Veri Uzunluğu Çıktı Formatı
Tüm Kayıtlar
Sadece şuanki sayfa
  Excel
  Word
  CSV (virgülle ayır)
  XML