ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4019 kayıttan 841 - 875 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
753 Çağatay-semih Saadet-Tezcan 1976 Köktürk tarihinin çok önemli bir belgesi: Sogutça Bugut yazıtı TDAY-BELLETEN 1975-1976 ss.245-252.
2694 Çağıran Önder 1997 Türkiye Türkçesinde kökteş fiiller Türk Dili S.544 ss.356-360.
2569 Çağıran Önder 2000 Tıbb-ı Nebevî’de isim çekimi ekleri TDAY-BELLETEN 1997 ss.355-384.
3145 Çağlar Güray 1980 Bildirişme ve dilin nitelikleri Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları1 Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii ss.16-32.
3146 Çağlar-Günay König-İnci Somuncu 1993 Üniversite öğrencilerinin anadillerine ve yabancı dillere ilişkin tutumları üzerine VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371 ss.11-42.
3147 Çakır Özler 1999 Metinlerin sözbilim yapısının temel eğitim düzeyinde metin işlemleme süreçlerine etkisi XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi yayını ss.209-216.
1994 Çakır Mustafa 2001 Almanya’daki Türk çocuklarının okul öncesi eğitim sürecinde Almancayı ikinci dil olarak edinme Dil Dergisi S.108 ss.34-44.
1993 Çakır Mustafa 1994 Syntax Restringiert/Elaboriert bei Turkischen gastarbeiterfrauen Dil Dergisi S.26 ss.32-49.
1992 Çakır Mustafa 1994 Yabancı dil öğretiminde anadilinden kaynaklanan çeviri sorunları Dil Dergisi S.23 ss.23-31.
1991 Çakır İsmail 2000 The place of ethnomethodology in language teaching Dil Dergisi S.94 ss.43-53.
962 Çakır Mustafa 1996 Österreichische besonderheiten im Deutschen österreichisch versus Deutsch Dil Dergisi S.41 s.40."
491 Çakır Mustafa 1995 Bilgisayar destekli sözdizimi çalışması ve PROLOG Dil Dergisi S.30 ss.32-42.
1150 Çalışkan Sevda 1993 Yapıbozuculuk üzerine Dilbilim Araştırmaları 1993 ss.99-107."
1151 Çapan Selma 1996 Bilişsel gelişim ve dil edinimi Dilbilim Araştırmaları 1996 ss.284-288."
3100 Çauşeviç Ekrem 1999 Kavaidi Osmaniyye’nin Hırvatça tercümesi 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları 678 ss.267-277.
2849 Çebi İhsan Sabri 1997 Yabancı kökenli bazı kelimelerdeki ses değişmeleri üzerine Türk Dili S.547 ss.15-18.
3061 Çelik Mehmet 1997 Transitivity in Turkish Dil Dergisi S.62 ss.15-24.
2935 Çelik Ülkü 1997 Altay Türkçesi ile üç metin Tuba-Çalkanduu-Altay TDAY-BELLETEN 1995 ss.37-98.
2570 Çelik Mehmet 1999 dA’nın işlevleri Dilbilim Araştırmaları 1999 ss.25-32.
1995 Çelik Jülide 1998 Dil öğreniminde okuma-anlama stratejileri Dilbilim Araştırmaları 1998 ss.107-115.
1152 Çelik Mehmet 1998 Universality of basic word order Dil Dergisi S.66 ss.78-86."
379 Çelik Süleyman 1991 Bilim dili geliştirilmeli Türk Dili Dergisi S.27 ss.12-13.
2636 Çeneli İlhan 1986 Türkmen Türkçesi sözlüğü TDAY-BELLETEN 1982-1983 ss.29-84.
354 Çeneli İlhan 1984 Balkar atasözlerinden örnekler Türk Dili S.394 ss.422-427.
4010 Çengel Hülya Kasapoğlu 1999 Kırgız lehçesindeki ‘eken’ üzerine 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları: 678 ss.641-651.
3148 Çeri Bahriye 2000 Romancı ve dil Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları: 0577 ss.35-37.
1478 Çetin Abdülbaki 1999 STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi Türk Dili S.569 ss.437-442."
2726 Çınar Ümüt 1997 Amatörce bir uzmanlık çalışması: Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler Çağdaş Türk Dili S.111 ss.2-16.
2725 Çınar Ümüt 1997 Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu olumsuzlukları Ek Çağdaş Türk Dili S.109 ss.11-14.
2724 Çınar Ümüt 1997 Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu olumsuzlukları Çağdaş Türk Dili S.108 ss.5-18.
1479 Çınar Ümüt 1999 Alıcı kuş adları denemesi TDAY-BELLETEN 1996 ss.15-104."
1480 Çınarlı Mehmet 1985 TRT’nin dili üzerine birkaç söz Türk Dili S.402 ss.536-539."
1154 Çiçek Mehmet 1997 Certains determinants et l’anaphore Dil Dergisi S.61 ss.46-57."
1153 Çiçek Mehmet 1996 Yazıcı mı printer mı? Dil Dergisi S.50 ss.62-66."
1996 Çileli Meral 1996 A cognitive developmental approach to conversation Dil Dergisi S.44 ss.17-21.

İlk Önceki Sonraki Son

 

Toplam 4019 kayıttan 841 - 875 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş