Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/turkoloji/www_turkoloji/makale-yazar/include/dbconnection.php on line 9
Yazar Sayi

Yazar Sayi

Sayfa 1 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erman Artun 148
Do?an Kaya 130
127
Zeynep Korkmaz 120
Ya?ar Kalafat 109
Hasan Eren 78
Mustafa Karabulut 75
72
G?yasettin Ayta? 67
Osman Fikri Sertkaya 65
64
62
60
Mehmet Yard?mc? 55
55
53
Muzaffer Uyguner 49
Saim Sakao?lu 49
Veysel ?ahin 47
Talat Tekin 44
41
Nergis Biray 41
40
Mehmet Kara 40
39
Adem Aydemir 39
39
Leyla Karahan 36
36
Erhan Ayd?n 35

Yazar Sayi

Sayfa 2 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Agah S?rr? Levend 35
Ahmet Cafero?lu 35
34
34
34
Ahmet Bican Ercilasun 34
Muhammet Kemalo?lu 33
Do?an Aksan 32
32
31
Mehmet Hazar 31
30
30
30
Necati Tonga 30
Salahaddin Bekki 29
29
Marek Stachowski 28
27
Ali Berat Alptekin 27
27
27
27
Metin And 26
26
H. Dilek Batislam 26
Nurettin Demir 26
Ufuk Tavkul 26
Bedri Aydo?an 25
25

Yazar Sayi

Sayfa 3 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mine Mengi 25
Oktay Yivli 25
Hasan Ayd?n 25
25
25
Nail Tan 24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
Mehmet Emin Bars 23
Hikmet Dizdaro?lu 23
?lyas Kayaokay 23
Ali Y?ld?r?m 22
Necati Demir 22
R?fat Araz 22
Sevda ?ener 22
22
21
Ali Duymaz 21
21
21
Yavuz Bayram 21
Erdo?an Boz 20
?smail Parlat?r 20

Yazar Sayi

Sayfa 4 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Dursun Erdem 20
Mahmut Sar?kaya 20
20
Gerhard Doerfer 20
?ener Demirel 20
Cengiz Aly?lmaz 20
Halil ?brahim ?ahin 20
?eref Boyraz 19
Ruhi Ersoy 19
Abdulkadir Emeksiz 19
19
19
Alaattin Uca 19
Fuzuli Bayat 19
Janos Eckmann 19
Mustafa ?enel 19
19
18
18
A. Deniz Abik 18
18
18
Emine Yeniterzi 18
Volkan Co?kun 18
Hayrullah Kahya 18
Kenan Erdo?an 18
?inasi Tekin 18
18
17
Halil At?lgan 17

Yazar Sayi

Sayfa 5 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice ?ahin 17
Alimcan ?nayet 17
17
Erdal ?ahin 17
17
Mitat Durmu? 17
Faruk Y?ld?r?m 17
Nadir ?lhan 17
17
17
16
16
Murat Ali Karavelio?lu 16
16
16
H. B. Paksoy 16
16
Talip Do?an 16
16
16
Ali Yak?c? 15
15
Mustafa Arslan 15
Erdal Karaman 15
15
Levent Kurgun 15
15
15
Ercan Alkaya 15
Abdulselam Arvas 15

Yazar Sayi

Sayfa 6 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
15
Bayram Durbilmez 15
15
Abide Do?an 15
15
15
Ersin Teres 15
Mustafa Sever 14
Metin Ekici 14
14
Metin Ergun 14
Semra Aly?lmaz 14
?lkin Guliyev 14
14
Mustafa Apayd?n 14
14
Menderes Co?kun 14
Bekir ?i?man 14
Abdulkadir Erkal 14
Naciye Y?ld?z 14
?brahim Orta? 14
14
14
Esma ?im?ek 14
M. Fatih Kanter 14
Halil Ersoylu 14
Kemal Eraslan 14
14
Ali Akar 14
14

Yazar Sayi

Sayfa 7 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
14
?lhami Durmu? 14
14
14
Pertev Naili Boratav 14
Ahmet Buran 14
13
13
13
?. Hakk? Aksoyak 13
Mustafa Aksoy 13
Cahit Ba?da? 13
Aziz Merhan 13
13
13
13
Cemal Kurnaz 13
Mehmet Kaplan 13
Engin Y?lmaz 13
13
Mehman Musao?lu 13
13
13
Ceval Kaya 13
Seyit Battal U?urlu 13
Sedat Maden 13
Serkan ?en 13
Canan Aslan 13
13
Muharrem Kaya 12

Yazar Sayi

Sayfa 8 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yakup Karasoy 12
Mustafa Toker 12
12
Nusret H?z?r 12
Hayrettin Rayman 12
Zekerya Batur 12
Kerim Demirci 12
Mustafa Sar? 12
Aziz Ayva 12
12
12
Umut Al 12
Dursun Y?ld?r?m 12
Ya?ar Aydemir 12
Nurdin Useev 12
Azmi Bilgin 12
12
Adnan Binyazar 12
12
Salih Y?lmaz 12
Yeter Torun 12
12
Adem Ceyhan 12
Osman Nedim Tuna 12
Peter Zieme 12
Mehmet Y?lmaz 12
12
Refiye Oku?luk ?enesen 12
12
Efrasiyap Gemalmaz 12

Yazar Sayi

Sayfa 9 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Adem ??can 12
Semih Tezcan 11
11
Mehmet Turgut Berbercan 11
Serdar Demircan 11
Mecdut Mansuro?lu 11
11
Mehmet Narl? 11
Aysu Ata 11
11
Erdo?an Alt?nkaynak 11
Mehmet Ayd?n 11
A. Mevhibe Co?ar 11
Mehmet Temizkan 11
Yavuz Kartall?o?lu 11
Feyzi Ersoy 11
11
11
11
Emine Atmaca 11
11
11
11
Fevzi Karademir 11
Kamil ??eri 11
11
Osman Mert 11
?srafil Babacan 11
Erdo?an Uygur 11
Yunus Kaplan 11

Yazar Sayi

Sayfa 10 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
11
11
Kemal Oflazer 11
10
Talip Kabaday? 10
Pa?a Yavuzarslan 10
10
Pervane Bayram 10
Hakan Yekba? 10
Salim Koca 10
Feridun Tekin 10
Re?it Rahmeti Arat 10
Ahmet Karado?an 10
Mahmut Kaplan 10
Arzu S. Ertane Baydar 10
10
10
10
10
Vecihe Hatibo?lu 10
Suzan Tokatl? 10
Ceyhun Vedat Uygur 10
Cahit Kavcar 10
Hikmet Kora? 10
10
Enfel Do?an 10
R. Bahar Akarp?nar 10
10
Muvaffak Duranl? 10
Osman Erciyas 10

Yazar Sayi

Sayfa 11 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Melek Erdem 10
Babek Osmano?lu Kurbanov 10
10
Mehtap Erdo?an 10
Bilal Aktan 10
10
Erhan Durukan 10
Ahmet Tany?ld?z 10
Zeki Kaymaz 10
Ahmet Alver 10
10
?smail Abal? 10
10
M. Nejat Sefercio?lu 10
Ahmed Ate? 10
10
10
O?uzhan Sevim 10
Mustafa Uslu 10
Ya?ar Semiz 10
Fatma S. Kutlar 10
?sa Sar? 10
Ali Cin 10
Bilge Ercilasun 10
M. Sabri Koz 10
10
10
10
10
Adem Balkaya 10

Yazar Sayi

Sayfa 12 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Caner Kerimo?lu 9
Metin Turan 9
Nurhan Tekerek 9
9
Alan Dundes 9
Beyhan Kesik 9
9
Erdem Konur 9
Ferhat Karabulut 9
9
?smet ?anl? 9
9
Mustafa Talas 9
9
Nermin ?aman Do?an 9
Ali Nihat Tarlan 9
Turgut Karabey 9
Murat A. Karavelio?lu 9
?brahim Dilek 9
?lyas Yazar 9
?erif Ali Bozkaplan 9
Halil ?brahim Usta 9
9
Bayram Ali Kaya 9
9
9
Hayati Develi 9
9
9
Muhammet Kuzuba? 9

Yazar Sayi

Sayfa 13 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
9
Lars Johanson 9
Mevhibe Sava? 9
Naz?m H. Polat 9
9
Yavuz ?en 9
Can ?en 9
9
9
?brahim Kaya 9
9
9
9
Adem Balaban 9
Ay?en Koca 9
9
Nam?k Kemal ?ahbaz 9
Taner Aslan 9
9
Ayten Atay 9
Hayrettin ?vgin 9
9
Turgut Baydar 9
9
9
Damira ?bragim 9
8
Ahmet Kocaman 8
Hatice ?irin User 8
Osman Horata 8

Yazar Sayi

Sayfa 14 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Suut Kemal Yetkin 8
8
8
Ekrem Ar?ko?lu 8
8
?erif Akta? 8
Hasibe Maz?o?lu 8
Mutlu Deveci 8
8
Mustafa Kurt 8
Rezan Karaka? 8
8
8
8
8
8
Ertu?rul Ayd?n 8
Mehmet Yast? 8
Fatih Arslan 8
Sava? Ekici 8
8
8
Ramazan Ekinci 8
8
Osman Karatay 8
8
8
8
Mukim Sa??r 8
Mahmut Tezcan 8

Yazar Sayi

Sayfa 15 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
8
8
Ay?e ?lker 8
Mustafa Erdo?an 8
8
Emine Y?lmaz 8
8
Adilhan Adilo?lu 8
Abdullah Harmanc? 8
8
Meheddin ?spir 8
Tahsin Banguo?lu 8
8
8
H. ?brahim Delice 8
Fatih Sakall? 8
Levent Do?an 8
Mehmet Ulucan 8
Ergin Ayan 8
8
8
Ahmet Turan Sinan 8
Ca?tegin Turgunbayer 8
Nesrin Feyzio?lu 8
8
8
Halil Sercan Ko?ik 8
Mehmet Vefa Nalbant 8
8
Ayten Kaplan 8

Yazar Sayi

Sayfa 16 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
8
8
8
8
Annemarie Von Gabain 8
Leyla Co?an 7
?smail Do?an 7
Ferit Yusupov 7
7
7
Ahmet Demirta? 7
Vedat Ali Tok 7
7
?lhan Erdem 7
Cafer Gariper 7
?brahim Zeki Burdurlu 7
7
Osman Y?ld?z 7
7
?aban Do?an 7
Abdurrahman Kolcu 7
Ahmet Sevgi 7
Sezai Co?kun 7
Bahattin Kahraman 7
Birol ?pek 7
7
Esin Kahya 7
7
7
7

Yazar Sayi

Sayfa 17 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nimet Akdes Kurat 7
Mustafa Cemilo?lu 7
Habibe Yaz?c? Ersoy 7
Sad?k Yazar 7
Ya?ar ?im?ek 7
7
7
7
Muhammet Yelten 7
?lker Ayd?n 7
7
7
?smail Hikmet Ertaylan 7
7
7
7
7
Nesrin Bayraktar 7
7
Selami Ece 7
Soner Akp?nar 7
Hakan Sazyek 7
7
7
7
Havva Yaman 7
7
7
7
Faruk Kadri Timurta? 7

Yazar Sayi

Sayfa 18 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
O?uzhan Karaburgu 7
7
A. Y?lmaz Soyyer 7
Samim Sinano?lu 7
Fethi Demir 7
7
7
Akif Arslan 7
7
Ahmet Kartal 7
Hasan Ba?c? 7
Rysbek Alimov 7
Refik Ahmet Sevengil 7
Nedim Bak?rc? 7
7
7
Ali Erol 7
Abdullah Acehan 7
7
7
7
Timur Kocao?lu 7
Bilginer Onan 7
Yusuf Tepeli 7
Fatih Erbay 7
7
7
7
Ayd?n Can 7
M. Fatih Alkay?? 7

Yazar Sayi

Sayfa 19 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
7
Pervin Ergun 7
7
6
I??lay I??kta? Sava 6
Ali Budak 6
Hanifi Vural 6
?brahim Olgun 6
Mustafa Canpolat 6
Feyza Tokat 6
6
Sad?k Tural 6
Metin Hakverdio?lu 6
Sadettin E?ri 6
Selim Emiro?lu 6
Ahmet Benzer 6
6
Fatih Usluer 6
Eunkyung Oh 6
Bahri Ata 6
Ertu?rul Yaman 6
6
6
Tudora Arnaut 6
Hikmet Asutay 6
6
Berdi Sar?yev 6
6
6
6

Yazar Sayi

Sayfa 20 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
6
6
6
Mustafa U?urlu 6
Makbule Sar?kaya 6
6
Deniz Melanl?o?lu 6
?brahim ?ahin 6
?irvan Kals?n 6
6
6
Sait Okumu? 6
?ahika Karaca 6
Esra Akbal?k 6
Abdullah Eren 6
?inasi Altunda? 6
6
Ayfer Y?lmaz 6
Seval ?ahin 6
Funda Toprak 6
6
?ahap Bulak 6
6
6
6
6
M. Fatih And? 6
Cevat Yerdelen 6
O?uzhan Durmu? 6
Naz?m Elmas 6

Yazar Sayi

Sayfa 21 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halit Dursuno?lu 6
6
6
Adem Can 6
?smail Engin 6
6
6
Kutlay Ya?mur 6
6
Ahmet Do?an 6
Talip Y?ld?r?m 6
Yakup Poyraz 6
Berke Vardar 6
6
6
6
6
Kaz?m Yeti? 6
Nermin Yaz?c? 6
?smet Giritli 6
6
Aysu Erden 6
6
Abdullah Temizkan 6
Mustafa Durmu? 6
6
Oktay Eser 6
Metin Ar?kan 6
6
6

Yazar Sayi

Sayfa 22 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
6
6
Nadejda Chirli 6
6
Nam?k Aslan 6
6
6
?smail Avc? 6
Asiye Duman 6
Lokman Turan 6
6
Sir Gerard Clauson 6
?dris Nebi Uysal 6
Muharrem Ergin 6
6
6
6
Celal Demir 6
Selcan Sa?l?k ?ahin 6
6
Yong-Song LI 6
Serhan Alkan ?spirli 6
6
Selahattin Tolkun 6
Selami Fedakar 6
6
Mustafa Y?ld?z 6
6
Soner Ak?ehirli 6
Mehmet Demirezen 6

Yazar Sayi

Sayfa 23 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
6
6
Cafer ?en 6
Birol Azar 6
Y?lmaz Kurt 6
Cemile K?nac? 6
6
Ay?e Y?ld?z 6
6
6
Sema Aslan 6
Musa Duman 6
Mustafa Aydemir 6
Avni Erdemir 6
6
Murat Kac?ro?lu 6
6
Ekrem Bekta? 6
?hsan Safi 6
Mustafa ?sen 6
Dilek Ereno?lu 6
Naile Hac?zade 6
Fikri Akdeniz 6
6
Kemal Erol 6
6
6
Kubilay Aktulum 6
Bilal Elbir 6
6

Yazar Sayi

Sayfa 24 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
6
6
Janos Sipos 6
6
Sema Aslan Demir 6
Abdullah Ar? 6
Sedat ?ahin 6
6
Alaattin Karaca 6
Ebru Burcu Y?lmaz 6
Sedat Balyemez 5
5
5
Ersen Ersoy 5
Nazire Erbay 5
5
5
Yavuz Akp?nar 5
Erkin Ekrem 5
5
5
5
5
5
Mehmet Ali Yolcu 5
Nesrin Ta??zade Karaca 5
5
5
5
5

Yazar Sayi

Sayfa 25 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
5
5
Kamil Ali G?yna? 5
Hilal Oytun Altun 5
?smail Uluta? 5
5
?brahim Tosun 5
Veli Sava? Yelok 5
Servet Tiken 5
5
R?za Filizok 5
Sava? ?ahin 5
5
5
Yakup ?afak 5
5
Mehmet Saliho?lu 5
5
Erkan Salan 5
Talat Dinar 5
5
5
5
Mesut Kurulgan 5
Bahanur Garan 5
?brahim Halil Tu?luk 5
Abdullah Ayd?n 5
Mehmet Temel 5
5

Yazar Sayi

Sayfa 26 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
Ahmet Topal 5
Kemal Edip 5
Turan Oflazo?lu 5
5
Erol Bar?n 5
Alsu Kamalieva 5
Mehmet Kuruday?o?lu 5
Pelin Ek?i 5
Mustafa Akda? 5
5
Erkin Emet 5
Alpay Do?an Y?ld?z 5
5
Ebru ?enocak 5
Osman Kabaday? 5
Eldeniz Abbasl? 5
5
Y?lmaz Karadeniz 5
Hasan Akta? 5
R. Asl?han Aksoy Sheridan 5
Onur Akba? 5
Fatma Acun 5
5
5
5
5
P?nar Fedakar 5
5
Mustafa ?anal 5

Yazar Sayi

Sayfa 27 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
5
?brahim Kutluk 5
Ferhat Korkmaz 5
Kemal Yavuz 5
5
5
5
5
5
Nesrin Sis 5
Aysun Dursun 5
Mehmet Can Do?an 5
Serkan Acar 5
Hakan Akca 5
5
5
Mehmet Ali A?akay 5
Mustafa Argun?ah 5
Minara Aliyeva Esen 5
Cengiz Tosun 5
Elza Demirda? 5
5
5
5
5
5
A. N. Kononov 5
Hamdi Bravo 5
5

Yazar Sayi

Sayfa 28 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cemal Sakall? 5
5
5
5
Selma Ba? 5
5
Hasan Ali Esir 5
Ahmet O?uz 5
5
5
Henriette Gezundhajt 5
Semiramis Ya?c?o?lu 5
5
Nadirhan Hasan 5
M. Mete Ta?l?ova 5
5
5
Zikri Turan 5
5
Funda Kara 5
Maarife Hac?yeva 5
5
Nuh Do?an 5
Bilal K?r?ml? 5
5
Ali Osman Solmaz 5
Serdar Sakin 5
5
Kamil Veli Nerimano?lu 5
Halit Karatay 5

Yazar Sayi

Sayfa 29 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Fuat Bilkan 5
Hiclal Demir 5
5
Erdo?an Uluda? 5
5
Dursun Zengin 5
Ali Kafkasyal? 5
5
Tahir Nejat Gencan 5
Ramazan Korkmaz 5
Afet ?nan 5
5
Serdar Yavuz 5
Ayd?n Oy 5
Adem Sa??r 5
5
I??l Altun 5
5
Osman Kemal Kayra 5
R?dvan Can?m 5
5
5
Rahmi Do?anay 5
5
Ahmet Bozdo?an 5
H. Mustafa Eravc? 5
Ahmet Temir 5
5
5
Ezgi S?rt? 5

Yazar Sayi

Sayfa 30 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
5
5
5
Ahmet Ak?it 5
Ahmet Demir 5
5
Turhan Doyran 5
5
Ayhan Karaka? 5
Walter Ruben 5
5
Onur Er 5
Ertu?rul ??ler 5
5
Ferhat Aslan 5
?evkiye Kazan 5
Abdulvahap Kara 5
5
Bayram Ba? 5
5
5
O?uz Ergene 5
Mehmet Emin ?en 5
5
Selman Ya?ar 5
Beyhan Kanter 5
Hamit Dikmen 5
Mehmet Yavuz Erler 5
Sultan Tulu 5

Yazar Sayi

Sayfa 31 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
5
5
Necdet Ya?ar Bayatl? 5
Levent Suner 5
5
5
5
5
Cevdet ?anl? 5
Cahit Aksu 5
5
5
I??l Bayar Bravo 5
5
Kamuran Eronat 5
5
Enver Aras 5
5
Elmas ?ahin 5
Fevziye Abdullah Tansel 5
5
W. Eberhard 5
Muharrem Da?demir 5
Mehmet ?nba?? 5
Ta?k?ner Ketenci 5
Zekeriya Karadavut 5
S?la ?enlen 5
5
Nesrin Mengi 5

Yazar Sayi

Sayfa 32 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
5
Ahmet Mermer 5
5
Ahmet Toksoy 5
4
Mustafa Altun 4
H. ?brahim Demirkaz?k 4
Turan Karata? 4
Mehmet Yap?c? 4
Abdurrazak Peler 4
Ahmet ?im?ek 4
Tahir Kahraman 4
4
Ahmet Ali Bayhan 4
4
?erif Demir 4
?srafil Kurtcephe 4
4
4
Orhan Kurto?lu 4
4
Marek Stachowski
4
Sema Demir 4
4
4
Nermin Erdentu? 4
Derya Adalar Suba?? 4
4
Meliha R. ?im?ek 4
4

Yazar Sayi

Sayfa 33 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fatih ?yiyol 4
Ertan Besli 4
4
4
Bilge Seyido?lu 4
Bedri Sar?ca 4
4
4
4
4
Mukadder Yayc?o?lu 4
Ay?en Cem De?er 4
4
4
4
4
Semavi Eyice 4
4
4
Mehmet K?rb?y?k 4
Levent Alyap 4
4
4
?dris Kad?o?lu 4
Fahir ?z 4
4
4
M. Vehbi Tanfer 4
4
4

Yazar Sayi

Sayfa 34 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
A. ?rfan Aypay 4
4
Fatma Susar K?rm?z? 4
Muzaffer Ar?kan 4
4
Petek Ersoy 4
?evki Koca 4
Turgay Sebzecio?lu 4
M. Muhsin Kalk???m 4
4
4
4
4
4
Ahmet Balc? 4
Osman Uyan?k 4
Minara Aliyeva 4
Ba?ak Burcu Tekin 4
Hac? Murat Arabac? 4
Tahir Kodal 4
4
Cihat Aydo?mu?o?lu 4
Funda K?z?ler Emer 4
Sezgin Demir 4
Max Luthi 4
Ahmet Ali Gazel 4
4
Kemal Balkan 4
Zeynel K?ran 4
?smail K?vr?m 4

Yazar Sayi

Sayfa 35 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar U?urlu 4
Hayrettin Orhano?lu 4
4
4
M. Esat Harmanc? 4
4
4
Vural Y?ld?r?m 4
4
4
Ulu? Nutku 4
4
4
Mehmet Meder 4
Recep Duymaz 4
4
Mediha Mang?r 4
Hamiye Duran 4
4
Serdal Kara 4
Mine Baran 4
Erdo?an Kele? 4
4
4
4
Erol Duran 4
Selahittin Tolkun 4
4
4
Ekrem Ayan 4

Yazar Sayi

Sayfa 36 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
4
Bahri Ku? 4
Harid Fedai 4
Ayd?n Say?l? 4
4
Emin Kalay 4
4
Cahit Bilim 4
?smail Arslan 4
4
4
4
R. Levent Aysever 4
4
4
4
4
4
4
4
Tahsin Konur 4
4
4
Ersoy Topuzkanam?? 4
Ramilya Yarullina Y?ld?r?m 4
Alaeddin Mehmedo?lu 4
Mesut Bulut 4
4
Arslan Topakkaya 4
Mutlu Er 4

Yazar Sayi

Sayfa 37 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ziya Av?ar 4
Ayfer Akta? 4
4
4
Servet Erdem 4
Hatice F?rat 4
Mustafa Y?ld?r?m 4
Hayri Sever 4
4
Eyyup Co?kun 4
Nurullah Uluta? 4
4
4
Bekir Direkci 4
Ramazan Acun 4
4
Murat Elmal? 4
Esma Dumanl? Kad?zade 4
Ahmet Akda? 4
4
4
4
4
4
4
Hasan Geyiko?lu 4
4
Yahya Kemal Ta?tan 4
Ertan Engin 4
Emre Kongar 4

Yazar Sayi

Sayfa 38 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mahmut Davulcu 4
4
4
Tulga Ocak 4
4
4
Yunus Ayata 4
Ay?e Duvarc? 4
4
4
4
Murat Hi?mano?lu 4
4
Osman Akandere 4
Yavuz Ercan 4
Osman Senemo?lu 4
4
4
4
Erhan Akta? 4
Vladimir Drimba 4
4
Yakup Y?lmaz 4
4
4
Tuncer Baykara 4
4
Ahmet Pehlivan 4
Alpaslan Okur 4
4

Yazar Sayi

Sayfa 39 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Umut Balc? 4
4
Marcel Erdal 4
Nerin Yay?n 4
Hasan Akay 4
Ay?e Eziler K?ran 4
Fikret Uslucan 4
Von Hans Freyer 4
4
Canser Karda? 4
Salih Demirbilek 4
4
Evren Karata? 4
4
4
4
4
Firdevs Canbaz Yumu?ak 4
4
4
Orhan Yavuz 4
4
Faysal Okan Atasoy 4
4
Mikail Bayram 4
4
4
4
Mustafa Levent Yener 4
4

Yazar Sayi

Sayfa 40 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
4
4
4
4
Nevzat Topal 4
4
Sadettin Y?ld?z 4
Mustafa Sarper Alap 4
Ertan Erol 4
Fatma Sibel Bayraktar 4
Edward Tryjarski 4
4
Turgay Kabak 4
4
Yunus Balc? 4
Hafize ?ahin 4
Erol Ero?lu 4
Belde Aka 4
U?ur Uzunkaya 4
4
4
Seyitnazar Arnazarov 4
4
4
Kas?mcan Sad?kov 4
Mehmet Solmaz 4
Zeynep Altan 4
4
4
4

Yazar Sayi

Sayfa 41 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
4
Erol Aksoy 4
4
Mehmet Okur 4
Mehmet Sar? 4
Pelin Aslan 4
Ahmet Kankal 4
Suat koluk?r?k 4
4
4
4
4
4
Ali Arslan 4
Abdullah Battal Taymas 4
4
?smet Cemilo?lu 4
Ali Tilbe 4
4
4
Olivier Lacombe 4
Ramis Karabulut 4
Yasemin Do?aner 4
Zehra Yazbahar 4
4
Arzu Atik 4
4
4
4
Abdullah ?ahin 4

Yazar Sayi

Sayfa 42 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Burhan Arpad 4
4
Ahmet Tarcan 4
Metin Akku? 4
4
R?za Ba?c? 4
Sabiha Tansu? 4
4
4
Kelime Erdal 4
4
Semran Cengiz 4
Erdem Karaca 4
4
4
Ruth Finnegan 4
Cevat Geray 4
4
4
4
Talat Akaslan 4
4
4
4
4
4
4
Vesile Albayrak Sak 4
4
Mustafa Karata? 4

Yazar Sayi

Sayfa 43 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
4
Furkan Asya 4
Salican Cigitov 3
Zeki Velidi Togan 3
Samet Azap 3
3
Ezgi Ulusoy Aranyosi 3
Nevin Akkaya 3
3
Yusuf Eradam 3
William R. Bascom 3
Hakan Uzun 3
Alptekin Yava? 3
Muhsin Macit 3
3
3
3
3
Numan Durak Aksoy 3
Murat Tuncer 3
Nedim Y?ld?z 3
H. Derya Can 3
Jean Camborde 3
3
3
3
Recep Uslu 3
Ensar Aslan 3
Ali Asker Bal 3
Bahar Dervi?cemalo?lu 3

Yazar Sayi

Sayfa 44 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
Emel Kefeli 3
3
Hatice Parlak 3
Be?ir Mustafayev 3
Nimet Y?ld?r?m 3
3
3
3
Richard Bauman 3
Cemil Ekiyor 3
3
H. Melek Hidayeto?lu 3
Mustafa Duman 3
Ay?e Pul 3
3
M. Selda Kara?lar 3
Yasemin Altayl? 3
Mustafa Y?lmaz 3
MetinAnd 3
3
Mehmet Seyfettin Erol 3
3
?erife Akp?nar 3
Kenan Acar 3
Birsen ?ahin 3
Bar?? Metin 3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 45 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cevdet Yakupo?lu 3
Orhan Ac?payaml? 3
3
3
Fatma Var?? 3
Esra Yakut 3
3
Nesime Ceyhan 3
M. Akif Erdo?du 3
Hasan Ali Polat 3
Nurten Sar?ca 3
3
Yusuf Avc? 3
3
Alpaslan Demir 3
Fatih M. Dervi?o?lu 3
Cabbar ??ankul 3
3
3
Hatice Sofu 3
3
Halil ?brahim Tu?luk 3
Halit Biltekin 3
?smail Y?ld?r?m 3
Kenan Ziya Ta? 3
3
3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 46 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
U?urAlpagut 3
Ersoy Ta?demirci 3
Mahir ?aul 3
Sag?p Atl? 3
3
Eda Tany?ld?z? 3
Shoira Usmanova 3
Esra Karabacak 3
3
3
?erife Y?ld?z 3
3
3
Sedat Cereci 3
3
3
Andreas Tietze 3
Mehmet Kazar 3
Recep Cengiz 3
Mustafa Yenias?r 3
3
Fato? Suba??o?lu 3
3
3
Abdulhalim Ayd?n 3
3
3
3
Kemalettin Deniz 3

Yazar Sayi

Sayfa 47 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
Ayd?n K?rman 3
Kevser Acarlar 3
3
Sekine Karaka? 3
Ayhan Sezer 3
3
3
3
3
3
Orhan O?uz 3
A. Mecit Canatak 3
Timur Vural 3
3
Sema Ege 3
S?tk? Soylu 3
3
Dan Ben-Amos 3
Mehmet Sait Dilek 3
Zemire Gulcal? 3
Abdullah Bulut 3
3
3
Suzan D. Canhasi 3
Mustafa Keskin 3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 48 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
Necati Avc? 3
3
Re?at ?zb?rak 3
3
3
3
3
3
Harun Tepe 3
H. Mesut Meral 3
Mehmet Yeti?gin 3
Yunus Alyaz 3
Sedat Karda? 3
3
3
U?ur Tuzta?? 3
3
3
Seyit Ta?er 3
3
Selma Ergin Sol 3
3
Necip Faz?l Duru 3
Ece Korkut 3
Sava?kan Cem Bahad?r 3
H. Gamze Demirel 3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 49 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
Wilhelm Barthold 3
3
Kahraman Bostanc? 3
3
3
3
M. Akif Erdo?ru 3
3
Gurbandurd? Geldiyev 3
3
Mustafa K?rc? 3
3
3
Onur Bilge Kula 3
3
Fatma Albayrak 3
3
Nuran Tezcan 3
Mehmet Rifat 3
3
3
3
Tuna Y?ld?z 3
Y?lmaz Irmak 3
Ali Tan 3
3
M. Muhtar Kutlu 3
Rahim Tar?m 3
Haktan Birsel 3

Yazar Sayi

Sayfa 50 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
Seyran Gay?bov 3
3
3
3
3
?enel Elald? 3
3
3
3
?brahim Ta? 3
3
Hasan Cankurt 3
3
3
3
3
3
Kadir Alper 3
3
3
3
Murat Turna 3
3
3
3
Seda Uyan?k 3
3
Hasan Kavruk 3

Yazar Sayi

Sayfa 51 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayhan Tergip 3
3
3
Adem Polat 3
3
3
3
3
3
?eref Uluocak 3
Mehrali Calp 3
Halil ?brahim Haksever 3
3
Zekeriya Ba?kal 3
Halis Alar 3
3
Mehmet Pekta? 3
Erdal Akp?nar 3
3
3
3
3
3
Harun Y?ld?z 3
Mine Demiralp Nakipo?lu 3
3
Muammer Do?an 3
?lber Ortayl? 3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 52 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
Hasan ?ahin 3
Tahsin Akta? 3
3
Fatih Ba?p?nar 3
3
Z. Fulya Temel 3
3
3
Agnieszka Ay?en Kaim 3
?ahmurat Ar?k 3
3
Bahri Savc? 3
Pelin ?ahin Tekinalp 3
3
Abdullah Mesut A??r 3
Yonca Anzerlio?lu 3
3
F?rat Caner 3
Hacer Topakta? 3
3
3
Tahir Balc? 3
Ay?e Nur S?r 3
Okan Ya?ar 3
Alper Ba?er 3
3
3
Mustafa ?eker 3
3

Yazar Sayi

Sayfa 53 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
Alev S?nar 3
Ayten Sezer 3
Mesut ?en 3
Muzaffer Tufan 3
3
Pauliuo Toledo 3
Ahmet Da?l? 3
Mihaly Hoppal 3
Elfine Sibgatullina 3
3
Ay?e At?c? Arayancan 3
3
T. Halasi Kun 3
Filiz K?rba?o?lu 3
Suzan Uluo?lu 3
3
Zehra Arslan 3
Murat Cerito?lu 3
Selim Somuncu 3
Halil ?brahim Yakar 3
3
3
Necmettin Sevil 3
3
Nuran Y?lmaz 3
?erafettin Turan 3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 54 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
Ahmet Turan Do?an 3
3
3
3
3
Zafer Cirhinlio?lu 3
?nci San 3
Yasemin Demircan 3
3
3
S?dd?k Bak?r 3
Nuran Kayaba?? 3
Ali Donbay 3
3
Abdullah Sato?lu 3
3
3
3
Jale Demirci 3
?uayip Karaka? 3
3
Nadir Engin Uzun 3
3
Muhammet Fatih Alkay?? 3
3
Fatih T??l? 3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 55 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
3
Enver Ziya Karal 3
3
3
3
Roger D. Abrahams 3
3
Ay?e Banu Karada? 3
Suat Ungan 3
3
Serpil Altuntek 3
Hasan Kaya 3
Nezir Temur 3
3
3
3
3
3
3
3
Kamile ?mer 3
Tofig Davud O?l? Melikov 3
Celal Metin 3
Hanife Alkan 3
3
Sinan Uygur 3
Kemal Tuzcu 3
3

Yazar Sayi

Sayfa 56 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
3
Ay?e (Pamir) Dietrich 3
3
Dilek Ceran 3
Serkan Ertural 3
3
Alparslan Santur 3
Mehmet Erol 3
3
3
3
Benno Landsberger 3
3
Rasih Erkul 3
Adnan Onart 3
Fatma Ahsen Turan 3
3
Muvaffak Eflatun 3
3
Kayhan Orbay 3
Erdal Aksoy 3
3
3
Vahit Zahido?lu 3
Tuna Be?en Delice 3
Zeynep Erk Emeksiz 3
Hilmi Dulkadir 3
Serdar Bulut 3
Nesrin Kaya 3

Yazar Sayi

Sayfa 57 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?brahim Usta 3
3
3
Ruhi Kara 3
3
Burhanettin Bat?man 3
3
Mustafa Karadeniz 3
3
Aynur Karata? 3
Selami Turan 3
3
3
Sevim Nilay I??ksalan 3
Mahir Kalfa 3
3
Orhan Kabata? 3
?ahru Pilten 3
3
Shinji Ido 3
3
Sibel Turhan Tuna 3
Mustafa Alkan 3
Serap Kurbano?lu 3
Erdo?an Ba?ar 3
3
M. Celal Var??o?lu 3
3
J.E. Andras Bodrogligeti 3
M. Kagan 3

Yazar Sayi

Sayfa 58 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
3
Abdurrahman Tariktaro?lu 3
3
U?ur Ba?aran 3
?mdat Demir 3
Macit Bal?k 3
3
Mehmet Kaygana 3
B. Erdem Da??stanl?o?lu 3
?efik Uysal 3
Fazl? Arslan 3
Lord Raglan 3
3
E?ref Adal? 3
3
Neslihan Demirkol 3
Ozan Y?lmaz 3
Nurhan Karada? 3
Ay?e Ayd?n 3
3
Sabahattin Kudret Aksal 3
3
3
Sad?k Sar?saman 3
G. Ezgi Korkmaz 3
Lemi Ak?n 3
Kamil Veliyev 3
Ahmet A??r 3
Halit Tanyeli 3
?arika Gedikli Berber 3

Yazar Sayi

Sayfa 59 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esra Sar?koyuncu De?erli 3
Ahmet Cuma 3
Mehmet Tezcan 3
Cevat Alkan 3
Melih Erzen 3
3
3
Ya?mur Say 3
3
3
Emrah Pelvano?lu 3
3
3
Metin Eke 3
3
3
Helmuth Ritter 3
Ekrem Kalan 3
Ziyat Akkoyunlu 3
Ali Sinan Bilgili 3
3
3
Abuzer Kalyon 3
3
Bekir S?tk? Baykal 3
3
3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 60 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mikail Cengiz 3
Neslihan Kansu Yetkiner 3
Feridun Nafiz Uzluk 3
3
?hsan Kalendero?lu 3
3
Burcu ?lkay Karaman 3
3
Mehtap Ye?ilorman 3
3
Jens PeterLaut 3
3
Mehmet Fuat Bozkurt 3
Cihan Okuyucu 3
3
Yakup Sar?kaya 3
3
3
Hayrettin P?nar 3
Ya?ar Tonta 3
3
Ahmet Akkaya 3
Bahattin Demirta? 3
Ye?im Aksan 3
Sinan Uy?ur 3
Robert Anhegger 3
Ne?e Can 3
3
3
3

Yazar Sayi

Sayfa 61 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rahmi Er 3
Ahmet Uslu 3
Ay?e Y?lmaz 3
Fuat Boyac?o?lu 3
3
Lauri Honko 3
Haydar Ediskun 3
Metin Eren 3
3
Henry Glassie 3
Asu Ersoy 3
3
3
3
3
Feryal Korkmaz 3
3
Hasan Demiro?lu 3
3
Suna Kili 3
3
S. Ye?im Ferendeci 3
3
?lker Tosun 3
3
Imre Adorjan 3
Orhan Kaplan 3
?rfan Polat 2
Alev S?nar U?urlu 2
Halim Serarslan 2

Yazar Sayi

Sayfa 62 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?sa Hebibbeyli 2
2
2
2
Ercan Hayto?lu 2
2
2
?enay K?rg?z Karak 2
Osman Turan 2
Kemal Demiray 2
Zeynep Ate?al 2
Ali ?hsan Yap?c? 2
Serap Ta?demir 2
?erife Uzun 2
2
2
2
2
Vladimir Propp 2
2
Mustafa kalkan 2
Ceyhun Atuf Kansu 2
Hasan Mesut Meral 2
Muhammet Bahad?r 2
2
2
2
Sevim Birici 2
Emine Tu?cu 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 63 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Fatih Sona 2
2
Mustafa ?erif Onaran 2
2
A. Faruk Sinano?lu 2
2
Mehmet Kurt 2
Mesut U?urlu 2
2
Mustafa Yavuz 2
2
Levent Doyuran 2
Orhan Ural 2
B. S. Adams 2
2
2
?smail Boyac? 2
2
Etem Ye?ilyurt 2
2
2
Pelin Dimdik 2
2
2
Feridun Ata 2
Sonel Bosnal? 2
Cengiz Buyar 2
2
Turhan Feyzio?lu 2

Yazar Sayi

Sayfa 64 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Kaplan 2
Faruk Kocac?k 2
Alpay Bizbirlik 2
Ahmet Yaram?? 2
2
Nihat Sami Banarl? 2
2
Emine K?s?kl? 2
2
2
Seyfi Y?ld?r?m 2
Zehra D. Ero?lu 2
Mahmut ?slamo?lu 2
2
Mustafa Uyar 2
2
2
Esra Sazyek 2
Mehdi ?lhan 2
2
Musa Seyirci 2
Cemal Bayak 2
Samira Kortantamer 2
2
?brahim Kafeso?lu 2
Birkan Karg? 2
Tunca Poyraz Taco?lu 2
Zeynep Kerman 2
2
Fettah Kuzu 2

Yazar Sayi

Sayfa 65 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rukiye Akdo?an 2
Dilek Akan Budak 2
2
Yunus Kobal 2
Hasan Erkek 2
Erkan Erginci 2
2
Fikri Salman 2
2
2
Mehmet Emin Uluda? 2
2
2
Meral Ozan 2
2
?adiye Deniz 2
2
Halis Adnan Arslanta? 2
?sa Tak 2
2
2
2
Edip Cansever 2
S?la Akdeniz 2
2
Esra Kirik 2
Kayahan Erimer 2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 66 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Tu?rul Balaban 2
Ali Karadavut 2
2
Mehmet Ali Bahar 2
2
2
2
Ayfer Teker Garcia 2
?kbal Vurucu 2
Ay?e Demir 2
2
2
Klaus Detlev Wannig 2
O. Burian 2
2
Melek Delilba?? 2
Mehmet Ekiz 2
2
Cezmi Koca 2
2
?lker Alp 2
Wolfram Hesche 2
Adalet A?ao?lu 2
Fatih Ba?bu? 2
Bekir ?akir Konyal? 2
Durdu Mehmet Burak 2
2
Taner Tatar 2
Z. Do?an Koreli 2

Yazar Sayi

Sayfa 67 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Funda ?an 2
2
Mesiha Tosuno?lu 2
Nebahat Yuso?lu 2
Berrin Aksoy 2
Seyit Gezer 2
Hayati Y?lmaz 2
?. A. Baranov 2
2
Murat Uluo?lu 2
Nefise Abal? 2
2
Hikmet Y?lmaz 2
Y?ld?z Canpolat 2
Ahmet E. Uysal 2
2
2
Soner Sa?lam 2
2
Hasan Basri Karadeniz 2
Mithat Durmu? 2
2
2
Mustafa Hilmi Bulut 2
Hasan Kolcu 2
Nicholas Poppe 2
2
Emin Erdem Kaya 2
Kubilay Aysevener 2

Yazar Sayi

Sayfa 68 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Okan Haluk Akbay 2
Hakan Ta? 2
2
2
Dovdoyn Bayar 2
2
Sevilay Ayva 2
2
2
Emine Nas 2
Funda Bulut 2
2
Sadiye Tutsak 2
2
Alev Karaduman 2
Necdet Aysal 2
2
Mustafa Ya?basan 2
Orhan Seyfi ?irin 2
Esma Reyhan 2
2
Tofig ?smail O?l? Hac?yev 2
Azzaya Badam 2
?brahim Altunel 2
Sibel Bayram 2
Danuta Chmielowska 2
2
Musa Ya?ar Sa?lam 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 69 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Abdullah Da?ta? 2
2
2
2
Ayd?n Demirel 2
Suat Donuk 2
Veysi Ak?n 2
Kerim Ya?ar 2
2
2
2
2
Hakan Erdo?an 2
Sevgi ?yi 2
2
2
2
2
Adem Kara 2
2
Hale ??vg?n 2
2
2
Murat Bulgan 2
Canan ?leri 2
2
Kamil ?ahin 2
2
?skender Muzbeg ?efiko?lu 2

Yazar Sayi

Sayfa 70 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
Nuran Ta?l?gil 2
Zeliha Gaddar 2
Erdal Aydo?an 2
Ali Fehmi Karamanl?o?lu 2
Musa Kaval 2
2
2
?enol Kantarc? 2
Bilgen Ayd?n 2
2
Mustafa Ayy?ld?z 2
Axel Olrik 2
?brahim Yasa 2
2
Abdulmuttalip ?pek 2
2
2
Erkan Akal?n 2
2
Nagehan Eke 2
2
Mustafa Kaya 2
2
Oktay Selim Karaca 2
2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 71 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Can Karahan 2
Necat Birinci 2
2
2
Ya?ar Akdemir 2
Caner Solak 2
Halim Ya?c?o?lu 2
Metin Ceylan 2
Ka?if Y?lmaz 2
Tooru Hayasi 2
2
Cem Boz?ahin 2
2
Samet Elizade 2
2
Tu?ba Y?ld?r?m 2
Y?lmaz Altu? 2
Cemali Sar? 2
Elif Emine Balta 2
2
Vefa Sava?kan 2
2
Boray ?dem 2
2
Ali Sar?koyuncu 2
P?nar Kasapo?lu Akyol 2
Cengiz M. Tosun 2
Hasan Bolat 2
Mongu? B. Kenin-Lopsan 2
Jahangir Karini 2

Yazar Sayi

Sayfa 72 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Ayd?n Yetkin 2
Elza Al??ova Demirda? 2
2
2
Rafet Metin 2
Hasan Ortekin 2
2
Johannes Benzing 2
2
2
Meltem Santur 2
Mustafa Onar 2
2
2
Emine Yarar 2
?mran Karaba? 2
Ak?n Konak 2
Fatih ?ayhan 2
Hayati Be?irli 2
Necdet Osam 2
Arif Y?lmaz 2
2
Numan Kartal 2
To?rul Halilov 2
Reha Y?lmaz 2
Zeki Karakaya 2
B. Tahir Tahiro?lu 2
Gaye Belk?z Yeter 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 73 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Salim Cono?lu 2
?smail Bozkurt 2
Asker Kartar? 2
Ejdan Sadrazam 2
Tu?ba Akta? 2
Gonca Kuzay Demir 2
Hikmet ?layd?n 2
2
?brahim Onay 2
Soner Akda? 2
2
Nurhayat Atan 2
Robert Underhill 2
Zeynep Z. Atayurt 2
2
Seda Selim 2
Ay?e Balc? 2
Suat Sinano?lu 2
M. Fatih Uslu 2
Bayram Y?ld?z 2
Dilek Herkmen 2
2
2
2
Hasan Kara 2
Nezih Demirtepe 2
?lhan Erk 2
2
2
Cihan Camc? 2

Yazar Sayi

Sayfa 74 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ramazan Durmaz 2
Yakup Karata? 2
2
Adem Palab?y?k 2
2
2
2
2
Recep Y?ld?z 2
Ensar Kesebir 2
2
Fatma ?im?ek 2
Haluk Ayd?n 2
Metin Karada? 2
Giray Fidan 2
Semra ?en 2
2
2
?brahim Karahanc? 2
2
Mustafa Baydar 2
2
?smet Emre 2
Aysun Sungurhan 2
Buket O?uz 2
2
ilhami S???rc? 2
Ay?e F?rat ?im?ek 2
Nagihan Kunduz 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 75 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Alparslan Demir 2
2
Erol Karaca 2
2
2
Ertan Efegil 2
Zafer Karademir 2
Alan Gilchrist 2
Ay??n Candan 2
Mahmut Bolat 2
2
2
Tibor Halasi-Kun 2
Galip Ak?n 2
2
Fatma Sa?lam 2
2
?sa Y?lmaz 2
Hendrik Boeschoten 2
Semiramis Kantel 2
Ahmet Be?e 2
2
Mustafa Aslan 2
2
Battal ?nand? 2
Mehmet Be?irli 2
2
Erhan Ta?ba? 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 76 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?lay ?leri 2
2
Ahmet Ta???n 2
2
2
Firdevs Karahan 2
Hakan Y?lmaz 2
Altan Aykut 2
Durmu? Akal?n 2
2
Mukaddes Arslan 2
Kadir Canatan 2
Selda Kulluk Yerdelen 2
2
2
Metin Argan 2
Mustafa Yi?ito?lu 2
2
A. R. Humphreys 2
Esra Dicle 2
Kas?m Kufral? 2
Babek Kurbanov 2
2
Nurcan Toksoy 2
2
Hilal Ayd?n 2
2
Vedat Kurukafa 2
2
Nuri Sa?lam 2

Yazar Sayi

Sayfa 77 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sergej G. Klyashtornyj 2
Ahmet keskin 2
Cevdet Y?lmaz 2
Sabire Ar?k 2
Bekir Kayaba?? 2
Mehmet Gedizli 2
2
2
Cihan Piyadeo?lu 2
Muhittin Turan 2
Fatih Rukanc? 2
2
2
2
Uygar Aydemir 2
A. Derya Eskimen 2
2
Mehmet Kocao?lu 2
Recai Ku? 2
Zehra ?p?iro?lu 2
2
2
2
2
2
2
2
Enver Kapa?an 2
Bilal Kemikli 2
Lokman Tay 2

Yazar Sayi

Sayfa 78 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kemal Abdulla 2
2
2
Hikmet Bayur 2
Ye?im I??k 2
Senem Gezero?lu 2
Hanife Koncu 2
2
Sinem ?ahin Ye?il 2
2
Mehmet Altunmeral 2
Peyami Safa 2
Serdar Sa?lam 2
Ahmet ?nam 2
Ne?e Demirci 2
2
2
Hasan I??k 2
Naile A?ababa 2
2
2
C?ld?z Alimova 2
Sad?k Kemal Tural 2
Seyfettin Altayl? 2
?rem Onursal 2
2
Mahmut Gider 2
2
Murat Cankara 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 79 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kamil Tiken 2
2
Celal Aslan - Seyit Battal U?urlu - Macit Bal?k 2
Metin Erol 2
?skender Pala 2
2
2
S?tk? Ayd?nel 2
Leyla Tercanl?o?lu 2
Esra S. De?erli 2
2
H?fz? Do?an 2
Yavuz Sinan Ulu 2
Michael D. Sheridan 2
Bilgen Ayd?n Sevim 2
2
?smay?l Hakk? Baltac?o?lu 2
2
2
Turgay Yazar 2
Zuhal Y?lmaz 2
Sedat U?urlu 2
Ayhan Ayd?n 2
2
Konur Ertop 2
2
2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 80 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Belgin Tezcan Aksu 2
2
Selim Ahmeto?lu 2
2
Zehra Sema Demir 2
2
?sa Kocakaplan 2
Nuran Elmac? 2
Rengim Sine 2
2
2
Serap Uzuner Yurt 2
2
Ferruh A?ca 2
2
2
Nadir Devlet 2
Melek Alpar 2
Selahattin Tansel 2
Tahir Kutsi Makal 2
Yusuf Gedikli 2
?lkay ?ahin 2
M. Sami Bayraktar 2
2
Oktay Ahmed 2
Meltem Sarg?n 2
2
2
2
Fatih Tepeba??l? 2

Yazar Sayi

Sayfa 81 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Aytekin 2
Meryem ?en 2
Nebahat Oran Arslan 2
Angelika Arman 2
E. V. Sevortyan 2
2
?ahin Barano?lu 2
2
Orhan Veli Kan?k 2
2
Rehman Seferov 2
Ahmet Altay 2
?smail Bozta? 2
Sibel Kocaer 2
2
2
Zeynep Zafer 2
2
Mehmet Demir 2
2
Jeff Todd Titon 2
Alpay ?gci 2
Ahmet Ya?ar Ocak 2
2
Nihayet Arslan 2
2
Alev Baysal 2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 82 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bilal Dedeyev 2
2
Rezzan K?z?ltan 2
2
Giray Saynur Bozkurt 2
Mehebbet Pa?ayeva 2
Hidayet Aydar 2
Yeliz Akar 2
Sinan O?an 2
Kemal Timur 2
Ali Osman Abdurrezzak 2
2
2
2
Fevzi Hal?c? 2
2
2
2
O?uz Karakartal 2
Saadettin Keklik 2
2
Behlul Abdulla 2
2
2
Christopher Caudwell 2
Erol Kaya 2
2
2
Fatih Kaya 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 83 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Sar?ca 2
2
Kadir Kasalak 2
2
?pek Y?ld?z 2
2
Selim ?leri 2
Esin Day? 2
Kamil Civelek 2
Nimetullah Haf?z 2
2
2
2
S?la Ay 2
Musa Demir 2
Cem Erdem 2
2
Richard M. Dorson 2
Bakt?bek ?sakov 2
2
Mustafa Atila 2
2
2
Turgay Cin 2
2
Emel Co?kun 2
2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 84 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
Mahir Cankaya 2
2
2
Berrin Yan?ko?lu 2
2
2
Fatma Nur Ba?aran 2
2
Zeki Uslu 2
Genciana Abazi-Egro 2
2
2
Salim Pilav 2
2
Nejat Do?an 2
2
Felix J. Oinas 2
V. Zirmunsky 2
2
Tu?ba Korhan 2
Y?ld?z Kocasava? 2
Ahmet Emin Yaman 2
2
M. Cavid Baysun 2
Ezgi Metin Basat 2
2
2
?hsan Sabri Balkaya 2

Yazar Sayi

Sayfa 85 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Fahri Sakal 2
2
M. Saffet Sar?kaya 2
Abidin Emre 2
Sabire Ar?k 2
2
2
Kaan Y?lmaz 2
2
Adem Terzi 2
2
Esat Bozyi?it 2
2
Sait A?g?n 2
2
2
2
Marufjon Yuldashev 2
2
2
Nuray Mamur 2
Mehmet Saray 2
Nesimi Yaz?c? 2
Ferhat Tamir 2
2
Robert Dankoff 2
Philippe Van Tieghem 2
Holida ?mamova 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 86 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elmira KALJANOVA 2
Suat ?lhan 2
2
2
2
2
2
Walter Eckehart Spengler 2
2
2
2
2
2
Emine K?rc? 2
Yakup Kadri Karaosmano?lu 2
2
2
Mehmet Kahraman 2
2
2
Hatice ?im?ek Bekir 2
Tayfun Hayk?r 2
Aytekin Keskin 2
Mahmut H. ?akiro?lu 2
Yasemin Mumcu Ay 2
Seyran Gay?pov 2
2
2
Niyazi Karasar 2
Recep Tek 2

Yazar Sayi

Sayfa 87 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Alparslan 2
Aziz Tekdemir 2
2
2
Arzu Kunt 2
S?tk? Bahad?r Tutu 2
2
2
Tuba I??nsu ?sen-Durmu? 2
Musa Rahimi 2
Ahmet Cevat Emre 2
?smail H. Demircio?lu 2
2
2
Tunca Kortantamer 2
Cemil Yener 2
2
?smet Alpaslan 2
?evkiye ?nalc?k 2
Kerem Karabo?a 2
Buket Akkoyunlu 2
Turgut Ba??r 2
2
Erkan Demir 2
2
Far?z Y?ld?r?m 2
Behice Sad?k Boran 2
Hasan Yaz?c? 2
2
Yusuf ?ahin 2

Yazar Sayi

Sayfa 88 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Haldun Ero?lu 2
2
Hatice P. Erdemir 2
2
Murat Ar?kan 2
Selim Aslanta? 2
Adnan ?nce 2
Fatih Y?lmaz 2
Said Co?ar 2
Ebru Kavas 2
Recep Demir 2
Murat Kocaaslan 2
Halime Do?ru 2
Metin Demirci 2
Arthur Sewell 2
2
2
2
Semiha Alt?er 2
2
Ferda Atl? 2
2
Mehmet ?eker 2
2
2
2
2
Ahmet Kolba?? 2
Sedat Erkut 2
Elza Semedli 2

Yazar Sayi

Sayfa 89 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fahri Yetim 2
2
Cezmi Eraslan 2
John Andrew Boyle 2
Aymil Do?an 2
2
2
Abuzer Akb?y?k 2
Oktay Aslanapa 2
2
Bernt Brendemoen 2
2
2
Levent M. Arslan 2
2
Asl? Altan 2
Tu?ba Aydo?an 2
Zeynelabidin Makas 2
Hans Joachim Kissling 2
?erif Korkmaz 2
2
Feridun M. Emecen 2
Birsen Karaca 2
Nuri Kavak 2
H. Ferhan Odaba?? 2
Bar?? Ertem 2
Derya O?uz 2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 90 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Naciye At?? 2
2
2
Abdurrahman Deveci 2
Ahmet Sar? 2
Nalan K?z?ltan 2
2
wiki ansiklopedisi - 2
Ramazan Avc? 2
2
2
2
Mertol Tulum 2
Mehmet Karaaslan 2
2
2
Marina Mojeiko 2
Ya?ar Tokay 2
Murat Parlakp?nar 2
2
Salih Seyhan 2
Eflatun Nemetzade 2
2
2
Binnur Erda?? 2
M. Abdullah Arslan 2
Vasfi Adikti 2
2
Gyula Nemeth 2
Serdar Odac? 2

Yazar Sayi

Sayfa 91 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
M. Faruk Toprak 2
2
2
2
2
Suzan Kavanoz 2
2
Faruk Demirta? 2
O?uz Karakaya 2
2
Onur Balc? 2
Ulvi Keser 2
2
2
2
?afak Ural 2
Esin Derinsu Day? 2
Recep Ercan 2
Enis Batur 2
Galip Eken 2
Malik Y?lmaz 2
?senbike Togan 2
S?la Gen 2
Leyla Raupova 2
Esra Nur Tiryaki 2
2
Re?at Nuri Darago 2
Medine Sivri 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 92 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
2
2
Piotr Kawulok 2
Serhat Yener 2
Emel Ergun 2
Ay?e Duygu Yavuz 2
Nadya Yugu?eva 2
Volkan Marttin 2
Yusuf Olgun 2
Oktay Rifat 2
Tanju Oral Seyhan 2
2
Safiye Akdeniz 2
?aban Ortak 2
Ebru Burcu 2
Mustafa Turan 2
Caner I??k 2
2
2
Mebure Osman Tosun 2
2
Murat Yakar 2
?brahim Erdal 2
2
Abdulkadir Hayber 2
2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 93 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Evis 2
2
2
Elif Dulger 2
?brahim Solak 2
Aysel Ferah 2
Abdullah Metin 2
Kenan Az?l? 2
2
Zilale Hudaybergenova 2
2
P?nar ?be Akcan 2
Huriye Reis 2
2
Cengiz Hakov 2
Erhan Aslan 2
Sedat Alp 2
Nevide Akp?nar Dellal 2
Ay?e Canatan 2
2
Muhammet Arslan 2
Yusuf Do?an 2
Emin Oba 2
2
2
2
2
Muhsin Ertu?rul 2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 94 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
A. Esat Bozyi?it 2
Esat Can 2
2
Tevfik Ekiz 2
?rfan Murat Y?ld?r?m 2
Halil ?nalc?k 2
2
Nuh Tozlu 2
Zeki Haf?zo?ullar? 2
2
2
?smail Aydo?an 2
Nedim Yalans?z 2
Bilal K?rk?c? 2
2
Tufan Turan 2
2
Bahattin ?eker 2
Elif Aksoy 2
?brahim Mazman 2
2
Serdar Sar?s?r 2
Elmira Memmedova 2
?dris ?ahin 2
Abdurrahman Ate? 2
Fahri Atasoy 2
Kerima Filan 2
Ali Volkan Erdemir 2
Bayram Soy 2

Yazar Sayi

Sayfa 95 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
Hasan Kanbolat 2
Erkan Zengin 2
2
?lhan Ekinci 2
2
2
2
Ahmet Vehbi Ecer 2
Yakup Kahraman 2
2
Hatice ?irin 2
2
2
Selim Y?lmaz 2
Seyran Kurbanov 2
2
Salih Orhan 2
Muzaffer Do?anba? 2
S?tk? Nazik 2
2
A.Deniz Abik 2
Tuba ?sen Durmu? 2
2
Yavuz Tanyeri 2
Han-Woo Choi 2
?brahim ?nci 2
2
2

Yazar Sayi

Sayfa 96 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ali Murat Aktemur 2
2
Mine Solmaz 2
2
?brahim Y?lmaz 2
Erkan Ergin 2
2
2
Vugar Sultanzade 2
Behice Var??o?lu 2
2
Rahmanhoca ?mamhocayev 2
?lknur Mavi? 2
Ay?e Uyan?k 2
2
2
2
2
2
Cumhur Aslan 2
2
Adnan Karabeyo?lu 2
2
Necati Akder 2
Galibe Hac?yeva 2
Maksut Yi?itba? 2
Resul Kaya 2
2
Gerard Clauson 2
Mediha Berkes 2

Yazar Sayi

Sayfa 97 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
Sami Bask?n 2
?smail Eren 2
2
2
2
2
Mine Akku? 2
?brahim Toruk 2
Aysima M?RSULTAN 2
N. A. Baskakov 2
2
2
York Norman 2
2
Erhan Solmaz 2
2
2
2
2
Mustafa Karabulut - ?brahim Biricik 2
2
2
Selahattin Tozlu 2
2
Ma?firet Kemal Yunuso?lu 2
Mehmet K?n?k 2
2
2
Selma Ely?ld?r?m 2

Yazar Sayi

Sayfa 98 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
2
Hamdi Hasan 2
2
Salim Duruko?lu 2
Asl? Aslan 2
Ekrem Akurgal 2
Fehmi Ak?n 2
2
Denis Sinor 2
Ahmet E. Uysal 2
2
Elif Ayan Nizam 2
2
KemalOflazer 2
2
H. Feriha Akp?narl? 2
Bar?? Karacasu 2
2
Hasan Bahar 2
Mithat Ayd?n 2
?zzet ?eref 2
2
M. Halit Bayr? 2
Nurullah Y?lmaz 2
2
2
Ahmet Serkan Ece 2
Taciser Onuk 2

Yazar Sayi

Sayfa 99 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
2
2
2
Ahmet Y?lmaz 2
2
2
2
Halide Sar?o?lu 2
Berna Ayaz 2
Kadriye Y?lmaz Orak 2
2
2
2
2
Seza Y?lanc?o?lu 2
Orhan Sevgi 2
Tofig Davudo?lu Melikov 2
Zeki Ar?kan 2
2
2
?brahim Ahmet Aydemir 2
Lokman Baran 2
Abdolrahman Dieji 2
Gizem Akyol 2
2
?ergiyye Heziyeva 2
2
Mehmet Tu?rul 2
Zeynep P?nar CAN 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 100 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa B?y?kl? 2
2
?smet Konak 2
Veysel ?ahin-Fatma Topda? 2
Turgut Tok 2
2
2
2
Yunus Memmedov 2
2
2
Alpaslan Alia?ao?lu 2
Tzvetan Todorov 2
Nihat Bayat 2
2
2
Fatih Koyuncu 2
Hale Sert 2
Sad?k Armutlu 2
2
Onur Balci 2
Hatice Selen Tekin 2
Murat Aka 2
2
2
2
Adnan R. Karabeyo?lu 2
Recep Karaatl? 2
Enis ?ahin 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 101 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Salih Okumu? 2
2
2
Erdal Aslan 2
2
Sami Pekta? 2
2
Ferhad Rahimi 2
Tuna Ertem 2
2
2
Cemil Kutlu 2
Hasan Abdullaho?lu 2
2
?smail Yeti?li 2
?evket Toker 2
M. Emin Yolal?c? 2
2
2
Nevin Selen 2
2
Rahile Davut 2
2
Ay?e Tekel 2
2
Belgin Bal 2
2
2
Co?kun Topal 2
2

Yazar Sayi

Sayfa 102 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halil Demircio?lu 2
Mesut Ayd?n 2
Seyran Aliev 2
Engin K?rl? 1
1
G. W. 1
Makbule Muharreova 1
1
Yasin Yusupcan 1
Murat Karavelio?lu 1
Selma ?enel 1
Agnieszka Koecher-Hensel 1
1
Metin Becermen 1
1
1
Arslan Abdullah 1
Beverly J. Stoeltje 1
1
1
Mustafayev Be?ir 1
Osman Aslan 1
1
1
Esra ?lter 1
Kasiyet Molgajdarov 1
1
1
Ali Demir 1
Gene Bluestein 1

Yazar Sayi

Sayfa 103 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mecdi Emiro?lu 1
1
1
1
Murat Y?ld?z 1
1
Hamid Darvish 1
1
1
Asl? Tekinay 1
Bilge Kaya Yi?it 1
Ekrem Cafer 1
?brahim Erdo?du 1
1
Fenuze Nurieva 1
1
Va-Nu 1
1
Abdulkadir ?naltekin 1
Evin Noyan 1
1
1
Tu?ba Tekin 1
1
R?za O?ra? 1
Bahtiyar Aslan 1
1
1
1
Penah ?mran O?lu Helilov 1

Yazar Sayi

Sayfa 104 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hilal Erkazanc? 1
Y?ld?z Yenen Avc? 1
1
Cemalettin Ta?k?ran 1
Harry Hoijer 1
1
1
?smail ?anl?o?lu 1
Nesrin Altun 1
Atilla Co?kun Toksoy 1
?brahim Sona 1
1
M. Cem ?ahin 1
1
Vefa Guliyeva 1
Abdullah Murat Tilav 1
Kenan Bilici 1
1
Nuri Yavuz 1
Roza Banbergenova 1
Zinaida Efremovna Kaskarakova 1
Ali R?za Y?ld?r?m 1
Ba?ak Bulgun 1
Mehmet Aysoy 1
Derya Yayl? 1
P?nar Karata? 1
Yonca Odaba? 1
1
Sergey G. Klya?torniy 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 105 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Benlio?lu 1
Molla Bekcan Rahmano?lu-Muhammed Yusuf Devanzade 1
Jack Goody 1
?irvan Boran 1
Ayd?n U?urlu 1
Elvira Alexandrovna Grunina 1
?hsan Sat?? 1
Nadide Kark?ner 1
1
1
M. Karasan 1
Fahri Unan 1
1
1
1
1
Alim ?erif Onaran 1
Bedrettin Tuncel 1
1
1
Dilek Ya?c?o?lu 1
Rafet Evyapan 1
1
Sertan Alibekiro?lu 1
1
Erol Alt?nsapan 1
Selahattin Olcay 1
Johan Huizinga 1
Nigar Karakulak 1
Ayla Ka?o?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 106 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emin Okan Okyay 1
1
Ay?e Nur Tekmen 1
Nam?k Sinan Turan 1
Filiz Varol 1
M. Sait Ayd?n 1
Ablet Samet 1
1
1
Okibat Osmanova 1
Sabit Dokuyan 1
1
1
1
1
1
1
1
Cihan Yamako?lu 1
Hatice Elif Diler 1
1
1
Taner Can 1
Ramazan Kaya 1
1
Akbar A. Aghdam 1
1
Funda K?z?ler 1
Macit Bal?k - Seyit Battal U?urlu 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 107 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatuno?lu 1
Lale Day?o?lu 1
1
Sadullah Karayan?k 1
Nazmiye Hasanova 1
1
Andre Martinet 1
1
Mehmet Kay?ran 1
E. Sare Ayd?n 1
Seyit Ali Kahraman 1
Orhan Bozdemir 1
Hayati Akyol 1
1
Kaliya Kulaliyeva 1
1
Recep Bilginer 1
Zehra Odyakmaz 1
Canan Parla 1
Halil ?vgin 1
1
Necdet Okumu? 1
?ahide Keramova 1
Arif Y?ld?r?m 1
1
1
1
Hayri Erten 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 108 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Esma Tezcan 1
Karl Reichl 1
Togrul Haliov 1
Refiye ?enesen 1
Zeki ?brahim Burdurlu 1
Gaybullah Babayar 1
Ma?allah K?z?lta? 1
1
1
1
?ehnaz Ali? 1
Asiye Ta?ba?? Mutlu 1
1
Einar Haugen 1
?brahim Aykun 1
Fazl? Polat 1
Sibel Keskin 1
Louis K.Katona 1
1
David S. Miall-Don Kuiken 1
Abdulhalik Bak?r 1
Kemal Bakar 1
1
1
1
Mehmet Sar?-Okt. Vedat Balkan 1
Zeynel Cebeci 1
Gonca K?rt?l 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 109 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Akbulut 1
Senem Timuro?lu 1
1
1
Sat? Kumarta?l?o?lu 1
?smail Katg? 1
Neslihan Ertural 1
Ataemi Mirzayev 1
Elif Akta? 1
M. Ali Yabgu 1
1
Abdullah Ecehan 1
1
Kemale Y?lmaz 1
Birsel Sa??ro?lu 1
Mehmet Uygun-Mehmet Katranc? 1
Robert P. Finn 1
Zeynep Yaprak 1
1
Bar?? Baraz 1
1
Mehmet Ar? 1
Derya Filiz Korkmaz 1
1
Hu Zhen-Hua 1
1
Serdar Soydan 1
1
Hasan Arslan 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 110 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ergin Jable 1
Seda Pek?en Yan?ko?lu 1
Ne?e I??k 1
??nar Bolatova 1
1
Elnara Ziyadinova 1
1
Ay?e Ayd?n-Reshide Adzhumerova 1
N. Zehra Savran 1
1
1
Abdurrahman Bozkurt 1
Fahri Da?? 1
Habibbeyli ?sa Akbero?lu 1
1
1
1
Bayram Toplu 1
1
Mehmet DE?ERL?YURT - Recep AKSU - M. Yasir AYDO?MU? - Mehmet Fatih KAYA - Ercan ... 1
R.?gor L. K?zlasov 1
1
Serkan ?en-Abdullah Mert 1
Ahmet Poyrazo?lu 1
Cevdet K?rp?k 1
1
Seher Tetik I??k 1
1
T. Sad?kov 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 111 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yusuf Berdak 1
Emin Atasoy 1
1
Filiz Meltem 1
1
Warren C. Schultz 1
1
Kreskai Miklos 1
1
O?uzhan Sevim-Mehmet Gedik 1
Hakan Poyraz 1
1
1
1
Mehmet Fatih Kaya 1
Dominique Collon 1
Rakhat Abdieva 1
1
Sevgi ?ahin 1
Ufuk Gencel 1
Cihan Bulut 1
Erol Sakall? 1
Jultus Nemeth 1
1
1
1
Naz?m Hikmet Polat 1
Fulya Aky?ld?z 1
M. Zeliha Stebler 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 112 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Fatih Odunk?ran 1
L. S. Levitskaya 1
Halide Dolu 1
Merritt Ruhlen 1
Amir Khalilzadeh 1
Berin Uyar 1
Mehmet Kanar 1
1
1
1
1
A. Bar?? A??r 1
Ertu?rul Karaku? 1
1
1
Ravil Emirhanov 1
1
1
Ayten Can Tunal? 1
G. F. Sattarov 1
1
1
Selin ?pek 1
Adrien Alp Vaillant 1
Fatma Erkman-Akerson 1
1
1
Seyran Qay?bov 1

Yazar Sayi

Sayfa 113 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Leniza Veliyeva 1
1
A. Kubilay ?ahin 1
Esin ?ahin 1
Kamila Barbara Stanek 1
Niyazi Y?lmaz 1
Timur Kozirev 1
Mehmet Nam 1
Zekeriyya Uluda? 1
1
Gamze ?nan 1
1
Ya?ar ?enler 1
1
1
Celal Gas?mov 1
Haluk Alkan 1
Salih Orhan-Mesut Bulut-Mehmet Gedik 1
?slam Jemeney 1
1
Bilal Altan 1
Efkan Uzun 1
?. V. Stebleva 1
Muzaffer Erdo?an 1
1
Lezzet Aliyeva 1
Dan Ben Amos 1
A.K.C. Ottaway 1
Kaz?m Sar?kavak 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 114 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Reza Khalily 1
1
1
1
Yavuz Unat 1
1
1
Handan Belli 1
Michael Loewe 1
1
?smail Hakk? Balcat?o?lu 1
Asuman Demircio?lu 1
Bilgit Sa?lam 1
1
1
Oya Kal?ps?z 1
Vaq?f Aslanov 1
Abdullah Bay 1
Eylem Salt?k 1
Kemal Saylan 1
1
1
1
1
Banu Apayd?n Ba?a 1
Peter Strevens 1
1
Y?lmaz Kahyao?lu 1
Mustafa Ba?aran 1

Yazar Sayi

Sayfa 115 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar Karakaya 1
Cemil Ziya ?anbey 1
Hasan Aksakal 1
Mine Tan 1
1
1
1
1
1
Aysun ?mirgi 1
N. N. T?d?kova 1
Stith Thompson 1
M. Esad Co?an 1
1
Veysel ?brahim Karaca 1
1
1
Kerim Ayd?n Erdem 1
Buket Candan 1
1
1
1
1
Ali Torun 1
Bayram Bayraktar 1
Gulden Il?n 1
Mehmet Canbulat 1
1
Mustafa Erol 1
Ahmet O.Evin 1

Yazar Sayi

Sayfa 116 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Cevat Ba?aran 1
Muazzez Eser 1
Sednik Pa?ayev Pirsultanl? 1
Janilmirza Bapaeva 1
1
1
Yurdal Cihangir 1
1
Ay?e Fersaho?lu Ero?lu 1
1
Faruk Bal 1
Korhan Kaya 1
1
1
Saadet Mamedova 1
Alparslan Alia?ao?lu 1
Behice Var??o?lu-?zzet ?eref-?sa Y?lmaz 1
1
Do?an Bulut 1
Rahmetulla Berekeyev 1
Mustafa Kemal Y?lmaz 1
1
1
Christine Goldberg 1
1
Muhammet ?en 1
John R. Walsh 1
1
Aysel Aslanbo?a 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 117 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Emine Gappar 1
?lknur Mirgaliyev 1
1
Francis Utley 1
M. TreforOwen 1
1
1
C. Bakihanov 1
1
Haldun Taner 1
1
Altay Suroy Recebo?lu 1
Belk?s Temren 1
1
1
1
Mustafa Said Kur?uno?lu 1
1
Omeljan Pritsak 1
Ulu? ??demir 1
1
Mustafa Karabulut 1
Munise Y?ld?r?m 1
1
1
Tar?k Uzun 1
Ramiz A?ayev 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 118 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mahmut Alptekin 1
Murat Atar 1
Fatih Y?lmaz-Sevtap Buzlukluo?lu Arslan 1
1
1
1
Saim Ali Dilemre 1
Necati Aksanyar 1
Ari ?ekeryan 1
1
Thomas Greene 1
Mehmet Mandalo?lu 1
Recep Durgun 1
1
1
Alfiya Yusupova 1
Azer Yavuz 1
Galina Mi?kiniene 1
Malgorzata Labecka-Koecherowa 1
1
1
1
1
Fatma Sabiha Kutlar 1
Cavan??r Yusifli 1
Salih Kesgin 1
?akir ?brayul? ?brayev 1
Mutluhan Ta? 1
Osman Do?anay 1

Yazar Sayi

Sayfa 119 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Nuran Kutlu 1
1
Tsejin Tegshjargal 1
1
1
1
1
1
1
Helmuth Scheel 1
1
Cem Do?an 1
1
1
1
?smail Ergi 1
1
Ekrem Karadi?o?lullar? 1
1
Ferda Zambak 1
1
1
Vahit Macit Tekinalp 1
Abdulkerim Abdulkadiro?lu 1
Evrim Do?an 1
Nureddin R?za 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 120 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Deniz Soysal 1
Y?lmaz Da?l? 1
Serdal Fidan 1
Harun Tavukcu 1
Mine Akta? 1
Erdo?an Kartal 1
1
?evket I??k 1
1
Elif Karaku? 1
Aysu Aksu 1
N. Ahmet Asrar 1
Ferruh Y?ld?z 1
1
1
Nurmelek Demir 1
Turgay Anar 1
Mehmet Yaz?c? 1
1
1
Ba?ak Uysal 1
1
P?nar Somakc? 1
1
Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN) 1
Serhat I??k 1
1
1
1
Muamber Y?lmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 121 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erhan ?en 1
Sedat Karaman 1
Jale ?smay?lova 1
Nevin Mete 1
1
Nadir ?lhan - Mustafa ?enel 1
Figen Karaday? 1
Sumanbar Askarovna Atkamova 1
M. Levet Arslan 1
1
Fahriyye Ceferova 1
1
Hac? Y?ld?z 1
S. L. Vclin 1
Alisher Kholmatov 1
1
Dil?en ?nce Erdo?an 1
1
1
Ahmet Ta?g?n 1
Hasan Sank?r 1
Selahattin Ulusoy 1
John Blacking 1
1
Aynabat Babayeva 1
1
Emin ??haliyev 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 122 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oktay Berber 1
Memet Yeti?gin 1
Altan Armutak 1
1
1
1
Sevim Karaca 1
1
Hatice Kad?o?lu 1
Ersin Kaya Sandal 1
Kadir Can Dilber 1
Nilgin Tan?? Polat 1
Ramazan Salman 1
Emir Kas?mov 1
1
Ma?rifet Kemal Yunuso?lu 1
1
1
Lan-Ya Tseng 1
1
Safa Tekeli 1
1
1
Ebru Balamir 1
1
1
1
1
Eshabil Bozkurt 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 123 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Yasemin Yabuz 1
1
Selma Erda?? 1
Aftandil Erkinov 1
Fatma Meliha ?en 1
1
Halil ?ahan 1
Salah Birsel 1
Necib As?m Yaz?ks?z 1
1
Arma?an Ethemo?lu 1
1
1
Ecan Alkaya 1
SharonInkelas 1
1
Oruc Abdullayev 1
1
A. P. Cowie 1
Esra Derya Dilek 1
Kas?m K?ro?lu 1
1
Tolga Erkan 1
1
1
Zeki Ta?tan 1
Ali Cin-Vasfi Babacan 1
Baba Sar?yev 1
Gazanfer Pa?ayev 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 124 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Ahmet Arslan 1
1
Celil Arslan 1
Hamdi Kara 1
?emsetdin Abdinazimov 1
1
1
1
1
1
1
1
1
V. M. Solntsev 1
Davut Yi?itpa?a 1
Nurcan ?en 1
1
Tu?ba Birdal 1
Zeynep Akdeniz 1
Ali I??k 1
1
1
1
Serap Ek?io?lu 1
Cemal ?ener 1
1
Erdo?an Alkan 1
Neslihan Karaku?-Yasemin Baki 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 125 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Elif Aytek Kaynak 1
1
Vedat Korkmaz 1
Abdullah Kaya 1
Ezgi Korkmaz 1
Nuri Mehmet 1
Mehmet Volkan Demirel 1
Ronal A. Morse 1
Zhanna YUSHA 1
Ali R?za Erdem 1
1
Derya Perk Er 1
P?nar Ege 1
Huriye Altuner 1
Yohannes Edfelt 1
1
Serdarhan Musa Ta?kaya 1
Ahmet Kemal Bayram 1
Seda Y?lmaz Vurgun 1
J. Benzing 1
1
1
1
1
?hsan Kurt 1
Ay?e Baysal 1
Naciye Kunt 1
1
Sulayman Kay?pov 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 126 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Vildan Serdaro?lu Co?kun 1
Fahri Maden 1
Kezban Tek?an 1
Burcu Kan Erman 1
Hacer Mutlu Danac? 1
1
Melahat Bayram 1
S. Ahmetov 1
1
1
1
Dilek T??l?o?lu 1
Rabiga Galiyevna S?zd?kova 1
1
Muhammedjan Rustemov 1
Ernest Wolf-Gazo 1
1
Jeremy Waldron 1
Tadeusz Kowalski 1
1
?lhan Karasuba?? 1
Ay?e Nur K?rg?z Sa??n 1
Nalan Yi?it 1
1
M. Sad?k Mahdum 1
1
Wilhelm Bang 1
Abide Do?an Bahanur Garan 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 127 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Alper Akdeniz 1
Bekir Karadeniz 1
Mehmet Gedik 1
1
Mustafa Mava?o?lu 1
Ahmet Yi?it 1
U?ur Ak?nc? 1
1
1
1
K. Mehmet Gece 1
Tamilla Aliyeva 1
1
1
1
Aide Sadun 1
1
1
M.Emin Kayserili 1
1
1
1
Lale Av?ar 1
1
Merve Be?ta? 1
Nazmi Arslan-Erhan Durukan 1
Ananiasz Zajaczkowski 1
Berna Esin 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 128 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mehmet Karaka? 1
E. J. Faz?lov 1
Mustafa ?ahin-Cemile ?ahin 1
Seyfullah Y?ld?r?m 1
1
Havva Ilg?n 1
1
1
1
?rfan Kurt 1
1
G. Selcan Sa?l?k 1
Mahmut ?arl? 1
?ahali Aydo?du 1
Arif Nat Riley 1
1
Ebubekir S. ?ahin 1
I??l ?nce 1
1
1
1
Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov 1
1
Zeki Boyraz 1
1
Ali Bayat 1
Gani Abdurrahmanov 1
1
Hayriye Durkara 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 129 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
1
1
1
?smail Ar?c? 1
Nedim ?pek 1
?ecaattin Tural 1
Asa Briggs 1
1
1
Lokman Ta?kesenlio?lu 1
1
1
Abdulaziz M. Avdallah 1
1
Nuray Kayadibi 1
1
Gizem Akyol Aycan 1
Meherrem Qas?ml? 1
Pauline Sarkar 1
1
1
1
Hanife Gezer 1
Mihalis Kuyucu 1
1
A?k?n Koyuncu 1
Eleni Sella 1

Yazar Sayi

Sayfa 130 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?brahim Koncak 1
1
1
Vecdet Erkun 1
1
Kemal Varol 1
1
1
1
Robert B. Downs 1
Zeynep Sever 1
1
1
1
Peyami Erman 1
1
Mustafa Bozer 1
Cengiz An?k 1
Miriam Zeliha Stebler 1
Eren Y?ld?r?m 1
Seda H. Say??l? 1
1
1
Elmeddin Elibeyzade 1
Ay?e Alt?nta? Balc? 1
N. Seyidov 1
Feyruze Garipova 1
M. Fatih Amasyal? 1
1
Abdure?it Jelil Karluk 1

Yazar Sayi

Sayfa 131 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Turgut Uyar 1
Mehtap Ayd?ner 1
1
Bayram Kodaman 1
Gunnar Jarring 1
1
R. Kutay Karaca 1
Serkan ?lden 1
1
1
1
Muhammad Khalafallah 1
Sefer ?ener 1
Jasemin Nazim 1
Nezahat Demirhan 1
1
1
1
?lhan Baran 1
Filiz Kalyon 1
Suzan ?eren Karaku? 1
M. Nurullah Cicio?lu 1
W. J. McCallien 1
1
1
1
O?uz Samuk 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 132 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sabahat Sansa Tura 1
1
Mehmet Ersan 1
1
1
Mustafa K?n?k 1
Ahmet Uysal 1
Ufuk Bircan 1
Chunagh Amartuvshin 1
1
1
1
?lyas Akman 1
1
Fuat Bozkurt 1
1
1
Sad?k Erdem 1
1
Mehmet ?smail 1
1
Mustafa Sekmen 1
Seyfeddin R?zasoy 1
Onur Bekiro?lu 1
1
A. Annanurov 1
Kadir Ulusoy 1
1
1
Ra?id Tacibayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 133 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zahide ?mer 1
?rem Dan?? 1
Albert Bates Lord 1
Aytan Mammadova 1
Mahmut Fidanc? 1
1
1
Fatma Akku? Yi?it 1
Lawrence E. Sullivan 1
1
1
1
Niyazi Can 1
1
1
Zekeriya Karadovut 1
Enise Kantemir 1
Ali Aksit 1
Gamze Aslan 1
Mamatqul Juraev 1
1
Murat Mat 1
1
Ahmet Ada 1
Celal Aslan 1
1
1
?amil Ye?ilyurt 1
1
Bi Xun 1

Yazar Sayi

Sayfa 134 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
S?rr? Akbaba 1
Leyla Tagizade 1
Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaul? Harcavbay 1
1
A. Yakubovski 1
Esra Pekta? 1
Kaz?m Ak?ar 1
1
1
Mehmet Re?at Ata 1
Gerhard Ritter 1
Mefkure Mollova 1
1
Henryk Jankowski 1
Yavuz Samur 1
Mezahir Av?ar-Lale Av?ar 1
1
1
Asude Bilgin 1
1
1
1
Lyayla Mingazova 1
1
Valeh Hac?lar 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 135 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Rifat Mirhayev 1
Ali Kurt 1
Baktygul Kulamshaeva 1
1
1
Deniz Zeyrek 1
1
Cemil ?ahin 1
1
Mine ?rden 1
Erdo?an Ta?tan 1
1
Nesrin Sar?ahmeto?lu 1
Elif Sayar 1
N. F. Katanov 1
1
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu 1
M. Emir ?lhan 1
1
1
F. Reyhan Alt?nay 1
Bu?ra Zengin 1
Nurseli Gamze Korkmaz 1
H. Nur Art?ran 1
1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 136 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Piri Er 1
1
Mustafa Ekincikli 1
1
Ahmet Mocan 1
1
1
Muammer Kaya 1
Sedat Tamay 1
James M. Kelly 1
Nevin Selen 1
1
1
1
Suna Timur A??ldere 1
1
1
Falih R?fk? Atay 1
1
Burul K?d?rbayeva 1
O?uz Ar?c? 1
1
1
Almasa Mulalić-Azamat Akbarov 1
1
1
Mehmet Emin Lebe 1
Dinmukhamed Kelesbayev 1
Rahim Enlamof 1

Yazar Sayi

Sayfa 137 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Chiedozie Okoro 1
1
1
1
1
John Lye 1
1
Tahsin Fendo?lu 1
1
Ay?e Ulukan 1
Natalie K. Moyle 1
Firidun A?as?o?lu Celilov 1
1
Yadigar E?it 1
1
1
1
Hakk? Yap?c? 1
Sacit Arslantekin 1
Altay Amanjolov 1
Belgin Elbir 1
1
Mustafa S. Akpolat 1
Olena Kozan 1
1
1
1
Tanju Seyhan Oral 1
Ramile Yarullina 1

Yazar Sayi

Sayfa 138 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Zafarjon S?dd?kov 1
1
?nci Macun 1
Ay?en Sina 1
Furkan Balategin Ero?lu 1
1
Yasemin Daranc?k 1
1
Fatih Y?ld?rmaz 1
Latif Da?demir 1
Halil Erdemir 1
1
1
Anwar Ahmad 1
1
1
Irina Maksimovna Tarakanova 1
Seyran Aliyev 1
1
Engin Sar? 1
1
G. X. Kuda?ev 1
1
Selma Yel 1
1
?sa Kayaa?p 1
Necla Da? 1
?aira Daniyarova 1
Arslan Kaynarda? 1
Beyaz Arif Akba? 1

Yazar Sayi

Sayfa 139 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Leyla Gadjieva 1
Osman Bolulu 1
1
1
1
Nur Nacar-Logie 1
1
Rene Wellek-Austin Warren 1
1
Ercan I??k 1
Ali Demirsoy 1
Geng Shimin 1
1
Heinrich Otten 1
1
Semih Topsakal 1
1
1
Nejdet Bilgi 1
1
Bilge Keser 1
Ekrem Demir 1
1
Sibel Y?lmaz 1
1
1
Demet ?afak Ayd?n 1
Abdulkadir Karac? 1
Evren Alpaslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 140 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mehmet Suat Bal 1
1
Zeynep Aycibin 1
1
Bahtiyar Kerimov 1
1
Mehmet Aldan 1
Pentti Aalto 1
Hilal Gaye ?nce 1
Serap Uzuner 1
Ahmet Feyzi 1
Harun Bahad?r 1
1
Sean Foley 1
?smail ?en 1
Nesrin Ayd?n Satar 1
1
1
1
M. Cihat Can 1
1
F. Arzu Demirel 1
Kenan Bozkurt 1
H. ?brahim Haksever 1
Ziya Akkaya 1
1
Derya Yayl?-Murat Solak 1
1
Mustafa Da?l? 1

Yazar Sayi

Sayfa 141 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Erhan Ayd?n-Erkin Ariz 1
?hsan Seyit Ertem 1
1
Nadim Macit 1
F?rat Y?ld?z 1
Sultan Mambetkaliyev 1
M. Kaya Bilgegil 1
Vladimir Zaporozhets 1
Fahri Valeho?lu 1
Kilisli R?fat Bilge 1
1
1
1
Meldan Tanr?sal 1
S. G. Klya?torn?y 1
Alim Y?ld?z 1
Dilek Zerenler 1
Mustafa Kara 1
Servet Aybar 1
Ahmet Tacemen 1
1
Ceyhun ?ahin 1
Muhammet Ba?tu? 1
Yusuf Ercan 1
Emin Onu? 1
?lkay Gilanl?o?lu 1
Ay?e Onat 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 142 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
William R. Ferris 1
Abolfazl Moradi 1
Fatih Acer 1
1
1
Ok?ay Aktar 1
1
Bekir Sar?kaya 1
1
1
Dudu Aysal 1
1
Hatice Emino?lu 1
Muhsin Y?lmaz 1
1
Kadim Polat 1
Nilay I??ksalan 1
1
1
1
Macit Bal?k - Seyit Battal U?urlu - Celal Aslan 1
1
1
1
Lale Hasanova 1
1
Meryem Mudara 1
Sadullah Y?lmaz 1

Yazar Sayi

Sayfa 143 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Svetlana Chebotarjova 1
Berna Y?ld?r?m 1
E. Teni?ev 1
1
Seyit Batta U?urlu 1
Orhan Cezmi Tuncer 1
1
1
1
Esen Kunt 1
Kambernisa Muhammethac? 1
Tevfik Orkun Develi 1
Fatma Karabulut 1
Canan Pa?al?o?lu 1
1
1
1
1
I??n Bengi 1
1
Orhan Veli Al?c? 1
A. N. Boldirev 1
Karoly Czegledy 1
1
Enver Uzun 1
1
1
1
Yavuz Alptekin 1

Yazar Sayi

Sayfa 144 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Murat Tural 1
Sema U?urcan 1
Celalettin Karada? 1
1
?ehraban? Allahverdiyeva 1
1
?brahim Bak?rta? 1
Muzappar ABDURUSUL 1
Fehim Bak?rc? 1
Lubsandorjiyn Bold 1
V. ?. Rassadin 1
Davut Ate? 1
1
Nurbolat Bogenbayev-Ayd?n Calm?rza 1
1
1
R?fat Oymak 1
Ali Haydar Aksal 1
1
Mehmet A??rgan 1
1
1
1
Mihrican Aynac? 1
Sava? E?ilmez 1
?erif Hulusi 1
1
1
Feridun Ergin 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 145 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Vedat Balkan 1
Birsen Bulmu? 1
Mehmet Uysal 1
1
1
Mehmet Arslantepe 1
Derya Karaburun 1
P?nar Al 1
1
1
Ergin Jable-Cevdet ?anl? 1
?stiklal Ya?ar Vural 1
Ne?e K?rdemir 1
Elnur Nesirov 1
?gor KORMU??N 1
Naci Bostanc? 1
1
1
1
1
Fahri Dikkaya 1
Burcu Canar 1
Nurullah ?ahin 1
Turhan Gandjei 1
Mehtap Solak Sa?lam 1
1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 146 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serkina Galina 1
Muhammed Hamidullah 1
Jean Perrot 1
Taalaybek Abdiev 1
1
1
1
Naki Tezel 1
1
1
1
Warren E. Roberts 1
1
Kuanyshbek Kenzhalin 1
1
O?uzhan Y?lmaz 1
1
1
1
1
Bekir Deniz 1
1
1
Don Yoder 1
Ralph Leon Beals 1
Sevgi ?ar 1
Ahmet Ya?ar Demirkol 1
Ufuk Karaku? 1
Hat?ra Ahmedli Cafer 1
Erol Tanr?buyurdu 1

Yazar Sayi

Sayfa 147 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Juten Oda 1
Nihat Yaz?l?ta? 1
1
1
Emine Koca 1
?lyas Suva?ci 1
1
Naz?m ?brahim 1
1
1
1
Fatih Odunk?ran-Bilal Alpayd?n 1
L. V. Sofronova 1
Cafer Mum 1
Halide Gamze ?nce 1
Mert Ek?i 1
Nazl? Baykal 1
Amira El-Zein 1
Berkay Arslan 1
1
1
1
1
Onur Karde? 1
Ursula Reinhard 1
A. C. Cem Say 1
1
Kadriye Hocao?lu 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 148 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Rav?aniye ?efigullina 1
1
Enes ?lhan 1
Alessandro Porteli 1
Ayten Co?kuno?lu Bear 1
1
1
Selma Aktan 1
Adrienne L. Kaeppler 1
I??k Eren 1
Seyyad Bayramov 1
Leonard Feinberg 1
1
1
Kamile Bentli 1
Nizamettin Mahmudov 1
1
Azizkon Kayumov 1
Gamze Karaman 1
1
Celal Mat 1
1
1
Necmi Aytan-Mehmet Veysi Ba?da? 1
1
1
1
1
1
Linda Degh 1

Yazar Sayi

Sayfa 149 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Esra Soy 1
1
Nuray Akkol 1
1
Ali Galip Baltao?lu 1
Bahar Do?an 1
Mehdi Rezaei 1
Paul R. Pierce 1
Hicran Karata? 1
1
Musa ?ahin 1
Handan ?nci 1
Michael M. Ogbeidi 1
1
?smail Hakk? Kad? 1
1
1
1
1
Ferhat Berber 1
1
M. Abdulbasit Sezer 1
Varis Abdurrahman 1
1
Kemal S?lay 1
Birkan Kayg? 1
1
Robert A. Georges 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 150 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Banu Ayten Ak?n 1
1
Mehmet AliA?akay 1
Derya Akkaya 1
Peter Willett 1
Himmet Biray 1
Serdar Karao?lu 1
1
Cemile A. Ercan 1
Mine Yaz?c? 1
1
Nesrin Zengin 1
1
1
Elisa Ehmedov 1
1
N. Nurmuhammedov 1
Fevzi Ersoy 1
Su Erol 1
1
Abdulvahit ?mamo?lu 1
F. Yelda ?AH?N 1
1
Mehpare Tokay Argan 1
Rukiye Asl?han Aksoy Sheridan 1
Ali Tuna 1
1
1
1
Dilek Akbulut 1

Yazar Sayi

Sayfa 151 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mustafa Ever 1
Serkan Demirel 1
Ahmet Ocak 1
Cevat Cevan 1
1
1
Sednik Pa?ayev Pirsultanl?- 1
1
1
1
Ayhan Dereko 1
Yuri Tambovtsev 1
1
Filiz Aydemir 1
1
Faruk Bayramo?lu 1
Korkut U. ??isa? 1
O?uz Kara 1
Hakan Atay 1
1
Saadet Tekin 1
1
1
1
Ahmet Turgut Kut 1
1
Christoph Schroeder 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 152 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tahsin Yaprak 1
Aysel Baytok 1
Yusuf Y?ld?r?m 1
1
1
1
Franz Taeschner 1
M. Tu?ba Y?ld?z Ekin 1
Yahya Kemal Beyito?lu 1
1
Fatih Kana 1
1
C. Cahen 1
1
1
1
1
1
Mehmet Halil Erzen 1
Duygu F. Saban 1
1
1
Cumhur Y?lmaz Madran 1
Hatice Parlak-Fatma Alkan 1
1
Kadir Karatekin 1
1
Tar?man Ceniko?lu 1
Rana Ece Karahan 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 153 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Murat Ate? 1
Adnan Karaismailo?lu 1
Latih Suud Jassim 1
Canan Birsoy Alt?nka? 1
1
1
?aduman Hal?c? 1
Arif Acalo?lu 1
1
1
Kamil Ayd?n 1
Nimetulla Haf?z 1
Zekai Mete 1
1
1
Malgorzata M. Gajda 1
1
1
1
Metin Ekici-P?nar Fedakar 1
1
Necmettin Alkan 1
?akir Turan 1
Arzu Donat 1
1
Eduard Alan Bulut 1
?. Hakk? Soyak 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 154 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
S?la Arl? 1
1
1
1
1
A. ?enol Arma?an 1
Esra Kuru 1
Kayhan Abik 1
Nuran Malta-Muhaxheri 1
1
Tsendiyn Battulga 1
1
1
Gerard Henri Behaque 1
1
1
Cem Do?ru 1
1
1
?smail Eyyupo?lu 1
Nergiz Gahramanl? 1
1
1
Ekrem Karadi?o?ullar? 1
1
1
Simone Rachmann 1
1
Abdulkerim Abdulkadiro?lu-Mehmet Sar? 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 155 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kemal ?brahimzade 1
Nuref?an Kapal 1
1
Tu?rul ?nal 1
Richard Livingstone 1
1
1
Baki Ya?a Alt?nok 1
1
Mehmet Ali Balkanl?o?lu 1
Deniz ?engel 1
Pervane Bekirk?z? 1
1
1
1
?smail Uygun 1
1
?evket Kad?o?lu 1
1
1
N. Akmal Ayyubi 1
Ferudun Ata 1
1
M. E. Ellinghausen 1
1
Veli U?ur 1
Abdullah Tekin 1
1
Kenan Mermer 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 156 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Turgay Bozo?lan 1
Ruhi ?nan 1
Zsuzsa Kakuk 1
1
1
1
1
Mustafa Durak 1
Ahmet L. Orkan 1
Cenk Celasin 1
1
Muammer Demirel 1
1
1
Emel Akal?n 1
1
1
1
1
M. Mehdi ?lhan 1
1
Volkan Kahraman 1
1
Faik Kanatl? 1
1
O. F?rat Ba? 1
1
1
Melek Dikmen 1

Yazar Sayi

Sayfa 157 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
S. Malov 1
Ali?an H?zal 1
Beert C. Verstraete 1
Mehmet Emin A?ar 1
1
1
Mustafa Karabulut - Necla Da? 1
1
Cezmi Yurtsever 1
1
John D. Dorst 1
Nihal Durmu? 1
Tahir Zorkul 1
1
Yusuf Kotan 1
Ay?e Sayan 1
Nanuli Katcharava 1
M. Serhat Y?lmaz 1
www.ozguryazilim.org- 1
Selami Sayg?n 1
Adem Arslan 1
Fatih Ba?kapan 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 158 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sevim Kebeli 1
1
Hatice Kocabay 1
1
1
Z. Fahri F?nd?ko?lu 1
1
?nayet Ayd?n 1
1
1
Yasemin Alt?nkaynak 1
1
Larry V. Clark 1
Can Bulut 1
1
Mesude Evez K?z? 1
Saffet Kartopu 1
1
1
Anna Leena S??kala 1
Berrin Karayaz?c? 1
1
Ebru Bilget Fataha 1
1
1
Orhan Hanbay 1
1
A. Haluk Dursun 1
1
Yasin Aktay 1

Yazar Sayi

Sayfa 159 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Halil Turan 1
?ahinde Yavuz 1
1
1
1
?. Ahmet Aydemir 1
1
Leyla Albayrak 1
Oruc Aliyev 1
1
1
Tolga K?yak 1
1
Zeki Tekin 1
Ercan Akyol 1
1
Hazel Melek Akdik 1
1
Murat Uraz 1
1
Ahmet Atasoy 1
Fazile Eren Kaya 1
Celil Bozkurt 1
1
MetinAr?kan 1
Nehir Sert 1
?emsettin ?eker 1

Yazar Sayi

Sayfa 160 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bilge Karasu 1
1
1
1
Osman Safa Bursal? 1
1
Demet Corcu 1
1
1
1
Mehmet Seyitdanl?o?lu 1
Zeynep Ak?nc? 1
Ali ?brahim Sava? 1
1
1
Deniz Aras 1
1
Y?ld?z Ecevit 1
Mustafa Ali Mehmet 1
Serap ?laslan-Tunay 1
Ahmet Elibol 1
Cemal Y?ld?r?m 1
?smail Parlat?tr 1
?erife Atl?han 1
Atila Tolun 1
Elif Beyce 1
?brahim Serbesto?lu 1
1
Feriha Akp?narl? 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 161 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
M. Blaug 1
1
Ezgi Metin 1
1
1
1
Mehmet Yak?n 1
Rosemary Agonita 1
Zhaorigetu 1
1
1
1
Derya Silibolatlaz-Baykara 1
Huriye Mannaso?lu 1
Yonca Anzerio?lu 1
1
1
Miyase Koyuncu 1
Erhan Akdemir 1
Sedar Sa?lam 1
J. Hatlas 1
1
?irin ?ahan 1
Elvan Topall? 1
1
Ay?e Becel 1
F?rat Bozta? 1
1
M. Hoppal-Janos Sipos 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 162 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Keziban Tek?an 1
Burcu Karaman ?lkay 1
Nusret Koca-Hakk? Yaz?c? 1
1
1
S. Alp 1
1
Bedia Akarsu 1
1
Mehmet Devrim Topses 1
1
Rafael Carpintero Ortega 1
1
1
Serpil Soydan 1
1
Muhammedrahim Carmuhammedul? 1
Ernst Reuter 1
Joann Wheeler Keliinohomoku 1
Nicole A.N.M. van OS 1
Taha Tuna Kaya 1
Aykut Kazanc?gil 1
1
?lhan Tekeli 1
Ay?e Nur Kutluca Canbulat 1
1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 163 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Meltem Emine Santur 1
1
Alper Altunay 1
1
1
Mustafa Mete Ta?l?ova 1
Sevim Alkan 1
U?ur Alpagut 1
1
1
K. ?ahnazaryan 1
1
TamillaAliyeva 1
Ramazan Kahraman 1
1
1
Ainur Nogayeva 1
1
Nazile ?en 1
Funda I??l ?im?ek 1
M.?. ?iraliyev 1
1
Yakup Topal 1
Adem Sultan Turanl? 1
Lale Av?ar ?skenderzade 1
Merve Mutlu 1
Nazmi Kozak 1

Yazar Sayi

Sayfa 164 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Anar A?alar-Zade 1
1
Mehmet Karayaman 1
1
1
Seyhan Kalayc? 1
Orhan Ac?payaml? 1
1
1
Erva Ba?c? 1
1
?rfan Morina 1
Ayten Merdan Hac?lar 1
1
1
1
Ebulfez Ezimli 1
Mustafa Yakar 1
1
Levent Ayd?n 1
Hayrettin Tuncel 1
Esma ?ahin 1
Kamuran Sami 1
Nuh Bekta? 1
Tofik Davudo?lu Melikli 1
1
1
Ali Baykan 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 165 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Markus Dressler 1
Hayriye Durkaya 1
Ya?ar Vural 1
Murat Sincan 1
1
Ahmet Akp?nar 1
Fatma Veliyeva (Ta?demirk?z?) 1
1
1
1
1
Nedim Kula 1
As?f Hac?l? 1
Ege Kipman 1
?brahim Ar?kan 1
Muzaffer ?erif Ba?o?lu 1
Sibel Canpolat 1
1
Danyal Bediz 1
1
1
1
1
1
1
Zerrin Eren 1
Bahattin Kele? 1
Gloria L. Clarke 1
Paulino Toledo 1
Mustafa Acar 1

Yazar Sayi

Sayfa 166 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mihaly Dobrovits 1
1
Sat? Do?anyi?it 1
1
Elesenqiqige 1
Ozan Otan 1
Abdullah Demirci 1
1
H. Ahmet Maden 1
1
1
Robert B. Lees 1
1
1
Derya Datl? 1
Hiroshi Kumamoto 1
Y?lmaz Y?ld?r?m 1
Mustafa Budak 1
Cengiz Aydemir 1
Hasan Ali ?ahin 1
Mirjana Marinkovic 1
Erga? ?. Fazylov 1
1
1
Ayd?n Durdu 1
Elmira G. Cahiyeva 1
?dris Karaku? 1
Ay?e Ate? 1
N. Sulhi Atmaca 1

Yazar Sayi

Sayfa 167 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Feyruze H. Garipova 1
1
1
Abdurrahim F. Ayd?n 1
Fahrettin Al?sar 1
Kerim Yavuz 1
1
1
1
Turgut Yi?it 1
1
Ali Uzun 1
Bayram Orak 1
Yunus Zeyrek 1
1
1
1
Erkan ?en?ekerci 1
Seher Boykoy 1
Javanshir Shibliyev 1
1
1
Emet Egemen Aslan 1
1
M. Olu?Ar?k 1
1
W. J. Thoms 1
1
1
Hakan ?skender-Fadime Yi?it-Rukiye Bekta? 1

Yazar Sayi

Sayfa 168 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Melike Kaplan 1
Sabahattin Eyubo?lu 1
1
Alpaslan Demir-Taner Aslan 1
Bekir Belenkuyu 1
1
Mehmet Ertu? 1
1
1
1
1
1
Erol Murat Y?ld?z 1
Judith Goode 1
1
Talat S. Halman 1
Ramazan Boyac?o?lu 1
Yusuf Ziya Ulusoy 1
Emine Hilal Ercan 1
1
M. Ya?ar Erta? 1
1
1
1
Fatih M. ?eker 1
Cabir Do?an 1
Hale Toledo 1
1
Amanbay As?rov 1
Berfin Kart 1

Yazar Sayi

Sayfa 169 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mehmet Kabac?k 1
1
1
1
A. A?irov-B. A. Pasilov 1
1
1
1
Zaliha ?nci Karabacak 1
1
1
Aytanga Dener 1
1
1
Adnan ?i?man 1
Lazzat Urakova 1
1
1
Hayder Muhammed 1
A. K. Borovkov 1
Esin Kumlu 1
1
Timur B. Davletov 1
1
1
Enise Yener 1
Ali Albayrak 1
Aziz Nesin 1
Gamze Bozku? E?ri 1

Yazar Sayi

Sayfa 170 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Ahmet Adakl? 1
Fatma Susar K?rm?z?-Asl?han Fenli-Demet Kasap 1
Salih Okumu?-Halime Bar?? 1
1
1
1
Efe Akbulut 1
?. S. A?ayeva 1
1
Damla Elif Tiryaki 1
A. Ya?ar Serin 1
1
1
Tuba I??nsu ?sen Durmu? 1
Erdal Bay 1
Ali Fuat Ar?c? 1
Gernot Wilhelm-Rukiye Akdo?an 1
1
Musa Kaya 1
1
1
1
1
1
1
Nerin Sis 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 171 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Asuman Akay Ahmed 1
1
?brahim ?lkhan 1
1
Lyubomir Mikov 1
Oya Adal? 1
Valeria Ovari 1
Abdullah Ba?demir 1
Ewa A. Chylinski 1
Kemal Polat 1
Nurettin Gemici 1
1
Rifkat Sibgatullin 1
Ali Ku?at 1
1
1
Deniza Zharova 1
Petek Ersoy ?nci 1
1
Mustafa Bakan 1
Serdar Derman 1
1
Cemil Ulukan 1
Hasan Akarsu 1
1
1
1
Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 1
Elif ?ebnem Kobya 1
?brahim Yenen 1

Yazar Sayi

Sayfa 172 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
N. Hanzade Uralman 1
Fesun Ko?mak 1
Srebren Dizdar 1
M. Ender Arkun 1
Veysel Dinler 1
Abdulnas?r Yiner 1
1
1
H. Nur Erk?zan 1
Mehmet Zahir Y?ld?r?m 1
Ruken Akar-Vural 1
1
1
Priscilla Mary I??n 1
1
1
Mustafa Eravc? 1
Ahmet Murat Ta?er 1
Hasan Do?an 1
Muammer Tuna 1
Erkan Cevizliler 1
Jan de Vries 1
1
Emel Huber 1
?lham Envero?lu 1
Ay?e Ertu? 1
Nagehan U. Eke 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 173 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Volkan Payasl? 1
Farhad Mazlum Zavarag 1
1
O?uz Bal 1
1
1
1
1
Mustafa Kemal Karahasan 1
1
Ahmet Turan 1
1
Chinara Saskulova 1
Hasan Yavuzer 1
Muhammet Ra?it Memi? 1
1
John Morreall 1
Yusuf Sar?nay 1
1
?lknur Emekli 1
Ay?e Ulusoy 1
Natalie Operstein 1
Firuz Fevzi-Hasan Cankurt 1
1
1
Selcan Sa?l?k 1
Fatih Do?ru 1
1
1
Sacit U?uz 1

Yazar Sayi

Sayfa 174 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Mehmet H. Do?an 1
1
Olga Razuvajeva 1
Cuma Duymaz 1
1
1
1
Tansu Bele 1
Zafer Alt?nta? 1
1
1
Ay?en Uslu Bayraml? 1
Mahire Tursuntohti 1
1
1
Murat Alkan 1
Fatih Y?ld?z 1
Latif Kerimli 1
Halil Erdo?an Cengiz 1
1
1
1
1
1
1
1
Iryna Solodovnik 1

Yazar Sayi

Sayfa 175 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa U?urlu Arslan 1
1
1
?rina ?usiumbeli 1
Alexei Berechelea 1
1
Makbule Tokur Kesgin 1
Murat Keklik 1
Selman Ba?aran 1
A?amusa Ahundov 1
Can?bek Cak?pbekov 1
Metin Co?ar 1
1
Necla Dursun 1
?akip Aktay 1
Beyhan Asma 1
Edgar Hyman 1
1
Shomirzo Turdimov 1
Leyla Hac?zade 1
1
1
Esra Karl?da? 1
Katharine Young 1
Toshio HAYASHI 1
1
1
Ali Do?aner 1
George G. Hruby 1
Mecit Canatak 1

Yazar Sayi

Sayfa 176 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
1
Cem Can 1
Hamidulla Boltaboyev 1
1
Samettin Ba?ol 1
1
1
1
1
1
Sibel Yoleri 1
1
1
Vagif Arzumanl? 1
Demet Ulusoy 1
Abdulkadir K?rba? 1
Evren Ilgar 1
Kemal Eker 1
1
R?za Y?ld?r?m 1
Zeynep Cihan Koca 1
1
Bahtiyar Makaro?lu 1
1
Deniz Onur Erman 1
Hilal Kaya 1
Y?lmaz Da?c?o?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 177 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Harun Bekir 1
1
Sebahat Deniz 1
?smail Ta?p?nar 1
1
Atilla Engin 1
1
1
1
1
Vefa Ta?delen 1
1
1
1
Nuriye Bastem 1
Turan Sa?er 1
Ruhan Karada? 1
1
Ba?ak Kantarc? Kasal? 1
1
1
1
1
Yong-Goo Kim 1
Mustafa Dere 1
Serhan Afacan 1
1
Monireh Azimzadeh 1
Erhan Bayram 1

Yazar Sayi

Sayfa 178 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sedat Cereci-Olgun Atamer-Murat Bayazit 1
Jaklin Kornfilt 1
1
?uay?p Karaka? 1
?hsan ?erif Kaymaz 1
1
Fidan Yavuz 1
1
1
Fahri Valeho?lu(Hac?ev) 1
Kimberly J. Lau 1
1
1
1
1
Bedri Mermutlu 1
1
Dilmurad Haldarov 1
Raffaele Pettazzoni 1
1
Ahmet Taner K??lal? 1
Muhammet Ertoy 1
Erol Ba?ara 1
Johannes Eckerth 1
1
1
1
Namiq Abbasov 1
Firdevs Canbaz 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 179 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Hakan Yalap 1
1
1
Alsu Kamaliyeva 1
Bekir Sava? 1
Durali Y?lmaz 1
1
Mustafa Oral 1
1
U?ur Kurtaran 1
Cihat Can 1
1
Nilay K?nay 1
1
1
Ak?n Yavuz 1
1
Funda Masdar 1
1
1
Adile Y?lmaz-Mazhar Bal 1
1
1
Svetlana Venelinova Kavr?kova 1
Bernard Lewis 1
Mehmet K?ld?ro?lu 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 180 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
A. Gani Abdurrahmanov 1
Eser Erguvanl? Taylan 1
Kamer Kas?m 1
1
1
Adviye Erbay 1
Canan Selvi Kano?lu 1
1
1
Sait Uyla? 1
Necdet Osam - Ali S?dk? A?azade 1
1
1
1
1
1
1
Esra Berkman 1
Kas?m Binici 1
1
Tolga Akal?n 1
1
Zeki Kartal 1
Enver Ya?ar Bostanc? 1
1
B. Tsogtbaatar 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 181 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayrullah Hamidov 1
Yavuz Aslan 1
Sema Y?ld?r?m 1
Fayruza Garipova 1
Celalettin Vatanda? 1
Metin Yaman 1
1
Nedret Mahmut 1
?ehsade Sapaz 1
Aslan Akal?n 1
Bilal N. ?im?ir 1
1
1
Fehim Kurulo?lu 1
Luiza Rukhadze 1
Osman Mutluel 1
1
Davut Da?abakan 1
1
1
Kemal Bilba?ar 1
1
Tu?ba Altan 1
Mehmet Selim Ayhan-Mustafa Arslan 1
1
Ali Haydar Avc? 1
1
Gonca Yayan 1
Mehmet Ak 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 182 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Y?ld?ray Bulut 1
Mustafa Akkaya 1
Seniha Tunakan 1
Hans J. Klimkeit 1
Mikail Ac?p?nar 1
1
?smail Otar 1
?erif Hulusi Kurbano?lu 1
1
1
Feridun Karaarslan 1
1
1
1
Kemalettin Kuzucu 1
1
1
H. Emel A?a 1
Roberte Hamayon 1
1
Bar?? Demirta? 1
1
Mehmet Aslan 1
1
1
1
Mustafa Cihan 1
1
Ahmet Karaman 1
Missiko Kojima 1

Yazar Sayi

Sayfa 183 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
1
Elona Limaj 1
?gor V. Kormu?in 1
Ay?e Balkan 1
Naci ?ahin 1
Suat Ta?er 1
M. Fuad Sezgin 1
1
1
Abdurrahman Da? 1
Fahri Hac?lar 1
1
1
1
Turhan Gencei 1
Mehtap ?im?ek 1
Ali Y?ld?z 1
Baysar Tan?yan 1
1
Dilek ?nan 1
Rabia Fayzullayeva 1
1
Ahmet Sapanc? 1
Cevdet Perin 1
1
Erkut Eryayar 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 184 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Nezih Temur 1
Tacetin ?im?ek 1
Yusuf Civelek 1
1
Ay?e Mine Olcay 1
1
1
1
Warren S. Walker 1
Ab?lay Hangereyo?lu Aydosov 1
Faruk Polatcan 1
1
Okan Alay 1
Meltem A??r 1
Sabahattin Umutlu 1
1
1
1
Donald Quataert 1
1
Mustafa Kutlu 1
1
Ufuk Selen 1
Hatice Altunkaya 1
Muhiddin Tu? 1
Erol Teymur 1
?lyas Topsakal 1
1
Naz?m Mustafa 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 185 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Lajos Ligeti 1
Halide Kafkasl? 1
Mertcan Akan 1
1
1
1
E. Estyn Evans 1
Mustafa S?tk? Bilgin 1
Seyfullah Kara 1
Oraz Ya?mur 1
Usha Goswami 1
1
Hatice Turhan 1
1
Kadriye Tansu? 1
1
Rayhan ?ymahanbetova 1
Zehra Er?in 1
Ayten Er 1
1
Yasemin Tahir 1
Ebru Yeti?kin 1
1
1
1
Leonid K?zlasov 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 186 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Nizami Ceferov 1
Tina Karina Ramnarine 1
1
Zekerya Batur-Ay?e Nur S?r-Haf?z Bek 1
Ensar Ni?anc? 1
Ali Ata Yi?it 1
Maria Stamova Tufar 1
Ya?ar Tekdemir 1
Sema Etikan 1
1
Celal Memmedov 1
1
?smai lParlat?r 1
Necmi Uyan?k 1
?ebnem Atakan 1
Arzu Sema Ertane Baydar 1
Eflatun Neimetzade 1
?brahim Ar?kan 1
Muzaffer Kaya 1
1
1
1
Abd?dacan Akmataliyev 1
Esra Uslu 1
Mehmet Sait ?ahinalp 1
Erdal Hamami 1
Baharnur Garan 1
Paul Seedhouse 1

Yazar Sayi

Sayfa 187 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Musa ?a?maz 1
Semra Tetik 1
1
Hanefi Palab?y?k 1
Miguel Angel De Bunes Ibarra 1
1
Sanja Dimovska 1
?smail Hakk? Mercan 1
1
1
EldenizAbbasl? 1
?brahim Kavaz 1
1
1
1
Oya Levendo?lu 1
1
1
1
Nurgun Akar 1
1
Mehmet Toplu 1
Robert A. Segal 1
Mehmet AliYavuz 1
Derya Arslan 1
Peter Z?eme 1
1
Mustafa Bay?k 1
Serdar Katipo?lu 1
Cemile Aky?ld?z Ercan 1

Yazar Sayi

Sayfa 188 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mine Y?ld?r?m 1
Eren Bu?lal?lar 1
Seda Ar?kan 1
Ne?e A?kurt 1
1
Ayda Arel 1
Elizabeta Koneska 1
?clal Cankorel 1
Aysun Yavuz 1
N. Oralbayeva 1
Suad Yakup Baydur 1
M. Eyyup sallaba? 1
1
1
Abduraop Polat Takl?makanl? 1
Fadime ?im?ek 1
Kerim Demirci-Jeff Muhlbauer-Clare Cook 1
Burak Birecikli 1
Nurten Birlik 1
1
Rumeysa Karaka? 1
1
Ali Turan Karabulut 1
Gulmira Ospanova 1
1
Dilek Bulut 1
1
Yunus Macit 1
1
Serkan Derin 1

Yazar Sayi

Sayfa 189 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erkan Karabacak 1
Sefa Bardakc? 1
Janos Eckman 1
1
Ayhan Do?an 1
Yuri Vasilyev 1
Emel Ko?ar 1
?lhan Akdeniz 1
1
Nahide Konak 1
Filiz Bal?-Ufuk U?ur 1
Suzan Duran 1
1
1
Hakan Aydemir 1
1
Alparslan Oymak 1
1
1
Do?an Duman 1
1
1
Ahmet U?ur 1
1
Hasane Kara?in 1
Muhan Bali 1
Josef Strzygowski 1
Nihan Demirkay 1
Aysel Ci?erlio?lu 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 190 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Ay?e Y?ld?r?m 1
Nazan K?rc? 1
1
M. Turgut Demirtepe 1
1
1
C. F. Vogelin 1
1
Meral Serarslan 1
Alt?nay Sernikli 1
1
1
Duygu Kamac? 1
1
1
1
1
Hatice Saat 1
A. A. Yolda?ev 1
Murat A. Karavelio?lu-Fatih T??l? 1
1
1
Alan Hopkinson 1
Ay?in ?i?man 1
1
1
Murat Ba?ar 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 191 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Laura Venegoni 1
Canan Can Tatar 1
Mesut Er?an 1
Saim Y?lmaz 1
?afak Dilek Kaya 1
Arif Akba? 1
1
A. Hamit Sunel 1
Tilek ?ar?enbek Uulu 1
Enis Ak?n 1
?rvin Cemil Schick 1
1
Malik Murado?lu 1
1
Ya?ar Kalafat-?lyas Kamalov 1
Selvi Demir 1
Ahme tKarado?an 1
Fatma Sahan 1
Metin Elkatm?? 1
1
1
Arzu Erekli 1
1
1
Edward Stankiewicz 1
Leyla Mingazova 1
1
Damdinsuren Kh?sh?gbajar 1
1
Kayhan ?nan 1

Yazar Sayi

Sayfa 192 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Re?at Kaynar 1
Zekiye Uysal 1
Ali Erba?? 1
Gerard Paulsen 1
1
1
Hamiyet Sezer 1
1
1
Nergiz ?smayilova 1
?eniz anbarl? Bozatay-Konur Alp Demir 1
Bilge Yavuz 1
1
1
1
1
Osman Y?lmaz 1
1
1
Kemal Kayra 1
1
Mehmet Tamer 1
1
Ali Kemal ?a? 1
Mehmet Ali Ba?aran 1
1
1
Hilmi Bayraktar 1

Yazar Sayi

Sayfa 193 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Y?lmaz Evat 1
Serdar Atdaev 1
1
1
1
Sebahattin Yum 1
1
1
Avner Ziss 1
N. Babao?lu 1
1
F. Nafiz Uzluk 1
Kenan Oturan 1
Brian Sutton-Smith 1
Nursel Baykaso?lu 1
H. Murat Y?lmaz 1
Mehmet Yeti?kin 1
1
Ali ?amil 1
Batubayaer BA* 1
1
1
Didem Demiralp 1
Pierre-Henri Simon 1
1
1
Ahmet M. Kesmeci 1
Cenk Demir 1
Erhan Tuna 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 194 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?ule Tokta? 1
1
1
Suna Akal?n 1
1
Burhan Varan 1
O. Schnitzler 1
1
S. Nazan K?r?mhan 1
Be?m?rat Veyisov 1
1
Mehmet Emin Aksoy 1
Dinara Duisebayeva 1
1
1
Mustafa Karabulut - Ufuk Sar?ta? 1
1
Ahmet Tekin 1
Charles H.Long 1
Erol Duran-Ozan Alevli 1
Selami Alan 1
John Greenway 1
Nihal H. 1
Aynur ?nce 1
1
1
Ay?e Selen 1
Napil Bazilhan 1
Firdevs Kaya 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 195 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Xhelime Abdiu-Spartak Kadiu 1
1
1
Menendi Erdem 1
Sabri Sidekli 1
1
Altan Can 1
Bekmaganbetov ?anjarhan 1
Durmu? Tatl?l?o?lu 1
1
Olcay Sert 1
Co?kun Polat 1
1
1
1
1
Tanju ?nal 1
Ramazan Tosun 1
Alaaddin ?smailo?lu 1
1
1
Yasemin Avc? 1
Can Cengiz 1
Mesut Akben 1
Saffet Uysal 1
Nebi Mehdiyev 1
1
Anna Vanzan 1
1
Ebru Bozpolat 1

Yazar Sayi

Sayfa 196 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Tu?bay Emiro?lu 1
1
1
1
1
Candan Badem 1
1
Necip faz?l Kurt 1
Armin Bassarak 1
1
1
?. B. Moldobayev 1
1
Shigeo SAITO 1
Leyla Alptekin 1
1
1
Kas?m Tatl?o?lu 1
1
Tolga Uzun 1
1
1
1
Mebrure Tosun 1
1
Haz?m K. Ekenel 1
Murat Uzun 1
Semih Bilgen 1
1
Celil Karibo?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 197 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?enay Atam 1
Asl? Do?an 1
1
?brahim Emiro?lu 1
Sibel Pa?ao?lu 1
Demet Otan 1
1
Nurcan Yaz?c? 1
1
R?za Halilov 1
Zeynep Aksoy 1
Ali ?hsan Kolcu 1
1
1
Deniz Bayav 1
1
Mustafa Alican 1
1
Cemal Y?ld?z 1
1
Mildred E. Mathias 1
Erdo?an Atm?? 1
Say?n Dalk?ran 1
?smail Seki 1
1
?erife Ba? 1
Atilla Ahmet U?ur 1
Elif Daldeniz 1
?brahim So?ukp?nar 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 198 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Ferit Duka 1
Vedat Tur?ut 1
1
Bora Bayram 1
Nuri Taner 1
H. Harika Durgun 1
1
Roy A. Rappaport 1
Barno Nurmuradova 1
1
P?nar Girmen 1
Huriye Odaba? 1
Sergey G. Klya?torn?y 1
Cengiz Hakan Ayd?n 1
1
Mohammed Ben Cheneb 1
J. P. Smit 1
Neval Karaku? Sakin 1
1
Ayd?n SefaAkay 1
Elvina Abduvaliyeva Er 1
1
M. JA. Zonrnickaja 1
1
Abdurrahman Tansu Say 1
1
Burcu ?afak 1
Nusret Merdan 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 199 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Mehmet Do?an 1
Rafael Memmedeliyev 1
1
1
Ahmet ?efik ?enlik 1
1
Hasan Mercan 1
Muhammet Apayd?n 1
1
Selahattin Do?u? 1
Jocelyne Bonnet 1
Nida Bay?nd?r 1
Aykut S???n 1
1
Emin Kuru 1
1
1
1
William C. Hickman 1
1
1
1
Bekir Kocada? 1
1
Mehmet Gel 1
1
Mustafa Mutlu 1
Sevim Arslan 1

Yazar Sayi

Sayfa 200 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
U?ur Atan 1
1
1
Tamilya Aliyeva 1
1
1
Emine Sat?c? 1
?lyas Yazar-Orhan Kaplan 1
1
Nazim Pa?ayev 1
1
1
Lale Ba??rova 1
1
Halil Akkurt 1
Meryem Bulut 1
Sadulla Kuranov 1
1
Andan Oflaz 1
Berna Kaya Okan 1
Mehmet Katranc? 1
E. Neumann 1
1
1
Orhan Ayd?n Ac?payaml? 1
Uygur Kocaba?o?lu 1
1
1
Tevfik B?y?kl?o?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 201 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Zehra Kaderli 1
?rfan Morina-Lindita Latifi 1
Necdet Hayta 1
?ahap S?tk? 1
1
Ebulfez Kul? Amano?lu 1
1
1
1
Levent Bilgi 1
1
A. Muhadin Kumakhov 1
1
Mehmet Nuri Karda? 1
Refis ?eymardanov 1
1
Enver Mahmut 1
B. C. E. Davis 1
Ganizhamal Kushenova 1
Hayriye I??k 1
Ya?ar Y?lmaz 1
Ahmet Aks?n 1
Fatma Yelda ?AH?N 1
Celal Soydan 1
1
Metin Toprak 1
Nedim Macit 1
?efik Deniz 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 202 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
?brahim Ar?ko?lu 1
Sibel Hatipo?lu 1
David A. King 1
Abdulhakim Mehmet 1
Esther Jacobson 1
Kemal Aly?lmaz 1
1
R?fa tAraz 1
1
Bahattin Sav 1
1
1
Senem Korkmaz 1
Cemal Karaata 1
1
?smail Hira 1
?erif Ba?tav 1
Ata Yakup Kaptan 1
?brahim Maden 1
1
M. Akif Helvac? 1
Ozan Tunca 1
Vecihi Timuro?lu 1
Abdullah Dudako?lu 1
1
1
Mehmet U?ur Ekinci 1
Zeynep Tar?m Ertu? 1
Banu Yang?n 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 203 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Duman 1
Yi?it Bener 1
Mustafa Bulat-Serap Bulat-Bar?? Ayd?n 1
Ahmet Kahraman 1
Cengiz Ayd?n 1
Hasan Amca 1
1
Ergin Adem 1
1
Ne?e Emecan 1
?eyma Sezer 1
Ayd?n Efe 1
N. ?im?ekCankur 1
1
1
Victor Morales Lezcano 1
Abdurrahim Tufantoz 1
1
Kerim Yund 1
Nurulhude Baykal 1
1
1
1
1
1
Dilek Erba? 1
1
1
1
Cevdet Avc? 1

Yazar Sayi

Sayfa 204 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hasan Ka?an Keskin 1
Muhammed Duman 1
Erkan Tural 1
1
1
1
Ayhan Kahraman 1
Yusuf Azmun 1
1
Naile Asker 1
M. Orhan Okay 1
1
1
Melike Kum 1
1
1
Mehmet Evsile 1
1
Rainer Marie Rilke 1
1
1
Ufuk Ege 1
Ciden sena Menabit 1
Ha?im Karpuz 1
Erol Ogur 1
Juha Pentikainen 1
Nihat Karaer 1
1
?lyas Kamalov 1
Ay?e Zamac? 1

Yazar Sayi

Sayfa 205 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Fuat Sezgin 1
M. Z. Zekiyev 1
1
Fatih Mehmet Say?n 1
Cabir Zeren 1
1
1
1
Beril Tu?rul 1
1
E. Bertels 1
Seyfettin Eyvazov 1
Onur Dursun-Sercan Hamza Ba?lama 1
Cyntia Borys 1
A. B. Salk?nbay 1
Ertu?rul Bilgili 1
1
1
Rauf Kerimov 1
1
?rem Onursal Ay?r?r 1
G. E. Smith 1
1
Adnan Veli Kan?k 1
Leman ?enalp 1
Canan Muter 1
Hayrettin Ayaz 1
A. Kadir Aslan 1
Esin Ozansoy 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 206 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Enkhbat Avirmed 1
Gamze Demirel 1
Ya?ar Sar? 1
1
1
Salih Okumu?-Sabit Bayram 1
?skender Y?ld?r?m 1
?amirza Turdimov 1
Efe Ar?k 1
Muzaffer Demir 1
Leyla Uzun 1
Damla Erlevent 1
Esra Sar?koyucu De?erli 1
1
1
Reyhan Habibli 1
1
Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 1
1
Geza Feher 1
Mehdi Afzali 1
Parvana Bayram 1
Semra Baturay 1
Cem Y?lmaz Budan 1
Michael F. Lynch 1
1
Elbrus ?sayev 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 207 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Lyudmila ?sakova 1
Oya Akdeniz 1
Valide Pa?ayeva 1
Abdullah Bak?r 1
Ewa Siemieniec-Golas 1
Kemal Ramazan Hayk?ran 1
Bircan Kalayc? 1
1
Mehmet Terzio?lu 1
1
Zeynep ?rem F?ratl?gil 1
1
1
1
1
DenizZeyrek 1
Peter B. Golden 1
Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemalo?lu 1
Y?lmaz Irmak-Ertu?rul Ta? 1
Mustafa Balc? 1
1
1
Ayalp Talun ?nce 1
Elife Bozkurt 1
?brahim Y?ld?r?m 1
Aysun Eyduran 1
N. ?kramova 1
Stephanos Pesmazoglou 1
1
Veysel Do?aner 1

Yazar Sayi

Sayfa 208 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
F. Seyidov 1
1
1
Mehmet Zeki Ak 1
Ruken Alp 1
Zulfiya ?ahin 1
Ali Ta?k?n 1
Bayram AliKaya 1
1
Mehmet Can ?ahin 1
1
Pyeaam Abbasi 1
1
Yunus ?nce 1
Serkan Aslan 1
Ahmet Nahmedov 1
Cevat Hey?et 1
Hasan Duran 1
1
Jan Harold Brunvand 1
Nevin Yaz?c? 1
1
1
1
Emel Kamac? 1
?lhama Jafarova 1
Suphi Var?m 1
M. Muhtar Sagitov 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 209 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Konuralp Ercilasun 1
1
O?uz Cebeci 1
1
Melih Cevdet Anday 1
Almaz Hasank?z? 1
1
1
Rahimjon Yusupov 1
Mustafa Kemal Mirzeler 1
1
Chong Jin Oh 1
1
1
John P. Hughes 1
1
1
Natalya Budnik 1
folklor.org.tr- 1
1
1
1
1
1
1
Meral Hakman 1
1
1
1
Mehmet H.Do?an 1

Yazar Sayi

Sayfa 210 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Mustafa Safran 1
1
1
1
Cumali ?abanov 1
Almaz Ulvi Binnatova 1
1
1
1
Tar?k Aksoy 1
Ramis Dara 1
Emrah Kay?mkaya 1
1
1
Mahmud Kerimov 1
1
Latifa Hudaykulova 1
Mesut Bulut-Salih Orhan-A. Kadir K?rba? 1
Necat iTonga 1
1
Archer Taylor 1
Be?ir Ayvazo?lu 1
Isabelle Jan 1
Mustafa Uluocak 1
Mehmet Mahur Tulum 1
Zehra Topal 1
Engin Sezer 1
?rina Pru?kovska 1
Alexia Toskos Dils 1
Azad Nebiyev 1

Yazar Sayi

Sayfa 211 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Gail Arlene De Vos 1
Maksut Belen 1
Ya?ar Ba? 1
Selman Can 1
A?averdi Halil 1
Fatma Pek?en 1
Necla Pekolcay 1
1
Beyhan Ba? 1
1
1
1
Leyla Haf?zo?lu 1
1
1
1
A. Sema Ertane Baydar 1
Esra Kaya 1
1
1
Rengin Ufuk Sar?er 1
Zekiye Er 1
Baha Olgun 1
George T. Dennis 1
Medet Yolal 1
Helena Ban?-Shoraka 1
1
Ahmet Baydemir 1
Cem De?er 1
Hamit Arasl? 1

Yazar Sayi

Sayfa 212 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
?smail Erdo?an 1
Nejdet Kele? 1
1
Asl? Yaz?c? 1
1
1
1
Vahap Sa? 1
1
Nurdin Usuev 1
R?za Zelyut 1
Bakeli Abudurrex?t? 1
Mehmet Ali Ak?nc? 1
1
Hilal Kazu 1
Y?lmaz Da?c?o?lu-Nadira Jahic 1
1
1
1
1
Erdo?an Erbay 1
1
1
Nesrin Demir 1
?ermin Baka 1
Atilla Kollu 1
Elif Erbil 1
?brahim Tellio?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 213 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Aysen Soysald? 1
Myagmar Saruul-Erdene 1
Ferruh San?r 1
1
M. Demet Ulusoy 1
1
Vekil Muhammed Hac?l? 1
F. Emel Y?lmaz 1
Kenan Dursun 1
1
1
H. Jason 1
Turan Temur 1
Mehmet Yavuz 1
Ruhattin Yazo?lu 1
Ziya Bursal?o?lu 1
Mehmet Ba?ak Uysal 1
1
1
Mustafa Dikta? 1
Cengiz Veli Kurmu? 1
1
Msn iletileri 1
Nevin Karabela 1
Ayfer Altay 1
Ay?e Da? Pestil 1
Figen Furtuna Erdo?du 1
1
M. Kemal Karaman 1
Kir?ten Malmkjaer 1

Yazar Sayi

Sayfa 214 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Burhan Akpunar 1
Nyyazmyrat Halow 1
1
1
Melek Co?gun 1
S. K. Karatayeva 1
Alimurad Taciyev 1
Bedri Nermutlu 1
1
1
Dilrabo Andaniyozova 1
Rafik Muhamet?in 1
1
1
1
1
?lke Altunta? 1
1
Nan A Lee 1
1
Wolfgang Mieder 1
Fatih Bak?rc? 1
1
Hakan Yaman 1
1
1
Altan Akda? 1
Bekir S?dk? Baykal 1
1
Durdu Fedakar 1

Yazar Sayi

Sayfa 215 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Cihat Cihan 1
1
Muhtar Kaz?mo?lu 1
1
Kadir alper-Yasemin Alper 1
1
Taner Naml? 1
?mruz Efendiyeva 1
Madina Kozhkanova 1
1
Yasaman Choubsaz 1
1
Lale Qasimova 1
Halil Buttanr? 1
Meryem Uzuno?lu 1
1
Nebahat Oran Aslan 1
Sylwia Filipowska 1
An?l Y?lmaz 1
1
Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi S?rt? 1
1
1
Seyit Battal U?urlu - Macit Bal?k 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 216 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayati Do?anay 1
A. H. Halsey 1
Kamer Kaya 1
Nimet Karada? 1
1
Selma Benli 1
1
1
Mete Tunkocu 1
1
1
1
1
Iya Vasilyevna Stebleva 1
Sezgin Toska 1
1
Hayriye Ak?l 1
1
Esra Burcu 1
Kas?m ?nce 1
Nur Ahmet Kurban 1
Tolga Arslan 1
Reis Davutov 1
B. Zakir Av?ar 1
Gaye Yavuzcan A. Aghdam 1
Mayil B. Askerov 1
1
1
Celalettin Yan?k 1
Metin Yasa 1

Yazar Sayi

Sayfa 217 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Ekrem Aksoy 1
1
1
Fehim Nametak 1
Sibel Ku?ca 1
Luo Xin 1
V. M. Anisimov 1
Davut Kaplan 1
Abdulhekim Mehmet 1
Ettore Rossi 1
Kemal Cem Baykal 1
Nurcan Ankay 1
Mehmet Semerci 1
R?sbek Alimov 1
1
Gottfried Hausmann 1
Mehmet Akal?n 1
1
Pelin Kocap?nar 1
Hikmet ?ahin 1
Y?ld?r?m Erba? 1
Mustafa Akku? 1
1
Ahmet Do?anay 1
1
1
Neslihan Kabakl? 1

Yazar Sayi

Sayfa 218 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ate? Ehmedli 1
Elif Asude Tunca 1
1
M. Baha Tanman 1
1
1
Ezel Babur 1
Kemalettin ?ahin 1
1
Mehmet Vanl?o?lu 1
ZeynepOrhan 1
1
1
Mehmet Atalay 1
P?nar Bayhan 1
Hulusi Y?lmaz 1
1
Seda Uysal Bozaslan 1
1
Ne?e Sar?ca 1
1
1
Feyzi Hal?c? 1
M. Halil Sa?lam 1
Fahri Kaya 1
1
Burcu Duman 1
1
1
Turhan Kaya 1

Yazar Sayi

Sayfa 219 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Ali Y?lmaz 1
Baz?lhan Bahatul? 1
1
Dilek Kantar 1
1
Cevdet S. Minullin 1
Muhammed Karata? 1
Selahattin Batu 1
Jens Peter Laut 1
Tacettin ?im?ek 1
Ayhan Vergili 1
1
Emin Efendiyev 1
Ay?e Nihal Akbulut 1
Filiz Mergen 1
Abid Nazar Mahdum 1
Faruk Saltekin 1
Kubat Tabaldiev 1
Okan Alayi 1
Hakan Sevindik 1
Meltem Akta? 1
Saban Esen 1
1
Alpay ??ci 1
1
1
Dorjkhand Jambalsuren 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 220 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ahmet Y?ld?z 1
1
Cihan I??khan 1
Hatice Aynur 1
Erol Topal 1
K. Elif Tosun 1
Nijat SOP? 1
Tamer Kutluca 1
1
Aida Ekrem 1
1
Nazife Ayd?no?lu 1
M. Zyromski 1
1
1
Lale Alt?nkurt 1
Halide Kavkazl? 1
Sadi Gedik 1
1
1
1
E. Hinds Harold 1
1
Mustafa Solmaz 1
Seyfullah Korkmaz 1
1
1
Hatice Yi?itba?? 1
Ertu?rul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarc?-Talat F?rlar 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 221 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Telgat Galiullin 1
1
Engin Berber 1
?rfan Kalayc? 1
1
Ayten Hac?yeva 1
G. H. I. Konstantin 1
Mahmut Seyfeli 1
1
Yasemin Tufan 1
Murat F?rat 1
Arif Bilgin 1
1
1
1
Seyyid Hamid Tabibiyan 1
Lera Boroditsky 1
Orhan Sar?kaya 1
1
Hayrettin Parlaky?ld?z 1
Esma ?nce 1
Nizamo?lu Nurlan Abbasov 1
Mehmet Nuho?lu 1
1
Ensar Y?lmaz 1
1
1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 222 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Metin Orbay 1
1
Arzu ?eyda 1
Bilal Duman 1
1
1
Sibel Ar?o?ul 1
Ljubov Ermolenko 1
Daniel J. Crowley 1
Abd?kerim Muratoy 1
Esra Uslu Yard?mc?-Mazhar Bal 1
Kaz?m Y?ld?r?m 1
Nuray Asan 1
1
Mehmet Salih Erkek 1
Zerama N. Ekba 1
1
Bahattin Dartman 1
1
Paul V. Gump 1
1
Musa ?enol 1
1
Cemal Demircio?lu 1
1
Erdem Erdenk 1
Nermine Memmedova 1
?eref Y?lmaz 1
Asuman Yeti?en 1
Elena Markovna Napolnova 1

Yazar Sayi

Sayfa 223 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ferhat Ensar 1
Oya Mente?e 1
1
Tuncay Ceylan 1
Robert A.Segal 1
Zeynep Orhan 1
Ali Osman Akta? 1
1
Mehmet Alpargu 1
Derya Bozoklu 1
Mustafa Bayter 1
Ahmet Hamdi Tanp?nar 1
Hasan Ali Kas?r 1
Miras Kosibayev 1
1
1
Ne?e Arslan 1
?eyma Benli 1
Aydar Mirkamal 1
Elliott Oring 1
1
Suat Alp 1
1
Abduraz?k Refiyev 1
Fadime Tikba? Apak 1
Kerim Edinsel 1
Burak Boyraz 1
1
Mehriban Alizade 1
Rustem Muhamet?in 1

Yazar Sayi

Sayfa 224 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Gulnara SULEYMANOVA 1
1
Yunus Memmedli 1
1
Cevat Dursuno?lu 1
1
1
Sefa Durmu? 1
1
Yusuf Akbulut 1
Emel Mutlu 1
?lhan Ak?n 1
1
Nail Bezel 1
1
1
1
Hakan Ayd?n 1
1
1
Behset Karaca 1
1
1
1
Ahmet U?ur Nalc?o?lu 1
Christopher Pelling 1
Hasbi Aslan 1
Muharrem Af?ar 1

Yazar Sayi

Sayfa 225 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Erol Kayra 1
Joshua Bear 1
Nihat Aycan 1
Takashi Osawa 1
1
?lknur Tatar K?r?lm?? 1
Nazan Tuta? 1
Fuat Akal 1
Yahya Ye?ilyurt 1
1
C. W. Von Sydow 1
1
Meral Tekin 1
1
1
Mehmet Hengirmen 1
1
1
Sevtap Kad?o?lu 1
A. Adil T?rpan 1
Murat Abac? 1
Kadir Kutlusoy 1
Nilsu Ak 1
Ta?bolot Sad?kov 1
1
1
1
Alaybey Karao?lu 1
1
Mahmut Enes Soysal 1

Yazar Sayi

Sayfa 226 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Murat Belge 1
Selim Karahasano?lu 1
Laurent Mignon 1
1
Halil ?brahim Okatan 1
1
A. Hande Orhan 1
1
Tilla Deniz Baykuzu 1
Mehmet Merdan Hekimo?lu 1
1
1
Ya?ar Kaya 1
1
1
Halit A?lar 1
Metin Emina?ao?lu 1
1
Necmettin Hac?emino?lu 1
?akire Polat 1
Arzu Ertane Baydar 1
Beytullah Bekar 1
1
1
Osman Ero?lu 1
Damir Gaynutdinov 1
A. Turan Oflazo?lu 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 227 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Henrik Samuel Nyberg 1
1
Semra Akdemir 1
1
Erdal ?lter 1
Nergiz Memmedeliyeva 1
?ennur ?enel 1
Assiye Aka 1
1
1
1
1
Sina Ak?in 1
1
Osman Yorulmaz 1
1
Kemal Mehdi O?l? Abdullayev 1
1
Mehmet Ta?p?nar 1
Rifat Bilge 1
1
1
1
Mehmet Ali Beyhan 1
1
1
Cemil Kurt 1

Yazar Sayi

Sayfa 228 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
Erdo?an Saraco?lu 1
Secaattin Tural 1
?smail Yak?t 1
1
N. Buket Cengiz 1
1
1
M. Emin Uluda? 1
1
Verena Han 1
F. Nur P?nar 1
Britt-Marie Apelgren 1
1
Batur Re?idin 1
Mehmet Boz 1
1
1
Ahmet Mazlum 1
Cennet Yar?? 1
1
1
1
Sedat Sever 1
Jale Parla 1
1
?ureddin Memmedli 1
1
?lgar Cemilo?lu ?mamverdiyev 1

Yazar Sayi

Sayfa 229 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Suna Bilen 1
1
1
Faik Utkan Denizer 1
1
Ogtay Celilbeyli 1
1
1
Aliye Y?lmaz 1
1
1
1
Rahajit Sarkar 1
Sevcan Y?lmaz Kutlay 1
Charles Morgan 1
Hasan ?ener 1
1
Selami Bak?rc? 1
John K. Friesen 1
1
1
1
Ay?e Tanr?verdi 1
Nar?ye Seydametova 1
Firengiz Pa?ayeva 1
M. ?erefeddin Yaltkaya 1
1
Xhemile Abdiu 1
Fatih Bayram 1

Yazar Sayi

Sayfa 230 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Meral Alpay 1
Sabri Yener 1
1
1
Durmu? Tatl?o?lu 1
1
1
Co?kun San 1
Hatice Nur Erk?zan 1
1
1
Ramazan Uykur 1
1
1
?nci Handan 1
Alaattin Canbay 1
1
1
Yasemin Baki 1
Selda Yerdelen 1
Fatih Yavuz 1
1
1
Mesut Altun 1
1
BerrinAksoy 1
1
Ilhama Jafarova 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 231 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ayten ?ahin 1
G. Tar?man Ceniko?lu 1
Mail Demirli 1
Yasin ?erifo?lu 1
Selma Sol 1
Agnieszka Emilia Lesiczka 1
1
Halim Kara 1
Metin Balay 1
1
Arnold Toynbee 1
1
1
Eda Kahyalar-Zuhal Okan 1
1
Osman Ar?can 1
1
A. S. Amanjolov 1
Esra I??k 1
1
1
Rene Grousset 1
Zeki Uyan?k 1
Ercan Demirci 1
Bab?? Mametyazov 1
Haziretali Tursun 1
Yavuz Erdo?an 1
1
Ahmet Avanas 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 232 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hamid Arasl? 1
Mevlude Zengin 1
Salim ?engel 1
?smail Demirba? 1
1
1
1
Bilge Kaya 1
1
Felsefe Ekibi Dergisi- 1
Osman ?im?ek 1
V.?. Rassadin 1
1
Eva Csato 1
Nurdan ?pek ?eber 1
Tu?ba Nur Beyret 1
R?za Mollov 1
1
Mehmet Akp?nar 1
Deniz Do?ru 1
Pelin Y?lmaz 1
Hilal Demir 1
Y?ld?z Turgut 1
Harold Bowen 1
Milliyet- 1
Sayime Durmaz 1
1
1
Atilla Ayd?nl? 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 233 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Bora Lee 1
Nuri Yavan 1
1
Roy Porter 1
1
1
1
Yonca Denizarslan? 1
1
1
Hasan Benli 1
Mohammed-Fadhel Bechraoui 1
?irin Y?lmaz 1
1
Elvira A. Grunina 1
Nadejda. N. Kurpe?ko 1
F?rat Purta? 1
1
1
1
1
Nu?in Ayiter 1
1
1
S. Bahad?rova 1
Alim Kahraman 1
Mehmet Do?anay 1
Dilek Uygun 1
Rafet Atalay 1

Yazar Sayi

Sayfa 234 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Serpil Yaz?c? ?ahin 1
Ahmet ?enol 1
1
Hasan Mert 1
Selahattin Kaynak 1
Jochen Rehbein 1
Nidai Sulhi Atmaca 1
1
1
1
Filiz ?enler 1
M. Said Arbatl? 1
William Lane Craig 1
Abidin ?til 1
Kubilay Yaz?c? 1
1
Okan Ye?ilot 1
1
Meltem Huri Baturay 1
Sabit Bayram 1
1
1
1
1
Sevim Atila 1
Cihan ?ahinci 1
Hatice De?irmencio?lu 1
1
Kaare Thomsen 1

Yazar Sayi

Sayfa 235 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Ramazan Karaman 1
1
1
1
1
Nazir Akal?n 1
Funda Keskin 1
Adeyemi Daramola 1
1
1
Halil Apayd?n 1
Meryem Eker 1
1
Andras J. E. Bodrogligeti 1
Berna Olgunsoy 1
1
1
1
Orhan Ba?aran 1
1
Haya?i Tooru-Umemura Hiro?i 1
Kakacan Durdiyev 1
1
Recep Akay 1
Zehra Kaderli Yap?c? 1
Engin Karada? 1
Mesut Tek?an 1
Necdet Kesmez 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 236 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Arif Sunal 1
1
1
Ebulfez Kulu Amano?lu 1
Mustafa Yan?k 1
Sezer Erer 1
1
1
Hayri Barutca 1
A. Murat Eren 1
Esma ?im?ek-Ebru ?enocak 1
Kara ?brahimo?lu 1
Togrul Halilov 1
Ali Birinci 1
Gatibe Mahmudova 1
Masharif Kalandarov 1
1
1
Murat Tuncay 1
Fatma Yuvayapan 1
1
Haluk Yavuz 1
Metin Topuz 1
Saliha Koday 1
Asiye ?ermin Dengiz 1
Egenberdi K. Kubatov 1
?brahim Atabey 1
Muzaffer Turan 1
1
David J. Hufford 1

Yazar Sayi

Sayfa 237 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Abdulhakim Tu?luk 1
Kemal Ate? 1
1
1
1
1
Senem Nadar 1
Cemal Kemal 1
Hanifi Sever 1
Mihri Mimio?lu 1
Erden Z. Kacibekov 1
1
?smail Karakurt 1
?erif Baykurt 1
1
Feride Bakt?bayk?z? Sahipova 1
Solmaz Karaba?a 1
1
Abdullah Duman 1
1
Kemal Zeki Zorbaz 1
1
H. Bar?? Tecimen 1
1
Robert Hamilton Ball 1
Zeynep Tek 1
Ali Osman Yalk?n 1
Barbara Kellner Heinkele 1
1
Mehmet Alver-?enol Sancak 1

Yazar Sayi

Sayfa 238 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Derya Emir 1
P?nar Aka 1
Hu Hong 1
1
Mustafa Can 1
Cengiz Aytmatov 1
Hasan Anamur 1
Mirjana Teodisevic 1
1
Ne?e Ereno?lu 1
1
1
1
Feyyaz Sa?lam 1
1
1
Viktor G. Guzev 1
Burak Hamza Eryi?it 1
Habib ?drisi 1
Mehtap Kodaman 1
1
1
R. Z. Halilov 1
1
Ahmet Pirverdio?lu 1
Muhammed Emir Tulum 1
Jazira Alibekova 1
1
T. K.Abdiyev 1
Emin A?ayev 1

Yazar Sayi

Sayfa 239 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Ay?e ?nal 1
Filiz Mehmeto?lu 1
Suzana Canhasi 1
1
1
Faruk Karaca 1
1
1
1
Alpaslan Toker 1
1
Mehmet Fahrettin K?rz?o?lu 1
1
Raise K?d?rbayeva 1
Mustafa Kol 1
Ufuk Erdem 1
Cihan Aydo?du 1
Ha?im ?ahin-Yunus Arifo?lu 1
1
Julie Stewart 1
1
Yuzo Nagata 1
Emine K?rc? U?urlu 1
Naz?m H.Polat 1
1
M. Zeki Duman 1
1
1
L. Ligeti 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 240 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Halide Babayeva 1
1
Amanjol Kaliev 1
Berin U. Yurdado? 1
1
Mehmet Kahyao?lu 1
E. Ceferzade 1
1
Mustafa Serdar Palab?y?k 1
Seyfi Ba?kan 1
Umut Kolda? 1
1
1
1
Taylan Akal 1
Rauf Mutluay 1
1
1
?rem Soydal 1
Alemdar Bayramov 1
Mahmut ?nat 1
1
1
Adriatik Derjaj 1
Orhan Kolo?lu 1
1
1
Esin Sultan O?uz 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 241 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Recep Toparl? 1
Zekeriyya Kanta? 1
Ensar Arslan 1
Aziz Yak?n 1
Gamze Elif Tan??m?? 1
1
1
1
1
Fatma ?ennur Arslan 1
1
1
1
Arzu M. Nurdo?an 1
Bilal alpayd?n 1
Efe Durmu? 1
1
Leysen Minullina 1
1
Damla Mimir 1
Kaz?m Payda? 1
Nuraniye Ekrem 1
... 1
Mehmet Said Arbatl? 1
Reyhan Kele? 1
Zeliha Tu?uz 1
Erdal Bozda? 1
Ali Fuat Karaman 1
1
GH. I. Constantin 1

Yazar Sayi

Sayfa 242 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Pa?a Kerimov 1
Hicran Ak?n 1
Musa Salan 1
Semra Demir 1
Cemal Avc? 1
Michael Khodarkovsky 1
Erdal Ta?ba? 1
Samir Kaz?mo?lu 1
1
Nermin Aliyeva 1
?erafettin Zeyrek 1
Asuman Cincio?lu 1
1
M. A. Seyidov 1
1
Vanessa Joosen 1
Eylem Arslan 1
Kemal Reha Kavas 1
1
1
1
Rinchindorji 1
Zeynep Kara 1
Banu Alt?nova 1
Mehmet Ali Y?ld?r?m 1
Derya Adalar 1
Peter Burke 1
1
Y?lmaz ?nce 1
Mustafa Balc?o?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 243 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Serdar Girginer 1
1
Hasan Akbulut 1
Nesrin T. Karaca 1
1
1
Aysun ?lhan 1
N. N. Cana?ia-M. Kh. Svanidze 1
Fettah Halikzade 1
Stephen Ullman 1
M. Ertu? Yavuz 1
1
Veysel Ergin 1
F. Y. Veyselli 1
1
1
1
Mehmet Zeki ?brahimgil 1
Ruken Alp Selvi 1
Zunduy Oyunbileg 1
Gulban? Kos?mova 1
Mehmet Canatar 1
Qalibe Hac?yeva 1
Serkan Bayraktar 1
1
1
Sedat Yaral? 1
Jane Ann Lindley 1
1
Ayhan Ceylan 1

Yazar Sayi

Sayfa 244 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Ay?e Farsako?lu Ero?lu 1
1
Susan Lohafer 1
M. Murat Hatibo?lu 1
1
1
Hakan Altun 1
Saadet Maltepe 1
1
1
1
Mustafa Kemal ?an 1
1
Christine Dikici 1
Hasan Y?ld?z 1
Muhammet Sava? Kafkasyal? 1
John R. Krueger 1
Nihal Yetkin 1
Tahsin Parlak 1
Natalya POPOVA 1
Francis Clark 1
1
Adem Ceyhan-Tu?ba Aydo?an 1
Meral I??ldak 1
1
Altay Sarsenul? Amancolov 1
1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 245 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mustafa Said K?ymaz 1
Ulku Eliuz 1
Hatice Palaz Erdemir 1
Muhammet Mutlu Akta? 1
1
Kadir H. Y?lmaz 1
1
Alain Servantie 1
Ay?enur ?slam 1
Mahmut Adem 1
1
Murat Aslan 1
1
Fatih Y?lmaz-Derya Bircan 1
1
Halil ?brahim Delice 1
1
?adi Evren?eker 1
Arda Ar?kan 1
1
Ebru Onay 1
Issiyev Kuddus 1
Theodor H. Gaster 1
Mehmet Maksudo?lu 1
Recep Duran 1
1
1
Alfiya F. Galimullina 1
Azamat Akbarov 1

Yazar Sayi

Sayfa 246 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
1
1
1
?akir ?brayev 1
1
Edina Solak 1
1
Mutlu Melis Yard?mc? 1
1
1
1
D. G. Savinov 1
1
1
Kaya Y?lmaz 1
1
1
1
1
1
1
1
Semiha Kalafat 1
Ahmet Belliba? 1
1
Bilge Say 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 247 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Ferda Keskin 1
Simla Course 1
1
Vahide Kurt 1
1
1
1
1
1
1
1
Zeynep Deniz Taneri 1
Ali Kafkaysyal? 1
1
Mehmet Ali Arslan 1
Deniz Salman 1
Hilal Nay?r 1
Mustafa Ar?kan 1
1
1
Harun Hilmi Polat 1
Erdo?an Eskimez 1
Sebahat Uzun 1
?smail Turan Kallimci 1
?evket Aziz Kansu 1
Elif Eren 1
Ferruh Toruk 1
1
M. Demirel Babacano?lu 1

Yazar Sayi

Sayfa 248 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Bouboura Aknoldoeva 1
Nurlana Aliyeva 1
Turgay Akku? 1
Ruhi Ayangil 1
1
Mehmet Ba?aran 1
Didar Akar 1
P?nar Sivasl?gil 1
1
Serhat Demirel 1
1
Cengiz Yak?nc? 1
Hasan Co?kun 1
1
1
Nevin Mazman 1
Ayfer Kocaba? 1
Embergen Allambergenov 1
?hsan Y?lmaz Bayraktarl? 1
Ay?e De?erli 1
M. Levent Yener 1
1
1
Ki?imcan E?enkulova 1
O. A. Mudrak 1
1
1

Yazar Sayi

Sayfa 249 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Alisa ?sao?lu Ahmedov 1
1
1
Mehmet Ecevit 1
1
Rafilya Gimazova 1
1
1
Cezmi Karasu 1
1
1
John B. Smith 1
1
Aymira Maratk?z? 1
Yusuf ?lgar 1
Emin Recepo?lu 1
?lke K?zmaz 1
1
Nan A. Lee 1
1
1
Wolfram Eberhard 1
Fatih Balc? 1
1
Oktay Atik 1
Hakan Ya?ar 1
Memduha Sat?r 1
Sabri Esat Siyavu?gil 1
Altan Alperen 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 250 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
Sevim ?nal 1
1
1
Mukadder Erkan 1
1
Kadir Ar?c? 1
Nilay Yayla?an 1
Taner Okan 1
1
?nal Cem A?kun 1
Ay?en Cem 1
1
1
Yasemin Akku? 1
Adilhan Appa 1
1
Lamia Kerman 1
Halil Cin 1
1
1
1
?. Alpaslan Yasa 1
Ann Hanlon 1
1
Ebru Amil 1
Seyit Battal U?urlu-Macit Bal?k 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 251 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayati Yavuzer 1
A. Halim Ula? 1
1
Kamil A?acan 1
1
1
Afet Y?lmaz 1
1
1
Sakine Demir 1
?ahin Yeni?ehirlio?lu 1
1
1
Izumi Nishioka 1
1
Sezin Oktay 1
Orhan Yaz?c? 1
1
1
A. Osman Uysal 1
Esra Dereli 1
Kas?m Karaman 1
Nur Bilge Criss 1
Tolga Bay?nd?r 1
Remy Dor 1
Zeki Memio?lu 1
Eray Alpy?ld?z 1
B.Erdem Da??stanl?o?lu 1
Gazanfer ?ltar 1
Mayrambek Orazbaev 1

Yazar Sayi

Sayfa 252 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hayrullah Kahya-Devin Deweese 1
Yavuz Bozkurt 1
Murat Ulu?tekin 1
1
Ahmet Arif Turan 1
Celalettin Yavuz 1
1
Nedret P?nar 1
1
1
Sibel Murad 1
Luri Honko 1
1
V. M. Jirmunskiy 1
1
Abdulkadir At?c? 1
Eugenia Popescu-Judet 1
1
Tu?ba Bilveren 1
Mehmet Serhat Y?lmaz 1
1
1
1
1
Hikmet Tanyu 1
Y?ld?r?m Yavuz 1
Mustafa Aksan 1
Serap Cavkaytar 1
Hansje Braam 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 253 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Sava? Kurt-Beyza Kurt 1
1
?erif Kutluda? 1
1
Soner ??imtekin 1
1
Vedat Kartalc?k 1
Abdullah ?lgazi 1
Ezgi Demirel 1
Birsen Limon 1
1
Roger Finch 1
Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitk?z? 1
1
1
Mehmet At?lgan 1
1
1
Hulya Bayrak Aky?ld?z 1
1
1
Ahmet Kayasand?k 1
Cengiz Ertem 1
Seda Y?lmaz 1
1
El?en Resul o?lu Ba??rzade 1
Feyzullah Rahmankulov 1
1
Vildan Serdaro?lu 1
Fahri Kayadibi 1

Yazar Sayi

Sayfa 254 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Kezban Acar 1
S. A. Tokarev 1
Ali Yol 1
Baz?lhan Buhatul? 1
Mehmet Demirta? 1
1
1
Serpil Cengiz 1
1
Muhammedcan Recepov 1
Ernest Jones 1
1
Aykut Ar?kan 1
Emin Emino?lu 1
?lhan ?lter 1
Ay?e Nur 1
Nalan Turna 1
Filiz Mete 1
1
wiki Ansiklopedisi- 1
1
1
Okan H.Aktan 1
Hakan Soyda? 1
1
1
Dosay Kenzethayev 1
Ramazan Balc? 1
Mustafa Macit 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 255 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Hatice Bilki Harmankaya 1
K. M. Musaev 1
Nikolay Tufar 1
1
Emine Malatyal? 1
1
Aida Kas?eva 1
1
1
Funda Acarlar 1
1
1
1
Adem Sezer 1
Lale Aminova 1
Merve Aydo?du 1
Sadi Irmak 1
Nazl? Memi? Baytimur 1
1
Ana Maria Rivas 1
1
E. ? Faz?lov 1
1
Mustafa ?ahin 1
Uwe Blas?ng 1
1
1
Ertu?rul Ta? 1
1
Rebecca Anderson 1

Yazar Sayi

Sayfa 256 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
?rfan Kantarc? 1
Alev DURAN 1
G. S. Kirk 1
Mahmut ?akiro?lu 1
1
1
Ebubekir Bozavl? 1
... 1
1
1
1
1
Nodir Jurakuziev 1
Refik Epikman 1
Ali Balaban 1
Azra Erhat 1
1
Marine Janashia 1
Hayriye Avara 1
Murat Sabir 1
Celal Mirza o?lu Memmedov 1
Haluk Harun Duman 1
1
?smail Acun 1
?ebnem Sunar 1
1
Sibel Bayraktar 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 257 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Daniela Zivkovic 1
Esra Vural 1
Nuray Demirel 1
Tudora (Fedora) Arnaut 1
Mehmet Salih Erpolat 1
R?dvan Kozak 1
Zeren Tan?nd? 1
1
1
Paula Haas 1
Hikmet Ak?n 1
Musa Tozlu 1
Cemal Enginsoy 1
1
1
1
1
Nesibe Didem Nakipler 1
A?iret Boran ?en 1
1
Elena Oganova 1
1
1
1
Vas?f Novruzov 1
1
1
Birol Emil 1
1
H. Adnan Erzi 1

Yazar Sayi

Sayfa 258 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Tuncay Dilci 1
Ali Osman Engin 1
Banu Durgunay 1
1
Derya Co?kun 1
Petro ?. Kuznetsov 1
1
Ahmet Ha?im 1
Mircea Eliade 1
Eren R?zvano?lu 1
?dil Dergisi 1
1
1
Suat Cebeci 1
1
Abdure?it Celil Qarluq 1
Fadime Yi?it 1
1
1
Nurten Kiri? 1
H. Sena Yaman 1
Mehtap Alper 1
1
Gunesh Bashirova 1
1
1
Mustafa Gercaliu 1
1
1
Hasan H. Taylan 1

Yazar Sayi

Sayfa 259 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
1
1
1
?lhan Aksoy 1
1
1
Suzan Suzi Tokatl? 1
M. Nuref?an Kapal 1
1
1
Hakan De?irmenci 1
Melike Gumarova 1
Beki Haleva 1
1
Mehmet Ersal 1
Do?an Hasol 1
1
1
Sevgi Erel 1
Christos Clairis 1
Hasene Ayd?n 1
Jozsef Deer 1
1
1
1
1
1
C. Y?lmaz Madran 1
1

Yazar Sayi

Sayfa 260 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Altu? Ortakc? 1
1
1
1
Seydi Vakkas Toprak 1
1
A. Alev Direr Akhan 1
Kadir ?ahin 1
1
Zafer Ta?l?kl?o?lu 1
1
1
Albert B. Lord 1
1
1
1
1
Selim Kaya 1
Fatma Akerson 1
Canan Girgin 1
1
1
Necdet Adaba? 1
1
A. ?lker Esin 1
Esin ?leri 1
Kamil Nerimano?lu Veliyev 1
Niyazi Ayhan 1
Mehmet Metin Arslan 1
Ali Akbar Keivanfar 1

Yazar Sayi

Sayfa 261 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
1
Mamatqul Joreyev 1
1
1
Ahmed Uzun 1
1
Cela lMetin 1
Halit Balkaya 1
1
Necmettin Halil Onan 1
1
1
Efdal As 1
?. Murat Y?ld?r?m 1
Muzaffer Ar?kan 1
Leyla Suba?? Uzun 1
1
A. V. Gatenby 1
Esra Onur 1
Kayrat Belek 1
1
1
Tuba Dik 1
Mehmet R. Gazimihal 1
1
Ali Fehmi 1
Bahaeddin Yediy?ld?z 1
1
1
Yavuz Pekman 1

Yazar Sayi

Sayfa 262 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Semra Alemdaro?lu 1
Cem Karasu 1
Hamza Ero?lu 1
1
1
1
Ekrem Memi? 1
Sinan Ak?ll? 1
1
Ospanova Akhur Abdujapark?z? 1
1
1
1
Mehmet Tat 1
1
Ali Kozan 1
Baktygu Kulamshaeva 1
1
Deniz Yuret 1
1
Mustafa Ayd?n Ba?ar 1
1
Erdo?an Solak 1
1
1
N. Ebru Zeren 1
Spartak Kadiu 1
Abdulmecit Mutaf 1
1
Kenan Yavuz 1

Yazar Sayi

Sayfa 263 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Bruce A. Rosenberg 1
Nursel Karaca 1
1
Turgay Kurultay 1
1
Ruhi Kara-O?uzhan Y?lmaz 1
Ali ?enozan 1
1
1
Mehmet Bulut 1
Dilan Sar?o?lu 1
Piott Kuhiwczak 1
Yunus Bilge 1
1
Seriye Sezen 1
1
1
James L. Peacock 1
1
Emel Esin 1
?lgar ?mamverdiyev 1
Ay?e Ece 1
1
Fikret Turan 1
1
Volkan Odaba? 1
1
1
1
Hagigat Muharremova 1

Yazar Sayi

Sayfa 264 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Melek Ketre 1
Alkan Ak?nc? 1
1
1
1
Sevda Eraltay 1
1
Charles Oliver Carbonell 1
1
Muhammet Nur Do?an 1
1
John Lawson 1
Nihal Kuyumcu 1
1
Aynur Kesen 1
1
Nas?r Niray 1
Firidun A?as?o?lu 1
1
1
Y. ?. Vasiliev 1
Fatih Berk 1
1
Oktay Saydam 1
Hakk? Uyar 1
Sabrina Baghzou 1
1
1
1
Sevim ?ermet 1

Yazar Sayi

Sayfa 265 / 265
S(yazar) M(makale Sayısı)
Oleg Kupchik 1
1
1
Muna Silav Utkan 1
Tanju Ozano?lu 1
Ramil Aliyev 1
1
1
Ay?en Sava? 1
1
1
1
Selda? Bank?r 1
Adnan Durmaz 1
Fatih Ye?il 1
1
Can ?leri 1
Safiye Ate? 1
Nebil Reyhani 1
1
Bertolt Brecht 1
1
1