ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4019 kayıttan 806 - 840 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1475 Coşar A.Mevhibe 1996 Kişi adları üzerine bir inceleme Bir TDİD S.6 ss.75-94."
3248 Coşkun Menderes ? Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış hac seyahatnameleri I Journal Of Turkısh studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı I Cilt? ss.91-114.
3144 Coşkun Yaşar 1974 Hititçede anlamı bilinmeyen bir kelime GIS zau Cumhuriyet’in 50. Yıldönümünü Anma Kitabı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın: 239 ss.438-442.
2848 Coşkun Volkan 2000 Fonetik fonoloji ve Türkiye Türkçesinin ünsüzler matriksi Türk Dili S.588 ss.588-595.
2847 Coşkun Volkan 2000 Fonetik ve fonetik lâboratuvarları Türk Dili S.581 ss.387-403.
2774 Coşkun Volkan 2000 Türkiye Türkçesinde vurgu ton ve ezgi Türk Dili S.584 ss.126-131.
1987 Coşkun Muhlise 2001 Hangi koşullar altında ikinci dilin belirtik bilgisi örtük bilginin oluşmasını kolaylaştırır? Bir a Dil Dergisi S.103 ss.20-35.
1986 Coşkun Hasan 1996 Eğitim teknolojisi ışığında iki kültürlü ve iki dilli anadil dersi Dil Dergisi S.44 ss.5-17.
1011 Coşkun Volkan 1998 Yeni Uygur Türkçesinde ünsüzlerin sınıflandırılması ve ünsüz değişmeleri Bir TDİD S.9-10 ss.161-173."
1012 Coşkun Volkan 2000 Tarihi Türk lehçeleri ve Özbek Türkçesinde zaman ve mekânda sınırlama görevi üstlenen yapılar TDAY-BELLETEN 1997 ss.429-438."
2422 Coşkunoğlu-Bear Ayten 2000 Yitik değerlerimiz ve Türkçe Türk Dili S.579 ss.247-249.
3060 Cömert Bedrettin 1978 Kuramsal açıdan çeviri sorunu Türk Dili S.322 ss.3-21.
1988 Crisan Alexandru 1994 Mother tongue education in Romania Dil Dergisi S.25 ss.22-41.
1989 Csáki Éva 1999 Macaristan’da Türkçe öğretiminin sorunları Dil Dergisi S.82 ss.54-56.
3847 Csáki Éva 2001 Türkçe öğretiminde dilbilgisinin yeri: zarf ya da belirteçlerinden sonra ve kadar 4.Uluslar Arası Dünyada Türkçe öğretimi Sempozyumu ss.2-5.
3981 Csáki Éva 1996 Volga boyu Kıpçak Lehçelerinde orta Moğolca ödünç kelimeler Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 20 Eylül 1988- 3 Ekim 1988 Türk Dil Kurumu Yayınları: 655 ss.143-146.
490 Csató Éva Ágnes 1994 On word order differences between Turkish and Karaim Dilbilim Araştırmaları 1994 ss.54-61.
3648 Csató Éva Agnes 2001 Karaim dictionary on cd-room Uluslar Arası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri 20-23 Mayıs 1999 Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi ss.35-40.
3721 Csató Éva Ágnes 2000 Some syntactic variation in Turkish dialects Türkçe’nin Ağızları Çalıştay Bildirileri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Dil Merkezi Bildiri Dizisi No:1 ss.81-85.
752 Cumagulov Çetin Cumaguloviç 1995 Vilhelm Thomsenin çalışmaları ve Kırgızistanda bulunan Göktürk Yazıtları TDAY-BELLETEN 1993 ss.99-114.
1990 Cumakunova Gülzura 2001 Yakın akraba diller arasındaki benzerlik ve farklılıkların öğrenime yansıması Dil Dergisi S.100 ss.67-72.
1013 Cumakunova Gülzura 1994 Manastagı tildik katmarlar cayında Dil Dergisi S.15 ss.43-48."
411 Cumakunova Gülzura 1996 Ortak terimler problemine dair Türk Dili S.540 ss.644-651.
3848 Cumakunova Gülzora 1999 Kırgız dilinde i-fiilinin gelişmesi 3.Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996 Türk Dil Kurumu Yayınları:678 ss.233-237.
3250 Cunbur Müjgan 1964 Gülşehri ve Kaygusuz Abdal’ın şiirlerini kapsayan 15.yüzyıldan kalma bir mecmua X.Türk Dil Kurultayı Türk Dil Kurumu Yayınları:226 ss.?-?.
3249 Cunbur Müjgan 1964 Gülşehrî ile Kaygusuz Abdal’ın şiirlerini kapsayan XV.yüzyıldan kalan bir mecmua X.Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1963 Türk Dil Kurumu Yayınlarından Sayı. 233 ss.23-30.
3502 Cunbur Müjgan 1968 Şeyhülislâm veliyüddin Efendi Vakıfları ve Kütüphanesi Necati Lugal Armağanı Türk Tarih Kurumu Yayınları: VII.Seri-Sa.50 ss.165-189.
3937 Çabej Eqrem 1975 Zo einer chrondogischen schichtung der Turkischen lehnwörter im albanischen Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları:413 ss.123-130.
2423 Çağatay Neşet 1994 Güzel Türkçemizi bilelim ve doğru kullanalım Türk Dili S.516 ss.478-486.
1477 Çağatay Saadet 1978 Türkçede çocuk kavramı TDAY-BELLETEN 1977 ss.1-16."
1476 Çağatay Saadet 1975 Ahmet Caferoğlu Türk Dili S.282 ss.174-176."
646 Çağatay Saadet 1972 Divanü Lûgatte bukuk Türk Dili S.253 ss.53-56.
3799 Çağatay Saadet 1968 Türkçe dini tabirler Necati Lugal Armağanı Türk Tarih Kurumu Yayınları:VII. Seri-Sa.50 ss.191-198.
3982 Çağatay Saadet 1958 Kazan lehçesinde indi Jean Deny Armağanı Melanges Jean Deny Türk Dil Kurumu Yayınlarından Sayı:173 Türk Tarih Kurumu Basımevi ss.71-75.
3983 Çağatay Saadet 1962 Kazan lehçesinde bazı tekitler Németh Armağanı Türk Dil Kurumu Yayınları-Sayı:119 Türk Tarih Kurumu Basımevi ss.103-110.

İlk Önceki Sonraki Son

 

Toplam 4019 kayıttan 806 - 840 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş