ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 3511 kayıttan 1331 - 1365 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1558 Ercilasun Ahmet B. 1998 Türk halklarının kol yazmalarından karşılıklı olarak faydalanış Türk Dili S.556 ss.275-281.
1557 Ercilasun Ahmet B. 1997 Atatürk’ün Türk Diline verdiği önem ve Türk Dilinin korunması çabaları Türk Dili S.552 ss.483-493.
1556 Ercilasun Ahmet Bican 1996 Ahmet Caferoğlu’nun çalışmalarına toplu bir bakış Türk Dili S.530 ss.268-278.
1555 Ercilasun Ahmet B. 1995 Atatürk ve dil Türk Dili S.528 ss.1259-1266.
1554 Ercilasun Ahmet B. 1995 yabancı dille eğitim Türk Dili S.526 ss.1072-1076.
1553 Ercilasun Ahmet B. 1995 Hocam Muharrem Ergin’in ardından Türk Dili S.518 ss.147-153.
1026 Ercilasun Ahmet Bican 1994 Türk lehçeleri üzerine Türk Dili S.509 ss.323-341."
1027 Ercilasun Ahmet B. 1995 Lehçeler arası aktarma Türk Dili S.520 ss.337-344."
1025 Ercilasun Ahmet Bican 1992 Türk lehçelerinin anlaşılmasında dikkat edilecek noktalar Dil Dergisi S.5 s.28."
773 Ercilasun Ahmet B. 1995 Kaşgarlı Mahmudda – SA - / -SE eki Dil Dergisi S.33 ss.65-70.
774 Ercilasun Ahmet Bican 1995 Bir kişi yañılsar oguşı bodunı bişükiñe tegi kıdmaz ermiş KT G6=BK n- K4 ibaresi üzerine TDAY-BELLETEN 1993 ss.83-89.
772 Ercilasun Ahmet Bican 1994 Köl Tigin Yazıtı bir nutuk metni midir? TDAY-BELLETEN 1990 ss.31-39.
771 Ercilasun Ahmet B. 1985 Orhun Âbidelerinin araştırılması ve muhtevası Türk Dili S.398 ss.142-152.
595 Ercilasun Ahmet B. 2000 Ağız çalışmalarına toplu bir bakış Türk Dili S.584 ss.115-119.
259 Ercilasun Ahmet B. 2000 Resimlerle uyarı Türk Dili S.583 ss.3-7.
140 Ercilasun Ahmet B. 1999 Türk Dil Kurumu ve dil konusunda tartışmalar Türk Dili S.568 ss.259-269.
139 Ercilasun Ahmet B. 1998 Türk Dil Kurumu Türk Dili S.561 ss.179-182.
3526 Ercilasun Ahmet Bican 2000 Türkiye Türkçesinde yardımcı ses Hasan Eren Armağanı Türk Dil Kurumu Yayınları:773 ss.128-134.
3527 Ercilasun Ahmet Bican 1996 Türkçede iki fonetik temayül üzerine Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 26 Eylül 1992- 1 Ekim 1992 Türk Dil Kurumu Yayınları 632 ss.199-203.
3574 Ercilasun Ahmet Bican 1995 Türkçede emir ve istek kipi üzerine Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı 22-23 Ekim 1993 Türk Dil Kurumu Yayınları:600 ss.61-66.
3575 Ercilasun Ahmet Bican 2000 Türkiye Türkçesinde yardımcı ses Hasan Eren Armağanı Türk Dil Kurumu Yayınları:773 ss.128-134.
3652 Ercilasun Ahmet B. 2001 Karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü üzerine Uluslar arası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri 20-23 Mayıs 1999 Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi ss.77-81.
3412 Erçetin Gülcan 1997 Linguistic norms of apologizing in Turkish VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996 ss.313-322.
3476 Erçin Melih 1981 Göktürk-Sekel-Fenike yazıları üzerine üç saptama bildirisi Harf Devrimi’ni 50.Yılı Sempozyumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. XVI. Dizi Sa. 41 ss.207-234.
1028 Erdağı Binnur 1998 Uygurlar ve Yeni Uygurca Çağdaş Türk Dili S.119 ss.25-34."
3263 Erdal Marcel 2002 Anmerkungen zu den Jenissei- Inschriften Festschrift für Peter Zieme anläBlich seines 60.Geburtstags Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:35 ss.51-73.
1561 Erdal M. 1991 Ein unbemerkter chasarischer eigenname Türk Dilleri Araştırmaları 1991 ss.31-36.
776 Erdal Marcel 1993 The runic graffiti at Yar Khoto Türk Dilleri Araştırmaları 1993 c.3 ss.87-108.
775 Erdal Marcel 1978 Irk Bitig üzerine yeni notlar TDAYBELLETEN 1977 ss.87-119.
3477 Erdal Marcel 1993 The runic graffiti at Yar Khoto Türk Dilleri Araştırmaları Cilt 3 Talat Tekin Armağanı Simurg Yayınları ss.87-108.
3867 Erdal Marcel 1998 On the verbal noun in- yIş Doğan Aksan Armağanı Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları:366 ss.53-68.
3993 Erdal Marcel 2002 Relativisation in kipchak Lars Johanson Armağanı Grafiker Yayıncılık: 4 ss.117-136.
2582 Erdem M. 1998 Türkçede fiillerin geçişlik derecesi Dil Dergisi S.71 ss.5-10.
653 Erdem Dursun 2001 Pişmek kelimesi üzerine Türk Dili S.590 ss.149-156.
1201 Erden Aysu 2001 Dilbilimsel eleştiri: Yazınsal metinlerde yaratıcılığa biçembilimsel yaklaşım Dil Dergisi S.105 ss.7-17."

İlk Önceki Sonraki Son

 

Toplam 3511 kayıttan 1331 - 1365 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş