sayi

Sayfa 188 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Vafa Çalışkan 1
Çağatay Aşkit 1
Hayrettin Ayaz 1
Esat Çelebi 1
Kara İbrahimoğlu 1
Nurat Şengül 1
Ali Göçer-Hüseyin Sayın 1
Tuğba Karagözlü 1
Engin Karadağ 1
Ayşenur Dönder 1
Paula Haas 1
Yılmaz Ersöz 1
Abdulkadir Özcan 1
Senem Korkmaz 1
Canan Muter 1
Aşkın Koyuncu 1
Mevlude Zengin 1
Sarıgül Bahadırova 1
Nerin Sis 1
Şerif Kutludağ 1
Betül Aydoğdu 1
Günay Çelikelden 1
Ebülfez Kulu Amanoğlu 1
İbrahim Agâh Çubukçu 1
Oya Levendoğlu 1
Vefa Taşdelen 1
Esra İlter 1
Kemal Ateş 1
Ali Osman Aktaş 1
Turan Gökçe 1

Yazar Sayi

Sayfa 189 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Robert B. Downs 1
Ercan Demirci 1
İsmail Gündoğdu 1
Peyami Erman 1
Yunus İnce 1
Mustafa Arıkan 1
Fehim Nametak 1
Celal Soydan 1
Mimar Türkkahraman 1
Ekrem Aksoy 1
Ahmet L. Orkan 1
N. F. Katanov 1
M. Barış Gümüşbaş 1
Ömer Gökçümen 1
Vladimiroviç Edvard Sevortyan 1
Davut Ateş 1
Evren Alpaslan 1
Kemal Zeki Zorbaz 1
Ali Türkel-Behsat Savaş-H. Sebile Savaşçı 1
Tülay Çakmak 1
Rüçhan Bubur 1
Erden Z. Kacibekov 1
Mehmet Avçin 1
R. Kutay Karaca 1
Himme tUç 1
Serkan Köse 1
Cemal Karaata 1
Ayhan Güney 1
Molla Bekcan Rahmanoğlu-Muhammed Yusuf Devanzade 1
Seher Boykoy 1

Yazar Sayi

Sayfa 190 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nevin Yazıcı 1
Elif Beyce 1
Ferruh Sanır 1
Ömür Bakırer 1
Wolf König 1
Derya Akkaya 1
F. Arzu Demirel 1
Oğuz Kara 1
H. Nur Erkızan 1
Ufuk Ege 1
Melda Öncü Yıldız 1
Sabahat Sansa Tura 1
Derya Karaburun 1
Raik Alnıaçık 1
Cengiz Aydın 1
Hasan Duran 1
Selcan Sağlık 1
Jasemin Nazim 1
Nihal Yetkin 1
Elvira A. Grunina 1
İlhan Aksoy 1
Ainur Nogayeva 1
Natalie K. Moyle 1
Figen Furtuna Erdoğdu 1
Süleyman Serdar Oğlı 1
Özden Akyol Bal 1
Yasaman Choubsaz 1
Fahri Valehoğlu(Hacıev) 1
Kubat Tabaldiev 1
Burak Fatih Açıkgöz 1

Yazar Sayi

Sayfa 191 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Olcay Öztunalı 1
Altuğ Ortakcı 1
Hakan Akça 1
Meltem Huri Baturay 1
Sadık Erdem 1
Mehmet Gedik 1
Ramile Yarullina 1
Zehra Topal 1
Adnan Akgün 1
Seyfi Başkan 1
Cevdet Avcı 1
Muhsin Yılmaz 1
Nilgün Sofuoğlu Kılıç 1
Alan Hopkinson 1
Temel Öztürk 1
Ayşe Ertuş 1
Firdevs Çetin 1
Şaduman Halıcı 1
M.Akif Kireçci 1
Yaşar Baş 1
A. Gani Abdurrahmanov 1
Lale Aminova 1
Orhan Hanbay 1
Arif Nat Riley 1
Meryem Eker 1
Behset Karaca 1
Mehmet Karakaş 1
Don Yoder 1
Recep Özkan 1
Mustafa Türkyılmaz-Yaşar Aydemir 1

Yazar Sayi

Sayfa 192 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sezer Erer 1
Ümral Deveci 1
Cihan Aydoğdu 1
Murat Fırat 1
Kadir Yalınkılıç 1
Niyazi Yılmaz 1
Ali Avni Öneş 1
Tolga Bayındır 1
Zeliha Nilüfer Nahya 1
Emine Sonnur Özcan 1
İrem Danış 1
Ayşe Ulusoy Tunçel 1
Necla Dursun 1
Funda Selçuk Şirin 1
Mahmut Şakiroğlu 1
Levent Ali Çanakçı 1
Cabir Zeren 1
Osman Dülger 1
Asa Briggs 1
Metin Balay 1
Şehsade Sapaz 1
Gülsün Parlar 1
E. Efe Çakmak 1
Işık Uçman Altınışık 1
Muzaffer Arıkan 1
Zeynep Dinçer 1
Emsal Ateş Özdemir 1
İsa Kayaaşp 1
Nedret Mahmut 1
G. S. Kirk 1

Yazar Sayi

Sayfa 193 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mariya Leontiç 1
Yıldız Ecevit 1
Abdulhekim Mehmet 1
Semra Baturay 1
Leyla Subaşı Uzun 1
Asude Bilgin 1
Metin Topuz 1
Sami. N. Özerdim 1
Nejdet Gültepe 1
BerrinAksoy 1
Gülten Hergüner 1
Mehmet Sadi Çögenli 1
Ebru Yetişkin 1
Müge Arslan 1
Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu 1
Osman Yıldız-Semra Akgül 1
Vedat Çakır 1
Çiğdem Başfırıncı 1
Esma Tezcan 1
Kazım Paydaş 1
Nurefşan Kapal 1
Ali Koç 1
Rifat Mirhayev 1
İsmail E. Erünsal 1
Azad Nebiyev 1
Gazanfer İltar 1
Meherrem Qasımlı 1
Yonca Özkan 1
Mustafa Akkuş 1
Serdar Genç 1

Yazar Sayi

Sayfa 194 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamit Araslı 1
Mihrican Aylanç 1
Seçil Çakmak 1
Gürkal Aylan 1
İbrahim HABACI-Abdullah ÜRKER-Seval BULUT-Recep ATICI-Zeynep HABACI 1
Su Erol 1
M. Akif Çeçen 1
Vildan Koçoğlu 1
Hikmet Tanyu 1
Ethem Çalışkan 1
Kemal Reha Kavas 1
Nursel Arıcı-Abdülkadir Karacı 1
Mehmet Uğur Ekinci 1
Ruhi Özcan 1
Erdal Taşbaş 1
Gökay Yıldız-Şevkiye Kazan 1
Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 1
Piri Er 1
Hilal Nayır 1
Yusuf Çam 1
Mustafa Çaldak 1
Serkan Aslan 1
Ferhat Ensar 1
Cem Yılmaz Budan 1
Mirsad Turanoviç 1
Nevin Güngör Ergan 1
Eleni Sella 1
Ahmet Şamil Gürler 1
Nadim Macit 1
Ömer Torlak 1

Yazar Sayi

Sayfa 195 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Warren S. Walker 1
Deniz Şengel 1
Kerim Aydın Erdem 1
O. Fırat Baş 1
Alkan Akıncı 1
Türkan Polatcı 1
Mehtap Kodaman 1
Saadet Bedük 1
Mehmet Çelik 1
Rahim Enlamof 1
Hülya Bayrak Akyıldız 1
Mustafa Hergüner 1
Hasan Celal Güzel 1
Muhammed Eyyüp Sallabaş 1
James M. Kelly 1
İlgar İmamverdiyev 1
Namıq Hüseynli 1
Feyzi Halıcı 1
Süleyman Gökbulut 1
M. Nurefşan Kapal 1
Özcan Köknel 1
Yakup Poyraz-Mustafa Sefa Çakır 1
Fahri Hacılar 1
Köbey Hüseyin 1
Buket Acartürk 1
Oktay Bingöl 1
Altan Çolakkol 1
Hacı Ömer Beydoğan 1
Ulaş Bingöl-Özkan Ciğa 1
Sacit Arslantekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 196 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Batur Reşidin 1
Gülay Karadağ Çınar 1
Mehmet Ersan 1
Dilek Akbulut 1
Ramazan Kılıç 1
Hüseyin Akyüz 1
Adem Soruç 1
Cevat Hey’et 1
Hasan Öztürk 1
John Lye 1
Nilgin Tanış Polat 1
Alaaddin İsmailoğlu 1
Emin Ağayev 1
Ayşe Çolpan Kavuncu 1
Nazlı Cihan-Nur Nacar Logie-Vakur Çifçili-Alaskar Özperçin 1
Filiz Mete 1
Şaban Doğan-Melis Sezen Güneş 1
M. Vedat Gürbüz 1
Özge Şahin Uğurel 1
Yasemin Tufan 1
A. Ceren Göğüş 1
Faruk Polatcan 1
Kürşat Solak 1
Bülent Akın 1
Orhan Acıpayamlı 1
Anwar Ahmad 1
Hakan Yaman 1
Behçet Dede 1
Gülin Öğüt Eker 1
Mehmet İsmail 1

Yazar Sayi

Sayfa 197 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hüseyin Karadağ 1
Aftandil Erkinov 1
Christine Dikici 1
Hatice Gül Küçükbezci 1
Murat Belge 1
Erol Sakallı 1
Selman Başaran 1
Zekiye Er 1
Emine Kırcı Uğurlu 1
İnci Macun 1
Ayşe Özdemir Kızıltan 1
Necdet Osam - Ali Sıdkı Ağazade 1
Funda Acarlar 1
Şakir Turan 1
Mahmut Erol Kılıç 1
Özlem Alyazlı 1
Bünyamin Taş 1
Oruc Aliyev 1
Arzu Kılıçlar 1
Halil Buttanrı 1
Mesut Tekşan 1
Salih Okumuş-Beste Semiha Bahçeci 1
Şebnem Atakan 1
Mehmet Mustafa Örücü 1
Duygu F. Saban 1
Rene Wellek-Austin Warren 1
Ahmet Arslan 1
Mustafayev Beşir 1
V. İ. Rassadin 1
Cumhur Ün 1

Yazar Sayi

Sayfa 198 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayati Doğanay 1
Ertuğrul Karakuş 1
Nuran Kutlu 1
Halil Özşavli 1
Metin Gültekin 1
Şenol Aktürk 1
Berna Olgunsoy 1
Gülşen Sezen 1
Mehmet Özkarcı 1
Ebru Bozpolat 1
İ. B. Moldobayev 1
Ahmet Çoban 1
Simone Rachmann 1
Osman Safa Bursalı 1
Varis Çakan 1
Çetin Balanuye 1
Hayriye Akıl 1
Esin Şahin 1
Kaya Yılmaz 1
Nurcan Şen 1
Rıza Öztürk 1
Ensar Arslan 1
Ayten Hacıyeva 1
Gamze Somuncuoğlu Özot 1
Mefkure Mollova 1
Penah İmran Oğlu Helilov 1
Yılmaz Yıldırım 1
Abdullah Çoban-Gürkan Tabak 1
Musa Şenol 1
Fatma Tunç Yaşar 1

Yazar Sayi

Sayfa 199 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lütfi Bayraktutan 1
Atilla Dilekçi 1
Michael Khodarkovsky 1
Sebahat Deniz 1
Beverly J. Stoeltje 1
Soslanbek Y. Bayçorov 1
Lütfü Kerem Başar 1
Veysel Öztürk 1
D. Tömörtogoo 1
Hikmet Akın 1
Ali Rıza Önder 1
Mehmet Terzioğlu 1
Erdal Bozdağ 1
B. Zakir Avşar 1
Gloria L. Clarke 1
Mehmet Ali Kısakürek 1
Yusuf Akbulut 1
Abdurazık Refiyev 1
Cem Değer 1
Mine Tan 1
Sedat Cereci-Olgun Atamer-Murat Bayazit 1
İsmail Şen 1
Neşe Özden 1
Ekrem Memiş 1
Naci Bostancı 1
Sumru Özsoy-Ayla Balcı-Ümit Deniz Turan 1
Deniz Aras 1
Eyup Sertaç Ayaz 1
Nusret Koca-Hakkı Yazıcı 1
Alim Şerif Onaran 1

Yazar Sayi

Sayfa 200 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
H. Emel Aşa 1
Mehmet Zeki Ak 1
S. G. Klyaştornıy 1
Erdoğan Eskimez 1
Gökmen Boztilki 1
Huriye Altuner 1
Mustafa Gercaliu 1
Cemil Çelik 1
Muazzez Eser 1
Tahsin Deliçay 1
Birsen Çeken 1
Elif Şebnem Kobya 1
İhsan Satış 1
Ahmet Ünal 1
Naki Tezel 1
Süleyman Can 1
Yahya Yeşilyurt 1
Fadime Şimşek 1
Boris Yakoyleviç Vladimirtsov 1
Okan Koç 1
Hacer Çelik 1
Uğur Özcan 1
Sabri Alagöz 1
Barno Nurmuradova 1
Gül Güllü 1
Mehmet Emin Lebe 1
Didem Atiş Özhekim 1
Hülya Yeşil 1
Zafer Öter 1
Mustafa Köymen 1

Yazar Sayi

Sayfa 201 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevim İnal 1
Cengiz Veli Kurmuş 1
Selçuk Mülayim 1
Tanju Ozanoğlu 1
İlkay Demirkürek 1
Nazım Mustafa 1
M. Şevki Çapan 1
Özer Yener Avcı 1
Yasemin Karaman Kepenekçi 1
A. A. Yoldaşev 1
Burhan Akpunar 1
Andre Martinet 1
Hakan Sevindik 1
Meral Işıldak 1
Sadullah Yılmaz 1
Güleser Korkmazer 1
Ravşaniye Şefigullina 1
Hüseyin Ersoy-Cem Odacıoğlu 1
Zekerya Batur-Hakan Gülveren-Süleyman Balcı 1
Seyit Battal Uğurlu-Macit Balık 1
Cezmi Karasu 1
Hatice Aynur 1
Murat Abacı 1
Nilüfer Tapan 1
Ayşe Mine Olcay 1
Şahinde Yavuz 1
Mahir Selim Akçakaya 1
Özkan Göksu 1
A. Mehmet Yalçınkaya 1
Laszlö Papp 1

Yazar Sayi

Sayfa 202 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bülent Uğrasız 1
Arslan Kaynardağ 1
Halide Kavkazlı 1
Salih Çeçen 1
Hüseyin Yeniçeri 1
Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara-Esin Yağmur Şahin-Metin Akgün 1
Sıla Arlı 1
Cihat Göktepe 1
Hatice Yiğitbaşı 1
Murat Küçükuğurlu 1
Kamer Kaya 1
Nur Gökalp 1
Tuba Gültekin 1
Zeynep Akdeniz 1
Ayşegül Karabay 1
Necmi Uyanık 1
Füsun Ataseven-Emine B. Demirel-Yeliz Yalın 1
Mamatqul Joreyev 1
Özlem Nemutlu 1
Abdıkerim Muratoy 1
Berin U. Yurdadoğ 1
E. Murat Özgür 1
Işıl Mutafçılar 1
Muzaffer Erdoğan 1
Sibel Özcan 1
Çağatay Üstün 1
Hayrettin Parlakyıldız 1
Eshabil Bozkurt 1
Kasım Karaman 1
Nuray Kayadibi 1

Yazar Sayi

Sayfa 203 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Gültekin-F. Betül Üyümez 1
Tuğça Poyraz Tacoğlu 1
Rıfat Oymak 1
Zeynep Şimşek Umaç 1
Engin Türker 1
İslam Küçük 1
Serap Akçaoğlu Saydım 1
Fatma Sahan 1
Louis K.Katona 1
Atalay Yörükoğlu 1
Savaş Eğilmez 1
Betül Erol 1
Güner Doğan 1
Eda Kahyalar-Zuhal Okan 1
İbrahim Atabey 1
Münevver Kata 1
Songül Altınışık 1
Ozan Tunca 1
Çimen Günay-Erkol 1
Ali Osman Yalkın 1
Turan Temur 1
Zülfü Demirtaş 1
Ercan köksal 1
İsmail Hakkı Kadı 1
Azmi Süslü 1
Gerhard Ritter 1
Mehmet Aldan 1
Pınar Al 1
Yunus Memmedli 1
Mustafa Aydın Başar 1

Yazar Sayi

Sayfa 204 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Felsefe Ekibi Dergisi- 1
Celalettin Yanık 1
Mine Aktaş 1
Neşe Ağkurt 1
Şirvan Boran 1
Bilal Koç-Oktay Kaan 1
Güven Köse 1
Ahmet Murat Taşer 1
N. Nurmuhammedov 1
Sulhi Dönmezer 1
M. Cem Şahin 1
Ömer Karakaş 1
Demet Corcu 1
Evrim Ersöz Koç 1
Nurten Sarıca-Çilem Od 1
György Kara 1
Tülay Gençtürk Demircioğlu 1
Mehmet Yavuz 1
Rüştü Ilgar 1
Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer 1
Gökhan Karsan 1
Rabia Çolak 1
Abdülkadir Çakır 1
Mustafa Durmuşçelebi 1
Hasan Ali Kasır 1
Muamber Yılmaz 1
Selahaddin Öğülmüş 1
İstiklal Yaşar Vural 1
Birol Aygün 1
Ahmet Turan 1

Yazar Sayi

Sayfa 205 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Feryal Çubukçu 1
Süleymâ Murat Dinçer 1
M. Karasan 1
Önder Çakırtaş 1
Xhelime Abdiu-Spartak Kadiu 1
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı 1
Kezban Tekşan 1
H. Rıdvan Çongar 1
Ufuk Şimşek-Birgül Küçük-Yavuz Topkaya 1
Sabahattin Türkoğlu 1
Banu Yangın 1
Gulbanı Kosımova 1
Derya Silibolatlaz-Baykara 1
Ralph Leon Beals 1
Z. Nilüfer Nahya 1
Mustafa Kemal Yılmaz 1
Selcen Çiftçi 1
Jean Perrot 1
Taner Can 1
Embergen Allambergenov 1
Nazan Kırcı 1
Fikret Mehmet Arargüç 1
Sümeyra Alpaslan 1
M. Sait Aydın 1
Özden Yarımca 1
Yasemin Baki 1
Kubilay Yazıcı 1
Burcu Çetin 1
Olga Razuvajeva 1
Amir Khalilzadeh 1

Yazar Sayi

Sayfa 206 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Aydın 1
Memduha Satır 1
Mehmet Güçlü 1
Dilek Tüfekçi Can 1
Rana Ece Karahan 1
Hüseyin Dağtekin 1
Zekeriya Bingöl 1
Adnan Gümüş 1
Mustafa Said Kurşunoğlu 1
Cevdet S. Minullin 1
Hasbi Aslan 1
Juten Oda 1
Nilüfer Alkan 1
Tevfik Orçun Özgün 1
Emin Recepoğlu 1
İlyas Söğütlü 1
Ayşe Gamze Öngen 1
Nebi Mehdiyev 1
Firidun Ağasıoğlu 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu 1
Özgür Uçak 1
Yaşar Kaya 1
A. Hamit Sunel 1
Lale Dayıoğlu 1
Hale Özkasım 1
Meserret Diriöz 1
Döndü Akarca 1
Hüseyin Saraç 1
Ahmet Ada 1
Sezin Oktay 1

Yazar Sayi

Sayfa 207 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ünal Araç 1
Ersin Kaya Sandal 1
Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov 1
Ali Birinci 1
Tomur Atagök 1
Necmettin Aygün 1
Makbule Muharreova 1
Yavuz Pekman 1
A. Tuba Ökse 1
Semahat Işıl Açıkalın 1
Osman Gazi Özgüdenli-Ömer Uzunağaç 1
Halil İbrahim Okatan 1
Şenay Karaçam Atam 1
Haydar Çoruh 1
Murat Tuncay 1
Ali Fuat Karaman 1
Tuğba Altan 1
Engin Bölükmeşe-Fulya Çelik 1
G. W. 1
Yılmaz Daşcıoğlu 1
Lezzet Aliyeva 1
Canan Çeşit 1
Asuman Gökhan 1
Halit Aşlar 1
Samiye Tunç 1
Nergiz İsmayilova 1
Mehmet Salih Erkek 1
Ebulfez Kulı Amanoğlu 1
Ahmet Feyzi 1
Müjdat Avcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 208 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oya Akdeniz 1
Vedat Turğut 1
Heinrich Glück 1
Esra Derya Dilek 1
Nurettin Gemici 1
Tuncer Özdil 1
Mehmet Semerci 1
Robert A. Georges 1
Zübeyde Güneş Yağcı 1
Eray Alpyıldız 1
İsmail Eyyupoğlu 1
Gene Bluestein 1
Mehmet Ağırgan 1
Peter Strevens 1
Ayça Gelgeç Bakacak 1
Seda Arıkan 1
Nesrin Günay 1
Şınar Bolatova 1
Bilal Altan 1
Egenberdi K. Kubatov 1
Ahmet Koçak 1
N. Akmal Ayyubi 1
M. Ali Yabgu 1
Ömer Faruk Sönmez 1
Danyal Bediz 1
Eva A. Csato-Lars Johanson-Ünal Zal 1
Turhan Kaya 1
Mehmet Vanlıoğlu 1
Rukiye Aslıhan Aksoy Sheridan 1
Bahaeddin Yediyıldız 1

Yazar Sayi

Sayfa 209 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gökçen Ertuğrul Apaydın 1
Mehmet Arslantepe 1
Hilmi Gürses 1
Mustafa Çuhadar 1
Feride Baktıbaykızı Sahipova 1
Cemal Demircioğlu 1
Ayhan Dereko 1
Harun Yücel 1
Sefa Bardakcı 1
Nevin Selçuk 1
T. Sadıkov 1
Billur Ülger 1
Ahmet Taner Kışlalı 1
Nadira Jahiç 1
Ferit Kılıçkaya 1
William C. Hickman 1
Deniza Zharova 1
Ezgi Metin 1
Oğuz Bal 1
Alparslan Aliağaoğlu 1
H. Murat Yılmaz 1
Saadet Tekin 1
Banu Alan Sümer 1
Gönül Hüseynova 1
Derya Datlı 1
Rahmi Çiçek 1
Hülya Erol Arslan 1
Yüksel Kaştan 1
Abolfazl Moradi 1
Sevgi Çoban 1

Yazar Sayi

Sayfa 210 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysel Baytok 1
Hasan Çolak 1
Muhammedjan Rustemov 1
Janna Orınbasarkızı Tektigül 1
Nihal Kuyumcu 1
Elşen Resul oğlu Bağırzade 1
İlhami Günay 1
Ahu Köksal 1
Nanuli Katcharava 1
Fırat Purtaş 1
Süleyman Kızıltoprak 1
Özcan Şaşmaz 1
Könül Habibova 1
Burak Birecikli 1
Altay Suroy Receboğlu 1
Meltem Çeliktaş 1
Gülay Yurt 1
Mehmet Fatih Köksal 1
Zehra Kaderli Yapıcı 1
Adil Türkoğlu 1
Seydi Vakkas Toprak 1
Cevat Dursunoğlu 1
Hasan Şener 1
Ernest Jones 1
José Andrés Alonso De La Fuente 1
Alaeddin Yalçınkaya 1
Tayyib Gökbilgin 1
Emin Eminoğlu 1
İlknur Mirgaliyev 1
Filiz Varol 1

Yazar Sayi

Sayfa 211 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şaban Özüduru 1
M. Zeliha Stebler 1
Yasin Şerifoğlu 1
Faruk Türker 1
L. S. Levitskaya 1
Bülent Aras 1
Orhan Çeltikci 1
Arif Acaloğlu 1
Hakkı Fahri Özdemir 1
Merve Aydoğdu 1
Güllü Memedova 1
Hüseyin Memişoğlu 1
Ağamusa Ahundov 1
Christos Clairis 1
Hatice Nur Erkızan 1
Murat Çağlar 1
Ersan Koç 1
Selvi Demir 1
Kadir Kutlusoy 1
Niyazi Can 1
Togrul Haliov 1
Zelal GünGördü 1
Emine Malatyalı 1
İpek Özmen 1
Ayşe Tanrıverdi 1
Necip fazıl Kurt 1
Funda Kızıler 1
Özlem Bayrak Cömert 1
Yavuz Erdoğan 1
A. RónaTas 1

Yazar Sayi

Sayfa 212 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih S. M. Öztürk 1
Leniza Veliyeva 1
C. W. Von Sydow 1
Osman Büyük 1
Salih Özçamca 1
Şefik Deniz 1
Belkıs Altuniş Gürsoy 1
Gülsüm Özcan 1
Isabelle Jan 1
Mutluhan Taş 1
Sibel Canpolat 1
V. Yu. Mihalçenko 1
Ayşegül Sertkaya 1
Nedim Macit 1
G. F. Sattarov 1
Yıldıray Bulut 1
Abdulhakim Tuğluk 1
Semra Akdemir 1
Can Gürzap 1
Aslıhan Eruzun Özel 1
Halim Kara 1
Sami Dönmez 1
Berrin Akçalı 1
Gültekin Yıldız 1
Mehmet Perinçek 1
Osman Ülkü 1
Vecihi Timuroğlu 1
Çetin Türkyılmaz 1
Kayrat Belek 1
Nurdan Tuhfe Toçoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 213 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Kafkaysyalı 1
Tuncay Ceylan 1
Richard Livingstone 1
Ayten Şahin 1
Gaybullah Babayar 1
Mehdi Rezaei 1
Yonca Anzerioğlu 1
Abdullah Duman 1
Mustafa Ahmet Düzdağ 1
Fatma Yuvayapan 1
Lütfiye Güvenç 1
Cebe Özer 1
Attilâ İlhan 1
Hamid Araslı 1
Mihalis Kuyucu 1
Sebahattin Yum 1
Neslihan Öksüz 1
Şeyda Algaç 1
Gürdal Hüdaoğlu 1
Efe Durmuş 1
İbrahim Gökbakar 1
Ahmet Karaman 1
Müşerref Dede 1
Srebren Dizdar 1
Ömer Demirbağ 1
Victor Morales Lezcano 1
Damla Elif Tiryaki 1
Esranur Karaçengel 1
Nuriye Bastem 1
Turgut Özakman 1

Yazar Sayi

Sayfa 214 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ruhi İnan 1
Erdal İnönü 1
Gonca Yayan 1
Mehmet AliAğakay 1
Hilal Erkazancı 1
Cem Gürdal 1
Harold Bowen 1
Miriam Zeliha Stebler 1
İsmail Uygun 1
Neval Karakuş Sakin 1
Şükrü Baştürk 1
Bilge Yavuz 1
Ahmet Sapancı 1
Suphi Özsüer 1
M. Esad Coşan 1
Deniz Onur Erman 1
Eyüp Erdoğan 1
Kenan Yavuz 1
Alisher Kholmatov 1
H. Harika Durgun 1
Mehriban Alizade 1
S. Malov 1
Bahtiyar Makaroğlu 1
Göksu Çiçekli 1
Mehmet Cengiz Çakmak 1
Ragıp Gökçel 1
Yuzo Nagata 1
Abdülmecit İslamoğlu 1
Sevcan Yılmaz Kutlay 1
Cemil Kurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 215 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aynur Gazanferkızı 1
Hasan Benli 1
Muhammad Khalafallah 1
Eren Rızvanoğlu 1
Selami Alan 1
Nidai Sulhi Atmaca 1
Bora Bayram 1
Elliott Oring 1
Namık Açıkgöz 1
Feyyaz Sağlam 1
Süleyman Eliyarlı 1
Fahrettin Özdemirci 1
Brian Sutton-Smith 1
Altan Armutak 1
Melike Gumarova 1
Sabri Koç 1
Mehmet Emre Çelik 1
Dilara Koçbaş 1
Ramazan Kahraman 1
Zehra Çınar 1
Mustafa Mavaşoğlu 1
Sevim Şermet 1
Cennet Yarşı 1
Hasan Mert 1
Muharrem Dördüncü 1
Erkan Kayaöz 1
Selçuk Uygun 1
John D. Dorst 1
Nilay Işıksalan 1
Tarık Uzun 1

Yazar Sayi

Sayfa 216 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emel Mülayim Oral 1
Ayşe Becel 1
Nazim Paşayev 1
Filiz Meltem 1
Svetlana Venelinova Kavrıkova 1
M. TreforOwen 1
Özge Özaydın 1
A. B. Salkınbay 1
Kürşat Koçak 1
Oraz Yağmur 1
Anna Grabolle Çeliker 1
Hakan Topçu 1
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi 1
Saffet Kartopu 1
Bedri Özçelik 1
Gülhan Türk 1
Mehmet Halil Erzen 1
Adrienne L. Kaeppler 1
Mustafa Şahin-Cemile Şahin 1
Charles Oliver Carbonell 1
Hatice Değirmencioğlu 1
Murat Aslan 1
Erol Köroğlu 1
Kadir Çayır 1
Alfiya F. Galimullina 1
Timur Kozirev 1
Zeki Uyanık 1
İnayet Aydın 1
Necdet Hayta 1
Fulya Akyıldız 1

Yazar Sayi

Sayfa 217 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Şakip Aktay 1
Mahmut Alptekin 1
Yaşar Yücel 1
A. Muhadin Kumakhov 1
Fatih Mehmet Sayın 1
Latife Öztoprak 1
Arzu Donat 1
Halil Apaydın 1
Mesut Gün-Ahmet Akkaya-Ömer Tuğrul Kara 1
Salih Koralp Güreşir 1
Şamirza Turdimov 1
Remzi Kılıç 1
Hüsna Kavaklıçeşme 1
Üstün Dökmen 1
Cöre Hudayberdiyev 1
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi 1
Murat Özgen 1
Nur Nacar-Logie 1
Ali Dönmez 1
Zeynep Aycibin 1
Emre Sevinç 1
İristay Kuçkartayev 1
Şengül kocaman 1
Gülşen Eryiğit 1
Iya Vasilyevna Stebleva 1
Sibel Yoleri 1
Osman Mutluel 1
Valide Paşayeva 1
Çağrı Özdarendeli 1
Hayri Barutca 1

Yazar Sayi

Sayfa 218 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kasiyet Molgajdarov 1
Nurbolat Bogenbayev-Aydın Calmırza 1
Gamze İnan 1
Pelin Seçkin 1
Musa Salan 1
Lutz Röchrich 1
Atila Tolun 1
Haluk Yavuz 1
Şevket Işık 1
Betül Parlak 1
Güngör Turan 1
Edina Solak 1
İbrahim Caner Türk 1
Ahmet Güven 1
Veysel Doğaner 1
Esra Pektaş 1
Nurhayat Çalışkan Akçetin 1
Ali Püsküllüoğlu 1
Mehmet Taşpınar 1
Rosemary Agonita 1
Zümrüt Nahya 1
Mehmet Ali Balkanlıoğlu 1
Yurdagül Ünal 1
Mustafa Başaran 1
Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A . Livsiç 1
Ferda Keskin 1
Celile Eren Ökten 1
Hanifi Sever 1
Mine İrden 1
İsmail Parlatıtr 1

Yazar Sayi

Sayfa 219 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Neşe Emecan 1
Şuheda Önal-Gonca Gökalp Alpaslan-Sibel Hatipoğlu 1
Güzin Çaykıran 1
Ekrem Karadişoğlulları 1
N. Sulhi Atmaca 1
Ömer Kutlu 1
Demet Ulusoy 1
Ewa A. Chylinski 1
Kenan Bilici 1
Ali Yol 1
S. Alp 1
Bahir Selçuk-İbrahim Halil Tuğluk 1
Rafael Carpintero Ortega 1
Mustafa Erol 1
Serpil Yazıcı Şahin 1
Aykut Kazancıgil 1
Hasan Anamur 1
Muammer Kaya 1
Erdoğan Solak 1
Selahattin Doğuş 1
J. Hatlas 1
Nezaket Hüseyinova 1
Tahir Üzgör 1
Birsel Küçüksipahioğlu 1
İhsan Kurt 1
Ahmet Uğur 1
Fettah Halikzade 1
Süleyman Başaran-Neşe Cabaroğlu 1
M. Levet Arslan 1
Önder Potur 1

Yazar Sayi

Sayfa 220 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yağmur Küçükbezirci 1
Kilisli Rıfat Bilge 1
Okan Alay 1
Alper Akdeniz 1
Habib İdrisi 1
Melek Ketre 1
Gunnar Jarring 1
Mehmet Emin Ağar 1
Devrim Kılıçer 1
Ramazan Boyacıoğlu 1
Hülya Taflı Düzgün 1
Mustafa Kınık 1
Sevim Atila 1
Muhammet Raşit Memiş 1
Erinç Özdemir 1
Joann Wheeler Keliinohomoku 1
Emel Esin 1
İlhan Karasubaşı 1
Ayşe Ateş 1
Özer Özbozdağlı 1
Kübra Kuliyeva 1
Burcu Şafak 1
Onur Altuntaş-Hasan Hüseyin Altınova 1
Ananiasz Zajaczkowski 1
Bazılhan Buhatulı 1
Gülden Sarı 1
Mehmet Gündoğdu 1
Dilmurad Haldarov 1
Zekeriyya Kantaş 1
Adnan Karaismailoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 221 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Sekmen 1
Seyit Ali Kahraman 1
Haşim Şahin-Yunus Arifoğlu 1
Muna Yüceol Özezen-Ömer Anıl Düşmez 1
Erol Eroğlu-Zehra Özkanat 1
K. Şahnazaryan 1
Nilüfer İşyar 1
Alev Çakmakoğlu Kuru 1
Thomas Greene 1
Emine Begüm Yılmaz 1
Necat iTonga 1
Francis Utley 1
Mağrifet Kemal Yunusoğlu 1
Özhan Tıngöy 1
A. Kadir Aslan 1
Fatih Elçi 1
Lan-Ya Tseng 1
Bülent Özkan-Özlem Yıldırım-Erdem Dinç-B. Tahir Tahiroğlu-Sinan Yalçınkaya 1
Orhan Özdemir 1
Armağan Zöhre 1
Halide Babayeva 1
Gülnur Aydın 1
Durali Yılmaz 1
Shomirzo Turdimov 1
Cihan Yamakoğlu 1
Kakacan Durdiyev 1
Tsendiyn Battulga 1
Emrah Çetin 1
İrfan Morina 1
Malgorzata Labecka-Koecherowa 1

Yazar Sayi

Sayfa 222 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özlem Karakul 1
Yavuz Unat 1
Semih Çelik 1
Levnt Ali Çınar 1
Cahit Epçapan 1
Vagif Arzumanlı 1
Murat Uluğtekin 1
Esen Kunt 1
Karl Reichl 1
Nuray Akkol 1
Ali Göksu 1
Rıdvan Tunçel 1
Zeynep Kılıç 1
Engin Kırlı 1
Ayşenur İslam 1
Galina Mişkiniene 1
Mayramgül Diykanbayeva 1
Pauline Sarkar 1
Yılmaz Evat 1
Abdulkadir Öztürk 1
Senem Nadar 1
Fatma Pekşen 1
Lokman Taşkesenlioğlu 1
Mevlüde Zengin 1
Satı Doğanyiğit 1
Mükerrem Bedizel 1
Oya Menteşe 1
Vekil Muhammed Hacılı 1
Helmuth Scheel 1
Kemal Bakar 1

Yazar Sayi

Sayfa 223 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nurgun Akar 1
Ali Osman Engin 1
Robert B. Lees 1
İsmail Güven 1
Aziz Yakın 1
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş) 1
Mehmet Akif Gözitok 1
Celal Türer 1
Aydın Durdu 1
Seda Köycü Arslantekin 1
Nesrin Sis-Bekir Gökçe 1
Şinsasi Öztürk 1
Bilal Genç 1
Ahmet M. Kesmeci 1
N. Hanzade Uralman 1
Suat Taşer 1
M. Bilal Çelik 1
Ömer Gökhan Ulum 1
Davut Dağabakan 1
Evren Ilgar 1
Kemale Yılmaz 1
Nurten Birlik 1
Ali Uçan 1
Tülay Ekici 1
Mehmet Yalçın Yılmaz 1
Bahar Doğan 1
Gökhan Çetinkaya-Hakan Ülper-Nihat Bayat 1
Himmet Biray 1
Yusuf İlgar 1
Abdülhakim Tuğluk 1

Yazar Sayi

Sayfa 224 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cemal Kemal 1
Hasan Akbulut 1
Seher Erdoğan Çeltik 1
İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer 1
Tadeusz Kowalski 1
Bircan Kalaycı 1
Elif Daldeniz 1
İdil Dergisi 1
Ahmet Tekin 1
Nagehan U. Eke 1
Ferruh Toruk 1
Wolfgang Mieder 1
Derya Arslan 1
F. ÇunaEkmekçioglu 1
H. Nurgül Begiç 1
Ufuk Erdem 1
Sabahattin Eyuboğlu 1
Banu Çulha Özbaş 1
Gözde Çolakoğu 1
Mehmet Devrim Topses 1
Raile Abdülvahit Kaşgarlı 1
Hülya Kaya 1
Adem Arslan 1
Cengiz Aytmatov 1
Aysel Günindi Ersöz 1
Muhammet Baştuğ 1
Javanshir Shibliyev 1
Nihal Yetkin Karakoç 1
Tamilla Aliyeva 1
Elvira Alexandrovna Grunina 1

Yazar Sayi

Sayfa 225 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İlhan Baran 1
Natalie Operstein 1
M. Sadık Mahdum 1
Yasemin Akkuş 1
Olcay Sert 1
Amagül Durduyeva 1
Hakan Altun 1
Umut Koldaş 1
Gülcan Tatar 1
Dilek İnan 1
Hüseyin Bozkurt 1
Adnan Ataç 1
Mustafa S. Akpolat 1
Hasan Yıldız 1
Erol Altınsapan 1
Judith Goode 1
Nilgün Tanış Polat 1
Alaybey Karaoğlu 1
Temuçin F. Ertan 1
Emin Okan Okyay 1
İlyas Akman 1
Nebahat Oran Aslan 1
Şafak Dilek Kaya 1
M.Emin Kayserili 1
Yaşar Çoruhlu 1
A. H. Halsey 1
Fatih Bakırcı 1
Lale Avşar 1
Bülent C. Tanrıtanır 1
Arif Özgen 1

Yazar Sayi

Sayfa 226 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ümit Tokalı 1
Beki Haleva 1
Gülmisal Emiroğlu 1
Mehmet Karayaman 1
Donald Quataert 1
Recep Songün 1
Hüseyin Özcan-C. Sezen Gönenç 1
Ahme tKaradoğan 1
Ümran Ay 1
Cihan Bulut 1
Hatice Palaz Erdemir 1
Murat Gökhan Dalyan 1
Ersen Ersoy-Kadir Güler 1
Sema Çiğdemoğlu 1
Nizamettin Mahmudov 1
Ali Balaban 1
Tolga Erkan 1
Zeliha Yücel 1
Necla Pekolcay 1
Mahmut Şarlı 1
Yavuz Kızılçim 1
A. Sema Ertane Baydar 1
Cafer Çiftçi 1
Asıf Hacılı 1
Halil İbrahim Delice 1
Metin Becermen 1
Salih Uçak-Elif Gökçü 1
Şemistan Nezirli 1
Berat Açıl 1
Gülşah Akbulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 227 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Nuri Gültekin 1
E. Estyn Evans 1
Ali Fehmi 1
Tufan Gündüz 1
Zeynep Dörtok Abacı 1
Ender Ünlü 1
Ayşen Cem 1
G. Selcan Sağlık 1
Markus Dressler 1
Paki Küçüker 1
Abdulkadir Atıcı 1
Semra Demir 1
Fatma Koç 1
Leyla Tagizade 1
Asuman Akay Ahmed 1
Halime Yücel 1
Samim Kocagöz 1
Nejdet Keleş 1
Bertolt Brecht 1
Mehmet Said Arbatlı 1
Ebru Zarzavatçıoğlu 1
İ. Murat Çakmakçı 1
Ahmet Elibol 1
Müge Canpolat 1
Osman Yılmaz 1
Vedat Çalışkan 1
Çiğdem Budak 1
Kazım Sarıkavak 1
Nurettin Çalışkan 1
Ali Kozan 1

Yazar Sayi

Sayfa 228 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tuncer Bülbül 1
Rifkat Sibgatullin 1
Azamat Akbarov 1
Gazanfer Paşayev 1
Yong-Goo Kim 1
Abdullah İlgazi 1
Mustafa Aksan 1
Serdar Girginer 1
Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 1
Mihrican Aynacı 1
Nesrin Demir 1
Şeyma Güngör 1
Bi Xun 1
Müzeyyen Çiyiltepe 1
Suad Yakup Baydur 1
Ömer Erdoğdu 1
Dânâ Moldabaeva 1
Ethem Rahimoviç Tenişev 1
Kemal Saylan 1
Nursel Baykasoğlu 1
Ali Şenozan 1
Ruken Akar-Vural 1
Erdem Büyükbingöl 1
Bahadır Çokamay 1
Gökçe Dişlen Dağgöl 1
Priscilla Mary Işın 1
Mustafa Çalışır 1
Serkan Bayraktar 1
Ferhat Ergül 1
Cemal Avcı 1

Yazar Sayi

Sayfa 229 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Harun Hilmi Polat 1
Mirza Cemal Cavanşir Karabağî 1
Sedat Veyis Örnek 1
Nevin Karabela 1
Şükrü Kurgan 1
İbrahim Ülgen 1
Ahmet Şefik Şenlik 1
Suzan Duran 1
M. Fatih Amasyalı 1
Deniz Tümer 1
O. Schnitzler 1
Almasa Mulalić-Azamat Akbarov 1
H. Jason 1
Türkan Polatçı 1
Mehtap Muğlalı-Alp Erdin Koyutürk-Mustafa Erhan Sarı 1
Baktıgül Kulamşayeva 1
Hülya Can 1
Abide Doğan Bahanur Garan 1
Cemil Yücel 1
Hasan Coşkun 1
Muhammed Hamidullah 1
Ergin Jable 1
Jan de Vries 1
Elnara Ziyadinova 1
İlgi Yüce Aşkun 1
Ahmet Z. Özdemir 1
Namiq Abbasov 1
Feyzullah Rahmankulov 1
Süleyman İlhan 1
M. Nurullah Cicioğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 230 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özcan Mert 1
Fahri Kaya 1
Altay Amanjolov 1
Hacı Ömer Karpuz 1
Ulku Eliuz 1
Melike Uçar 1
Sacit Uğuz 1
Bayhan Çubukçu 1
Mehmet Ertuğ 1
Dilek Bulut 1
Hüseyin Albayrak 1
Zehra Gülmüş 1
Adem Sultan Turanlı 1
Sevinç Üçgül 1
Hasan Özyurt 1
Muhiddin Tuş 1
Selda Ergün 1
John Morreall 1
Alaattin Canbay 1
Tattigül Kartaeva 1
Emin Atasoy 1
Ayşe D. Kuşçu 1
Nazlı Gündüz 1
Filiz Nuran Ölmez 1
Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal 1
Özgül Özbek 1
Faruk Saltekin 1
Bülent Akın-Mustafa Duman 1
Orhan Aydın Acıpayamlı 1
Apdülkerim Dinç 1

Yazar Sayi

Sayfa 231 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hakan Yaşar 1
Merritt Ruhlen 1
Sahure Çınar 1
Behçet Gönül 1
Mehmet Kabacık 1
Doğan Duman 1
Recep Cengiz - Ramazan Sarıçıçek 1
Hüseyin Karaduman 1
Seyran Qayıbov 1
Christine Goldberg 1
Murat Biçer 1
Erol Tanrıbuyurdu 1
Selman Can 1
Kadir H. Yılmaz 1
Nimetulla Hafız 1
Ali Akbar Keivanfar 1
İnci Önal 1
Ayşe Özkan 1
Mahmut Fidancı 1
Özlem Ayazlı 1
Yavuz Bozkurt 1
A. Neşet Dinçer 1
Lawrence E. Sullivan 1
Arzu Kılınç 1
Halil Cin 1
Salih Okumuş-Halime Barış 1
Şebnem Sözer 1
Duygu Kamacı 1
Ilhama Jafarova 1
Ahmet Atasoy 1

Yazar Sayi

Sayfa 232 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
V. Kılıçoğlu 1
Cumhur Yılmaz Madran 1
Hayati Yavuzer 1
Murat Sabir 1
Ertuğrul Karakuş-Rabia Uçkun 1
Nuran Malta-Muhaxheri 1
Semiha Kalafat 1
Leyla Gadjieva 1
Aslı Üntak 1
Samettin Başol 1
Gülşen Taşkın 1
Mehmet Özkartal 1
İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz 1
Ahmet Çolak 1
Mübahat Türker Küyel 1
Simyonoviç Mihail Fomkin 1
Hayriye Avara 1
Rıza Yıldırım 1
Zinaida Efremovna Kaskarakova 1
Gani Abdurrahmanov 1
Mefküre Mollova 1
Pentti Aalto 1
Yiğit Bener 1
Abdullah Çoban-Mehmet Akif_çeçen 1
Musa Tozlu 1
Fatma Ülken 1
Lütfi Budak 1
Atilla Engin 1
Michael Loewe 1
Sebahat Söylemez 1

Yazar Sayi

Sayfa 233 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Neslihan Kabaklı 1
Beyaz Arif Akbaş 1
Efdal As 1
İbrahim Erdoğdu 1
Mürsel İsmayıloğlu 1
Lyayla Mingazova 1
Ömer Çiftçi 1
Damdinsuren Khıshıgbajar 1
Esra Uslu 1
Nuri Taner 1
Ali Rıza Yıldırım 1
Ruhan Karadağ 1
Erdal Çetintaş 1
Baba Sarıyev 1
Gonca Gökalp 1
Mehmet Ali Türkmenoğlu 1
Pınar Özdemir 1
Abdureşit Celil Qarluq 1
Mustafa Bozer 1
Serhat Demirel 1
Hansje Braam 1
Mine Yazıcı 1
İsmail Taşpınar 1
Neşe Sarıca 1
Şükran Kara 1
Ekrem Sarıkçıoğlu 1
İbrahim Sona 1
Naci Şahin 1
Suna Akalın 1
M. Emir İlhan 1

Yazar Sayi

Sayfa 234 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Deniz Bayav 1
Kenan Erdoğan-Serpil Akgül 1
Nusret Merdan 1
Alim Yıldız 1
Tülinay Dalak 1
Mehmet Zeki İbrahimgil 1
S. Göksel Türközü 1
Erdoğan Kartal 1
Gökmen Kılıçoğu 1
Raffaele Pettazzoni 1
Huriye Mannasoğlu 1
Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic 1
Abdülkerim Özaydın 1
Cemil Doğaç İpek 1
Muazzez İlmiye Çığ 1
Erdost Özkan 1
Jaklin Kornfilt 1
Tahsin Fendoğlu 1
Elisa Cebrailoğlu Şükürlü 1
İhsan Seyit Ertem 1
Ahmet Üstüner 1
Özbay Güven 1
Fadime Tikbaş Apak 1
Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev 1
Uğur Öztürk 1
Sabri Büyükdüvenci 1
Başak Bingöl 1
Gül Işık 1
Mehmet Emin Özcan 1
Didem Demiralp 1

Yazar Sayi

Sayfa 235 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
HülyaÇevirme 1
Zafer Taşlıklıoğlu 1
Sevim Karaca 1
Cengiz Yakıncı 1
Hasan Koç 1
Muhan Bali 1
Johannes Eckerth 1
Nil Ünlüaycıl 1
Akartürk Salman 1
Tanju Seyhan Oral 1
İlkay Gilanlıoğlu 1
Ayşe Balkan 1
Nazife Aydınoğlu 1
Filiz Çolak 1
Süreyya Ülker 1
A. Adil Tırpan 1
Kürşad Gülbeyaz 1
Onur Dursun-Sercan Hamza Bağlama 1
Hakan Soydaş 1
Ülker Qezenferkızı 1
Safa Çelebi-Demet Sancı Uzun 1
Bedrettin Tuncel 1
Güleser Korkmazer-İbrahim Halil Yaprak 1
Mehmet H. Doğan 1
Dinara Duisebayeva 1
Rayhan İymahanbetova 1
Adnan Şişman 1
Mustafa Sıddık Karagöz 1
Hatice Bilki Harmankaya 1
Selma Benli 1

Yazar Sayi

Sayfa 236 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kadir alper-Yasemin Alper 1
Nilüfer Tuncer 1
Zeki Memioğlu 1
Emine Gappar 1
İmre özbek Eren 1
Ayşe Nihal Akbulut 1
Fuat Bozkurt 1
Latif Daşdemir 1
Salih Çift 1
Şakire Balıkçı 1
Bekir Sami Özsoy 1
Mehmet Kurudayıoğlu-Gamze Çelik 1
Durmuş Tatlılıoğlu 1
Hüseyin Yıldırım 1
Ahmet Akpınar 1
Ünsal Özünlü 1
Hava Selçuk 1
Murat Lüleci 1
Kamil Ağacan 1
Nur Gürani Arslan 1
Ali Demir 1
Tuba Işınsu İsen Durmuş 1
Zeynep Akıncı 1
Emrah Tunç 1
İrina İusiumbeli 1
Ayşegül Keskin 1
Mamatqul Juraev 1
Özlem Özen 1
Yeşim Gökçe 1
Berin Uyar 1

Yazar Sayi

Sayfa 237 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
E. Neumann 1
Muzaffer Gürsoy 1
Sibel Paşaoğlu 1
Vahit Türk-Uluhan Özalan 1
Çağdaş Yusuf Akbulut 1
Murat Yıldız 1
Esin Alçıoğlu 1
Kasım Kıroğlu 1
Nuray Küçükler Kuşçu 1
Rıfat Önsoy 1
Zeynep Tarım Ertuğ 1
Engin Üzmen 1
İsmai lParlatır 1
Aytaç Özüt 1
Gamze Aslan 1
Mecit Canatak 1
Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş 1
Serap Cavkaytar 1
Lubsandorjiyn Bold 1
Canan Şenöz 1
Atanur Meriç 1
Haluk Harun Duman 1
Mevlüt Erdem-Mehmet Akif Kılıç-Mustafa Sarı 1
Nermine Memmedova 1
Betül Havva Yılmaz 1
Güner Tuncer 1
Eda Özçelik 1
İbrahim Aykun 1
Ahmet Güneş 1
Münevver Okur Meriç 1

Yazar Sayi

Sayfa 238 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Verena Han 1
Henryk Jankowski 1
Esra Kuru 1
Ali Öngül 1
Turgay Akkuş 1
Mehmet Şengönül 1
Roberte Hamayon 1
Ercan Uyanık-Ali Özçelik 1
İsmail Hakkı Mercan 1
Azra Erhat 1
Gernot Wilhelm-Rukiye Akdoğan 1
Pınar Alço 1
Abdulmecit Mutaf 1
Serdar Yavuz-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak 1
Fenuze Nurieva 1
Celalettin Yavuz 1
Hanife Çaylak 1
Seda Uysal Bozaslan 1
İsmail Otar 1
Neşe Arslan 1
Bilal N. Şimşir 1
Ekrem Cafer 1
Ahmet Nahmedov 1
N. Oralbayeva 1
Sultan Bilge Keskinkılıç Kara 1
M. Cihat Can 1
Ömer Karataş 1
Demet Otan 1
Nurulhude Baykal 1
Tülay Gülen 1

Yazar Sayi

Sayfa 239 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erdoğan Alkan 1
Bahattin Keleş 1
Mehmet Bardakçı 1
Rabia Fayzullayeva 1
Hiroshi Kumamoto 1
Mustafa Ekincikli 1
Serpil Cengiz 1
Muammer Demirel 1
Selahattin Batu 1
İzzet Görgen 1
Nevzat Türkten 1
Elif Erbil 1
İdris Yücel 1
Nahide Konak 1
Süleyman 1
M. Kaya Bilgegil 1
Önder Çakırtaş-Ömer Şekerci 1
Xhemile Abdiu 1
F. Nafiz Uzluk 1
Keziban Tekşan 1
Sabahattin Umutlu 1
Barbara Kellner Heinkele 1
Gulden Ilın 1
Mehmet Dursun Erdem-Mesut Gün-Betül Karateke 1
Z. Seçkin Gökbudak 1
Sevil Altıkulaçoğlu 1
Cengiz Ertem 1
Hasan H. Taylan 1
Erhan Şen 1
Selçuk Altuntaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 240 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya 1
Aysun Yavuz 1
Nazan Tutaş 1
Fikret Turan 1
Özen Tok 1
Yasemin Çelik 1
Faik Utkan Denizer 1
Kudret Safa Gümüş 1
Burcu Duman 1
Olgun Gündüz 1
Amira El-Zein 1
Hakan Değirmenci 1
Memet Yetişgin 1
Sadi Çöğenli 1
Bayram Toplu 1
Gülçin Yahya Kaçar 1
Rana Özen Kutanis 1
Hüseyin Dağtekin 1
Seyfullah Yıldırım 1
Hasene Aydın 1
Selim Karahasanoğlu 1
Nilüfer Alkan Günay 1
Alemdar Bayramov 1
Tevfik Orkun Develi 1
Emin Şıhaliyev 1
İlyas Suvağci 1
Ayşe Güç Işık 1
Firidun Ağasıoğlu Celilov 1
Şahap Sıtkı 1
Macit Balık - Seyit Battal Uğurlu - Celal Aslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 241 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Özgür Uçkan 1
A. Hande Orhan 1
Fatih Bayram 1
Lale Hasanova 1
Bülent İnal 1
Arilana Tölendi Kızı Jamankozova 1
Sait Uylaş 1
Bekir Çınar-Leman Karahan 1
Gülnaz Savran 1
Mehmet Kıldıroğlu 1
Döndü Düşünmez 1
Ahmet Adaklı 1
SharonInkelas 1
Ünal Aytür 1
Murat Karavelioğlu 1
Ersin Müezzinoğlu 1
Nuh Bektaş 1
Zerrin Eren 1
Emir Kasımov 1
Necmettin Hacıeminoğlu 1
Furkan Balategin Eroğlu 1
Özlem Fırtına 1
Yavuz Samur 1
A. Turan Oflazoğlu 1
Semahat Yüksel 1
Fatih Yavuz 1
Levent Düzcü 1
Aslan Akalın 1
Salim Cöhce 1
Cüneyt Kanat 1

Yazar Sayi

Sayfa 242 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erva Bağcı 1
Ali Galip Alçıtepe 1
Ayşen Savaş 1
Nejat Göyünç 1
G. X. Kudaşev 1
Max Müller 1
Paul R. Pierce 1
Yılmaz Daşcıoğlu-Nadira Jahic 1
Abdulkadir İnaltekin 1
Fatma Nur Gülen 1
Linda Degh 1
Canan Girgin 1
Asuman Seda Saracaoğlu-Kerim Gündoğdu-Nisa Başara Baydilek-Sanem Uça 1
Halit Balkaya 1
Sanja Dimovska 1
Nergiz Memmedeliyeva 1
Şerif Hulusi 1
Gümeç Karamuk 1
Mehmet Salih Erpolat 1
Ebulfez Kulu Amanoğlu 1
İ. Seçkin Aydın-Hakan Ülper-H. Özgür İnnalı 1
Müjgan Cunbur 1
Oya Gürdal 1
Heinrich Otten 1
Kelime Erdal-Gületin Erdal 1
Nurettin Gülaçtı 1
Ali Nazım Sözer 1
Tuncer Uçarol 1
Mehmet Serhat Yılmaz 1
Robert A. Segal 1

Yazar Sayi

Sayfa 243 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
İsmail Eyyüpoğlu 1
Aziz Kılınç-Aslı Tarhan 1
Geng Shimin 1
Mehmet Ak 1
Peter Willett 1
Yunus Bilge 1
Abdullah Murat Tilav 1
Serdar Özgüldür 1
Fazlı Polat 1
Celal Mirza oğlu Memmedov 1
Ayda Arel 1
Hamza Eroğlu 1
Bilal Çakıcı 1
Gürsan Saraç 1
Einar Haugen 1
N. Babaoğlu 1
M. Ayça Vurmay 1
Vladimir Feodoroviç Minorsky 1
David A. King 1
Kemal Varol 1
Nurşat Biçer-Kürşad Çağrı Bozkırlı-Omur Er 1
Ali Torun 1
Rumeysa Karakaş 1
Mehmet Aslan 1
Mustafa Dağlı 1
Serkan Güneş 1
Cemal Enginsoy 1
Ayhan Doğan 1
Miyase Koyuncu 1
Sefa Durmuş 1

Yazar Sayi

Sayfa 244 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Taalaybek Abdiev 1
Elif Asude Tunca 1
Ömer Yılmaz 1
William Lane Craig 1
DenizZeyrek 1
Kerim Yavuz 1
Oğuz Cebeci 1
Melahat Bayram 1
Banu Altınova 1
Gönül İçli 1
Derya Duman 1
Rahmi Deniz Özbay 1
Hülya Erol Aslan 1
Yüksel Nizamoğlu 1
Abonoz Küçük 1
Mustafa Kara 1
Sevgi Erel 1
Aysel Ciğerlioğlu 1
Muhammedrahim Carmuhammedulı 1
Janos Eckman 1
Nihal Ökten 1
Talip Küçükcan 1
Elşen Şükürlü 1
Aida Ekrem 1
Napil Bazilhan 1
Fırat Sevinç 1
M. Ömer Bostancı 1
Yalçın Karabulut 1
Kreskai Miklos 1
Burak Boyraz 1

Yazar Sayi

Sayfa 245 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Olcay Çetiner 1
Altay Tayfun Özcan 1
Hagigat Muharremova 1
Meltem Çeliktaş Ekti 1
Bayram Bayraktar 1
Mehmet Fatih Özcan 1
Dilek Erbaş 1
Ramazan Tosun 1
Zehra Odyakmaz 1
Adile Yılmaz-Mazhar Bal 1
Seyfeddin Rızasoy 1
Hasan Tahsin Sümbüllü 1
Ernest Wolf-Gazo 1
Selda Yerdelen 1
Josef Strzygowski 1
Alain Servantie 1
Tayyibe Uç 1
İlknur Önol Yaşar 1
Firdes Temizgüney 1
Şaban Sözbilici 1
M. Zeliha Stebler Çavuş 1
Yasin Yusupcan 1
L. V. Sofronova 1
Orhan Çınar 1
Arif Akbaş 1
Hakkı Uyar 1
Merve Beştaş 1
Saim Yılmaz 1
Behice Varışoğlu-İzzet Şeref-İsa Yılmaz 1
Doğan Yörük 1

Yazar Sayi

Sayfa 246 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ağaverdi Halil 1
Mustafa Tolga Çırak 1
Chunagh Amartuvshin 1
Hatice Oruç 1
Murat Çiftçi 1
Ersel Çağlıtütüncigil 1
Kadir Şahin 1
Niyazi Çıtakoğlu 1
Zeliha Akçaoğlu 1
Özlem Belkıs 1
Yavuz Güneş 1
A. S. Amanjolov 1
Leonard Feinberg 1
C. Yılmaz Madran 1
Osman Cüme 1
Arzu Sema Ertane Baydar 1
Belkıs Temren 1
Gülsün Koçer 1
Mehmet Necmettin Bardakçı 1
E. Bertels 1
Issiyev Kuddus 1
Ahmet Balcı-Yusuf Uyar-Kadir Kaan Büyükikiz 1
Muttalip Özcan 1
Sibel Hatipoğlu 1
İrvin Cemil Schick 1
Ayşegül Tözeren 1
Maria Stamova Tufar 1
Öznur Dişçi 1
Yıldırım Erbaş 1
Abdulhalik Bakır 1

Yazar Sayi

Sayfa 247 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Semra Alemdaroğlu 1
Leyla Küçükahmet 1
Can İleri 1
Metin Özbek 1
Şeref Öz 1
Mehmet R. Gazimihal 1
Ebru Onay 1
İ. GüvenKaya 1
Veda Bilican Gökkaya 1
Esma Şahin 1
Kazım Akşar 1
Tuncay Dilci 1
Zofie Yüksel 1
Enver Çakar 1
Aytunç Beken 1
Pervane Bekirkızı 1
Abdullah Ecehan 1
Mustafa Akbulut 1
Serdar Çakırer 1
Cela lMetin 1
Avner Ziss 1
Hamid Darvish 1
Mihaly Dobrovits 1
Secaattin Tural 1
Neslihan Sümer 1
Şeyda Büyükcan Sayılır 1
Beyhan Kesik-Zehra Pehlivan-Emre Şengül 1
Efkan Uzun 1
Müşerref Öztürk Çetindoğan 1
Stephanos Pesmazoglou 1

Yazar Sayi

Sayfa 248 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Abdulbasit Sezer 1
Viktor G. Guzev 1
Damla Erlevent 1
Esther Jacobson 1
Kemal Özmen 1
Nuriye Gülmen 1
Ali Sönmez 1
Ruhi İnan-Aliye Uslu Üstten 1
Gottfried Hausmann 1
Mehmet AliYavuz 1
Pierre-Henri Simon 1
Hilal Gaye İnce 1
Yusuf Berdak 1
Abdurrahman Bozkurt 1
Seriye Sezen 1
Ferhat Başkan Özgen 1
Cem Karasu 1
Aygül Akmatova 1
Harry Hoijer 1
Mirjana Marinkovic 1
Sedat Sever 1
Şükrü Baştürk-Mustafa Uluocak 1
Bilge Yüksel 1
Suphi Varım 1
Ömer Subaşı 1
Deniz Özyakışır 1
Eyüp Kul 1
Nyyazmyrat Halow 1
Alişan Hızal 1
Türkan Kuzu 1

Yazar Sayi

Sayfa 249 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehtap Alper 1
S. Nazan Kırımhan 1
Mehmet Cihan Üstün 1
Ragıp Hulûsi Özdem 1
Abdüsselam Bilgen 1
Sevda Eraltay 1
Aynur İnce 1
Hasan Benlioğlu 1
Muhammed Bilal Çelik 1
Eren Yıldırım 1
Selami Bakırcı 1
Nigar Karakulak 1
Tahsin Yaprak 1
Ahmet Yıldız 1
Süleyman Elmacı 1
Korhan Kaya 1
Britt-Marie Apelgren 1
Uğur Üçüncü 1
Melike Işıkgöz Uluçay 1
Sabri Sidekli 1
Gülağ Öz 1
Mehmet Ergül 1
Dilara Pınar Arıç 1
Ramazan Kahriman-Abdullah Dağtaş-Erhan Çapoğlu-Zeynep Ateşal 1
Hüsamettin Mehmedov 1
Mustafa Mete Taşlıova 1
John Greenway 1
Nilay Kınay 1
Tarıman Cenikoğlu 1
Emel Sözer 1

Yazar Sayi

Sayfa 250 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nazir Akalın 1
Filiz Meltem Erdem Uçar 1
Sylwia Filipowska 1
M. Tuğba Yıldız Ekin 1
A. Baha Özler 1
Faruk Karaca 1
Kürşat Kurtulgan 1
Burhanettin Güneş 1
Orazgül Nurmağammetova 1
Anna Leena Sııkala 1
Meriç Akpınar 1
Saffet Uysal 1
Gülhan Yaman 1
Recai Özcan 1
Hüseyin Kaleli 1
Adviye Erbay 1
Seyran Aliyev 1
Chiedozie Okoro 1
Hatice Elif Diler 1
Murat Atar 1
Erol Murat Yıldız 1
Selma Sol 1
Nimet Dinçer 1
Alfiya Yusupova 1
Ayşe Nur Sır Dündar 1
Necdet Kesmez 1
Fulya Alıç 1
Şakir Gözütok 1
A. Murat Eren 1
Fatih Müderrisoğlu 1

Yazar Sayi

Sayfa 251 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Latih Suud Jassim 1
Bünyamin Çeri 1
Arzu Erekli 1
Halil Atay Göde 1
René Ghil 1
Hüsna Kotan 1
Cuma Duymaz 1
Hayati Akyol 1
Murat Özkul 1
Kamil Nerimanoğlu Veliyev 1
Reşat Kaynar 1
Zeynep Cihan Koca 1
Aslı Doğan 1
Halil İvgin 1
Şengül S. Anagün 1
Berna Esin 1
Ebru Amil 1
Izumi Nishioka 1
Muzaffer Şerif Başoğlu 1
Simge Özer Pınarbaşı 1
Vanessa Joosen 1
Çavuş Şahin 1
Hayri Erten 1
Esin Kumlu 1
Nurbübü Asipova 1
Ali Işık 1
Rıza Halilov 1
ZeynepOrhan 1
Enise Kantemir 1
Ayten Can Tunalı 1

Yazar Sayi

Sayfa 252 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gamze Karaman 1
Mediha Özateş 1
Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç 1
Abdullah Bay 1
Fatma Şennur Arslan 1
Lüdmila Donçeva-Petkova 1
Atilla Ahmet Uğur 1
Haluk Yüce 1
Mezahir Avşar-Lale Avşar 1
Sayın Dalkıran 1
Şevket Kadıoğlu 1
Betül Sezgin 1
Günil Özlem Ayaydın 1
İbrahim Coşkun-Handan Köksal-Yıldırım Tuğlu 1
Münire Nurefşan Kapal 1
Songül Karahasanoğlu Ata 1
Veysel Ergin 1
D. Çiğdem Ünal 1
Hicran Karataş 1
Ali Rıza Erdem 1
Turgay Kurultay 1
Mehmet Tat 1
Roy A. Rappaport 1
Züriye Çelik 1
Mehmet Ali Başaran 1
Pınar Girmen 1
Yurdal Cihangir 1
Abdulvahap Özer-Talat Aytan-Nail Güney-Muhammet Can 1
Sergey G. Klyaştorniy 1
Ferda Zambak 1

Yazar Sayi

Sayfa 253 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Celile Ökten 1
Aydın SefaAkay 1
İsmail Seki 1
Neşe Erenoğlu 1
Şule Düzdemir 1
Bilge Kaya 1
Ekrem Karadişoğulları 1
N. ŞimşekCankur 1
Sultan Sökmen 1
M. E. Ellinghausen 1
Demir Özlü 1
Ewa Siemieniec-Golas 1
Kenan Bozkurt 1
Nurullah Ulutaş-İsmail Süphandağı-Mehmet Abukan 1
H. Barış Tecimen 1
Tülin Arseven 1
Mehmet Yunus Çelik 1
Erdoğan Boz-Semra Günay Aktaş 1
Gökhan Yalçın 1
Mehmet Birgül 1
Rafael Memmedeliyev 1
Hulusi Gürbüz 1
Yusuf Turan Günaydın 1
Mustafa Ever 1
Sertan Alibekiroğlu 1
Cemalettin Taşkıran 1
Aykut Sığın 1
Hasan Arslan 1
Muammer Tuna 1
Erdoğan Taştan 1

Yazar Sayi

Sayfa 254 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Selahattin Kaynak 1
J. P. Smit 1
Nezeket Hüseyn Kızı 1
Tahir Zorkul 1
Birsel Oruç Aslan 1
İhsan Özdemir 1
Ahmet Uğur Nalcıoğlu 1
Naile Asker 1
Süleyman Berk 1
M. Mehdi İlhan 1
F. Seyidov 1
Kimberly J. Lau 1
Bora Lee 1
Okan Alayi 1
Alper Altunay 1
Habibbeyli İsa Akberoğlu 1
Uğur Bıçak 1
Mehmet Emin Aksoy 1
Devrim Özkan 1
Zafer Gölen 1
Cengiz Hüseynzade 1
Muhammet Sani Adıgüzel 1
Jocelyne Bonnet 1
Nihat Yazılıtaş 1
Taner Tunç 1
Emel Funda Türkmen 1
İlhan Tekeli 1
Nazım H.Polat 1
M. Serhat Yılmaz 1
Özer özçelik 1

Yazar Sayi

Sayfa 255 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Muhammet Mutlu Aktaş 1
Faris Çerçi 1
Kübra Şengül 1
Burçin Erol 1
Anar Ağalar-Zade 1
Hakan Poyraz 1
Ülfet Doğan 1
Sadulla Kuranov 1
Bedi Gümüşlü 1
Dilrabo Andaniyozova 1
Rauf Kerimov 1
Hüseyin Durguter 1
Zekeriyya Uludağ 1
Adnan Küçükoğlu-Adnan Taşgın-Akbar Saadnie 1
Mustafa Selçuk 1
Seyit Batta Uğurlu 1
Ceyhun Şahin 1
Munise Yıldırım 1
Erol Göka 1
Nilüfer Karacasulu 1
Zeki İbrahim Burdurlu 1
Emine Bilgehan Türk 1
İlyas Yazar-Orhan Kaplan 1
Ayşe İnal 1
Franz Taeschner 1
Yaşar Şenler 1
A. Kadir Çüçen 1
Larry V. Clark 1
Bülent R. Bozkurt 1
Orhan Sarıkaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 256 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Armin Bassarak 1
Halide Dolu 1
Mesut Bayram Düzenli 1
Bekir Karadeniz 1
Gülnur Boranbayeva 1
Durdu Fedakar 1
Refis Şeymardanov 1
Hüseyin Uysal 1
Mustafa Yakar 1
Murat Korkmaz-Gökşen Aras-Gönül Öktem-Ali Serdar Yücel 1
Kaliya Kulaliyeva 1
Numan Özdemir 1
Ali Cin-Vasfi Babacan 1
Tuba Arı Özdemir 1
Emrah Gökçe 1
İrfan Morina-Lindita Latifi 1
Ayşegül Aydıngün 1
Necmettin Türinay 1
Füsun Altıok 1
Malgorzata M. Gajda 1
Yekta Güngör Özden 1
A.K.C. Ottaway 1
Fatih Yılmaz-Derya Bircan 1
Leyla Albayrak 1
Sibel Kuşca 1
Vahap Sağ 1
Çağatay İnam Karahan 1
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu 1
Eser Erguvanlı Taylan 1
Karoly Czegledy 1

Yazar Sayi

Sayfa 257 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Gül 1
Tuğba Nur Beyret 1
Rıfa tAraz 1
Engin Sarı 1
İskender Yıldırım 1
Ayşenur İslam Külahlıoğlu 1
Mebrure Tosun 1
Paulino Toledo 1
Yılmaz Göbenez 1
Abdulkerim Abdulkadiroğlu 1
Senem Timuroğlu 1
Canan Parla 1
Ata Yakup Kaptan 1
Haluk Alkan 1
Mevlüt Çam 1
Sâtı Erişenler 1
Nermin Aliyeva 1
Şerife Atlıhan 1
Betül Bülbül Oğuz 1
Mehmet Sarı-Okt. Vedat Balkan 1
Ecan Alkaya 1
Ahmet Gökhan Yazıcı 1
Mükremin Yaman 1
Oya Tokgöz 1
Veli Gül 1
Çiğdem Yıldırım 1
Esra Karlıdağ 1
Ali Osman Gündoğan 1
Mehmet Soytürk 1
Ercan Işık 1

Yazar Sayi

Sayfa 258 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Azize Işıl Uluçam 1
Gerard Henri Behaque 1
Mehmet Akif Özer 1
Serdar Soydan 1
Fehmi Can Sendan-Dönercan Dönük 1
Celalettin Çelik 1
Aydın Efe 1
Handan Belli 1
Seda Özbek 1
İsmail Hira 1
Nesrin T. Karaca 1
Şirin Şahan 1
İbrahim Koncak 1
Ahmet Mazlum 1
N. İkramova 1
M. Blaug 1
Ömer Gündüz-İsmail Fırat 1
Davut Kaplan 1
Tülay Ercoşkun 1
Rüstam Racabov 1
Baharnur Garan 1
Gökhan Dağhan 1
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov- 1
Himmet Büke 1
Yusuf Kılıç 1
Mustafa Durak 1
Serkan Şen-Abdullah Mert 1
Cemal Köse 1
Ayhan Kahraman 1
Hasan Aksakal 1

Yazar Sayi

Sayfa 259 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Monireh Azimzadeh 1
Nevzat GÜMÜŞ-Ali İLHAN-Ali Ekber GÜLERSOY 1
Taha Tuna Kaya 1
Birgül Toker 1
Ferruh Yıldız 1
Süheyla Kale Bilki 1
M. Hoppal-Janos Sipos 1
Ömür Koç 1
Wolfram Eberhard 1
F. Emel Yılmaz 1
Kevser Koç-Sibel Yıldız-Rana Coşkun 1
Alpaslan Demir-Taner Aslan 1
Ufuk Gencel 1
Meldan Tanrısal 1
Banu Durgunay 1
Gözde Özcanar 1
Mehmet Doğan 1
Rainer Marie Rilke 1
Hülya Nutku 1
Mustafa Kemal Karahasan 1
Sevgi Şahin 1
Aysel Ünsal 1
Muhammet Ertoy 1
Erhan Aydın-Erkin Ariz 1
Selcen Çifci 1
Jaynagül Sabitkızı Beysenova 1
Nihalgül Daştan 1
TamillaAliyeva 1
Aysun Eyduran 1
Natalya Budnik 1

Yazar Sayi

Sayfa 260 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Figen Karadayı 1
M. Sadi Çögenli 1
Özden Demir 1
Fahriye Gündoğdu 1
Burak Hamza Eryiğit 1
Oleg Alekseyeviç Mudrak 1
Amanbay Asırov 1
Umut Özge 1
Sadık Koç 1
Bayram Kodaman 1
Gülcihan Pehlivan 1
Mehmet Gel 1
Dilek Kantar 1
Ramis Dara 1
Zekai Güner 1
Seyfullah Çevik 1
Cevdet Kırpık 1
Hasan Yüksel 1
Muhtar Kazımoğlu 1
Selim Çonoğlu 1
Juha Pentikainen 1
Albert B. Lord 1
Emin Onuş 1
İlyas Çiçekli 1
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu 1
Nebahat Sülçevsi 1
M.Ş. Şiraliyev 1
Özgür Öner 1
Yaşar Düzenli 1
A. Halim Ulaş 1

Yazar Sayi

Sayfa 261 / 261
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih Balcı 1
Lale Avşar İskenderzade 1
Bülent Çiftpınar 1
Haldun Taner 1
Meryem Mudara 1
Beki Refka Haleva-A. Zeynep Kıvanç 1
Gülnar Bozımbaykızı Saigy 1
Mehmet Katrancı 1
Dorjkhand Jambalsuren 1
Hüseyin Öztürk 1
Mustafa Uğurlu Arslan 1
Ümran Derkunt 1
Murat Gür 1
Ersen Ersoy-Uğur Öztürk 1
Kadri Hüsnü Yılmaz 1
Nizami Ceferov 1
Ali Bayat 1
Tolga Kıyak 1
İrem Onursal Ayırır 1
Ayşe Ülkü Kan 1
Necla Yalçıner 1
Mahmut Tali Öngören 1
A. Serdar Öztürk 1
Fatih Türe 1
Levent Aydın 1
Osman Eroğlu 1
Halil İbrahim Ertürk 1
Şemsetdin Abdinazimov 1
Mehmet Nuri Kardaş 1
E. Hinds Harold 1