ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4019 kayıttan 876 - 910 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1997 Çivicioğlu Nagihan 1996 Öğretme ortamı ve soru Dil Dergisi S.44 ss.28-32.
2571 Çotuksöken Yusuf 2001 -SAl- eki üzerine Çağdaş Türk Dili S.166 ss.442-449.
2429 Çotuksöken Yusuf 1996 Son düzeltmelere göre kılavuzdaki yeni kelimeleri nasıl kullanmalıyız? Türk Dili Dergisi S.54 ss.29-33.
2428 Çotuksöken Yusuf 1996 Son düzeltmelere göre kılavuzdaki yeni kelimeleri nasıl kullanmalıyız? Türk Dili Dergisi S.53 ss.20-25.
2427 Çotuksöken Yusuf 1996 Son düzeltmelere göre kılavuzdaki yeni kelimeleri nasıl kullanmalıyız? Türk Dili Dergisi S.52 ss.25-30.
2426 Çotuksöken Yusuf 1990 Yazım kargaşasına kimler yol açtı? Çağdaş Türk Dili S.29 ss.813-818.
2425 Çotuksöken Yusuf 1990 Dindar ve dinci sözcükleri üzerine Çağdaş Türk Dili S.32 ss.958-960.
2424 Çotuksöken Yusuf 1990 Resmileştirilen yazım yanlışları Çağdaş Türk Dili S.25 ss.628-631.
2000 Çotuksöken Yusuf 1991 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Söyleşi Dil Dergisi S.3 s.65.
1999 Çotuksöken Yusuf 1988 Yabancılara Türkçe yapım işlevli eklerin öğretilmesinde kullanılan değişik bir yöntem üzerine Dil Dergisi S.1 s.64.
1998 Çotuksöken Yusuf 1983 Yabancıların Türkçe öğrenirken karşılaştıkları güçlükler ve yaptıkları yanlışlıklar Türk Dili S.379-380 ss.88-95.
647 Çotuksöken Yusuf 1988 Akala sözcüğü üzerine Çağdaş Türk Dili S.10 ss.493-494.
246 Çotuksöken Yusuf 1996 Neler yapmalı? Nasıl yapmalı? Çağdaş Türk Dili S.102-103 ss. 22-25.
134 Çotuksöken Yusuf 1996 Atatürkün Türk Dil Kurumu kapatıldı Türk Dili Dergisi S.57 ss.43-48.
23 Çotuksöken Yusuf 2000 Bayatlamış görüşler Çağdaş Türk Dili S.152 Ss.14-18.
3686 Çotuksöken Yusuf 1990 ‘Eski sözcük’ terimi üzerine Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Fahir İz Armağanı I 1990 Cilt 14 Harvard Üniversitesi Yayınları ss.147-149.
3149 Çubukçu Hatice 2001 Nasıl beğendiriyoruz? Alışveriş ortamında ‘beğendirme’ dil olayında edimsel yapılar Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi ss.4.
1155 Çubukçu Feryal 1999 Patterns of lexis in the non-narrative texts Dil Dergisi S.78 ss.27-39."
1156 Çulhalık Recep 1995 Linguistic relativity Dil Dergisi S.32 ss.35-40."
3397 D.Kennely Sarah 1997 The presentational focus position of nonspecific objects in Turkish VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996 ss.25-36.
3849 D.M. Nasılov 1999 Fiilin leksik semantığı ve kelime yapım sınıfları etkilemesine dair 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları:678 781-784.
3899 D.Vasilyev Dmitri 1999 Göktürk yazı kültürünün Avrasya bölegesel açısı 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları:678 ss.1193- 1197.
3984 Dadabayev Hamidulla 1999 Mırhondnıng ‘ravsat us-safo’ asarınıng ózbekcha tarjimasi togrısıda 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları: 678 ss.280-283.
3251 Dankof Robert ? Reşit Rahmeti Arat Kutadgu Bilig III. İndeks Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Ali Nihad Tarlan Hâtıra Sayısı 1979 Cilt 3 Harvard Üniversitesi Yayınları ss.461-464.
3252 Dankoff Robert 1996 Bodleian Kütüphanesi’nde yeni bulunan bir Nasreddin Hoca yazması Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 26 Eylül 1992- 1 Ekim 1992 Türk Dil Kurumu Yayınları: 632 ss.123-159.
3254 Dankoft Robert 1990 Two Armeno-Turkish texts: Laments for a dead daughter and game of chance Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Fahir İz Armağanı I 1990 Cilt 14 Harvard Üniversitesi Yayınları ss.151-101.
3253 Dankoft Robert ? Textual problems in Kutadgu Bilig Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Ali Nihad Tarlan Hatıra Sayısı 1979 Cilt 3 Harvard Üniversitesi Yayınları ss.89-99.
2794 Daşdemir Muharrem 2000 Herkes dikkat etmeli Türk Dili S.586 ss.390-399.
2001 Daventry Andrew 1995 Aims in EFL teaching Dil Dergisi S.38 ss.14-24.
3150 Dede Müşerref 1980 Dil genelceleri Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii ss.41-45.
2002 Dede Müşerref 1983 Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı dilbilim ve yanlış çözümlenmesinin yeri Türk Dili S.379-380 ss.123-136.
1157 Dede Müşerref 1983 Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı dilbilim ve yanlış çözümlenmesinin yeri Türk Dili S.379-380 ss.123-136."
492 Dede Behçet 1997 Söz diziminin sırrı Türk Dili S.551 ss.438-440.
3398 Dede Müşerref 1980 Dilde alan çalışması teknikleri Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları 465 Doruk Matbaacılık Sanayii ss.79-88.
3399 Dede Müşerref 1986 Causatives in Turkish Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası: 400 ss.49-58.

İlk Önceki Sonraki Son

 

Toplam 4019 kayıttan 876 - 910 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş